Tilføj regler for at udføre andre handlinger

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Udover reglerne Validering og Formatering kan du også tilføje regler for skabeloner, der udfører andre handlinger, som f.eks. skift af visning, angivelse af feltværdi eller forespørgsel eller fremsendelse til en dataforbindelse. Du kan f.eks. konstruere en formular, så de data, som brugerne indtaster, automatisk gemmes i SharePoint uden at klikke på Send, eller en formular der skifter fra en visning til en anden, når en knap aktiveres.

Disse regler kan aktiveres via ændringer af et formularfelt, et klik på en knap, indsættelse af en gentagende sektion eller række i en gentagende tabel eller fremsendelse af en formular. Disse regler kontrollerer for betingelser baseret på data i formularen, brugerrollen eller værdien af et felt. De kan også køres uden angivelse af forudsætninger.

Du kan også tilføje flere handlinger til hver regel. Du kan f.eks. tilføje en regel for en knap, der sender de data, der blev indtastet, og derefter skifter til en visning, som viser en meddelelse, der bekræfter, at data blev fremsendt.

Denne artikel indeholder

Typer og eksempler på handlingsregler

Vise en meddelelse

Vise værdien af et felt eller formel

Skifte visninger

Angive et felts værdi

Forespørgsel efter data

Sende data

Åbne en ny formular, der skal udfyldes

Lukke formularen

Sende data til webdel

Signere signaturlinje

Dataforbindelser

Tilføje en handlingsregel

Bruge knappen Tilføj regel

Bruge opgaveruden Regler

Angive parametre for forespørgsel eller fremsendelse af data

Mønstre for dataindtastning

Scenarier med avancerede betingelser

Typer og eksempler på handlingsregler

Vise en meddelelse

Du kan tilføje en regel, der åbner en dialogboks, hvis en bestemt betingelse i formularen er opfyldt. Hvis brugeren f.eks. angiver en værdi i en rejseafregning, der overstiger et bestemt beløb, vises der en meddelelse. Handlinger, der viser en meddelelse, understøttes kun i InfoPath Filler-formularer.

Vise værdien af et felt eller formel

Med denne handling kan du tilføje en regel, der viser værdien i et felt eller en beregning baseret på værdierne i forskellige felter på formularen. En bruger kan f.eks. blive rådgivet om, at ankomstdatoen for et hoteludlæg skal være før afrejsedatoen via de datoer, som brugeren indtaster. Handlinger, der viser værdien af et felt eller en formel, understøttes kun i InfoPath Filler-formularer.

Skifte visninger

Der kan skiftes mellem visninger, når en knap aktiveres. Dermed kan brugere navigere gennem to eller flere visninger ved at klikke på Tilbage eller Næste. Du kan også tilføje en regel, der skifter visningen, når formularen åbnes. Der kan f.eks. skiftes mellem visninger baseret på den rolle, der er tilknyttet brugeren, der åbner formularen. Handlinger, der skifter visninger, er kun tilgængelige på knapper og ved Formularindlæsning.

Angive et felts værdi

Ved brug af en regel, der angiver en værdi for et felt, kan du dynamisk ændre værdier i en formular. I f.eks. en formular til udgiftsstyring, hvor brugerne kan angive et udgiftselement og dennes udgiftsbeløb, kan feltet Total styre de samlede angivne udgifter. I stedet for at brugerne manuelt indtaster summen af alle udgifter, kan et felts værdihandling automatisk angive værdien af feltet Total.

Forespørgsel efter data

Med handlingen til forespørgsel efter data kan du forespørge en ekstern datakilde om oplysninger. Du kan f.eks. tilføje en forespørgsel for en datahandling til en database for at hente medarbejderoplysninger, når en bruger indtaster hans eller hendes medarbejdernummer i en formular.

Sende data

En Send data-regel sender alle data i en formular. Ved f.eks. at bruge handlingen Send data kan du føje en regel til en formularskabelon for en ansøgning om tilladelse, der sender data i formularen til både en webtjeneste og en database, når brugeren klikker på knappen Send i formularen.

Åbne en ny formular, der skal udfyldes

Ved at åbne en ny formular, der skal udfyldes, kan du tilføje en regel, som åbner en ny kopi af en formular baseret på denne formularskabelon eller en anden formularskabelon. Du kan f.eks. føje denne regel til en formularskabelon for en tilladelsesansøgning, så der sker følgende: Hvis værdien i et udgiftsfelt overstiger et bestemt beløb, åbner reglen en ny formular, der kræver en komplet angivelse af udgiftselementer. Handlinger, der åbner en ny formular til udfyldning, understøttes kun i InfoPath Filler-formularer.

Lukke formularen

Med handlingen, der lukker formularen, kan du tilføje en regel, der lukker formularen, når en bestemt hændelse sker i formularen. Du kan f.eks. tilføje en regel, der lukker en formular, når brugeren sender formularen og den eksterne datakilde bekræfter, at formularen blev sendt. Handlinger, der lukker formularen, findes kun som knapper.

Sende data til webdel

Du kan aktivere, at formularen sender data til SharePoint-webdele ved at tilføje handlingen Send data til webdel. Når en InfoPath-webbrowserformular er placeret i webdelen InfoPath-formular på en SharePoint-side , og der er konfigureret en forbindelse til en anden webdel, initierer reglen fremsendelse af data i InfoPath-formularen til den tilsluttede webdel. For at denne regelhandling skal fungere korrekt, skal felterne i formularen hæves til webdeltilslutningsparametre. I SharePoint-listeformularer hæves alle felter automatisk til tilslutningsparametre.

Signere signaturlinje

Med handlingen Signer signaturlinje kan du tilføje en regel, der, når den udløses, åbner et indikeret signaturlinjekontrolelement, som brugeren kan signere. Hvis du f.eks. har et signaturlinjekontrolelement på formularen, og du føjer handlingen Signer signaturlinje til knappen Send, bliver brugeren bedt om at signere signaturlinjekontrolelementet, når han/hun klikker på knappen Send.

Dataforbindelser

Hvis du tilføjer en handlingsregel, der forespørger om data, sender data eller sender data til en webdel, er det bedst allerede at have den ønskede dataforbindelse på plads, før reglen tilføjes. Du kan se flere oplysninger om eksterne dataforbindelser under Oversigt over dataforbindelser.

Tilføje en handlingsregel

Brug af knappen Tilføj regel

Inkluderede, foruddefinerede regler kan tilføjes ved at klikke på Tilføj regel.

 1. Klik på det kontrolelement, du vil føje handlingen til.

 2. Klik på Tilføj regel i gruppen Regler under fanen Startside.

Tilføj regler for at udføre andre handlinger

 1. I kolonnen Hvis skal du klikke på den type betingelse, som reglen skal opfylde, som f.eks. Er tom.

 2. I kolonnen Handlinger skal du klikke på en handling, som f.eks. Send data. Afhængigt at den valgte betingelse kan der være behov for yderligere oplysninger.

 3. Gør følgende, afhængigt af den type handling du tilføjer fra vinduetRegeloplysninger:

Tilføj regler for at udføre andre handlinger

 • Vise en meddelelse

  • I feltet Meddelelse skal du skrive teksten til meddelelsen og derefter klikke på OK.

 • Vise værdien af et felt eller formel

  1. Du skal enten angive udtrykket i feltet Udtryk eller klikke på Funktion Tilføj regler for at udføre andre handlinger ved siden af feltet Udtryk for at bygge dit udtryk og derefter klikke på OK.

   Du kan se flere oplysninger om formler under Tilføje funktioner og formler.

 • Skifte visninger

  • I dialogboksen Regeloplysninger skal du klikke den visning, som brugeren vil skifte til, når handlingen initieres fra feltet Vis.

 • Angive et felts værdi

  1. Klik på Felt Tilføj regler for at udføre andre handlinger ved siden af feltet Felt.

  2. Klik på feltet for at vælge det.

  3. Klik på OK.

  4. I feltet Værdi skal du indtaste værdien eller klikke på Funktion Tilføj regler for at udføre andre handlinger ved siden af det for at indtaste en formel.

   Bemærk!:  Du kan se flere oplysninger om formler under Tilføje funktioner og formler.

 • Forespørgsel efter data

  • Klik på en modtag data-forbindelse fra feltet Data, eller klik på Tilføj for at tilføje en ny dataforbindelse.

   Du kan se flere oplysninger om dataforbindelser under Oversigt over dataforbindelser.

 • Sende data

  • Klik på send data-forbindelsen fra feltet Data, eller klik på Tilføj for at tilføje en ny dataforbindelse.

   Du kan se flere oplysninger om dataforbindelser under Oversigt over dataforbindelser.

 • Åbne en ny formular, der skal udfyldes

  • Angiv skabelon-id’et eller placeringen af formularskabelonen i feltet Formularskabelon-id eller Placering, og klik derefter på OK.

 • Lukke formularen

  • Klik på OK, hvis dette er en webbrowserformular, eller, hvis det er en Filler-formular, kan du eventuelt markere afkrydsningsfeltet Spørg brugeren, om ændringerne skal gemmes, hvis de ikke er gemt for at bede brugeren om at gemme formularen, før den lukkes.

 • Sende data til en webdel

  1. Klik på Egenskabsoverførsel for at vælge de felter, der skal hæves til tilslutningsparametre for webdel.

  2. Klik på Tilføj ved siden af listen med tilslutningsparametre SharePoint-webdele for at få vist dialogboksen Vælg et felt eller en gruppe.

  3. Klik på et felt.

  4. I feltet Parameternavn skal du angive et navn på parameteren.

  5. Klik på OK.

  6. Gentag trin 2 til 5 for at hæve yderligere felter.

 • Signere signaturlinje

  Vigtigt!:  Før du tilføjer reglen Signere signaturlinje, skal du sikre dig, at du har tilføjet et Signer signaturlinje-kontrolelement, så der er noget, reglen kan signere.

  1. Under Signer den første signaturlinje, hvor, på listen, skal du klikke på metoden til indikation af, hvilken signaturlinje fra formularen, der skal signeres.

   Tilføj regler for at udføre andre handlinger

  2. I feltet er lig med skal du angive kriteriet eller klikke på Funktion Tilføj regler for at udføre andre handlinger for at bruge en funktion til kriteriet.

  3. Angiv, om standardsignaturbilledet skal anvendes, og om signaturlinjen findes i værtsdokumentet, og klik derefter på OK.

   Du kan se flere oplysninger om digitale signaturer under Digitale signaturer i InfoPath 2010.

 • Marker afkrydsningsfeltet Kør ikke resterende regler, hvis betingelsen for denne regel er opfyldt, hvis du vil stoppe med at behandle yderligere regler.

Brug af opgaveruden Regler

Gør følgende for at tilføje en handlingsregel fra opgaveruden Regler:

 1. Klik på det kontrolelement, du vil føje en handlingsregel til.

 2. Hvis opgaveruden Regler ikke er synlig, skal du klikke på Administrer regler i gruppen Regler under fanen Startside.

Tilføj regler for at udføre andre handlinger

 1. Klik på Ny.

Tilføj regler for at udføre andre handlinger

 1. Klik på Handling.

 2. Angiv et navn på reglen i tekstfeltet Detaljer om.

Tilføj regler for at udføre andre handlinger

 1. Under Betingelse skal du klikke på Ingen.

 2. Vælg de korrekte valgmuligheder således:

  • Hvis betingelsen for reglen er baseret på et felt:

   1. Klik på et felt, eller klik på Vælg et felt eller en gruppe.

   2. Klik på operatoren, f.eks. er lig med.

   3. Angiv et kriterium for operatoren.

  • Hvis betingelsen for din regel er baseret på et udtryk:

   1. Klik på Udtrykket.

   2. Angiv udtrykket.

    Du kan se flere oplysninger under Tilføje funktioner og formler.

Tilføj regler for at udføre andre handlinger

 1. Klik på Og for at tilføje yderligere en betingelse, og gentag trin 7, eller klik på OK, når du er færdig med at tilføje betingelser.

Bemærk!: Når du har tilføjet en ny betingelse, erstattes knappen Og med et felt. Lad og være markeret, hvis både den første og de efterfølgende betingelser skal være sande, for at datavalideringen anvendes. Hvis kun den ene af betingelserne skal være sand, for at datavalideringen anvendes, skal du klikke på eller.

 1. På opgaveruden Regler skal du klikke på Tilføj og derefter klikke på den type af handlingsregel, du vil tilføje.

 2. Gør følgende, afhængigt af den type handling du tilføjer.

  • Vise en meddelelse

   • I feltet Meddelelse skal du skrive teksten til meddelelsen og derefter klikke på OK.

  • Vise værdien af et felt eller formel

   • Du skal angive det ønskede udtryk i feltet Udtryk eller klikke på Funktion Tilføj regler for at udføre andre handlinger ved siden af feltet Udtryk for at bygge dit udtryk og derefter klikke på OK.

    Du kan se flere oplysninger under Tilføje funktioner og formler.

  • Skifte visninger

   • I dialogboksen Regeloplysninger skal du klikke den visning, som brugeren vil skifte til, når handlingen initieres fra feltet Vis.

  • Angive et felts værdi

   1. Klik på Felt ved siden af feltet Felt Tilføj regler for at udføre andre handlinger .

   2. Klik på det ønskede felt for at vælge det.

   3. Klik på OK.

   4. Indtast den ønskede værdi i feltet Værdi , eller klik på Funktion Tilføj regler for at udføre andre handlinger for at angive en formel.

    Du kan se flere oplysninger om formler under Tilføje funktioner og formler.

  • Forespørgsel efter data

   • Klik på den passende modtag data-forbindelse fra feltet Data, eller klik på Tilføj for at tilføje en ny dataforbindelse.

    Du kan se flere oplysninger om dataforbindelser under Oversigt over dataforbindelser.

  • Sende data

   • Klik på den passende send data-forbindelse fra feltet Data, eller klik på Tilføj for at tilføje en ny dataforbindelse.

    Du kan se flere oplysninger om dataforbindelser under Oversigt over dataforbindelser.

  • Åbne en ny formular, der skal udfyldes

   • Angiv skabelon-id’et eller placeringen af formularskabelonen i feltet Formularskabelon-id eller Placering, og klik derefter på OK.

  • Lukke formularen

   • Klik på OK, hvis dette er en webformular, eller, hvis det er en Filler-formular, marker afkrydsningsfeltet Spørg brugeren, om ændringerne skal gemmes, hvis de ikke er gemt for at bede brugeren om at gemme formularen, før den lukkes.

  • Sende data til en webdel

   1. Klik på Egenskabsoverførsel for at vælge de felter, der skal hæves til tilslutningsparametre for webdel.

   2. Klik på Tilføj ved siden af listen med tilslutningsparametre for SharePoint-webdele for at få vist dialogboksen Vælg et felt eller en gruppe.

   3. Klik på feltet.

   4. I feltet Parameternavn skal du angive et navn på parameteren.

   5. Klik på OK.

   6. Gentag trin 2 til 5 for at hæve yderligere felter.

  • Signere signaturlinje

   Bemærk!:  Før du tilføjer reglen Signere signaturlinje, skal du sikre dig, at du har tilføjet et signaturlinje-kontrolelement, så der er noget, reglen kan signere.

   1. Under Signer den første signaturlinje, hvor, på listen, skal du klikke på metoden til indikation af, hvilken signaturlinje fra formularen, der skal signeres.

   2. I feltet er lig med skal du angive kriteriet eller klikke på Funktion Tilføj regler for at udføre andre handlinger for at bruge en funktion til kriteriet.

   3. Angiv, om standardsignaturbilledet skal anvendes, og om signaturlinjen findes i værtsdokumentet, og klik derefter på OK.

    Du kan se flere oplysninger om digitale signaturer under Digitale signaturer i InfoPath 2010.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Kør ikke resterende regler, hvis betingelsen for denne regel er opfyldt, hvis du vil stoppe med at behandle yderligere regler, når den valgte regel er behandlet.

Angive parametre for forespørgsel eller fremsendelse af data

Handlingerne Send data og Forespørg efter data aktiverer dataforbindelsen for enten at sende eller modtage data. Hvis der er tale om en forespørgsel efter data, kan du specificere, hvilke data der forespørges på, ved at tilføje et sæt handlingsregler for feltets værdi for at angive værdien af det ønskede forespørgselsfelt.

Mønstre for dataindtastning

Handlingsregler kan være baseret på det tekstmønster, som brugeren indtaster i et tekstfelt. Hvis du f.eks. ønsker at indsamle postnumre, kan du evt. sikre dig, at brugerne indtaster dem i det korrekte format. Hvis du ligeledes ønsker, at en bruger angiver en mailadresse, kan du matche deres input med et mønster, der omfatter tekst, symbolet@, et domæne og et domænesuffiks, som f.eks. .dk.

For at gøre dette, når du opbygger betingelsen, skal du i listen Operator klikke på Matcher mønster og derefter klikke på Vælg et mønster. Dette viser dialogboksen Mønster for dataindtastning, hvor du kan vælge mellem flere foruddefinerede standardmønstre. Hvis ingen af disse mønstre opfylder behovet, kan du bruge et tilpasset mønster.

Scenarier med avancerede betingelser

Følgende viser avancerede scenarier, som du kan bruge, når du indstiller betingelser for en handlingsregel.

 • Basere en regel på et udtryk

Et udtryk er et sæt værdier, felter eller grupper, funktioner og operatorer. Brug et udtryk til at angive værdien for et felt i sådanne scenarier til automatisk at medtage den aktuelle dato på en formular, eller til at tilføje omkostninger for elementer, der er angivet i en rejseafregning for at få totalen.

 1. Klik på Udtrykket.

 2. Indtast udtrykket i det andet felt.

Du kan se flere oplysninger om funktioner og formler under Tilføje funktioner og formler.

 • Basere en regel på et datasæt, der kan signeres

Hvis en formular kræver en digital signatur, ønsker du muligvis at deaktivere knappen Send, indtil formularen er signeret. Eller du ønsker muligvis at aktivere handlingen Send data, når en bruger tilføjer en digital signatur. Denne betingelse understøttes kun i InfoPath Filler-formularer.

 1. Klik på Vælg datasæt, der kan signeres.

 2. I dialogboksen Vælg datasæt, der kan signeres skal du klikke på det datasæt, der kan signeres, og derefter klikke på OK.

 3. Klik på den ønskede betingelse fra det andet felt, og klik derefter på eventuelle nødvendige kriterier fra det tredje felt.

Du kan se flere oplysninger om digitale signaturer under Digitale signaturer i InfoPath 2010.

 • Basere en regel på en brugers rolle

Hvis din formular har flere visninger, f.eks. en administratorvisning og en skrivebeskyttet visning, kan du oprette en regel for formularindlæsning, der skifter til en visning baseret på den aktuelle brugers rolle.

 1. Klik på Brugerens aktuelle rolle.

 2. Klik på operatoren, f.eks. er lig med.

 3. Klik på rollen eller på Administrer roller for at administrere brugerroller.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×