Tilføj et redigeringssprog, eller angiv sprogindstillinger i Office

Office 365-abonnement, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Du kan bruge Office-sprogindstillinger til at tilføje et sprog eller til at vælge det sprog, som Hjælp og Skærmtip skal vises på.

Sprogindstillingerne findes i dialogboksen Angiv sprogindstillinger for Office, som du finder ved at gå til Filer > Indstillinger > Sprog. Sproget på skærmen og i Hjælp kan indstilles uafhængigt af hinanden. Du kan f.eks. få alt til at svare til sproget i dit operativsystem, eller du kan bruge en kombination af sprog til dit operativsystem, redigering, din skærm og Hjælp.

Sprogindstillinger i Word 2013

De tilgængelige sprog afhænger af sprogversionen af Office og andre sprogpakker, grænseflader for sprogpakker eller sprog til Skærmtip, som er installeret på din computer. Hvis de korrekturredskaber, den visning eller den hjælp, du skal bruge, ikke er tilgængelig, kan det være nødvendigt at hente og installere en sprogpakke eller en Language Interface Pack (LIP). Få mere at vide i Skal jeg bruge en sprogpakke eller en Language Interface Pack (LIP)?.

Du kan tilføje et sprog til Office-programmer ved at tilføje et redigeringssprog. Et redigeringssprog består af tastaturlayout og korrekturredskaber for det pågældende sprog. Korrekturredskaberne omfatter sprogspecifikke funktioner, såsom ordbøger til stavekontrol og grammatikkontrol eller knapper til afsnitsretning. (Standardredigeringssproget vises øverst på listen med fed skrift. Hvis det er nødvendigt, kan dette ændres ved at vælge det ønskede sprog og klikke på Benyt som standard.)

 1. Åbn et Office-program, f.eks. Word.

 2. Klik på Filer>Indstillinger>Sprog.

 3. I dialogboksen Angiv sprogindstillinger for Office, under Vælg redigeringssprog, skal du vælge det redigeringssprog, du ønsker at tilføje til listen Tilføj yderligere redigeringssprog og derefter klikke på Tilføj.

  Det sprog, der er tilføjet, vises på listen over redigeringssprog.

Hvis Ikke aktiveret vises i kolonnen Tastaturlayout, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på linket Ikke aktiveret.

 2. I dialogboksen Tilføj sprog skal du klikke på Tilføj et sprog,vælge sproget på listen og derefter klikke på Tilføj.

 3. Luk dialogboksen Tilføj sprog. Sproget vises som Aktiveret under Tastaturlayout i sektionen Vælg redigeringssprog.

Hvis Ikke installeret vises i kolonnen Korrektur, kan det være nødvendigt at hente en sprogpakke eller en LIP (Language Interface Pack) for at opnå korrekturredskaberne på dit sprog.

 • Gå på internettet, og hent den sprogpakken, du skal bruge, og klik på linket Ikke installeret.

Sprogene til brugergrænseflade og hjælp er de sprog, der bruges i Office til at vise elementer, f.eks. menuelementer, kommandoer og faner sammen med visningssproget i Hjælp.

Standardsproget vises øverst på listen med fed skrift. Office bruger sprogene i den rækkefølge, de er vist på listerne over sprog til brugergrænseflade og Hjælp. Hvis rækkefølgen af dine brugergrænsefladesprog f.eks. er spansk <standard>, tysk og japansk, og de spanske sprogværktøjer fjernes fra computeren, så bliver tysk til dit standardsprog for grænsefladen.

For at indstille standardsprog:

 1. Åbn et Office-program, f.eks. Word.

 2. Klik på Filer>Indstillinger>Sprog.

 3. I dialogboksen Angiv sprogindstillinger for Office under Vælg sprog til brugergrænseflade og Hjælp skal du vælge det sprog, du vil bruge, og klik på Benyt som standard.

Hvilket sprog til brugergrænseflade bruges til hvilket Office-program?

Hvis du bruger flere sprog og har tilpasset Office, så programmet passer med den måde, du ønsker at arbejde på, kan du gennemgå alle Office-programmer for at se, hvilke sprog der er standardsprog for hvert program.

 • Klik på Se de brugergrænsefladesprog, der er installeret til hvert Microsoft Office-program i dialogboksen Angiv sprogindstillinger for Office under Vælg sprog til brugergrænseflade og Hjælp.

Bemærk!: Denne funktion er kun tilgængelig i følgende Office-programmer: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio og Word. Den er ikke tilgængelig til Office 2016-programmer.

Skærmtip er små pop-op-vinduer, der viser en kort kontekstafhængig hjælp, når du lader markøren hvile på et element, der vises, f.eks. en knap, en fane, et dialogbokselement eller en menu. Når du angiver sproget for skærmtip i ét Office-program, angives det for alle de Office-programmer, du har installeret.

 1. Åbn et Office-program, f.eks. Word.

 2. Klik på Filer>Indstillinger>Sprog.

 3. Vælg sproget for skærmtip i dialogboksen Angiv sprogindstillinger for Office under Vælg sprog til skærmtip.

  Bemærkninger!: 

  • Denne funktion findes ikke i Office 2016.

  • Hvis det ønskede sprog ikke er vist, skal du muligvis tilføje flere sprogtjenester. Klik på Hvordan får jeg flere sprog til skærmtip fra Office.com?, og følg derefter overførsels- og installationsvejledningen.

  • Når du installerer et nyt sprog til skærmtip, bliver det dit standardsprog for skærmtip.

Du kan finde flere oplysninger om skærmtip i Vise eller skjule skærmtip.

Sprogindstillinger for Microsoft Office 2007 slår sprogspecifikke indstillinger, såsom tilgængelige indstillinger for et bestemt sprog på båndet og i dialogbokse, til. Hvis du f.eks. slår sprogindstillinger for japansk til, bliver sprogindstillingerne Fonetikguiden og Omslutningstegn slået til.

Hvis du installerer en 2007 Microsoft Office Language Pack, kan du ændre sproget for båndet, menuer, dialogbokse og Hjælp til det pågældende sprog. Derudover kan du bruge korrekturværktøjer, såsom stave- eller grammatikkontrol, på et andet sprog. Se Language Accessory Pack til Office for at få mere at vide om funktioner for sprogpakker.

I Office 2007 findes sprogindstillingerne i dialogboksen Sprogindstillinger for Microsoft Office 2007.

Sprogindstillinger i Office 2007

Hvis du vil tilføje et sprog i Office 2007-programmer, skal du først sørge for, at det ønskede sprog er installeret på computeren. Herefter skal du aktivere det sprog, du ønsker at bruge. De sprogspecifikke indstillinger, der bliver slået til, afhænger af det/de sprog, der er aktiveret, og de programmer, du bruger.

 1. Klik på Start >Alle programmer >Microsoft Office > Microsoft Office-værktøjer > Sprogindstillinger for Microsoft Office 2007.

 2. Klik på fanen Redigeringssprog.

 3. Markér sproget, du vil aktivere, på listen Tilgængelige redigeringssprog, og klik derefter på Tilføj.

  Sproget føjes til listen Aktiverede redigeringssprog, og alle sprogspecifikke indstillinger, der er tilgængelige i 2007 Office-udgivelse-programmer, bliver slået til.

Standardredigeringssproget vises nederst på fanen Redigeringssprog. Dette kan, om nødvendigt, ændres ved at vælge det ønskede sprog på listen Primært redigeringssprog.

Når du ændrer det primære redigeringssprog, erstattes skabelonen Normal.dotm i Word automatisk. Vi anbefaler, at du gemmer en kopi af Normal.dotm og omdøber den med dens sprog, f.eks. Normal_dansk.dotm, før du ændrer det primære redigeringssprog. Skabelonen Normal.dotm gemmes typisk på C:\Users\brugernavn\AppData\Roaming\Microsoft\Skabeloner, hvor "brugernavn" er navnet på den person, der er logget på computeren.

Bemærk!: Du kan ikke fjerne et sprog fra listen Aktiverede redigeringssprog, hvis det pågældende sprog er angivet som det primære redigeringssprog. Hvis du vil fjerne sproget fra listen Aktiverede redigeringssprog, skal du først vælge et andet sprog på listen Primært redigeringssprog og derefter fjerne sproget fra listen Aktiverede redigeringssprog.

 1. Klik på Start > Alle programmer > Microsoft Office > Microsoft Office-værktøjer > Sprogindstillinger for Microsoft Office 2007.

 2. Klik på fanen Visningssprog.

  Bemærk!: Fanen Visningssprog er kun synlig, når du har installeret en sprogpakke. 

 3. Vælg det sprog, du vil bruge til båndet, menuer og dialogbokse fra listen Vis Microsoft Office-menuer og dialogbokse på .

 4. Vælg det sprog, du vil bruge til Hjælp, fra listen Vis Hjælp på.

 5. Hvis du har tre eller flere sprog installeret, vises listen Vis prioriteringsrækkefølge for sprog. Hvis du vil ændre prioriteringen af sprog, skal du vælge et sprog på listen og derefter klikke på Op eller Ned.

Hvis du ser (begrænset support) efter et sprog på listen Aktiverede redigeringssprog, betyder det, at sprogindstillingerne for det pågældende sprog er slået til, men tastaturlayoutet for det pågældende sprog er ikke installeret i Windows-operativsystemet.

Sprogredigering med begrænset support

Hvis du vil bruge det samme tastaturlayout for alle aktiverede sprog, kan du blot ignorere meddelelsen (begrænset support) for dine sprog. Hvis du vil bruge et tastaturlayout for et sprog med begrænset support, skal du tilføje et redigeringssprog eller angive sprogindstillinger i Office for det pågældende sprog.

Hvis du vil skrive på et ikke-latinsk sprog, f.eks. arabisk eller kinesisk, eller hvis du vil bruge tastaturets integrerede tastaturlayout, når du skriver på forskellige latinske sprog, skal du aktivere tastaturlayoutet for det pågældende sprog, hvorefter du kan skifte mellem sprog ved hjælp af værktøjslinjen Sprog.

Aktivér Office 2007 tastaturlayout i Windows 10, Windows 8.1 og Windows 8

 1. Tryk på Windows-tasten + X, og klik derefter på Kontrolpanel.

  Liste over indstillinger og kommandoer, når du trykker på Windows-logotasten+x

 2. Under Klokkeslæt, sprog område skal du klikke på Skift inputmetoder.

 3. Klik på Indstillinger for det sprog, du vil tilføje.

  Tilføj inputmetode i Kontrolpanel i Windows 8

 4. Under Inputmetode skal du klikke på Tilføj en inputmetode. Du kan endda klikke på Eksempel for at se, hvordan inputenheden er.

  Tilføj inputmetode i Windows 8

 5. Klik på den inputmetode, du vil bruge, og klik derefter på Tilføj.

  Tilføj en inputmetode i Windows 8

Aktivér Office 2007 tastaturlayout i Windows 7 og Windows Vista

 1. Klik på Start > Kontrolpanel.

 2. Klik på Skift tastatur eller anden inputmetode under Klokkeslæt, sprog og region under Internationale og sproglige indstillinger.

  Bemærk!: Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i klassisk visning, og klik derefter på fanen Tastaturlayout og sprog.

 3. Klik på Skift tastaturer i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger under fanen Tastaturlayout og sprog Knappen Skift tastaturer .

 4. Klik på det sprog, du vil anvende som standardsprog, i dialogboksen Teksttjenester og sprog under Standardsprog.

  Hvis det sprog, du ønsker at bruge som standardinputsprog, ikke er vist på listen, skal du udføre trin 5 til 8.

 5. Klik på Tilføj under Installerede tjenester.

 6. Udvid det sprog, du vil bruge som standardsprog, og udvid derefter Tastatur.

 7. Markér afkrydsningsfeltet for det ønskede tastatur eller den ønskede IME, og klik derefter på OK. Sproget føjes til listen Standardsprog.

I Windows XP (til Office 2010 og 2007)

 1. Klik på Start, peg på Indstillinger, og klik derefter på Kontrolpanel.

 2. Klik på Indstillinger for dato og klokkeslæt samt internationale og sproglige indstillinger, og klik derefter på Internationale og sproglige indstillinger.

  Bemærk!: Dobbeltklik på Internationale og sproglige indstillinger i klassisk visning.

 3. Klik på fanen Sprog i dialogboksen Internationale og sproglige indstillinger, og klik derefter på Detaljerunder Sprogtjenester og sprog.

 4. Klik på Tilføj i dialogboksen Teksttjenester og inputsprog under Installerede tjenester.

 5. Klik på det ønskede sprog på listen Inputsprog i dialogboksen Tilføj inputsprog, og klik derefter på OK.

Se også

Aktivér eller skift sproget for tastaturlayout

Kontrollere stavning og grammatik på et andet sprog

Slå automatisk registrering af sprog til

Skift automatisk tastatur, så det svarer til sproget i den omgivende tekst

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×