Tilføj en regel

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du designer en formularskabelon, kan du bruge regler til automatisk få vist en dialogboks, angive et felts værdi, forespørgsel eller sende til en dataforbindelse, skifte visninger, eller åbne eller lukke en formular i forbindelse med visse hændelser og betingelser. Hændelserne, der kan omfatte en ændring af et bestemt felt eller gruppe i datakilde, klikke på en knap, indsættelse af en gentaget afsnit eller række i en gentaget tabel eller åbning eller afsendelse af en formular. Betingelserne, der kan indeholde beregninger, XPath-udtryk, brugerroller, og om værdien af et felt er tomt, er i et bestemt område, er lig med værdien i et andet felt eller starter med eller indeholder bestemte tegn.

Du kan også tilføje flere handlinger for hver regel. For eksempel kan du tilføje en regel, der viser en dialogboksmeddelelse at lade brugeren ved, at en ny formularvisning vises, ændres visning af formularen og derefter anvender en dataforbindelse, når en bruger udfylder et kontrolelement, der er bundet til et felt.

I denne artikel

Oversigt

Overvejelser om kompatibilitet

Tilføje en regel, der køres, når en bruger åbner formularen

Føje en regel til et kontrolelement

Føje en regel til et felt eller en gruppe

Tilføje en regel, når brugeren sender en formular

Oversigt

Når du har brug at anvende forretningslogik til formularskabelonen, kan du bruge regler. En regel kan gøre følgende:

 • Vis meddelelse i en dialogboks    Du kan tilføje en regel for at få vist en dialogboks til en bruger, hvis en bestemt betingelse i formularen er opfyldt. For eksempel kan du vise en meddelelse i en udgiftsrapportformular, hvis brugeren angiver en værdi, der overstiger en bestemt beløb.

 • Vis udtryk i en dialogboks    Du kan tilføje en regel for at få vist resultaterne af et XPath-udtryk, der beregner værdier for forskellige felter i formularen. For eksempel kan du bruge denne handling midt flere regler, der bruges til at udføre en kompleks beregning. Du kan bruge denne handling til at kontrollere, at beregningen fungerer korrekt ved at overvåge hver ændring, der opstår i feltet værdier under beregning.

 • Skifte visninger    Du kan tilføje en regel til at navigere gennem flere visninger eller ændre visningen af en formular, der er baseret på den brugerrolle, der er knyttet til den bruger, der åbner formularen. For eksempel kan du tilføje en regel til en knap, der gør det muligt for brugerne at gå til den forrige eller næste visning, når brugeren klikker på knappen.

 • Angive et felts værdi    Du kan tilføje en regel, der beregner værdien af et felt. For eksempel kan du tilføje en regel til et felt, der viser projektets slutdato nærmere baseret på datoen fra et andet felt plus et fastsat antal dage.

 • Forespørgsel ved hjælp af en dataforbindelse    Du kan tilføje en regel, der sender en forespørgsel via en dataforbindelse, når der opstår en betingelse i formularen. For eksempel kan du tilføje en regel, der sender en forespørgsel via en dataforbindelse, når en bruger indtaster hans eller hendes medarbejder-id i en udgiftsrapportformular.

 • Send ved hjælp af en dataforbindelse    Du kan tilføje en regel, der sender alle data i en formular til en ekstern datakilde via en dataforbindelse. For eksempel kan du tilføje en regel til en formularskabelon til en ansøgning, som sender data i formularen til en webtjeneste og en database, når brugeren klikker på knappen Send i formularen.

 • Åbne en ny formular til at udfylde    Du kan tilføje en regel, der åbnes en ny kopi af en formular, der er baseret på denne formularskabelon eller en anden formularskabelon. For eksempel du kan tilføje en regel til en formularskabelon til en ansøgning, som gør følgende: Hvis værdien i et felt overstiger en fikseret værdi, reglen åbner en ny formular, der er baseret på en anden formularskabelon, der bruges til begge elektriske og opbygning af tilladelse applicat indstillinger.

 • Lukke en formular    Du kan tilføje en regel, der lukker formularen, når en hændelse indtræffer i formularen. For eksempel kan du tilføje en regel, der lukker en formular, når brugeren sender formularen og den eksterne datakilde bekræfter, at formularen blev sendt.

Bemærk!: Typer af regler, du kan anvende til formularskabelonen afhænger af kontrolelementer og felter i formularskabelonen.

Der anvendes automatisk reglerne i et kontrolelement, der er bundet til et felt til det pågældende felt, og regler i et felt anvendes automatisk på det kontrolelement, der er bundet til det pågældende felt. Hvis du binder kontrolelementet til et felt, der indeholder eksisterende regler, anvendes reglerne, der automatisk til kontrolelementet. Hvis du føjer en regel til et kontrolelement, anvendes denne regel automatisk til det felt, der er bundet til det pågældende kontrolelement.

Hvis du føjer flere regler til formularskabelonen, kører Microsoft Office InfoPath hver regel i den rækkefølge, reglerne, der vises i dialogboksen regler. Du har mulighed for at standse behandlingen af de resterende regler, når du kører en foregående regel.

Toppen af siden

Overvejelser om kompatibilitet

Selvom du kan tilføje en regel til din formularskabelon, der vises en dialogboks for dine brugere, vises dialogbokse ikke automatisk i formularer, som brugere udfylder i en webbrowser. Dialogbokse vises automatisk kun i formularer, der er udfyldt i InfoPath.

Toppen af siden

Tilføje en regel, der køres, når en bruger åbner formularen

 1. Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner.

 2. Klik på Åbn og Gem på listen kategori.

 3. Klik på regler under funktionsmåde ved åbning.

 4. Klik på Tilføj i dialogboksen regler.

 5. Skriv et navn til reglen i feltet navn.

 6. Du vil angive en betingelse for når reglen skal køre, skal du klikke på Angiv betingelse, Angiv betingelsen, og klik derefter på OK. Reglen køres, når den betingelse, du angiver i dette trin er opfyldt.

 7. Klik på Tilføj handling.

 8. Klik på den handling, du vil på listen handling, og angiv derefter indstillingerne for denne handling.

 9. Gentag trin 7 og 8 for hver handling, der skal køres for denne regel.

 10. For at forhindre, at alle regler kører efter betingelsen for denne regel er opfyldt og reglen kører, skal du markere afkrydsningsfeltet Stop behandlingen af regler, når denne regel afsluttes.

 11. Klik på OK.

 12. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

Toppen af siden

Føje en regel til et kontrolelement

Hvis kontrolelementet er bundet til et felt, der har en eller flere regler, anvendes automatisk feltets regler til kontrolelementet. En regel, du føjer til kontrolelementet tilføjes også til feltet. Hvis du tilføjer et kontrolelement til en visning på en formularskabelon og derefter binder kontrolelementet til et felt med eksisterende regler, anvendes de eksisterende regler automatisk til kontrolelementet. Hvis du tilføjer en regel til et felt og feltet er bundet til et kontrolelement, anvendes reglerne, der automatisk til kontrolelementet samt.

 1. Dobbeltklik på kontrolelementet.

 2. Klik på fanen Data.

 3. Klik på regler.

 4. Klik på Tilføj i dialogboksen regler.

 5. Skriv et navn til reglen i feltet navn.

 6. Du vil angive en betingelse for når reglen skal køre, skal du klikke på Angiv betingelse, Angiv betingelsen, og klik derefter på OK. Reglen køres, når den betingelse, du angiver i dette trin er opfyldt.

 7. Klik på Tilføj handling.

 8. Klik på den handling, du vil på listen handling, og angiv derefter indstillingerne for denne handling.

 9. Gentag trin 7 og 8 for hver handling, der skal køres for denne regel.

 10. For at forhindre, at alle regler kører efter betingelsen for denne regel er opfyldt og reglen kører, skal du markere afkrydsningsfeltet Stop behandlingen af regler, når denne regel afsluttes.

 11. Klik på OK.

 12. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

Toppen af siden

Føje en regel til et felt eller en gruppe

Hvis kontrolelementet er bundet til et felt, der har eksisterende regler, anvendes disse regler automatisk til kontrolelementet samt. En regel, du føjer til feltet tilføjes også til kontrolelementet.

 1. Hvis opgaveruden Datakilde ikke er synlig, skal du klikke på Datakilden i menuen Vis.

 2. Dobbeltklik på feltet.

 3. Klik på fanen regler og flette.

 4. Klik på Tilføj.

 5. Skriv et navn til reglen i feltet navn.

 6. Du vil angive en betingelse for når reglen skal køre, skal du klikke på Angiv betingelse, Angiv betingelsen, og klik derefter på OK. Reglen køres, når den betingelse, du angiver i dette trin er opfyldt.

 7. Klik på Tilføj handling.

 8. Klik på den handling, du vil på listen handling, og angiv derefter indstillingerne for denne handling.

 9. Gentag trin 7 og 8 for hver handling, der skal køres for denne regel.

 10. For at forhindre, at alle regler kører efter denne regel (for den aktuelle hændelse), skal du markere afkrydsningsfeltet Stop behandlingen af regler, når denne regel afsluttes.

 11. Klik på OK.

 12. Klik på Eksempel på værktøjslinjen Standard, eller tryk på Ctrl+Shift+B for at teste ændringerne.

Toppen af siden

Tilføje en regel, når brugeren sender en formular

Du kan konfigurere formularskabelonen for at køre en eller flere regler, når din bruger sender deres formular, der er baseret på skabelonen. For eksempel kan du føje en regel til din formularskabelon, der automatisk sender formularen til en database og i en e-mail-meddelelse, når en bruger vælger at sende den udfyldte formular. Du kan også tilføje en regel til din formularskabelon, der skifter formularen til en anden visning, når brugeren sender formularen.

Bemærk!: Før du starter denne procedure, Kontrollér, at din formularskabelon har mindst én dataforbindelse. Du kan finde links til flere oplysninger om at sende dataforbindelser i afsnittet Se også.

 1. Klik på Indstillinger for afsendelse i menuen Funktioner.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Tillad brugere at sende formularen i dialogboksen Indstillinger for afsendelse.

  Bemærk!: Når du markerer dette afkrydsningsfelt, føjer InfoPath knappen Send til standardværktøjslinjen og kommandoen Send til menuen filer, når brugerne udfylder formularen.

 3. Klik på Udfør brugerdefineret handling ved hjælp af regler, og klik derefter på regler.

 4. Klik på Tilføj i dialogboksen regler for afsendelse af formularer.

 5. Skriv et navn for denne regel, der beskriver Send placering i feltet navn. Hvis du vil tillade brugere at sende formularen ved hjælp af en e-mail-meddelelse, hvis værdien i et bestemt felt er større end 50, f.eks mail sendes til mere end 50.

 6. For at angive en betingelse, der skal opfyldes, før du bruger denne regel skal du klikke på Angiv betingelse i dialogboksen regel. Angiv de betingelser, der skal være sande, og klik derefter på OK i dialogboksen betingelse.

 7. Klik på Tilføj handling i dialogboksen regel.

 8. Klik på den handling, der skal udføres, når brugeren sender en formular, der er baseret på denne formularskabelon på listen handling, og vælg derefter de relevante indstillinger for denne handling.

 9. Klik på OK.

 10. Hvis du vil føje flere handlinger, skal du gentage trin 7 til 9 for hver ekstra handling.

 11. Gentag trin 4 til 9 for hver ekstra regel for at tilføje andre regler.

 12. Klik på OK.

  1. Hvis du vil ændre navnet på knappen Send, der vises på værktøjslinjen Standard og kommandoen Send, der vises i menuen filer, når brugerne indtaster i formularen, skal du skrive det nye navn i feltet Titeltekst i Send Indstillinger for i dialogboksen.

   Tip!: Hvis du vil tildele en tastaturgenvej til denne knap og kommandoen, skal du skrive et og-tegn (&) foran det tegn, du vil bruge som en tastaturgenvej. For eksempel for at tildele ALT + B som tastaturgenvejen til Send-knap og kommandoen, skrive sø & bmit.

 13. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis menupunktet Send og knappen Send på værktøjslinjen for at forhindre brugere i at bruge kommandoen Send eller knappen Send på værktøjslinjen Standard, når de udfylder formularen.

  1. Som standard, når brugerne har sendt en formular, InfoPath holder formularen åben og viser en meddelelse til at angive, hvis formularen blev sendt. Ændre funktionsmåden, klik på Avanceret, og gør derefter et af følgende:

   • For at lukke formularen eller oprette en ny tom formular, når brugeren indsender en udfyldt formular skal du klikke på den indstilling, du vil på listen efter sende.

   • Markere afkrydsningsfeltet Brug brugerdefinerede meddelelser for at oprette en brugerdefineret meddelelse til at angive, hvis formularen blev sendt, og skriv derefter dine meddelelser i felterne på succes og fejl.

    Tip!: Brug en meddelelse i feltet på fejl ved for at fortælle brugerne, hvad du skal gøre, hvis de ikke kan sende formularen. Du kan for eksempel foreslår, at brugere gemme deres formular og kontakte nogen for at få yderligere instruktioner.

   • Hvis du ikke vil have vist en meddelelse, når brugeren sender en formular, du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis vellykkede og mislykkede meddelelser.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×