Tilføj Visio-visualiseringer til Power BI-rapporter

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge Visio til at oprette vejledende diagrammer, f.eks. indbyrdes forbundne arbejdsprocesser og virkelige layout, til at fremme operationel intelligens. Du kan bruge Power BI til at bygge intuitive dashboards ud fra forskellige visualiseringer, som f.eks. diagrammer og kort, for at forstå komplekse datasæt, KPI-mål og målsporing – alt sammen for at opnå forretningsintelligens.

Du kan bruge Visio og Power BI sammen for at illustrere og sammenligne data, som f.eks. både diagrammer og visualiseringer på ét sted for at tegne det store billede og fremme driftsmæssig og forretningsmæssig intelligens.

Vil du prøve forskellige eksempler? Se disse Visio Power BI-visualiseringereksempler, og klik derefter på de forskellige Visio-figurer eller Power BI-datadiagrammer for at se interaktionerne.

Føj Visio-visualiseringer til rapporter i Power BI Web

Her er faserne og trinene til denne fremgangsmåde for dette specifikke Visio Power BI-visualiseringseksempel.

Fase 1: Hent den nødvendige software og download eksempelfiler

Kontrollér, at du har den nødvendige software, før du begynder. Vi anbefaler desuden, at du bruger følgende eksempelfiler som en hjælp til at lære den trinvise proces i de følgende afsnit.

Fase 2: Opstil en model af Power BI-data, og opret et Visio-diagram

 1. Opret et sæt af Power BI-data, og sørg for, at én kolonne entydigt identificerer hver række. Denne kolonne bruges til at knytte til figurer i Visio-diagrammet.

  Du kan tilføje flere datakolonner, som skal bruges til figurdata. I filen Lead Management Flow Data.xlsx, som du hentede tidligere, identificerer id-kolonnen entydigt hver række. Du kan også vise værdierne i kolonnerne Mål, Faktiske tal og Mellemrum som datagrafiske felter kædet sammen med hver figur.

  Excel-eksempeldata
 2. Sørg for, at Visio-figurerne, som du vil kæde sammen med Power BI-data i dit diagram, har entydig tekst eller figurdata, der kan bruges til at knytte Power BI-data til figurerne i dit diagram.

  Visio-eksempeldiagram

  Tilknytningsprocessen: Dataene i regnearket knytter til hver figur og tilhørende figurdata

  Du kan også tilføje og redigere tilknytningen inde fra det brugerdefinerede visuelle element senere.

  Tip!: Fjern blanktegn i lærredet fra diagrammet ved at gå til fanen Design | Størrelse | Tilpas til tegning.

En oversigt over tilknytning

Fase 3: Opret din Power BI-rapport

 1. Hvis du vil oprette en Power BI-rapport, skal du gå til https://www.powerbi.com/ eller starte Power BI Desktop og derefter klikke på knappen Hent data i nederste venstre hjørne af Power BI-vinduet.

 2. På skærmen Hent data i sektionen Importer eller opret forbindelse til data skal du klikke på Hent under Filer.

 3. Vælg Lead Management Flow Data.xlsx som din datakilde. Datakilder kan være lokale filer, filer, der er gemt på OneDrive eller SharePoint-websteder, eller andre datakilder, der er understøttet af Power BI.

 4. Når dine data er importeret, skal du klikke på Datasæt og derefter klikke på Opret rapport for at oprette en ny Power BI-rapport.

Fase 4: Importér det Visio-brugerdefinerede visuelle element til din Power BI-rapport

 1. I Power BI-rapporten skal du klikke på ellipseknappen (...) i visualiseringsruden i Power BI og derefter vælge Importér fra butik i menuen.

 2. Søg efter Visio, og klik på Tilføj.

  Det nye Visio-brugerdefinerede visuelle element vises som et ikon i visualiseringsruden.

  Det nye brugerdefinerede visuelle ikon

Fase 5: Indsæt Visio-diagrammet i Power BI-rapporten

 1. Klik på det Visio-brugerdefinerede visuelle element for at føje det visuelle element til rapportlærredet.

 2. I ruden Felter skal du vælge feltet Power BI, som entydigt identificerer Visio-figurerne, og føje det til Id-sektionen.

 3. Indtaste Integrere URL-adressen til Visio-diagram på lærredet rapport.

  Hvis du ikke er sikker på, hvilken URL-adresse til at bruge åbne en ny fane i browseren, gå til det dokumentbibliotek, hvor Visio-tegningen er gemt og klikke på for at åbne Visio Online. Åbne dialogboksen Integrer, Kopiér Integrere URL-adressen på tegningen, og Indsæt det i tekstfeltet Enter fil URL-adresse til at åbne Visio-diagram på Power BI-rapport lærredet. Hvis du bruger redigerer Visio Online diagrammet skal du åbne dialogboksen Integrer ved at vælge filer > del > Integrer. Hvis du får vist Visio Online diagrammet, kan du åbne dialogboksen Integrer ved at vælge Vis flere kommandoer (...) > Integrer.

 4. Klik på Opret forbindelse.

  Dit Visio-diagram vises i det Visio-brugerdefinerede visuelle element og er sammenkædet med Power BI-dataene.

 5. For at få vist diagrammet i tilstanden Fokus skal du klikke på ellipseknappen (... ) i det Visio-brugerdefinerede visuelle element og derefter vælge Rediger på menuen.

  Aktivering af tilstanden Fokus

Fase 6: Sammenkæd Power BI-data til dit Visio-diagram

 1. Udvid tilknytningsvinduet i højre side af det Visio-brugerdefinerede visuelle element. Det Visio-brugerdefinerede visuelle element aflæser diagramegenskaberne eller figurdataene og sammenkæder automatisk til dataene ved hjælp af de tilknyttede id-rækker i Power BI. Standardfarver anvendes, men du kan bruge tilpasningsindstillingerne til at ændre farver.

  Sammenkædning af andre data

  Du kan sammenkæde yderligere diagramegenskaber ved at klikke på Visio-figurer, der ikke er kædet sammen, og derefter klikke på Power BI-rækken.

 2. Du kan føje andre Power BI-kolonner som f.eks. farver eller værdier, til diagrammet ved at markere Power BI-kolonnerne, og derefter placere dem under afsnittet Værdier i det Visio-brugerdefinerede visuelle element.

  Sammenkædning af felter med farver
 3. Klik på Tilbage til rapport for at lukke tilstanden Fokus.

resultater af visio-brugerdefineret visuelle elementer

Du kan nu fastgøre denne rapport til et dashboard og dele dashboardet med dit team.

Et Visio-brugerdefineret visuelt element understøtter tovejsinteraktivitet, når du filtrerer i Power BI. Klik på et visuelt element i Power BI, f.eks. søjlen i søjlediagrammet , for at bruge automatisk zoom i det Visio-brugerdefinerede visuelle element.

Udgiv på internettet i Power BI

Med Power BI Publicer på internettet kan du nemt integrere interaktive Power BI-visualiseringer online, såsom blogindlæg, websteder, gennem mails eller endda sociale medier. Visio-visualiseringer understøtter Power BI's Publicer på internettet fra Power BI-funktionalitet. For at gøre dette skal du kopiere den anonyme delingswebadresse til Visio-filen ved at gå til OneDrive for Business eller SharePoint Online og klikke på Del for Visio-filen. URL-adressestrengen indeholder "/guestaccess.aspx?docid="- og "authkey="-parametre. Indsæt nu denne webadresse i tekstfeltet Angiv filens webadresse for at åbne Visio-diagrammet på rapportlærredet til Power BI (Fase 5 ovenfor), og følg resten af trinnene.

Sådan forbedrer du sideindlæsningstiden af Visio-visualiseringer

Antallet af figurer i Visio-diagrammerne og kompleksiteten af disse figurer (geometri, skygge osv.) påvirker indlæsningstiden af Visio-diagrammer i Power BI. Du kan forbedre ydeevnen for indlæsning af siden ved at fjerne alle unødvendige figurer fra Visio-diagrammet. Du kan også indstille de anvendte temaer til "Intet tema" på fanen Design.

Tilføj figurer, der kræver tilknytning af Power BI-data til #-lag i store Visio-filer

En anden effektiv måde til at forbedre indlæsningshastighed for siden er ved at tilføje figurer, der skal knyttes til Power BI-data, til et lag, der hedder # eller et lag, der starter med # i den store Visio-fil. Hvis diagrammet har et #-lag, er det kun figurer på #-laget, der kan knyttes til Power BI-data. Jo færre antal figurer, du har på lag #-lag, jo bedre omsættes det til god sideindlæsningsydeevne.

Skærmbillede af dialogboksen Lag i Visio

Du ser også et par andre fordele ved at bruge fremgangsmåden #-lag:

 1. Understøttelse af komplekse diagrammer – Hvis diagrammet har mere end 1000 figurer, kan det understøttes, hvis figurer, der kræver tilknytning til Power BI-data, flyttes til #-lag, og det samlede antal figurer på #-lag er mindre end 1000.

 2. Visning med fuld gengivelse – nogle gradueringer og stregmønstre gengives ikke i Visio-visuals som forventet. Hvis disse figurer ikke kræver tilknytning til Power BI-data, kan de udelades eller fjernes fra #-lag. Visio-visuals gengiver alt andet end figurer på #-laget som PNG-format, hvilket betyder, at du får bedre visuel gengivelse.

Slå automatisk zoom til eller fra

Du kan ændre indstillinger for automatisk zoom på markeringen med figurer eller under interaktion med andre visuelle elementer ved at slå Automatisk zoomTil eller Fra på Indstillinger i visualiseringsruden.

Visualiseringsruden i Power BI

Vigtige bemærkninger til dette eksempel

 • Det Visio-brugerdefinerede visuelle element i Power BI skal have adgang til Visio-diagrammet, du arbejder med, hvilket betyder, at du kan få vist en anmodning om logon. I tilfælde hvor Power BI-brugerlogonoplysningerne ikke kan tilgås med godkendelse via enkeltlogon, vil brugere, der forsøger at få vist din Power BI-rapport, muligvis se en anmodning om logon, så de kan godkende sig selv som arbejdende med det Visio-brugerdefinerede visuelle element.

 • Hvis du stadig har problemer med at godkende, mens du arbejder med det Visio-brugerdefinerede visuelle element via Internet Explorer, kan det være, at du har Power BI og SharePoint i forskellige internetsikkerhedszoner. Føj både Power BI-domænet og SharePoint-domænet til den samme sikkerhedszone i dine Internetindstillinger, og prøv derefter at arbejde med det Visio-brugerdefinerede visuelle element igen. Du kan få yderligere oplysninger under Ændring af indstillinger for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger for Internet Explorer 11.

 • Datagrafik, der er anvendt i Visio-diagrammer fra Visio-programmer til pc, fjernes, så Power BI kan anvende sin egen grafik.

 • Der kan være visse visuelle forskelle mellem diagrammer, der vises i Visio-programmer til pc og i Power BI. Dette kan ske, når diagrammet har komplekse typografier, temaer og udfyldningsmønstre.

 • Store diagrammer med figurantal på over 1000 understøttes ikke.

 • Hvis du tilføjer nye figurer eller fjerner figurer, der er knyttet til dine Power BI-data, og den resulterende rapport ikke gengives korrekt, skal du prøve at genindsætte det brugerdefinerede visuelle element i Visio og tilknytte figurerne igen.

 • Visio-brugerdefinerede visuelle element understøttes ikke i Power BI-rapportserver.

 • Hvis du angiver "Opsummer ikke" i værdifeltet, og du derefter klikker på Power BI-visuelt element, vil ændringen ikke blive afspejlet i Visio-visuelt element.

 • For at se Visio-brugerdefinerede visuelle elementer i Power BI Windows-appen skal du opgradere din enhed til den seneste Windows Creators Update.

 • Visio-brugerdefinerede visuelle elementer fungerer kun på én SharePoint Online-server, hvor Visio-filer er gemt i Power BI-mobilapps.

 • Visio-visuals kræver cookies fra tredjeparter til *.sharepoint.com og *.powerbi.com (eller respektive SharePoint og Power BI-domæner for dit firma) for at være tilladt i den benyttede browser.

Vil du se mere?

Videoer    Integrering af brugerdefinerede visuelle elementer i Visio med Power BI blev fremhævet i Hovedtalen under Microsoft Data Insights-mødet og blev også omtalt i Intelligent Process Modeling and Monitoring med Visio og Power BI-session ved samme arrangement. Du kan gennemse disse videoer for at få større indblik i mulighederne for dit eget arbejde.

Eksempler    En Office blog-meddelelse, Opnå total indsigt med Visio-visualiseringer i Power BI (eksempel), omfatter flere praktiske eksempler.

Har du en kommentar eller et problem?

Vi vil meget gerne høre fra dig! Gå til vores UserVoice-websted for at indsende dine forslag til forbedring af Visio og Power BI-integration. Du kan også sende os en mail til tellvisio@microsoft.com.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×