Tildele eller ophæve tildeling af licenser til Office 365 til virksomheder

Se, hvordan du kan tildele, ophæve tildeling eller tildele en brugerlicens igen til Office 365 Business. Se også, hvordan du kan slette en brugerkonto for at frigøre en brugerlicens, og hvordan du kan få vist en liste over brugere uden licens. Denne artikel vedrører abonnementer på Office 365 Business Essentials, Office 365 Business, Office 365 Business Premium og Office 365 Enterprise.

I Office 365 til virksomheder skal brugerne have licenser for at bruge Outlook, SharePoint Online, Lync Online og andre tjenester. Som global administrator eller brugeradministrator kan du nemt tildele nye brugere licenser, når du opretter nye konti, eller tildele licenser til brugere med eksisterende konti. For at frigøre licenser, der kan tildeles andre brugere, kan du også fjerne tildelingen af licenser, som brugerne ikke længere har behov for, eller slette brugerkonti, når folk forlader organisationen. Hvis du vil reducere antallet af licenser til dit Office 365-abonnement, skal du se Fjerne licenser fra dit abonnement på Office 365 til virksomheder.

Det er dette, der automatisk sker, når du tildeler en bruger en licens:

 • For Exchange Online oprettes der automatisk en postkasse til brugeren.

 • For SharePoint Online får brugeren tildelt redigeringstilladelser til standardteamwebstedet i SharePoint Online.

 • For Lync Online får brugeren adgang til de funktioner, der er knyttet til licensen.

 • For Office 365 ProPlus kan brugeren downloade Microsoft Office på op til 5 mac-computere eller pc'er.

Bemærk   For at udføre procedurerne i denne artikel skal du enten være global administrator eller brugeradministrator.

Hvad vil du foretage dig?

Finde ud af, hvor mange licenser er gyldige og tilgængelige

Tildele eller ophæve tildeling af en licens for en bruger

Tildele eller ophæve tildeling af licenser til flere brugere på én gang

Slette en bruger for at frigøre en licens

Se en liste over brugere uden licens

Om licenser til postkasser for ikke-brugere

Finde ud af, hvem der kan tildele licenser

Finde ud af, hvor mange licenser er gyldige og tilgængelige

Sådan ser du, hvor mange licenser der er gyldige og tilgængelige for dit abonnement:

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration.

 3. Vælg FAKTURERING > Licenser.

 4. Kontrollér kolonnerne Gyldigt, Udløbet og Tildelt for dit abonnement. For at finde ud af, hvor mange gyldige licenser, der stadig kan tildeles brugere, skal du trækket antallet af Tildelte licenser fra antallet af Gyldige licenser.

Tildele eller ophæve tildeling af en licens for en bruger

Hvis en brugers arbejdsmæssige ansvarsområder ændres, kan en global administrator eller en brugeradministrator ophæve tildelingen af de licenser, som brugeren ikke længere har behov for. Hvis der er flere brugere, der har fået tildelt en tjeneste, end der er licenser til, kan du desuden fjerne licenser fra brugere, som ikke længere behøver dem.

Vigtigt   Når en brugers licens fjernes, opbevares alle data, som er tilknyttet brugerkontoen, i 30 dage. Efter de 30 dages periode, slettes dataene, som ikke kan gendannes, undtagen de dokumenter, der er gemt på SharePoint Online. Hvis du f.eks. fjerner en licens til Exchange Online fra en bruger:

 • Opbevares brugerens postkasse og alle meddelelser i den i en periode på 30 dage. Postkassen kan gendannes inden for 30 dage ved at tildele den en licens igen. Efter de 30 dage bliver postkassen og dens indhold slettet permanent.

 • Alle mailaliasser, som er knyttet til brugerkontoen, slettes. Hvis du skal have en person i dit firma til at modtage mail på disse aliasser, skal du tildele dem en anden bruger.

 • Brugerens liste over kontakter i Lync Online kan blive slettet. Hvis du gendanner Exchange Online-licensen inden for 30 dage, gendannes listen over kontakter også. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Hvis du fjerner en brugers licens til Exchange Online, kan det også fjerne vedkommendes liste over kontakter i Lync Online.

Sådan tildeles eller ophæves tildeling af en licens for én bruger
 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration.

 3. Vælg Brugere > Aktive brugere.

 4. Markér afkrydsningsfeltet ud for navnet på den bruger, du vil tildele en licens til eller fjerne en licens fra.

 5. Klik på Rediger Rediger

  Edit a user account

 6. Vælg Licenser.

  Click Licenses

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder under Tildel licenser:

  • Hvis du vil tildele den valgte bruger en licens, skal du markere afkrydsningsfeltet for den licens, du vil tildele.

  • Hvis du vil ophæve tildelingen af brugerens licens, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for den licens, du vil fjerne.

 8. Klik på Gem.

 9. Hvis du har fjernet en licens fra en bruger og vil tildele den til en anden bruger, skal du gentage denne procedure.

Tildele eller ophæve tildeling af licenser til flere brugere på én gang

Foruden at tildele eller ophæve tildeling af licenser for enkeltbrugere kan du også gøre dette for flere ad gangen.

Vigtigt   Når en brugers licens ophæves, opbevares alle data, som er tilknyttet brugerkontoen, i 30 dage. Efter de 30 dages periode, slettes dataene, som ikke kan gendannes, undtagen de dokumenter, der er gemt på SharePoint Online. Hvis du f.eks. ophæver tildelingen af en licens til Exchange Online fra en bruger:

 • Opbevares brugerens postkasse og alle meddelelser i den i en periode på 30 dage. Postkassen kan gendannes inden for 30 dage ved at tildele den en licens igen. Efter de 30 dage bliver postkassen og dens indhold slettet permanent.

 • Alle mailaliasser, som er knyttet til brugerkontoen, slettes. Hvis du skal have en person i dit firma til at modtage mail på disse aliasser, skal du tildele dem en anden bruger.

 • Brugerens liste over kontakter i Lync Online kan blive slettet. Hvis du gendanner Exchange Online-licensen inden for 30 dage, gendannes listen over kontakter også. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Hvis du fjerner en brugers licens til Exchange Online, kan det også fjerne vedkommendes liste over kontakter i Lync Online.

Sådan tildeles eller ophæves tildeling af en licens for flere personer
 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration.

 3. Vælg Brugere > Aktive brugere.

 4. Markér afkrydsningsfelterne ud for navnene på de brugere, du vil tildele en licens eller fjerne en licens fra.

 5. Vælg Rediger Rediger.

 6. Klik på Næste på siden Detaljer.

 7. Klik på Næste på siden Indstillinger.

 8. Gør et af følgende på siden Tildel licenser:

  • Hvis du vil tildele de valgte brugere licenser, skal du vælge Føj til eksisterende licenstildelinger og derefter markere felterne for de licenser, du vil tildele.

  • Hvis du vil fjerne tildelte licenser fra de valgte brugere, skal du vælge Erstat eksisterende licenstildelinger og derefter fjerne markeringen i felterne for de licenser, du vil fjerne.

 9. Vælg Send > Afslut.

Slette en brugerkonto for at frigøre en licens

Hvis en bruger ikke længere skal bruge licenser, f.eks. når en medarbejder forlader en organisation, kan du slette den pågældende brugers konto. Når du gør det, kan de licenser, der var tildelt den pågældende person, tildeles en anden bruger.

Vigtigt   Når du sletter en brugerkonto, bliver kontoen inaktiv. I denne inaktive periode har du 30 dage til at gendanne kontoen fuldstændigt. Efter 30 dage, slettes alle data for den pågældende bruger permanent – undtagen dokumenter, som er gemt på SharePoint Online. Du må kun slette brugere, hvis du er sikker på, at de ikke skal bruge disse data fremover. Hvis du vil have mere at vide, skal du se Sådan foretager du fejlfinding af slettede brugerkonti i Office 365.

Sådan slettes kontoen for én eller flere brugere
 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration.

 3. Gå til Brugere > Aktive brugere (eller Brugere og grupper > Tilføj brugere, nulstil adgangskoder og meget mere).

 4. Vælg navnene på de brugere, der skal slettes, og klik derefter på Slet.

  Click Delete to delete the user account

 5. Klik på Ja i bekræftelsesdialogboksen.

Bemærk   Du kan finde oplysninger om gendannelse af brugere under Slette eller gendanne brugere (til Office 365 Enterprise, Office 365 Business Essentials eller Office 365 Business Premium).

Se en liste over brugere uden licens

Følg disse trin for at se en liste over brugere, der ikke er tildelt en licens.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration.

 3. Vælg Brugere > Aktive brugere.

 4. Brug listen Vælg en visning til at vælge den nedadgående pil, og vælg Brugere uden licens på listen over visninger.

  View a list of unlicensed users

  Alle brugerkonti, der ikke er tildelt en licens, vises på listen.

  Bemærk   På denne liste kan du føje licenser til brugerne, enten én eller flere ad gangen, ved at følge vejledningen i denne artikel.

Om licenser til postkasser for ikke-brugere

Du behøver ikke at tildele licenser til ressourcepostkasser, lokalepostkasser og delte postkasser, undtagen hvis de overskrider deres lagerkvote på 10 gigabyte (GB).

Bemærk   Hvis din ressource-, lokale- eller delte postkasse går over grænsen på 10 GB, og du ikke tildeler den en licens, vil den delte postkasse efter en måned blive låst. Du kan undgå at skulle tildele licensen ved at arkivere, så du undgår at overskride din kvote.

Du kan finde flere oplysninger om ikke-brugerpostkasser i følgende artikler:

Finde ud af, hvem der kan tildele licenser

De forskellige typer af administratorer kan arbejde med licenser på forskellige måder, afhængigt af deres roller. I den følgende tabel kan du se en oversigt over de mest almindelige indstillinger. Du kan se en komplet liste over administratorroller og -rettigheder under Tildele administratorroller.

Administratorrolle

Tildele en licens

Fjerne en licens

Købe flere licenser

Slette en bruger

Global administrator

Ja

Ja

Ja

Ja

Faktureringsadministrator

Nej

Nej

Ja

Nej

Brugeradministrator

Ja

Ja

Nej

Ja

Tjenesteadministrator

Nej

Nej

Nej

Nej

Adgangskodeadministrator

Nej

Nej

Nej

Nej

Toppen af siden

Se også

Køb licenser til abonnementer på Office 365 Business

Fjern licenser fra Office 365 Business

Gælder: Office 365 AdminVar disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog