Tildele administratorroller i Office 365

Den person, der har købt dit Office 365Office 365-abonnement, er administrator. De har mulighed for at tilføje eller fjerne personer fra deres abonnement, nulstille adgangskoder og foretage en lang række andre handlinger.

Afhængigt af organisationens størrelse kan det være en fordel at udpege forskellige administratorer til forskellige funktioner. Administratoren har adgang til alle funktioner i Administration og kan oprette eller redigere brugere, tildele administratorroller til andre, nulstille brugeradgangskoder, administrere brugerlicenser, administrere domæner og meget mere. Vælge en administratorrolle for en eksisterende bruger, og brug denne fremgangsmåde til at tildele eller fjerne rollen.

Bemærk: Administratorer, der glemmer deres adgangskoder, kan bruge fremgangsmåden Nulstille adgangskoder for administratorer til at nulstille deres egne adgangskoder for at få adgangen til deres konti tilbage. Hvis du vil anvende denne funktion, skal du medtage både et mobiltelefonnummer, der kan modtage sms-beskeder, og en alternativ mailadresse, der ikke er tilknyttet Office 365-abonnementet med administratorens oplysninger.

Tildele administratorroller til en eksisterende bruger

Hvilken version af Administration kan du se?

Illustration of the Office 365 Admin Center. Find out more about the Office 365 admin center

Hvis dette vises, skal du følge trinnene: Tildele administratorroller til en eksisterende bruger

Illustration of the Office 365 Preview Admin Center. Find out more about the Office 365 Preview admin center

Hvis dette vises, skal du følge trinnene: Tildele administratorroller til en eksisterende bruger

Tip: Vi arbejder stadig på eksempelvisningen i administrationscenteret. Hvis den indstilling eller opgave, du skal bruge, endnu ikke er tilgængelig i eksempelvisningen, kan du gå tilbage til det klassiske administrationscenter.

Tildele administratorroller til en eksisterende bruger i det klassiske administration

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration.

 3. Gå til Brugere > Aktive brugere.

 4. Markér den bruger, du vil ændre administratorrollen for, på siden Aktive brugere, og klik derefter på Rediger Rediger.

 5. Klik på Roller, og vælg en rolle på listen.

 6. I feltet Alternative mailadresse skal du skrive en mailadresse, der ikke er forbundet til Office 365. Denne mailadresse bruges til vigtige meddelelser, herunder nulstilling af din administratoradgangskode, så brugeren skal kunne få adgang til mailkontoen, uanset om brugeren har adgang til Office 365.

  Bemærk: Hvis du ikke vil modtage produktrelateret kommunikation på din alternative mailadresse, skal du ændre dine kontaktindstillinger på siden Om mig. Du kan få mere at vide i Ændre dine indstillinger for kontakter.

 7. Klik på Detaljer. Klik på pilen ud for Yderligere oplysninger, og angiv et mobiltelefonnummer i feltet Mobiltelefon – inkl. landekode, hvis brugeren har en – som kan modtage sms-beskeder. Dette telefonnummer bruges også ved nulstilling af din administratoradgangskode.

  Bemærkninger: Du skal kun bruge en mobiltelefon, der kan modtage tekstbeskeder til adgangskodenulstilling, hvis ét eller begge af følgende gælder for dig:

  • Din organisation har et brugerdefineret domæne, du har konfigureret til brug med Office 365.

  • Dit Office 365-abonnement synkroniseres via katalogsynkronisering.

 8. Klik på Gem, når du er færdig.

  Bemærkninger: Hvis du er certificeret partner, kan du angive administratorroller for dine kunder og personer i din organisation, der fungerer som supportagenter eller administratorer for kunderne. Disse valg vises, når du tilføjer eller redigerer brugere, eller når du tilføjer flere brugere vha. masseimport. En partner kan angive følgende administratorroller:

  • Fuld administration: Denne rolle har rettigheder, der svarer til rettighederne for den globale administratorrolle.

  • Begrænset administration: Denne rolle har rettigheder, der svarer til rettighederne for adgangskodeadministratoren.

Tildele administratorroller til en eksisterende bruger i eksempeladministration

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration.

 3. Gå til Brugere > Aktive brugere.

 4. Markér den bruger, du vil ændre administratorrollen for, på siden Aktive brugere.

 5. Klik på Rediger ud for Roller.

 6. Vælg en rolle på listen

 7. I feltet Alternative mailadresse skal du skrive en mailadresse, der ikke er forbundet til Office 365. Denne mailadresse bruges til vigtige meddelelser, herunder nulstilling af din administratoradgangskode, så brugeren skal kunne få adgang til mailkontoen, uanset om brugeren har adgang til Office 365.

  Bemærk: Hvis du ikke vil modtage produktrelateret kommunikation på din alternative mailadresse, skal du ændre dine kontaktindstillinger på siden Om mig. Du kan få mere at vide i Ændre dine indstillinger for kontakter.

 8. Klik på Gem, og klik derefter på Luk.

 9. Klik på Rediger ud for Arbejdstelefon.

 10. Angiv et mobiltelefonnummer i feltet Mobiltelefon – inkl. landekode, hvis brugeren har en – som kan modtage sms-beskeder. Dette telefonnummer bruges også ved nulstilling af din administratoradgangskode.

  Bemærkninger: Du skal kun bruge en mobiltelefon, der kan modtage tekstbeskeder til adgangskodenulstilling, hvis ét eller begge af følgende gælder for dig:

  • Din organisation har et brugerdefineret domæne, du har konfigureret til brug med Office 365.

  • Dit Office 365-abonnement synkroniseres via katalogsynkronisering.

 11. Klik på Gem, når du er færdig.

  Bemærkninger: Hvis du er certificeret partner, kan du angive administratorroller for dine kunder og personer i din organisation, der fungerer som supportagenter eller administratorer for kunderne. Disse valg vises, når du tilføjer eller redigerer brugere, eller når du tilføjer flere brugere vha. masseimport. En partner kan angive følgende administratorroller:

  • Fuld administration: Denne rolle har rettigheder, der svarer til rettighederne for den globale administratorrolle.

  • Begrænset administration: Denne rolle har rettigheder, der svarer til rettighederne for adgangskodeadministratoren.

Hvad vil du foretage dig?

Tildele eller fjerne administratorroller for flere brugere

Vælge en administratorrolle

Hvilke tjenester gælder mine Office 365-tilladelser for?

Få vist administratortilladelser efter rolle

Tildele eller fjerne administratorroller for flere brugere

Benyt denne fremgangsmåde til at tildele eller fjerne administratortilladelser for flere eksisterende brugere.

Bemærkninger: 

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration.

 3. Gå til Brugere > Aktive brugere.

 4. Markér afkrydsningsfeltet ud for de brugere, for hvem administratorrollen skal ændres, på siden Aktive brugere, og klik derefter på Rediger Rediger.

 5. Klik på Næste på siden Detaljer.

 6. Klik på Indstillinger. Klik på Ja eller Nej under Tildel rolle.

 7. Hvis du klikker på Ja, skal du vælge en rolle på listen. Klik på Næste, når du er færdig.

 8. Klik på Indsend på siden Tildel licenser.

 9. Gennemse dine resultater på siden Resultater, og klik på Afslut.

Toppen af siden

Vælge, hvilken Office 365-administratorrolle, der skal uddelegeres

Afhængigt af størrelsen på din organisation kan du vælge at udpege forskellige administratorer til forskellige funktioner. Du kan vælge mellem følgende administratorroller:

 • Global administrator: Har adgang til alle administrationsfunktioner. Globale administratorer er de eneste, der kan tildele andre administratorroller. Du kan have flere globale administratorer i organisationen. Den person, der tilmelder sig ved køb af Office 365, bliver global administrator.

  Bemærk: Kontrollér, at alle brugere, der er globale administratorer i din organisation, har et mobiltelefonnummer og din alternative mailadresse i deres kontaktpersonoplysninger. Se Ændre organisationens adresse, teknisk kontakt, mail og andre oplysninger for at få flere oplysninger.

 • Faktureringsadministrator: Foretager køb, administrerer abonnementer, administrerer supportbilletter og overvåger tjenestetilstanden.

  Bemærk: Hvis du ikke har købt Office 365 hos Microsoft, kan du ikke foretage faktureringsændringer, og derfor kan du ikke blive tildelt rollen som faktureringsadministrator. Hvis du har problemer med faktureringen, skal du kontakte administratoren hos den organisation, hvor du har købt abonnementet.

 • Adgangskodeadministrator: Nulstiller adgangskoder, administrerer serviceanmodninger og overvåger tjenestetilstanden. Adgangskodeadministratorer er begrænset til nulstilling af adgangskoder for brugere.

 • Tjenesteadministrator: Administrerer serviceanmodninger og overvåger tjenestetilstanden.

  Bemærk: Inden globale administratorer kan tildele rollen som tjenesteadministrator til en bruger, skal han først tildele de administratorrettigheder for tjenesten, f.eks. Exchange Online, og derefter tildele rollen som tjenesteadministrator til brugeren i Office 365.

 • Brugeradministrator: Nulstiller adgangskoder, overvåger tjenestetilstanden og administrerer brugerkonti, brugergrupper og serviceanmodninger. Brugeradministratoren kan ikke slette en global administrator, oprette andre administratorroller eller nulstille adgangskoder for fakturerings-, globale og tjenesteadministratorer.

 • Exchange-administrator: Har administratoradgang til Exchange Online via Exchange Administration (EAC) og kan udføre næsten alle opgaver i Exchange Online.

 • SharePoint-administrator: Har administratoradgang til SharePoint Online via SharePoint Online Administration og kan udføre næsten alle opgaver i SharePoint Online.

 • Skype for Business-administrator: Har administratoradgang til Skype for Business via Skype for Business-administration og kan udføre næsten alle opgaver i Skype for Business Online.

Hvilke tjenester gælder mine Office 365-tilladelser for?

Visse administratorroller i Office 365 har en tilsvarende rolle i Exchange Online, SharePoint Online og Skype for Business Online. Se nedenstående tabel for at få oplysninger om, hvordan disse administratorroller i Office 365 omsættes til roller i de forskellige Office 365-tjenester.

Office 365-administratorrolle

Rolle i Exchange Online

Rolle i SharePoint Online

Rolle i Skype for Business

Global administrator

 • Exchange Online administrator

 • Virksomhedsadministrator

SharePoint Online administrator

Skype for Business-administrator

faktureringsadministrator

I/T

I/T

I/T

adgangskodeadministrator

Administrator for helpdesk

I/T

Skype for Business Online-administrator

tjenesteadministrator

I/T

I/T

I/T

brugeradministrator

I/T

I/T

Skype for Business Online-administrator

Exchange-administrator

Exchange Online administrator

I/T

I/T

SharePoint-administrator

I/T

SharePoint Online-administrator

I/T

Skype for Business-administrator

I/T

I/T

Skype for Business Online-administrator

Hvis du vil have mere at vide om roller og tilladelser for Office 365 og Office 365-tjenester, skal du se Tilladelser i Office 365.

Toppen af siden

Få vist Office 365 administratortilladelser efter rolle

Denne tabel viser Office 365-administratorrollerne og deres tilknyttede tilladelser.

Tilladelse

Faktureringsadministrator

Global administrator

Adgangskodeadministrator

Tjenesteadministrator

Brugeradministrator

Exchange-administrator

SharePoint-administrator

Skype for Business-administrator

Få vist organisations- og brugeroplysninger

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja (men kan ikke redigere)

Ja (men kan ikke redigere)

Administrere supportbilletter

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nulstille brugeradgangskoder

Nej

Ja

Ja, men med begrænsninger. Denne administrator kan kun nulstille adgangskoder for ikke-administratorer.

Nej

Ja, men med begrænsninger. Denne administrator kan kun nulstille adgangskoder for ikke-administratorer.

Nej

Nej

Nej

Udføre faktureringer og køb

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Få vist brugere og roller

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Oprette, redigere og slette brugere og grupper

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja, men med begrænsninger. Denne administrator kan ikke slette en global administrator eller oprette andre administratorer.

Nej

Nej

Nej

Administrere brugerlicenser

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja, men med begrænsninger. Denne administrator kan ikke slette en global administrator eller oprette andre administratorer.

Nej

Nej

Nej

Få vist brugerlicenser

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja, men med begrænsninger. Denne administrator kan ikke slette en global administrator eller oprette andre administratorer.

Ja

Ja

Ja

Administrere domæner

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Administrere organisationsoplysninger

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Få vist tjenestetilstand og indlæg i meddelelsescenter

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Delegere administrationsroller til andre

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Bruge katalogsynkronisering

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Administrere rapportering

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Administration af mobilenheder

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Toppen af siden

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!