Tildel eller fjern licenser til Office 365 til virksomheder

I Office 365 til virksomheder skal brugerne have licenser for at bruge tjenester som f.eks. Outlook, SharePoint Online, Lync Online og andre tjenester. Som global administrator eller brugeradministrator kan du nemt tildele nye brugere licenser, når du opretter nye konti, eller tildele licenser til brugere med eksisterende konti. For at frigøre licenser, der kan tildeles andre brugere, kan du også fjerne licenser, som brugerne ikke længere har behov for, når folk forlader organisationen. Hvis du vil reducere antallet af licenser til dit Office 365-abonnement, skal du se Fjern licenser fra dit abonnement på Office 365 til virksomheder.

Bemærk: I denne artikel beskrives det, hvordan du kan administrere brugerlicenser for abonnementer på Office 365 til virksomheder. Hvis du vil fjerne et abonnement, skal du se Annullere mit Office 365-abonnement.

Det er dette, der automatisk sker, når du tildeler en bruger en licens:

Hvis abonnementet har denne tjeneste

Sker dette automatisk

Exchange Online

Der oprettes en postkasse til brugeren.

SharePoint Online

Redigeringstilladelser til standard SharePoint Online-teamwebstedet tildeles brugeren.

Skype for Business Online

Brugeren får adgang til de funktioner, der er knyttet til licensen.

Office 365 ProPlus

Brugen kan downloade Microsoft Office på op til 5 Mac-computere eller pc'er.

Bemærk: For at udføre procedurerne i denne artikel skal du enten være global administrator eller brugeradministrator.

Hvad vil du foretage dig?

Bemærk: Visning af lister med brugere uden licens understøttes ikke af Office 365 Small Business Premium-abonnementer.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto som global administrator. Få at vide, hvordan du logger på.

 2. Markér ikonet for appstarteren Ikonet Office 365-appstarter øverst til venstre, og vælg Administration.

 3. I Administration vælg Brugere > Aktive brugere.

  Din skærm viser muligvis et af de følgende skærmbilleder:

  Skærmbillede af menuen Brugere i Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

  Skærmbillede af menuen Brugere i den nye Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

 4. På listen Filtre (eller listen Vælg en visning i det gamle Administration) skal du vælge pil ned og derefter Brugere uden licens på listen.

  Din skærm ser ud som et af følgende skærmbilleder:

  Vælg brugere uden licens fra listen Filtre.

  Vælg visningen over brugere uden licens på listen Vælg en visning.

  Alle brugerkonti, der ikke er tildelt en licens, vises på listen.

  Bemærk: På denne liste kan du føje licenser til brugerne, enten én eller flere ad gangen, ved at følge vejledningen i denne artikel.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto som global administrator. Få at vide, hvordan du logger på.

 2. Markér ikonet for appstarteren Ikonet Office 365-appstarter øverst til venstre, og vælg Administration.

 3. I Administration vælg Brugere > Aktive brugere.

  Din skærm viser muligvis et af de følgende skærmbilleder:

  Skærmbillede af menuen Brugere i Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

  Skærmbillede af menuen Brugere i den nye Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

 4. Markér afkrydsningsfeltet ud for navnet på den bruger, du vil tildele en licens.

 5. Vælg Rediger til højre i rækken Produktlicenser.

  Rediger en brugers licenstildeling.
 6. Vælg Til i ruden Produktlicenser for den licens, der skal tildeles brugeren. Som standard tildeles alle tjenester, der er tilknyttet denne licens, automatisk til brugeren.

  Tip: Hvis du vil begrænse, hvilke tjenester der er tilgængelige for brugeren, skal du skifte til Fra for de tjenester, du vil fjerne for den pågældende bruger. Hvis du f.eks. vil have, at brugeren skal have adgang til alle tilgængelige tjenester med undtagelse af Skype for Business Online, kan du for tjenesten Skype for Business Online vælge Fra.

  Angiv licenstildelinger for en bruger.
 7. Nederst i ruden Produktlicenser skal du vælge Tildel > Luk.

Hvis en brugers arbejdsmæssige ansvarsområder ændres, kan en global administrator eller en brugeradministrator fjerne de licenser, som brugeren ikke længere har behov for. Hvis der er flere brugere, der har fået tildelt en tjeneste, end der er licenser til, kan du desuden fjerne licenser fra brugere, som ikke længere behøver dem.

Advarsel: Når en brugers licens fjernes, opbevares alle data, som er tilknyttet brugerkontoen, i 30 dage. Efter de 30 dage slettes dataene og kan ikke gendannes, undtagen de dokumenter, der er gemt på SharePoint Online. I Sådan blokerer du en medarbejders adgang til data i Office 365 kan du finde oplysninger om, hvordan du blokerer en brugers adgang til data i Office 365 efter, at brugerens licens er fjernet, og hvordan du bagefter kan få adgang til dataene. Hvis du fjerner en brugers Office-licens, og brugeren stadig har Office installeret, får brugeren få vist meddelelser om Produkt uden licens, når Office bruges.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto som global administrator. Få at vide, hvordan du logger på.

 2. Markér ikonet for appstarteren Ikonet Office 365-appstarter øverst til venstre, og vælg Administration.

 3. I Administration vælg Brugere > Aktive brugere.

  Din skærm viser muligvis et af de følgende skærmbilleder:

  Skærmbillede af menuen Brugere i Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

  Skærmbillede af menuen Brugere i den nye Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

 4. Markér feltet ud for navnet på den bruger, du vil fjerne en licens fra.

 5. Vælg Rediger til højre i rækken Produktlicenser.

  Rediger en brugers licenstildeling.
 6. Vælg Fra i ruden Produktlicenser for den licens, du vil fjerne fra brugeren.

  Fjern en brugerlicens for en enkelt bruger.
 7. Nederst i ruden Produktlicenser skal du vælge Tildel > Luk.

Hvis du har fjernet en licens fra en bruger og vil tildele den til en anden bruger, kan du se proceduren Føj en licens til én bruger tidligere i denne artikel.

Advarsel: Når en brugers licens fjernes, opbevares alle data, som er tilknyttet brugerkontoen, i 30 dage. Efter de 30 dage slettes dataene og kan ikke gendannes, undtagen de dokumenter, der er gemt på SharePoint Online. I Sådan blokerer du en medarbejders adgang til data i Office 365 kan du finde oplysninger om, hvordan du blokerer en brugers adgang til data i Office 365 efter, at brugerens licens er fjernet, og hvordan du bagefter kan få adgang til dataene. Hvis du fjerner en brugers Office-licens, og brugeren stadig har Office installeret, får brugeren få vist meddelelser om Produkt uden licens, når Office bruges.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto som global administrator. Få at vide, hvordan du logger på.

 2. Markér ikonet for appstarteren Ikonet Office 365-appstarter øverst til venstre, og vælg Administration.

 3. I Administration vælg Brugere > Aktive brugere.

  Din skærm viser muligvis et af de følgende skærmbilleder:

  Skærmbillede af menuen Brugere i Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

  Skærmbillede af menuen Brugere i den nye Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

 4. Markér afkrydsningsfelterne ud for navnene på de brugere, der skal have erstattet deres licens.

 5. Vælg Rediger produktlicenser i ruden Flere handlinger.

  Masseredigering af licenstildelinger.
 6. Vælg Erstat eksisterende produktlicenstildelinger > Næste i ruden Tildel produkter.

 7. Vælg Til for de produkter, der tildeles brugerne.

  Tip!: 

  • Hvis du vil begrænse, hvilke tjenester der er tilgængelige for brugeren, skal du skifte til Fra for de tjenester, du vil fjerne for den pågældende bruger. Hvis du f.eks. vil have, at brugeren skal have adgang til alle tilgængelige tjenester med undtagelse af Skype for Business Online, kan du for tjenesten Skype for Business Online vælge Fra.

  • Eventuelle tidligere licenstildelinger for de valgte brugere fjernes.

 8. Nederst i ruden Erstat eksisterende produkter skal du vælge Erstat > Luk.

Advarsel: Når en brugers licens fjernes, opbevares alle data, som er tilknyttet brugerkontoen, i 30 dage. Efter de 30 dage slettes dataene og kan ikke gendannes, undtagen de dokumenter, der er gemt på SharePoint Online. I Sådan blokerer du en medarbejders adgang til data i Office 365 kan du finde oplysninger om, hvordan du blokerer en brugers adgang til data i Office 365 efter, at brugerens licens er fjernet, og hvordan du bagefter kan få adgang til dataene. Hvis du fjerner en brugers Office-licens, og brugeren stadig har Office installeret, får brugeren få vist meddelelser om Produkt uden licens, når Office bruges.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto som global administrator. Få at vide, hvordan du logger på.

 2. Markér ikonet for appstarteren Ikonet Office 365-appstarter øverst til venstre, og vælg Administration.

 3. I Administration vælg Brugere > Aktive brugere.

  Din skærm viser muligvis et af de følgende skærmbilleder:

  Skærmbillede af menuen Brugere i Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

  Skærmbillede af menuen Brugere i den nye Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

 4. Markér felterne ud for navnene på de brugere, der skal have tildelt yderligere licenser.

 5. Vælg Rediger produktlicenser i ruden Flere handlinger.

  Masseredigering af licenstildelinger.
 6. Vælg Føj til eksisterende produktlicenstildelinger > Næste i ruden Tildel produkter.

 7. Vælg Til for de yderligere produkter, de valgte brugere skal have. Som standard tildeles alle tjenester, der er tilknyttet denne licens, automatisk til brugeren.

  Tip: Hvis du vil begrænse, hvilke tjenester der er tilgængelige for brugeren, skal du skifte til Fra for de tjenester, du vil fjerne for den pågældende bruger. Hvis du f.eks. vil have, at brugeren skal have adgang til alle tilgængelige tjenester med undtagelse af Skype for Business Online, kan du vælge Fra for tjenesten Skype for Business Online.

  Tilføj yderligere licenser til flere brugere på én gang.
 8. Nederst i ruden Føj til eksisterende produkter skal du vælge Tilføj > Luk.

Hvis en bruger ikke længere skal bruge en licens, f.eks. når en medarbejder forlader en organisation, kan du slette den pågældende brugers konto. Når du gør det, kan de licenser, der var tildelt den pågældende person, tildeles en anden bruger.

Advarsel: Når en brugers licens fjernes, opbevares alle data, som er tilknyttet brugerkontoen, i 30 dage. Efter de 30 dage slettes dataene og kan ikke gendannes, undtagen de dokumenter, der er gemt på SharePoint Online. I Sådan blokerer du en medarbejders adgang til data i Office 365 kan du finde oplysninger om, hvordan du blokerer en brugers adgang til Office 365-data efter, at brugerens licens er fjernet, og hvordan du bagefter kan få adgang til dataene.

Du sletter sædvanligvis kun brugere, hvis du er sikker på, at de ikke længere skal bruge disse data. Se Sådan foretager du fejlfinding i forbindelse med slettede brugerkonti i Office 365 for at få mere at vide.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto som global administrator. Få at vide, hvordan du logger på.

 2. Markér ikonet for appstarteren Ikonet Office 365-appstarter øverst til venstre, og vælg Administration.

 3. I Administration vælg Brugere > Aktive brugere.

  Din skærm viser muligvis et af de følgende skærmbilleder:

  Skærmbillede af menuen Brugere i Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

  Skærmbillede af menuen Brugere i den nye Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

 4. Markér feltet ud for den brugerkonto, du vil slette, og vælg derefter Mere > Slet en bruger.

  Slet en bruger fra Office 365 Administration.
 5. På siden Slet bruger skal du vælge Slet > Luk .

Bemærk: Du kan finde oplysninger om gendannelse af brugere under Slet eller gendan brugere.

Hvis du har brugere, der ikke længere behøver en licens, som f.eks. når medarbejdere forlader en organisation, kan du slette disse brugerkonti. Når du gør det, bliver de licenser, der var tildelt disse brugere, ledige, så de kan tildeles andre brugere.

Advarsel: Når en brugers licens fjernes, opbevares alle data, som er tilknyttet brugerkontoen, i 30 dage. Efter de 30 dage slettes dataene og kan ikke gendannes, undtagen de dokumenter, der er gemt på SharePoint Online. I Sådan blokerer du en medarbejders adgang til data i Office 365 kan du finde oplysninger om, hvordan du blokerer en brugers adgang til Office 365-data efter, at brugerens licens er fjernet, og hvordan du bagefter kan få adgang til dataene.

Du sletter sædvanligvis kun brugere, hvis du er sikker på, at de ikke længere skal bruge disse data. Se Sådan foretager du fejlfinding i forbindelse med slettede brugerkonti i Office 365 for at få mere at vide.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto som global administrator. Få at vide, hvordan du logger på.

 2. Markér ikonet for appstarteren Ikonet Office 365-appstarter øverst til venstre, og vælg Administration.

 3. I Administration vælg Brugere > Aktive brugere.

  Din skærm viser muligvis et af de følgende skærmbilleder:

  Skærmbillede af menuen Brugere i Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

  Skærmbillede af menuen Brugere i den nye Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

 4. Markér felterne ud for de brugerkonti, du vil slette, og vælg derefter Mere > Slet brugere.

  Slet flere brugerkonti fra Office 365 Administration.
 5. På siden Slet bruger skal du vælge Slet > Luk .

Bemærk: Du kan finde oplysninger om gendannelse af brugere under Slet eller gendan brugere.

Advarsel: Når en brugers licens fjernes, opbevares alle data, som er tilknyttet brugerkontoen, i 30 dage. Efter de 30 dage slettes dataene og kan ikke gendannes, undtagen de dokumenter, der er gemt på SharePoint Online. I Sådan blokerer du en medarbejders adgang til data i Office 365 kan du finde oplysninger om, hvordan du blokerer en brugers adgang til data i Office 365 efter, at brugerens licens er fjernet, og hvordan du bagefter kan få adgang til dataene. Hvis du fjerner en brugers Office-licens, og brugeren stadig har Office installeret, får brugeren få vist meddelelser om Produkt uden licens, når Office bruges.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto som global administrator. Få at vide, hvordan du logger på.

 2. Markér ikonet for appstarteren Ikonet Office 365-appstarter øverst til venstre, og vælg Administration.

 3. I Administration vælg Brugere > Aktive brugere.

  Din skærm viser muligvis et af de følgende skærmbilleder:

  Skærmbillede af menuen Brugere i Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

  Skærmbillede af menuen Brugere i den nye Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

 4. Markér felterne ud for navnene på de brugere, der skal have fjernet deres licens.

 5. Vælg Mere > Rediger produktlicenser.

  Fjern alle brugerlicenser ved hjælp af Office 365 Administration
 6. Vælg Erstat eksisterende produktlicenstildelinger > Næste i ruden Tildel produkter.

 7. Nederst i ruden Erstat eksisterende produkter skal du markere afkrydsningsfeltet Fjern alle produktlicenser fra de valgte brugere og derefter vælge Erstat > Luk.

  Markér afkrydsningsfeltet for at fjerne alle licenser fra de valgte brugerkonti.

Du behøver ikke at tildele licenser til ressourcepostkasser, lokalepostkasser og delte postkasser, undtagen hvis de overskrider deres lagerkvote på 50 gigabyte (GB).

Du kan finde flere oplysninger om ikke-brugerpostkasser i følgende artikler:

De forskellige typer af administratorer kan arbejde med licenser på forskellige måder, afhængigt af deres roller. I den følgende tabel kan du se en oversigt over de mest almindelige indstillinger. Du kan se en komplet liste over administratorroller og -rettigheder under Tildele administratorroller.

Administratorrolle

Tildele en licens

Fjerne en licens

Købe flere licenser

Slette en bruger

Global administrator

Ja

Ja

Ja

Ja

Faktureringsadministrator

Nej

Nej

Ja

Nej

Brugeradministrator

Ja

Ja

Nej

Ja

Tjenesteadministrator

Nej

Nej

Nej

Nej

Adgangskodeadministrator

Nej

Nej

Nej

Nej

Toppen af siden

Find ud af, hvor mange licenser der er tilgængelige for et abonnement

Se videoen for at få mere at vide om, hvor mange licenser der er tilgængelige til at blive tildelt til brugere.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
Få vist brugerlicenser for Office 365 til virksomheder

Har du stadig brug for hjælp?

Få hjælp fra Office 365 Community-foraene Administratorer: Log på, og opret en serviceanmodning Administratorer: Ring til support

Toppen af siden

Skriv en kommentar

Var disse trin nyttige? Hvis det er tilfældet, kan du fortælle os om det nederst i dette emne. Hvis de ikke var, og du stadig oplever problemer, kan du fortælle os om, hvad du forsøgte at gøre, og hvilke problemer du har oplevet.

Se også

Købe licenser til abonnementer på Office 365 Business

Fjerne licenser fra Office 365 Business

Annullere mit Office 365-abonnement

Løse licenskonflikter

Administration af Yammer-brugerlicenser i Office 365

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!