Tildel eller fjern licenser til Office 365 til virksomheder

Bemærk: I denne artikel beskrives det, hvordan du kan administrere brugerlicenser for abonnementer på Office 365 til virksomheder. Hvis du vil fjerne et abonnement, skal du se Annullere mit Office 365-abonnement.

I Office 365 til virksomheder skal brugerne have licenser for at bruge tjenester som f.eks. Outlook, SharePoint Online, Lync Online og andre tjenester. Som global administrator eller brugeradministrator kan du tildele nye brugere licenser, når du opretter nye konti, eller tildele licenser til brugere med eksisterende konti. For at frigøre licenser, der kan tildeles andre brugere, kan du også fjerne licenser, som brugerne ikke længere har behov for, når folk forlader organisationen. Hvis du vil reducere antallet af brugerlicenser, som du betaler for, skal du se Fjern licenser fra dit abonnement på Office 365 til virksomheder.

Bemærk: For at udføre procedurerne i denne artikel skal du enten være global administrator eller brugeradministrator.

Inden du begynder

Se videoen for at få mere at vide om, hvor mange licenser der er tilgængelige til at blive tildelt til brugere.

Din browser understøtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
Få vist brugerlicenser for Office 365 til virksomheder

De forskellige typer af administratorer kan arbejde med licenser på forskellige måder, afhængigt af deres roller. I den følgende tabel kan du se en oversigt over de mest almindelige indstillinger. Du kan se en komplet liste over administratorroller og -rettigheder under Om administratorroller.

Administratorrolle

Tildele en licens

Fjerne en licens

Købe flere licenser

Slette en bruger

Global administrator

Ja

Ja

Ja

Ja

Faktureringsadministrator

Nej

Nej

Ja

Nej

Brugeradministrator

Ja

Ja

Nej

Ja

Tjenesteadministrator

Nej

Nej

Nej

Nej

Adgangskodeadministrator

Nej

Nej

Nej

Nej

Toppen af siden

Det er dette, der automatisk sker, når du tildeler en bruger en licens:

Hvis abonnementet har denne tjeneste

Sker dette automatisk

Exchange Online

Der oprettes en postkasse til brugeren.

SharePoint Online

Redigeringstilladelser til standard SharePoint Online-teamwebstedet tildeles brugeren.

Skype for Business Online

Brugeren får adgang til de funktioner, der er knyttet til licensen.

Office 365 ProPlus

Brugen kan downloade Microsoft Office på op til 5 Mac-computere eller pc'er.

Vælg, hvordan du vil tildele en licens

Følg disse trin for at tilføje en licens på en eksisterende brugerkonto. Hvis du vil have oplysninger om, hvordan du tilføjer en brugerkonto og tildeler en licens på samme tid, skal du læse Tilføj brugere enkeltvist til Office 365 – hjælp til administratorer.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto som global administrator. Få at vide, hvordan du logger på.

 2. Markér ikonet for appstarteren Startikon for Office 365-app øverst til venstre, og vælg Administration.

 3. I Administration vælg Brugere > Aktive brugere.

  Skærmbillede af menuen Brugere i den nye Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

 4. Markér afkrydsningsfeltet ud for navnet på den bruger, du vil tildele en licens.

 5. Vælg Rediger til højre i rækken Produktlicenser.

  Rediger en brugers licenstildeling.
 6. Vælg Til i ruden Produktlicenser for den licens, der skal tildeles brugeren. Som standard tildeles alle tjenester, der er tilknyttet denne licens, automatisk til brugeren.

  Tip: Hvis du vil begrænse, hvilke tjenester der er tilgængelige for brugeren, skal du skifte til Fra for de tjenester, du vil fjerne for den pågældende bruger. Hvis du f.eks. vil have, at brugeren skal have adgang til alle tilgængelige tjenester med undtagelse af Skype for Business Online, kan du for tjenesten Skype for Business Online vælge Fra.

  Angiv licenstildelinger for en bruger.
 7. Nederst i ruden Produktlicenser skal du vælge Tildel > Luk.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto som global administrator. Få at vide, hvordan du logger på.

 2. Markér ikonet for appstarteren Startikon for Office 365-app øverst til venstre, og vælg Administration.

 3. I Administration vælg Brugere > Aktive brugere.

  Skærmbillede af menuen Brugere i den nye Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

 4. Markér felterne ud for navnene på de brugere, der skal have tildelt yderligere licenser.

 5. Vælg Rediger produktlicenser i ruden Flere handlinger.

  Masseredigering af licenstildelinger.
 6. Vælg Føj til eksisterende produktlicenstildelinger > Næste i ruden Tildel produkter.

 7. Vælg Til for de yderligere produkter, de valgte brugere skal have. Som standard tildeles alle tjenester, der er tilknyttet denne licens, automatisk til brugeren.

  Tip: Hvis du vil begrænse, hvilke tjenester der er tilgængelige for brugeren, skal du skifte til Fra for de tjenester, du vil fjerne for den pågældende bruger. Hvis du f.eks. vil have, at brugeren skal have adgang til alle tilgængelige tjenester med undtagelse af Skype for Business Online, kan du vælge Fra for tjenesten Skype for Business Online.

  Tilføj yderligere licenser til flere brugere på én gang.
 8. Nederst i ruden Føj til eksisterende produkter skal du vælge Tilføj > Luk.

Vælg, hvordan du vil fjerne en licens

Hvis en brugers arbejdsmæssige ansvarsområder ændres, kan en global administrator eller en brugeradministrator fjerne de licenser, som brugeren ikke længere har behov for. Du kan desuden fjerne licenser fra brugere, som ikke længere bruger dem.

Advarsel: Når en brugers licens fjernes, opbevares alle data, der er knyttet til brugerkontoen, i 30 dage. Efter de 30 dage, slettes dataene, og de kan ikke gendannes, undtagen i forbindelse med dokumenter, der er gemt på SharePoint Online og dataene i brugerens postkasse. Brugerpostkassen forbliver i Exchange Online, indtil den slettes, fjernes permanent eller fjernes af Office 365-administratoren. Du kan tildele en licens til brugeren og aktivere postkassen igen.

Bemærkninger: 

Sådan fjernes en licens fra en bruger
 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto som global administrator. Få at vide, hvordan du logger på.

 2. Markér ikonet for appstarteren Startikon for Office 365-app øverst til venstre, og vælg Administration.

 3. I Administration vælg Brugere > Aktive brugere.

  Skærmbillede af menuen Brugere i den nye Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

 4. Markér feltet ud for navnet på den bruger, du vil fjerne en licens fra.

 5. Vælg Rediger til højre i rækken Produktlicenser.

  Rediger en brugers licenstildeling.
 6. Vælg Fra i ruden Produktlicenser for den licens, du vil fjerne fra brugeren.

  Fjern en brugerlicens for en enkelt bruger.
 7. Nederst i ruden Produktlicenser skal du vælge Tildel > Luk.

Hvis du har fjernet en licens fra en bruger og vil tildele den til en anden bruger, kan du se proceduren Føj en licens til én bruger tidligere i denne artikel.

Advarsel: Når en brugers licens fjernes, opbevares alle data, der er knyttet til brugerkontoen, i 30 dage. Efter de 30 dage, slettes dataene, og de kan ikke gendannes, undtagen i forbindelse med dokumenter, der er gemt på SharePoint Online og dataene i brugerens postkasse. Brugerpostkassen forbliver i Exchange Online, indtil den slettes, fjernes permanent eller fjernes af Office 365-administratoren. Du kan tildele en licens til brugeren og aktivere postkassen igen.

Bemærkninger: 

Sådan fjernes alle licenser fra flere brugere på én gang
 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto som global administrator. Få at vide, hvordan du logger på.

 2. Markér ikonet for appstarteren Startikon for Office 365-app øverst til venstre, og vælg Administration.

 3. I Administration vælg Brugere > Aktive brugere.

  Skærmbillede af menuen Brugere i den nye Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

 4. Markér felterne ud for navnene på de brugere, der skal have fjernet deres licens.

 5. Vælg Mere > Rediger produktlicenser.

  Fjern alle brugerlicenser ved hjælp af Office 365 Administration
 6. Vælg Erstat eksisterende produktlicenstildelinger > Næste i ruden Tildel produkter.

 7. Nederst i ruden Erstat eksisterende produkter skal du markere afkrydsningsfeltet Fjern alle produktlicenser fra de valgte brugere og derefter vælge Erstat > Luk.

  Markér afkrydsningsfeltet for at fjerne alle licenser fra de valgte brugerkonti.

Vælg, hvordan du vil frigøre en licens

Du kan slette brugerkonti, der har fået tildelt en licens, for at gøre deres licenser tilgængelige for andre brugere.

Hvis en bruger ikke længere skal bruge en licens, f.eks. når en medarbejder forlader en organisation, kan du slette den pågældende brugers konto. Når du gør det, kan de licenser, der var tildelt den pågældende person, tildeles en anden bruger.

Advarsel: Når en brugers licens fjernes, opbevares alle data, der er knyttet til brugerkontoen, i 30 dage. Efter de 30 dage, slettes dataene, og de kan ikke gendannes, undtagen i forbindelse med dokumenter, der er gemt på SharePoint Online og dataene i brugerens postkasse. Brugerpostkassen forbliver i Exchange Online, indtil den slettes, fjernes permanent eller fjernes af Office 365-administratoren. Du kan tildele en licens til brugeren og aktivere postkassen igen.

Bemærkninger: 

Du sletter sædvanligvis kun brugere, hvis du er sikker på, at de ikke længere skal bruge disse data. Se Sådan foretager du fejlfinding i forbindelse med slettede brugerkonti i Office 365 for at få mere at vide.

Sådan slettes en brugerkonto for at frigøre licenser
 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto som global administrator. Få at vide, hvordan du logger på.

 2. Markér ikonet for appstarteren Startikon for Office 365-app øverst til venstre, og vælg Administration.

 3. I Administration vælg Brugere > Aktive brugere.

  Skærmbillede af menuen Brugere i den nye Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

 4. Markér feltet ud for den brugerkonto, du vil slette, og vælg derefter Mere > Slet en bruger.

  Slet en bruger fra Office 365 Administration.
 5. På siden Slet bruger skal du vælge Slet > Luk .

Bemærk: Du kan finde oplysninger om gendannelse af brugere under Gendan en bruger.

Hvis du har brugere, der ikke længere behøver en licens, som f.eks. når medarbejdere forlader en organisation, kan du slette disse brugerkonti. Når du gør det, bliver de licenser, der var tildelt disse brugere, ledige, så de kan tildeles andre brugere.

Advarsel: Når en brugers licens fjernes, opbevares alle data, der er knyttet til brugerkontoen, i 30 dage. Efter de 30 dage, slettes dataene, og de kan ikke gendannes, undtagen i forbindelse med dokumenter, der er gemt på SharePoint Online og dataene i brugerens postkasse. Brugerpostkassen forbliver i Exchange Online, indtil den slettes, fjernes permanent eller fjernes af Office 365-administratoren. Du kan tildele en licens til brugeren og aktivere postkassen igen.

Bemærkninger: 

Sådan slettes flere brugerkonti for at frigøre licenser
 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto som global administrator. Få at vide, hvordan du logger på.

 2. Markér ikonet for appstarteren Startikon for Office 365-app øverst til venstre, og vælg Administration.

 3. I Administration vælg Brugere > Aktive brugere.

  Skærmbillede af menuen Brugere i den nye Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

 4. Markér felterne ud for de brugerkonti, du vil slette, og vælg derefter Mere > Slet brugere.

  Slet flere brugerkonti fra Office 365 Administration.
 5. På siden Slet bruger skal du vælge Slet > Luk .

Bemærk: Du kan finde oplysninger om gendannelse af brugere under Gendan en bruger.

Andre opgaver i forbindelse med licensadministration

Bemærk: Visning af lister med brugere uden licens understøttes ikke af Office 365 Small Business Premium-abonnementer.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto som global administrator. Få at vide, hvordan du logger på.

 2. Markér ikonet for appstarteren Startikon for Office 365-app øverst til venstre, og vælg Administration.

 3. I Administration vælg Brugere > Aktive brugere.

  Skærmbillede af menuen Brugere i den nye Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

 4. På listen Filtre (eller listen Vælg en visning i det gamle Administration) skal du vælge pil ned og derefter Brugere uden licens på listen.

  Din skærm ser ud som et af følgende skærmbilleder:

  Vælg brugere uden licens fra listen Filtre.

  Vælg visningen over brugere uden licens på listen Vælg en visning.

  Alle brugerkonti, der ikke er tildelt en licens, vises på listen.

  Bemærk: På denne liste kan du føje licenser til brugerne, enten én eller flere ad gangen, ved at følge vejledningen i denne artikel.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto som global administrator. Få at vide, hvordan du logger på.

 2. Markér ikonet for appstarteren Startikon for Office 365-app øverst til venstre, og vælg Administration.

 3. I Administration vælg Brugere > Aktive brugere.

  Skærmbillede af menuen Brugere i den nye Office 365 Administration med markering af aktive brugere.

 4. Markér afkrydsningsfelterne ud for navnene på de brugere, der skal have erstattet deres licens.

 5. Vælg Rediger produktlicenser i ruden Flere handlinger.

  Masseredigering af licenstildelinger.
 6. Vælg Erstat eksisterende produktlicenstildelinger > Næste i ruden Tildel produkter.

 7. Vælg Til for de produkter, der tildeles brugerne.

  Tip!: 

  • Hvis du vil begrænse, hvilke tjenester der er tilgængelige for brugeren, skal du skifte til Fra for de tjenester, du vil fjerne for den pågældende bruger. Hvis du f.eks. vil have, at brugeren skal have adgang til alle tilgængelige tjenester med undtagelse af Skype for Business Online, kan du for tjenesten Skype for Business Online vælge Fra.

  • Eventuelle tidligere licenstildelinger for de valgte brugere fjernes.

 8. Nederst i ruden Erstat eksisterende produkter skal du vælge Erstat > Luk.

Du behøver ikke at tildele licenser til ressourcepostkasser, lokalepostkasser og delte postkasser, undtagen hvis de overskrider deres lagerkvote på 50 gigabyte (GB).

Du kan finde flere oplysninger om ikke-brugerpostkasser i følgende artikler:

Har du stadig brug for hjælp?

Få hjælp fra Office 365 Community-foraene Administratorer: Log på, og opret en serviceanmodning Administratorer: Ring til support

Toppen af siden

Skriv en kommentar

Var disse trin nyttige? Hvis det er tilfældet, kan du fortælle os om det nederst i dette emne. Hvis de ikke var, og du stadig oplever problemer, kan du fortælle os om, hvad du forsøgte at gøre, og hvilke problemer du har oplevet.

Se også

Købe licenser til abonnementer på Office 365 Business

Fjerne licenser fra Office 365 Business

Annullere mit Office 365-abonnement

Løse licenskonflikter

Administration af Yammer-brugerlicenser i Office 365

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×