Tildel administratorroller i Office 365

En Office 365-administrator er den person, der har købt dit abonnement. Vedkommende er en global administrator og har tilladelse til at udføre alle opgaver i Office 365-pakken af produkter, herunder Skype for Business.

Office 365 leveres med et sæt administratorroller, som du kan tildele personer i organisationen, så de kan udføre visse forretningsfunktioner. Vælg, hvilke Office 365-administratorroller, der skal tildeles.

Tildel administratorroller til en eksisterende bruger i eksempelversionen af administrationscenteret

Du skal være global administrator for at udføre dette trin.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration.

 3. Klik på Brugere.

  Klik på Bruger.

 4. Vælg den bruger, du vil ændre administratorrollen for, på siden Aktive brugere.

 5. Klik på Rediger ud for Roller.

 6. Vælg Tilpasset administrator for at få vist en liste over alle roller, der er tilgængelige. Du kan se en detaljeret beskrivelse af hver rolle på listen over Office 365-roller, du kan uddelegere.

 7. I feltet Alternativ mailadresse skal du skrive en mailadresse, der ikke er forbundet til Office 365. Denne mailadresse bruges til vigtige meddelelser, herunder nulstilling af din administratoradgangskode, så personen skal kunne få adgang til denne mailkonto, uanset om vedkommende har adgang til Office 365.

  Bemærk: Hvis du ikke vil modtage produktrelateret kommunikation på denne alternative mailadresse, skal du ændre dine kontaktindstillinger på siden Om mig. Du kan få mere at vide i Ændre dine indstillinger for kontakter.

 8. Klik på Gem, og klik derefter på Luk.

 9. Klik på Rediger ud for Arbejdstelefon.

 10. Angiv et mobiltelefonnummer i feltet Mobiltelefon – inkl. landekode, hvis brugeren har en – som kan modtage sms-beskeder. Dette telefonnummer bruges også ved nulstilling af din administratoradgangskode.

  Bemærkninger: Du skal kun bruge en mobiltelefon, der kan modtage tekstbeskeder til adgangskodenulstilling, hvis ét eller begge af følgende gælder for dig:

  • Din organisation har et brugerdefineret domæne, du har konfigureret til brug med Office 365.

  • Dit Office 365-abonnement synkroniseres via katalogsynkronisering.

 11. Klik på Gem, når du er færdig.

  Bemærkninger: Hvis du er certificeret partner, kan du angive administratorroller for dine kunder og personer i din organisation, der fungerer som supportagenter eller administratorer for kunderne. Disse valg vises, når du tilføjer eller redigerer brugere, eller når du tilføjer flere brugere vha. masseimport. En partner kan angive disse administratorroller:

  • Fuld administration: Denne rolle har rettigheder, der svarer til rettighederne for den globale administratorrolle.

  • Begrænset administration: Denne rolle har rettigheder, der svarer til rettighederne for adgangskodeadministratoren.

Tildele administratorroller til en eksisterende bruger i den gamle version af Administration

Du skal være global administrator for at udføre dette trin.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration.

 3. Gå til Brugere > Aktive brugere.

 4. Markér den bruger, du vil ændre administratorrollen for, på siden Aktive brugere, og klik derefter på Rediger Rediger .

 5. Klik på Roller, og vælg en rolle på listen.

 6. I feltet Alternative mailadresse skal du skrive en mailadresse, der ikke er forbundet til Office 365. Denne mailadresse bruges til vigtige meddelelser, herunder nulstilling af din administratoradgangskode, så brugeren skal kunne få adgang til mailkontoen, uanset om brugeren har adgang til Office 365.

  Bemærk: Hvis du ikke vil modtage produktrelateret kommunikation på din alternative mailadresse, skal du ændre dine kontaktindstillinger på siden Om mig. Du kan få mere at vide i Ændre dine indstillinger for kontakter.

 7. Klik på Detaljer. Klik på pilen ud for Yderligere oplysninger, og angiv et mobiltelefonnummer i feltet Mobiltelefon – inkl. landekode, hvis brugeren har en – som kan modtage sms-beskeder. Dette telefonnummer bruges også ved nulstilling af din administratoradgangskode.

  Bemærkninger: Du skal kun bruge en mobiltelefon, der kan modtage tekstbeskeder til adgangskodenulstilling, hvis ét eller begge af følgende gælder for dig:

  • Din organisation har et brugerdefineret domæne, du har konfigureret til brug med Office 365.

  • Dit Office 365-abonnement synkroniseres via katalogsynkronisering.

 8. Klik på Gem, når du er færdig.

  Bemærkninger: Hvis du er certificeret partner, kan du angive administratorroller for dine kunder og personer i din organisation, der fungerer som supportagenter eller administratorer for kunderne. Disse valg vises, når du tilføjer eller redigerer brugere, eller når du tilføjer flere brugere vha. masseimport. En partner kan angive disse administratorroller:

  • Fuld administration: Denne rolle har rettigheder, der svarer til rettighederne for den globale administratorrolle.

  • Begrænset administration: Denne rolle har rettigheder, der svarer til rettighederne for adgangskodeadministratoren.

Tildele eller fjerne administratorroller for flere brugere

Du skal være global administrator for at udføre dette trin.

Bemærkninger: 

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration.

 3. Gå til Brugere > Aktive brugere.

 4. Markér afkrydsningsfeltet ud for de brugere, for hvem administratorrollen skal ændres, på siden Aktive brugere, og klik derefter på Rediger Rediger .

 5. Klik på Næste på siden Detaljer.

 6. Klik på Indstillinger. Klik på Ja eller Nej under Tildel rolle.

 7. Hvis du klikker på Ja, skal du vælge en rolle på listen. Klik på Næste, når du er færdig.

 8. Klik på Indsend på siden Tildel licenser.

 9. Gennemse dine resultater på siden Resultater, og klik på Afslut.

Vælg, hvilke Office 365-administratorroller, der skal tildeles.

Hvis du har en stor organisation, kan du vælge at tildele administratorroller til flere personer. Afhængigt af de tjenester, som du har købt via din Office 365-plan, kan du uddelegere følgende roller:

Global administrator

Global administrator: Har adgang til alle administrative funktioner i Office 365-pakken af tjenester i din plan, herunder Skype for Business. Som standard bliver den person, der tilmelder sig ved køb Office 365, global administrator.

Globale administratorer er de eneste, der kan tildele andre administratorroller. Du kan have flere globale administratorer i organisationen. Som en bedste fremgangsmåde anbefaler vi, at kun nogle få personer i din virksomhed har denne rolle. Det reducerer risikoen for din virksomhed.

Bemærk: Kontrollér, at alle, der er globale administratorer i din organisation, har et mobiltelefonnummer og din alternative mailadresse i deres kontaktpersonoplysninger. Se Ændre organisationens adresse, teknisk kontakt, mail og andre oplysninger for at få flere oplysninger.

Faktureringsadministrator

Faktureringsadministrator: Foretager køb, administrerer abonnementer, administrerer supportbilletter og overvåger tjenestetilstanden.

Bemærk: Hvis du ikke har købt Office 365 hos Microsoft, kan du ikke foretage faktureringsændringer, og derfor kan du ikke blive tildelt rollen som faktureringsadministrator. Hvis du har problemer med faktureringen, skal du kontakte administratoren hos den organisation, hvor du har købt abonnementet.

 Exchange Online

Exchange-administrator: Har administratoradgang til Exchange Online via Exchange Administration (EAC) og kan udføre næsten alle opgaver i Exchange Online.

SharePoint-administrator

SharePoint-administrator: Har administratoradgang til SharePoint Online via SharePoint Online Administration og kan udføre næsten alle opgaver i SharePoint Online.

Der er to andre SharePoint Online-roller, du kan tildele til personer i organisationen: administrator for en gruppe af websteder og ordbankadministrator. Du kan få flere oplysninger i Administrer administratorer for en gruppe af websteder og Tildel roller og rettigheder til at administrere ordsæt.

Adgangskodeadministrator

Adgangskodeadministrator: Nulstiller adgangskoder, administrerer serviceanmodninger og overvåger tjenestetilstanden. Adgangskodeadministratorer er begrænset til nulstilling af adgangskoder for brugere.

Skype for Business Online

Skype for Business-administrator: Har administratoradgang til Skype for Business via Skype for Business-administration og kan udføre næsten alle opgaver i Skype for Business Online.

Tjenesteadministrator

Tjenesteadministrator: Personer med denne rolle kan åbne anmodninger om support hos Microsoft, og få vist tjenestedashboardet og meddelelsescenteret. De har "Vis kun"-tilladelse undtagen med hensyn til at åbne supportbilletter og læse dem.

Bemærk: Inden globale administratorer kan tildele rollen som tjenesteadministrator til en bruger, skal du først tildele brugeren de administrative rettigheder til en tjeneste, f.eks. Exchange Online, og derefter tildele rollen som tjenesteadministrator til brugeren i Office 365.

Brugeradministration

Brugeradministrator: Nulstiller adgangskoder, overvåger tjenestetilstanden og administrerer brugerkonti, brugergrupper og serviceanmodninger. Brugeradministratoren kan ikke slette en global administrator, oprette andre administratorroller eller nulstille adgangskoder for fakturerings-, globale og tjenesteadministratorer.

Microsoft Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics CRM Online: Der er ingen Office 365-administratorrolle specielt til Microsoft Dynamics CRM Online. Når en person er tildelt den Office 365 globale administratorrolle, tildeles vedkommende i stedet automatisk sikkerhedsrollen Systemadministrator i CRM Online.

En person, der er tildelt sikkerhedsrollen Systemadministrator i CRM, kan tildele andre til CRM-sikkerhedsroller. Med sikkerhedsrollen Systemadministrator kan du administrere alle aspekter af CRM. Der er flere oplysninger om sikkerhedsroller i CRM Online i denne CRM-artikel på Microsoft TechNet: Manage subscriptions, licenses, and user accounts (artiklen er på engelsk).

Hvilke tjenester gælder mine Office 365-tilladelser for?

Visse administratorroller i Office 365 har en tilsvarende rolle i Exchange Online, SharePoint Online og Skype for Business. Se nedenstående tabel for at få oplysninger om, hvordan disse administratorroller i Office 365 omsættes til roller i de forskellige Office 365-tjenester.

Office 365 administratorrolle

Rolle i Exchange Online

Rolle i SharePoint Online

Rolle i Skype for Business

Global administrator

 • Exchange Online-administrator

 • Virksomhedsadministrator

SharePoint Online-administrator

Skype for Business-administrator

faktureringsadministrator

I/T

I/T

I/T

adgangskodeadministrator

Administrator for helpdesk

I/T

Skype for Business Online-administrator

tjenesteadministrator

I/T

I/T

I/T

brugeradministrator

I/T

I/T

Skype for Business Online-administrator

Exchange-administrator

Exchange Online-administrator

I/T

I/T

SharePoint-administrator

I/T

SharePoint Online-administrator

I/T

Skype for Business-administrator

I/T

I/T

Skype for Business Online-administrator

Hvis du vil have mere at vide om roller og tilladelser for Office 365 og Office 365-tjenester, skal du se Tilladelser i Office 365.

Få vist Office 365 administratortilladelser efter rolle

Denne tabel viser Office 365-administratorrollerne og deres tilknyttede tilladelser.

Tilladelse

Faktureringsadministrator

Global administrator

Adgangskodeadministrator

Tjenesteadministrator

Brugeradministrator

Exchange-administrator

SharePoint-administrator

Skype for Business-administrator

Få vist organisations- og brugeroplysninger

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja (men kan ikke redigere)

Ja (men kan ikke redigere)

Administrere supportbilletter

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nulstille brugeradgangskoder

Nej

Ja

Ja, men med begrænsninger. Denne administrator kan kun nulstille adgangskoder for ikke-administratorer.

Nej

Ja, men med begrænsninger. Denne administrator kan kun nulstille adgangskoder for ikke-administratorer.

Nej

Nej

Nej

Udføre faktureringer og køb

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Få vist brugere og roller

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Oprette, redigere og slette brugere og grupper

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja, men med begrænsninger. Denne administrator kan ikke slette en global administrator eller oprette andre administratorer.

Nej

Nej

Nej

Administrere brugerlicenser

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja, men med begrænsninger. Denne administrator kan ikke slette en global administrator eller oprette andre administratorer.

Nej

Nej

Nej

Få vist brugerlicenser

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja, men med begrænsninger. Denne administrator kan ikke slette en global administrator eller oprette andre administratorer.

Ja

Ja

Ja

Administrere domæner

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Administrere organisationsoplysninger

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Få vist tjenestetilstand og indlæg i meddelelsescenter

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Delegere administrationsroller til andre

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Bruge katalogsynkronisering

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Administrere rapportering

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Administration af mobilenheder

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Se også

Tildel roller til brugerkonti med Office 365 PowerShell

Nulstille adgangskoder for administratorer

Fakturering i Office 365 til virksomheder – administratorhjælp

Office 365 til virksomheder – hjælp til administration

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!