Tilbagekalde eller erstatte en meddelelse, når den er sendt

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Tilbagekaldelse af meddelelser henter en meddelelse, du har sendt, fra postkasserne hos de modtagere, som endnu ikke har åbnet meddelelsen. Du kan også sende en erstatningsmeddelelse. Hvis du f.eks. glemmer at medtage en vedhæftet fil, kan du prøve at tilbagekalde meddelelsen og derefter sende en erstatningsmail, der indeholder den vedhæftede fil.

Meddelelsen tilbagekaldelsen er tilgængelig, når du klikker på Send og er kun tilgængelig, hvis modtageren er har en Exchange-konto i samme organisation.

I denne artikel

Tilbagekalde og erstatte en meddelelse

Til at se, om tilbagekaldelsen

Tilbagekalde og erstatte en meddelelse

 1. Vælg mappen Sendt post i mapperude.

 2. Åbn den meddelelse, du vil tilbagekalde. Du skal dobbeltklikke for at åbne meddelelsen. Selvom meddelelsen markeres, så den vises i læseruden, kan du ikke tilbagekalde meddelelsen.

 3. Under Meddelelse skal du vælge Handlinger > Tilbagekald denne meddelelse.

  Tilbagekalde en meddelelse

  Bemærk: Hvis du ikke kan se kommandoen Tilbagekald denne meddelelse, har du sandsynligvis ikke en Exchange-konto, eller også er funktionen ikke tilgængelig i din organisation.

 4. Klik på Slette ulæste kopier af denne meddelelse eller Slette ulæste kopier af denne meddelelse og erstatte dem med en ny meddelelse, og klik derefter på OK.

  Dialogboksen Tilbagekald denne meddelelse

 5. Hvis du vil sende en erstatningsmeddelelse, skal du skrive meddelelsen og derefter klikke på Send.

 1. Klik på Sendt post i NavigationsrudeMail.

 2. Åbn den meddelelse, du vil tilbagekalde og erstatte.

 3. Klik på Andre handlinger i gruppen Handlinger under fanen meddelelse, og klik derefter på Tilbagekald denne meddelelse.

  Fanen Handlinger

 4. Klik på Slette ulæste kopier og Erstat med en ny meddelelse eller Slette ulæste kopier og Erstat med en ny meddelelse.

  Bemærk: Hvis du sender meddelelsen til et stort antal personer, kan du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Giv mig besked om tilbagekaldelsen lykkes eller mislykkes for hver modtager.

 5. Hvis du vil sende en erstatningsmeddelelse, skal du skrive meddelelsen og derefter klikke på Send.

Hvis du ikke kan se kommandoen Tilbagekald denne meddelelse, derefter du ikke har sandsynligvis en Exchange Server-konto, eller du bruger ikke Microsoft Office Outlook 2007. Begge er påkrævet for at bruge funktionen tilbagekaldelsen.

Du kan se mailkontotyperne i din Outlook-profil i dialogboksen Kontoindstillinger.

 1. Klik på Kontoindstillinger i menuen Funktioner.

 2. Kolonnen Type under fanen Mail indeholder kontotypen for hver post.

  Skærmbillede

Toppen af siden

Til at se, om tilbagekaldelsen

Om en tilbagekaldelse lykkes eller ej afhænger af modtagerens indstillinger i Outlook. Der vises fem scenarier i følgende tabel:

Handling

Resultat

Du sender en mail til en person. Du tilbagekalder den oprindelige meddelelse og erstatter den med en ny.

Markér afkrydsningsfeltet Automatisk behandling af anmodninger om og svar på mødeindkaldelser og afstemninger under Opfølgning på modtagerens computer.

Bemærk: Hvis du vil have vist indstillingen, skal du klikke på Filer > Indstillinger > Mail. Rul til afsnittet Registrering.

Både den oprindelige meddelelse og tilbagekaldelsesmeddelelsen er modtaget i modtagerens indbakke.

Hvis den oprindelige meddelelse ikke er læst, slettes den, og modtageren får besked om, at afsenderen har slettet meddelelsen i hans/hendes postkasse.

Bemærk: Hvis den oprindelige meddelelse er markeret som læst (visning af en meddelelse i læseruden omfatter ikke læsning i dette scenarie), når tilbagekaldelsesmeddelelsen behandles, får modtageren besked om, at du, dvs. afsenderen, ønsker at slette meddelelsen. Meddelelsen forbliver dog i modtagerens mappe i Outlook.

Du sender en mail til en person. Du tilbagekalder den oprindelige meddelelse og erstatter den med en ny.

Markér afkrydsningsfeltet Automatisk behandling af anmodninger om og svar på mødeindkaldelser og afstemninger under Opfølgning på modtagerens computer.

Bemærk: Hvis du vil have vist indstillingen, skal du klikke på Filer > Indstillinger > Mail. Rul til afsnittet Registrering.

Både den oprindelige meddelelse og tilbagekaldelsesmeddelelsen er modtaget i modtagerens indbakke.

På modtagerens computer forekommer et af følgende resultater:

 • Hvis modtageren åbner tilbagekaldelsesmeddelelsen først, slettes den oprindelige meddelelse, og modtageren får besked om, at du, dvs. afsenderen, har slettet meddelelsen i hans/hendes postkasse.

 • Hvis modtageren åbner den oprindelige meddelelse først, lykkes tilbagekaldelsen ikke, og både den oprindelige meddelelse og tilbagekaldelsesmeddelelsen er tilgængelige.

Bemærk: Hvis den oprindelige meddelelse er markeret som læst (visning af en meddelelse i læseruden omfatter ikke læsning i dette scenarie), når tilbagekaldelsesmeddelelsen behandles, får modtageren besked om, at du, dvs. afsenderen, ønsker at slette meddelelsen. Meddelelsen forbliver dog i modtagerens mappe i Outlook.

Du sender en mail til en person. Du tilbagekalder den oprindelige meddelelse og erstatter den med en ny.

På modtagerens computer flyttes den oprindelige meddelelse væk fra indbakken til en anden mappe enten af modtageren eller som følge af en regel, og tilbagekaldelsesmeddelelsen forbliver i indbakken (ellers flyttes den også til en anden mappe).

Hvis tilbagekaldelsesmeddelelsen og den oprindelige meddelelse findes i forskellige mapper, får modtageren besked om, at tilbagekaldelsesforsøget er mislykket. Det sker uden hensyn til konfigurationerne i Outlook og meddelelsens læsestatus.

Den oprindelige meddelelse og den nye meddelelse er begge tilgængelige for modtageren.

Du sender en mail til en person. Du tilbagekalder den oprindelige meddelelse og erstatter den med en ny.

På modtagerens computer flyttes begge meddelelser til den samme mappe enten af modtageren eller som følge af en regel. Resultatet svarer til det, der sker, når Outlook ikke er konfigureret til at behandle meddelelser automatisk.

På modtagerens computer forekommer et af følgende resultater:

 • Hvis modtageren åbner tilbagekaldelsesmeddelelsen først, slettes den oprindelige meddelelse, og modtageren får besked om, at du, dvs. afsenderen, har slettet meddelelsen i hans/hendes postkasse.

 • Hvis modtageren åbner den oprindelige meddelelse først, lykkes tilbagekaldelsen ikke, og både den gamle og den nye meddelelse er tilgængelige.

Du sender en mail til en offentlig mappe. Du tilbagekalder den oprindelige meddelelse og erstatter den med en ny.

Et af følgende resultater opstår:

 • Hvis modtageren, som læser tilbagekaldelsesmeddelelsen, har oprettet og har læseadgang til alle elementerne i den offentlige mappe, men ikke har læst den oprindelige meddelelse, lykkes tilbagekaldelsen, og kun den nye meddelelse forbliver i Outlook. Du, afsenderen, modtager en besked om, at tilbagekaldelsen er lykkedes.

 • Hvis modtageren allerede har markeret den oprindelige meddelelse som læst, får han besked om, at tilbagekaldelsen er mislykket, og kun tilbagekaldelsesmeddelelsen slettes.

Hvis en bruger med andre rettigheder til offentlige mapper åbner tilbagekaldelsesmeddelelsen, mislykkes tilbagekaldelsen, og brugeren får besked om, at tilbagekaldelsen er mislykket. Både de gamle og de nye meddelelser forbliver i den offentlige mappe.

 • Hvis modtageren læser den oprindelige meddelelse og derefter markerer den som ulæst, behandles den i Outlook, som om den aldrig er blevet læst, og tilbagekaldelsen er lykkedes.

 • I offentlige mapper er det læserens rettigheder, og ikke afsenderens, som afgør, om tilbagekaldelsen lykkes eller mislykkes.

Lykkes eller mislykkes en tilbagekaldelse afhænger af modtagernes indstillinger i Microsoft Outlook. Følgende fire scenarier beskriver, hvad der sker i forskellige situationer, og et yderligere scenarie beskrives tilbagekaldelsen af en meddelelse til en offentlig mappe Microsoft Exchange.

Handling

Resultat

Du kan sende en e-mail-meddelelse til en person. Du tilbagekalde den oprindelige meddelelse og erstatte den med en ny.

På modtagerens computer, under Registreringsindstillinger er behandling af anmodninger om og svar ved modtagelse af afkrydsningsfeltet markeret.

(For at få vist denne indstilling i menuen Funktioner, klik på Indstillinger, klik på E-mail-indstillinger og klik derefter på Registreringsindstillinger.)

Både den oprindelige meddelelse og tilbagekaldelsesmeddelelsen er modtaget i modtagerens indbakke.

Hvis den oprindelige meddelelse ikke er læst, slettes den oprindelige meddelelse og modtageren får besked om, at afsenderen, har slettet meddelelsen i hans / hendes postkasse.

Bemærk: Hvis den oprindelige meddelelse er markeret som læst (visning i læseruden omfatter ikke læsning i dette scenarie) når tilbagekaldelsesmeddelelsen behandles, modtageren får besked om, at afsenderen, vil slette meddelelsen, men bevares meddelelsen i modtagerens Outlook-mappe.

Du kan sende en e-mail-meddelelse til en person. Du tilbagekalde den oprindelige meddelelse og erstatte den med en ny.

På modtagerens computer, under Registreringsindstillinger er afkrydsningsfeltet behandling af anmodninger om og svar ved modtagelse ikke markeret.

(For at få vist denne indstilling i menuen Funktioner, klik på Indstillinger, klik på E-mail-indstillinger og klik derefter på Registreringsindstillinger.)

Både den oprindelige meddelelse og tilbagekaldelsesmeddelelsen er modtaget i modtagerens indbakke.

På modtagerens computer forekommer et af følgende:

 • Hvis modtageren åbner tilbagekaldelsesmeddelelsen først, slettes den oprindelige meddelelse, og modtageren får besked om, at du, dvs. afsenderen, har slettet meddelelsen i hans/hendes postkasse.

 • Hvis modtageren åbner den oprindelige meddelelse først, lykkes tilbagekaldelsen ikke, og både den oprindelige meddelelse og tilbagekaldelsesmeddelelsen er tilgængelige.

Bemærk: Hvis den oprindelige meddelelse er markeret som læst (visning i læseruden omfatter ikke læsning i dette scenarie) når tilbagekaldelsesmeddelelsen behandles, modtageren får besked om, at afsenderen, vil slette meddelelsen, men bevares meddelelsen i modtagerens Outlook-mappe.

Du kan sende en e-mail-meddelelse til en person. Du tilbagekalde den oprindelige meddelelse og erstatte den med en ny.

På modtagerens computer, enten ved regel eller som følge af modtageren, den oprindelige meddelelse flyttes til en anden mappe og tilbagekaldelsesmeddelelsen forbliver i Indbakke (eller flyttes den til en anden mappe samt).

Så længe tilbagekaldelsesmeddelelsen og den oprindelige meddelelse findes i forskellige mapper, skal modtager modtageren en meddelelse om, at et forsøg på at tilbagekaldelsen mislykkedes. Dette sker, uanset Outlook-konfigurationer og læsestatus for meddelelsen.

Den oprindelige meddelelse og den nye meddelelse er begge tilgængelige for modtageren.

Bemærk: Hvis modtageren læser den oprindelige meddelelse og derefter markerer den som ulæst, behandles den som om den aldrig er blevet læst i Outlook, og tilbagekaldelsen lykkes.

Du kan sende en e-mail-meddelelse til en person. Du tilbagekalde den oprindelige meddelelse og erstatte den med en ny.

Ved hjælp af regel eller som følge af modtageren, flyttes begge meddelelser på modtagerens computer, til samme mappe. Dette resulterer i funktionsmåde ligner, der sker, når Outlook ikke er konfigureret til automatisk behandling af meddelelser.

På modtagerens computer forekommer et af følgende:

 • Hvis modtageren åbner tilbagekaldelsesmeddelelsen først, slettes den oprindelige meddelelse, og modtageren får besked om, at du, dvs. afsenderen, har slettet meddelelsen i hans/hendes postkasse.

 • Hvis modtageren åbner den oprindelige meddelelse først, lykkes tilbagekaldelsen ikke, og både den gamle og den nye meddelelse er tilgængelige.

Bemærk: Hvis modtageren læser den oprindelige meddelelse og derefter markeret den som ulæst, behandles den i Outlook, som om den aldrig er blevet læst og tilbagekaldelsen lykkes.

Du kan sende en e-mail-meddelelse til en offentlig mappe. Du tilbagekalde den oprindelige meddelelse og erstatte den med en ny.

Et af følgende sker:

 • Hvis modtageren, som læser tilbagekaldelsesmeddelelsen har læseadgang til alle elementer i den offentlige mappe, men ikke har læst den oprindelige meddelelse, lykkes tilbagekaldelsen, og kun den nye meddelelse forbliver. At afsenderen, Modtag en meddelelse om, at tilbagekaldelsen lykkedes.

 • Hvis modtageren allerede har markeret den oprindelige meddelelse som læst, får han besked om, at tilbagekaldelsen er mislykket, og kun tilbagekaldelsesmeddelelsen slettes.

Hvis en bruger med en hvilken som helst andre rettigheder til offentlige mapper åbner tilbagekaldelsesmeddelelsen, lykkes tilbagekaldelsen ikke, og brugeren modtager en meddelelse om, at tilbagekaldelsen mislykkedes. Både den gamle og den nye meddelelse forbliver i den offentlige mappe.

Bemærk: 

 • Hvis modtageren læser den oprindelige meddelelse og derefter markerer den som ulæst, behandles den i Outlook, som om den aldrig er blevet læst og tilbagekaldelsen lykkes.

 • I offentlige mapper er det læserens rettigheder, og ikke afsenderens, som afgør, om tilbagekaldelsen lykkes eller mislykkes.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×