Tegn og skriv med håndskrift i Office

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I nyere versioner af Office kan du tegne frihåndstegninger for at lave anmærkninger, fremhæve tekst eller hurtigt tegne figurer. (Vi kalder dette tegning med digital håndskrift).

Ingen speciel udstyr er påkrævet. Du kan tegne med en mus, din finger eller en digital pen. De nøjagtige funktioner, der er tilgængelige, afhænger af typen af enhed, du bruger, og om du har en Office 365 abonnement. I nogle apps skal du eksempelvis genafspilning håndskrift eller konvertere håndskrift til figurer eller matematisk.

"Hej" er skrevet på PowerPoint-lærredet i digital håndskrift.
 • Hvis din enhed er berøringsfølsom, aktiveres fanen Tegning automatisk. Ellers skal du aktivere det som beskrevet nedenfor.

 • Hvis penneenheden benytter en aktiv pen (ikke kun en pen), registrerer Office, når pennen er i området af skærmen, så du kan begynde at skrive automatisk.

Aktivér fanen Tegning for at se håndskriftsværktøjerne

Office 365-abonnent

Denne funktion er kun tilgængelig for Office 365-abonnenter. Abonnenter får adgang til nye funktioner og forbedringer hver måned. Klik, for at prøve eller købe et abonnement.

Håndskriftsværktøjer er tilgængelige på fanen Tegning på båndet, men denne fane er ikke slået til som standard. Sådan gør du den valgfrie fane Tegning synlig:

 1. På menuen Filer skal du vælge Indstillinger.

 2. Tryk på fanen Tilpas båndet i dialogboksen Indstillinger.

 3. Tryk på afkrydsningsfeltet Tegn i feltet i højre side af dialogboksen.

  Fanen Tegning forbliver synlig på båndet i denne app, indtil du vender tilbage til denne dialogboks og deaktiverer indstillingen.

Skriv, tegn eller fremhæv tekst

Det nye pensæt kan tilpasses og bærbare. Du definerer de penne, du vil have, og de er derefter tilgængeligt i Word, Excel og PowerPoint.

 1. Tryk på en pen for at markere den på fanen Tegning på båndet.

  Penne og overstregningstuscher på fanen Tegn i Office 2016
 2. Tryk igen for at åbne menuen med indstillinger for Tykkelse og Farve for pennen. Vælg din foretrukne størrelse og farve.

  • Der er fem indstillinger for pennens tykkelse mellem 0,25 mm og 3,5 mm. Vælg en tykkelse, eller brug plus eller minus til at gøre pennen tykkere eller tyndere.

  • Der findes 16 dækkende farver i menuen, og du kan finde flere ved at trykke på Flere farver.

  • Otte effekter er også tilgængelige: regnbue, Galaxy, Lava, Hav, Rose guld, Gold, Silver og Bronze.

  Indstillinger for farve og tykkelse af en pen i galleriet Office-penne på fanen Tegn
 3. En ny blyant struktur er tilgængelig for Office-medarbejdere:

  Office 365 abonnenter kan tegne med håndskrift med tre forskellige strukturer: en blyant, en pen eller en overstregningstusch
 4. Begynd at skrive eller tegne på touchskærmen.

  Når du har tegnet en håndskriftsfigur, fungerer den som en hvilken som helst anden figur, du er vant til at arbejde med i Office. Du kan markere figuren og derefter flytte eller kopiere den, ændre dens farve, pivotere dens placering osv.

 5. Vælg Markér Knappen Marker under fanen Tegn i PowerPoint på fanen Tegning, hvis du vil stoppe med at bruge håndskrift og markere en af dine anmærkninger for at ændre eller flytte den.

Slet håndskrift

 1. Tryk på Viskelæder under Tegn > Værktøjer.

  (I PowerPoint 2016 kan du vælge mellem fire viskelædere. Tryk på den nedadvendte pil på knappen Viskelæder for at vælge det viskelæder, du vil bruge.)

  PowerPoint til Office 365 har fire viskelædere til digital håndskrift.
 2. Træk med din pen eller finger viskelæderet hen over den håndskrift, du vil fjerne.

  Med Segmentviskelæder i PowerPoint kan du blot trykke på et segment med håndskrift eller trække viskelæderet hen over det for at fjerne det (i stedet for sirligt at viske hele segmentet ud). Det er nemt at slette flere segmenter på én gang ved at trække viskelæderet hen over dem.

Nogle aktive penne, som f.eks. Surface-pennen, har et viskelæder, som du også kan bruge til at slette digital håndskrift.

Markere dele af en håndtegning eller skrevne ord

Alle apps indeholder et almindeligt markeringsværktøj Knappen Marker under fanen Tegn i PowerPoint på fanen Tegning på båndet, hvor du kan vælge både digitale håndtegninger og andre typer objekter.

PowerPoint og Excel har også markeringsværktøjet Frihåndsmarkering, Knappen Frihåndsmarkering under fanen Tegn i PowerPoint , der er særligt udviklet til at markere objekter, som er tegnet med håndskrift. Det er mest nyttigt, når du har en blanding af standard- og håndskriftsobjekter, og du kun vil markere et håndskriftsobjekt.

Gælder kun for PowerPoint og Excel:

Hvis du vil markere en del af en tegning eller et ord, der er skrevet med håndskrift, skal du bruge værktøjet Frihåndsmarkering. (Dette værktøj kan ikke markere andre typer objekter – dvs. figurer, billeder osv.)

 1. Under Tegning > Værktøjer på båndet skal du trykke på Frihåndsmarkering Knappen Frihåndsmarkering under fanen Tegn i PowerPoint .

 2. Brug din pen eller finger til at tegne en cirkel rundt om den del af tegningen eller ordet, du vil markere. Der vises et nedtonet og stiplet markeringsområde, og når du er færdig, markeres den del, som du har indkredset med lassoen. Derefter kan du flytte objektet, udskifte dets farve og foretage andre ønskede ændringer.

  Viser en del af en tegning markeret med lassoværktøjet i PowerPoint

I både Excel og PowerPoint kan du bruge en digital pen til at markere et område uden at skulle trykke på markeringsværktøjet på båndet. Brug den understøttede digitale pen til frihåndsmarkering på håndskrift uden at gå til båndet. Du kan herefter bruge pennen til at flytte, ændre størrelsen på eller rotere håndskriftsobjektet.

Surface-pen med billedforklaringer tilknyttet viskelæder, tip og højrekliksknap

Slå håndskrift som standard fra i et skrivebordsprogram:   

 1. Markér Indstillinger på menuen Filer, og markér derefter Avanceret.

 2. I sektionen Pen skal du markere afkrydsningsfeltet ud for Brug pennen til at markere og interagere med indhold som standard.

Denne indstilling gælder kun for appen, hvori du foretager handlingen, så du f.eks. kan have automatisk håndskrift slået til i Visio og slået fra i Word.

Andre funktioner under digital håndskrift

Funktionsnavn

Beskrivelse

Se

Håndskriftseditor

Brug touch eller en digital pen med digital håndskrift i Windows til at redigere dokumenter

Word-logo

Rediger dit dokument med naturlige bevægelser

Håndskrift til figur

Konvertér en håndtegning til en standard Office-grafisk figur

Word-logo PowerPoint-logo Excel-logo Visio-logo

Konvertér håndskrift til figurer

Håndskrift til matematik

Brug touch eller en digital pen til at skrive en kompleks matematisk ligning og derefter konvertere den til tekst

Word-logo PowerPoint-logo

Skriv, indsæt eller rediger en ligning

Genafspilning af håndskrift

Afspil en række håndskriftshandlinger på en slide igen

PowerPoint-logo

Afspil dine pennestrøg i Office igen

Lineal

Tegn lige linjer i håndskrift eller juster et sæt af objekter

PowerPoint-logo

Tegn lige linjer eller juster ting med linealen

Hvis du ikke abonnerer på Office 365, og du har Office 2016 eller Office 2013, kan du læse videre for at se, hvilke håndskriftsfunktioner der er tilgængelige for dig.

Find tegnefunktionerne

Gå til fanen Gennemse, og vælg Start håndskrift for at få vist Håndskriftsfunktioner og fanen Penne.

Viser knappen Start håndskrift under fanen Gennemse i Office

Skriv eller tegn

 1. Vælg Pen under Håndskriftsfunktioner >Penne.

  Viser knappen Pen under Håndskriftsfunktioner i Office

 2. Hvis du vil ændre blækfarven og strøgtykkelsen, skal du pege på den farve og tykkelse (0,35 mm til 0,5 mm), du vil bruge.

  Viser indstillingen Penneformat i Office

 3. Begynd at skrive eller tegne på touchskærmen.

  Viser et eksempel på håndskrevne ord i et Word-dokument

Fremhæve tekst

 1. Klik på Overstregningstusch under fanen Penne under Håndskriftsfunktioner, og vælg derefter en overstregningsfarve.

  Viser knappen Overstregningstusch under Håndskriftsfunktioner

 2. Peg og træk med din pen eller finger hen over den tekst, du vil fremhæve.

  Du kan fremhæve tekst i Excel, Word og Outlook, men PowerPoint understøtter ikke fremhævet tekst.

Slet hele skrevne ord eller håndtegninger

 1. Klik på pilen under Viskelæder under fanen Penne under Håndskriftsfunktioner, og vælg derefter en størrelse til viskelæderet.

  Viser knappen Viskelæder under Håndskriftsfunktioner i Office

 2. Markér med din pen eller finger det ord eller den håndtegning, du vil slette.

Ekstra funktioner i PowerPoint

Markér dele af en håndtegning eller skrevne ord (kun i PowerPoint)

Hvis du vil markere dele af en tegning eller nogle skrevne ord, skal du bruge værktøjet Lasso. Du kan ikke bruge det til at markere andre typer objekter (figurer, billeder osv.).

 1. Klik på Lassomarkering på fanen Penne under Håndskriftsfunktioner.

  Viser knappen Frihåndsmarkering under Håndskriftsfunktioner

 2. Brug din pen eller finger til at tegne en cirkel rundt om den del af tegningen eller ordet, du vil markere. Der vises et nedtonet og stiplet markeringsområde, og når du er færdig, markeres den del, som du har indkredset med lassoen.

  Viser en del af en tegning markeret med lassoværktøjet i PowerPoint

Slet dele af en håndtegning eller dele af skrevne ord (kun i PowerPoint)

 1. Klik på pilen under Viskelæder under fanen Penne under Håndskriftsfunktioner, og vælg derefter en størrelse til viskelæderet.

  Viser knappen Viskelæder under Håndskriftsfunktioner i Office
 2. Markér med din pen eller finger de dele af håndtegningen eller teksten, som du vil slette.

Konvertér håndtegninger til figurer (kun i PowerPoint)

Du kan konvertere håndtegninger på en touchskærm til almindelige figurer.

 1. Vælg Konverter til figurer under Håndskriftsfunktioner > Penne.

  Viser knappen Konvertér til figurer under Håndskriftsfunktioner

 2. Brug en pen eller finger til at tegne en figur på sliden. Tegningen konverteres herefter automatisk til den type figur i PowerPoint, som den ligner mest.

  Hvis du vil stoppe med at konvertere figurer, skal du klikke på Konvertér til figurer igen.

Hvilke figurer kan PowerPoint konvertere?

Når du opretter en håndtegning, kan PowerPoint konvertere den til den type figur, som den ligner mest.

Håndtegning

Tilsvarende figur

Rektangel

Et rektangel, der er tegnet med håndskrift

Rektangel

Et normalt rektangel

Kvadrat

Et kvadrat, der er tegnet med håndskrift

Rektangel, hvor alle sider er lige store

En almindelig kvadrat

Rombe

En rombe, der er tegnet med håndskrift

Rombe

En almindelig rombe

Parallelogram

Et parallelogram, der er tegnet med håndskrift

Parallelogram

Et almindeligt parallelogram

Ligebenet trapez

En ligebenet trapez, der er tegnet med håndskrift

Ligebenet trapez

En almindelig ligebenet trapez

Skæv firkant

En skæv firkant, der er tegnet med håndskrift

Lukket frihåndsfigur med fire sider

En almindelig firkant

Normal femkant

En almindelig femkant, der er tegnet med håndskrift

Femkant, hvor alle sider er lige store

En almindelig femkant

Almindelig sekskant

En almindelig sekskant, der er tegnet med håndskrift

Sekskant, hvor alle sider er lige store

En almindelig sekskant

Ellipse

En ellipse, der er tegnet med håndskrift

Ellipse

En almindelig ellipse

Cirkel

En cirkel, der er tegnet med håndskrift

Ellipse, hvor figurens højde og bredde er ens

En almindelig cirkel

Enkeltpil

En pil, der er tegnet med håndskrift

Pil

En almindelig pil

Dobbelthovedet pil

En dobbeltpil, der er tegnet med håndskrift

Dobbeltpil

En almindelig dobbeltpil

Pile, der forbinder to figurer

En linje, der forbinder to figurer

Pileforbindelser

En forbindelse mellem to figurer

Retvinklet trekant

En retvinklet trekant, der er tegnet med håndskrift

Trekant med ret vinkel

En almindelig retvinklet trekant

Ligesidet trekant

En ligesidet trekant, der er tegnet med håndskrift

Trekant, hvor alle sider er lige lange

En almindelig ligesidet trekant

Ligebenet trekant

En ligebenet trekant, der er tegnet med håndskrift

Trekant med to lige lange sider

En almindelig trekant med to lige lange sider

Uregelmæssig trekant

En uregelmæssig trekant, der er tegnet med håndskrift

Lukket frihåndsfigur med tre sider. En almindelig uligesidet trekant

Du kan finde flere oplysninger om brug af Office på Windows-touchenheder i følgende:

Grundlæggende håndskriftsværktøjer

Word til iOS, Excel til iPad og PowerPoint 2016 til iOS indeholder alle grundlæggende håndskriftsindstillinger på fanen Tegning: et markeringsværktøj, et tegn med touchværktøj, et viskelæder, penne, blækfarver og et farvehjul samt valgmuligheder for håndskriftstykkelse:

Grundlæggende håndskrift værktøjer under fanen tegning for Office iOS apps

Tegn eller skriv

Som standard er tegn med mus eller berøring (eller "Håndskriftstilstand") slået til når du bruger en mobilenhed. At trykke på bare fanen tegn, vælge en pen Vælgeren Pen under fanen tegning i PowerPoint til iOS-enheder , og du kan begynde at tegne håndskrift på et dias.

Sådan ændres indstillingerne på en pen:

 1. Tryk igen for at åbne menuen for tykkelse og farveindstillinger for pen. Vælg din foretrukne størrelse og farve:

  • Der er fem indstillinger for pennens tykkelse mellem 0,25 mm og 3,5 mm. Vælg en tykkelse, eller brug plus eller minus til at gøre pennen tykkere eller tyndere.

  • 16 dækkende farver er tilgængelige i menuen med mere tilgængelig, når du trykker Flere håndskrift farver.

  • (For kun Office 365 abonnenter) Otte effekter er også tilgængelige: regnbue, Galaxy, Lava, Hav, Rose guld, Gold, Silver og Bronze.

  Håndskrift farver og effekter til tegning med håndskrift i Office på iOS
 2. Begynd at skrive eller tegne på touchskærmen.

  Når du har tegnet håndskriftsfiguren, opfører sig som en figur, som du plejer at arbejde med i Office. Du kan vælge figuren, og du kan flytte eller kopiere den, ændre farven, pivotere dets position og så videre.

 3. For at stoppe håndskrift og vælge dine anmærkninger, enten redigere eller flytte dem, skal du deaktivere tegn ved at berøre under fanen tegn holder at deaktivere denne funktion også dig i at foretage utilsigtede håndskrift mærker, når din hånd rører skærmen.

Apple-blyanten skelner mellem tryk, hvilket lader dig variere stregtykkelsen. Den registrerer også hældninger, hvilket giver dig mulighed for at oprette skygger som med en almindelig blyant, der holdes på skrå.

Vælg

På en iOS-enhed, er tilstanden Håndskrift slået til, når du har valgt en pen eller overstregningstusch på fanen Tegning. Ellers befinder du dig i tilstanden Markér, hvor du kan trykke for at markere et objekt.

Hvis du bruger en Apple-blyant på en iPad Pro-enhed, kan du gøre tilstanden Markér til standard ved at gå til appindstillingerne.

PowerPoint og Excel har markeringsværktøjet Frihåndsmarkering, Værktøjet Frihåndsmarkering i Excel Mobile og PowerPoint Mobile der er særligt udviklet til at markere objekter, som er tegnet med håndskrift. Det er mest nyttigt, når du har en blanding af standard- og håndskriftsobjekter på en slide, og du kun vil markere et håndskriftsobjekt.

Hvis du vil markere en del af en tegning eller ord, der er skrevet med håndskrift, i PowerPoint eller Excel, skal du bruge værktøjet Frihåndsmarkering:

 1. På fanen Tegning på båndet skal du trykke på Frihåndsmarkering Værktøjet Frihåndsmarkering i Excel Mobile og PowerPoint Mobile .

 2. Med din pen eller finger skal du trække for at slå cirkel om den håndskrift, du vil markere.

  Der vises et nedtonet, stiplet markeringsområde, mens du trækker, og når du er færdig, vil den del, du har slået cirkel om, være markeret. Herefter kan du ændre det pågældende objekt, som du vil: Du kan flytte det, kopiere det, slette det og så videre.

  Viser en del af en tegning markeret med lassoværktøjet i PowerPoint

Slet

 1. På fanen Tegning skal du trykke på Viskelæder.

  (I PowerPoint kan du vælge mellem tre viskelædere – et viskelæder til strøg eller et lille eller mellemstort viskelæder. Tryk på den nedadvendte pil på knappen Viskelæder for at vælge det viskelæder, du vil bruge).

 2. Træk viskelæderet hen over den håndskrift, du vil fjerne.

Konvertér håndtegninger til standardfigurer i PowerPoint

I PowerPoint kan du konvertere håndtegninger på en touchskærm til almindelige figurer:

 1. Kontrollér, at Tegn med mus eller touch Tegn med mus eller touch er slået til.

 2. Tryk på Håndskrift til figurer Knappen Håndskrift til figur i PowerPoint Mobile

 3. Brug en pen eller finger til at tegne en figur på sliden. Når du er færdig med at tegne, konverterer PowerPoint herefter automatisk din tegning til den type figur, som den ligner mest.

  Hvis du vil stoppe med at konvertere figurer, skal du trykke på Håndskrift til figurer igen.

Grundlæggende håndskriftsværktøjer

Word til Android, Excel til Android og PowerPoint til Android indeholder alle grundlæggende håndskriftsindstillinger på fanen Tegning: et markeringsværktøj, et tegn med touchværktøj, et viskelæder, penne, blækfarver og et farvehjul samt valgmuligheder for håndskriftstykkelse:

Grundlæggende håndskriftsværktøjer på fanen Tegning i Office-mobilapps

Tegn eller skriv

Som standard er Tegn med mus eller touch (eller "tilstanden Håndskrift") slået til, når du bruger en mobilenhed. Du skal bare trykke på fanen Tegning og markere en pen Vælgeren Pen på fanen Tegning i PowerPoint til mobilenheder , hvorefter du kan begynde at tegne med håndskrift på en slide.

Vælg

På en Android-enhed er tilstanden Håndskrift slået til, når du har valgt en pen eller overstregningstusch på fanen Tegning. Ellers befinder du dig i tilstanden Markér, hvor du kan trykke for at markere et objekt.

PowerPoint og Excel har markeringsværktøjet Frihåndsmarkering, Værktøjet Frihåndsmarkering i Excel Mobile og PowerPoint Mobile der er særligt udviklet til at markere objekter, som er tegnet med håndskrift. Det er mest nyttigt, når du har en blanding af standard- og håndskriftsobjekter, og du kun vil markere et håndskriftsobjekt.

Hvis du vil markere en del af en tegning eller ord, der er skrevet med håndskrift i PowerPoint eller Excel, skal du bruge værktøjet Frihåndsmarkering.

 1. På fanen Tegning på båndet skal du trykke på Frihåndsmarkering Værktøjet Frihåndsmarkering i Excel Mobile og PowerPoint Mobile .

 2. Med din pen eller finger skal du trække for at slå cirkel om den håndskrift, du vil markere.

  Der vises et nedtonet, stiplet markeringsområde, mens du trækker, og når du er færdig, vil den del, du har slået cirkel om, være markeret. Herefter kan du ændre det pågældende objekt, som du vil: Du kan flytte det, kopiere det, slette det og så videre.

  Viser en del af en tegning markeret med lassoværktøjet i PowerPoint

Slet

 1. På fanen Tegning skal du trykke på Viskelæder.

  (I PowerPoint kan du vælge mellem tre viskelædere – et viskelæder til strøg eller et lille eller mellemstort viskelæder. Tryk på den nedadvendte pil på knappen Viskelæder for at vælge det viskelæder, du vil bruge).

 2. Træk viskelæderet hen over den håndskrift, du vil fjerne.

Nogle aktive penne, som f.eks. Surface-pennen, har et viskelæder, som du også kan bruge til at slette digital håndskrift uden at skulle vælge et viskelæder på båndet.

Konvertér håndtegninger til standardfigurer i PowerPoint

I PowerPoint kan du konvertere håndtegninger på en touchskærm til almindelige figurer:

 1. Kontrollér, at Tegn med mus eller touch Tegn med mus eller touch er slået til.

 2. Tryk på Håndskrift til figurer Knappen Håndskrift til figur i PowerPoint Mobile

 3. Brug en pen eller finger til at tegne en figur på sliden. Når du er færdig med at tegne, konverterer PowerPoint herefter automatisk din tegning til den type figur, som den ligner mest.

  Hvis du vil stoppe med at konvertere figurer, skal du trykke på Håndskrift til figurer igen.

Grundlæggende håndskriftsværktøjer

Word Mobile, Excel Mobile og PowerPoint Mobile indeholder alle grundlæggende håndskriftsindstillinger på fanen Tegning: et markeringsværktøj, et tegn med touchværktøj, et viskelæder, penne, blækfarver og et farvehjul samt valgmuligheder for håndskriftstykkelse:

Grundlæggende værktøjer på fanen Tegning i Office Mobile til Windows 10.

Tegn eller skriv

Som standard er Tegn med berøring (eller "Tilstanden Håndskrift«) slået til, når du bruger en mobilenhed. Du skal bare trykke fanen Tegn og trykke på en pen, hvorefter du kan begynde at tegne håndskrift på et dias.

Fanen Tegning i Word Mobile, Excel Mobile og PowerPoint Mobile til Windows 10 ligner meget pc-versionerne af de enkelte apps. Før du kan bruge tegningsfunktionerne, skal du sørge for at opdatere til den nyeste version af Windows 10. Det gør du ved at vælge Windows-knappen i nederste venstre hjørne af skærmen og vælge Indstillinger > Opdatering og sikkerhed > Windows Update. Klik på Søg efter opdateringer for at få de seneste opdateringer.

Vælg

Ønsker du at slå tilstanden Håndskrift fra på PowerPoint Mobile (så du kan vælge og arbejde med objekter), skal du trykke på Vælg Knappen Marker under fanen Tegn i PowerPoint på fanen Tegn .

PowerPoint Mobile og Excel Mobile indeholder også frihåndsmarkeringsværktøjet Værktøjet Frihåndsmarkering i Excel Mobile og PowerPoint Mobile , der er særligt udviklet til at markere objekter, som er tegnet med håndskrift. Det er mest nyttigt, når du har en blanding af standard- og håndskriftsobjekter, og du kun vil markere et håndskriftsobjekt.

Hvis du vil markere en del af en tegning eller ord, der er skrevet med håndskrift, i PowerPoint eller Excel:

 1. På fanen Tegning på båndet skal du trykke på Frihåndsmarkering Værktøjet Frihåndsmarkering i Excel Mobile og PowerPoint Mobile .

 2. Med din pen eller finger skal du trække for at slå cirkel om den håndskrift, du vil markere.

  Der vises et nedtonet, stiplet markeringsområde, mens du trækker, og når du er færdig, vil den del, du har slået cirkel om, være markeret. Herefter kan du ændre det pågældende objekt, som du vil: Du kan flytte det, kopiere det, slette det og så videre.

  Viser en del af en tegning markeret med lassoværktøjet i PowerPoint

Slet

 1. På fanen Tegning skal du trykke på Viskelæder.

  (I PowerPoint kan du vælge mellem tre viskelædere – et viskelæder til strøg eller et lille eller mellemstort viskelæder. Tryk på den nedadvendte pil på knappen Viskelæder for at vælge det viskelæder, du vil bruge).

 2. Træk viskelæderet hen over den håndskrift, du vil fjerne.

Konvertér håndtegninger til standardfigurer i PowerPoint

I PowerPoint kan du konvertere håndtegninger på en touchskærm til almindelige figurer:

 1. Kontrollér, at Tegn med mus eller touch Tegn med mus eller touch er slået til.

 2. Tryk på Håndskrift til figurer Knappen Håndskrift til figur i PowerPoint Mobile

 3. Brug en pen eller finger til at tegne en figur på sliden. Når du er færdig med at tegne, konverterer PowerPoint herefter automatisk din tegning til den type figur, som den ligner mest.

  Hvis du vil stoppe med at konvertere figurer, skal du trykke på Håndskrift til figurer igen.

Åbn fanen Tegning på Windows 10-mobiltelefoner

Sådan finder du fanen Tegning i Word, Excel og PowerPoint på Windows 10-mobiltelefoner.

 1. Vælg knappen Viser knappen Mere i Office Mobile Flere i nederste højre hjørne af skærmen.

 2. Vælg fanen Tegning.

  Viser fanen Tegning, som er valgt i Office Mobile

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×