Tastaturgenveje til figurer, tekstbokse og WordArt

De tastaturgenveje, der beskrives i denne artikel, refererer til det amerikanske tastaturlayout. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke til tasterne på et amerikansk tastatur.

For tastaturgenveje, hvor du skal trykke på to eller flere taster samtidig, adskilles de pågældende taster med et plustegn (+). For tastaturgenveje, hvor du skal trykke på en tast og umiddelbart derefter på en anden, adskilles de pågældende taster af et komma (,).

Oplysninger om tastaturgenveje til SmartArt-grafik finder du under Tastaturgenveje til SmartArt-grafik.

Hvis du vil have vist ekstra tastaturgenveje for hvert program, skal du se linkene i afsnittet Se også.

Hvilket Office-program bruger du?

PowerPoint

Word

PowerPoint

Hvis du vil

Tryk på

Markere et objekt (med tekst markeret inde i objektet).

Esc

Markere et objekt (med et markeret objekt).

Tab eller Skift+Tab, indtil det ønskede objekt er markeret

Markere tekst i et objekt (med et markeret objekt).

Enter

Markere alle objekter.

Ctrl+A (under fanen Dias)

Markere et objekt, der er under andre objekter, og gå fremad gennem objektlaget.

Tab, når du har markeret det øverste objekt

Markere et objekt, der er under andre objekter, og gå tilbage gennem objektlaget.

Skift+Tab, når du har markeret det øverste objekt

Åbne valgruden.

Alt+F10

Klippe et markeret objekt.

Ctrl+X

Kopiere et markeret objekt.

Ctrl+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt.

Ctrl+V

Kopiere formatering alene.

Ctrl+Skift+C

Indsætte formatering alene.

Ctrl+Skift+V

Indsætte speciel.

Ctrl+Alt+V

Gruppere figurer, billeder eller WordArt.

Ctrl+G, når du har markeret de elementer, du vil gruppere

Opdele gruppen af figurer, billeder eller WordArt.

Ctrl+Skift+G, når du har markeret den gruppe, du vil opdele

Vise eller skjule gitteret.

Skift+F9

Vise eller skjule hjælpelinjer.

Alt+F9

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Kopiere attributterne for en figur

 1. Markér figuren med de attributter, du vil kopiere.

  Hvis du markerer en figur med tilhørende tekst, kopierer du både figurens attributter og tekstens udseende og typografi.

 2. Tryk på Ctrl+Skift+C for at kopiere figurattributterne.

 3. Tryk på Tab eller Skift+Tab for at markere den figur eller det objekt, du vil kopiere attributterne til.

 4. Tryk på Ctrl+Skift+V.

Redigere et sammenkædet eller integreret objekt

 1. Tryk på Skift+Tab for at markere det ønskede objekt.

 2. Tryk på Skift+F10 for genvejsmenuen.

 3. Tryk på Pil ned for at markere <variabel> Objekt og derefter for at vælge Rediger.

Indsætte SmartArt-grafik

 1. Tryk på og slip Alt, N og derefter M for at markere SmartArt.

 2. Tryk på piletasterne for at markere den ønskede type SmartArt-grafik.

 3. Tryk på Tab og derefter på piletasterne for at markere det SmartArt-grafiklayout, du vil indsætte.

 4. Tryk på Enter.

Indsætte en tekstboks

 1. Tryk på og slip Alt, N og X.

 2. Tryk på Tab for at gå til Tekstboks under fanen Indsæt i gruppen Tekst.

  Hvis du har aktiveret understøttelse af østasiatiske sprog på computeren, skal du bruge piletasten til at vælge enten Vandret tekstboks eller Lodret tekstboks.

 3. Tryk på Ctrl+Enter.

 4. Skriv den ønskede tekst.

Indsætte WordArt

 1. Tryk på og slip Alt, derefter N og derefter W for at vælge WordArt.

 2. Vælg den ønskede WordArt-type med piletasterne, og tryk på Enter.

 3. Skriv den ønskede tekst.

Markere en figur

Bemærk: Tryk på Esc, hvis markøren er placeret i tekst.

 • Tryk på Tab for at gå fremad (eller Skift+Tab for at gå bagud) gennem figurerne eller objekterne, indtil størrelseshåndtag vises på det objekt, du vil markere.

 • Brug valgruden, hvis du vil markere flere elementer. Åbn valgruden ved at trykke på og slippe Alt, H, SL og derefter P.

Tastaturgenveje til brug i valgruden

Hvis du vil

Tryk på

Åbne valgruden.

Alt+F10

Flytte fokus rundt mellem de forskellige ruder.

F6

Have vist genvejsmenuen.

Skift+F10

Flytte fokus til et enkelt element eller en enkelt gruppe.

Pil ned eller Pil op

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppe.

Venstre pil

Flytte fokus fra en gruppe til det første element i gruppen.

Højre pil

Udvide en aktiv gruppe og alle dens underordnede grupper.

* (kun på det numeriske tastatur)

Udvide en aktiv gruppe.

+ (kun på det numeriske tastatur)

Skjule en aktiv gruppe.

- (kun på det numeriske tastatur)

Flytte fokus til et element og markere det.

Skift+Pil op eller Skift+Pil ned

Markere et element, der er i fokus.

Mellemrum eller Enter

Føje et andet objekt til markeringen.

Skift+Mellemrum

Annullere markering af et element, der er i fokus.

Skift+Enter

Flytte et markeret element frem.

Ctrl+Skift+F

Flytte et markeret element tilbage.

Ctrl+Skift+B

Have vist eller skjule et element, der er i fokus.

Ctrl+Skift+S

Omdøbe et element, der er i fokus.

F2

Skifte tastaturfokus i valgruden mellem træstrukturen og knapperne Vis alle og Skjul alle.

Tab eller Skift+Tab

Skjule alle grupper.

Alt+Skift+1

Udvide alle grupper.

Alt+Skift+9

Redigere punkter i figur

Bemærk: Klik på figuren, og tryk derefter på Alt+J+D+E+E.

 • Tilføj et punkt ved at klikke på figurkonturen, mens du trykker på Ctrl.

 • Slet et punkt ved at klikke på det, mens du trykker på Ctrl.

 • Hvis punktet skal behandles som et udglatningspunkt, skal du trykke på Skift, mens du trækker i et af de håndtag, der er knyttet til punktet. Når du holder op med at trække, ændres punktet til et udglatningspunkt. Et udglatningspunkt opretter forbindelse mellem to linjesegmenter med samme længde.

 • Hvis punktet skal behandles som et lige punkt, skal du trykke på Ctrl, mens du trækker i et af de håndtag, der er knyttet til punktet. Når du holder op med at trække, ændres punktet til et lige punkt. Et lige punkt opretter forbindelse mellem to linjesegmenter med forskellige længder.

 • Hvis punktet skal behandles som et hjørnepunkt, skal du trykke på Alt, mens du trækker i et af de håndtag, der er knyttet til punktet. Når du holder op med at trække, ændres punktet til et hjørnepunkt. Hjørnepunktet opretter forbindelse mellem to linjesegmenter, hvoraf det ene linjesegment går i en anden retning.

 • Tryk på Esc, før du slipper museknappen, for at annullere ændringen af punktet og linjesegmenterne.

Toppen af siden

Word

Hvis du vil

Tryk på

Markere et objekt (med tekst markeret inde i objektet).

Esc

Markere et objekt (med et objekt markeret).

Tab eller Skift+Tab, indtil det ønskede objekt er markeret

Åbne valgruden.

Alt+F10

Markere et element, der er i fokus.

Mellemrum eller Enter

Annullere markering af et element, der er i fokus.

Skift+Enter

Redigere tekst i en tekstboks.

F2 eller Enter, når tekstboksen er markeret

Redigere tekst i en figur.

F2 eller Enter, når figuren er markeret

Klippe et markeret objekt.

Ctrl+X

Kopiere et markeret objekt.

Ctrl+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt.

Ctrl+V

Kopiere formatering alene.

Ctrl+Skift+C

Indsætte formatering alene.

Ctrl+Skift+V

Indsætte speciel.

Ctrl+Alt+V

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Kopiere attributterne for en figur

 1. Markér figuren med de attributter, du vil kopiere.

  Hvis du markerer en figur med tilhørende tekst, kopierer du både figurens attributter og tekstens udseende og typografi.

 2. Tryk på Ctrl+Skift+C for at kopiere figurattributterne.

 3. Tryk på Tab eller Skift+Tab for at markere den figur eller det objekt, du vil kopiere attributterne til.

 4. Tryk på Ctrl+Skift+V.

Redigere et sammenkædet eller integreret objekt

 1. Tryk på Skift+Tab for at markere det ønskede objekt.

 2. Tryk på Skift+F10 for genvejsmenuen.

 3. Tryk på Pil ned for at markere <variabel> Objekt og derefter for at vælge Rediger.

Indsætte et objekt

 1. Tryk på Alt, N og derefter på J.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder.

  • Marker en objekttype ved at trykke på Pil ned, og tryk derefter på Enter for at oprette et objekt.

  • Tryk på Ctrl+Tab for at skifte til fanen Opret fra fil, og skriv derefter navnet på det objekt, du vil indsætte, eller brug Gennemse for at finde filen.

Indsætte SmartArt-grafik

 1. Tryk på og slip Alt, N og derefter M for at markere SmartArt.

 2. Tryk på piletasterne for at markere den ønskede type SmartArt-grafik.

 3. Tryk på Tab og derefter på piletasterne for at markere det SmartArt-grafiklayout, du vil indsætte.

 4. Tryk på Enter.

Indsætte en tekstboks

 1. Tryk på og slip Alt, og tryk derefter på N.

 2. Brug piletasterne til at markere den ønskede tekstboks, og tryk derefter på Enter.

 3. Skriv den ønskede tekst.

 4. Når du er færdig med at skrive og ønsker at gå tilbage til redigering af tekst i dokumentet, skal du trykke på Skift+F10, vælge Afslut tekstredigering i genvejsmenu og derefter trykke på Esc.

Indsætte WordArt

 1. Tryk på og slip Alt, N og derefter W for at markere WordArt.

 2. Brug piletasterne til at markere den ønskede WordArt-typografi, og tryk derefter på Enter.

 3. Skriv den ønskede tekst.

 4. Tryk på Tab, og tryk derefter på Enter.

Markere en figur

Bemærk: Tryk på Esc, hvis markøren er placeret i tekst.

 • Tryk på Tab for at gå fremad (eller Skift+Tab for at gå bagud) gennem figurerne eller objekterne, indtil størrelseshåndtag vises på det objekt, du vil markere.

Tastaturgenveje til brug i valgruden

Hvis du vil

Tryk på

Åbne valgruden.

Alt+F10

Flytte fokus rundt mellem de forskellige ruder.

F6

Have vist genvejsmenuen.

Skift+F10

Flytte fokus til et enkelt element eller en enkelt gruppe.

Pil ned eller Pil op

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppe.

Venstre pil

Flytte fokus fra en gruppe til det første element i gruppen.

Højre pil

Udvide en aktiv gruppe og alle dens underordnede grupper.

* (kun på det numeriske tastatur)

Udvide en aktiv gruppe.

+ (kun på det numeriske tastatur)

Skjule en aktiv gruppe.

- (kun på det numeriske tastatur)

Flytte fokus til et element og markere det.

Skift+Pil op eller Skift+Pil ned

Markere et element, der er i fokus.

Mellemrum eller Enter

Føje et andet objekt til markeringen.

Skift+Mellemrum

Annullere markering af et element, der er i fokus.

Skift+Enter

Have vist eller skjule et element, der er i fokus.

Ctrl+Skift+S

Redigere punkter i figur

Bemærk: Klik på figuren, og tryk derefter på Alt+J+D+E+E.

 • Tilføj et punkt ved at klikke på figurkonturen, mens du trykker på Ctrl.

 • Slet et punkt ved at klikke på det, mens du trykker på Ctrl.

 • Hvis punktet skal behandles som et udglatningspunkt, skal du trykke på Skift, mens du trækker i et af de håndtag, der er knyttet til punktet. Når du holder op med at trække, ændres punktet til et udglatningspunkt. Et udglatningspunkt opretter forbindelse mellem to linjesegmenter med samme længde.

 • Hvis punktet skal behandles som et lige punkt, skal du trykke på Ctrl, mens du trækker i et af de håndtag, der er knyttet til punktet. Når du holder op med at trække, ændres punktet til et lige punkt. Et lige punkt opretter forbindelse mellem to linjesegmenter med forskellige længder.

 • Hvis punktet skal behandles som et hjørnepunkt, skal du trykke på Alt, mens du trækker i et af de håndtag, der er knyttet til punktet. Når du holder op med at trække, ændres punktet til et hjørnepunkt. Hjørnepunktet opretter forbindelse mellem to linjesegmenter, hvoraf det ene linjesegment går i en anden retning.

 • Tryk på Esc, før du slipper museknappen, for at annullere ændringen af punktet og linjesegmenterne.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×