Tastaturgenveje til figurer, tekstbokse og WordArt

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

De tastaturgenveje, der beskrives i denne artikel, refererer til det amerikanske tastaturlayout. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke til tasterne på et amerikansk tastatur.

For tastaturgenveje, hvor du skal trykke på to eller flere taster samtidig, adskilles de pågældende taster med et plustegn (+). For tastaturgenveje, hvor du skal trykke på en tast og umiddelbart derefter på en anden, adskilles de pågældende taster af et komma (,).

Tastaturgenveje til at arbejde med SmartArt-grafik under tastaturgenveje til SmartArt-grafik.

Hvis du vil have vist ekstra tastaturgenveje for hvert program, skal du se linkene i afsnittet Se også.

Hvilket 2007 Microsoft Office-system-program bruger du?

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til slutningen af et tekstfelt.

Ctrl+End

Flytte til starten af et tekstfelt.

Ctrl+Home

Skifte mellem at skjule objekter, vise objekter og vise pladsholdere for objekter.

CTRL+6

Markere et objekt (med tekst markeret inde i objektet).

ESC

Markere et objekt (med et markeret objekt).

TAB eller SKIFT+TAB, indtil det ønskede objekt er markeret

Markere et objekt, der er under andre objekter, og gå fremad gennem objektlaget.

Tab, når du har markeret det øverste objekt

Markere et objekt, der er under andre objekter, og gå tilbage gennem objektlaget.

Skift+Tab, når du har markeret det øverste objekt

Åbne valgruden.

ALT, H, FD og derefter P

Klippe et markeret objekt.

CTRL+X

Kopiere et markeret objekt.

CTRL+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt.

CTRL+V

Copy formatting only.

CTRL+SKIFT+C

Paste formatting only.

CTRL+SKIFT+V

Paste special.

Ctrl+Alt+V

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Kopiere attributterne for en figur

 1. Markér figuren med de attributter, du vil kopiere.

  Hvis du markerer en figur med tilhørende tekst, kopierer du både figurens attributter og tekstens udseende og typografi.

 2. Tryk på Ctrl+Skift+C for at kopiere figurattributterne.

 3. Tryk på Tab eller Skift+Tab for at markere den figur eller det objekt, du vil kopiere attributterne til.

 4. Tryk på Ctrl+Skift+V.

Redigere et sammenkædet eller integreret objekt

 1. Tryk på SKIFT+TAB for at markere det ønskede objekt.

 2. Tryk på SKIFT+F10 for genvejsmenuen.

 3. Tryk på Pil ned for at markere <variabel> Objekt og derefter for at vælge Rediger.

Indsætte SmartArt-grafik

 1. Tryk på og slip Alt, N og derefter M for at markere SmartArt.

 2. Tryk på piletasterne for at markere den ønskede type SmartArt-grafik.

 3. Tryk på Tab og derefter på piletasterne for at markere det SmartArt-grafiklayout, du vil indsætte.

 4. Tryk på Enter.

Indsætte en tekstboks

 1. Tryk på og slip ALT, og tryk derefter på N og derefter trykke på x.

 2. Tryk på Ctrl+Enter for at indsætte tekstfeltet.

 3. Skriv den ønskede tekst.

Indsætte WordArt

 1. Tryk på og slip ALT, derefter N og derefter W for at vælge WordArt.

 2. Vælg den ønskede WordArt-type med piletasterne, og tryk på ENTER.

 3. Skriv den ønskede tekst.

Markere en figur

Bemærk: Tryk på ESC, hvis markøren er placeret i tekst.

 • Tryk på TAB for at gå fremad (eller SKIFT + TAB for at gå bagud) gennem de figurer eller objekter, indtil størrelseshåndtagene vises på det objekt, du vil markere.

 • Hvis du vil markere flere elementer, skal du bruge ruden markering. Hvis du vil åbne valgruden, tryk på og slip ALT, H, FD og derefter P.

Tastaturgenveje til brug i valgruden

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne valgruden.

ALT, H, FD og derefter P

Flytte fokus rundt mellem de forskellige ruder.

F6

Få vist genvejsmenuen.

SKIFT+F10

Flytte fokus til et enkelt element eller en enkelt gruppe.

PIL OP eller PIL NED

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppe.

VENSTREPIL

Flytte fokus fra en gruppe til det første element i gruppen.

HØJREPIL

Udvide en aktiv gruppe og alle dens underordnede grupper.

* (kun på det numeriske tastatur)

Udvide en aktiv gruppe.

+ (kun på det numeriske tastatur)

Skjule en aktiv gruppe.

- (kun på det numeriske tastatur)

Flytte fokus til et element og markere det.

SKIFT+PIL OP eller SKIFT+PIL NED

Markere et element, der er i fokus.

MELLEMRUMSTAST eller ENTER

Annullere markering af et element, der er i fokus.

SKIFT+MELLEMRUM eller SKIFT+ENTER

Få vist eller skjule et element, der er i fokus.

CTRL+SKIFT+S

Toppen af siden

Outlook

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere et objekt (med tekst markeret inde i objektet).

ESC

Markere et objekt (med et markeret objekt).

TAB eller SKIFT+TAB, indtil det ønskede objekt er markeret

Klippe et markeret objekt.

CTRL+X

Kopiere et markeret objekt.

CTRL+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt.

CTRL+V

Copy formatting only.

CTRL+SKIFT+C

Paste formatting only.

CTRL+SKIFT+V

Paste special.

Ctrl+Alt+V

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Kopiere attributterne for en figur

 1. Markér figuren med de attributter, du vil kopiere.

  Hvis du markerer en figur med tilhørende tekst, kopierer du både figurens attributter og tekstens udseende og typografi.

 2. Tryk på Ctrl+Skift+C for at kopiere figurattributterne.

 3. Tryk på Tab eller Skift+Tab for at markere den figur eller det objekt, du vil kopiere attributterne til.

 4. Tryk på Ctrl+Skift+V.

Redigere et sammenkædet eller integreret objekt

 1. Tryk på SKIFT+TAB for at markere det ønskede objekt.

 2. Tryk på SKIFT+F10 for genvejsmenuen.

 3. Tryk på PIL NED til at vælge <variabel > objekt, og derefter vælge Rediger.

Indsætte et objekt

 1. Tryk på Alt, N og derefter på J.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Marker en objekttype ved at trykke på Pil ned, og tryk derefter på Enter for at oprette et objekt.

  • Tryk på Ctrl+Tab for at skifte til fanen Opret fra fil, og skriv derefter navnet på objektet, du vil indsætte, eller brug Gennemse for at finde filen.

Indsætte SmartArt-grafik

 1. Tryk på og slip Alt, N og derefter M for at markere SmartArt.

 2. Tryk på piletasterne for at markere den ønskede type SmartArt-grafik.

 3. Tryk på Tab og derefter på piletasterne for at markere det SmartArt-grafiklayout, du vil indsætte.

 4. Tryk på Enter.

Indsætte en tekstboks

 1. Tryk på og slip Alt, og tryk derefter på N.

 2. Brug piletasterne til at markere den ønskede tekstboks, og tryk derefter på Enter.

 3. Skriv den ønskede tekst.

 4. Når du er færdig med at skrive og vil skifte tilbage til redigering af tekst i dokumentet, skal du trykke på SKIFT + F10, vælge Afslut tekstredigering i genvejsmenu og derefter trykke på ESC.

Indsætte WordArt

 1. Tryk på og slip ALT, N og derefter W for at markere WordArt.

 2. Brug piletasterne til at markere den ønskede WordArt-typografi, og tryk derefter på Enter.

 3. Skriv den ønskede tekst.

 4. Tryk på Tab, og tryk derefter på Enter.

Markere en figur

Bemærk: Tryk på ESC, hvis markøren er placeret i tekst.

 • Tryk på TAB for at gå fremad (eller SKIFT + TAB for at gå bagud) gennem de figurer eller objekter, indtil størrelseshåndtagene vises på det objekt, du vil markere.

Toppen af siden

PowerPoint

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere et objekt (med tekst markeret inde i objektet).

ESC

Markere et objekt (med et markeret objekt).

TAB eller SKIFT+TAB, indtil det ønskede objekt er markeret

Markere tekst i et objekt (med et markeret objekt).

ENTER

Markere alle objekter.

CTRL+A (under fanen Dias)

Markere et objekt, der er under andre objekter, og gå fremad gennem objektlaget.

Tab, når du har markeret det øverste objekt

Markere et objekt, der er under andre objekter, og gå tilbage gennem objektlaget.

Skift+Tab, når du har markeret det øverste objekt

Åbne valgruden.

ALT, H, SL og derefter P

Klippe et markeret objekt.

CTRL+X

Kopiere et markeret objekt.

CTRL+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt.

CTRL+V

Copy formatting only.

CTRL+SKIFT+C

Paste formatting only.

CTRL+SKIFT+V

Paste special.

Ctrl+Alt+V

Gruppere figurer, billeder eller WordArt.

Ctrl+G, når du har markeret de elementer, du vil gruppere

Opdele gruppen af figurer, billeder eller WordArt.

Ctrl+Skift+G, når du har markeret den gruppe, du vil opdele

Vise eller skjule gitteret.

SKIFT+F9

Vise eller skjule hjælpelinjer.

ALT+F9

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Kopiere attributterne for en figur

 1. Markér figuren med de attributter, du vil kopiere.

  Hvis du markerer en figur med tilhørende tekst, kopierer du både figurens attributter og tekstens udseende og typografi.

 2. Tryk på Ctrl+Skift+C for at kopiere figurattributterne.

 3. Tryk på Tab eller Skift+Tab for at markere den figur eller det objekt, du vil kopiere attributterne til.

 4. Tryk på Ctrl+Skift+V.

Redigere et sammenkædet eller integreret objekt

 1. Tryk på SKIFT+TAB for at markere det ønskede objekt.

 2. Tryk på SKIFT+F10 for genvejsmenuen.

 3. Tryk på Pil ned for at markere <variabel> Objekt og derefter for at vælge Rediger.

Indsætte SmartArt-grafik

 1. Tryk på og slip Alt, N og derefter M for at markere SmartArt.

 2. Tryk på piletasterne for at markere den ønskede type SmartArt-grafik.

 3. Tryk på Tab og derefter på piletasterne for at markere det SmartArt-grafiklayout, du vil indsætte.

 4. Tryk på Enter.

Indsætte en tekstboks

 1. Tryk på og slip Alt, N og X.

 2. Tryk på Tab for at gå til Tekstboks under fanen Indsæt i gruppen Tekst.

  Hvis du har aktiveret understøttelse af østasiatiske sprog på computeren, skal du bruge piletasten til at vælge enten Vandret tekstboks eller Lodret tekstboks.

 3. Tryk på Ctrl+Enter.

 4. Skriv den ønskede tekst.

Indsætte WordArt

 1. Tryk på og slip ALT, derefter N og derefter W for at vælge WordArt.

 2. Vælg den ønskede WordArt-type med piletasterne, og tryk på ENTER.

 3. Skriv den ønskede tekst.

Markere en figur

Bemærk: Tryk på ESC, hvis markøren er placeret i tekst.

 • Tryk på TAB for at gå fremad (eller SKIFT + TAB for at gå bagud) gennem de figurer eller objekter, indtil størrelseshåndtagene vises på det objekt, du vil markere.

 • Brug valgruden, hvis du vil markere flere elementer. Åbn valgruden ved at trykke på og slippe Alt, H, SL og derefter P.

Tastaturgenveje til brug i valgruden

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne valgruden.

ALT, H, SL og derefter P

Flytte fokus rundt mellem de forskellige ruder.

F6

Få vist genvejsmenuen.

SKIFT+F10

Flytte fokus til et enkelt element eller en enkelt gruppe.

PIL OP eller PIL NED

Flytte fokus fra et element i en gruppe til den overordnede gruppe.

VENSTREPIL

Flytte fokus fra en gruppe til det første element i gruppen.

HØJREPIL

Udvide en aktiv gruppe og alle dens underordnede grupper.

* (kun på det numeriske tastatur)

Udvide en aktiv gruppe.

+ (kun på det numeriske tastatur)

Skjule en aktiv gruppe.

- (kun på det numeriske tastatur)

Flytte fokus til et element og markere det.

SKIFT+PIL OP eller SKIFT+PIL NED

Markere et element, der er i fokus.

MELLEMRUMSTAST eller ENTER

Annullere markering af et element, der er i fokus.

SKIFT+MELLEMRUM eller SKIFT+ENTER

Flytte et markeret element frem.

CTRL+SKIFT+F

Flytte et markeret element tilbage.

CTRL+SKIFT+A

Få vist eller skjule et element, der er i fokus.

CTRL+SKIFT+S

Omdøbe et element, der er i fokus.

F2

Skifte tastaturfokus i valgruden mellem træstrukturen og knapperne Vis alle og Skjul alle.

TAB eller SKIFT+TAB

Skjule alle grupper.

ALT+SKIFT+1

Udvide alle grupper.

ALT+SKIFT+9

Toppen af siden

Word

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere et objekt (med tekst markeret inde i objektet).

ESC

Markere et objekt (med et markeret objekt).

TAB eller SKIFT+TAB, indtil det ønskede objekt er markeret

Klippe et markeret objekt.

CTRL+X

Kopiere et markeret objekt.

CTRL+C

Indsætte et udklippet eller kopieret objekt.

CTRL+V

Copy formatting only.

CTRL+SKIFT+C

Paste formatting only.

CTRL+SKIFT+V

Paste special.

Ctrl+Alt+V

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Kopiere attributterne for en figur

 1. Markér figuren med de attributter, du vil kopiere.

  Hvis du markerer en figur med tilhørende tekst, kopierer du både figurens attributter og tekstens udseende og typografi.

 2. Tryk på Ctrl+Skift+C for at kopiere figurattributterne.

 3. Tryk på Tab eller Skift+Tab for at markere den figur eller det objekt, du vil kopiere attributterne til.

 4. Tryk på Ctrl+Skift+V.

Redigere et sammenkædet eller integreret objekt

 1. Tryk på SKIFT+TAB for at markere det ønskede objekt.

 2. Tryk på SKIFT+F10 for genvejsmenuen.

 3. Tryk på Pil ned for at markere <variabel> Objekt og derefter for at vælge Rediger.

Indsætte et objekt

 1. Tryk på Alt, N og derefter på J.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Marker en objekttype ved at trykke på Pil ned, og tryk derefter på Enter for at oprette et objekt.

  • Tryk på Ctrl+Tab for at skifte til fanen Opret fra fil, og skriv derefter navnet på objektet, du vil indsætte, eller brug Gennemse for at finde filen.

Indsætte SmartArt-grafik

 1. Tryk på og slip Alt, N og derefter M for at markere SmartArt.

 2. Tryk på piletasterne for at markere den ønskede type SmartArt-grafik.

 3. Tryk på Tab og derefter på piletasterne for at markere det SmartArt-grafiklayout, du vil indsætte.

 4. Tryk på Enter.

Indsætte en tekstboks

 1. Tryk på og slip Alt, og tryk derefter på N.

 2. Brug piletasterne til at markere den ønskede tekstboks, og tryk derefter på Enter.

 3. Skriv den ønskede tekst.

 4. Når du er færdig med at skrive og vil skifte tilbage til redigering af tekst i dokumentet, skal du trykke på SKIFT + F10, vælge Afslut tekstredigering i genvejsmenu og derefter trykke på ESC.

Indsætte WordArt

 1. Tryk på og slip ALT, N og derefter W for at markere WordArt.

 2. Brug piletasterne til at markere den ønskede WordArt-typografi, og tryk derefter på Enter.

 3. Skriv den ønskede tekst.

 4. Tryk på Tab, og tryk derefter på Enter.

Markere en figur

Bemærk: Tryk på ESC, hvis markøren er placeret i tekst.

 • TAB til cyklus fremad (eller SKIFT + TAB for at gå bagud) gennem figurer eller objekter, indtil størrelseshåndtagene vises på det objekt, du vil markere.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×