Tastaturgenveje til Outlook

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Brug Outlook til at administrere mail, opstille og tildele opgaver, planlægge møder og meget mere —alt sammen via tastaturgenveje. Genvejene i denne artikel henviser til et amerikansk tastaturlayout. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

Du kan udskrive dette emne ved at trykke Tab-tasten for at vælge Vis alle øverst i emnet, trykke på Enter og derefter trykke på Ctrl+P.

Bemærk: Outlook har ikke mulighed for at ændre eller tilpasse genvejstaster. Oplysninger om nogle alternative indstillinger finder du i denne TechCenter-artikel.

Bemærkninger: 

  • Hvis en genvej kræver, at der trykkes på to eller flere taster på samme tid, er tasterne adskilt med et plustegn (+) i dette emne. Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

  • Dette emne forudsætter, at JAWS-brugere har deaktiveret menuen med det virtuelle bånd.

Denne artikel indeholder

Ofte benyttede genveje

Hvis du vil

Tryk på

Luk

Escape eller Enter

Gå til fanen Startside

ALT+H

Ny meddelelse

Ctrl+Shift+M

Sende

Alt+S

Indsæt fil

Alt+N, A, F

Ny opgave

Ctrl+Shift+K

Delete

Slet (når en meddelelse, opgave eller møde er markeret)

Søg

CTRL + E Alt + H, R, P

Besvare

Alt+H, R, P

Videresend

ALT + H, F, W

Svare til alle

Alt+H, R, A

Kopiér

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Bemærk: Ctrl+Ins er ikke tilgængelig i læseruden.

Send/modtag

Alt+S, S

Gå til kalender

Ctrl+2

Oprette aftale

Ctrl+Shift+A

Flyt til mappe

ALT + H, M, V, vælg mappe fra listen

Gemme som vedhæftet fil

Alt + JA, A, S

Øverst på siden

Grundlæggende navigation

Hvis du vil

Tryk på

Skifte til mailvisning

Ctrl+1

Skifte til kalendervisning

Ctrl+2

Skifte til visning af kontakter

Ctrl+3

Skifte til Opgavevisning

Ctrl+4

Skifte til Noter

Ctrl+5

Skifte til Mappeliste i mapperuden

Ctrl+6

Skifte til Genveje

Ctrl+7

Gå til næste åbne meddelelse

Ctrl+punktum

Gå til forrige åbne meddelelse

Ctrl+komma

Flytte mellem mapperuden, hovedvinduet i Outlook, læseruden og opgavelinjen.

Ctrl+Skift+Tab eller Skift+Tab

Flytte mellem Outlook-vinduet, de mindre ruder i mapperuden, læseruden og sektionerne i opgavelinjen

Tabulatortasten

Flytte mellem Outlook-vinduet, de mindre ruder i mapperuden, læseruden og sektionerne i opgavelinjen og vise adgangstasterne i båndet i Outlook

F6

Flytte rundt på linjer i meddelelsesoverskrifter i mapperuden eller en åben meddelelse.

Ctrl+Tab

Flytte rundt i mapperuden

Piletaster

Gå til en anden mappe

Ctrl+Y

Gå til feltet Søg

F3 eller Ctrl+E

Gå til den forrige meddelelse i læseruden

Alt+Pil op eller Ctrl+Komma eller Alt+Page Up

Rulle nedad gennem teksten i læseruden.

Mellemrumstast

Rulle opad gennem teksten i læseruden

Shift+Mellemrumstast

Vise og skjule en gruppe på listen med mails

Henholdsvis pil til venstre eller højre

Gå tilbage til den forrige visning i hovedvinduet i Outlook.

Alt+B eller Alt+Venstre pil

Gå frem til den næste visning i hovedvinduet i Outlook.

Alt+Højre pil

Vælge oplysningspanelet, og få vist menukommandoerne, hvis de er tilgængelige

Ctrl+Skift+W

Øverst på siden

Søg

Hvis du vil

Tryk på

Finde en meddelelse eller et andet element

Ctrl+E

Rydde søgeresultaterne

Esc

Udvide søgningen, så den indeholder Alle mailemner, Alle kalenderemner, Alle kontaktpersonemner, afhængig af det modul, du arbejder med

Ctrl+Alt+A

Bruge Avanceret søgning

Ctrl+Shift+B

Oprette en søgemappe

Ctrl+Shift+P

Søge efter tekst i et åbent element

F4

Finde og erstatte tekst, symboler eller visse formateringskommandoer i læseruden eller i et åbent element.

Ctrl+H

Udvide søgningen til at medtage elementer fra den aktuelle mappe

Ctrl+Alt+K

Udvide søgningen til at medtage undermapper Ctrl + Alt + Z flag

Ctrl+Alt+Z

Øverst på siden

Flag

Hvis du vil

Tryk på

Åbne dialogboksen Markér til opfølgning for at tildele et flag

Ctrl+Shift+G

Øverst på siden

Farvekategorier

Hvis du vil

Tryk på

Slette den valgte kategori på listen i dialogboksen Farvekategorier

Alt+D

Øverst på siden

Oprette et emne eller en fil

Hvis du vil

Tryk på

Oprette en aftale

Ctrl+Shift+A

Oprette en kontaktperson

Ctrl+Shift+C

Oprette en kontaktpersongruppe

Ctrl+Shift+L

Oprette en fax

Ctrl+Shift+X

Oprette en mappe

Ctrl+Shift+E

Oprette en mødeindkaldelse.

Ctrl+Shift+Q

Oprette en meddelelse

Ctrl+Shift+M

Oprette en note

Ctrl+Shift+N

Oprette et Office-dokument

Ctrl+Shift+H

Sende til den markerede mappe

Ctrl+Shift+S

Sende et svar til den markerede mappe

Ctrl+T

Oprette en søgemappe

Ctrl+Shift+P

Oprette en opgave

Ctrl+Shift+K

Øverst på siden

Kommandoer i de fleste visninger

Hvis du vil

Tryk på

Gemme (undtagen i Opgavevisning).

Ctrl+S eller Shift+F12

Gemme og lukke (undtagen i mailvisning).

Alt+S

Gemme som (kun i mailvisning).

F12

Fortryd

Ctrl+Z eller Alt+Tilbage

Slette et element.

Ctrl+D

Udskrive

Ctrl+P

Kopiere et element

Ctrl+Shift+Y

Flytte et element

Ctrl+Shift+V

Kontrollere navne

Ctrl+K

Foretage stavekontrol

F7

Markere til opfølgning

Ctrl+Shift+G

Videresend

Ctrl+F

Sende til alle eller invitere alle

Alt+S

Aktivere redigering af et felt i alle visninger undtagen Mail eller Ikon

F2

Venstrejustere tekst

Ctrl+L

Centrere tekst

Ctrl+E

Højrejustere tekst

Ctrl+R

Øverst på siden

Post

Hvis du vil

Tryk på

Skifte til Indbakke

Ctrl+Shift+I

Skifte til Udbakke

Ctrl+Shift+O

Kontrollere navne

Ctrl+K

Sende

Alt+S

Besvare en meddelelse

Ctrl+R

Svare til alle i en meddelelse

Ctrl+Shift+R

Svare med mødeindkaldelse

Ctrl+Alt+R

Videresende en meddelelse

Ctrl+F

Markere en meddelelse som ikke uønsket

Ctrl+Alt+J

Vise blokeret eksternt indhold (i en meddelelse)

Ctrl+Shift+I

Sende til en mappe

Ctrl+Shift+S

Anvende typografien Normal

Ctrl+Shift+N

Kontrollere, om der er nye meddelelser

Ctrl+M eller F9

Gå til forrige meddelelse

Tasten Pil op

Gå til næste meddelelse

Tasten Pil ned

Oprette en meddelelse (i Mailvisning)

Ctrl+N

Oprette en meddelelse (fra en Outlook-visning)

Ctrl+Shift+M

Åbne en modtaget meddelelse

Ctrl+O

Slette og ignorere en samtale

Ctrl+Shift+D

Åbne adressekartoteket

Ctrl+Shift+F

Føje Mærkning med flag til en uåbnet meddelelse

Indsæt

Vise dialogboksen Markér til opfølgning

Ctrl+Shift+G

Markere som læst

Ctrl+Q

Markere som ulæst

Ctrl+U

Åbne Mailtip i den markerede meddelelse

Ctrl+Skift+W

Søge eller erstatte

F4

Finde næste

Shift+F4

Sende

Ctrl+Enter

Udskrive

Ctrl+P

Videresend

Ctrl+F

Videresende som vedhæftet fil

Ctrl+Alt+F

Vise egenskaberne for det markerede element

Alt+Enter

Markere til overførsel

Ctrl+Alt+M

Kontrollere status for Markér til overførsel

Ctrl+Alt+U

Vise status for Send/modtag

Ctrl+B (når Send/modtag er i gang)

Øverst på siden

Kalender

Hvis du vil

Tryk på

Oprette en aftale (i Kalendervisning)

Ctrl+N

Oprette en aftale (i en Outlook-visning)

Ctrl+Shift+A

Oprette en mødeindkaldelse.

Ctrl+Shift+Q

Videresende aftaler eller møder

Besvar en mødeindkaldelse med en meddelelse

Besvare en mødeindkaldelse med en meddelelse

Vies én dag i kalenderen

Alt+1

Vise to dage i kalenderen

Alt+2

Vise tre dage i kalenderen

Alt+3

Vise fire dage i kalenderen

Alt+4

Vise fem dage i kalenderen

Alt+5

Vise seks dage i kalenderen

Alt+6

Vise syv dage i kalenderen

Alt+7

Vise otte dage i kalenderen

Alt+8

Vise ni dage i kalenderen

Alt+9

Vise 10 dage i kalenderen

Alt+0

Gå til en dato

Ctrl+G

Skifte til månedsvisning

Alt+lighedstegn eller Ctrl+Alt+4

Gå til den næste dag

Ctrl+højre pil

Gå til den næste uge

Alt+pil ned

Gå til den næste måned

Alt+Page Down

Gå til den forrige dag

Ctrl+venstre pil

Gå til den forrige uge

Alt+pil op

Gå til den forrige måned

Alt+Page Up

Gå til begyndelsen af ugen

Alt+Hjem

Gå til slutningen af ugen

Alt+End

Skifte til visning af hele ugen

Alt+Minustegn eller Ctrl+Alt+3

Skifte til arbejdsugevisning

Ctrl+Alt+2

Gå til den forrige aftale

Ctrl+Komma eller Ctrl+Shift+Komma

Gå til den næste aftale

Ctrl+Punktum eller Ctrl+Shift+Punktum

Angive en gentagelse af en åben aftale eller et åbent møde

Ctrl+G

Øverst på siden

Personer

Hvis du vil

Tryk på

Foretage et nyt opkald

Ctrl+Shift+D

Finde en kontaktperson eller et andet element (Søg)

F3 eller Ctrl+E

Indtaste et navn i feltet Søg i adressekartotek

F11

Gå til den første kontaktperson, der starter med et bestemt bogstav, i Tabel- eller Listevisning

Shift+bogstav

Markere alle kontaktpersoner

Ctrl+A

Oprette en meddelelse med en markeret kontaktperson som emne

Ctrl+F

Oprette en kontakt (i Kontaktpersoner)

Ctrl+N

Oprette en kontakt (i en Outlook-visning).

Ctrl+Shift+C

Åbne en kontaktpersonformular for den markerede kontaktperson

Ctrl+O

Oprette en kontaktpersongruppe

Ctrl+Shift+L

Udskrive

Ctrl+P

Opdatere en liste over medlemmer i en kontaktpersongruppe

F5

Gå til en anden mappe

Ctrl+Y

Åbne adressekartoteket

Ctrl+Shift+F

Bruge Avanceret søgning

Ctrl+Shift+B

Åbne den næste kontaktperson på listen i en åben kontakt

Ctrl+Shift+punktum

Finde en kontaktperson

F11

Lukke en kontaktperson

ESC

Sende en fax til den markerede kontaktperson

Ctrl+Shift+X

Åbne dialogboksen Kontrollér adresse

Alt+D

Få vist Mail 1-oplysningerne under Internet i en kontaktformular

Alt+Shift+1

Få vist Mail 2-oplysningerne under Internet i en kontaktformular

Alt+Shift+2

Få vist Mail 3-oplysningerne under Internet i en kontaktformular

Alt+Shift+3

Øverst på siden

Personer: i dialogboksen Elektroniske visitkort

Hvis du vil

Tryk på

Åbne listen Tilføj

Alt+A

Markere tekst i feltet Etiket, når feltet med en tildelt etiket er markeret

Alt+B

Åbne dialogboksen Tilføj billede af kort

Alt+C

Placere markøren i begyndelsen af feltet Rediger

Alt+E

Markere feltet Felter

Alt+F

Vælge rullelisten Juster billede

Alt+G

Vælge farvepaletten som baggrund

ALT+K, Enter

Vælge rullelisten Layout

Alt+L

Fjerne et markeret felt fra feltet Felter

Alt+R

Øverst på siden

Opgaver

Hvis du vil

Tryk på

Acceptere en opgaveanmodning

Ctrl+C

Afslå en opgaveanmodning

Ctrl+D

Finde en opgave eller et andet element

Ctrl+E

Åbne dialogboksen Gå til mappe

Ctrl+Y

Oprette en opgave i Opgavevisning

Ctrl+N

Oprette en opgave i en Outlook-visning

Ctrl+Shift+K

Åbne markeret element

Ctrl+O

Udskrive markeret element

Ctrl+P

Markere alle elementer

Ctrl+A

Slette markeret element

Ctrl+D

Videresende en opgave som en vedhæftet fil

Ctrl+F

Oprette en opgaveanmodning

Ctrl+Shift+Alt+U

Skifte mellem mapperuden, opgavelisten og opgavepanelet

Tab eller Shift+Tab

Fortryd den seneste handling

Ctrl+Z

Markere et element eller markere det som fuldført

Indsæt

Øverst på siden

Formatere tekst

Hvis du vil

Tryk på

Vise menuen Formatér

Alt+O

Vise dialogboksen Skrifttype

Ctrl+Shift+P

Skifte mellem store og små bogstaver (med markeret tekst)

Shift+F3

Formatere bogstaver som små versaler

Ctrl+Shift+K

Vise bogstaver med fed

Ctrl+B

Tilføje opstilling med punkttegn

Ctrl+Shift+L

Vise bogstaver med kursiv

Ctrl+I

Forøg indrykning

Ctrl+T

Formindsk indrykning

Ctrl+Shift+T

Venstrejustere

Ctrl+L

Centrer

Ctrl+E

Understrege

Ctrl+U

Øge skriftstørrelsen

Ctrl+højreparentes eller Ctrl+Skift+større-end-tegn

Mindske skriftstørrelsen

Ctrl+venstreparentes eller Ctrl+Skift+mindre-end-tegn

Klip

Ctrl+X eller Shift+Delete

Kopiér

Ctrl+C eller Ctrl+Insert

Bemærk: Ctrl+Ins er ikke tilgængelig i læseruden

Sæt ind

Ctrl+V eller Shift+Insert

Ryd formatering

Ctrl+Shift+Z eller Ctrl+Mellemrumstast

Slette det næste ord

Ctrl+Shift+H

Justere tekst (stræk et afsnit, så det passer mellem margenerne)

Ctrl+Shift+J

Anvende typografier

Ctrl+Shift+S

Oprette hængende indrykning

Ctrl+T

Indsætte et hyperlink

Ctrl+K

Venstrejustere et afsnit

Ctrl+L

Højrejustér et afsnit

Ctrl+R

Formindske en hængende indrykning

Ctrl+Shift+T

Fjerne afsnitsformatering

Ctrl+Q

Øverst på siden

Føje weboplysninger til elementer

Hvis du vil

Tryk på

Indsætte eller redigere et link i brødteksten i et element

Ctrl+K

Øverst på siden

Udskriver

Hvis du vil

Tryk på

Åbne fanen Udskriv i Backstage-visning

Alt+F,P

Udskrive et element fra et åbent vindue

Alt+F, P, F og derefter 1

Åbne dialogboksen Sideopsætning fra visningen Udskriv

Alt+S eller Alt+U

Vælge en printer fra visningen Udskriv

Alt+F, P og derefter I

Åbne dialogboksen Udskriftsindstillinger

Alt+F, P og derefter R

Øverst på siden

Send/modtag

Hvis du vil

Tryk på

Starte en send/modtag-handling for alle definerede Send/modtag-grupper med Medtag denne gruppe i Send/modtag-handling (F9) markeret. Denne kan omfatte brevhoveder, komplette elementer, angivne mapper, elementer, der er mindre end en bestemt størrelse eller en kombination, som du definerer.

F9

Starte en send/modtag-handling for den aktuelle mappe, og hent komplette elementer (brevhoved, element og vedhæftede filer)

Shift+F9

Starte en send/modtag-handling

Ctrl+M

Definere Send/modtag-grupper

Ctrl+Alt+S

Øverst på siden

Visual Basic Editor

Hvis du vil

Tryk på

Åbne Visual Basic Editor

Alt+F11

Øverst på siden

Makroer

Hvis du vil

Tryk på

Afspille makro

Alt+F8

Øverst på siden

Formularer

Hvis du vil

Tryk på

Oprette en InfoPath-formular

Markere en InfoPath-mappe, og tryk derefter på Ctrl + N

Lukke en InfoPath-formular

Ctrl+Shift+Alt+T

Øverst på siden

Visninger: Tabelvisning

Hvis du vil

Tryk på

para

para

para

para

Gå til det nederste element på skærmen

Side ned

Gå til det øverste element på skærmen

Side op

Markere eller fjerne markeringen af et element ad gangen

Skift+Pil op eller Skift+Pil ned

Gå til det næste eller forrige element uden at udvide markeringen

Ctrl+pil op eller Ctrl+pil ned

Markere eller fjerne markeringen af det aktive element

Ctrl+Mellemrumstast

Øverst på siden

Visninger: Med en gruppe markeret

Hvis du vil

Tryk på

Udvide en enkelt markeret gruppe

Pil til højre

Skjule en enkelt markeret gruppe

Pil til venstre

Markere den forrige gruppe

Tasten Pil op

Markere den næste gruppe

Tasten Pil ned

Markere den første gruppe

Startside

Markere den sidste gruppe

End

Markere det første element på skærmen i en udvidet gruppe eller det første element uden for skærmen til højre

Pil til højre

Øverst på siden

Visninger: Visningen Kalenderdag/Uge/Måned

Hvis du vil

Tryk på

Få vist fra én til ni dage

Alt+Tast for antal dage

Få vist 10 dage

Alt+0 (nul)

Skifte til visningen Uge

Alt+Minustegn

Skifte til månedsvisning

Alt+Lighedstegn

Skifte mellem kalendervisning, opgaveblok og mappeliste

Ctrl+Tab eller F6

Markere den forrige aftale

Shift+Tab

Gå til den forrige dag

Pil til venstre

Gå til den næste dag

Pil til højre

Gå til den samme ugedag i den kommende uge

Alt+pil ned

Gå til den samme ugedag i den forrige uge

Alt+pil op

Øverst på siden

Visninger: Enkeltdagsvisning

Hvis du vil

Tryk på

Markere det tidspunkt, hvor din arbejdsdag begynder

Startside

Markere det tidspunkt, hvor din arbejdsdag slutter

End

Markere den forrige tidsperiode

Tasten Pil op

Markere den næste tidsperiode

Tasten Pil ned

Markere den øverste tidsperiode på skærmen

Side op

Markere tidsperioden nederst på skærmen

Side ned

Øge eller reducere den markerede tid

Henholdsvis Shift+Pil op eller Shift+Pil ned

Flytte en aftale op eller ned

Placer markøren på aftalen, og tryk på henholdsvis Alt+Pil op eller Alt++Pil ned

Redigere start- og sluttidspunkt for en aftale

Placer markøren i aftalen, og tryk på henholdsvis Alt+Shift+Pil og eller Alt+Shift+Pil ned

Flytte det markerede element til samme ugedag i den efterfølgende uge

Alt+pil ned

Flytte det markerede element til samme ugedag i den forrige uge

Alt+pil op

Øverst på siden

Visninger: Ugevisning

Hvis du vil

Tryk på

Gå til begyndelsen af arbejdstimerne for den markerede dag

Startside

Gå til slutningen af arbejdstimerne for den markerede dag

End

Gå en sidevisning op i den markerede dag

Side op

Gå en sidevisning ned i den markerede dag

Side ned

Redigere varigheden af den markerede tidsperiode

Shift+Venstre pil, Shift+Højre pil, Shift+Pil op eller Shift+Pil ned; eller Shift+Home eller Shift+End

Øverst på siden

Visninger: Månedsvisning

Hvis du vil

Tryk på

Gå til ugens første dag

Startside

Gå til den samme ugedag på den forrige side

Side op

Gå til den samme ugedag på den næste side

Side ned

Øverst på siden

Datosøgning

Hvis du vil

Tryk på

Gå til den første dag i den aktuelle uge

Alt+Hjem

Gå til den sidste dag i den aktuelle uge

Alt+End

Gå til den samme ugedag i den forrige uge

Alt+pil op

Gå til den samme ugedag i den kommende uge

Alt+pil ned

Øverst på siden

Visitkort eller adressevisning

Hvis du vil

Tryk på

Markere et bestemt kort på listen

Skriv ét eller flere bogstaver i det navn, kortet er arkiveret under, eller skriv navnet i det felt, der sorteres efter

Markere det forrige kort

Tasten Pil op

Markere det næste kort

Tasten Pil ned

Markere det første kort på listen

Startside

Markere det sidste kort på listen

End

Markere det første kort på den aktuelle side

Side op

Markere det første kort på den næste side

Side ned

Markere det nærmeste kort i næste kolonne

Pil til højre

Markere det nærmeste kort i den forrige kolonne

Pil til venstre

Markere eller annullere markeringen af det aktive kort

Ctrl+Mellemrumstast

Udvide markeringen til det forrige kort og annullere markeringen af kort efter udgangspunktet

Skift+pil op

Udvide markeringen til det næste kort og annullere markeringen af kort før udgangspunktet

Skift+pil ned

Udvide markeringen til det forrige kort uafhængigt af udgangspunktet

Ctrl+Shift+Pil op

Udvide markeringen til det næste kort uafhængigt af udgangspunktet

Ctrl+Shift+Pil ned

Udvide markeringen til det første kort på listen

Shift+Hjem

Udvide markeringen til det sidste kort på listen

Shift+End

Udvide markeringen til det første kort på den forrige side

Shift+Page Up

Udvide markeringen til det sidste kort på den sidste side

Shift+Page Down

Øverst på siden

Visitkort: Flyt mellem felter på et åbent kort

For at bruge følgende taster skal du sørge for, at et felt i et kort er markeret.

Hvis du vil

Tryk på

Flytte til det næste felt og kontrolelement

Tabulatortasten

Flytte til det forrige felt og kontrolelement

Shift+Tab

Lukke det aktive kort.

Enter eller Escape

Øverst på siden

Visitkort: Flyt mellem tegn i et felt

For at bruge følgende taster skal du sørge for, at et felt i et kort er markeret eller at fokus er placeret i feltet.

Hvis du vil

Tryk på

Tilføje en linje i et felt med flere linjer

Enter

Flyt til begyndelsen af en linje

Startside

Flyt til slutningen af en linje

End

Flytte til starten af et felt med flere linjer

Side op

Flytte til slutningen af et felt med flere linjer

Side ned

Flytte til den forrige linje i et felt med flere linjer

Tasten Pil op

Flytte til den næste linje i et felt med flere linjer

Tasten Pil ned

Flytte til det forrige tegn i et felt

Pil til venstre

Flytte til det næste tegn i felt

Pil til højre

Øverst på siden

Tidslinjevisning (Opgaver): Når et element er markeret

Hvis du vil

Tryk på

Markere det forrige element

Pil til venstre

Markere det næste element

Pil til højre

Markere flere tilstødende meddelelser

Shift+Pil venstre eller Shift+Pil højre

Markere flere ikke-tilstødende meddelelser

Ctrl+Pil venstre+Mellemrumstast eller Ctrl+Pil højre+Mellemrumstast

Åbne de markerede elementer

Enter

Markere det første element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller markere det første element i gruppen

Startside

Markere det sidste element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller markere det sidste element i gruppen

End

Vise (uden at markere) det første element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller vise det første element i gruppen

Ctrl+Hjem

Vise (uden at markere) det sidste element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller vise det sidste element i gruppen

Ctrl+End

Øverst på siden

Tidslinjevisning (Opgaver): Når en gruppe er markeret

Hvis du vil

Tryk på

Udvide gruppen

Enter eller Pil højre

Skjule gruppen

Enter eller Pil venstre

Markere den forrige gruppe

Tasten Pil op

Markere den næste gruppe

Tasten Pil ned

Markere den første gruppe på tidslinjen

Startside

Markere den sidste gruppe på tidslinjen

End

Markere det første element på skærmen i en udvidet gruppe eller det første element uden for skærmen til højre

Pil til højre

Øverst på siden

Tidslinjevisning (Opgaver): Når en tidsperiode er markeret på tidsskalaen for dage

Hvis du vil

Tryk på

Flytte bagud i tidsintervaller, som svarer til de tidsintervaller, der vises på tidsskalaen

Pil til venstre

Flytte fremad i tidsintervaller, som svarer til de tidsintervaller, der vises på tidsskalaen

Pil til højre

Skifte mellem den aktive visning, Opgavepanel, Søg og tilbage til den aktive visning

Tabulatortasten eller Shift+Tab

Øverst på siden

Denne artikel indeholder

Grundlæggende navigation

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte til Post

Ctrl+1

Skifte til Kalender

Ctrl+2

Skifte til Kontaktpersoner

Ctrl+3

Skifte til Opgaver

Ctrl+4

Skifte til Noter

Ctrl+5

Skifte til mappelisten i navigationsruden

Ctrl+6

Skifte til Genveje

Ctrl+7

Skifte til næste meddelelse (når meddelelsen er åben)

Ctrl+punktum

Skifte til forrige meddelelse (når meddelelsen er åben)

Ctrl+komma

Flytte mellem navigationsruden, hovedvinduet i Outlook, læseruden og opgavepanelet.

Ctrl+Skift+Tab eller Skift+Tab

Flytte mellem Outlook-vinduet, de mindre ruder i Navigationsruden, Læseruden og sektionerne i Opgavepanel.

TAB

Flytte mellem Outlook-vinduet, de mindre ruder i Navigationsrude, Læserude og sektionerne i Opgavepanel og vise adgangstasterne i båndet i Outlook.

F6

Flytte rundt på linjer i meddelelsesoverskrifter i Navigationsrude eller en åben meddelelse.

CTRL+TAB

Flytte rundt i navigationsruden.

Piletaster

Gå til en anden mappe.

Ctrl+Y

Gå til boksen Søg

F3 eller Ctrl+E

Gå til den forrige meddelelse i læseruden.

Alt+Pil op eller Ctrl+Komma eller Alt+Side op

Rulle nedad gennem teksten i læseruden.

Mellemrum

Rulle opad gennem teksten i læseruden.

SKIFT+MELLEMRUMSTASTEN

Vise og skjule en gruppe på listen med mails.

Venstre pil eller Højre pil

Gå tilbage til den forrige visning i hovedvinduet i Outlook.

Alt+B eller Alt+Venstre pil

Gå frem til den næste visning i hovedvinduet i Outlook.

Alt+Højre pil

Vælge oplysningspanelet, og få vist menukommandoerne, hvis de er tilgængelige

CTRL+SHIFT+W

Toppen af siden

Søg

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Finde en meddelelse eller et andet emne.

Ctrl+E

Fjerne søgeresultaterne.

ESC

Udvide søgningen, så den indeholder alle mailemner, alle kalenderemnereller alle kontaktpersonemner afhængigt af det modul, du arbejder med.

CTRL+ALT+A

Bruge Avanceret søgning.

CTRL+SKIFT+F

Oprette en søgemappe.

CTRL+SKIFT+P

Søge efter tekst i et åbent element.

F4

Søge efter og erstatte tekst, symboler eller visse formateringskommandoer. Fungerer i Læserude i et åbent element.

CTRL+H

Udvide søgningen til at medtage elementer fra den aktuelle mappe.

CTRL+ALT+K

Udvide søgningen til at medtage undermapper.

CTRL+ALT+Z

Toppen af siden

Flag

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Marker til opfølgning for at tildele et flag.

CTRL+SHIFT+G

Toppen af siden

Farvekategorier

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slette den valgte kategori på listen i dialogboksen Farvekategorier.

ALT+D

Toppen af siden

Oprette et element eller en fil

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette en aftale.

Ctrl+Skift+A

Oprette en kontaktperson.

CTRL+SKIFT+C

Oprette en liste over kontaktpersoner

CTRL+SKIFT+L

Oprette en fax.

Ctrl+Skift+X

Oprette en mappe.

Ctrl+Skift+E

Oprette en journaloptegnelse.

Ctrl+Skift+J

Oprette en mødeindkaldelse.

Ctrl+Skift+Q

Oprette en meddelelse.

Ctrl+Skift+M

Oprette en note.

CTRL+SKIFT+N

Oprette et Microsoft Office-dokument.

CTRL+SKIFT+H

Sende til denne mappe.

Ctrl+Skift+S

Sende et svar i denne mappe.

Ctrl+T

Oprette en søgemappe.

Ctrl+Skift+P

Oprette en opgave.

Ctrl+Skift+K

Oprette en opgaveanmodning.

CTRL+SHIFT+U

Toppen af siden

Fremgangsmåder i alle elementer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gemme (undtagen i Opgaver).

CTRL+S eller SKIFT+F12

Gemme og lukke (undtagen i Post).

ALT+S

Gemme som (kun i Post).

F12

Fortryde.

Ctrl+Z eller Alt+Tilbage

Slette et emne.

Ctrl+D

Udskrive.

Ctrl+P

Kopiere et emne.

Ctrl+Skift+Y

Flytte et emne.

Ctrl+Skift+V

Kontrollere navne.

CTRL+K

Foretage stavekontrol.

F7

Markere til opfølgning.

Ctrl+Skift+G

Videresende.

Ctrl+F

Sende til alle eller invitere alle.

ALT+S

Aktivere redigering af et felt (undtagen i Post eller ikonvisning).

F2

Venstrejustere tekst.

Ctrl+L

Centrere tekst.

Ctrl+E

Højrejustere tekst.

CTRL+R

Toppen af siden

Mail

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte til Indbakke.

Ctrl+Skift+I

Skifte til Udbakke.

Ctrl+Skift+O

Vælge den konto, der skal sendes en meddelelse fra.

CTRL+TAB (med fokus i linjen Til) og derefter TAB til knappen Konti

Kontrollere navne.

CTRL+K

Sende.

Alt+S

Besvare en meddelelse.

Ctrl+R

Besvare alle i en meddelelse.

CTRL+SKIFT+R

Svare med mødeindkaldelse.

Ctrl+ALT+R

Videresende en meddelelse.

Ctrl+F

Markere en meddelelse som ikke uønsket.

Ctrl+ Alt+J

Vise blokeret eksternt indhold (i en meddelelse).

Ctrl+Skift+I

Sende til en mappe.

Ctrl+ Skift+S

Anvende typografien Normal.

Ctrl+Skift+N

Kontrollere, om der er nye meddelelser.

Ctrl+M eller F9

Gå til forrige meddelelse.

Pil op

Gå til næste meddelelse.

Pil ned

Oprette en meddelelse (ved arbejde med Post).

CTRL+N

Oprette en meddelelse (fra en Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+M

Åbne en modtaget meddelelse.

CTRL+O

Slette og ignorere en samtale.

CTRL+DEL

Åbne adressekartoteket.

CTRL+SKIFT+A

Føje Mærkning med flag til en uåbnet meddelelse.

Insert

Få vist dialogboksen Marker til opfølgning.

Ctrl+Skift+G

Markere som læst.

CTRL+Q

Markere som ulæst.

CTRL+U

Åbne værktøjstippet Post i den markerede meddelelse.

CTRL+SKIFT+W

Søge eller erstatte.

F4

Finde næste.

Skift+F4

Sende.

Ctrl+Enter

Udskrive.

Ctrl+P

Videresende.

Ctrl+F

Videresende som vedhæftet fil.

Ctrl+Alt+F

Vise egenskaberne for det markerede emne.

ALT+ENTER

Oprette en multimediemeddelelse

CTRL+SKIFT+U

Oprette en tekstmeddelelse.

CTRL+SKIFT+T

Markere til hentning.

Ctrl+Alt+M

Slette markering til hentning.

Ctrl+Alt+U

Vise Send/modtag-status.

Ctrl+B (når Send/modtag er i gang)

Toppen af siden

Kalender

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette en ny aftale (ved arbejde med Kalender).

CTRL+N

Oprette en ny aftale (i enhver Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+T

Oprette en mødeindkaldelse.

Ctrl+Skift+Q

Videresende aftaler eller møder.

Ctrl+F

Bruge Svar til alle med en meddelelse.

Ctrl+R

Besvare en mødeindkaldelse med en meddelelse.

Ctrl+Skift+R

Vise 10 dage i kalenderen.

Alt+0

Vise 1 dag i kalenderen.

Alt+1

Vise 2 dage i kalenderen.

Alt+2

Vise 3 dage i kalenderen.

Alt+3

Vise 4 dage i kalenderen.

Alt+4

Vise 5 dage i kalenderen.

Alt+5

Vise 6 dage i kalenderen.

Alt+6

Vise 7 dage i kalenderen.

Alt+7

Vise 8 dage i kalenderen.

Alt+8

Vise 9 dage i kalenderen.

Alt+9

Gå til en dato.

CTRL+G

Skifte til månedsvisningen.

Alt+Lighedstegn eller Ctrl+Alt+4

Gå til den næste dag.

Ctrl+Højre pil

Gå til den næste uge.

Alt+Pil ned

Gå til den næste måned.

Alt+PgDn

Gå til den forrige dag.

Ctrl+Venstre pil

Gå til den forrige uge.

Alt+Pil op

Gå til den forrige måned.

Alt+PgUp

Gå til begyndelsen af ugen.

Alt+Home

Gå til slutningen af ugen.

Alt+End

Skifte til visning af hele ugen.

Alt+Minustegn eller Ctrl+Alt+3

Skifte til arbejdsugevisning.

Ctrl+Alt+2

Gå til den forrige aftale.

Ctrl+komma eller Ctrl+Skift+komma

Gå til den næste aftale.

Ctrl+punktum eller Ctrl+Skift+punktum

Angive en gentagelse af en åben aftale eller et åbent møde.

CTRL+G

Toppen af siden

Kontaktpersoner

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Foretage et nyt opkald.

CTRL+SKIFT+D

Finde en kontaktperson eller et andet element (Søgning).

F3 eller Ctrl+E

Angive et navn i boksen Søg i adressekartotek.

F11

Gå til den første kontaktperson, der begynder med et bestemt bogstav i visningen kort eller visitkort over kontakter.

SKIFT+bogstav

Markere alle kontaktpersoner.

CTRL+A

Oprette en meddelelse, som anvender den markerede kontaktperson som emne.

CTRL+F

Oprette en journaloptegnelse for den markerede kontaktperson.

CTRL+J

Oprette en ny kontaktperson (ved arbejde i Kontaktpersoner).

CTRL+N

Oprette en ny kontaktperson (i enhver Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+C

Åbne en kontaktpersonformular for den markerede kontaktperson.

CTRL+O

Oprette en liste over kontaktpersoner

CTRL+SKIFT+L

Udskrive.

CTRL+P

Opdatere en liste over kontaktpersoner.

F5

Gå til en anden mappe.

Ctrl+Y

Åbne adressekartoteket.

Ctrl+Skift+F

Bruge Avanceret søgning.

Ctrl+Skift+B

Åbne den næste kontaktperson på listen i en åben kontaktperson.

CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Finde en kontaktperson.

F11

Lukke en kontaktperson.

ESC

Sende en fax til den markerede kontaktperson.

CTRL+SKIFT+X

Åbne dialogboksen Kontroller adresse.

Alt+D

Få vist E-mail 1-oplysningerne under Internet i en kontaktpersonformular.

Alt+Skift+1

Få vist E-mail 2-oplysningerne under Internet i en kontaktpersonformular.

Alt+Skift+2

Få vist E-mail 3-oplysningerne under Internet i en kontaktpersonformular.

ALT+SHIFT+3

Toppen af siden

I dialogboksen Elektroniske visitkort

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne listen Tilføj.

ALT+A

Markere teksten i boksen Etiket, når feltet med en tildelt etiket markeres.

ALT+B

Åbne dialogboksen Tilføj billede af kort.

ALT+C

Placere markøren i begyndelsen af boksen Rediger.

ALT+E

Markere boksen Felter.

Alt+F

Vælge rullelisten Juster billede.

Alt+G

Vælge farvepaletten som baggrund.

Alt+K og derefter trykke på Enter.

Vælge rullelisten Layout.

Alt+L

Fjerne et markeret felt fra boksen Felter.

ALT+R

Toppen af siden

Opgaver

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise eller skjule opgavepanelet.

Alt+F2

Acceptere en opgaveanmodning.

ALT+C

Afslå en opgaveanmodning.

Alt+D

Finde en opgave eller et andet emne.

Ctrl+E

Åbne dialogboksen Gå til mappe.

CTRL+Y

Oprette en ny opgave (ved arbejde med Opgaver).

CTRL+N

Oprette en ny opgave (i enhver Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+K

Åbne det markerede emne.

Ctrl+O

Udskrive det markerede emne.

Ctrl+P

Markere alle emner.

Ctrl+A

Slette det markerede emne.

Ctrl+D

Videresende en opgave som en vedhæftet fil.

CTRL+F

Oprette en opgaveanmodning.

CTRL+SKIFT+ALT+U

Skifte mellem navigationsruden, opgavelisten og opgavepanelet.

Tab eller Skift+Tab

Åbne det markerede emne som et journalemne.

Ctrl+J

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z

Markere et emne eller markere det som fuldført.

INDSÆT

Toppen af siden

Formatere tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise menuen Formater.

Alt+O

Vise dialogboksen Skrifttype.

Ctrl+Skift+P

Skifte mellem store og små bogstaver (i markeret tekst).

Skift+F3

Formatere bogstaver som små versaler.

Ctrl+Skift+K

Vise bogstaver med fed.

Ctrl+F

Tilføje opstilling med punkttegn.

Ctrl+Skift+L

Vise bogstaver med kursiv.

Ctrl+K

Forøge indrykning.

Ctrl+T

Formindske indrykning.

Ctrl+Skift+T

Venstrejustere.

Ctrl+L

Centrere.

Ctrl+E

Understrege.

Ctrl+U

Øge skriftstørrelsen.

Ctrl+] eller Ctrl+Skift+>

Mindske skriftstørrelsen.

Ctrl+[ eller Ctrl+Skift+<

Klippe ud.

Ctrl+X eller Skift+Delete

Kopiere.

Ctrl+C eller Ctrl+Ins

Bemærk: CTRL+INS er ikke tilgængelig i læseruden.

Sætte ind.

Ctrl+V eller Skift+Ins

Rydde formatering.

Ctrl+Skift+Z eller Ctrl+Mellemrum

Slette det næste ord.

Ctrl+Skift+H

Strække et afsnit, så det passer mellem margenerne.

Ctrl+Skift+J

Anvende typografier.

Ctrl+Skift+S

Oprette en hængende indrykning.

Ctrl+T

Indsætte et hyperlink.

CTRL+K

Venstrejustere et afsnit.

Ctrl+L

Højrejustere et afsnit.

Ctrl+R

Reducere en hængende indrykning.

Ctrl+Skift+T

Fjerne afsnitsformatering.

CTRL+Q

Toppen af siden

Føje weboplysninger til elementer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Redigere en URL-adresse i teksten i et emne.

Holde CTRL nede og derefter klikke.

Indsætte et hyperlink.

CTRL+K

Toppen af siden

Udskriver

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne fanen Udskriv i Backstage-visning.

Tryk på Alt+F, og tryk derefter på P

Sådan udskrives et element fra et åbent vindue.

Alt+F, tryk på P, derefter på F og på 1

Åbne Sideopsætning fra Vis udskrift.

Alt+S eller Alt+U

Sådan vælges en printer i Vis udskrift.

Alt+F, tryk på P, og tryk derefter på I

Sådan kan du udføre Definer udskrifts layout.

Alt+F, tryk på P, og tryk derefter på L

Sådan åbnes Udskriftsindstillinger.

Alt+F, tryk på P, og tryk derefter på R

Toppen af siden

Send/modtag

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Starte en send/modtag-handling for alle definerede Send/modtag-grupper med Medtag denne gruppe i Send/modtag-handling (F9) markeret. Denne kan omfatte brevhoveder, komplette emner, angivne mapper, emner, der er mindre end en bestemt størrelse, eller en kombination af disse.

F9

Starte en send/modtag-handling for den aktive mappe og hente komplette emner (brevhoved, emne og vedhæftede filer).

Skift+F9

Starte en send/modtag-handling

Ctrl+M

Definere send/modtag-grupper

CTRL+ALT+S

Toppen af siden

Visual Basic Editor

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne Visual Basic Editor

ALT+F11

Toppen af siden

Makroer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Afspille en makro.

ALT+F8

Toppen af siden

Formularer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette et Office InfoPath-dokument

Klikke i en InfoPath-mappe og derefter trykke på CTRL+N.

Vælge en Microsoft InfoPath-formular.

CTRL+SKIFT+ALT+T

Toppen af siden

Visninger

Visningen Tabel

Anvendelsesmuligheder

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne et emne

Enter

Markere alle emner

Ctrl+A

Gå til det nederste emne på skærmen

PgDn

Gå til det øverste emne på skærmen

PgUp

Markere eller fjerne markeringen af et emne ad gangen

Skift+Pil op eller Skift+Pil ned

Gå til det næste eller forrige emne uden at udvide markeringen

Ctrl+Pil op eller Ctrl+Pil ned

Markere eller fjerne markeringen af det aktive emne

CTRL+MELLEMRUM

Med en gruppe markeret

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise en enkelt markeret gruppe

PIL HØJRE

Skjule en enkelt markeret gruppe

VENSTRE PIL

Markere den forrige gruppe

Pil op

Markere den næste gruppe

Pil ned

Markere den første gruppe

Home

Markere den sidste gruppe

End

Markere det første emne på skærmen i en vist gruppe eller viser det første emne uden for skærmen til højre

Højre pil

Visningen Kalenderdag/Uge/Måned

Alle tre

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise fra 1 til 9 dage

Alt+tast for antal dage

Vise 10 dage

Alt+0 (Nul)

Skifte til uger

Alt+Minustegn

Skifte til måneder

Alt+=

Flytte mellem Kalender, Opgaveblok og Mappeliste

Ctrl+Tab eller F6

Markere den forrige aftale

Skift+Tab

Gå til den forrige dag

Venstre pil

Gå til den næste dag

Højre pil

Gå til den samme ugedag i den kommende uge

Alt+Pil ned

Gå til den samme ugedag i den foregående uge

Alt+Pil op

Dagsvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere det klokkeslæt, der er starten på en arbejdsdag

Home

Markere det klokkeslæt, der er slutningen på en arbejdsdag

End

Markere den forrige tidsperiode

Pil op

Markere den næste tidsperiode

Pil ned

Markere den øverste tidsperiode på skærmen

PgUp

Markere den nederste tidsperiode på skærmen

PgDn

Øge eller mindske mængden af den markerede tid

Skift+pil op eller Skift+pil ned

Flytte en aftale op eller ned

ALT+PIL OP eller ALT+PIL NED med markøren i en aftale

Ændre start- eller sluttidspunktet for en aftale

ALT+SKIFT+PIL OP eller ALT+SKIFT+PIL NED med markøren i aftalen

Flytte det markerede emne til samme ugedag i den efterfølgende uge

Alt+Pil ned

Flytte det markerede emne til samme ugedag i den forrige uge

Alt+Pil op

Ugevisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til begyndelsen af arbejdstimerne for den markerede dag

Home

Gå til slutningen af arbejdstimerne for den markerede dag

End

Gå en sidevisning op i den markerede dag

PgUp

Gå en sidevisning ned i den markerede dag

PgDn

Ændre varigheden af den markerede tidsperiode

Skift+Venstre pil, Skift+Højre pil, Skift+Pil op eller Skift+Pil ned eller Skift+Home eller Skift+End

Månedsvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til ugens første dag

Home

Gå til den samme ugedag på den forrige side

PgUp

Gå til den samme ugedag på den næste side

PgDn

Datosøgning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til den første dag i den aktuelle uge

Alt+Home

Gå til den sidste dag i den aktuelle uge

Alt+End

Gå til den samme ugedag i den foregående uge

Alt+Pil op

Gå til den samme ugedag i den kommende uge

Alt+Pil ned

Visningen Visitkort eller Adressekort

Anvendelsesmuligheder

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere et bestemt kort på listen.

Et eller flere bogstaver af det navn, kortet er arkiveret under, eller navnet på det felt, der sorteres efter

Markere det forrige kort

Pil op

Markere det næste kort

Pil ned

Markere det første kort på listen

Home

Markere det sidste kort på listen

End

Markere det første kort på den aktuelle side

PgUp

Markere det første kort på den næste side

PgDn

Markere det nærmeste kort i næste kolonne

Højre pil

Markere det nærmeste kort i den forrige kolonne

Venstre pil

Markere eller annullere markeringen af det aktive kort

Ctrl+Mellemrum

Udvide markeringen til det forrige kort og annullere markeringen af kort efter udgangspunktet

Skift+Pil op

Udvide markeringen til det næste kort og annullere markeringen af kort før udgangspunktet

Skift+Pil ned

Udvide markeringen til det forrige kort, uafhængigt af udgangspunktet

Ctrl+Skift+Pil op

Udvide markeringen til det næste kort, uafhængigt af udgangspunktet

Ctrl+Skift+Pil ned

Udvide markeringen til det første kort på listen

Skift+Home

Udvide markeringen til det sidste kort på listen

Skift+End

Udvide markeringen til det første kort på den forrige side

Skift+PgUp

Udvide markeringen til det sidste kort på den sidste side

Skift+PgDn

Flytte mellem felter på et åbent kort

Brugen af følgende taster kræver, at et felt på kortet er markeret. Klik på feltet for at markere et felt, når kortet er markeret.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til det næste felt og kontrollere.

TAB

Flytte til det forrige felt og kontrollere.

SKIFT+TAB

Lukke det aktive kort.

ENTER

Flytte mellem tegn i et felt

Brugen af følgende taster kræver, at et felt på kortet er markeret. Klik på feltet for at markere et felt, når kortet er markeret.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Tilføje en linje i et felt med flere linjer

Enter

Flytte til starten af en linje

Home

Flytte til slutningen af en linje

End

Flytte til starten af et felt med flere linjer

PgUp

Flytte til slutningen af et felt med flere linjer

PgDn

Flytte til den forrige linje i et felt med flere linjer

Pil op

Flytte til den næste linje i et felt med flere linjer

Pil ned

Flytte til det forrige tegn i et felt

Venstre pil

Flytte til det næste tegn i felt

Højre pil

Visningen Tidslinje (Opgaver eller Journal)

Når et emne er markeret

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere det forrige emne

Venstre pil

Markere det næste emne

Højre pil

Markere flere tilstødende emner

Skift+Venstre pil eller Skift+Højre pil

Markere flere ikke-tilstødende emner

Ctrl+Venstre pil+Mellemrum eller Ctrl+Højre pil+Mellemrum

Åbne de markerede emner

ENTER

Markere det første element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller markere det første element i gruppen

HOME

Markere det sidste element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller markere det sidste element i gruppen

END

Vise (uden at markere) det første element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller vise det første element i gruppen

CTRL+HOME

Vise (uden at markere) det sidste element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller vise det sidste element i gruppen

CTRL+END

Når en gruppe er markeret

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise gruppen

Enter eller Højre pil

Skjule gruppen

Enter eller Venstre pil

Markere den forrige gruppe

Pil op

Markere den næste gruppe

Pil ned

Markere den første gruppe på tidslinjen

Home

Markere den sidste gruppe på tidslinjen

End

Markere det første emne på skærmen i en vist gruppe eller viser det første emne uden for skærmen til højre

Højre pil

Når en tidsperiode er markeret på tidsskalaen for dage

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte bagud i tidsintervaller, som svarer til de tidsintervaller, der vises på tidsskalaen

Venstre pil

Flytte fremad i tidsintervaller, som svarer til de tidsintervaller, der vises på tidsskalaen

Højre pil

Skifte mellem den aktive visning, Opgavepanel, Søgning, Journalmapper og tilbage til den aktive visning.

Tab og Skift+Tab

Toppen af siden

Denne artikel indeholder

Grundlæggende navigation

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte til Post

Ctrl+1

Skifte til Kalender

Ctrl+2

Skifte til Kontaktpersoner

Ctrl+3

Skifte til Opgaver

Ctrl+4

Skifte til Noter

Ctrl+5

Skifte til mappelisten i navigationsruden

Ctrl+6

Skifte til Genveje

Ctrl+7

Skifte til næste meddelelse (når meddelelsen er åben)

Ctrl+punktum

Skifte til forrige meddelelse (når meddelelsen er åben)

Ctrl+komma

Flytte mellem navigationsruden, hovedvinduet i Outlook, læseruden og opgavepanelet.

F6 eller Ctrl+Skift+Tab

Flytte mellem Outlook-vinduet, de mindre ruder i Navigationsruden, Læseruden og sektionerne i Opgavepanel.

Tab

Flytte rundt i navigationsruden.

Piletaster

Gå til en anden mappe.

Ctrl+Y

Gå til boksen Søg

F3 eller Ctrl+E

Gå til den forrige meddelelse i læseruden.

Alt+Pil op eller Ctrl+Komma eller Alt+Side op

Rulle nedad gennem teksten i læseruden.

Mellemrum

Rulle opad gennem teksten i læseruden.

Skift+Mellemrum

Vise eller skjule en gruppe (når en gruppe er markeret) i Navigationsruden.

Skift+Plustegn eller Minustegn

Vise og skjule en gruppe på listen med e-mails.

Venstre pil eller Højre pil

Flytte til det næste felt i læseruden.

Skift+Tab

Flytte til det forrige felt i læseruden.

Ctrl+Tab

Gå tilbage til den forrige visning i hovedvinduet i Outlook.

Alt+B, Alt+Venstre pil eller Alt+Tilbage

Gå frem til den næste visning i hovedvinduet i Outlook.

Alt+Højre pil

Vælge oplysningspanelet, og få vist menukommandoerne, hvis de er tilgængelige

CTRL+SHIFT+W

Øverst på siden

Søg

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Finde en meddelelse eller et andet emne.

Ctrl+E

Fjerne søgeresultaterne.

Esc

Udvide søgningen, så den indeholder Alle mailelementer, Alle kalenderelementer eller Alle kontaktelementer, afhængigt af det modul, du arbejder med.

Ctrl+Alt+A

Udvide søgeforespørgselsgeneratoren.

Ctrl+Alt+W

Bruge Avanceret søgning.

Ctrl+Skift+B

Oprette en ny søgemappe.

Ctrl+Skift+P

Søge efter tekst i en meddelelse eller et andet emne.

F4

Finde den næste forekomst i en tekstsøgning i en meddelelse eller et andet emne.

Skift+F4

Søge efter og erstatte tekst, symboler eller en formateringskommando i åbne emner. Fungerer i læseruden i et åbent emne.

Ctrl+H

Udvide søgningen til at medtage skrivebordet.

CTRL+ALT+K

Øverst på siden

Flag

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Marker til opfølgning for at tildele et flag.

CTRL+SHIFT+G

Øverst på siden

Farvekategorier

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slette den valgte kategori på listen i dialogboksen Farvekategorier.

ALT+D

Øverst på siden

Oprette et element eller en fil

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette en aftale.

Ctrl+Skift+A

Oprette en kontaktperson.

Ctrl+Skift+C

Oprette en distributionsliste.

Ctrl+Skift+L

Oprette en fax.

Ctrl+Skift+X

Oprette en mappe.

Ctrl+Skift+E

Oprette en journaloptegnelse.

Ctrl+Skift+J

Oprette en mødeindkaldelse.

Ctrl+Skift+Q

Oprette en meddelelse.

Ctrl+Skift+M

Oprette en note.

Ctrl+Skift+N

Oprette et nyt Microsoft Office-dokument.

Ctrl+Skift+H

Sende til denne mappe.

Ctrl+Skift+S

Sende et svar i denne mappe.

Ctrl+T

Oprette en søgemappe.

Ctrl+Skift+P

Oprette en opgave.

Ctrl+Skift+K

Oprette en opgaveanmodning.

CTRL+SHIFT+U

Øverst på siden

Alt

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gemme.

Ctrl+S eller Skift+F12

Gemme og lukke.

Alt+S

Gemme som.

F12

Fortryde.

Ctrl+Z eller Alt+Tilbage

Slette et emne.

Ctrl+D

Udskrive.

Ctrl+P

Kopiere et emne.

Ctrl+Skift+Y

Flytte et emne.

Ctrl+Skift+V

Kontrollere navne.

CTRL+K

Foretage stavekontrol.

F7

Markere til opfølgning.

Ctrl+Skift+G

Videresende.

Ctrl+F

Sende til alle eller invitere alle.

Alt+S

Slå redigering af et felt til (med undtagelse af i ikonvisning).

F2

Venstrejustere tekst.

Ctrl+L

Centrere tekst.

Ctrl+E

Højrejustere tekst.

CTRL+R

Øverst på siden

Mail

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte til Indbakke.

Ctrl+Skift+I

Skifte til Udbakke.

Ctrl+Skift+O

Vælge den konto, der skal sendes en meddelelse fra.

Ctrl+Tab (med fokus i linjen Til) og derefter Tab til knappen Konti

Kontrollere navne.

CTRL+K

Sende.

Alt+S

Besvare en meddelelse.

Ctrl+R

Besvare alle i en meddelelse.

Ctrl+Skift+R

Videresende en meddelelse.

Ctrl+F

Markere en meddelelse som ikke uønsket.

Ctrl+ Alt+J

Vise blokeret eksternt indhold (i en meddelelse).

Ctrl+Skift+I

Sende til en mappe.

Ctrl+ Skift+S

Anvende typografien Normal.

Ctrl+Skift+N

Kontrollere, om der er nye meddelelser.

Ctrl+M eller F9

Gå til forrige meddelelse.

Pil op

Gå til næste meddelelse.

Pil ned

Oprette en ny meddelelse (ved arbejde med Post).

Ctrl+N

Oprette en ny meddelelse (fra en Outlook-visning).

Ctrl+Skift+M

Åbne en modtaget meddelelse.

Ctrl+O

Åbne adressekartoteket.

Ctrl+Skift+F

Konvertere en HTML- eller RTF-meddelelse til almindelig tekst.

Ctrl+Skift+O

Føje Mærkning med flag til en uåbnet meddelelse.

Insert

Få vist dialogboksen Marker til opfølgning.

Ctrl+Skift+G

Markere som læst.

CTRL+Q

Markere som ulæst.

Ctrl+U

Vise menuen til overførsel af billeder, ændre indstillingerne for automatisk overførsel eller føje en afsender til listen Afsendere, der er tillid til.

Ctrl+Skift+W

Søge eller erstatte.

F4

Finde næste.

Skift+F4

Sende.

Ctrl+Enter

Udskrive.

Ctrl+P

Videresende.

Ctrl+F

Videresende som vedhæftet fil.

Ctrl+Alt+F

Vise egenskaberne for det markerede emne.

Alt+Enter

Markere til hentning.

Ctrl+Alt+M

Slette markering til hentning.

Ctrl+Alt+U

Vise Send/modtag-status.

Ctrl+B (når Send/modtag er i gang)

Øverst på siden

Kalender

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette en ny aftale (ved arbejde med Kalender).

Ctrl+N

Oprette en ny aftale (i enhver Outlook-visning).

Ctrl+Skift+A

Oprette en ny mødeindkaldelse.

Ctrl+Skift+Q

Videresende aftaler eller møder.

Ctrl+F

Bruge Svar til alle med en meddelelse.

Ctrl+R

Besvare en mødeindkaldelse med en meddelelse.

Ctrl+Skift+R

Vise 10 dage i kalenderen.

Alt+0

Vise 1 dag i kalenderen.

Alt+1

Vise 2 dage i kalenderen.

Alt+2

Vise 3 dage i kalenderen.

Alt+3

Vise 4 dage i kalenderen.

Alt+4

Vise 5 dage i kalenderen.

Alt+5

Vise 6 dage i kalenderen.

Alt+6

Vise 7 dage i kalenderen.

Alt+7

Vise 8 dage i kalenderen.

Alt+8

Vise 9 dage i kalenderen.

Alt+9

Gå til en dato.

CTRL+G

Skifte til månedsvisningen.

Alt+Lighedstegn eller Ctrl+Alt+4

Gå til den næste dag.

Ctrl+Højre pil

Gå til den næste uge.

Alt+Pil ned

Gå til den næste måned.

Alt+PgDn

Gå til den forrige dag.

Ctrl+Venstre pil

Gå til den forrige uge.

Alt+Pil op

Gå til den forrige måned.

Alt+PgUp

Gå til begyndelsen af ugen.

Alt+Home

Gå til slutningen af ugen.

Alt+End

Skifte til visning af hele ugen.

Alt+Minustegn eller Ctrl+Alt+3

Skifte til arbejdsugevisning.

Ctrl+Alt+2

Gå til den forrige aftale.

Ctrl+komma eller Ctrl+Skift+komma

Gå til den næste aftale.

Ctrl+punktum eller Ctrl+Skift+punktum

Angive en gentagelse af en aftale eller en opgave.

CTRL+G

Øverst på siden

Kontaktpersoner

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Foretage et nyt opkald.

Ctrl+Skift+D

Finde en kontakt eller et andet element.

F3 eller Ctrl+E

Angive et navn i boksen Søg i adressekartotek.

F11

Gå i tabel- eller listevisning til den første kontaktperson, der starter med et bestemt bogstav.

Skift+bogstav

Markere alle kontaktpersoner.

Ctrl+A

Oprette en ny meddelelse, der er stilet til den markerede kontaktperson.

Ctrl+F

Oprette en journaloptegnelse for den markerede kontaktperson.

Ctrl+J

Oprette en ny kontakt (ved arbejde i Kontakter).

Ctrl+N

Oprette en ny kontakt (i en Outlook-visning).

Ctrl+Skift+C

Åbne en kontaktpersonformular for den markerede kontaktperson.

Ctrl+O eller Ctrl+Skift+Enter

Oprette en ny distributionsliste.

Ctrl+Skift+L

Udskrive.

Ctrl+P

Opdatere en liste med distributionslistemedlemmer.

F5

Gå til en anden mappe.

Ctrl+Y

Åbne adressekartoteket.

Ctrl+Skift+F

Bruge Avanceret søgning.

Ctrl+Skift+B

Åbne den næste kontaktperson på listen i en åben kontaktperson.

Ctrl+Skift+punktum

Lukke en kontaktperson.

Esc

Åbne en webside for den markerede kontaktperson (hvis der findes en).

Ctrl+Skift+X

Åbne dialogboksen Kontroller adresse.

Alt+D

Få vist E-mail 1-oplysningerne under Internet i en kontaktpersonformular.

Alt+Skift+1

Få vist E-mail 2-oplysningerne under Internet i en kontaktpersonformular.

Alt+Skift+2

Få vist E-mail 3-oplysningerne under Internet i en kontaktpersonformular.

ALT+SHIFT+3

Øverst på siden

I dialogboksen Elektroniske visitkort

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne listen Tilføj.

Alt+A

Markere teksten i boksen Etiket, når feltet med en tildelt etiket markeres.

Alt+B

Åbne dialogboksen Tilføj billede af kort.

ALT+C

Placere markøren i begyndelsen af boksen Rediger.

Alt+E

Markere boksen Felter.

Alt+F

Vælge rullelisten Juster billede.

Alt+G

Vælge farvepaletten som baggrund.

Alt+K og derefter trykke på Enter.

Vælge rullelisten Layout.

Alt+L

Fjerne et markeret felt fra boksen Felter.

ALT+R

Øverst på siden

Opgaver

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise eller skjule opgavepanelet.

Alt+F2

Acceptere en opgaveanmodning.

ALT+C

Afslå en opgaveanmodning.

Alt+D

Finde en opgave eller et andet emne.

Ctrl+E

Åbne dialogboksen Gå til mappe.

Ctrl+Y

Oprette en ny opgave (ved arbejde med opgaver).

Ctrl+N

Oprette en ny opgave (i en Outlook-visning).

Ctrl+Skift+K

Oprette en ny opgaveanmodning.

Ctrl+Skift+U

Åbne det markerede emne.

Ctrl+O

Udskrive det markerede emne.

Ctrl+P

Markere alle emner.

Ctrl+A

Slette det markerede emne.

Ctrl+D

Videresende en opgave som en vedhæftet fil.

Ctrl+F

Skifte mellem navigationsruden, opgavelisten og opgavepanelet.

Skift+Tab

Åbne det markerede emne som et journalemne.

Ctrl+J

Fortryde den seneste handling.

Ctrl+Z

Markere et emne eller markere det som fuldført.

INDSÆT

Øverst på siden

Formatere tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise menuen Formater.

Alt+O

Vise dialogboksen Skrifttype.

Ctrl+Skift+P

Skifte mellem store og små bogstaver (i markeret tekst).

Skift+F3

Formatere bogstaver som små versaler.

Ctrl+Skift+K

Vise bogstaver med fed.

Ctrl+F

Tilføje opstilling med punkttegn.

Ctrl+Skift+L

Vise bogstaver med kursiv.

Ctrl+K

Forøge indrykning.

Ctrl+T

Formindske indrykning.

Ctrl+Skift+T

Venstrejustere.

Ctrl+L

Centrere.

Ctrl+E

Understrege.

Ctrl+U

Øge skriftstørrelsen.

Ctrl+] eller Ctrl+Skift+>

Mindske skriftstørrelsen.

Ctrl+[ eller Ctrl+Skift+<

Klippe ud.

Ctrl+X eller Skift+Delete

Kopiere.

Ctrl+C eller Ctrl+Ins

Bemærk: Ctrl+Ins er ikke tilgængelig i læseruden.

Sætte ind.

Ctrl+V eller Skift+Ins

Rydde formatering.

Ctrl+Skift+Z eller Ctrl+Mellemrum

Slette det næste ord.

Ctrl+Skift+H

Strække et afsnit, så det passer mellem margenerne.

Ctrl+Skift+J

Anvende typografier.

Ctrl+Skift+S

Oprette en hængende indrykning.

Ctrl+T

Indsætte et hyperlink.

CTRL+K

Venstrejustere et afsnit.

Ctrl+L

Højrejustere et afsnit.

Ctrl+R

Reducere en hængende indrykning.

Ctrl+Skift+T

Fjerne afsnitsformatering.

CTRL+Q

Øverst på siden

Føje weboplysninger til elementer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Redigere en URL-adresse i teksten i et emne.

Holde Ctrl nede og klikke på museknappen.

Angive en webbrowser.

Holde Skift nede og klikke på museknappen.

Indsætte et hyperlink

CTRL+K

Øverst på siden

Vis udskrift

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne Vis udskrift.

Trykke på Alt+F og derefter trykke på V

Hvis du vil udskrive et emne i et åbent vindue, skal du trykke på Alt+F, trykke på W og derefter trykke på V

Udskrive den viste udskrift.

Alt+P

Åbne Sideopsætning fra Vis udskrift.

Alt+S eller Alt+U

Zoome.

Alt+Z

Lukke Vis udskrift.

ALT+C

Øverst på siden

Send/modtag

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Starte en send/modtag-handling for alle definerede Send/modtag-grupper med Medtag denne gruppe i Send/modtag-handling (F9) markeret. Denne kan omfatte brevhoveder, komplette emner, angivne mapper, emner, der er mindre end en bestemt størrelse, eller en kombination af disse.

F9

Starte en send/modtag-handling for den aktive mappe og hente komplette emner (brevhoved, emne og vedhæftede filer).

Skift+F9

Starte en send/modtag-handling

Ctrl+M

Definere send/modtag-grupper

CTRL+ALT+S

Øverst på siden

Visual Basic Editor

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne Visual Basic Editor

ALT+F11

Øverst på siden

Makroer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Afspille en makro.

ALT+F8

Øverst på siden

Formularer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gemme et formulardesign.

Ctrl+Alt+Skift+F12

Gemme formulardata.

Ctrl+Skift+F11

Oprette et nyt Microsoft Office InfoPath-dokument

Klikke i en InfoPath-mappe og derefter trykke på Ctrl+N.

Øverst på siden

Visninger

Visningen Tabel

Anvendelsesmuligheder

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne et emne

Enter

Markere alle emner

Ctrl+A

Gå til det nederste emne på skærmen

PgDn

Gå til det øverste emne på skærmen

PgUp

Markere eller fjerne markeringen af et emne ad gangen

Skift+Pil op eller Skift+Pil ned

Gå til det næste eller forrige emne uden at udvide markeringen

Ctrl+Pil op eller Ctrl+Pil ned

Markere eller fjerne markeringen af det aktive emne

Ctrl+Mellemrum

Opdatere en visning

F5

Med en gruppe markeret

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise alle grupper

Ctrl+Plustegn

Skjule gruppen

Ctrl+Minustegn

Vise en enkelt markeret gruppe

Skift+Plustegn

Skjule en enkelt markeret gruppe

Minustegn

Markere den forrige gruppe

Pil op

Markere den næste gruppe

Pil ned

Markere den første gruppe

Home

Markere den sidste gruppe

End

Markere det første emne på skærmen i en vist gruppe eller viser det første emne uden for skærmen til højre

Højre pil

Alle grupper

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skjule alle grupper

Ctrl+Minustegn

Vise alle grupper

Ctrl+Plustegn

Visningen Kalenderdag/Uge/Måned

Alle tre

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise fra 1 til 9 dage

Alt+tast for antal dage

Vise 10 dage

Alt+0 (Nul)

Skifte til uger

Alt+Minustegn

Skifte til måneder

Alt+=

Flytte mellem Kalender, Opgaveblok og Mappeliste

Ctrl+Tab eller F6

Markere den forrige aftale

Skift+Tab

Gå til den forrige dag

Venstre pil

Gå til den næste dag

Højre pil

Gå til den samme ugedag i den kommende uge

Alt+Pil ned

Gå til den samme ugedag i den foregående uge

Alt+Pil op

Dagsvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere det klokkeslæt, der er starten på en arbejdsdag

Home

Markere det klokkeslæt, der er slutningen på en arbejdsdag

End

Markere den forrige tidsperiode

Pil op

Markere den næste tidsperiode

Pil ned

Markere den øverste tidsperiode på skærmen

PgUp

Markere den nederste tidsperiode på skærmen

PgDn

Øge eller mindske mængden af den markerede tid

Skift+Pil op eller Skift+Pil ned

Flytte en aftale op eller ned

Alt+Pil op eller Alt+Pil ned med markøren i en aftale

Ændre start- eller sluttidspunktet for en aftale

Alt+Skift+Pil op eller Alt+Skift+Pil ned med markøren i aftalen

Flytte det markerede emne til samme ugedag i den efterfølgende uge

Alt+Pil ned

Flytte det markerede emne til samme ugedag i den forrige uge

Alt+Pil op

Ugevisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til begyndelsen af arbejdstimerne for den markerede dag

Home

Gå til slutningen af arbejdstimerne for den markerede dag

End

Gå en sidevisning op i den markerede dag

PgUp

Gå en sidevisning ned i den markerede dag

PgDn

Flytte aftalen op, ned, mod venstre eller mod højre

Alt+Pil op, Alt+Pil ned, Alt+Venstre pil eller Alt+Højre pil

Ændre varigheden af den markerede tidsperiode

Skift+Venstre pil, Skift+Højre pil, Skift+Pil op eller Skift+Pil ned eller Skift+Home eller Skift+End

Månedsvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til ugens første dag

Home

Gå til den samme ugedag på den forrige side

PgUp

Gå til den samme ugedag på den næste side

PgDn

Datosøgning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til den første dag i den aktuelle uge

Alt+Home

Gå til den sidste dag i den aktuelle uge

Alt+End

Gå til den samme ugedag i den foregående uge

Alt+Pil op

Gå til den samme ugedag i den kommende uge

Alt+Pil ned

Visningen Visitkort eller Adressekort

Anvendelsesmuligheder

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere et bestemt kort på listen.

Et eller flere bogstaver af det navn, kortet er arkiveret under, eller navnet på det felt, der sorteres efter

Markere det forrige kort

Pil op

Markere det næste kort

Pil ned

Markere det første kort på listen

Home

Markere det sidste kort på listen

End

Markere det første kort på den aktuelle side

PgUp

Markere det første kort på den næste side

PgDn

Markere det nærmeste kort i næste kolonne

Højre pil

Markere det nærmeste kort i den forrige kolonne

Venstre pil

Markere eller annullere markeringen af det aktive kort

Ctrl+Mellemrum

Udvide markeringen til det forrige kort og annullere markeringen af kort efter udgangspunktet

Skift+Pil op

Udvide markeringen til det næste kort og annullere markeringen af kort før udgangspunktet

Skift+Pil ned

Udvide markeringen til det forrige kort, uafhængigt af udgangspunktet

Ctrl+Skift+Pil op

Udvide markeringen til det næste kort, uafhængigt af udgangspunktet

Ctrl+Skift+Pil ned

Udvide markeringen til det første kort på listen

Skift+Home

Udvide markeringen til det sidste kort på listen

Skift+End

Udvide markeringen til det første kort på den forrige side

Skift+PgUp

Udvide markeringen til det sidste kort på den sidste side

Skift+PgDn

Flytte mellem felter på et åbent kort

Brugen af følgende taster kræver, at et felt på kortet er markeret. Klik på feltet, eller tryk på F2 for at markere et felt på kortet.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til det næste felt og flytte til det første felt på det næste kort fra det sidste felt

Tab

Flytte til det forrige felt og flytte til det sidste felt på det forrige kort fra det første felt på et kort

Skift+Tab

Flytte til det næste felt eller føje en linje til et felt med flere linjer

Enter

Flytte til det forrige felt uden at afslutte det aktive kort

Skift+Enter

Vise indsætningspunktet i det aktive felt, så teksten kan redigeres

F2

Flytte mellem tegn i et felt

Brugen af følgende taster kræver, at et felt på kortet er markeret. Klik på feltet, eller tryk på F2 for at markere et felt på kortet.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Tilføje en linje i et felt med flere linjer

Enter

Flytte til starten af en linje

Home

Flytte til slutningen af en linje

End

Flytte til starten af et felt med flere linjer

PgUp

Flytte til slutningen af et felt med flere linjer

PgDn

Flytte til den forrige linje i et felt med flere linjer

Pil op

Flytte til den næste linje i et felt med flere linjer

Pil ned

Flytte til det forrige tegn i et felt

Venstre pil

Flytte til det næste tegn i felt

Højre pil

Visningen Tidslinje (Opgaver eller Journal)

Når et emne er markeret

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere det forrige emne

Venstre pil

Markere det næste emne

Højre pil

Markere flere tilstødende emner

Skift+Venstre pil eller Skift+Højre pil

Markere flere ikke-tilstødende emner

Ctrl+Venstre pil+Mellemrum eller Ctrl+Højre pil+Mellemrum

Åbne de markerede emner

Enter

Vise de emner, der er placeret en skærmside længere oppe end de emner, der vises på skærmen

PgUp

Vise de emner, der er placeret en skærmside længere nede end de emner, der vises på skærmen

PgDn

Markere det første emne på tidslinjen (hvis emnerne ikke er grupperet) eller markere det første emne i gruppen

Home

Markere det sidste emne på tidslinjen (hvis emnerne ikke er grupperet) eller markere det sidste emne i gruppen

End

Vise (uden at markere) det første emne på tidslinjen (hvis emnerne ikke er grupperet) eller vise det første emne i gruppen

Ctrl+Home

Vise (uden at markere) det sidste emne på tidslinjen (hvis emnerne ikke er grupperet) eller vise det sidste emne i gruppen

Ctrl+End

Når en gruppe er markeret

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise gruppen

Enter eller Højre pil

Skjule gruppen

Enter eller Venstre pil

Markere den forrige gruppe

Pil op

Markere den næste gruppe

Pil ned

Markere den første gruppe på tidslinjen

Home

Markere den sidste gruppe på tidslinjen

End

Markere det første emne på skærmen i en vist gruppe eller viser det første emne uden for skærmen til højre

Højre pil

Når en tidsperiode er markeret på tidsskalaen for dage

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte bagud i tidsintervaller, som svarer til de tidsintervaller, der vises på tidsskalaen

Venstre pil

Flytte fremad i tidsintervaller, som svarer til de tidsintervaller, der vises på tidsskalaen

Højre pil

Markere den øverste tidsskala, når den nederste tidsskala er markeret

Skift+Tab

Markere den nederste tidsskala, når den øverste tidsskala er markeret

Tab

Markere det første emne eller den første gruppe (hvis emnerne er grupperet) på skærmen, hvis den nederste tidsskala er markeret

Tab

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×