Tastaturgenveje til Microsoft Publisher

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

De genvejstaster, der beskrives i dette emne i Hjælp, henviser til layoutet på et dansk tastatur. Taster på andre tastaturer svarer måske ikke fuldstændig til tasterne på et dansk tastatur.

Du kan udskrive dette emne ved at trykke på TAB for at vælge Vis alt, trykke på ENTER og derefter trykke på CTRL+P.

Onlinehjælp

I vinduet Hjælp

Grundlæggende om Microsoft Office

Oprette, åbne, lukke eller gemme en publikation

Redigere eller formatere tekst eller objekter

Arbejde med sider

Udskrive en publikation

Arbejde med websider og mails

Automatisere opgaver

Onlinehjælp

Genvejstaster til brug i vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til alt indhold i Office Hjælp. I vinduet Hjælp vises emner og andet indhold i Hjælp.

I vinduet Hjælp

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne vinduet Hjælp.

F1

Lukke Hjælp-vinduet

ALT+F4

Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program.

ALT+TAB

Gå tilbage til startsiden i Programnavn.

ALT+HOME

Markere det næste element i Hjælp-vinduet.

Tab

Markere det forrige element i Hjælp-vinduet.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det markerede element.

ENTER

I sektionen Hjælp til at gennemse programnavn af Hjælp-vinduet, kan du markere det næste eller forrige element.

Tab eller Skift+Tab

I sektionen Hjælp til at gennemse programnavn af Hjælp-vinduet, kan du udvide eller skjule det valgte element.

ENTER

Markere den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alle eller Skjul alle i toppen af et emne.

TAB

Vælge den forrige skjulte tekst eller det forrige skjulte hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte Vis alle, Skjul alle, skjult tekst eller skjult hyperlink.

ENTER

Flytte tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage).

ALT+VENSTRE PIL eller TILBAGE

Gå frem til det næste emne i Hjælp (knappen Frem).

ALT+HØJRE PIL

Rulle henholdsvis et lille stykke op eller ned i det aktuelt viste emne i Hjælp.

PIL OP, PIL NED

Rulle meget op eller ned i det viste Hjælp-emne.

PgDn, PgDn

Vælge, om Hjælp-vinduet skal vises som et tilknyttet vindue (side om side) eller et selvstændigt vindue (ikke side om side), der er skilt fra det aktive program.

ALT+U

Vise en menu med kommandoer til Hjælp-vinduet. Det kræver, at Hjælp-vinduet er det aktive vindue (klik i Hjælp-vinduet).

SKIFT+F10

Stoppe den sidste handling (knappen Stop).

Esc

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Bemærk: Hvis markøren ikke er placeret i det aktuelle emne i Hjælp, tryk F6 og tryk derefter CTRL+P.

CTRL+P

Ændre forbindelsestilstanden.

F6, og klik derefter på PIL NED

Skrive tekst i boksen Skriv de ord, der skal søges efter.

F6, og klik derefter på PIL NED

Skifte mellem områder i vinduet Hjælp, f.eks. skifte mellem værktøjslinjen, feltet Skriv de ord, som du vil søge efter og listen Søg.

F6

Markere henholdsvis det næste eller det forrige element i en indholdsfortegnelse i trævisning.

PIL OP, PIL NED

Henholdsvis udvide eller skjule det markerede element i en indholdsfortegnelse i trævisning.

VENSTRE PIL, HØJRE PIL

Toppen af siden

Grundlæggende i Microsoft Office

Få vist og bruge vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til næste vindue.

Alt+Tab

Skifte til forrige vindue.

Alt+Skift+Tab

Lukke det aktive vindue.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Gendanne størrelsen på det aktive vindue, efter at det har været maksimeret.

CTRL+F5

Gå til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (urets retning). Det kan være nødvendigt at trykke på F6 mere end én gang.

Bemærk: Hvis du trykker på F6, og den ønskede opgaverude ikke vises, skal du trykke på ALT for at aktivere menulinjen eller båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet), og derefter trykke på CTRL+TAB for at flytte til opgaveruden.

F6

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (mod uret).

SKIFT+F6

Skifte til det næste vindue, når mere end et vindue er åbent.

Ctrl+F6

Skifte til forrige vindue.

CTRL+SKIFT+F6

Når et dokumentvindue ikke er maksimeret, skal du udføre kommandoen Flyt (i menuen Kontrolelement til vinduet). Brug piletasterne til at flytte vinduet, og tryk på ESC, når du er færdig.

CTRL+F7

Udføre kommandoen Størrelse (i vinduets kontrolmenu), hvis dokumentvinduet ikke er maksimeret. Brug piletasterne til at ændre størrelse på vinduet, og tryk på tasten ESC, når du er færdig.

CTRL+F8

Minimere et vindue til et ikon (fungerer kun for nogle programmer i Microsoft Office).

CTRL+F9

Maksimere eller gendanne et markeret vindue.

Ctrl+F10

Kopiere et billede af skærmen til Udklipsholder.

Printscrn

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

ALT+PRINTSCRN

Skifte eller ændre størrelse på skrifttypen

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Tilpasse skrifttypen

CTRL+SKIFT+F

Tilpasse skriftstørrelsen

CTRL+SKIFT+P

Forøge skriftstørrelsen på den markerede tekst

CTRL+SKIFT+>

Formindske skriftstørrelsen på den markerede tekst

Ctrl+Skift+<

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte et tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte et tegn til højre.

HØJRE PIL

Flytte en linje op.

PIL OP

Flytte en linje ned.

PIL NED

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

CTRL+HØJRE PIL

Flytte til slutningen af en linje.

End

Flytte til starten af en linje

Home

Flytte et afsnit op.

CTRL+PIL OP

Flytte et afsnit ned.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutningen af en tekstboks.

Ctrl+End

Flytte til begyndelsen af en tekstboks.

CTRL+HOME

Gentage den sidste Søg-handling.

Skift+F4

Flytte rundt i og arbejde i tabeller

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle.

Tab

Flytte til den forrige celle.

Skift+Tab

Flytte til den næste række.

PIL NED

Flytte til den forrige række.

PIL OP

Indsætte en fane i en celle

Ctrl+Tab

Starte et nyt afsnit.

Enter

Tilføje en ny række nederst på siden.

TAB ved slutningen af den sidste række

Få adgang til og bruge opgaveruder

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (tryk eventuelt på F6 flere gange).

Bemærk: Hvis du ikke får vist den ønskede opgaverude, når du trykker på F6, kan du forsøge at trykke på ALT for at fokusere på menulinjen og derefter trykke på CTRL+TAB for at flytte til opgaveruden.

F6

Flytte til en opgaverude, når en menu eller værktøjslinje er aktiv. (Det kan være nødvendigt at trykke på CTRL+TAB mere end én gang).

CTRL+TAB

Når en opgaverude er aktiv, skal du vælge den næste eller forrige mulighed i opgaveruden.

Tab eller Skift+Tab

Vise hele kommandosættet i opgaverudens menu.

CTRL+PIL NED

Flytte mellem valgmulighederne i en markeret undermenu eller flytte mellem visse indstillinger i en gruppe af indstillinger i en dialogboks.

PIL NED eller PIL OP

Åbne den markerede menu eller udføre handlingen for den valgte knap eller kommando.

MELLEMRUM eller ENTER

Åbne en genvejsmenu eller åbne en rullemenu for det markerede gallerielement.

SKIFT+F10

Vælge den første eller sidste kommando i menuen eller undermenuen, når en menu eller undermenu er synlig.

HOME eller END

Rulle op eller ned i den valgte galleriliste.

PGUP eller PGDN

Flytte til toppen eller bunden af den markerede galleriliste.

CTRL+HOME eller CTRL+END

Åbne opgaveruden Opslag.

Bemærk: Denne tastaturgenvej fungerer ikke i Microsoft Office PowerPoint eller Microsoft Office SharePoint Designer.

ALT+Klik

Få adgang til og bruge i-mærker

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise menuen eller meddelelsen for et i-mærke. Skifter til næste i-mærke og viser den tilhørende menu eller meddelelse, hvis der er mere end ét i-mærke.

ALT+SKIFT+F10

Markere det næste element på menuen til et i-mærke.

Pil ned

Markere det forrige element på menuen til et i-mærke.

Pil op

Udføre handlingen for det markerede punkt i menuen til et i-mærke.

Enter

Lukke menuen eller meddelelsen for et i-mærke.

ESC

Tip: Du kan angive, at du vil have besked i form af en lyd, hver gang et i-mærke vises. Du skal have et lydkort for at kunne høre lyde. Microsoft Office-lyde skal også være installeret på computeren.

Tilpasse størrelsen på og flytte værktøjslinjer, menuer og opgaveruder

 1. Tryk på ALT for at markere menulinjen.

 2. Tryk flere gange på CTRL+TAB for at markere den ønskede værktøjslinje eller opgaverude.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Ændre størrelsen på en værktøjslinje

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM på værktøjslinjen for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinje.

  2. Klik på kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at ændre værktøjslinjens størrelse. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen én pixel ad gangen.

  Flytte en værktøjslinje

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM på værktøjslinjen for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinje.

  2. Klik på kommandoen Flyt, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at placere værktøjslinjen. Tryk på CTRL+ piletasterne for at flytte én pixel ad gangen. Tryk flere gange på PIL NED for at ophæve forankringen af værktøjslinjen. Tryk på henholdsvis VENSTRE PIL eller HØJRE PIL for at forankre værktøjslinjen lodret i venstre eller højre side, når den er helt ovre i venstre eller højre side.

  Ændre en opgaverudes størrelse

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaveruden for at få vist en menu med flere kommandoer.

  2. Brug PIL NED til at vælge kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at ændre opgaverudens størrelse. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen med én pixel ad gangen.

  Flytte en opgaverude

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaveruden for at få vist en menu med flere kommandoer.

  2. Brug PIL NED til at vælge kommandoen Flyt, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at placere opgaveruden. Tryk på CTRL+ piletasterne for at flytte én pixel ad gangen.

 4. Tryk på ESC, når du er færdig med at flytte eller ændre størrelsen.

Bruge dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste indstilling eller gruppe indstillinger.

Tab

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Skifte til den næste tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Tab

Skifte til den forrige tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab

Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger.

Piletaster

Udføre den handling, der er tildelt den markerede knap. Markerer eller fjerner markeringen i det valgte afkrydsningsfelt.

Mellemrum

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til den pågældende indstilling på listen.

Første bogstav i et punkt på en rulleliste

Vælge en indstilling eller markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

Alt+ det understregede bogstav i et punkt

Åbne en markeret rulleliste.

ALT+PIL NED

Lukke en markeret rulleliste. Annullerer en kommando og lukker en dialogboks.

ESC

Udføre den handling, der er tildelt en standardknap i en dialogboks.

ENTER

Bruge redigeringsfelter i dialogbokse

En redigeringsboks er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte noget, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til starten af indtastningen.

Home

Flytte til slutningen af indtastningen.

End

Flytte ét tegn til højre eller venstre.

Venstre pil eller Højre pil

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

CTRL+HØJRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et tegn til venstre.

SKIFT+VENSTRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et tegn til højre.

SKIFT+HØJRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et ord til venstre.

CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et ord til højre.

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af indtastningen.

Skift+Home

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen.

Skift+End

Bruge dialogboksene Åbn publikation og Gem som

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til den forrige mappe. Knapflade

ALT+1

Knappen Et niveau op Knapflade : Åbner mappen et niveau over den åbne mappe.

ALT+2

Søg på World Wide Web knappen Knapflade : for at lukke dialogboksen og åbne websiden til søgning

ALT+3

Knappen Slet Knapflade : Sletter den markerede mappe eller fil.

ALT+3

Knappen Opret ny mappe Knapflade : Opretter en ny mappe.

ALT+4

Knappen Visninger Knapflade : Skifter mellem de tilgængelige mappevisninger.

ALT+5

Knappen Funktioner: Viser menuen Funktioner.

ALT+L

Vise en genvejsmenu for et markeret element, f.eks. en mappe eller fil.

Skift+F10

Flytte mellem indstillinger eller områder i en dialogboks.

Tab

Åbne listen Søg i.

F4 eller ALT+Ø

Opdatere fillisten.

F5

Toppen af siden

Oprette, åbne, lukke eller gemme en publikation

Oprette, åbne eller lukke en publikation

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne en ny forekomst af Publisher.

CTRL+N

Vise dialogboksen Åbn publikation.

CTRL+O

Lukke den aktuelle publikation.

CTRL+F4 eller CTRL+W

Have vist dialogboksen Gem som.

CTRL+S

Toppen af siden

Redigere eller formatere tekst eller objekter

Redigere eller formatere tekst

De fleste af disse tastaturgenveje fungerer ikke, hvis du får vist publikationen i visningen Vis som webside.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne opgaveruden Søg og erstat med indstillingen Søg markeret under Søg eller erstat. Disse tastaturgenveje fungerer muligvis ikke, hvis en anden opgaverude allerede er åben. Denne tastaturgenvej fungerer i visningen Vis som webside.

F3 eller CTRL+B eller SKIFT+F4

Vise opgaveruden Søg og erstat, hvor indstillingen Erstat er valgt under Søg og erstat. Disse genvejstaster fungerer måske ikke, hvis en anden opgaverude allerede er åben.

CTRL+H

Foretage stavekontrol.

F7

Vise opgaveruden Opslag for at søge efter synonymer.

SKIFT+F7

Vise opgaveruden Opslag for at udføre en forespørgsel.

Hold ALT nede, og klik på et ord

Markere al teksten. Hvis markøren er i en tekstboks, markeres al tekst i den aktuelle tekstenhed. Hvis markøren ikke er i en tekstboks, markeres alle objekterne på en side.

CTRL+A

Anvende fed skrift.

CTRL+F

Kursivere tekst.

CTRL+K

Understrege tekst.

CTRL+U

Ændre tekst til kapitæler eller ændre kapitæler til store eller små bogstaver.

CTRL+SKIFT+K

Vælge boksen Typografi på værktøjslinjen Formatering.

CTRL+SKIFT+S

Vælge boksen Skrifttype på værktøjslinjen Formatering.

CTRL+SKIFT+F

Vælge boksen Skriftstørrelse på værktøjslinjen Formatering.

CTRL+SKIFT+P

Kopiere formatering.

CTRL+SKIFT+C

Indsætte formatering.

CTRL+SKIFT+V

Slå Specialtegn til eller fra.

CTRL+SKIFT+Y

Nulstille tegnformatering til den aktuelle teksttypografi.

CTRL+MELLEMRUM

Anvende eller fjerne formatering med sænket skrift.

CTRL+=

Anvende eller fjerne formatering med hævet skrift.

CTRL+SKIFT+=

Forøge mellemrum mellem bogstaver i et ord (knibning).

CTRL+SKIFT+]

Formindske mellemrum mellem bogstaver i et ord (knibning).

CTRL+SKIFT+[

Forøge skriftstørrelsen med 1,0 punkt.

CTRL+]

Formindske skriftstørrelsen med 1,0 punkt.

CTRL+[

Forøge skriftstørrelsen med én i boksen Skriftstørrelse.

CTRL+SKIFT+>

Mindske skriftstørrelsen med én i boksen Skriftstørrelse.

CTRL+SKIFT+<

Angive centreret justering for et afsnit.

CTRL+E

Angive venstrejustering for et afsnit.

CTRL+L

Angive højrejustering for et afsnit.

CTRL+R

Angive lige margener for et afsnit.

CTRL+J

Angive fordelt justering for et afsnit.

CTRL+SKIFT+D

Angive avisjustering for et afsnit (kun østasiatiske sprog).

CTRL+SKIFT+J

Vise dialogboksen Orddeling. Denne tastaturgenvej fungerer ikke på websider.

CTRL+SKIFT+H

Indsætte det aktuelle klokkeslæt.

ALT+SKIFT+T

Indsætte dags dato.

ALT+SKIFT+D

Indsætte det aktuelle sidetal.

ALT+SKIFT+P

Indsætte et hårdt mellemrum af længden nul.

CTRL+SKIFT+0 (nul)

Angive det aktuelle afsnit til enkelt linjeafstand.

CTRL+1

Angive det aktuelle afsnit til dobbelt linjeafstand.

CTRL+2

Angive det aktuelle afsnit til en linjeafstand på 1,5.

CTRL+5

Kopiere tekstformater

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Kopiere formatering fra tekst.

Ctrl+Skift+C

Overføre kopieret formatering til tekst.

Ctrl+Skift+V

Kopiere, klippe, indsætte eller slette tekst eller objekter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Kopiere den markerede tekst eller det markerede objekt.

CTRL+C eller CTRL+INSERT

Klippe den markerede tekst eller det markerede objekt.

CTRL+X eller SKIFT+DELETE

Indsætte tekst eller et objekt.

CTRL+V eller SKIFT+INSERT

Slette det markerede objekt.

DELETE eller CTRL+SKIFT+X

Fortryde eller annullere Fortryd

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fortryde den seneste handling.

CTRL+Z eller ALT+TILBAGE

Annullere fortrydelsen af den seneste handling.

CTRL+Y eller F4

Skubbe et objekt

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skubbe et markeret objekt op, ned, til venstre eller til højre.

Piletaster

Skubbe det markerede objekt op, ned, til venstre eller til højre, hvis det markerede objekt har en markør i teksten.

ALT+ piletaster

Laginddele objekter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Placere objektet forrest.

ALT+F6

Placere objektet bagest.

ALT+SKIFT+F6

Fastgøre objekter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slå Fastgør til hjælpelinjer til eller fra.

CTRL+SKIFT+W

Slå Fastgør til hjælpelinjer til eller fra

F10, SKIFT+R, SKIFT+S, SKIFT+M

Slå Fastgør til hjælpelinjer til eller fra

F10, SKIFT+R, SKIFT+S, SKIFT+O

Markere eller gruppere objekter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere alle objekter på siden – hvis markøren ikke er placeret i tekst i en tekstboks eller i en autofigur. Hvis markøren er placeret i en tekstboks, og du trykker på disse taster, markeres al tekst i en tekstenhed – også selvom tekstenheden er tilknyttet ekstra tekstbokse.

CTRL+A

Gruppere markerede objekter eller opdele grupperede objekter.

CTRL+SKIFT+G

Fjerne markeringen af tekst – hvis tekst er markeret – men bevare markeringen af det objekt, der indeholder teksten.

ESC

Fjerne markeringen af et objekt – hvis et objekt er markeret.

ESC

Markere objektet i en gruppe – hvis objektet indeholder tekst, der allerede er markeret.

ESC

Gøre et objekt gennemsigtigt

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte mellem at gøre et objekt gennemsigtigt eller uigennemsigtigt (med hvid udfyldning).

CTRL+T

Indsætte et objekt

Hvis du vil bruge denne genvejstast, skal du først vælge Værktøjslinjen Objekter i menuen Indsæt.

Hvis du vil bruge denne genvejstast fra Værktøjslinjen Objekter, skal du først trykke på ALT for at vælge menulinjen og derefter trykke på CTRL+TAB, indtil Værktøjslinjen Objekter er valgt. Tryk derefter på TAB eller SKIFT+TAB for at vælge knappen for den type objekt, du vil indsætte i publikationen.

Hvis du vil bruge denne genvejstast fra menuen Indsæt, skal du først trykke på ALT+I og derefter bruge PIL NED til at vælge menupunktet for den type objekt, du vil indsætte.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte en tekstboks, linje, forbindelse, cirkel eller et kvadrat, der er markeret på værktøjslinjen Objekter eller i menuen Indsæt. Eller åbne en menu eller en dialogboks, der indeholder flere indstillinger til indsætning af en anden type objekt.

CTRL+ENTER

Toppen af siden

Arbejde med sider

Markere eller indsætte sider

Hvis publikationen er i visningen Tosidet opslag, gælder disse kommandoer for det markerede tosidede opslag. Hvis publikationen ikke er i visningen Tosidet opslag, gælder disse kommandoer kun for den markerede side.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Gå til side.

F5 eller CTRL+G

Indsætte en side eller et tosidet opslag. Hvis du opretter et nyhedsbrev, åbnes dialogboksen Indsæt publikation skrive sider. Hvis du opretter en kort eller et program, vises en meddelelse spørger, hvis du vil have flere sider, der indsættes automatisk.

CTRL+SKIFT+N

Indsætte en dubleret side efter den markerede side.

CTRL+SKIFT+U

Flytte mellem sider

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Gå til side.

F5 eller CTRL+G

Gå til næste side.

CTRL+PGDN

Gå til forrige side.

CTRL+PGUP

Skifte mellem den aktuelle side og mastersiden.

CTRL+M

Brug af mastersiden

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte mellem den aktuelle side og mastersiden.

CTRL+M

Vise eller skjule ruder eller hjælpelinjer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slå Ruder og hjælpelinjer til eller fra.

CTRL+SKIFT+O

Slå vandrette hjælpelinjer til grundlinjer til eller fra. Denne genvejstast er ikke tilgængelig i webvisning.

CTRL+F7

Slå lodrette hjælpelinjer til grundlinjer til eller fra (kun østasiatiske sprog). Denne tastaturgenvej er ikke tilgængelig i webvisning.

CTRL+SKIFT+F7

Zoome

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte mellem den aktuelle visning og den faktiske størrelse.

F9

Zoome til visning af hele siden.

CTRL+SKIFT+L

Toppen af siden

Udskrive en publikation

Brug Vis udskrift

Disse genvejstaster er tilgængelige, når du arbejder i Vis udskrift (kommandoen Vis udskrift i menuen Filer).

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte mellem den aktuelle visning og den faktiske størrelse.

F9

Rulle op eller ned.

PIL OP eller PIL NED

Rulle til venstre eller højre.

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Rulle op i store spring.

PGUP eller CTRL+PIL OP

Rulle ned i store spring.

PGDN eller CTRL+PIL NED

Rulle til venstre i store spring.

CTRL+VENSTRE PIL

Rulle til højre i store spring.

CTRL+HØJRE PIL

Rulle til øverste venstre hjørne på siden.

HOME

Rulle til nederste højre hjørne på siden.

END

Åbne dialogboksen Gå til side.

F5 eller CTRL+G

Gå til forrige side.

CTRL+PGUP

Gå til næste side.

CTRL+PGDN

Gå til det næste vindue, hvis der er flere åbne publikationer på skrivebordet.

CTRL+F6

Afslutte Vis udskrift og vise dialogboksen Udskriv.

CTRL+P

Lukke Vis udskrift.

ESC

Udskrive en publikation

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Udskriv.

CTRL+P

Toppen af siden

Arbejde med websider og e-mail-meddelelser

Indsætte links og få vist websider

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise dialogboksen Indsæt hyperlink. Markøren skal først stå i en tekstboks.

CTRL+K

Vise eksempler på din webside i en forekomst af browseren.

CTRL+SKIFT+B

Sende en e-mail

Når du har valgt Send som en meddelelse (menuen Filer, kommandoen Send e-mail), kan du anvende følgende tastaturgenveje.

Vigtigt: Microsoft Office Outlook skal være åben, før du kan sende e-mail-meddelelser. Hvis Outlook ikke er åben, gemmes meddelelsen i mappen Udbakke.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Sende den aktuelle side eller publikation.

ALT+S

Åbne adressekartoteket, når markøren er e-mail-brevhovedet.

CTRL+SKIFT+B

Åbne Designkontrol, når markøren er i e-mail-brevhovedet.

ALT+K

Kontrollere navnene på linjerne Til, Cc og Bcc med navnene i adressekartoteket, når markøren er i e-mail-brevhovedet.

CTRL+K

Åbne adressekartoteket med feltet Til markeret, når markøren er i e-mail-brevhovedet.

ALT+. (punktum)

Åbne adressekartoteket med feltet Cc markeret, når markøren er i e-mail brevhovedet.

ALT+C

Åbne adressekartoteket med feltet Bcc markeret, når markøren er i e-mail-brevhovedet, og feltet Bcc er synligt.

Hvis du vil have vist feltet Bcc, når e-mail-værktøjslinjen er markeret, skal du trykke på SKIFT+P, trykke på PIL NED for at vælge Bcc, og derefter trykke på ENTER.

ALT+B

Gå til feltet Emne.

ALT+J

Åbne dialogboksen Meddelelsesindstillinger i Microsoft Office Outlook.

ALT+P

Åbne dialogboksen Brugerdefineret for at oprette et e-mail-meddelelsesflag, når markøren er i e-mail-brevhovedet.

CTRL+SKIFT+G

Flytte markøren til det næste felt i e-mail-brevhovedet, når markøren er i e-mail-brevhovedet.

TAB

Flytte markøren til det næste felt i e-mail-brevhovedet.

SKIFT+TAB

Skifte mellem indsætningspunktet i e-mail-brevhovedet og knappen Send på e-mail-værktøjslinjen.

CTRL+TAB

Når du har valgt Send som en meddelelse (menuen Filer, kommandoen Send e-mail), kan du bruge følgende tastaturgenveje.

Når du har valgt Send publikationen som en vedhæftet fil (menuen Filer, kommandoen Send e-mail), kan du bruge følgende tastaturgenveje.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne adressekartoteket, når markøren er i e-mail-brevhovedet.

CTRL+SKIFT+B

Åbne adressekartoteket med feltet Til markeret, når markøren er i e-mail-brevhovedet.

ALT+. (punktum)

Åbne adressekartoteket med feltet Cc markeret, når markøren er i e-mail brevhovedet.

ALT+C

Åbne adressekartoteket med feltet Bcc markeret, når markøren er i e-mail-brevhovedet, og feltet Bcc er synligt. Denne tastaturgenvej fungerer kun, hvis der er et navn i feltet Bcc.

Hvis du vil have vist feltet Bcc, når e-mail-værktøjslinjen er markeret, skal du trykke på SKIFT+P, trykke på PIL NED for at vælge Bcc, og derefter trykke på ENTER.

ALT+B

Gå til feltet Emne.

ALT+J

Åbne dialogboksen Brugerdefineret for at oprette et e-mail-meddelelsesflag, når markøren er i e-mail-brevhovedet.

CTRL+SKIFT+G

Flytte markøren til det næste felt i e-mail-brevhovedet, når markøren er i e-mail-brevhovedet.

TAB

Flytte markøren til det næste felt i e-mail-brevhovedet.

SKIFT+TAB

Når du har valgt Send som en meddelelse (menuen Filer, kommandoen Send e-mail), kan du bruge følgende tastaturgenveje.

Toppen af siden

Automatisere opgaver

Arbejde med makroer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Makroer.

ALT+F8

Arbejde med Visual Basic

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne Visual Basic Editor.

ALT+F11

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×