Tastaturgenveje til Microsoft Outlook 2010

Noget af indholdet i dette emne gælder måske ikke for alle sprog.

Du kan udskrive dette emne ved at trykke TAB-tasten for at vælge Vis alle øverst i emnet, trykke på ENTER og derefter trykke på CTRL+P.

Bemærk: Outlook har ikke mulighed for at ændre eller tilpasse genvejstaster. Oplysninger om en række alternative indstillinger finder du i denne TechCenter-artikel.

Almindelige fremgangsmåder

Grundlæggende navigation

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte til Post

CTRL+1

Skifte til Kalender

CTRL+2

Skifte til Kontaktpersoner

CTRL+3

Skifte til Opgaver

CTRL+4

Skifte til Noter

CTRL+5

Skifte til mappelisten i navigationsruden

CTRL+6

Skifte til Genveje

CTRL+7

Skifte til næste meddelelse (når meddelelsen er åben)

CTRL+PUNKTUM

Skifte til forrige meddelelse (når meddelelsen er åben)

CTRL+KOMMA

Flytte mellem navigationsruden, hovedvinduet i Outlook, læseruden og opgavepanelet.

Ctrl+Skift+Tab eller Skift+Tab

Flytte mellem Outlook-vinduet, de mindre ruder i navigationsruden og læseruden og sektionerne i opgavepanelet.

TAB

Flytte mellem Outlook-vinduet, de mindre ruder i Navigationsrude, Læserude og sektionerne i Opgavepanel og vise adgangstasterne i båndet i Outlook.

F6

Flytte rundt på linjer i meddelelsesoverskrifter i Navigationsrude eller en åben meddelelse.

CTRL+TAB

Flytte rundt i navigationsruden.

Piletaster

Gå til en anden mappe.

CTRL+Y

Gå til boksen Søg.

F3 eller CTRL+E

Gå til den forrige meddelelse i læseruden.

ALT+PIL OP eller CTRL+KOMMA eller ALT+SIDE OP

Rulle nedad gennem teksten i læseruden.

MELLEMRUMSTASTEN

Rulle opad gennem teksten i læseruden.

SKIFT+MELLEMRUMSTASTEN

Vise og skjule en gruppe på listen med mails.

Venstre pil eller Højre pil

Gå tilbage til den forrige visning i hovedvinduet i Outlook.

Alt+B eller Alt+Venstre pil

Gå frem til den næste visning i hovedvinduet i Outlook.

ALT+HØJRE PIL

Vælge oplysningspanelet, og få vist menukommandoerne, hvis de er tilgængelige

CTRL+SKIFT+W

Søg

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Finde en meddelelse eller et andet element.

CTRL+E

Fjerne søgeresultaterne.

ESC

Udvide søgningen, så den indeholder alle mailemner, alle kalenderemnereller alle kontaktpersonemner afhængigt af det modul, du arbejder med.

CTRL+ALT+A

Bruge Avanceret søgning.

CTRL+SKIFT+F

Oprette en søgemappe.

CTRL+SKIFT+P

Søge efter tekst i et åbent element.

F4

Søge efter og erstatte tekst, symboler eller visse formateringskommandoer. Fungerer i Læserude i et åbent element.

CTRL+H

Udvide søgningen til at medtage elementer fra den aktuelle mappe.

CTRL+ALT+K

Udvide søgningen til at medtage undermapper.

Ctrl+Alt+Z

Flag

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Marker til opfølgning for at tildele et flag.

CTRL+SKIFT+G

Farvekategorier

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slette den valgte kategori på listen i dialogboksen Farvekategorier.

ALT+S

Oprette et element eller en fil

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette en aftale.

CTRL+SKIFT+T

Oprette en kontaktperson.

CTRL+SKIFT+C

Oprette en liste over kontaktpersoner

CTRL+SKIFT+L

Oprette en fax.

CTRL+SKIFT+X

Oprette en mappe.

CTRL+SKIFT+E

Oprette en journaloptegnelse.

CTRL+SKIFT+J

Oprette en mødeindkaldelse.

CTRL+SKIFT+Q

Oprette en meddelelse.

CTRL+SKIFT+M

Oprette en note.

CTRL+SKIFT+N

Oprette et Microsoft Office-dokument.

CTRL+SKIFT+H

Sende til denne mappe.

CTRL+SKIFT+S

Sende et svar i denne mappe.

CTRL+T

Oprette en søgemappe.

CTRL+SKIFT+P

Oprette en opgave.

CTRL+SKIFT+K

Oprette en opgaveanmodning.

CTRL+SKIFT+U

Fremgangsmåder i alle elementer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gemme (undtagen i Opgaver).

CTRL+S eller SKIFT+F12

Gemme og lukke (undtagen i Post).

ALT+S

Gemme som (kun i Post).

F12

Fortryde.

CTRL+Z eller ALT+TILBAGE

Slette et element.

CTRL+D

Udskrive.

CTRL+P

Kopiere et element.

CTRL+SKIFT+Y

Flytte et element.

CTRL+SKIFT+V

Kontrollere navne.

CTRL+K

Foretage stavekontrol.

F7

Markere til opfølgning.

CTRL+SKIFT+G

Videresende.

CTRL+F

Sende til alle eller invitere alle.

ALT+S

Aktivere redigering af et felt (undtagen i Post eller ikonvisning).

F2

Venstrejustere tekst.

CTRL+L

Centrere tekst.

CTRL+E

Højrejustere tekst.

CTRL+R

Mail

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte til Indbakke.

CTRL+SKIFT+I

Skifte til Udbakke.

CTRL+SKIFT+O

Vælge den konto, der skal sendes en meddelelse fra.

CTRL+TAB (med fokus i linjen Til) og derefter TAB til knappen Konti

Kontrollere navne.

CTRL+K

Sende.

ALT+S

Besvare en meddelelse.

CTRL+R

Besvare alle i en meddelelse.

CTRL+SKIFT+R

Svare med mødeindkaldelse.

Ctrl+ALT+R

Videresende en meddelelse.

CTRL+F

Markere en meddelelse som ikke uønsket.

CTRL+ ALT+J

Vise blokeret eksternt indhold (i en meddelelse).

CTRL+SKIFT+I

Sende til en mappe.

CTRL+ SKIFT+S

Anvende typografien Normal.

CTRL+SKIFT+N

Kontrollere, om der er nye meddelelser.

CTRL+M eller F9

Gå til forrige meddelelse.

PIL OP

Gå til næste meddelelse.

PIL NED

Oprette en meddelelse (ved arbejde med Post).

CTRL+N

Oprette en meddelelse (fra en Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+M

Åbne en modtaget meddelelse.

CTRL+O

Slette og ignorere en samtale.

CTRL+DEL

Åbne adressekartoteket.

CTRL+SKIFT+A

Føje Mærkning med flag til en uåbnet meddelelse.

INS

Vise dialogboksen Marker til opfølgning.

CTRL+SKIFT+G

Markere som læst.

CTRL+Q

Markere som ulæst.

CTRL+U

Åbne værktøjstippet Post i den markerede meddelelse.

CTRL+SKIFT+W

Søge eller erstatte.

F4

Finde næste.

SKIFT+F4

Sende.

CTRL+ENTER

Udskrive.

CTRL+P

Videresende.

CTRL+F

Videresende som vedhæftet fil.

CTRL+ALT+F

Vise egenskaberne for det markerede element.

ALT+ENTER

Oprette en multimediemeddelelse

CTRL+SKIFT+U

Oprette en tekstmeddelelse.

CTRL+SKIFT+T

Markere til hentning.

CTRL+ALT+M

Slette markering til hentning.

CTRL+ALT+U

Vise Send/modtag-status.

CTRL+B (når Send/modtag er i gang)

Kalender

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette en ny aftale (ved arbejde med Kalender).

CTRL+N

Oprette en ny aftale (i enhver Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+T

Oprette en mødeindkaldelse.

CTRL+SKIFT+Q

Videresende aftaler eller møder.

CTRL+F

Bruge Svar til alle med en meddelelse.

CTRL+R

Besvare en mødeindkaldelse med en meddelelse.

CTRL+SKIFT+R

Vise 10 dage i kalenderen.

ALT+0

Vise 1 dag i kalenderen.

ALT+1

Vise 2 dage i kalenderen.

ALT+2

Vise 3 dage i kalenderen.

ALT+3

Vise 4 dage i kalenderen.

ALT+4

Vise 5 dage i kalenderen.

ALT+5

Vise 6 dage i kalenderen.

ALT+6

Vise 7 dage i kalenderen.

ALT+7

Vise 8 dage i kalenderen.

ALT+8

Vise 9 dage i kalenderen.

ALT+9

Gå til en dato.

CTRL+G

Skifte til månedsvisningen.

ALT+LIGHEDSTEGN eller CTRL+ALT+4

Gå til den næste dag.

CTRL+PIL HØJRE

Gå til den næste uge.

ALT+PIL NED

Gå til den næste måned.

ALT+PGDN

Gå til den forrige dag.

CTRL+VENSTRE PIL

Gå til den forrige uge.

ALT+PIL OP

Gå til den forrige måned.

ALT+PGUP

Gå til begyndelsen af ugen.

ALT+HOME

Gå til slutningen af ugen.

ALT+END

Skifte til visning af hele ugen.

ALT+MINUSTEGN eller CTRL+ALT+3

Skifte til arbejdsugevisning.

CTRL+ALT+2

Gå til den forrige aftale.

CTRL+KOMMA eller CTRL+SKIFT+KOMMA

Gå til den næste aftale.

CTRL+PUNKTUM eller CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Angive en gentagelse af en åben aftale eller et åbent møde.

CTRL+G

Se også under Visninger, Kalenderdag/Uge/Måned og i Datosøgning

Kontaktpersoner

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Foretage et nyt opkald.

CTRL+SKIFT+D

Finde en kontaktperson eller et andet element (Søgning).

F3 eller CTRL+E

Angive et navn i boksen Søg i adressekartotek.

F11

Gå til den første kontaktperson, der begynder med et bestemt bogstav i visningen kort eller visitkort over kontakter.

SKIFT+bogstav

Markere alle kontaktpersoner.

CTRL+A

Oprette en meddelelse, som anvender den markerede kontaktperson som emne.

CTRL+F

Oprette en journaloptegnelse for den markerede kontaktperson.

CTRL+J

Oprette en ny kontaktperson (ved arbejde i Kontaktpersoner).

CTRL+N

Oprette en ny kontaktperson (i enhver Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+C

Åbne en kontaktpersonformular for den markerede kontaktperson.

CTRL+O

Oprette en liste over kontaktpersoner

CTRL+SKIFT+L

Udskrive.

CTRL+P

Opdatere en liste over kontaktpersoner.

F5

Gå til en anden mappe.

CTRL+Y

Åbne adressekartoteket.

CTRL+SKIFT+A

Bruge Avanceret søgning.

CTRL+SKIFT+F

Åbne den næste kontaktperson på listen i en åben kontaktperson.

CTRL+SKIFT+PUNKTUM

Finde en kontaktperson.

F11

Lukke en kontaktperson.

ESC

Sende en fax til den markerede kontaktperson.

CTRL+SKIFT+X

Åbne dialogboksen Kontrollér adresse.

ALT+S

Få vist E-mail 1-oplysningerne under Internet i en kontaktpersonformular.

ALT+SKIFT+1

Få vist E-mail 2-oplysningerne under Internet i en kontaktpersonformular.

ALT+SKIFT+2

Få vist E-mail 3-oplysningerne under Internet i en kontaktpersonformular.

ALT+SKIFT+3

I dialogboksen Elektroniske visitkort

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne listen Tilføj.

ALT+A

Markere teksten i boksen Etiket, når feltet med en tildelt etiket markeres.

ALT+B

Åbne dialogboksen Tilføj billede af kort.

ALT+C

Placere markøren i begyndelsen af boksen Rediger.

ALT+E

Markere boksen Felter.

ALT+F

Vælge rullelisten Juster billede.

ALT+G

Vælge farvepaletten som baggrund.

ALT+K og derefter trykke på ENTER.

Vælge rullelisten Layout.

ALT+L

Fjerne et markeret felt fra boksen Felter.

ALT+R

Opgaver

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise eller skjule opgavepanelet.

ALT+F2

Acceptere en opgaveanmodning.

ALT+C

Afslå en opgaveanmodning.

ALT+S

Finde en opgave eller et andet element.

CTRL+E

Åbne dialogboksen Gå til mappe.

CTRL+Y

Oprette en ny opgave (ved arbejde med Opgaver).

CTRL+N

Oprette en ny opgave (i enhver Outlook-visning).

CTRL+SKIFT+K

Åbne det markerede element.

CTRL+O

Udskrive det markerede element.

CTRL+P

Markere alle elementer.

CTRL+A

Slette det markerede element.

CTRL+D

Videresende en opgave som en vedhæftet fil.

CTRL+F

Oprette en opgaveanmodning.

CTRL+SKIFT+ALT+U

Skifte mellem navigationsruden, opgavelisten og opgavepanelet.

Tab eller Skift+Tab

Åbne det markerede element som et journalelement.

CTRL+J

Fortryde den seneste handling.

CTRL+Z

Markere et element eller markere det som fuldført.

INS

Formatere tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise menuen Formater.

ALT+T

Vise dialogboksen Skrifttype.

CTRL+SKIFT+P

Skifte mellem store og små bogstaver (i markeret tekst).

SKIFT+F3

Formatere bogstaver som små versaler.

CTRL+SKIFT+K

Vise bogstaver med fed.

CTRL+F

Tilføje opstilling med punkttegn.

CTRL+SKIFT+L

Vise bogstaver med kursiv.

CTRL+K

Forøge indrykning.

CTRL+T

Formindske indrykning.

CTRL+SKIFT+T

Venstrejustere.

CTRL+L

Centrere.

CTRL+E

Understrege.

CTRL+U

Øge skriftstørrelsen.

CTRL+] eller CTRL+SKIFT+>

Mindske skriftstørrelsen.

CTRL+[ eller CTRL+SKIFT+<

Klippe ud.

CTRL+X eller SKIFT+DELETE

Kopiere.

CTRL+C eller CTRL+INS

Bemærk: CTRL+INS er ikke tilgængelig i læseruden.

Sætte ind.

CTRL+V eller SKIFT+INS

Rydde formatering.

CTRL+SKIFT+Z eller CTRL+MELLEMRUM

Slette det næste ord.

CTRL+SKIFT+H

Strække et afsnit, så det passer mellem margenerne.

CTRL+SKIFT+J

Anvende typografier.

CTRL+SKIFT+S

Oprette en hængende indrykning.

CTRL+T

Indsætte et hyperlink.

CTRL+I

Venstrejustere et afsnit.

CTRL+L

Højrejustere et afsnit

CTRL+R

Reducere en hængende indrykning.

CTRL+SKIFT+T

Fjerne afsnitsformatering.

CTRL+Q

Tilføje weboplysninger i elementer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Redigere en URL-adresse i teksten i et element.

Holde CTRL nede og derefter klikke.

Indsætte et hyperlink.

CTRL+I

Udskrive

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne fanen Udskriv i Backstage-visning.

Tryk på Alt+F, og tryk derefter på P

Sådan udskrives et element fra et åbent vindue.

Alt+F, tryk på P, derefter på F og på 1

Åbne Sideopsætning fra Vis udskrift.

ALT+S eller ALT+U

Sådan vælges en printer i Vis udskrift.

Alt+F, tryk på P, og tryk derefter på I

Sådan kan du udføre Definer udskrifts layout.

Alt+F, tryk på P, og tryk derefter på L

Sådan åbnes Udskriftsindstillinger.

Alt+F, tryk på P, og tryk derefter på R

Send/modtag

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Starte en send/modtag-handling for alle definerede Send/modtag-grupper med Medtag denne gruppe i Send/modtag-handling (F9) markeret. Denne kan omfatte brevhoveder, komplette elementer, angivne mapper, elementer, der er mindre end en bestemt størrelse, eller en kombination af disse.

F9

Starte en send/modtag-handling for den aktive mappe og hente komplette elementer (brevhoved, element og vedhæftede filer).

SKIFT+F9

Starte en send/modtag-handling

CTRL+M

Definere send/modtag-grupper

CTRL+ALT+S

Visual Basic Editor

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne Visual Basic Editor

ALT+F11

Makroer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Afspille en makro

ALT+F8

Formularer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette et Office InfoPath-dokument

Klikke i en InfoPath-mappe og derefter trykke på CTRL+N.

Vælge en Microsoft InfoPath-formular.

CTRL+SKIFT+ALT+T

Toppen af siden

Visninger

Visningen Tabel

Anvendelsesmuligheder

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne et element

ENTER

Markere alle elementer

CTRL+A

Gå til det nederste element på skærmen

PGDN

Gå til det øverste element på skærmen

PGUP

Markere eller fjerne markeringen af et element ad gangen

SKIFT+PIL OP eller SKIFT+PIL NED

Gå til det næste eller forrige element uden at udvide markeringen

CTRL+PIL OP eller CTRL+PIL NED

Markere eller fjerne markeringen af det aktive element

CTRL+MELLEMRUM

Med en gruppe markeret

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise en enkelt markeret gruppe

PIL HØJRE

Skjule en enkelt markeret gruppe

VENSTRE PIL

Markere den forrige gruppe

PIL OP

Markere den næste gruppe

PIL NED

Markere den første gruppe

HOME

Markere den sidste gruppe

END

Markere det første element på skærmen i en vist gruppe eller vise det første element uden for skærmen til højre

HØJRE PIL

Visningen Kalenderdag/Uge/Måned

Alle tre

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise fra 1 til 9 dage

ALT+tast for antal dage

Vise 10 dage

ALT+0 (NUL)

Skifte til uger

ALT+MINUSTEGN

Skifte til måneder

ALT+=

Flytte mellem Kalender, Opgaveblok og Mappeliste

CTRL+TAB eller F6

Markere den forrige aftale

SKIFT+TAB

Gå til den forrige dag

PIL VENSTRE

Gå til den næste dag

PIL HØJRE

Gå til den samme ugedag i den kommende uge

ALT+PIL NED

Gå til den samme ugedag i den foregående uge

ALT+PIL OP

Dagsvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere det klokkeslæt, der er starten på en arbejdsdag

HOME

Markere det klokkeslæt, der er slutningen på en arbejdsdag

END

Markere den forrige tidsperiode

PIL OP

Markere den næste tidsperiode

PIL NED

Markere den øverste tidsperiode på skærmen

PGUP

Markere den nederste tidsperiode på skærmen

PGDN

Øge eller mindske mængden af den markerede tid

Skift+pil op eller Skift+pil ned

Flytte en aftale op eller ned

ALT+PIL OP eller ALT+PIL NED med markøren i en aftale

Ændre start- eller sluttidspunktet for en aftale

ALT+SKIFT+PIL OP eller ALT+SKIFT+PIL NED med markøren i aftalen

Flytte det markerede element til samme ugedag i den efterfølgende uge

ALT+PIL NED

Flytte det markerede element til samme ugedag i den forrige uge

ALT+PIL OP

Ugevisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til begyndelsen af arbejdstimerne for den markerede dag

HOME

Gå til slutningen af arbejdstimerne for den markerede dag

END

Gå en sidevisning op i den markerede dag

PGUP

Gå en sidevisning ned i den markerede dag

PGDN

Ændre varigheden af den markerede tidsperiode

SKIFT+VENSTRE PIL, SKIFT+HØJRE PIL, SKIFT+PIL OP eller SKIFT+PIL NED eller SKIFT+HOME eller SKIFT+END

Månedsvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til ugens første dag

HOME

Gå til den samme ugedag på den forrige side

PGUP

Gå til den samme ugedag på den næste side

PGDN

Datosøgning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til den første dag i den aktuelle uge

ALT+HOME

Gå til den sidste dag i den aktuelle uge

ALT+END

Gå til den samme ugedag i den foregående uge

ALT+PIL OP

Gå til den samme ugedag i den kommende uge

ALT+PIL NED

Visningen Visitkort eller Adressekort

Anvendelsesmuligheder

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere et bestemt kort på listen

Et eller flere bogstaver af det navn, kortet er arkiveret under, eller navnet på det felt, der sorteres efter

Markere det forrige kort

PIL OP

Markere det næste kort

PIL NED

Markere det første kort på listen

HOME

Markere det sidste kort på listen

END

Markere det første kort på den aktuelle side

PGUP

Markere det første kort på den næste side

PGDN

Markere det nærmeste kort i næste kolonne

PIL HØJRE

Markere det nærmeste kort i den forrige kolonne

PIL VENSTRE

Markere eller annullere markeringen af det aktive kort

CTRL+MELLEMRUM

Udvide markeringen til det forrige kort og annullere markeringen af kort efter udgangspunktet

SKIFT+PIL OP

Udvide markeringen til det næste kort og annullere markeringen af kort før udgangspunktet

SKIFT+PIL NED

Udvide markeringen til det forrige kort, uafhængigt af udgangspunktet

CTRL+SKIFT+PIL OP

Udvide markeringen til det næste kort, uafhængigt af udgangspunktet

CTRL+SKIFT+PIL NED

Udvide markeringen til det første kort på listen

SKIFT+HOME

Udvide markeringen til det sidste kort på listen

SKIFT+END

Udvide markeringen til det første kort på den forrige side

SKIFT+PGUP

Udvide markeringen til det sidste kort på den sidste side

SKIFT+PGDN

Flytte mellem felter på et åbent kort

Brugen af følgende taster kræver, at et felt på kortet er markeret. Klik på feltet for at markere et felt, når kortet er markeret.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til det næste felt og kontrollere.

TAB

Flytte til det forrige felt og kontrollere.

SKIFT+TAB

Lukke det aktive kort.

ENTER

Flytte mellem tegn i et felt

Brugen af følgende taster kræver, at et felt på kortet er markeret. Klik på feltet for at markere et felt, når kortet er markeret.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Tilføje en linje i et felt med flere linjer

ENTER

Flytte til starten af en linje

HOME

Flytte til slutningen af en linje

END

Flytte til starten af et felt med flere linjer

PGUP

Flytte til slutningen af et felt med flere linjer

PGDN

Flytte til den forrige linje i et felt med flere linjer

PIL OP

Flytte til den næste linje i et felt med flere linjer

PIL NED

Flytte til det forrige tegn i et felt

PIL VENSTRE

Flytte til det næste tegn i felt

PIL HØJRE

Visningen Tidslinje (Opgaver eller Journal)

Når et element er markeret

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere det forrige element

PIL VENSTRE

Markere det næste element

PIL HØJRE

Markere flere tilstødende elementer

SKIFT+PIL VENSTRE eller SKIFT+PIL HØJRE

Markere flere ikke-tilstødende elementer

CTRL+PIL VENSTRE+MELLEMRUM eller CTRL+PIL HØJRE+MELLEMRUM

Åbne de markerede elementer

ENTER

Markere det første element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller markere det første element i gruppen

HOME

Markere det sidste element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller markere det sidste element i gruppen

END

Vise (uden at markere) det første element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller vise det første element i gruppen

CTRL+HOME

Vise (uden at markere) det sidste element på tidslinjen (hvis elementerne ikke er grupperet) eller vise det sidste element i gruppen

CTRL+END

Når en gruppe er markeret

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise gruppen

ENTER eller PIL HØJRE

Skjule gruppen

ENTER eller PIL VENSTRE

Markere den forrige gruppe

PIL OP

Markere den næste gruppe

PIL NED

Markere den første gruppe på tidslinjen

HOME

Markere den sidste gruppe på tidslinjen

END

Markere det første element på skærmen i en vist gruppe eller vise det første element uden for skærmen til højre

HØJRE PIL

Når en tidsperiode er markeret på tidsskalaen for dage

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte bagud i tidsintervaller, som svarer til de tidsintervaller, der vises på tidsskalaen

PIL VENSTRE

Flytte fremad i tidsintervaller, som svarer til de tidsintervaller, der vises på tidsskalaen

PIL HØJRE

Skifte mellem den aktive visning, Opgavepanel, Søgning, Journalmapper og tilbage til den aktive visning.

Tab og Skift+Tab

Toppen af siden

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×