Tastaturgenveje til Microsoft Office SharePoint Designer 2007

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

De tastaturgenveje, der beskrives i dette emne i Hjælp, henviser til det amerikanske tastaturlayout. Taster på andre layout svarer måske ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

For tastaturgenveje, i hvilke du trykker på to eller flere taster samtidigt, er tasterne, der skal trykkes på, adskilt af et plustegn (+) i Hjælp til Microsoft Office SharePoint Designer 2007. For tastaturgenveje, i hvilke du trykker på en tast øjeblikkeligt efterfulgt af en anden tast, er tasterne, der skal trykkes på, adskilt af et komma (,).

Du kan udskrive dette emne ved at trykke TAB for at vælge Vis alle, trykke på ENTER og derefter trykke på CTRL+P.

Online Hjælp

Genvejstaster til brug i vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til alt indhold i Office Hjælp. I vinduet Hjælp vises emner og andet indhold i Hjælp.

I vinduet Hjælp

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne vinduet Hjælp.

F1

Lukke Hjælp-vinduet

ALT+F4

Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program.

ALT+TAB

Gå tilbage til startsiden i Programnavn.

ALT+HOME

Markere det næste element i Hjælp-vinduet.

Tab

Markere det forrige element i Hjælp-vinduet.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det markerede element.

ENTER

I sektionen Hjælp til at gennemse programnavn af Hjælp-vinduet, kan du markere det næste eller forrige element.

Tab eller Skift+Tab

I sektionen Hjælp til at gennemse programnavn af Hjælp-vinduet, kan du udvide eller skjule det valgte element.

ENTER

Markere den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alle eller Skjul alle i toppen af et emne.

TAB

Vælge den forrige skjulte tekst eller det forrige skjulte hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte Vis alle, Skjul alle, skjult tekst eller skjult hyperlink.

ENTER

Flytte tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage).

ALT+VENSTRE PIL eller TILBAGE

Gå frem til det næste emne i Hjælp (knappen Frem).

ALT+HØJRE PIL

Rulle henholdsvis et lille stykke op eller ned i det aktuelt viste emne i Hjælp.

PIL OP, PIL NED

Rulle meget op eller ned i det viste Hjælp-emne.

PgDn, PgDn

Vælge, om Hjælp-vinduet skal vises som et tilknyttet vindue (side om side) eller et selvstændigt vindue (ikke side om side), der er skilt fra det aktive program.

ALT+U

Vise en menu med kommandoer til Hjælp-vinduet. Det kræver, at Hjælp-vinduet er det aktive vindue (klik i Hjælp-vinduet).

SKIFT+F10

Stoppe den sidste handling (knappen Stop).

Esc

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Hvis markøren ikke er placeret i det aktuelle emne i Hjælp, tryk F6 og tryk derefter CTRL+P.

CTRL+P

Ændre forbindelsestilstanden.

F6, og klik derefter på PIL NED

Skrive tekst i boksen Skriv de ord, der skal søges efter.

F6, og klik derefter på PIL NED

Skifte mellem områder i vinduet Hjælp, f.eks. skifte mellem værktøjslinjen, feltet Skriv de ord, som du vil søge efter og listen Søg.

F6

Markere henholdsvis det næste eller det forrige element i en indholdsfortegnelse i trævisning.

PIL OP, PIL NED

Henholdsvis udvide eller skjule det markerede element i en indholdsfortegnelse i trævisning.

VENSTRE PIL, HØJRE PIL

Office SharePoint Designer 2007

Arbejde med og administrere websider

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette en ny webside

CTRL+N

Åbne en webside

CTRL+O

Lukke en webside

CTRL+F4

Gemme en webside

CTRL+S

Udskrive en webside

CTRL+P

Opdatere en webside
eller opdatere ændringer i Kodevisning i Designvisning

F5

Skifte mellem åbne websider

CTRL+TAB

Skifte mellem åbne websider i omvendt orden

CTRL+SKIFT+TAB

Gennemse en webside i en webbrowser

F12
eller
CTRL+SKIFT+B

Afslutte Office SharePoint Designer 2007

ALT+F4

Søge efter tekst eller HTML-kode på en webside

CTRL+B

Søge efter den næste forekomst af den seneste søgestreng

F3

Søge efter den forrige forekomst af den seneste søgestreng

SKIFT+F3

Søge efter den næste forekomst af det aktuelle valg

CTRL+F3

Søge efter den forrige forekomst af det aktuelle valg

CTRL+SKIFT+F3

Erstatte tekst eller HTML-kode på en webside

CTRL+H

Stavekontrollere en webside

F7

Slå et ord op i synonymordbogen

SKIFT+F7

Annullere en handling eller lukke en dialogboks

ESC

Fortryde en handling

CTRL+Z
eller
ALT+TILBAGE

Annullere Fortryd eller gentage en handling

CTRL+Y
eller
SKIFT+ALT+TILBAGE

Skifte mellem åbne dialogbokse

ALT+F6

Skifte mellem åbne dialogbokse i omvendt orden

ALT+SKIFT+F6

Slette en webside eller mappe på mappelisten eller i en vilkårlig dialogboks.

DELETE

Flytte et niveau op på Mappeliste

TILBAGE

Åbne og bruge visninger

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gennemse den aktuelle side i en webbrowser

F12

Flytte mellem visningerne Programkode, Design og Opdel

CTRL+PGDN
eller
CTRL+PGUP

Flytte mellem ruderne Programkode og Design i visningen Opdel

ALT+PGDN
eller
ALT+PGUP

Vise eller skjule Mappeliste

ALT+F1

Omdøbe den aktuelt valgte fil på Mappeliste

F2

Arbejde med kodningssprog værktøjer

Vigtigt: Genvejene i denne tabel er designet til kun at fungere i Kodevisning.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte midlertidigt bogmærke

CTRL+F2

Flytte til det næste midlertidige bogmærke

F2

Flytte til det forrige midlertidige bogmærke

SKIFT+F2

Indsætte kodestykke

CTRL+ENTER

Indsætte slutkode

CTRL+PUNKTUM ( . )

Indsætte startkode

CTRL+KOMMA ( , )

Indsætte HTML-kommentar

CTRL+SKRÅSTREG ( / )

Indsætte markerede element i IntelliSense

CTRL+mellemrumstasten

Markere kode og dens indhold

CTRL+SKIFT+KOLON ( : )

Finde tilsvarende kode

CTRL+SEMIKOLON ( ; )

Udføre en trinvis søgning

CTRL+ALT+F

Åbne dialogboksen Gå til linje

CTRL+G

Åbne Hurtig koderedigering

Bemærk: Denne genvejstast fungerer også i designvisning.

CTRL+Q

Formatere tekst og afsnit

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Tilpasse skrifttypen

CTRL+SKIFT+F, PIL NED og PIL OP for at vælge den skrifttype, som du ønsker, og derefter trykke på ENTER

Tilpasse skriftstørrelsen

CTRL+SKIFT+P, PIL NED og PIL OP for at vælge den skriftstørrelse, som du ønsker (eller skriv skriftstørrelsen, som du ønsker), og derefter trykke på ENTER

Formatere med fed

CTRL+F

Formatere med understregning

CTRL+U

Formatere med kursiv

CTRL+K

Formatere med hævet skrift (kun i designvisning)

CTRL+PLUSTEGN ( + )

Formatere med sænket skrift (kun i designvisning)

CTRL+LIGHEDSTEGN ( = )

Kopiere formatering

CTRL+ SKIFT+C

Indsætte formatering

CTRL+SKIFT+V

Fjerne formatering fra det markerede (kun i designvisning)

CTRL+SKIFT+Z
eller
CTRL+MELLEMRUM

Centrere et afsnit

CTRL+E

Venstrejustere et afsnit (kun i designvisning)

CTRL+L

Højrejustere et afsnit

CTRL+R

Forøge indrykningsplacering

CTRL+M

Formindske indrykningsplacering

CTRL+ SKIFT+M

Anvende en typografi

CTRL+ SKIFT+S, PIL NED og PIL OP for at vælge den typografi, som du ønsker, og derefter trykke på ENTER

Anvende typografien Normal

CTRL+SKIFT+ N

Anvende typografien Overskrift 1

CTRL+ALT+1

Anvende typografien Overskrift 2

CTRL+ALT+2

Anvende typografien Overskrift 3

CTRL+ALT+3

Anvende typografien Overskrift 4

CTRL+ALT+4

Anvende typografien Overskrift 5

CTRL+ALT+5

Anvende typografien Overskrift 6

CTRL+ALT+6

Anvende typografien Opstillingsformat

CTRL+ SKIFT+L

Vælge en farve, når farvevælgeren er aktiveret

Piletaster

Tryk på VENSTRE PIL for at nå de farvede heksagoner fra den sorte heksagon, eller tryk på PIL OP for først at gå ignnem de grå og hvide heksagoner.

Redigere og flytte tekst og grafik

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slette et tegn til venstre

TILBAGE

Slette et tegn til højre

DELETE

Slette et ord til venstre

CTRL+TILBAGE

Slette et ord til højre

CTRL+DELETE

Kopiere tekst eller grafik

CTRL+C
eller
CTRL+INSERT

Klippe den markerede tekst ud, og indsætte den i Udklipsholder i Microsoft Office

CTRL+X
eller
SKIFT+DELETE

Indsætte indholdet af Udklipsholder

CTRL+V
eller
SKIFT+INSERT

Indsætte et linjeskift

Bemærk: Fungerer kun i designvisning.

SKIFT+ENTER

Indsætte et hårdt mellemrum

Bemærk: Fungerer kun i designvisning.

CTRL+SKIFT+MELLEMRUM

Markere tekst og grafik

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere et tegn til højre

SKIFT+HØJRE PIL

Markere et tegn til venstre

SKIFT+VENSTRE PIL

Markere til slutningen af et ord

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Markere til begyndelsen af et ord

CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Markere til slutningen af en linje

SKIFT+END

Markere til begyndelsen af en linje

SKIFT+HOME

Markere en linje op

SKIFT+PIL OP

Markere en linje ned

SKIFT+PIL NED

Markere til slutningen af et afsnit (kun i designvisning)

CTRL+SKIFT+PIL NED

Markere til begyndelsen af et afsnit (kun i designvisning)

CTRL+SKIFT+PIL OP

Markere en skærm ned

SKIFT+PGDN

Markere en skærm op

SKIFT+PGUP

Markere hele siden

CTRL+A

Vise egenskaberne for et markeret område

ALT+ENTER

Arbejde med tabeller, grafik og links

Vigtigt: Genvejene i denne tabel er designet til kun at fungere i designvisning.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte en tabel

SKIFT+CTRL+ALT+T

Markere indholdet i den næste tabelcelle

TAB

Markere indholdet i den forrige tabelcelle

SKIFT+TAB

Placere indsætningspunktet i en celle og udvide en markering til den tilstødende celle i en række

Hold SKIFT nede, mens du genntagne gange trykker på VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Placere indsætningspunktet i øverste eller nederste celle i en kolonne og markere kolonnen

Hold SKIFT nede, mens du genntagne gange trykker på PIL OP eller PIL NED

Med et grafikobjekt markeret, oprette en miniature af det grafikobjekt automatisk

CTRL+T

Oprette et hyperlink på en side

CTRL+I

Grundlæggende i Microsoft Office

Få vist og bruge vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til næste vindue.

Alt+Tab

Skifte til forrige vindue.

Alt+Skift+Tab

Lukke det aktive vindue.

CTRL+W eller CTRL+F4

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (med uret). Det kan være nødvendigt at trykke på F6 mere end én gang.

Hvis trykker på F6 ikke vises den ønskede opgaverude, skal du prøve at trykke på ALT for at fokusere på menulinjen i eller på båndet, som er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet), og derefter trykke på CTRL + TAB for at flytte til opgaveruden.

F6

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (mod uret).

SKIFT+F6

Skifte til det næste vindue, når mere end et vindue er åbent.

Ctrl+F6

Skifte til forrige vindue.

Ctrl+Skift+F6

Udføre kommandoen Størrelse (i vinduets kontrolmenu), hvis dokumentvinduet ikke er maksimeret. Brug piletasterne til at ændre størrelse på vinduet, og tryk på tasten ESC, når du er færdig.

CTRL+F8

Minimere et vindue til et ikon (fungerer kun for nogle programmer i Microsoft Office).

CTRL+F9

Maksimere eller gendanne et markeret vindue.

Ctrl+F10

Kopiere et billede af skærmen til Udklipsholder.

Printscrn

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

ALT+PRINTSCRN

Skifte eller ændre størrelse på skrifttypen

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Tilpasse skrifttypen

CTRL+SKIFT+F

Tilpasse skriftstørrelsen

CTRL+SKIFT+P

Forøge skriftstørrelsen på den markerede tekst

CTRL+SKIFT+>

Formindske skriftstørrelsen på den markerede tekst

Ctrl+Skift+<

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte et tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte et tegn til højre.

HØJRE PIL

Flytte en linje op.

PIL OP

Flytte en linje ned.

PIL NED

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

CTRL+HØJRE PIL

Flytte til slutningen af en linje.

End

Flytte til starten af en linje

Home

Flytte et afsnit op.

CTRL+PIL OP

Flytte et afsnit ned.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutningen af en tekstboks.

Ctrl+End

Flytte til begyndelsen af en tekstboks.

Ctrl+Home

Flytte til den næste titel eller pladsholder til brødtekst i Microsoft Office PowerPoint. Hvis det er den sidste pladsholder på en dias, vil dette indsætte en ny dias med det samme diaslayout som den oprindelige dias.

Ctrl+Enter

Gentage den sidste Find-handling.

Skift+F4

Flytte rundt i og arbejde i tabeller

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle.

Tab

Flytte til den forrige celle.

Skift+Tab

Flytte til den næste række.

PIL NED

Flytte til den forrige række.

PIL OP

Indsætte en fane i en celle

Ctrl+Tab

Starte et nyt afsnit.

Enter

Tilføje en ny række nederst på siden.

TAB ved slutningen af den sidste række

Få adgang til og bruge opgaveruder

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (tryk eventuelt på F6 flere gange).

Hvis du ikke får vist den ønskede opgaverude, når du trykker på F6, kan du forsøge at trykke på ALT for at fokusere på menulinjen og derefter trykke på CTRL+TAB for at flytte til opgaveruden.

F6

Flytte til en opgaverude, når en menu eller værktøjslinje er aktiv. (Det kan være nødvendigt at trykke på CTRL+TAB mere end én gang).

CTRL+TAB

Når en opgaverude er aktiv, skal du vælge den næste eller forrige mulighed i opgaveruden.

Tab eller Skift+Tab

Vise hele kommandosættet i opgaverudens menu.

CTRL+PIL NED

Flytte mellem valgmulighederne i en markeret undermenu eller flytte mellem visse indstillinger i en gruppe af indstillinger i en dialogboks.

PIL NED eller PIL OP

Åbne den markerede menu eller udføre handlingen for den valgte knap eller kommando.

MELLEMRUM eller ENTER

Åbne en genvejsmenu eller åbne en rullemenu for det markerede gallerielement.

SKIFT+F10

Vælge den første eller sidste kommando i menuen eller undermenuen, når en menu eller undermenu er synlig.

HOME eller END

Rulle op eller ned i den valgte galleriliste.

PGUP eller PGDN

Flytte til toppen eller bunden af den markerede galleriliste.

CTRL+HOME eller CTRL+END

Åbne opgaveruden Opslag.

Bemærk: Denne tastaturgenvej fungerer ikke i Microsoft Office PowerPoint eller Microsoft Office SharePoint Designer.

ALT+Klik

Få adgang til og bruge i-mærker

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise menuen eller meddelelsen for et i-mærke. Skifter til næste i-mærke og viser den tilhørende menu eller meddelelse, hvis der er mere end ét i-mærke.

ALT+SKIFT+F10

Markere det næste element på menuen til et i-mærke.

Pil ned

Markere det forrige element på menuen til et i-mærke.

Pil op

Udføre handlingen for det markerede punkt i menuen til et i-mærke.

Enter

Lukke menuen eller meddelelsen for et i-mærke.

Esc

Tip

 • Du kan bede om at få afspillet en lyd, når der vises et i-mærke. Der skal være installeret lydkort på computeren, for at du kan høre lyde. Og Microsoft Office Sounds skal være installeret på computeren.

 • Hvis du har adgang til World Wide Web, kan du hente Microsoft Office Sounds fra Microsoft Office Online-webstedet. Når du har installeret lydfilerne, skal du benytte følgende fremgangsmåde i Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 og Microsoft Office Word 2007:

  1. Klik på knappen Microsoft Office Office-knapflade , og klik derefter på Programindstillinger.

  2. Klik på Avanceret.

  3. Marker afkrydsningsfeltet Tilbagemelding med lyd under Generelt, og klik derefter på OK.

   Bemærk: Når du markerer eller fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, påvirkes alle Office-programmer, der understøtter brugen af lydfiler.

Tilpasse størrelsen på og flytte værktøjslinjer, menuer og opgaveruder

 1. Tryk på ALT for at markere menulinjen.

 2. Tryk flere gange på CTRL+TAB for at markere den ønskede værktøjslinje eller opgaverude.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Ændre størrelsen på en værktøjslinje

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM på værktøjslinjen for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinje.

  2. Klik på kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at ændre værktøjslinjens størrelse. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen én pixel ad gangen.

  Flytte en værktøjslinje

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM på værktøjslinjen for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinje.

  2. Klik på kommandoen Flyt, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at placere værktøjslinjen. Tryk på CTRL+ piletasterne for at flytte én pixel ad gangen. Tryk flere gange på PIL NED for at ophæve forankringen af værktøjslinjen. Tryk på henholdsvis VENSTRE PIL eller HØJRE PIL for at forankre værktøjslinjen lodret i venstre eller højre side, når den er helt ovre i venstre eller højre side.

  Ændre en opgaverudes størrelse

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaveruden for at få vist en menu med flere kommandoer.

  2. Brug PIL NED til at vælge kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at ændre opgaverudens størrelse. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen med én pixel ad gangen.

  Flytte en opgaverude

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaveruden for at få vist en menu med flere kommandoer.

  2. Brug PIL NED til at vælge kommandoen Flyt, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at placere opgaveruden. Tryk på CTRL+ piletasterne for at flytte én pixel ad gangen.

 4. Tryk på ESC, når du er færdig med at flytte eller ændre størrelsen.

Bruge dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste indstilling eller gruppe indstillinger.

Tab

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Skifte til den næste tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Tab

Skifte til den forrige tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab

Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger.

Piletaster

Udføre den handling, der er tildelt den markerede knap. Markerer eller fjerner markeringen i det valgte afkrydsningsfelt.

Mellemrum

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til den pågældende indstilling på listen.

Første bogstav i et punkt på en rulleliste

Vælge en indstilling eller markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

Alt+ det understregede bogstav i et punkt

Åbne en markeret rulleliste.

ALT+PIL NED

Lukke en markeret rulleliste. Annullerer en kommando og lukker en dialogboks.

ESC

Udføre den handling, der er tildelt en standardknap i en dialogboks.

ENTER

Bruge redigeringsfelter i dialogbokse

En redigeringsboks er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte noget, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til starten af indtastningen.

Home

Flytte til slutningen af indtastningen.

End

Flytte ét tegn til højre eller venstre.

Venstre pil eller Højre pil

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+Venstre pil

Flytte ét ord til højre.

CTRL+HØJRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et tegn til venstre.

SKIFT+VENSTRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et tegn til højre.

SKIFT+HØJRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et ord til venstre.

CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et ord til højre.

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af indtastningen.

Skift+Home

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen.

Skift+End

Brug af dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til den forrige mappe. Knapflade

ALT+1

Knappen Et niveau op Knapflade : Åbner mappen et niveau over den åbne mappe.

ALT+2

Søg på World Wide Web knappen Knapflade : for at lukke dialogboksen og åbne websiden til søgning

ALT+3

Knappen Slet Knapflade : Sletter den markerede mappe eller fil.

ALT+3

Knappen Opret ny mappe Knapflade : Opretter en ny mappe.

ALT+4

Knappen Visninger Knapflade : Skifter mellem de tilgængelige mappevisninger.

ALT+5

Knappen Funktioner: Viser menuen Funktioner.

ALT+L

Vise en genvejsmenu for et markeret element, f.eks. en mappe eller fil.

Skift+F10

Flytte mellem indstillinger eller områder i en dialogboks.

Tab

Åbne listen Søg i.

F4 eller ALT+Ø

Opdatere fillisten.

F5

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×