Tastaturgenveje til InfoPath

I dette Hjælp-emne beskrives tastaturgenvejene til udfyldning af Microsoft Office InfoPath-formularer.

Hvis du bruger et tastaturlayout, der adskiller sig fra programmets sprogversion, f.eks. et tysk tastaturlayout med en dansk version af programmet, fungerer nogle af tastaturgenvejene måske anderledes.

I tastaturgenveje, hvor du skal trykke på to eller flere taster samtidigt, er tasterne adskilt af et plustegn (+). I tastaturgenveje, hvor du skal trykke på én tast og umiddelbart derefter en på anden tast, er tasterne adskilt af et komma (,).

Tip: Du kan søge efter en bestemt tastaturgenvej i dette emne ved at trykke på TAB for at vælge Vis alle, trykke på ENTER og derefter trykke på CTRL+B. Du kan udskrive dette emne ved at trykke på TAB for at vælge Vis alle, trykke på ENTER og derefter trykke på CTRL+P.

Udfylde formularer

Flytte mellem felter

Handling

Taster

Flyt fremad mellem felter i formularens tabulatorrækkefølge.

TAB

Flyt tilbage mellem felter i formularens tabulatorrækkefølge.

SKIFT+TAB

Indsæt en ny gentaget tabelrække eller sektion.

CTRL+ENTER

Indtaste tekst i felter

Handling

Taster

Find et ord eller udtryk i et felt.

CTRL+B

Erstat et ord eller udtryk i et felt.

CTRL+H

Klip markeret tekst eller element.

CTRL+X

Kopier den markerede tekst.

CTRL+C

Indsæt tekst eller et element.

CTRL+V

Vis den valgte datovælger.

ALT+PIL NED

Flyt til starten af indtastningen.

HOME

Flyt til slutningen af indtastningen.

END

Flyt ét tegn til venstre.

VENSTREPIL

Flyt ét tegn til højre.

HØJREPIL

Flyt ét ord til venstre.

CTRL+VENSTREPIL

Flyt ét ord til højre.

CTRL+HØJREPIL

Slet ét tegn til venstre.

TILBAGE

Slet ét tegn til højre.

DELETE

Slet ét ord til venstre.

CTRL+TILBAGE

Slet ét ord til højre.

CTRL+DELETE

Indsæt eurosymbolet.

CTRL+ALT+E

Indsæt et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Markere tekst i felter

Handling

Taster

Marker eller annuller markeringen ét tegn til venstre.

SKIFT+VENSTREPIL

Marker eller annuller markeringen ét tegn til højre.

SKIFT+HØJREPIL

Marker eller annuller markeringen ét ord til venstre.

CTRL+SKIFT+VENSTREPIL

Marker eller annuller markeringen ét ord til højre.

CTRL+SKIFT+HØJREPIL

Marker fra indsætningspunktet til starten af linjen.

SKIFT+HOME

Marker fra indsætningspunktet til slutningen af linjen.

SKIFT+END

Marker, fra indsætningspunktet til starten af indtastningen i flerlinjede felter.

CTRL+SKIFT+HOME

Marker fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen i flerlinjede felter.

CTRL+SKIFT+END

Formatere tekst i felter

Du kan kun formatere tekst i RTF-felt, der ud over tekst understøtter formatering og grafik.

Tip: Du kan hurtigt afgøre, om et felt er et RTF-felt, ved at placere indsætningspunktet i feltet. Hvis knapperne på værktøjslinjen Formatering vises som aktive i stedet for nedtonede, er feltet et RTF-felt.

Handling

Taster

Fjern al formatering fra den markerede tekst.

CTRL+MELLEMRUMSTAST

Indsæt et hyperlink.

CTRL+I

Anvend eller fjern fed formatering i den markerede tekst.

CTRL+F

Anvend eller fjern kursiv formatering i den markerede tekst.

CTRL+K

Anvend eller fjern understregning i den markerede tekst.

CTRL+U

Anvend eller fjern gennemstregning i den markerede tekst.

ALT+SKIFT+K

Anvend eller fjern formatering med hævet skrift i den markerede tekst.

CTRL+SKIFT++

Anvend eller fjern formatering med sænket skrift i den markerede tekst.

CTRL++

Kopier formatering fra den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+C

Anvend kopieret formatering i den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+V

Anvend eller fjern typografien Normal i den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+N

Anvend eller fjern typografien Overskrift 1 i den markerede tekst.

ALT+CTRL+1

Anvend eller fjern typografien Overskrift 2 i den markerede tekst.

ALT+CTRL+2

Anvend eller fjern typografien Overskrift 3 i den markerede tekst.

ALT+CTRL+3

Anvend eller fjern opstilling med punkttegn i det markerede afsnit.

CTRL+SKIFT+L

Indryk et afsnit fra venstre.

CTRL+M

Fjern en afsnitsindrykning fra venstre.

CTRL+SKIFT+M

Brug lige margen i det markerede afsnit.

CTRL+J

Højrejuster det markerede afsnit.

CTRL+R

Centrer det markerede afsnit.

CTRL+E

Venstrejuster det markerede afsnit.

CTRL+L

Anvend en skrifttype på den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+F

Anvend en skriftstørrelse på den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+P

Øg skriftstørrelsen med 2 punkt i den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+,

Mindsk skriftstørrelsen med 2 punkt i den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+.

Øg skriftstørrelsen med 1 punkt i den markerede tekst.

CTRL+å

Mindsk skriftstørrelsen med 1 punkt i den markerede tekst.

CTRL+´

Åbn opgaveruden Skrifttype.

CTRL+D

Arbejde med tekst, der skrives fra højre mod venstre

Følgende genvejstaster er kun aktive, hvis du har installeret sprog, der skrives fra højre mod venstre.

Handling

Taster

Skift afsnitsretning, så den bliver fra højre mod venstre.

CTRL+HØJRE SKIFT

Skift afsnitsretning, så den bliver fra venstre mod højre.

CTRL+VENSTRE SKIFT

Arbejde med tabeller

Følgende genvejstaster er kun aktive i RTF-felt.

Tip: Du kan hurtigt afgøre, om et felt er et RTF-felt, ved at placere indsætningspunktet i feltet. Hvis knapperne på værktøjslinjen Formatering vises som aktive i stedet for nedtonede, er feltet et RTF-felt.

Handling

Taster

Rediger bredden af kolonnen til venstre uden at ændre bredden af andre kolonner.

Hold SKIFT nede, mens du trækker markøren.

Flyt mellem naboceller.

Piletaster (tryk flere gange, hvis cellerne indeholder tekst.)

Giv alle de markerede rækker eller kolonner samme højde eller bredde.

Hold ALT nede, mens du trækker markøren.

Marker indholdet af en tabelcelle.

F2

Foretage rettelser og gemme ændringer

Handling

Taster

Fortryd den seneste handling.

CTRL+Z

Annuller fortrydelsen af den seneste handling.

CTRL+Y

Vis den næste datavalideringsfejl.

CTRL+SKIFT+E

Vis detaljer om den valgte datavalideringsfejl.

CTRL+SKIFT+S

Kontroller stavning.

F7

Vis dialogboksen Gem som.

SKIFT+F12

Gem formularen.

CTRL+S

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×