Tastaturgenveje og funktionstaster i Excel til Windows

Tastaturgenveje og funktionstaster i Excel til Windows

I denne artikel beskrives genvejstaster, funktionstaster og nogle andre almindelige genvejstaster til Microsoft Excel. Dette omfatter de genveje, som du kan bruge til at få adgang til båndet.

Klik på en af fanerne nedenfor for at få specifikke instruktioner til din version af Excel (emner til Excel til Windows er anført først og derefter Mac).

I denne artikel beskrives genvejstaster, funktionstaster og nogle andre almindelige genvejstaster til Excel 2016. Dette omfatter de genveje, som du kan bruge til at få adgang til båndet.

Tip: Hvis denne reference skal være tilgængelig, når du arbejder, kan du udskrive dette emne. Tryk på CTRL+P for at udskrive dette emne.

Bemærk: Hvis en handling, som du ofte bruger, ikke har en genvejstast, kan du indspille en makro for at oprette en.

Vigtigt: 

 • De genvejstaster, der er beskrevet, henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en genvej kræver, at der trykkes på to eller flere taster på samme tid, er tasterne adskilt med et plustegn (+) i dette emne. Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

Fungerer mine gamle genvejstaster stadig?

De genvejstaster, der starter med Ctrl, fungerer stadig i Excel 2016. Ctrl+C kopierer f.eks. stadig til Udklipsholder, og Ctrl+V indsætter stadig fra Udklipsholder.

De fleste af de gamle Alt+ menugenvejstaster fungerer stadig. Du skal selv huske på hele genvejen – det vises ikke på skærmen, hvilke bogstaver du skal trykke på. Du kan f.eks. prøve at trykke på Alt og derefter trykke på en af de gamle menutaster E (Rediger), V (Vis), I (Sæt ind) osv. Der vises et felt, der fortæller, at du bruger en adgangstast fra en tidligere version af Microsoft Office. Hvis du kender hele tasterækkefølgen, kan du fortsætte og starte kommandoen. Hvis du ikke kender rækkefølgen, skal du trykke på Esc og i stedet for bruge tastetipmærkerne.

Tastaturgenveje til at navigere på båndet

Hvis du er ny bruger af båndet, kan oplysningerne i dette afsnit hjælpe dig med at forstå båndets tastaturgenvejsmodel. Båndet leveres med nye genveje, der kaldes tastetip, som du kan få vist, når du trykker på Alt-tasten. På båndet grupperes relaterede kommandoer under faner. På fanen Hjem omfatter gruppen Tal f.eks. kommandoen Talformat.

Tastetipmærker vises på båndet

Hvis du vil have vist en fane på båndet, skal du trykke på fanens tast – f.eks. skal du trykke på bogstavet N for fanen Sæt ind eller M for fanen Formler. Dette viser alle tastetipmærker til knapperne på fanen. Tryk derefter på tasten til den ønskede knap.

 • Gå til båndet ved at trykke på Alt, og naviger mellem fanerne med højre og venstre piletast.

 • Hvis du vil skjule båndet, så du har mere plads til at arbejde, skal du trykke på Ctrl+F1. Gentag dette for at vise båndet igen.

Gå til hurtigtasterne til båndet

For at gå direkte til en fane på båndet skal du trykke på en af følgende hurtigtaster:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne feltet Fortæl mig det på båndet og skrive et søgeord for at få hjælp eller se indholdet i Hjælp.

Alt+Q, og indtast derefter søgeordet.

Åbne siden Filer og bruge Backstage-visningen.

Alt+F

Åbne fanen Hjem, formatere tekst og tal og benytte søgeværktøjet.

Alt+E

Åbne fanen Indsæt og indsætte pivottabeller, diagrammer, tilføjelsesprogrammer, minidiagrammer, billeder, figurer, overskrifter eller tekstfelter.

Alt+N

Åbne fanen Sidelayout og arbejde med temaer, sideopsætning, skala og justering.

Alt+A

Åbne fanen Formler og indsætte, spore og tilpasse funktioner og beregninger.

Alt+M

Åbn fanen Data og oprette forbindelse til, sortere, filtrere, analysere og arbejde med data.

Alt+X

Åbne fanen Gennemse og kontrollere stavning, tilføje kommentarer og beskytte ark og projektmapper.

Alt+G

Åbne fanen Vis og se eksempler på sideskift og layout, vise og skjule gitterlinjer og overskrifter, angive zoomforstørrelse, administrere vinduer og ruder og vise makroer.

Alt+U

Øverst på siden

Arbejde i faner og menuer på båndet ved hjælp af tastaturet

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere den aktive fane på båndet og aktivere hurtigtasterne.

Alt eller F10. Bruge hurtigtaster eller piletasterne til at gå til en anden fane.

Flytte fokus til kommandoerne på båndet.

Tab eller Skift+Tab

Flytte henholdsvis ned, op, til venstre eller til højre blandt elementerne på båndet

Pil nedad, pil opad, pil til venstre eller pil til højre

Aktivere en valgt knap.

Mellemrum eller Enter

Åbne listen for en markeret kommando.

Tasten Pil nedad

Åbne menuen for en markeret kommando.

Alt+Pil nedad

Gå til den næste kommando, når en menu eller undermenu er åben.

Tasten Pil nedad

Udvide eller skjule båndet.

Ctrl+F1

Åbne en genvejsmenu

Skift+F10 eller

Kontekst-tasten

Flytte til undermenuen, når en hovedmenu er åben eller markeret.

Tasten Pil til venstre

Øverst på siden

Ofte benyttede genveje

I denne tabel vises de oftest benyttede genveje i Excel 2016.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Lukke et regneark

Ctrl+W

Åbne et regneark

Ctrl+O

Gå til fanen Hjem

Alt+E

Gemme et regneark

Ctrl+S

Kopiere

Ctrl+C

Sætte ind

Ctrl+V

Fortryde

Ctrl+Z

Fjerne celleindhold

Tasten Del

Vælge en fyldfarve

Alt+E, 4

Klippe

Ctrl+X

Gå til fanen Indsæt

Alt+N

Fed skrift

Ctrl+F

Centrere celleindhold

Alt+H, N, og E

Gå til fanen Sidelayout

Alt+P

Gå til fanen Data

Alt+X

Gå til fanen Vis

Alt+U

Formatere en celle fra genvejsmenuen

Skift+F10, eller

Kontekst-tasten

Tilføje kanter

Alt+E, A, og K

Slette kolonne

ALT+E, 7, og N

Gå til fanen Formler

Alt+M

Øverst på siden

Navigere i celler: tastaturgenveje

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til forrige celle i et regneark eller til forrige indstilling i en dialogboks.

Skift+Tab

Flytte én celle op i et regneark.

Tasten Pil opad

Flytte én celle nedad i et regneark.

Tasten Pil nedad

Flytte én celle til venstre i et regneark.

Tasten Pil til venstre

Flytte én celle til højre i et regneark.

Tasten Pil til højre

Gå til kanten af det aktuelle dataområde i et regneark.

Ctrl+piletast

Aktivere End-tilstand, gå til den næste ikke-tomme celle i den samme kolonne eller række som den aktive celle, og deaktivere End-tilstand. Hvis cellerne er tomme, gå til den sidste celle i rækken eller kolonnen.

End, piletast

Gå til den sidste celle i et regneark i den nederste anvendte række af den yderste anvendte kolonne til højre.

Ctrl+End

Udvide markeringen af celler til den sidste celle i regnearket, der indeholder data (nederste højre hjørne).

Ctrl+Skift+End

Gå til cellen i vinduets øverste venstre hjørne, når Scroll Lock er aktiveret.

Home+Scroll Lock

Gå til starten af en række i et regneark. Home Gå til starten af et regneark.

Ctrl+Home

Flytte ét skærmbillede ned i et regneark.

PgDn

Gå til næste ark i en projektmappe.

Ctrl+PgDn

Flytte ét skærmbillede til højre i et regneark.

Alt+PgDn

Flytte ét skærmbillede op i et regneark.

PgUp

Flytte ét skærmbillede til venstre i et regneark.

Alt+Page Up

Gå til det forrige ark i en projektmappe.

Ctrl+PgUp

Flytte én celle til højre i et regneark. Eller flytte mellem ulåste celler i et beskyttet regneark.

Tabulatortasten

Øverst på siden

Foretage valg og udføre handlinger: tastaturgenveje

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere hele regnearket.

Ctrl+A eller Ctrl+Skift+mellemrum

Markere det aktuelle og næste ark i en projektmappe.

Alt+Skift+PgDn

Markere det aktuelle og forrige ark i en projektmappe.

Alt+Skift+PgUp

Udvide markeringen af celler med én celle.

Skift+piletast

Udvide markeringen af celler til den sidste celle, der ikke er tom, i samme kolonne eller række som den aktive celle, eller hvis den næste celle er tom, så udvides markeringen til den næste celle, som ikke er tom.

Ctrl+Skift+piletast

Slå udvidelsestilstand til og bruge piletasterne til at udvide en markering. Tryk igen for at deaktivere.

Slå udvidelsestilstand til og bruge piletasterne til at udvide en markering. Tryk igen for at deaktivere. F8

Føje en separat celle eller et separat område til en markering af celler ved hjælp af piletasterne.

Skift+F8

Starte på en ny linje i samme celle.

Alt+Enter

Udfylde det markerede celleområde med den aktuelle indtastning.

Ctrl+Enter

Udføre celleindtastning og markere den ovenstående celle.

Skift+Enter

Markere en hel kolonne i regnearket.

Ctrl+Mellemrum

Markere en hel række i regnearket.

Skift+Mellemrum

Markere alle objekter i et regneark, når et objekt er markeret.

Ctrl+Skift+Mellemrum

Udvide markeringen af celler til begyndelsen af regnearket.

Ctrl+Skift+Home

Vælge det aktuelle område, hvis regnearket indeholder data. Tryk igen for at markere det aktuelle område og dets sumrækker. Tryk en tredje gang for at markere hele regnearket.

Ctrl+A eller Ctrl+Skift+Mellemrum

Markere det aktuelle område, der omgiver den aktive celle eller hele pivottabelrapporten.

Ctrl+Skift+Stjerne (*)

Markere første kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Home

Gentager seneste kommando eller handling, hvis det er muligt.

Ctrl+Y

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Øverst på siden

Formatere i celler: tastaturgenveje

Hvis du vil

Skal du trykke på

Formatere en celle ved hjælp af dialogboksen Formatér celler.

Ctrl+1

Formatere skrifttyper ved hjælp af dialogboksen Formatér celler.

Ctrl+Skift+F eller Ctrl+Skift+P

Redigere den aktive celle og placere indsætningspunktet i slutningen af indholdet. Hvis redigering er slået fra for cellen, kan du flytte indsætningspunktet til formellinjen. Hvis du redigerer en formel, skal du slå pegetilstand til eller fra, så du kan bruge piletasterne til at oprette en reference.

F2

Indsætte eller redigere en cellekommentar.

Skift+F2

Indsætte tomme celler via dialogboksen Indsæt.

Ctrl+Skift+Plus (+)

Vise dialogboksen Slet for at slette markerede celler.

Ctrl+Minus (-)

Indsætte aktuelt klokkeslæt.

Ctrl+skift+kolon (:)

Indsætte aktuel dato.

Ctrl+semikolon (;)

Skifte mellem visning af celleværdier og visning af formler i regnearket.

Ctrl+accent grave (')

Kopiere en formel fra cellen oven over den aktive celle til cellen eller formellinjen.

Ctrl+apostrof (')

Flytte de markerede celler.

Ctrl+X

Kopiere de markerede celler.

Ctrl+C

Indsætte indhold ved indsætningspunktet og erstatte enhver markering.

Ctrl+V

Indsætte indhold ved hjælp af dialogboksen Indsæt speciel.

Ctrl+Alt+V

Kursivere tekst eller fjerne kursiv formatering.

CTRL+K eller Ctrl+3

Fed skrift eller fjerne fed skrift.

Ctrl+F eller Ctrl+2

Understrege tekst eller fjerne understregning.

Ctrl+U eller Ctrl+4

Anvende eller fjerne formateringen Gennemstreget.

Ctrl+5

Skifte mellem at skjule objekter, vise objekter og vise pladsholdere for objekter.

Ctrl+6

Anvende konturkanten på de markerede celler.

Ctrl+Skift+Og-tegnet (&)

Fjerne konturkanten fra de markerede celler.

Ctrl+Skift+Understregning (_)

Vise eller skjule dispositionssymboler.

Ctrl+8

Skjule de markerede rækker.

Ctrl+9

Skjule de markerede kolonner.

Ctrl+0

Bruge kommandoen Fyld nedad til at kopiere indholdet og formatet af den øverste celle i et markeret område til de underliggende celler.

Ctrl+D

Bruger kommandoen Fyld til højre til at kopiere indholdet og formatet af cellen længst til venstre i et markeret område til cellerne til højre.

Ctrl+R

Anvende standardformatet for tal.

Ctrl+Skift+Tilde (~)

Anvende valutaformatet med to decimaler (negative tal i parentes).

Ctrl+Skift+Dollartegn ($)

Anvende procentformatet uden decimalpladser.

Ctrl+Skift+Procent (%)

Anvende videnskabeligt format med to decimaler.

Ctrl+Skift+Cirkumfleks (~)

Anvende datoformatet med dag, måned og år.

Ctrl+Skift+Nummertegn (#)

Anvende klokkeslætsformatet med timer og minutter, og AM eller PM.

Ctrl+Skift+Snabel-a (@)

Anvende talformatet med to decimalpladser, tusindtalsseparator og minustegn (-) for negative værdier.

Ctrl+Skift+Udråbstegn (!)

Oprette eller redigere et link.

Ctrl+I

Kontrollere stavning i det aktive regneark eller markerede område.

F7

Vise mulighederne for Hurtig analyse for markerede celler, der indeholder data.

Ctrl+Q

Vise dialogboksen Opret tabel.

Ctrl+L eller Ctrl+T

Øverst på siden

Arbejde med data, funktioner og formellinjen: tastaturgenveje

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vælg en hel pivottabelrapport.

Ctrl+Skift+stjerne (*)

Redigere den aktive celle og placere indsættelsespunktet i slutningen af indholdet. Hvis redigering er slået fra for cellen, kan du flytte indsætningspunktet til formellinjen. Hvis du redigerer en formel, skal du slå pegetilstand til eller fra, så du kan bruge piletasterne til at oprette en reference.

F2

Udvide eller skjule formellinjen.

Ctrl+Skift+U

Annullere en indtastning i cellen eller på formellinjen.

Esc

Udføre en indtastning i formellinjen og markere cellen nedenfor.

Enter

Flytte markøren til slutningen af teksten i formellinjen.

Ctrl+End

Markere al tekst på formellinjen fra markørens position til slutningen.

Ctrl+Skift+End

Beregne alle regneark i alle åbne projektmapper.

F9

Beregne det aktive regneark.

Skift+F9

Beregne alle regneark i alle åbne projektmapper, uanset om de er ændret siden seneste beregning.

Ctrl+Alt+F9

Kontrollere afhængige formler og derefter beregne alle celler i alle åbne projektmapper, herunder celler der ikke er markeret til obligatorisk beregning.

Ctrl+Alt+Skift+F9

Vise menuen eller meddelelsen til en fejlkontrolknap.

Alt+Skift+F10

Vise dialogboksen Funktionsargumenter, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

Ctrl+A

Indsætte argumentnavne og parenteser, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

Ctrl+Skift+A

Aktiverer Hurtigudfyld for at genkende mønstre automatisk i tilstødende kolonner og udfylde den aktuelle kolonne

Ctrl+E

Bladre gennem alle kombinationer og relative referencer i en formel, hvis en cellereference eller et område er markeret.

F4

Indsætte en funktion.

Skift+F3

Kopiere værdien fra cellen oven over den aktive celle til cellen eller formellinjen

Ctrl+ Skift+Lige anførselstegn (")

Oprette et integreret diagram med dataene i det aktuelle område.

Alt+F1

Oprette et diagram med dataene i det aktuelle område i et separat diagramark.

F11

Definere et navn til brug i referencer.

Alt+M, Z, D, Æ og D

Indsætte et navn fra dialogboksen Indsæt navn (hvis der er defineret navne i projektmappen.

F3

Flytte til det første felt i næste post i en dataformular.

Enter

Oprette, køre, redigere eller slette en makro.

Alt+F8

Åbne Microsoft Visual Basic For Applications Editor.

Alt+F11

Øverst på siden

Funktionstaster

Tast

Beskrivelse

F1

Viser opgaveruden Excel Hjælp.

Ctrl+F1 viser eller skjuler båndet.

Alt+F1 opretter et integreret diagram af dataene i det aktuelle område.

Alt+Skift+F1 indsætter et nyt regneark.

F2

Redigere den aktive celle og placere indsætningspunktet i slutningen af indholdet. Hvis redigering er slået fra for cellen, kan du flytte indsætningspunktet til formellinjen. Hvis du redigerer en formel, skal du slå pegetilstand til eller fra, så du kan bruge piletasterne til at oprette en reference.

Skift+F2 tilføjer eller redigerer en cellekommentar.

Ctrl+F2 viser området Vis udskrift under fanen Udskriv i Backstage-visning.

F3

Viser dialogboksen Indsæt navn. Er kun tilgængelig, hvis der er defineret navne i projektmappen (fanen Formler, gruppen Definerede navne, Definer navn).

Skift+F3 viser dialogboksen Indsæt funktion.

F4

Gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt.

Når en cellereference eller et område er markeret i en formel, bladrer F4 gennem alle de forskellige kombinationer af absolutte og relative referencer.

Ctrl+F4 lukker det valgte projektmappevindue.

Alt+F4 lukker Excel.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

Ctrl+F5 gendanner vinduesstørrelsen af det valgte projektmappevindue.

F6

Skifter mellem regnearket, båndet, opgaveruden og zoomkontrolelementerne. I et regneark, der er opdelt (menuen Vis, Administrer dette vindue, Frys ruder, kommandoen Opdel vindue), inkluderer F6 de opdelte ruder, når der skiftes mellem ruder og båndområdet.

Skift+F6 skifter mellem regnearket, zoomkontrolelementerne, opgaveruden og båndet.

Ctrl+F6 skifter til næste projektmappevindue, når der er åbnet mere end et projektmappevindue.

F7

Viser dialogboksen Stavekontrol for at kontrollere stavning i det aktive regneark eller markerede område.

Ctrl+F7 udfører kommandoen Flyt i projektmappevinduet, når det ikke er maksimeret. Brug piletasterne til at flytte vinduet, og tryk på Esc, når du er færdig.

F8

Slår udvidet tilstand til eller fra. I udvidet tilstand vises Udvidet markering på statuslinjen, og piletasterne udvider markeringen.

Skift+F8 gør det muligt at føje en separat celle eller et separat område til en markering af celler ved hjælp af piletasterne.

Ctrl+F8 udfører kommandoen Størrelse (i menuen Kontrolelement til projektmappevinduet), når et projektmappevindue ikke er maksimeret.

Alt+F8 viser dialogboksen Makro for at oprette, køre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åbne projektmapper.

Skift+F9 beregner det aktive regneark.

Ctrl+Alt+F9 beregner alle regneark i alle åbne projektmapper, uanset om de er ændret siden seneste beregning.

Ctrl+Alt+Skift+F9 kontrollerer afhængige formler igen og genberegner derefter alle celler i alle åbne projektmapper, herunder celler der ikke er markeret til beregning.

Ctrl+F9 minimerer et projektmappevindue til et ikon.

F10

Aktiverer eller deaktiverer tastetip. Du opnår det samme ved at trykke på Alt.

Skift+F10 viser genvejsmenuen for et markeret emne.

Alt+Skift+F10 viser menuen eller meddelelsen til en fejlkontrolknap.

Ctrl+F10 maksimerer eller gendanner det valgte projektmappevindue.

F11

Opretter et diagram af dataene i det aktuelle område i et separat ark.

Skift+F11 indsætter et nyt regneark.

Alt+F11 åbner Microsoft Visual Basic For Applications Editor, hvor du kan oprette en makro ved hjælp af VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Viser dialogboksen Gem som.

Øverst på siden

Andre nyttige genvejstaster

Tast

Beskrivelse

Alt

Viser tastetip (nye genvejstaster) på båndet.

Eksempler:

Alt, U, D ændrer regnearket til visningen Sidelayout.

Alt, U, A ændrer regnearket til visningen Normal.

Alt, U, I ændrer regnearket til visningen Vis sideskift.

Piletaster

Flytter en celle op, ned, til venstre eller til højre i et regneark.

Ctrl+piletast flytter til kanten af det aktuelle dataregion i et regneark.

Skift+piletast udvider markeringen af celler med én celle.

Ctrl+Skift+piletast udvider markeringen af celler til den sidste celle, der ikke er tom, i samme kolonne eller række som den aktive celle, eller hvis den næste celle er tom, så udvides markeringen til den næste celle, som ikke er tom.

Venstre pil eller højre pil vælger fanen til venstre eller højre, når båndet er valgt. Disse piletaster skifter mellem hovedmenuen og undermenuen, når en undermenu er åben eller markeret. Når en båndfane er valgt, navigeres mellem fanens knapper med disse taster.

Pil ned eller pil op markerer næste eller forrige kommando, når en menu eller undermenu er åben. Når en båndfane er valgt, navigerer disse taster op eller ned i fanegruppen.

I en dialogboks bruges piletasterne til at flytte mellem indstillinger på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe af indstillinger.

Pil ned eller Alt+pil ned åbner en valgt rulleliste.

Tilbage

Sletter ét tegn mod venstre på formellinjen.

Rydder også indholdet af den aktive celle.

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til venstre for indsætningspunktet.

Delete

Fjerner celleindholdet (data og formler) fra markerede celler uden at påvirke celleformater eller kommentarer.

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til højre for indsætningspunktet.

End

End slår End-tilstand til eller fra. I End-tilstand kan du trykke på en pil for at flytte til den næste celle, som ikke er tom, i den samme kolonne eller række som den aktive celle. End-tilstand slås automatisk fra, når du har trykket på piletasten. Husk at trykke på End igen, inden du trykker på den næste piletast. Når End-tilstand er slået til, vises det på statuslinjen.

Hvis cellerne er tomme, og du trykker på End efterfulgt af en piletast, flyttes der til den sidste celle i rækken eller kolonnen.

End markerer også sidste kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Ctrl+End flytter til den sidste celle i et regneark i den nederste anvendte række i den anvendte kolonne yderst til højre. Hvis markøren er placeret på formellinjen, flytter Ctrl+End markøren til slutningen af teksten.

Ctrl+Skift+End udvider markeringen af celler til den sidst brugte celle i regnearket (nederste højre hjørne). Hvis markøren er placeret på formellinjen, markerer Ctrl+Skift+End al tekst på formellinjen fra markørens position til enden (dette påvirker ikke højden af formellinjen).

Enter

Gennemfører en celleindtastning fra cellen eller formellinjen og markerer cellen nedenfor (som standard).

I en dataformular flytter tasten til første felt i næste post.

Åbner en markeret menu (tryk på F10 for at aktivere menulinjen) eller udfører handlingen af en markeret kommando.

I en dialogboks udfører tasten handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med den fede kontur, ofte knappen OK).

Alt+Enter begynder på en ny linje i samme celle.

Ctrl+Enter udfylder det markerede celleområde med den aktuelle indtastning.

Skift+Enter fuldfører en celleindtastning og markerer cellen ovenfor.

Esc

Annullerer en indtastning i cellen eller på formellinjen

Lukker en åben menu eller undermenu, dialogboks eller et åbent meddelelsesvindue.

Det lukker desuden fuldskærmstilstand, når denne tilstand har været anvendt, og vender tilbage til normal skærmtilstand, så båndet og statuslinjen vises igen.

Home

Flytter til starten af en række i et regneark.

Flytter til cellen i vinduets øverste venstre hjørne, når Scroll Lock er aktiveret.

Markerer første kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Ctrl+Home flytter til starten af et regneark.

Ctrl+Skift+Home udvider markeringen af celler til begyndelsen af regnearket.

PgDn

Flytter ét skærmbillede ned i et regneark.

Alt+PgDn flytter ét skærmbillede til højre i et regneark.

Ctrl+PgDn flytter til næste ark i en projektmappe.

Ctrl+Skift+PgDn markerer det aktuelle og næste ark i en projektmappe.

PgUp

Flytter ét skærmbillede op i et regneark.

Alt+PgUp flytter ét skærmbillede til venstre i et regneark.

Ctrl+PgUp flytter til forrige ark i en projektmappe.

Ctrl+Skift+PgUp markerer det aktuelle og forrige ark i en projektmappe.

Mellemrum

I en dialogboks udfører den en valgt knaps handling eller markerer eller fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt.

Ctrl+mellemrum markerer en hel kolonne i regnearket.

Skift+mellemrum markerer en hel række i et regneark.

Ctrl+Skift+mellemrum markerer hele regnearket.

 • Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+Skift+mellemrum det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+mellemrum for anden gang, markeres det aktuelle område og dets sumrækker. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+mellemrum for tredje gang, markeres hele regnearket.

 • Når et objekt er markeret, markerer Ctrl+Skift+mellemrum alle objekter i et regneark.

Alt+mellemrum viser Kontrolelement for Excel-vinduet.

Tab

Flytter én celle til højre i et regneark.

Flytter mellem ulåste celler i et beskyttet regneark.

Flytter til næste indstilling eller gruppefelt i en dialogboks.

Skift+Tab flytter til forrige celle i et regneark eller til forrige indstilling i en dialogboks.

Ctrl+Tab skifter til næste fane i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab skifter til forrige fane i en dialogboks.

Øverst på siden

I denne artikel beskrives genvejstaster, funktionstaster og nogle andre almindelige genvejstaster til Excel 2013. Dette omfatter de genveje, som du kan bruge til at få adgang til båndet.

Tip: Hvis denne reference skal være tilgængelig, når du arbejder, kan du udskrive dette emne. Tryk på CTRL+P for at udskrive dette emne.

Bemærk: Hvis en handling, som du ofte bruger, ikke har en genvejstast, kan du indspille en makro for at oprette en.

Vigtigt: 

 • De genvejstaster, der er beskrevet, henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en genvej kræver, at der trykkes på to eller flere taster på samme tid, er tasterne adskilt med et plustegn (+) i dette emne. Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

Tastaturadgang til båndet

Hvis båndet er nyt for dig, hjælper oplysningerne i dette afsnit dig med at forstå båndets model med genvejstaster. Båndet har nye genveje, der kaldes Tastetip, som du kan få vist, når du trykker på Alt-tasten.

Tastetipmærker vises på båndet

Hvis du vil have vist en fane på båndet, skal du trykke på fanens tast – f.eks. skal du trykke på bogstavet N for fanen Sæt ind eller M for fanen Formler. Dette viser alle tastetipmærker til knapperne på fanen. Tryk derefter på tasten til den ønskede knap.

Fungerer mine gamle genvejstaster stadig?

De genvejstaster, der starter med Ctrl, fungerer stadig i Microsoft Excel 2013. Ctrl+C kopierer f.eks. stadig til Udklipsholder, og Ctrl+V indsætter stadig fra Udklipsholder.

De fleste af de gamle Alt+ menugenvejstaster fungerer stadig. Du skal selv huske på hele genvejen – det vises ikke på skærmen, hvilke bogstaver du skal trykke på. Du kan f.eks. prøve at trykke på Alt og derefter trykke på en af de gamle menutaster E (Rediger), V (Vis), I (Sæt ind) osv. Der vises et felt, der fortæller, at du bruger en adgangstast fra en tidligere version af Microsoft Office. Hvis du kender hele tasterækkefølgen, kan du fortsætte og starte kommandoen. Hvis du ikke kender rækkefølgen, skal du trykke på Esc og i stedet for bruge tastetipmærkerne.

Ctrl-kombinationer for genvejstaster

Tast

Beskrivelse

Ctrl+PgDn

Skifter mellem regnearksfaner fra venstre til højre.

Ctrl+PgUp

Skifter mellem regnearksfaner fra højre til venstre.

Ctrl+Skift+&

Anvender konturkanten på de markerede celler.

Ctrl+Skift+_

Fjerner konturkanten fra de markerede celler.

Ctrl+Skift+~

Anvender standardformatet for tal.

Ctrl+Skift+$

Anvender valutaformatet med to decimaler (negative tal i parentes).

Ctrl+Skift+%

Anvender procentformatet uden decimaler.

Ctrl+Skift+^

Anvender videnskabeligt format med to decimaler.

Ctrl+Skift+#

Anvender datoformatet med dag, måned og år.

Ctrl+½

Anvender klokkeslætsformatet med timer og minutter, og AM eller PM.

Ctrl+Skift+!

Anvender talformatet med to decimaler, tusindtalsseparator og minustegn (-) for negative værdier.

Ctrl+Skift+*

Markerer det aktuelle område, der omgiver den aktive celle (dataområdet omgivet af tomme rækker og tomme kolonner).

Markerer hele pivottabellen i en pivottabel.

Ctrl+Skift+:

Indsætter det aktuelle klokkeslæt.

Ctrl+Skift+"

Kopierer værdien fra cellen oven over den aktive celle til cellen eller formellinjen.

Ctrl+Skift+Plus (+)

Viser dialogboksen Indsæt til indsætning af tomme celler.

Ctrl+Minus (-)

Viser dialogboksen Slet for at slette de markerede celler.

Ctrl+;

Indsætter den aktuelle dato.

Ctrl+`

Skifter mellem visning af celleværdier og visning af formler i regnearket.

Ctrl+'

Kopierer en formel fra cellen oven over den aktive celle ind i cellen eller formellinjen.

Ctrl+1

Viser dialogboksen Formatér celler.

Ctrl+2

Anvender eller fjerner fed skrift.

Ctrl+3

Anvender eller fjerner kursiv.

Ctrl+4

Anvender eller fjerner understregning.

Ctrl+5

Anvender eller fjerner gennemstregning.

Ctrl+6

Skifter mellem at skjule objekter og vise objekter.

Ctrl+8

Viser eller skjuler dispositionssymboler.

Ctrl+9

Skjuler de markerede rækker.

Ctrl+0

Skjuler de markerede kolonner.

Ctrl+A

Markerer hele regnearket.

Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+A igen, markeres hele det aktuelle område og dets sumrækker. Hvis du trykker på Ctrl+A en tredje gang, markeres hele regnearket.

Viser dialogboksen Funktionsargumenter, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

Ctrl+Skift+A indsætter argumentnavne og parenteser, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

Ctrl+F

Anvender eller fjerner fed skrift.

Ctrl+C

Kopierer markerede celler.

Ctrl+D

Bruger kommandoen Fyld nedad til at kopiere indholdet og formatet af den øverste celle i et markeret område til de underliggende celler.

CTRL + E

Aktiverer Hurtigudfyld for at genkende mønstre automatisk i tilstødende kolonner og udfylde den aktuelle kolonne

Ctrl + F

Viser dialogboksen Søg og erstat med fanen Søg valgt.

Skift+F5 viser også denne fane, mens Skift+F4 gentager sidste søgning.

Ctrl+Skift+F åbner dialogboksen Formatér celler med fanen Skrifttype valgt.

Ctrl+G

Viser dialogboksen Gå til.

F5 viser også denne dialogboks.

Ctrl+H

Viser dialogboksen Søg og erstat med fanen Erstat valgt.

Ctrl+K

Anvender eller fjerner kursiv.

Ctrl+I

Viser dialogboksen Indsæt link for nye links eller dialogboksen Rediger link for markerede eksisterende links.

Ctrl+L

Viser dialogboksen Opret tabel.

Ctrl+N

Opretter en ny, tom projektmappe

Ctrl+O

Viser dialogboksen Åbn for at åbne eller finde en fil.

Ctrl+Skift+O markerer alle de celler, der indeholder kommentarer.

Ctrl+P

Viser fanen Udskriv i Microsoft Office Backstage-visning.

Ctrl+Skift+P åbner dialogboksen Formatér celler med fanen Skrifttype valgt.

Ctrl+Q

Viser indstillinger for Hurtig analyse for dine data, når du har celler, hvor disse data er markeret.

Ctrl+R

Bruger kommandoen Fyld til højre til at kopiere indholdet og formatet af cellen længst til venstre i et markeret område til cellerne til højre.

Ctrl+S

Gemmer den aktive fil med dens aktuelle filnavn, placering og filformat.

Ctrl+T

Viser dialogboksen Opret tabel.

Ctrl+U

Anvender eller fjerner understregning.

Ctrl+Skift+U skifter mellem at vise og skjule formellinjen.

Ctrl+V

Indsætter indholdet af Udklipsholder ved indsætningspunktet og erstatter enhver markering. Det er først tilgængeligt, når du har klippet eller kopieret et objekt, en tekst eller celleindhold.

Ctrl+Alt+V åbner dialogboksen Indsæt speciel. Kun tilgængelig, efter at du har klippet eller kopieret et objekt, tekst eller celleindhold i et regneark eller i et andet program.

Ctrl+W

Lukker det valgte projektmappevindue.

Ctrl+X

Klipper de markerede celler.

Ctrl+Y

Gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt.

Ctrl+Z

Bruger kommandoen Fortryd til at fortryde sidste kommando eller til at slette det sidste element, du oprettede.

Tip: Ctrl-kombinationerne Ctrl+J og Ctrl+M er ikke tildelt genveje.

Øverst på siden

Funktionstaster

Tast

Beskrivelse

F1

Viser opgaveruden Excel Hjælp.

Ctrl+F1 viser eller skjuler båndet.

Alt+F1 opretter et integreret diagram af dataene i det aktuelle område.

Alt+Skift+F1 indsætter et nyt regneark.

F2

Redigerer den aktive celle og placerer indsætningspunktet i slutningen af celleindholdet. Det flytter også indsætningspunktet til formellinjen, når redigering i en celle er deaktiveret.

Skift+F2 tilføjer eller redigerer en cellekommentar.

Ctrl+F2 viser området Vis udskrift under fanen Udskriv i Backstage-visning.

F3

Viser dialogboksen Indsæt navn. Er kun tilgængelig, hvis der er defineret navne i projektmappen (fanen Formler, gruppen Definerede navne, Definer navn).

Skift+F3 viser dialogboksen Indsæt funktion.

F4

Gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt.

Når en cellereference eller et område er markeret i en formel, bladrer F4 gennem alle de forskellige kombinationer af absolutte og relative referencer.

Ctrl+F4 lukker det valgte projektmappevindue.

Alt+F4 lukker Excel.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

Ctrl+F5 gendanner vinduesstørrelsen af det valgte projektmappevindue.

F6

Skifter mellem regnearket, båndet, opgaveruden og zoomkontrolelementerne. I et regneark, der er opdelt (menuen Vis, Administrer dette vindue, Frys ruder, kommandoen Opdel vindue), inkluderer F6 de opdelte ruder, når der skiftes mellem ruder og båndområdet.

Skift+F6 skifter mellem regnearket, zoomkontrolelementerne, opgaveruden og båndet.

Ctrl+F6 skifter til næste projektmappevindue, når der er åbnet mere end et projektmappevindue.

F7

Viser dialogboksen Stavekontrol for at kontrollere stavning i det aktive regneark eller markerede område.

Ctrl+F7 udfører kommandoen Flyt i projektmappevinduet, når det ikke er maksimeret. Brug piletasterne til at flytte vinduet, og tryk på Esc, når du er færdig.

F8

Slår udvidet tilstand til eller fra. I udvidet tilstand vises Udvidet markering på statuslinjen, og piletasterne udvider markeringen.

Skift+F8 gør det muligt at føje en separat celle eller et separat område til en markering af celler ved hjælp af piletasterne.

Ctrl+F8 udfører kommandoen Størrelse (i menuen Kontrolelement til projektmappevinduet), når et projektmappevindue ikke er maksimeret.

Alt+F8 viser dialogboksen Makro for at oprette, køre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åbne projektmapper.

Skift+F9 beregner det aktive regneark.

Ctrl+Alt+F9 beregner alle regneark i alle åbne projektmapper, uanset om de er ændret siden seneste beregning.

Ctrl+Alt+Skift+F9 kontrollerer afhængige formler igen og genberegner derefter alle celler i alle åbne projektmapper, herunder celler der ikke er markeret til beregning.

Ctrl+F9 minimerer et projektmappevindue til et ikon.

F10

Aktiverer eller deaktiverer tastetip. Du opnår det samme ved at trykke på Alt.

Skift+F10 viser genvejsmenuen for et markeret emne.

Alt+Skift+F10 viser menuen eller meddelelsen til en fejlkontrolknap.

Ctrl+F10 maksimerer eller gendanner det valgte projektmappevindue.

F11

Opretter et diagram af dataene i det aktuelle område i et separat ark.

Skift+F11 indsætter et nyt regneark.

Alt+F11 åbner Microsoft Visual Basic For Applications Editor, hvor du kan oprette en makro ved hjælp af VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Viser dialogboksen Gem som.

Øverst på siden

Andre nyttige genvejstaster

Tast

Beskrivelse

Alt

Viser tastetip (nye genveje) på båndet.

Eksempler:

Alt, U, D ændrer regnearket til visningen Sidelayout.

Alt, U, A ændrer regnearket til visningen Normal.

Alt, U, I ændrer regnearket til visningen Vis sideskift.

Piletaster

Flytter en celle op, ned, til venstre eller til højre i et regneark.

Ctrl+piletast flytter til kanten af det aktuelle dataregion i et regneark.

Skift+piletast udvider markeringen af celler med én celle.

Ctrl+Skift+piletast udvider markeringen af celler til den sidste celle, der ikke er tom, i samme kolonne eller række som den aktive celle, eller hvis den næste celle er tom, så udvides markeringen til den næste celle, som ikke er tom.

Venstre pil eller højre pil vælger fanen til venstre eller højre, når båndet er valgt. Disse piletaster skifter mellem hovedmenuen og undermenuen, når en undermenu er åben eller markeret. Når en båndfane er valgt, navigeres mellem fanens knapper med disse taster.

Pil ned eller pil op markerer næste eller forrige kommando, når en menu eller undermenu er åben. Når en båndfane er valgt, navigerer disse taster op eller ned i fanegruppen.

I en dialogboks bruges piletasterne til at flytte mellem indstillinger på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe af indstillinger.

Pil ned eller Alt+pil ned åbner en valgt rulleliste.

Tilbage

Sletter ét tegn mod venstre på formellinjen.

Rydder også indholdet af den aktive celle.

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til venstre for indsætningspunktet.

Delete

Fjerner celleindholdet (data og formler) fra markerede celler uden at påvirke celleformater eller kommentarer.

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til højre for indsætningspunktet.

End

End slår End-tilstand til eller fra. I End-tilstand kan du trykke på en pil for at flytte til den næste celle, som ikke er tom, i den samme kolonne eller række som den aktive celle. End-tilstand slås automatisk fra, når du har trykket på piletasten. Husk at trykke på End igen, inden du trykker på den næste piletast. Når End-tilstand er slået til, vises det på statuslinjen.

Hvis cellerne er tomme, og du trykker på End efterfulgt af en piletast, flyttes der til den sidste celle i rækken eller kolonnen.

End markerer også sidste kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Ctrl+End flytter til den sidste celle i et regneark i den nederste anvendte række i den anvendte kolonne yderst til højre. Hvis markøren er placeret på formellinjen, flytter Ctrl+End markøren til slutningen af teksten.

Ctrl+Skift+End udvider markeringen af celler til den sidst brugte celle i regnearket (nederste højre hjørne). Hvis markøren er placeret på formellinjen, markerer Ctrl+Skift+End al tekst på formellinjen fra markørens position til enden (dette påvirker ikke højden af formellinjen).

Enter

Gennemfører en celleindtastning fra cellen eller formellinjen og markerer cellen nedenfor (som standard).

I en dataformular flytter tasten til første felt i næste post.

Åbner en markeret menu (tryk på F10 for at aktivere menulinjen) eller udfører handlingen af en markeret kommando.

I en dialogboks udfører tasten handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med den fede kontur, ofte knappen OK).

Alt+Enter begynder på en ny linje i samme celle.

Ctrl+Enter udfylder det markerede celleområde med den aktuelle indtastning.

Skift+Enter fuldfører en celleindtastning og markerer cellen ovenfor.

Esc

Annullerer en indtastning i cellen eller på formellinjen

Lukker en åben menu eller undermenu, dialogboks eller et åbent meddelelsesvindue.

Det lukker desuden fuldskærmstilstand, når denne tilstand har været anvendt, og vender tilbage til normal skærmtilstand, så båndet og statuslinjen vises igen.

Home

Flytter til starten af en række i et regneark.

Flytter til cellen i vinduets øverste venstre hjørne, når Scroll Lock er aktiveret.

Markerer første kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Ctrl+Home flytter til starten af et regneark.

Ctrl+Skift+Home udvider markeringen af celler til begyndelsen af regnearket.

PgDn

Flytter ét skærmbillede ned i et regneark.

Alt+PgDn flytter ét skærmbillede til højre i et regneark.

Ctrl+PgDn flytter til næste ark i en projektmappe.

Ctrl+Skift+PgDn markerer det aktuelle og næste ark i en projektmappe.

PgUp

Flytter ét skærmbillede op i et regneark.

Alt+PgUp flytter ét skærmbillede til venstre i et regneark.

Ctrl+PgUp flytter til forrige ark i en projektmappe.

Ctrl+Skift+PgUp markerer det aktuelle og forrige ark i en projektmappe.

Mellemrum

I en dialogboks udfører den en valgt knaps handling eller markerer eller fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt.

Ctrl+mellemrum markerer en hel kolonne i regnearket.

Skift+mellemrum markerer en hel række i et regneark.

Ctrl+Skift+mellemrum markerer hele regnearket.

 • Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+Skift+mellemrum det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+mellemrum for anden gang, markeres det aktuelle område og dets sumrækker. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+mellemrum for tredje gang, markeres hele regnearket.

 • Når et objekt er markeret, markerer Ctrl+Skift+mellemrum alle objekter i et regneark.

Alt+mellemrum viser Kontrolelement for Excel-vinduet.

Tab

Flytter én celle til højre i et regneark.

Flytter mellem ulåste celler i et beskyttet regneark.

Flytter til næste indstilling eller gruppefelt i en dialogboks.

Skift+Tab flytter til forrige celle i et regneark eller til forrige indstilling i en dialogboks.

Ctrl+Tab skifter til næste fane i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab skifter til forrige fane i en dialogboks.

Øverst på siden

I denne artikel beskrives genvejstaster, funktionstaster og nogle andre almindelige genvejstaster til Excel 2010. Dette omfatter de genveje, som du kan bruge til at få adgang til båndet.

Bemærk: Hvis du bruger Microsoft Excel Starter 2010, skal du være opmærksom på, at ikke alle de funktioner, der er angivet til Excel, er understøttet i Excel Starter 2010.

Tip: Hvis denne reference skal være tilgængelig, når du arbejder, kan du udskrive dette emne. Tryk på CTRL+P for at udskrive dette emne.

Bemærk: Hvis en handling, som du ofte bruger, ikke har en genvejstast, kan du indspille en makro for at oprette en.

Vigtigt: 

 • De genvejstaster, der er beskrevet, henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en genvej kræver, at der trykkes på to eller flere taster på samme tid, er tasterne adskilt med et plustegn (+) i dette emne. Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

Tastaturadgang til båndet

Hvis båndet er nyt for dig, hjælper oplysningerne i dette afsnit dig med at forstå båndets model med genvejstaster. Båndet har nye genveje, der kaldes Tastetip, som du kan få vist, når du trykker på Alt-tasten.

Tastetipmærker vises på båndet

Hvis du vil have vist en fane på båndet, skal du trykke på fanens tast – f.eks. skal du trykke på bogstavet N for fanen Sæt ind eller M for fanen Formler. Dette viser alle tastetipmærker til knapperne på fanen. Tryk derefter på tasten til den ønskede knap.

Fungerer mine gamle genvejstaster stadig?

De genvejstaster, der starter med Ctrl, fungerer stadig i Excel 2010. Ctrl+C kopierer f.eks. stadig til Udklipsholder, og Ctrl+V indsætter stadig fra Udklipsholder.

De fleste af de gamle Alt+menugenvejstaster fungerer også stadig. Men du skal selv huske på hele genvejen – det vises ikke på skærmen, hvilke bogstaver du skal trykke på. Du kan f.eks. prøve at trykke på Alt og derefter trykke på en af de gamle menutaster E (Rediger), V (Vis), I (Indsæt) osv. Der vises et felt, der fortæller, at du bruger en hurtigtast fra en tidligere version af Microsoft Office. Hvis du kender hele tasterækkefølgen, kan du fortsætte og starte kommandoen. Hvis du ikke kender rækkefølgen, skal du trykke på Esc og i stedet for bruge tastetipmærkerne.

Ctrl-kombinationer for genvejstaster

Tip:  Download eller udskriv et Oversigtskort: Tastaturgenveje – Ctrl-taster (PDF)

Tast

Beskrivelse

CTRL+PgUp

Skifter mellem regnearksfaner fra venstre til højre.

Ctrl+PgDn

Skifter mellem regnearksfaner fra højre til venstre.

Ctrl+Skift+(

Viser skjulte rækker i det markerede område.

Ctrl+Skift+&

Anvender konturkanten på de markerede celler.

Ctrl+Skift+_

Fjerner konturkanten fra de markerede celler.

Ctrl+Skift+~

Anvender standardformatet for tal.

Ctrl+Skift+$

Anvender valutaformatet med to decimaler (negative tal i parentes).

Ctrl+Skift+%

Anvender procentformatet uden decimaler.

Ctrl+Skift+^

Anvender videnskabeligt format med to decimaler.

Ctrl+Skift+#

Anvender datoformatet med dag, måned og år.

Ctrl+Skift+@

Anvender klokkeslætsformatet med timer og minutter, og AM eller PM.

Ctrl+Skift+!

Anvender talformatet med to decimaler, tusindtalsseparator og minustegn (-) for negative værdier.

Ctrl+Skift+*

Markerer det aktuelle område, der omgiver den aktive celle (dataområdet omgivet af tomme rækker og tomme kolonner).

Markerer hele pivottabellen i en pivottabel.

Ctrl+Skift+:

Indsætter det aktuelle klokkeslæt.

Ctrl+Skift+"

Kopierer værdien fra cellen oven over den aktive celle til cellen eller formellinjen.

Ctrl+Skift+Plus (+)

Viser dialogboksen Indsæt til indsætning af tomme celler.

Ctrl+Minus (-)

Viser dialogboksen Slet for at slette de markerede celler.

Ctrl+;

Indsætter den aktuelle dato.

Ctrl+`

Skifter mellem visning af celleværdier og visning af formler i regnearket.

Ctrl+'

Kopierer en formel fra cellen oven over den aktive celle ind i cellen eller formellinjen.

Ctrl+1

Viser dialogboksen Formatér celler.

Ctrl+2

Anvender eller fjerner fed skrift.

Ctrl+3

Anvender eller fjerner kursiv.

Ctrl+4

Anvender eller fjerner understregning.

Ctrl+5

Anvender eller fjerner gennemstregning.

Ctrl+6

Skifter mellem at skjule objekter og vise objekter.

Ctrl+8

Viser eller skjuler dispositionssymboler.

Ctrl+9

Skjuler de markerede rækker.

Ctrl+0

Skjuler de markerede kolonner.

Ctrl+A

Markerer hele regnearket.

Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis der trykkes på Ctrl+A anden gang, markeres hele det aktuelle område og dets sumrækker. Hvis der trykkes på Ctrl+A tredje gang, markeres hele regnearket.

Viser dialogboksen Funktionsargumenter, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

Ctrl+Skift+A indsætter argumentnavne og parenteser, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

Ctrl+B

Anvender eller fjerner fed skrift.

Ctrl+C

Kopierer markerede celler.

Ctrl+D

Bruger kommandoen Fyld nedad til at kopiere indholdet og formatet af den øverste celle i et markeret område til de underliggende celler.

Ctrl+F

Viser dialogboksen Søg og erstat med fanen Søg valgt.

Skift+F5 viser også denne fane, mens Skift+F4 gentager sidste handling med Søg.

Ctrl+Skift+F åbner dialogboksen Formatér celler med fanen Skrifttype valgt.

Ctrl+G

Viser dialogboksen Gå til.

F5 viser også denne dialogboks.

Ctrl+H

Viser dialogboksen Søg og erstat med fanen Erstat valgt.

Ctrl+I

Anvender eller fjerner kursiv.

Ctrl+K

Viser dialogboksen Indsæt link for nye links eller dialogboksen Rediger link for markerede eksisterende links.

Ctrl+L

Viser dialogboksen Opret tabel.

Ctrl+N

Opretter en ny, tom projektmappe

Ctrl+O

Viser dialogboksen Åbn for at åbne eller finde en fil.

Ctrl+Skift+O markerer alle de celler, der indeholder kommentarer.

Ctrl+P

Viser fanen Udskriv i Microsoft Office Backstage-visning.

Ctrl+Skift+P åbner dialogboksen Formatér celler med fanen Skrifttype valgt.

Ctrl+R

Bruger kommandoen Fyld til højre til at kopiere indholdet og formatet af cellen længst til venstre i et markeret område til cellerne til højre.

Ctrl+S

Gemmer den aktive fil med dens aktuelle filnavn, placering og filformat.

Ctrl+T

Viser dialogboksen Opret tabel.

Ctrl+U

Anvender eller fjerner understregning.

Ctrl+Skift+U skifter mellem at vise og skjule formellinjen.

Ctrl+V

Indsætter indholdet af Udklipsholder ved indsætningspunktet og erstatter enhver markering. Det er først tilgængeligt, når du har klippet eller kopieret et objekt, en tekst eller celleindhold.

Ctrl+Alt+V åbner dialogboksen Indsæt speciel. Kun tilgængelig, efter at du har klippet eller kopieret et objekt, en tekst eller et celleindhold i et regneark eller i et andet program.

Ctrl+W

Lukker det valgte projektmappevindue.

Ctrl+X

Klipper de markerede celler.

Ctrl+Y

Gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt.

Ctrl+Z

Bruger kommandoen Fortryd til at fortryde sidste kommando eller til at slette det sidste element, du oprettede.

Tip: Ctrl-kombinationerne Ctrl+E, Ctrl+J, Ctrl+M og Ctrl+Q er ikke tildelt genveje.

Øverst på siden

Funktionstaster

Tip:  Download eller udskriv et Oversigtskort: Tastaturgenveje – funktionstaster. (PDF)

Tast

Beskrivelse

F1

Viser opgaveruden Excel Hjælp.

Ctrl+F1 viser eller skjuler båndet.

Alt+F1 opretter et integreret diagram af dataene i det aktuelle område.

Alt+Skift+F1 indsætter et nyt regneark.

F2

Redigerer den aktive celle og placerer indsætningspunktet i slutningen af celleindholdet. Det flytter også indsætningspunktet til formellinjen, når redigering i en celle er deaktiveret.

Skift+F2 tilføjer eller redigerer en cellekommentar.

Ctrl+F2 viser området Vis udskrift under fanen Udskriv i Backstage-visning.

F3

Viser dialogboksen Indsæt navn. Kun tilgængelig, hvis der er eksisterende navne i projektmappen.

Skift+F3 viser dialogboksen Indsæt funktion.

F4

Gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt.

Når en cellereference eller et område er markeret i en formel, bladrer F4 gennem alle de forskellige kombinationer af absolutte og relative referencer.

Ctrl+F4 lukker det valgte projektmappevindue.

Alt+F4 lukker Excel.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

Ctrl+F5 gendanner vinduesstørrelsen af det valgte projektmappevindue.

F6

Skifter mellem regnearket, båndet, opgaveruden og zoomkontrolelementerne. I et regneark, der er opdelt (menuen Vis, Administrer dette vindue, Frys ruder, kommandoen Opdel vindue), inkluderer F6 de opdelte ruder, når der skiftes mellem ruder og båndområdet.

Skift+F6 skifter mellem regnearket, zoomkontrolelementerne, opgaveruden og båndet.

Ctrl+F6 skifter til næste projektmappevindue, når der er åbnet mere end et projektmappevindue.

F7

Viser dialogboksen Stavekontrol for at kontrollere stavning i det aktive regneark eller markerede område.

Ctrl+F7 udfører kommandoen Flyt i projektmappevinduet, når det ikke er maksimeret. Brug piletasterne til at flytte vinduet, og tryk på Enter, når du er færdig, eller Esc for at annullere.

F8

Slår udvidet tilstand til eller fra. I udvidet tilstand vises Udvidet markering på statuslinjen, og piletasterne udvider markeringen.

Skift+F8 gør det muligt at føje en ikke-sammenhængende celle eller område til en markering af celler ved hjælp af piletasterne.

Ctrl+F8 udfører kommandoen Størrelse (i menuen Kontrolelement til projektmappevinduet), når en projektmappe ikke er maksimeret.

Alt+F8 viser dialogboksen Makro til at oprette, køre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åbne projektmapper.

Skift+F9 beregner det aktive regneark.

Ctrl+Alt+F9 beregner alle regneark i alle åbne projektmapper, uanset om de er ændret siden seneste beregning.

Ctrl+Alt+Skift+F9 kontrollerer afhængige formler igen og beregner derefter alle celler i alle åbne projektmapper, herunder celler, der ikke er markeret til beregning.

Ctrl+F9 minimerer et projektmappevindue til et ikon.

F10

Aktiverer eller deaktiverer tastetip. (Du opnår det samme ved at trykke på Alt).

Skift+F10 viser genvejsmenuen for et markeret emne.

Alt+Skift+F10 viser menuen eller meddelelsen til en fejlkontrolknap.

Ctrl+F10 maksimerer eller gendanner det valgte projektmappevindue.

F11

Opretter et diagram af dataene i det aktuelle område i et separat ark.

Skift+F11 indsætter et nyt regneark.

Alt+F11 åbner Microsoft Visual Basic For Applications Editor, hvor du kan oprette en makro ved hjælp af VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Viser dialogboksen Gem som.

Øverst på siden

Andre nyttige genvejstaster

Bemærk:  Download eller udskriv et Oversigtskort: Tastaturgenveje – diverse. (PDF)

Tast

Beskrivelse

Alt

Viser tastetip (nye genveje) på båndet.

Eksempler:

Alt, U, D ændrer regnearket til visningen Sidelayout.

Alt, U, A ændrer regnearket til visningen Normal.

Alt, U, I ændrer regnearket til visningen Vis sideskift.

PILETASTERNE

Flytter en celle op, ned, til venstre eller til højre i et regneark.

Ctrl+piletast flytter til kanten af det aktuelle dataregion i et regneark.

Skift+piletast udvider markeringen af celler med én celle.

Ctrl+Skift+piletast udvider markeringen af celler til den sidste celle, der ikke er tom, i samme kolonne eller række som den aktive celle, eller hvis den næste celle er tom, så udvides markeringen til den næste celle, som ikke er tom.

Venstre pil eller højre pil vælger fanen til venstre eller højre, når båndet er valgt. Disse piletaster skifter mellem hovedmenuen og undermenuen, når en undermenu er åben eller markeret. Når en båndfane er valgt, navigeres mellem fanens knapper med disse taster.

Pil ned eller pil op markerer næste eller forrige kommando, når en menu eller undermenu er åben. Når en båndfane er valgt, navigerer disse taster op eller ned i fanegruppen.

I en dialogboks bruges piletasterne til at flytte mellem indstillinger på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe af indstillinger.

Pil ned eller Alt+pil ned åbner en valgt rulleliste.

Tilbage

Sletter ét tegn mod venstre på formellinjen.

Rydder også indholdet af den aktive celle.

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til venstre for indsætningspunktet.

Delete

Fjerner celleindholdet (data og formler) fra markerede celler uden at påvirke celleformater eller kommentarer.

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til højre for indsætningspunktet.

End

End aktiverer End-tilstand. I End-tilstand kan du trykke på en piletast for at gå til den næste ikke-tomme celle i den samme kolonne eller række som den aktive celle. Hvis cellerne er tomme, og du trykker på End efterfulgt af en piletast, flyttes der til den sidste celle i rækken eller kolonnen.

End markerer også sidste kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Ctrl+End flytter til den sidste celle i et regneark i den nederste anvendte række i den anvendte kolonne yderst til højre. Hvis markøren er placeret på formellinjen, flytter Ctrl+End markøren til slutningen af teksten.

Ctrl+Skift+End udvider markeringen af celler til den sidst brugte celle i regnearket (nederste højre hjørne). Hvis markøren er placeret på formellinjen, markerer Ctrl+Skift+End al tekst på formellinjen fra markørens position til enden (dette påvirker ikke højden af formellinjen).

Enter

Gennemfører en celleindtastning fra cellen eller formellinjen og markerer cellen nedenfor (som standard).

I en dataformular flytter tasten til første felt i næste post.

Åbner en markeret menu (tryk på F10 for at aktivere menulinjen) eller udfører handlingen af en markeret kommando.

I en dialogboks udfører tasten handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med den fede kontur, ofte knappen OK).

Alt+Enter begynder på en ny linje i samme celle.

Ctrl+Enter udfylder det markerede celleområde med den aktuelle indtastning.

Skift+Enter fuldfører en celleindtastning og markerer cellen ovenfor.

Esc

Annullerer en indtastning i cellen eller på formellinjen

Lukker en åben menu eller undermenu, dialogboks eller et åbent meddelelsesvindue.

Det lukker desuden fuldskærmstilstand, når denne tilstand har været anvendt, og vender tilbage til normal skærmtilstand, så båndet og statuslinjen vises igen.

Home

Flytter til starten af en række i et regneark.

Flytter til cellen i vinduets øverste venstre hjørne, når Scroll Lock er aktiveret.

Markerer første kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Ctrl+Home flytter til starten af et regneark.

Ctrl+Skift+Home udvider markeringen af celler til begyndelsen af regnearket.

PgDn

Flytter ét skærmbillede ned i et regneark.

Alt+PgDn flytter ét skærmbillede til højre i et regneark.

Ctrl+PgDn flytter til næste ark i en projektmappe.

Ctrl+Skift+PgDn markerer det aktuelle og næste ark i en projektmappe.

PgUp

Flytter ét skærmbillede op i et regneark.

Alt+PgUp flytter ét skærmbillede til venstre i et regneark.

Ctrl+PgUp flytter til forrige ark i en projektmappe.

Ctrl+Skift+PgUp markerer det aktuelle og forrige ark i en projektmappe.

Mellemrum

I en dialogboks udfører den en valgt knaps handling eller markerer eller fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt.

Ctrl+Mellemrum markerer en hel kolonne i et regneark.

Skift+Mellemrum markerer en hel række i et regneark.

Ctrl+Skift+Mellemrum markerer hele regnearket.

 • Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+Skift+Mellemrum det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+Mellemrum en gang til, markeres det aktuelle område og dets sumrækker. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+Mellemrum en tredje gang, markeres hele regnearket.

 • Når et objekt er markeret, markerer Ctrl+Skift+Mellemrum alle objekter i et regneark.

Alt+Mellemrum viser menuen Kontrolelement for Excel-vinduet.

Tabulator

Flytter én celle til højre i et regneark.

Flytter mellem ulåste celler i et beskyttet regneark.

Flytter til næste indstilling eller gruppefelt i en dialogboks.

Skift+Tab flytter til forrige celle i et regneark eller til forrige valgmulighed i en dialogboks.

Ctrl+Tab skifter til næste fane i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab skifter til forrige fane i en dialogboks.

I denne artikel beskrives genvejstaster, funktionstaster og nogle andre almindelige genvejstaster til Excel 2007. Dette omfatter de genveje, som du kan bruge til at få adgang til båndet.

Tip: Hvis denne reference skal være tilgængelig, når du arbejder, kan du udskrive dette emne. Tryk på CTRL+P for at udskrive dette emne.

Bemærk: Hvis en handling, som du ofte bruger, ikke har en genvejstast, kan du indspille en makro for at oprette en.

Vigtigt: 

 • De genvejstaster, der er beskrevet, henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Hvis en genvej kræver, at der trykkes på to eller flere taster på samme tid, er tasterne adskilt med et plustegn (+) i dette emne. Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

Ctrl-kombinationer for genvejstaster

Tast

Beskrivelse

CTRL+PgUp

Skifter mellem regnearksfaner fra venstre til højre.

Ctrl+PgDn

Skifter mellem regnearksfaner fra højre til venstre.

Ctrl+Skift+(

Viser skjulte rækker i det markerede område.

Ctrl+Skift+)

Viser skjulte kolonner i markeringen.

Ctrl+Skift+&

Anvender konturkanten på de markerede celler.

Ctrl+Skift+_

Fjerner konturkanten fra de markerede celler.

Ctrl+Skift+~

Anvender standardformatet for tal.

Ctrl+Skift+$

Anvender valutaformatet med to decimaler (negative tal i parentes).

Ctrl+Skift+%

Anvender procentformatet uden decimaler.

Ctrl+Skift+^

Anvender eksponentielt talformat med to decimalpladser

Ctrl+Skift+#

Anvender datoformatet med dag, måned og år.

Ctrl+Skift+@

Anvender klokkeslætsformatet med timer og minutter, og AM eller PM.

Ctrl+Skift+!

Anvender talformatet med to decimaler, tusindtalsseparator og minustegn (-) for negative værdier.

Ctrl+Skift+*

Markerer det aktuelle område, der omgiver den aktive celle (dataområdet omgivet af tomme rækker og tomme kolonner).

Markerer hele pivottabellen i en pivottabel.

Ctrl+Skift+:

Indsætter det aktuelle klokkeslæt.

Ctrl+Skift+"

Kopierer værdien fra cellen oven over den aktive celle til cellen eller formellinjen.

Ctrl+Skift+Plus (+)

Viser dialogboksen Indsæt til indsætning af tomme celler.

Ctrl+Minus (-)

Viser dialogboksen Slet for at slette de markerede celler.

Ctrl+;

Indsætter den aktuelle dato.

Ctrl+`

Skifter mellem visning af celleværdier og visning af formler i regnearket.

Ctrl+'

Kopierer en formel fra cellen oven over den aktive celle ind i cellen eller formellinjen.

Ctrl+1

Viser dialogboksen Formatér celler.

Ctrl+2

Anvender eller fjerner fed skrift.

Ctrl+3

Anvender eller fjerner kursiv.

Ctrl+4

Anvender eller fjerner understregning.

Ctrl+5

Anvender eller fjerner gennemstregning.

Ctrl+6

Skifter mellem at skjule objekter, vise objekter og vise pladsholdere for objekter

Ctrl+8

Viser eller skjuler dispositionssymboler.

Ctrl+9

Skjuler de markerede rækker.

Ctrl+0

Skjuler de markerede kolonner.

Ctrl+A

Markerer hele regnearket.

Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+A det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+A for anden gang, markeres det aktuelle område og dets sumrækker. Hvis du trykker på Ctrl+A for tredje gang, markeres hele regnearket.

Viser dialogboksen Funktionsargumenter, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

Ctrl+Skift+A indsætter argumentnavne og parenteser, når indsætningspunktet er til højre for et funktionsnavn i en formel.

Ctrl+B

Anvender eller fjerner fed skrift.

Ctrl+C

Kopierer markerede celler.

Ctrl+C efterfulgt af endnu en Ctrl+C viser Udklipsholder.

Ctrl+D

Bruger kommandoen Fyld nedad til at kopiere indholdet og formatet af den øverste celle i et markeret område til de underliggende celler.

Ctrl+F

Viser dialogboksen Søg og erstat med fanen Søg valgt.

Skift+F5 viser også denne fane, mens Skift+F4 gentager sidste handling med Søg.

Ctrl+Skift+F åbner dialogboksen Formatér celler med fanen Skrifttype valgt.

Ctrl+G

Viser dialogboksen Gå til.

F5 viser også denne dialogboks.

Ctrl+H

Viser dialogboksen Søg og erstat med fanen Erstat valgt.

Ctrl+I

Anvender eller fjerner kursiv.

Ctrl+K

Viser dialogboksen Indsæt link for nye links eller dialogboksen Rediger link for markerede eksisterende links.

Ctrl+N

Opretter en ny, tom projektmappe

Ctrl+O

Viser dialogboksen Åbn for at åbne eller finde en fil.

Ctrl+Skift+O markerer alle de celler, der indeholder kommentarer.

Ctrl+P

Viser dialogboksen Udskriv.

Ctrl+Skift+P åbner dialogboksen Formatér celler med fanen Skrifttype valgt.

Ctrl+R

Bruger kommandoen Fyld til højre til at kopiere indholdet og formatet af cellen længst til venstre i et markeret område til cellerne til højre.

Ctrl+S

Gemmer den aktive fil med dens aktuelle filnavn, placering og filformat.

Ctrl+T

Viser dialogboksen Opret tabel.

Ctrl+U

Anvender eller fjerner understregning.

Ctrl+Skift+U skifter mellem at vise og skjule formellinjen.

Ctrl+V

Indsætter indholdet af Udklipsholder ved indsætningspunktet og erstatter enhver markering. Det er først tilgængeligt, når du har klippet eller kopieret et objekt, en tekst eller celleindhold.

Ctrl+Alt+V åbner dialogboksen Indsæt speciel. Kun tilgængelig, efter at du har klippet eller kopieret et objekt, en tekst eller et celleindhold i et regneark eller i et andet program.

Ctrl+W

Lukker det valgte projektmappevindue.

Ctrl+X

Klipper de markerede celler.

Ctrl+Y

Gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt.

Ctrl+Z

Bruger kommandoen Fortryd til at fortryde sidste kommando eller til at slette det sidste element, du oprettede.

Ctrl+Skift+Z bruger kommandoen Fortryd eller Annuller Fortryd til at fortryde eller gendanne den sidste automatiske rettelse, når i-mærker for Autokorrektur vises.

Øverst på siden

Funktionstaster

Tast

Beskrivelse

F1

Viser opgaveruden Microsoft Office Excel Hjælp.

Ctrl+F1 viser eller skjuler båndet, en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

Alt+F1 opretter et diagram af dataene i det aktuelle område.

Alt+Skift+F1 indsætter et nyt regneark.

F2

Redigerer den aktive celle og placerer indsætningspunktet i slutningen af celleindholdet. Det flytter også indsætningspunktet til formellinjen, når redigering i en celle er deaktiveret.

Skift+F2 tilføjer eller redigerer en cellekommentar.

Ctrl+F2 viser vinduet Vis udskrift.

F3

Viser dialogboksen Indsæt navn.

Skift+F3 viser dialogboksen Indsæt funktion.

F4

Gentager sidste kommando eller handling, hvis det er muligt.

Når en cellereference eller et område er markeret i en formel, bladrer F4 gennem de forskellige kombinationer af absolutte og relative referencer.

Ctrl+F4 lukker det valgte projektmappevindue.

F5

Viser dialogboksen Gå til.

Ctrl+F5 gendanner vinduesstørrelsen af det valgte projektmappevindue.

F6

Skifter mellem regnearket, båndet, opgaveruden og zoomkontrolelementerne. I et regneark, der er opdelt (menuen Vis, Administrer dette vindue, Frys ruder, kommandoen Opdel vindue), inkluderer F6 de opdelte ruder, når der skiftes mellem ruder og båndområdet.

Skift+F6 skifter mellem regnearket, zoomkontrolelementerne, opgaveruden og båndet.

Ctrl+F6 skifter til næste projektmappevindue, når der er åbnet mere end et projektmappevindue.

F7

Viser dialogboksen Stavekontrol for at kontrollere stavning i det aktive regneark eller markerede område.

Ctrl+F7 udfører kommandoen Flyt i projektmappevinduet, når det ikke er maksimeret. Brug piletasterne til at flytte vinduet, og tryk på Enter, når du er færdig, eller Esc for at annullere.

F8

Slår udvidet tilstand til eller fra. I udvidet tilstand vises Udvidet markering på statuslinjen, og piletasterne udvider markeringen.

Skift+F8 gør det muligt at føje en ikke-sammenhængende celle eller område til en markering af celler ved hjælp af piletasterne.

Ctrl+F8 udfører kommandoen Størrelse (i menuen Kontrolelement til projektmappevinduet), når en projektmappe ikke er maksimeret.

Alt+F8 viser dialogboksen Makro til at oprette, køre, redigere eller slette en makro.

F9

Beregner alle regneark i alle åbne projektmapper.

Skift+F9 beregner det aktive regneark.

Ctrl+Alt+F9 beregner alle regneark i alle åbne projektmapper, uanset om de er ændret siden seneste beregning.

Ctrl+Alt+Skift+F9 kontrollerer afhængige formler igen og beregner derefter alle celler i alle åbne projektmapper, herunder celler, der ikke er markeret til beregning.

Ctrl+F9 minimerer et projektmappevindue til et ikon.

F10

Aktiverer eller deaktiverer tastetip.

Skift+F10 viser genvejsmenuen for et markeret emne.

Alt+Skift+F10 viser menuen eller meddelelsen til et i-mærke. Hvis mere end ét i-mærke er til stede, skiftes der til det næste i-mærke, og dets menu eller meddelelse vises.

Ctrl+F10 maksimerer eller gendanner det valgte projektmappevindue.

F11

Opretter et diagram af dataene i det aktuelle område.

Skift+F11 indsætter et nyt regneark.

Alt+F11 åbner Microsoft Visual Basic Editor, hvor du kan oprette en makro ved hjælp af VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Viser dialogboksen Gem som.

Øverst på siden

Andre nyttige genvejstaster

Tast

Beskrivelse

PILETASTERNE

Flytter en celle op, ned, til venstre eller til højre i et regneark.

Ctrl+piletast flytter til kanten af det aktuelle dataregion i et regneark.

Skift+piletast udvider markeringen af celler med én celle.

Ctrl+Skift+piletast udvider markeringen af celler til den sidste celle, der ikke er tom, i samme kolonne eller række som den aktive celle, eller hvis den næste celle er tom, så udvides markeringen til den næste celle, som ikke er tom.

Venstre pil eller højre pil vælger fanen til venstre eller højre, når båndet er valgt. Disse piletaster skifter mellem hovedmenuen og undermenuen, når en undermenu er åben eller markeret. Når en båndfane er valgt, navigeres mellem fanens knapper med disse taster.

Pil ned eller pil op markerer næste eller forrige kommando, når en menu eller undermenu er åben. Når en båndfane er valgt, navigerer disse taster op eller ned i fanegruppen.

I en dialogboks bruges piletasterne til at flytte mellem indstillinger på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe af indstillinger.

Pil ned eller Alt+pil ned åbner en valgt rulleliste.

Tilbage

Sletter ét tegn mod venstre på formellinjen.

Rydder også indholdet af den aktive celle.

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til venstre for indsætningspunktet.

Delete

Fjerner celleindholdet (data og formler) fra markerede celler uden at påvirke celleformater eller kommentarer.

I celleredigeringstilstand sletter tasten tegnet til højre for indsætningspunktet.

End

Flytter til cellen i vinduets nederste højre hjørne, når Scroll Lock er aktiveret.

Markerer også sidste kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Ctrl+End flytter til den sidste celle i et regneark i den nederste anvendte række i den anvendte kolonne yderst til højre. Hvis markøren er placeret på formellinjen, flytter Ctrl+End markøren til slutningen af teksten.

Ctrl+Skift+End udvider markeringen af celler til den sidst brugte celle i regnearket (nederste højre hjørne). Hvis markøren er placeret på formellinjen, markerer Ctrl+Skift+End al tekst på formellinjen fra markørens position til enden (dette påvirker ikke højden af formellinjen).

Enter

Gennemfører en celleindtastning fra cellen eller formellinjen og markerer cellen nedenfor (som standard).

I en dataformular flytter tasten til første felt i næste post.

Åbner en markeret menu (tryk på F10 for at aktivere menulinjen) eller udfører handlingen af en markeret kommando.

I en dialogboks udfører tasten handlingen for standardkommandoknappen i dialogboksen (knappen med den fede kontur, ofte knappen OK).

Alt+Enter begynder på en ny linje i samme celle.

Ctrl+Enter udfylder det markerede celleområde med den aktuelle indtastning.

Skift+Enter fuldfører en celleindtastning og markerer cellen ovenfor.

Esc

Annullerer en indtastning i cellen eller på formellinjen

Lukker en åben menu eller undermenu, dialogboks eller et åbent meddelelsesvindue.

Det lukker desuden fuldskærmstilstand, når denne tilstand har været anvendt, og vender tilbage til normal skærmtilstand, så båndet og statuslinjen vises igen.

Home

Flytter til starten af en række i et regneark.

Flytter til cellen i vinduets øverste venstre hjørne, når Scroll Lock er aktiveret.

Markerer første kommando i menuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Ctrl+Home flytter til starten af et regneark.

Ctrl+Skift+Home udvider markeringen af celler til begyndelsen af regnearket.

PgDn

Flytter ét skærmbillede ned i et regneark.

Alt+PgDn flytter ét skærmbillede til højre i et regneark.

Ctrl+PgDn flytter til næste ark i en projektmappe.

Ctrl+Skift+PgDn markerer det aktuelle og næste ark i en projektmappe.

PgUp

Flytter ét skærmbillede op i et regneark.

Alt+PgUp flytter ét skærmbillede til venstre i et regneark.

Ctrl+PgUp flytter til forrige ark i en projektmappe.

Ctrl+Skift+PgUp markerer det aktuelle og forrige ark i en projektmappe.

Mellemrum

I en dialogboks udfører den en valgt knaps handling eller markerer eller fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt.

Ctrl+Mellemrum markerer en hel kolonne i et regneark.

Skift+Mellemrum markerer en hel række i et regneark.

Ctrl+Skift+Mellemrum markerer hele regnearket.

 • Hvis regnearket indeholder data, markerer Ctrl+Skift+Mellemrum det aktuelle område. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+Mellemrum en gang til, markeres det aktuelle område og dets sumrækker. Hvis du trykker på Ctrl+Skift+Mellemrum en tredje gang, markeres hele regnearket.

 • Når et objekt er markeret, markerer Ctrl+Skift+Mellemrum alle objekter i et regneark.

Alt+Mellemrum viser menuen Kontrolelement for Microsoft Office Excel-vinduet.

Tabulator

Flytter én celle til højre i et regneark.

Flytter mellem ulåste celler i et beskyttet regneark.

Flytter til næste indstilling eller gruppefelt i en dialogboks.

Skift+Tab flytter til forrige celle i et regneark eller til forrige valgmulighed i en dialogboks.

Ctrl+Tab skifter til næste fane i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab skifter til forrige fane i en dialogboks.

Øverst på siden

Tastaturgenveje for Excel 2016 til Mac er angivet her. Hvis du bruger Excel på en Windows-computer, virker mange af genvejene, der bruger Ctrl-tasten, også i Excel 2016 til Mac. Men ikke alle gør det. Når du er i tvivl, skal du se denne liste. Bemærk, at de genveje, der er angivet i dette emne, henviser til amerikansk tastaturlayout.

Ofte benyttede genveje

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sætte ind

KOMMANDO + V
eller
Control + V

Kopiere

Indsætte et nyt ark. ** KOMMANDO + C
eller
Ctrl+C

Rydde

DELETE

Gemme

KOMMANDO + S
eller
Control + S

Fortryde

KOMMANDO + Z
eller
Control + Z

Annullere Fortryd

KOMMANDO + Y eller

Ctrl + Y eller
KOMMANDO + Shift+ Z

Klippe

KOMMANDO + X
eller
Control + X

Bruge fed skrift

KOMMANDO + B
eller
Ctrl+ B

Udskrive

KOMMANDO + P
eller
Control + P

Åbne Visual Basic

Alternativ + F11

Udfylde nedad

KOMMANDO + D
eller
Control + D

Udfylde til højre

KOMMANDO + R
eller
Control + R

Indsætte celler

Control + Shift + =

Slette celler

KOMMANDO + bindestreg
eller
Control + bindestreg

Beregne alle åbne projektmapper

KOMMANDO + =
eller
F9

Lukke vindue

KOMMANDO + W
eller
Control + W

Afslutte Excel

KOMMANDO + Q

Vise dialogboksen Gå til

Ctrl + G
eller
F5

Vise dialogboksen Formatér celler

KOMMANDO + 1
eller
Control + 1

Vise dialogboksen Erstat

Ctrl + H
eller
KOMMANDO + Shift + H

indsætte speciel

KOMMANDO + Control + V
eller
Control + Option + V
eller
KOMMANDO Option + V

Understrege

KOMMANDO + U

Bruge kursiv skrift

KOMMANDO + I
eller
Control + I

Ny tom projektmappe

KOMMANDO + N
eller
Control + N

Ny projektmappe fra skabelon

KOMMANDO + Shift + P

Åbne dialogboksen Gem som

KOMMANDO + Shift + S
eller
F12

Vise vinduet Hjælp

F1
eller
KOMMANDO + /

Vælge alle

KOMMANDO + A
eller
KOMMANDO + Shift + mellemrumstast

Tilføje eller fjerne et filter

KOMMANDO + Shift + F
eller
Control + Shift + L

Minimere eller maksimere båndfanerne

KOMMANDO + Option + R

Åbne dialogboksen Åbn

KOMMANDO + O
eller
Control + O

Foretage stavekontrol

F7

Åbne synonymordbogen

Shift + F7

Vise Formelbygger

Shift + F3

Åbne dialogboksen Definer navn

KOMMANDO + F3

Åbne dialogboksen Opret navne

KOMMANDO + Shift + F3

Indsætte et nyt ark*

Shift + F11

Udskrive

KOMMANDO + P eller CTRL + P

Vis udskrift

KOMMANDO + P eller CTRL + P

** Denne genvej er i konflikt med en tastetildeling, der er standard i Mac OS. Hvis du vil bruge denne genvej, skal du ændre tastaturindstillingerne for din Mac. Gå til Apple > Systemindstillinger > Tastatur > Genveje. Klik på Missionskontrol, og fjern derefter markeringen af indstillingen Vis skrivebord.

Øverst på siden

Funktionstaster

Bemærk: Bemærk! Hvis en funktionstast ikke fungerer, som du forventer det, skal du trykke på Fn-tasten foruden funktionstasten. Hvis du ikke vil trykke på Fn-tasten hver gang, kan du ændre dine systemindstillinger: Gå til Apple > Systemindstillinger > Tastatur. Markér derefter afkrydsningsfeltet for Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise vinduet Hjælp

F1

Redigere den markerede tekst

F2

Indsætte eller redigere en cellekommentar

Skift + F2

Åbne dialogboksen Gem

Option+F2

Åbne Formelgenerator

Skift+F3

Åbne dialogboksen Definer navn

KOMMANDO + F3

Lukke

KOMMANDO + F4

Vise dialogboksen Gå til

F5

Vise dialogboksen Søg

Skift + F5

Gå til dialogboksen Søg i ark

Control + F5

Foretage stavekontrol

F7

Åbne synonymordbogen

Skift + F7 eller CTRL + Option + KOMMANDO + R

Udvide det markerede område

F8

Føje til markeringen

Skift + F8

Vise dialogboksen Makro

Option + F8

Beregne alle åbne projektmapper

F9

Beregne det aktive ark

Skift + F9

Minimere det aktive vindue

Control + F9

Vise en genvejsmenu eller "højreklikke" på en menu

Skift + F10

Maksimere eller gendanne det aktive vindue

Control + F10 eller KOMMANDO + F10

Indsætte et nyt diagramark.*

F11

Indsætte et nyt ark*

Skift + F11

Indsætte et Excel 4.0-makroark

KOMMANDO + F11

Åbne Visual Basic

Option + F11

Vise dialogboksen Gem som

F12

Vise dialogboksen Åbn

KOMMANDO + F12

Øverst på siden

Flytte og rulle i et ark eller en projektmappe

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå en celle op, ned, til venstre eller til højre

En piletast

Gå til kanten af det aktuelle dataområde

KOMMANDO + piletast

Gå til begyndelsen af en række

HOME

Gå til begyndelsen af arket

Control + Home

Gå til den sidste celle, som er i brug i arket

Control + End

Flytte et skærmbillede ned

Page Down
på en MacBook, tryk på Fn + pil ned

Flytte et skærmbillede op

Page Up
På en MacBook, tryk på Fn + pil op

Gå ét skærmbillede til højre

Option + Page Down

Gå ét skærmbillede til venstre

OPTION + Page Up

Gå til næste ark i projektmappen

Control + Page Down
eller
Option + Pil ned

Gå til det forrige ark i projektmappen

Control + Page Down
eller
Option + Venstre pil

Rulle for at få vist den aktive celle

Control + Delete

Vise dialogboksen Gå til

Ctrl + G

Vise dialogboksen Søg

Ctrl+F
eller
Skift+F5

Gå til søgning (i en celle, eller når en celle er markeret)

KOMMANDO + F

Gå mellem ulåste celler i et beskyttet ark

Tabulator

Øverst på siden

Udskrive

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udskrive

KOMMANDO + P eller CTRL + P

Vis udskrift

KOMMANDO + P eller CTRL + P

Øverst på siden

Indtaste data i et ark

Bemærk: Bemærk! Hvis en funktionstast ikke fungerer, som du forventer det, skal du trykke på Fn-tasten foruden funktionstasten. Hvis du ikke vil trykke på Fn-tasten hver gang, kan du ændre dine systemindstillinger: Gå til Apple > Systemindstillinger > Tastatur. Markér derefter afkrydsningsfeltet for Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Redigere den markerede tekst

F2

Udføre en celleindtastning og gå fremad i markeringen

ENTER

Starte på en ny linje i samme celle

Control + Option + Enter

Udfylde det valgte celleområde med den tekst, som du indtaster

KOMMANDO + Retur
eller
Ctrl + Retur

Udføre en celleindtastning og gå opad i markeringen

Shift +Enter

Udføre en celleindtastning og gå til højre i markeringen

TAB

Udføre en celleindtastning og gå til venstre i markeringen

Shift + Tab

Annullere en celleindtastning

ESC

Slette tegnet til venstre for indsættelsespunktet eller slette det markerede

DELETE

Slette tegnet til højre for indsætningspunktet eller slette markeringen
Bemærk: Nogle mindre tastaturer har ikke denne tast

Delete

Slette tekst til slutningen af linjen
Bemærk: Nogle mindre tastaturer har ikke denne tast

Control + Delete

Gå ét tegn op, ned, til venstre eller til højre

En piletast

Gå til begyndelsen af linjen

HOME

Indsætte en kommentar

Shift+F2

Åbne og redigere en cellekommentar

Shift+F2

Udfylde nedad

Control + D
eller

KOMMANDO + D

Udfylde til højre

Control + R
eller

KOMMANDO + R

Definere et navn

Control + L

Øverst på siden

Arbejde i celler på formellinjen

Bemærk: Bemærk! Hvis en funktionstast ikke fungerer, som du forventer det, skal du trykke på Fn-tasten foruden funktionstasten. Hvis du ikke vil trykke på Fn-tasten hver gang, kan du ændre dine systemindstillinger: Gå til Apple > Systemindstillinger > Tastatur. Markér derefter afkrydsningsfeltet for Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Redigere den markerede tekst

F2

Redigere den aktive celle og derefter fjerne den eller slette de foregående tegn i den aktive celle, efterhånden som du redigerer celleindhold

DELETE

Udføre en celleindtastning

ENTER

Indtaste en formel som en matrixformel

KOMMANDO + Shift + Retur eller
Ctrl + Shift + Retur

Annullere en indtastning i cellen eller på formellinjen

ESC

Vise formelbyggeren, når du har skrevet et gyldigt funktionsnavn i en formel

Control + A

Indsætte et link

KOMMANDO + K
eller
Ctrl + K

Redigere den aktive celle og placere indsættelsespunktet i slutningen af linjen

Control + U

Åbne Formelbygger

Shift + F3

Beregne det aktive ark

Shift + F9

Vise en genvejsmenu

Shift + F10

Starte en formel

=

Skifte formlens referencetype mellem absolut, relativ og blandet

KOMMANDO + T
eller
F4

Indsætte formlen AutoSum

KOMMANDO + Shift + T

Angive datoen

Control + semikolon (;)

Angive klokkeslættet

KOMMANDO + semikolon (;)

Kopiere værdien fra cellen oven over den aktive celle til cellen eller formellinjen

Control + Shift + Tommemærke (")

Skifte mellem visning af celleværdier og visning af celleformler

Control + Accent grave (`)

Kopiere en formel fra cellen oven over den aktive celle ind i cellen eller formellinjen

Control + Apostrof (')

Vise listen Autofuldførelse

Control + Option + Pil ned

Definere et navn

Control + L

Åbne ruden Smarte opslag

Ctrl + Alternativ + KOMMANDO + L

Øverst på siden

Formatere og redigere data

Hvis du vil

Skal du trykke på

Redigere den markerede tekst

F2

Oprette tabeller i en database

KOMMANDO + T
eller
Ctrl + T

Indsætte et linjeskift i en celle

KOMMANDO + Alternativ + Retur eller
Ctrl + Alternativ + Retur

Indsætte et specialtegn, f.eks. symboler, inklusive emoji

Ctrl + KOMMANDO + Mellemrum

Øge skriftstørrelsen

KOMMANDO + Shift + <

Mindske skriftstørrelsen

KOMMANDO + Shift + <

Justere midten

KOMMANDO + E

Juster til venstre

KOMMANDO + L

Vise dialogboksen Rediger celletypografi

KOMMANDO + Shift + L

Vise dialogboksen Formatér celler

KOMMANDO + 1

Anvende standardformatet for tal

Control + Shift + ~

Anvende valutaformatet med to decimaler (negative tal vises i rød parentes)

Control + Shift + $

Anvende procentformatet uden decimalpladser

Control + Shift + %

Anvende eksponentielt talformat med to decimalpladser

Control + Shift + ^

Anvende datoformatet med dag, måned og år

Control + Shift + #

Anvende klokkeslætsformatet med timer og minutter og angive AM eller PM.

Control + Shift + @

Anvende talformatet med to decimalpladser, tusindtalsseparator og minustegn (-) for negative værdier

Control + Shift + !

Anvende konturkanten rundt om de markerede celler

KOMMANDO + Option + Nul

Tilføje en konturkant til højre for markeringen

KOMMANDO + Option + Højrepil

Tilføje en konturkant til venstre for markeringen

KOMMANDO + Option + Venstrepil

Tilføje en konturkant til toppen af markeringen

KOMMANDO + Option + Pil op

Tilføje en konturkant til bunden af markeringen

KOMMANDO + Option + Pil ned

Fjerne konturkanter

KOMMANDO + Option + Bindestreg

Anvende eller fjerne fed skrift

KOMMANDO + B

Anvende eller fjerne kursiv

KOMMANDO + I

Anvende eller fjerne understregning

KOMMANDO + U

Anvende eller fjerne formateringen Gennemstreget

KOMMANDO + Shift + X

Skjule en kolonne

KOMMANDO + )
eller
Ctrl + )

Vise en kolonne

KOMMANDO + Shift + )
eller
Ctrl + Shift + )

Skjule en række

KOMMANDO + (
eller
Ctrl + (

Få vist en skjult række igen

KOMMANDO + Shift + (
eller
Ctrl + Shift + (

Redigere den aktive celle

Control + U

Annullere en indtastning i cellen eller på formellinjen

ESC

Redigere den aktive celle og derefter fjerne den eller slette de foregående tegn i den aktive celle, efterhånden som du redigerer celleindhold

DELETE

Indsætte tekst i den aktive celle

KOMMANDO + V

Udføre en celleindtastning

ENTER

Give markerede celler den aktuelle celles indtastning

KOMMANDO + Retur eller
Ctrl + Retur

Indtaste en formel som en matrixformel

KOMMANDO + Shift + Retur eller
Ctrl + Shift + Retur

Vise formelbyggeren, når du har skrevet et gyldigt funktionsnavn i en formel

Control + A

Øverst på siden

Arbejde med en markering

Hvis du vil

Skal du trykke på

Kopiere

KOMMANDO + C
eller
Control + V

Sætte ind

KOMMANDO + V
eller
Control + V

Klippe

KOMMANDO + X
eller
Control + X

Rydde

DELETE

Slette markeringen

Control + Bindestreg

Fortryde den seneste handling

KOMMANDO + Z

Skjule en kolonne

KOMMANDO + )
eller
Ctrl + )

Vise en kolonne

KOMMANDO + Shift + )
eller
Ctrl + Shift + )

Skjule en række

KOMMANDO + (
eller
Ctrl + (

Få vist en skjult række igen

KOMMANDO + Shift + (
eller
Ctrl + Shift + (

Gå fra top til bund i det markerede område (ned) *

ENTER

Gå fra bund til top i det markerede område (op) *

Shift +Enter

Gå fra venstre mod højre i det markerede område
eller flytte en celle ned, hvis der kun er markeret én kolonne

TAB

Gå fra højre mod venstre i det markerede område
eller flytte én celle op, hvis der kun er markeret én kolonne

Shift + Tab

Flytte med uret til det næste hjørne af markeringen

Control + Punktum

Gruppere de markerede celler

KOMMANDO + Shift + K

Opdele de markerede celler

KOMMANDO + Skift + J

Øverst på siden

Markere celler, kolonner eller rækker

Bemærk: Bemærk! Hvis en funktionstast ikke fungerer, som du forventer det, skal du trykke på Fn-tasten foruden funktionstasten. Hvis du ikke vil trykke på Fn-tasten hver gang, kan du ændre dine systemindstillinger: Gå til Apple > Systemindstillinger > Tastatur. Markér derefter afkrydsningsfeltet for Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvide markeringen med én celle

Shift + piletast

Udvide markeringen til den sidste celle, der ikke er tom,
i samme kolonne eller række som den aktive celle

KOMMANDO + Shift + piletast

Udvide markeringen til starten af rækken

Shift+Home

Udvide markeringen til starten af arket

Control + Shift + Home

Udvide markeringen til den sidste celle, der bruges
på arket (nederste højre hjørne)

Control + Shift + End

Markere hele kolonnen

Control + Mellemrum

Markere hele rækken

Shift + Mellemrum

Markere hele arket

KOMMANDO + A

Kun vælge synlige celler

KOMMANDO + Shift + * (stjerne)

Kun markere den aktive celle, når flere celler markeres

Shift + Delete

Udvide markeringen med ét skærmbillede nedad

Shift+Page Down

Udvide markeringen med ét skærmbillede opad

Shift+Page Up

Skifte mellem at skjule objekter, vise objekter
og vise pladsholdere for objekter

Crtl + 6

Aktivere muligheden for at udvide en markering
ved hjælp af piletasterne

F8

Føje et andet celleområde til markeringen

Shift + F8

Vælge den aktuelle matrix, hvilket er matrixen som
den aktive celle tilhører

Control + /

Markere en række, der ikke svarer til værdien
i den aktive celle i den pågældende række.
Du skal markere rækken startende med den aktive celle.

Control + \

Kun vælge de celler, der henvises direkte til i formler i markeringen

Control + Shift + [

Markere alle celler, der direkte eller indirekte henvises til i formler i markeringen

Control + Shift + {

Vælg kun celler med formler, der henviser direkte til den aktive celle

Control + ]

Vælg alle celler med formler, der henviser direkte eller indirekte til den aktive celle

Control + Shift + }

Øverst på siden

Bruge diagrammer

Bemærk: Bemærk! Hvis en funktionstast ikke fungerer, som du forventer det, skal du trykke på Fn-tasten foruden funktionstasten. Hvis du ikke vil trykke på Fn-tasten hver gang, kan du ændre dine systemindstillinger: Gå til Apple > Systemindstillinger > Tastatur. Markér derefter afkrydsningsfeltet for Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte et nyt diagramark.*

F11

Gå igennem markeringen af diagramobjekter

En piletast

Øverst på siden

* Denne genvej er i konflikt med en tastetildeling, der er standard i Mac OS. Hvis du vil bruge denne genvej, skal du ændre tastaturindstillingerne for din Mac. Gå til Apple > Systemindstillinger > Tastatur > Genveje. Klik på Missionskontrol, og fjern derefter markeringen af indstillingen Vis skrivebord.

Sortere, filtrere og bruge pivottabeller

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Sortér

KOMMANDO + Shift + R

Tilføje eller fjerne et filter

KOMMANDO + Shift + F
eller
Control + Shift + L

Vise listen Filter eller siden Pivottabel
med pop op-menuen for den valgte celle

Alt + pil ned

Øverst på siden

Markere data

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise eller skjule dispositionssymboler

Control + 8

Skjule de markerede rækker

Control + 9

Få vist de markerede rækker

Control+Skift+parentes begynd (()

Skjule de markerede kolonner

Control + Nul

Få vist de markerede kolonner

Control+Skift+parentes slut ())

Øverst på siden

Arbejde i vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvide eller minimere båndet

KOMMANDO + Option + R

Skifte til visning med fuld skærm

KOMMANDO + Ctrl + F

Skifte til det næste program

KOMMANDO + Tab

Skifte til det forrige program

KOMMANDO + Shift + Tab

Lukke det aktive projektmappevindue

KOMMANDO + W

Kopiér billedet på skærmen, og gem det i en
skærmbilledfil på skrivebordet.

KOMMANDO + Shift + 3

Minimere det aktive vindue

Ctrl+F9

Maksimere eller gendanne det aktive vindue

Ctrl + F10 eller

KOMMANDO + F10

Skjul Excel.

KOMMANDO +H

Øverst på siden

Arbejde i dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til det næste tekstfelt

Tabulatortasten

Gå til forrige felt, indstilling, kontrol eller kommando

Shift + Tab

Afslutte en dialogboks eller annullere en handling

Esc

Udføre den handling, der er tilknyttet standardkommandoknappen
(knappen med den fede kontur, ofte knappen OK)

Enter

Annullere kommandoen og lukke

Esc

Relaterede oplysninger

Tilgængelighed i Excel 2016 til Mac

Beskrivelserne af tastaturgenvejene, der er vist i dette emne, henviser til amerikansk tastaturlayout. Taster på andre tastaturlayouts svarer muligvis ikke til tasterne på et amerikansk tastatur. Tastaturgenveje på bærbare computere kan også variere.

Nogle genveje til funktionstaster er i konflikt med standardindstillinger for tildelinger i Mac OS X version 10.3 eller nyere. Hvis du vil bruge dem, skal du ændre indstillingerne for dine funktionstaster. På Apple-menuen skal du gå til Systemindstillinger. Under Hardware skal du klikke på Tastatur > Tastatur og derefter markere Brug alle F1, F2, osv. som standardfunktionstaster.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne Formelbygger

Shift + F3
eller
FN + Shift + F3

Gentage den seneste Find (Find næste)

Shift + F4
eller
FN + Shift + F4

Lukke vinduet

KOMMANDO + F4
eller
FN + KOMMANDO + F4

Vise dialogboksen Gå til

F5

Vise dialogboksen Søg

Shift+F5

Gå til næste rude i en projektmappe, der er blevet opdelt

F6

Gå til den forrige rude i en projektmappe, der er blevet opdelt

Shift+F6

Gå til næste projektmappevindue

KOMMANDO + F6

Gå til det forrige projektmappevindue

KOMMANDO + Shift + F6

Foretage stavekontrol

F7
eller
FN + F7

Føje til markeringen

Shift+F8

Åbne dialogboksen Makro

ALT + F8
eller
FN + ALT + F8

Beregne alle ark i alle åbne projektmapper.

F9

Beregne det aktive ark.

Shift+F9

Vise en genvejsmenu.

Shift+F10

Indsætte et nyt diagramark.

F11

Indsætte et nyt ark.

Shift+F11

Indsætte et Excel 4.0-makroark

KOMMANDO + F11
eller
FN + KOMMANDO + F11

Åbne dialogboksen Gem som.

F12

Åbne dialogboksen Åbn

KOMMANDO + F12
eller
FN + KOMMANDO + F12

Øverst på siden

Bevæge dig rundt i og rulle i et ark eller en projektmappe

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå en celle op, ned, til venstre eller til højre

En piletast

Gå til kanten af det aktuelle dataområde

Control + piletast

Gå til begyndelsen af en række

HOME

Gå til begyndelsen af arket

Control + Home

Gå til den sidste celle i brug på arket, hvilket er cellen i skæringspunktet mellem den yderste højre kolonne og den nederste række (i nederste højre hjørne), eller cellen modsat startcellen, hvilket typisk er A1

Control + End

Flytte et skærmbillede ned

PgDn

Flytte et skærmbillede op

PgDn

Gå ét skærmbillede til højre

Option + Page Down

Gå ét skærmbillede til venstre

OPTION + Page Up

Gå til næste ark i projektmappen

Control + Page Down

Gå til det forrige ark i projektmappen

Control + Page Up

Gå til den næste projektmappe eller det næste vindue

Control + Tab

Gå til forrige projektmappe eller vindue

Control + Shift + Tab

Gå til næste rude i en projektmappe, der er blevet opdelt

F6

Gå til den forrige rude i en projektmappe, der er blevet opdelt

Shift+F6

Rulle for at få vist den aktive celle

Control + Delete

Vise dialogboksen Gå til

Ctrl + G

Vise dialogboksen Søg

KOMMANDO + F

Gentage den seneste handling med Find (det samme som Find næste)

KOMMANDO + G

Gå mellem ulåste celler i et beskyttet ark

Tabulator

Øverst på siden

Eksempelvisning og udskrivning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise dialogboksen Udskriv

KOMMANDO + P

Indtaste data i et ark

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udføre en celleindtastning og gå fremad i markeringen

ENTER

Starte på en ny linje i samme celle

Control + Option + Enter

Udfylde det valgte celleområde med den tekst, som du indtaster

Control + Enter

Udføre en celleindtastning og gå tilbage i markeringen

Shift +Enter

Udføre en celleindtastning og gå til højre i markeringen

TAB

Udføre en celleindtastning og gå til venstre i markeringen

Shift + Tab

Annullere en celleindtastning

ESC

Slette tegnet til venstre for indsættelsespunktet eller slette det markerede

Delete

Slette tegnet til højre for indsættelsespunktet eller slette markeringen

Delete

Slette teksten i slutningen af linjen

Control + Delete

Gå ét tegn op, ned, til venstre eller til højre

En piletast

Gå til begyndelsen af linjen

Home

Gentage den seneste handling

KOMMANDO + Y

Redigere en kommentar i en celle

Shift+F2

Udfylde nedad

Control + D

Udfylde til højre

Control + R

Definere et navn

Control + L

Øverst på siden

Arbejde i cellerne eller formellinjen

Hvis du vil

Skal du trykke på

Redigere den aktive celle og derefter fjerne den eller slette de foregående tegn i den aktive celle, efterhånden som du redigerer celleindhold

DELETE

Udføre en celleindtastning

ENTER

Indtaste en formel som en matrixformel

Control + Shift + Enter

Annullere en indtastning i cellen eller på formellinjen

ESC

Vise formelbyggeren, når du har skrevet et gyldigt funktionsnavn i en formel

Control + A

Indsætte et link

KOMMANDO + K

Redigere den aktive celle og placere indsættelsespunktet i slutningen af linjen

Control + U

Åbne Formelbygger

Shift + F3
eller
FN + Shift + F3

Beregne alle ark i alle åbne projektmapper

KOMMANDO + =

Beregne det aktive ark

KOMMANDO + Shift + =

Starte en formel

=

Skifte formlens referencetype mellem absolut, relativ og blandet

KOMMANDO + T

Indsætte formlen AutoSum

KOMMANDO + Shift + T

Angive datoen

Control + semikolon (;)

Angive klokkeslættet

KOMMANDO + semikolon (;)

Kopiere værdien fra cellen oven over den aktive celle til cellen eller formellinjen

Control + Shift + Tommemærke (")

Skifte mellem visning af celleværdier og visning af celleformler

Control + Accent grave (`)

Kopiere en formel fra cellen oven over den aktive celle ind i cellen eller formellinjen

Control + Apostrof (')

Vise listen Autofuldførelse

Control + Option + Pil ned

Definere et navn

Control + L

Øverst på siden

Formatering og redigering af data

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise dialogboksen Typografi

KOMMANDO + Shift + L

Vise dialogboksen Formatér celler

KOMMANDO + 1

Anvende standardformatet for tal

Control + Shift + ~

Anvende valutaformatet med to decimaler (negative tal vises i rød parentes)

Control + Shift + $

Anvende procentformatet uden decimalpladser

Control + Shift + %

Anvende eksponentielt talformat med to decimalpladser

Control + Shift + ^

Anvende datoformatet med dag, måned og år

Control + Shift + #

Anvende klokkeslætsformatet med timer og minutter og angive A.M. eller P.M.

Control + Shift + @

Anvende talformatet med to decimalpladser, tusindtalsseparator og minustegn (-) for negative værdier

Control + Shift + !

Anvende konturkanten rundt om de markerede celler

KOMMANDO + Option + Nul

Tilføje en konturkant til højre for markeringen

KOMMANDO + Option + Højrepil

Tilføje en konturkant til venstre for markeringen

KOMMANDO + Option + Venstrepil

Tilføje en konturkant til toppen af markeringen

KOMMANDO + Option + Pil op

Tilføje en konturkant til bunden af markeringen

KOMMANDO + Option + Pil ned

Fjerne konturkanter

KOMMANDO + Option + Bindestreg

Anvende eller fjerne fed skrift

KOMMANDO + B

Anvende eller fjerne kursiv

KOMMANDO + I

Anvende eller fjerne understregning

KOMMANDO + U

Anvende eller fjerne formateringen Gennemstreget

KOMMANDO + Shift + X

Skjule rækker

Control + 9

Få vist rækker

Control + Shift + (

Skjule kolonner

Control + Nul

Vise kolonner

Control + Shift + )

Tilføje eller fjerne typografien skygge

KOMMANDO + Shift + W

Tilføje eller fjerne typografien disposition

KOMMANDO + Shift + D

Redigere den aktive celle

Control + U

Annullere en indtastning i cellen eller på formellinjen

ESC

Redigere den aktive celle og derefter fjerne den eller slette de foregående tegn i den aktive celle, efterhånden som du redigerer celleindhold

DELETE

Indsætte tekst i den aktive celle

KOMMANDO + V

Udføre en celleindtastning

ENTER

Indtaste en formel som en matrixformel

Control + Shift + Enter

Vise formelbyggeren, når du har skrevet et gyldigt funktionsnavn i en formel

Control + A

Øverst på siden

Arbejde med en markering

Hvis du vil

Skal du trykke på

Kopiere markeringen

KOMMANDO + C

Klippe markeringen

KOMMANDO + X

Indsætte markeringen

KOMMANDO + V

Rydde indholdet af markeringen

Delete

Slette markeringen

Control + Bindestreg

Kopiere tekst eller grafik i Scrapbog

Control + Option + C

Indsætte i scrapbogen

Control + Option+ V

Fortryde den seneste handling

KOMMANDO + Z

Gå fra top til bund i det markerede område (ned) eller gå i den retning, der er valgt i Rediger i dialogboksen Indstillinger (menuen Excel, kommandoen Indstillinger)

Enter

Gå fra bund til top i det markerede område (op) eller flytte modsat retningen, der er valgt i Rediger i dialogboksen Indstillinger (menuen Excel, kommandoen Indstillinger)

Shift +Enter

Gå fra venstre mod højre i det markerede område eller flytte en celle ned, hvis der kun er markeret én kolonne

Tabulator

Gå fra højre mod venstre i det markerede område eller flytte én celle op, hvis der kun er markeret én kolonne

Shift + Tab

Flytte med uret til det næste hjørne af markeringen

Control + Punktum

Indsætte grafik ved hjælp af Mediebrowser

KOMMANDO + Control + M

Øverst på siden

Markering af celler, kolonner eller rækker

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvide markeringen med én celle

Shift + piletast

Udvide markeringen til den sidste celle, der ikke er tom, i samme kolonne eller række som den aktive celle

KOMMANDO + Shift + piletast

Udvide markeringen til starten af rækken

Shift+Home

Udvide markeringen til starten af arket

Control + Shift + Home

Udvide markeringen til den sidste celle, der bruges på arket (nederste højre hjørne)

Control + Shift + End

Markere hele kolonnen

Control + Mellemrum

Markere hele rækken

Shift + Mellemrum

Markere hele arket

KOMMANDO + A

Kun markere den aktive celle, når flere celler markeres

Shift + Delete

Udvide markeringen med ét skærmbillede nedad

Shift+Page Down

Udvide markeringen med ét skærmbillede opad

Shift+Page Up

Skifte mellem at skjule objekter, vise objekter og vise pladsholdere for objekter

Control + 6

Vise eller skjule standardværktøjslinjen

Control + 7

Aktivere muligheden for at udvide en markering ved hjælp af piletasterne

F8

Tilføje endnu et celleområde til markeringen eller bruge piletasterne til at flytte til starten af det interval, du vil tilføje, og derefter trykke på F8 og piletasterne for at vælge det næste område

Shift+F8

Vælge den aktuelle matrix, hvilket er matrixen som den aktive celle tilhører

Control + /

Markere en række, der ikke svarer til værdien i den aktive celle i den pågældende række. Du skal markere rækken startende med den aktive celle.

Control + \

Kun vælge de celler, der henvises direkte til i formler i markeringen

Control + Shift + [

Markere cellerne i en kolonne, der ikke svarer til værdien i den aktive celle i kolonnen. Du skal markere kolonnen startende med den aktive celle.

Control + |

Markere alle celler, der direkte eller indirekte henvises til i formler i markeringen

Control + Shift + {

Vælg kun celler med formler, der henviser direkte til den aktive celle

Control + ]

Vælg alle celler med formler, der henviser direkte eller indirekte til den aktive celle

Control + Shift + }

Kun vælge synlige celler i det aktuelle valg

KOMMANDO + Shift + Z

Øverst på siden

Diagrammer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte et nyt diagramark.

F11

Gå igennem markeringen af diagramobjekter

En piletast

Øverst på siden

Dataformler

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til det samme felt i den næste post

Pil ned

Gå til det samme felt i den forrige post

Pil op

Gå til det næste felt, som du kan redigere i posten

Tabulator

Gå til det forrige felt, som du kan redigere i posten

Shift + Tab

Gå til det første felt i den næste post

Enter

Gå til det første felt i den forrige post

Shift +Enter

Gå til det samme felt 10 poster fremad

Page Down

Gå til det samme felt 10 poster tilbage

Page Up

Gå ét tegn til venstre inden for et felt

Venstre pil

Gå ét tegn til højre inden for et felt

Højre pil

Markere tegnet til venstre for markøren

Shift+venstre pil

Markere tegnet til højre for markøren

Shift+højre pil

Øverst på siden

Filtre og pivottabelrapporter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise listen Filter eller siden Pivottabel med pop op-menuen for den valgte celle

Option + Pil ned

Øverst på siden

Dispositionsdata

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise eller skjule dispositionssymboler

Control + 8

Skjule de markerede rækker

Control + 9

Få vist de markerede rækker

Control + Shift + (

Skjule de markerede kolonner

Control + Nul

Få vist de markerede kolonner

Control + Shift + )

Øverst på siden

Værktøjslinjer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gøre den første knap på en flydende værktøjslinje aktiv

Option + F10

Når en værktøjslinje er aktiv, skal du vælge den næste knap eller menu på værktøjslinjen

Tabulator

Når en værktøjslinje er aktiv, skal du vælge den forrige knap eller menu på værktøjslinjen

Shift + Tab

Udføre den handling, der er knyttet til den markerede knap

Enter

Øverst på siden

Vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvide eller minimere båndet

KOMMANDO + Option + R

Skifte til det næste program

KOMMANDO + Tab

Skifte til det forrige program

KOMMANDO + Shift + Tab

Lukke det aktive projektmappevindue

KOMMANDO + W

Gendanne projektmappevinduets størrelse

KOMMANDO + F5

Gå til næste rude i en projektmappe, der er blevet opdelt

F6

Gå til den forrige rude i en projektmappe, der er blevet opdelt

Shift+F6

Skifte til det næste projektmappevindue

KOMMANDO + F6

Skifte til det forrige projektmappevindue

KOMMANDO + Shift + F6

Kopiere billedet af skærmen til Udklipsholder

KOMMANDO + Shift + 3

Kopiere billedet af det aktive vindue til Udklipsholder (efter at have trykket på og sluppet tastekombination skal du klikke på det vindue, du vil tage et billede af).

KOMMANDO + Shift + 4

Øverst på siden

Dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til det næste tekstfelt

Tabulatortasten

Gå til forrige felt, indstilling, kontrol eller kommando

Shift + Tab

Afslutte en dialogboks eller annullere en handling

Esc

Skifte til den næste fane

Control + Tab

Skifte til den forrige fane

Control + Shift + Tab

Udføre den handling, der er tilknyttet standardkommandoknappen
(knappen med den fede kontur, ofte knappen OK)

Enter

Annullere kommandoen og lukke

Esc

Vidste du?

Hvis du ikke har et Office 365-abonnement eller den seneste version af Office, kan du prøve det nu:

Prøv Office 365 eller den seneste version af Excel

Har du et bestemt spørgsmål til en funktion?

Stil et spørgsmål i Excel-communityforummet

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice

Se også

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Finde og rette fejl i formler

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×