Tastaturgenveje og funktionstaster i Excel til Mac

I denne artikel beskrives tastaturgenveje, funktionstaster og nogle andre almindelige genvejstaster til Microsoft Excel til Mac. Dette omfatter hurtigtasterne, som du kan bruge til kommandoer på båndet. Hvis du bruger Windows, skal du læse Excel-tastaturgenveje og -funktionstaster til Windows.

Tastaturgenveje for Excel 2016 til Mac er angivet her. Hvis du bruger Excel på en Windows-computer, virker mange af genvejene, der bruger Ctrl-tasten, også i Excel 2016 til Mac. Men ikke alle gør det. Når du er i tvivl, skal du se denne liste. Bemærk, at de genveje, der er angivet i dette emne, henviser til amerikansk tastaturlayout.

Ofte benyttede genveje

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sætte ind

KOMMANDO + V
eller
Control + V

Kopiere

Indsætte et nyt ark. ** KOMMANDO + C
eller
Ctrl+C

Rydde

DELETE

Gemme

KOMMANDO + S
eller
Control + S

Fortryde

KOMMANDO + Z
eller
Control + Z

Annullere Fortryd

KOMMANDO + Y eller

Ctrl + Y eller
KOMMANDO + Shift+ Z

Klippe

KOMMANDO + X
eller
Control + X

Bruge fed skrift

KOMMANDO + B
eller
Ctrl+ B

Udskrive

KOMMANDO + P
eller
Control + P

Åbne Visual Basic

Alternativ + F11

Udfylde nedad

KOMMANDO + D
eller
Control + D

Udfylde til højre

KOMMANDO + R
eller
Control + R

Indsætte celler

Control + Shift + =

Slette celler

KOMMANDO + bindestreg
eller
Control + bindestreg

Beregne alle åbne projektmapper

KOMMANDO + =
eller
F9

Lukke vindue

KOMMANDO + W
eller
Control + W

Afslutte Excel

KOMMANDO + Q

Vise dialogboksen Gå til

Ctrl + G
eller
F5

Vise dialogboksen Formatér celler

KOMMANDO + 1
eller
Control + 1

Vise dialogboksen Erstat

Ctrl + H
eller
KOMMANDO + Shift + H

indsætte speciel

KOMMANDO + Control + V
eller
Control + Option + V
eller
KOMMANDO Option + V

Understrege

KOMMANDO + U

Bruge kursiv skrift

KOMMANDO + I
eller
Control + I

Ny tom projektmappe

KOMMANDO + N
eller
Control + N

Ny projektmappe fra skabelon

KOMMANDO + Shift + P

Åbne dialogboksen Gem som

KOMMANDO + Shift + S
eller
F12

Vise vinduet Hjælp

F1
eller
KOMMANDO + /

Vælge alle

KOMMANDO + A
eller
KOMMANDO + Shift + mellemrumstast

Tilføje eller fjerne et filter

KOMMANDO + Shift + F
eller
Control + Shift + L

Minimere eller maksimere båndfanerne

KOMMANDO + Option + R

Åbne dialogboksen Åbn

KOMMANDO + O
eller
Control + O

Foretage stavekontrol

F7

Åbne synonymordbogen

Shift + F7

Vise Formelbygger

Shift + F3

Åbne dialogboksen Definer navn

KOMMANDO + F3

Åbne dialogboksen Opret navne

KOMMANDO + Shift + F3

Indsætte et nyt ark*

Shift + F11

Udskrive

KOMMANDO + P eller CTRL + P

Vis udskrift

KOMMANDO + P eller CTRL + P

** Denne genvej er i konflikt med en tastetildeling, der er standard i Mac OS. Hvis du vil bruge denne genvej, skal du ændre tastaturindstillingerne for din Mac. Gå til Apple > Systemindstillinger > Tastatur > Genveje. Klik på Missionskontrol, og fjern derefter markeringen af indstillingen Vis skrivebord.

Øverst på siden

Funktionstaster

Bemærk: Bemærk! Hvis en funktionstast ikke fungerer, som du forventer det, skal du trykke på Fn-tasten foruden funktionstasten. Hvis du ikke vil trykke på Fn-tasten hver gang, kan du ændre dine systemindstillinger: Gå til Apple > Systemindstillinger > Tastatur. Markér derefter afkrydsningsfeltet for Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise vinduet Hjælp

F1

Redigere den markerede tekst

F2

Indsætte eller redigere en cellekommentar

Skift + F2

Åbne dialogboksen Gem

Option+F2

Åbne Formelgenerator

Skift+F3

Åbne dialogboksen Definer navn

KOMMANDO + F3

Lukke

KOMMANDO + F4

Vise dialogboksen Gå til

F5

Vise dialogboksen Søg

Skift + F5

Gå til dialogboksen Søg i ark

Control + F5

Foretage stavekontrol

F7

Åbne synonymordbogen

Skift + F7 eller CTRL + Option + KOMMANDO + R

Udvide det markerede område

F8

Føje til markeringen

Skift + F8

Vise dialogboksen Makro

Option + F8

Beregne alle åbne projektmapper

F9

Beregne det aktive ark

Skift + F9

Minimere det aktive vindue

Control + F9

Vise en genvejsmenu eller "højreklikke" på en menu

Skift + F10

Maksimere eller gendanne det aktive vindue

Control + F10 eller KOMMANDO + F10

Indsætte et nyt diagramark.*

F11

Indsætte et nyt ark*

Skift + F11

Indsætte et Excel 4.0-makroark

KOMMANDO + F11

Åbne Visual Basic

Option + F11

Vise dialogboksen Gem som

F12

Vise dialogboksen Åbn

KOMMANDO + F12

Øverst på siden

Flytte og rulle i et ark eller en projektmappe

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå en celle op, ned, til venstre eller til højre

En piletast

Gå til kanten af det aktuelle dataområde

KOMMANDO + piletast

Gå til begyndelsen af en række

HOME

Gå til begyndelsen af arket

Control + Home

Gå til den sidste celle, som er i brug i arket

Control + End

Flytte et skærmbillede ned

Page Down
på en MacBook, tryk på Fn + pil ned

Flytte et skærmbillede op

Page Up
På en MacBook, tryk på Fn + pil op

Gå ét skærmbillede til højre

Option + Page Down

Gå ét skærmbillede til venstre

OPTION + Page Up

Gå til næste ark i projektmappen

Control + Page Down
eller
Option + Pil ned

Gå til det forrige ark i projektmappen

Control + Page Down
eller
Option + Venstre pil

Rulle for at få vist den aktive celle

Control + Delete

Vise dialogboksen Gå til

Ctrl + G

Vise dialogboksen Søg

Ctrl+F
eller
Skift+F5

Gå til søgning (i en celle, eller når en celle er markeret)

KOMMANDO + F

Gå mellem ulåste celler i et beskyttet ark

Tabulator

Øverst på siden

Udskrive

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udskrive

KOMMANDO + P eller CTRL + P

Vis udskrift

KOMMANDO + P eller CTRL + P

Øverst på siden

Indtaste data i et ark

Bemærk: Bemærk! Hvis en funktionstast ikke fungerer, som du forventer det, skal du trykke på Fn-tasten foruden funktionstasten. Hvis du ikke vil trykke på Fn-tasten hver gang, kan du ændre dine systemindstillinger: Gå til Apple > Systemindstillinger > Tastatur. Markér derefter afkrydsningsfeltet for Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Redigere den markerede tekst

F2

Udføre en celleindtastning og gå fremad i markeringen

ENTER

Starte på en ny linje i samme celle

Control + Option + Enter

Udfylde det valgte celleområde med den tekst, som du indtaster

KOMMANDO + Retur
eller
Ctrl + Retur

Udføre en celleindtastning og gå opad i markeringen

Shift +Enter

Udføre en celleindtastning og gå til højre i markeringen

TAB

Udføre en celleindtastning og gå til venstre i markeringen

Shift + Tab

Annullere en celleindtastning

ESC

Slette tegnet til venstre for indsættelsespunktet eller slette det markerede

DELETE

Slette tegnet til højre for indsætningspunktet eller slette markeringen
Bemærk: Nogle mindre tastaturer har ikke denne tast

Slet

Slette tekst til slutningen af linjen
Bemærk: Nogle mindre tastaturer har ikke denne tast

Control + Slet

Gå ét tegn op, ned, til venstre eller til højre

En piletast

Gå til begyndelsen af linjen

HOME

Indsætte en kommentar

Shift+F2

Åbne og redigere en cellekommentar

Shift+F2

Udfylde nedad

Control + D
eller

KOMMANDO + D

Udfylde til højre

Control + R
eller

KOMMANDO + R

Definere et navn

Control + L

Øverst på siden

Arbejde i celler på formellinjen

Bemærk: Bemærk! Hvis en funktionstast ikke fungerer, som du forventer det, skal du trykke på Fn-tasten foruden funktionstasten. Hvis du ikke vil trykke på Fn-tasten hver gang, kan du ændre dine systemindstillinger: Gå til Apple > Systemindstillinger > Tastatur. Markér derefter afkrydsningsfeltet for Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Redigere den markerede tekst

F2

Redigere den aktive celle og derefter fjerne den eller slette de foregående tegn i den aktive celle, efterhånden som du redigerer celleindhold

DELETE

Udføre en celleindtastning

ENTER

Indtaste en formel som en matrixformel

KOMMANDO + Shift + Retur eller
Ctrl + Shift + Retur

Annullere en indtastning i cellen eller på formellinjen

ESC

Vise formelbyggeren, når du har skrevet et gyldigt funktionsnavn i en formel

Control + A

Indsætte et link

KOMMANDO + K
eller
Ctrl + K

Redigere den aktive celle og placere indsættelsespunktet i slutningen af linjen

Control + U

Åbne Formelbygger

Shift + F3

Beregne det aktive ark

Shift + F9

Vise en genvejsmenu

Shift + F10

Starte en formel

=

Skifte formlens referencetype mellem absolut, relativ og blandet

KOMMANDO + T
eller
F4

Indsætte formlen AutoSum

KOMMANDO + Shift + T

Angive datoen

Control + semikolon (;)

Angive klokkeslættet

KOMMANDO + semikolon (;)

Kopiere værdien fra cellen oven over den aktive celle til cellen eller formellinjen

Control + Shift + Tommemærke (")

Skifte mellem visning af celleværdier og visning af celleformler

Control + Accent grave (`)

Kopiere en formel fra cellen oven over den aktive celle ind i cellen eller formellinjen

Control + Apostrof (')

Vise listen Autofuldførelse

Control + Option + Pil ned

Definere et navn

Control + L

Åbne ruden Smarte opslag

Ctrl + Alternativ + KOMMANDO + L

Øverst på siden

Formatere og redigere data

Hvis du vil

Skal du trykke på

Redigere den markerede tekst

F2

Oprette tabeller i en database

KOMMANDO + T
eller
Ctrl + T

Indsætte et linjeskift i en celle

KOMMANDO + Alternativ + Retur eller
Ctrl + Alternativ + Retur

Indsætte et specialtegn, f.eks. symboler, inklusive emoji

Ctrl + KOMMANDO + Mellemrum

Øge skriftstørrelsen

KOMMANDO + Shift + <

Mindske skriftstørrelsen

KOMMANDO + Shift + <

Justere midten

KOMMANDO + E

Juster til venstre

KOMMANDO + L

Vise dialogboksen Rediger celletypografi

KOMMANDO + Shift + L

Vise dialogboksen Formatér celler

KOMMANDO + 1

Anvende standardformatet for tal

Control + Shift + ~

Anvende valutaformatet med to decimaler (negative tal vises i rød parentes)

Control + Shift + $

Anvende procentformatet uden decimalpladser

Control + Shift + %

Anvende eksponentielt talformat med to decimalpladser

Control + Shift + ^

Anvende datoformatet med dag, måned og år

Control + Shift + #

Anvende klokkeslætsformatet med timer og minutter og angive AM eller PM.

Control + Shift + @

Anvende talformatet med to decimalpladser, tusindtalsseparator og minustegn (-) for negative værdier

Control + Shift + !

Anvende konturkanten rundt om de markerede celler

KOMMANDO + Option + Nul

Tilføje en konturkant til højre for markeringen

KOMMANDO + Option + Højrepil

Tilføje en konturkant til venstre for markeringen

KOMMANDO + Option + Venstrepil

Tilføje en konturkant til toppen af markeringen

KOMMANDO + Option + Pil op

Tilføje en konturkant til bunden af markeringen

KOMMANDO + Option + Pil ned

Fjerne konturkanter

KOMMANDO + Option + Bindestreg

Anvende eller fjerne fed skrift

KOMMANDO + B

Anvende eller fjerne kursiv

KOMMANDO + I

Anvende eller fjerne understregning

KOMMANDO + U

Anvende eller fjerne formateringen Gennemstreget

KOMMANDO + Shift + X

Skjule en kolonne

KOMMANDO + )
eller
Ctrl + )

Vise en kolonne

KOMMANDO + Shift + )
eller
Ctrl + Shift + )

Skjule en række

KOMMANDO + (
eller
Ctrl + (

Få vist en skjult række igen

KOMMANDO + Shift + (
eller
Ctrl + Shift + (

Redigere den aktive celle

Control + U

Annullere en indtastning i cellen eller på formellinjen

ESC

Redigere den aktive celle og derefter fjerne den eller slette de foregående tegn i den aktive celle, efterhånden som du redigerer celleindhold

DELETE

Indsætte tekst i den aktive celle

KOMMANDO + V

Udføre en celleindtastning

ENTER

Give markerede celler den aktuelle celles indtastning

KOMMANDO + Retur eller
Ctrl + Retur

Indtaste en formel som en matrixformel

KOMMANDO + Shift + Retur eller
Ctrl + Shift + Retur

Vise formelbyggeren, når du har skrevet et gyldigt funktionsnavn i en formel

Control + A

Øverst på siden

Arbejde med en markering

Hvis du vil

Skal du trykke på

Kopiere

KOMMANDO + C
eller
Control + V

Sætte ind

KOMMANDO + V
eller
Control + V

Klippe

KOMMANDO + X
eller
Control + X

Rydde

DELETE

Slette markeringen

Control + Bindestreg

Fortryde den seneste handling

KOMMANDO + Z

Skjule en kolonne

KOMMANDO + )
eller
Ctrl + )

Vise en kolonne

KOMMANDO + Shift + )
eller
Ctrl + Shift + )

Skjule en række

KOMMANDO + (
eller
Ctrl + (

Få vist en skjult række igen

KOMMANDO + Shift + (
eller
Ctrl + Shift + (

Gå fra top til bund i det markerede område (ned) *

ENTER

Gå fra bund til top i det markerede område (op) *

Shift +Enter

Gå fra venstre mod højre i det markerede område
eller flytte en celle ned, hvis der kun er markeret én kolonne

TAB

Gå fra højre mod venstre i det markerede område
eller flytte én celle op, hvis der kun er markeret én kolonne

Shift + Tab

Flytte med uret til det næste hjørne af markeringen

Control + Punktum

Gruppere de markerede celler

KOMMANDO + Shift + K

Opdele de markerede celler

KOMMANDO + Skift + J

Øverst på siden

Markere celler, kolonner eller rækker

Bemærk: Bemærk! Hvis en funktionstast ikke fungerer, som du forventer det, skal du trykke på Fn-tasten foruden funktionstasten. Hvis du ikke vil trykke på Fn-tasten hver gang, kan du ændre dine systemindstillinger: Gå til Apple > Systemindstillinger > Tastatur. Markér derefter afkrydsningsfeltet for Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvide markeringen med én celle

Shift + piletast

Udvide markeringen til den sidste celle, der ikke er tom,
i samme kolonne eller række som den aktive celle

KOMMANDO + Shift + piletast

Udvide markeringen til starten af rækken

Shift+Home

Udvide markeringen til starten af arket

Control + Shift + Home

Udvide markeringen til den sidste celle, der bruges
på arket (nederste højre hjørne)

Control + Shift + End

Markere hele kolonnen

Control + Mellemrum

Markere hele rækken

Shift + Mellemrum

Markere hele arket

KOMMANDO + A

Kun vælge synlige celler

KOMMANDO + Shift + * (stjerne)

Kun markere den aktive celle, når flere celler markeres

Shift + Delete

Udvide markeringen med ét skærmbillede nedad

Shift+Page Down

Udvide markeringen med ét skærmbillede opad

Shift+Page Up

Skifte mellem at skjule objekter, vise objekter
og vise pladsholdere for objekter

Crtl + 6

Aktivere muligheden for at udvide en markering
ved hjælp af piletasterne

F8

Føje et andet celleområde til markeringen

Shift + F8

Vælge den aktuelle matrix, hvilket er matrixen som
den aktive celle tilhører

Control + /

Markere en række, der ikke svarer til værdien
i den aktive celle i den pågældende række.
Du skal markere rækken startende med den aktive celle.

Control + \

Kun vælge de celler, der henvises direkte til i formler i markeringen

Control + Shift + [

Markere alle celler, der direkte eller indirekte henvises til i formler i markeringen

Control + Shift + {

Vælg kun celler med formler, der henviser direkte til den aktive celle

Control + ]

Vælg alle celler med formler, der henviser direkte eller indirekte til den aktive celle

Control + Shift + }

Øverst på siden

Bruge diagrammer

Bemærk: Bemærk! Hvis en funktionstast ikke fungerer, som du forventer det, skal du trykke på Fn-tasten foruden funktionstasten. Hvis du ikke vil trykke på Fn-tasten hver gang, kan du ændre dine systemindstillinger: Gå til Apple > Systemindstillinger > Tastatur. Markér derefter afkrydsningsfeltet for Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte et nyt diagramark.*

F11

Gå igennem markeringen af diagramobjekter

En piletast

Øverst på siden

* Denne genvej er i konflikt med en tastetildeling, der er standard i Mac OS. Hvis du vil bruge denne genvej, skal du ændre tastaturindstillingerne for din Mac. Gå til Apple > Systemindstillinger > Tastatur > Genveje. Klik på Missionskontrol, og fjern derefter markeringen af indstillingen Vis skrivebord.

Sortere, filtrere og bruge pivottabeller

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Sortér

KOMMANDO + Shift + R

Tilføje eller fjerne et filter

KOMMANDO + Shift + F
eller
Control + Shift + L

Vise listen Filter eller siden Pivottabel
med pop op-menuen for den valgte celle

Alt + pil ned

Øverst på siden

Markere data

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise eller skjule dispositionssymboler

Control + 8

Skjule de markerede rækker

Control + 9

Få vist de markerede rækker

Control+Skift+parentes begynd (()

Skjule de markerede kolonner

Control + Nul

Få vist de markerede kolonner

Control+Skift+parentes slut ())

Øverst på siden

Arbejde i vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvide eller minimere båndet

KOMMANDO + Option + R

Skifte til visning med fuld skærm

KOMMANDO + Ctrl + F

Skifte til det næste program

KOMMANDO + Tab

Skifte til det forrige program

KOMMANDO + Shift + Tab

Lukke det aktive projektmappevindue

KOMMANDO + W

Kopiér billedet på skærmen, og gem det i en
skærmbilledfil på skrivebordet.

KOMMANDO + Shift + 3

Minimere det aktive vindue

Ctrl+F9

Maksimere eller gendanne det aktive vindue

Ctrl + F10 eller

KOMMANDO + F10

Skjul Excel.

KOMMANDO +H

Øverst på siden

Arbejde i dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til det næste tekstfelt

Tabulatortasten

Gå til forrige felt, indstilling, kontrol eller kommando

Shift + Tab

Afslutte en dialogboks eller annullere en handling

Esc

Udføre den handling, der er tilknyttet standardkommandoknappen
(knappen med den fede kontur, ofte knappen OK)

Enter

Annullere kommandoen og lukke

Esc

Relaterede oplysninger

Tilgængelighed i Excel 2016 til Mac

Beskrivelserne af tastaturgenvejene, der er vist i dette emne, henviser til amerikansk tastaturlayout. Taster på andre tastaturlayouts svarer muligvis ikke til tasterne på et amerikansk tastatur. Tastaturgenveje på bærbare computere kan også variere.

Nogle genveje til funktionstaster er i konflikt med standardindstillinger for tildelinger i Mac OS X version 10.3 eller nyere. Hvis du vil bruge dem, skal du ændre indstillingerne for dine funktionstaster. På Apple-menuen skal du gå til Systemindstillinger. Under Hardware skal du klikke på Tastatur > Tastatur og derefter markere Brug alle F1, F2, osv. som standardfunktionstaster.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne Formelbygger

Shift + F3
eller
FN + Shift + F3

Gentage den seneste Find (Find næste)

Shift + F4
eller
FN + Shift + F4

Lukke vinduet

KOMMANDO + F4
eller
FN + KOMMANDO + F4

Vise dialogboksen Gå til

F5

Vise dialogboksen Søg

Shift+F5

Gå til næste rude i en projektmappe, der er blevet opdelt

F6

Gå til den forrige rude i en projektmappe, der er blevet opdelt

Shift+F6

Gå til næste projektmappevindue

KOMMANDO + F6

Gå til det forrige projektmappevindue

KOMMANDO + Shift + F6

Foretage stavekontrol

F7
eller
FN + F7

Føje til markeringen

Shift+F8

Åbne dialogboksen Makro

ALT + F8
eller
FN + ALT + F8

Beregne alle ark i alle åbne projektmapper.

F9

Beregne det aktive ark.

Shift+F9

Vise en genvejsmenu.

Shift+F10

Indsætte et nyt diagramark.

F11

Indsætte et nyt ark.

Shift+F11

Indsætte et Excel 4.0-makroark

KOMMANDO + F11
eller
FN + KOMMANDO + F11

Åbne dialogboksen Gem som.

F12

Åbne dialogboksen Åbn

KOMMANDO + F12
eller
FN + KOMMANDO + F12

Øverst på siden

Bevæge dig rundt i og rulle i et ark eller en projektmappe

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå en celle op, ned, til venstre eller til højre

En piletast

Gå til kanten af det aktuelle dataområde

Control + piletast

Gå til begyndelsen af en række

HOME

Gå til begyndelsen af arket

Control + Home

Gå til den sidste celle i brug på arket, hvilket er cellen i skæringspunktet mellem den yderste højre kolonne og den nederste række (i nederste højre hjørne), eller cellen modsat startcellen, hvilket typisk er A1

Control + End

Flytte et skærmbillede ned

PgDn

Flytte et skærmbillede op

PgDn

Gå ét skærmbillede til højre

Option + Page Down

Gå ét skærmbillede til venstre

OPTION + Page Up

Gå til næste ark i projektmappen

Control + Page Down

Gå til det forrige ark i projektmappen

Control + Page Up

Gå til den næste projektmappe eller det næste vindue

Control + Tab

Gå til forrige projektmappe eller vindue

Control + Shift + Tab

Gå til næste rude i en projektmappe, der er blevet opdelt

F6

Gå til den forrige rude i en projektmappe, der er blevet opdelt

Shift+F6

Rulle for at få vist den aktive celle

Control + Delete

Vise dialogboksen Gå til

Ctrl + G

Vise dialogboksen Søg

KOMMANDO + F

Gentage den seneste handling med Find (det samme som Find næste)

KOMMANDO + G

Gå mellem ulåste celler i et beskyttet ark

Tabulator

Øverst på siden

Eksempelvisning og udskrivning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise dialogboksen Udskriv

KOMMANDO + P

Indtaste data i et ark

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udføre en celleindtastning og gå fremad i markeringen

ENTER

Starte på en ny linje i samme celle

Control + Option + Enter

Udfylde det valgte celleområde med den tekst, som du indtaster

Control + Enter

Udføre en celleindtastning og gå tilbage i markeringen

Shift +Enter

Udføre en celleindtastning og gå til højre i markeringen

TAB

Udføre en celleindtastning og gå til venstre i markeringen

Shift + Tab

Annullere en celleindtastning

ESC

Slette tegnet til venstre for indsættelsespunktet eller slette det markerede

Delete

Slette tegnet til højre for indsættelsespunktet eller slette markeringen

Slet

Slette teksten i slutningen af linjen

Control + Slet

Gå ét tegn op, ned, til venstre eller til højre

En piletast

Gå til begyndelsen af linjen

Home

Gentage den seneste handling

KOMMANDO + Y

Redigere en kommentar i en celle

Shift+F2

Udfylde nedad

Control + D

Udfylde til højre

Control + R

Definere et navn

Control + L

Øverst på siden

Arbejde i cellerne eller formellinjen

Hvis du vil

Skal du trykke på

Redigere den aktive celle og derefter fjerne den eller slette de foregående tegn i den aktive celle, efterhånden som du redigerer celleindhold

DELETE

Udføre en celleindtastning

ENTER

Indtaste en formel som en matrixformel

Control + Shift + Enter

Annullere en indtastning i cellen eller på formellinjen

ESC

Vise formelbyggeren, når du har skrevet et gyldigt funktionsnavn i en formel

Control + A

Indsætte et link

KOMMANDO + K

Redigere den aktive celle og placere indsættelsespunktet i slutningen af linjen

Control + U

Åbne Formelbygger

Shift + F3
eller
FN + Shift + F3

Beregne alle ark i alle åbne projektmapper

KOMMANDO + =

Beregne det aktive ark

KOMMANDO + Shift + =

Starte en formel

=

Skifte formlens referencetype mellem absolut, relativ og blandet

KOMMANDO + T

Indsætte formlen AutoSum

KOMMANDO + Shift + T

Angive datoen

Control + semikolon (;)

Angive klokkeslættet

KOMMANDO + semikolon (;)

Kopiere værdien fra cellen oven over den aktive celle til cellen eller formellinjen

Control + Shift + Tommemærke (")

Skifte mellem visning af celleværdier og visning af celleformler

Control + Accent grave (`)

Kopiere en formel fra cellen oven over den aktive celle ind i cellen eller formellinjen

Control + Apostrof (')

Vise listen Autofuldførelse

Control + Option + Pil ned

Definere et navn

Control + L

Øverst på siden

Formatering og redigering af data

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise dialogboksen Typografi

KOMMANDO + Shift + L

Vise dialogboksen Formatér celler

KOMMANDO + 1

Anvende standardformatet for tal

Control + Shift + ~

Anvende valutaformatet med to decimaler (negative tal vises i rød parentes)

Control + Shift + $

Anvende procentformatet uden decimalpladser

Control + Shift + %

Anvende eksponentielt talformat med to decimalpladser

Control + Shift + ^

Anvende datoformatet med dag, måned og år

Control + Shift + #

Anvende klokkeslætsformatet med timer og minutter og angive A.M. eller P.M.

Control + Shift + @

Anvende talformatet med to decimalpladser, tusindtalsseparator og minustegn (-) for negative værdier

Control + Shift + !

Anvende konturkanten rundt om de markerede celler

KOMMANDO + Option + Nul

Tilføje en konturkant til højre for markeringen

KOMMANDO + Option + Højrepil

Tilføje en konturkant til venstre for markeringen

KOMMANDO + Option + Venstrepil

Tilføje en konturkant til toppen af markeringen

KOMMANDO + Option + Pil op

Tilføje en konturkant til bunden af markeringen

KOMMANDO + Option + Pil ned

Fjerne konturkanter

KOMMANDO + Option + Bindestreg

Anvende eller fjerne fed skrift

KOMMANDO + B

Anvende eller fjerne kursiv

KOMMANDO + I

Anvende eller fjerne understregning

KOMMANDO + U

Anvende eller fjerne formateringen Gennemstreget

KOMMANDO + Shift + X

Skjule rækker

Control + 9

Få vist rækker

Control + Shift + (

Skjule kolonner

Control + Nul

Vise kolonner

Control + Shift + )

Tilføje eller fjerne typografien skygge

KOMMANDO + Shift + W

Tilføje eller fjerne typografien disposition

KOMMANDO + Shift + D

Redigere den aktive celle

Control + U

Annullere en indtastning i cellen eller på formellinjen

ESC

Redigere den aktive celle og derefter fjerne den eller slette de foregående tegn i den aktive celle, efterhånden som du redigerer celleindhold

DELETE

Indsætte tekst i den aktive celle

KOMMANDO + V

Udføre en celleindtastning

ENTER

Indtaste en formel som en matrixformel

Control + Shift + Enter

Vise formelbyggeren, når du har skrevet et gyldigt funktionsnavn i en formel

Control + A

Øverst på siden

Arbejde med en markering

Hvis du vil

Skal du trykke på

Kopiere markeringen

KOMMANDO + C

Klippe markeringen

KOMMANDO + X

Indsætte markeringen

KOMMANDO + V

Rydde indholdet af markeringen

Delete

Slette markeringen

Control + Bindestreg

Kopiere tekst eller grafik i Scrapbog

Control + Option + C

Indsætte i scrapbogen

Control + Option+ V

Fortryde den seneste handling

KOMMANDO + Z

Gå fra top til bund i det markerede område (ned) eller gå i den retning, der er valgt i Rediger i dialogboksen Indstillinger (menuen Excel, kommandoen Indstillinger)

Enter

Gå fra bund til top i det markerede område (op) eller flytte modsat retningen, der er valgt i Rediger i dialogboksen Indstillinger (menuen Excel, kommandoen Indstillinger)

Shift +Enter

Gå fra venstre mod højre i det markerede område eller flytte en celle ned, hvis der kun er markeret én kolonne

Tabulator

Gå fra højre mod venstre i det markerede område eller flytte én celle op, hvis der kun er markeret én kolonne

Shift + Tab

Flytte med uret til det næste hjørne af markeringen

Control + Punktum

Indsætte grafik ved hjælp af Mediebrowser

KOMMANDO + Control + M

Øverst på siden

Markering af celler, kolonner eller rækker

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvide markeringen med én celle

Shift + piletast

Udvide markeringen til den sidste celle, der ikke er tom, i samme kolonne eller række som den aktive celle

KOMMANDO + Shift + piletast

Udvide markeringen til starten af rækken

Shift+Home

Udvide markeringen til starten af arket

Control + Shift + Home

Udvide markeringen til den sidste celle, der bruges på arket (nederste højre hjørne)

Control + Shift + End

Markere hele kolonnen

Control + Mellemrum

Markere hele rækken

Shift + Mellemrum

Markere hele arket

KOMMANDO + A

Kun markere den aktive celle, når flere celler markeres

Shift + Delete

Udvide markeringen med ét skærmbillede nedad

Shift+Page Down

Udvide markeringen med ét skærmbillede opad

Shift+Page Up

Skifte mellem at skjule objekter, vise objekter og vise pladsholdere for objekter

Control + 6

Vise eller skjule standardværktøjslinjen

Control + 7

Aktivere muligheden for at udvide en markering ved hjælp af piletasterne

F8

Tilføje endnu et celleområde til markeringen eller bruge piletasterne til at flytte til starten af det interval, du vil tilføje, og derefter trykke på F8 og piletasterne for at vælge det næste område

Shift+F8

Vælge den aktuelle matrix, hvilket er matrixen som den aktive celle tilhører

Control + /

Markere en række, der ikke svarer til værdien i den aktive celle i den pågældende række. Du skal markere rækken startende med den aktive celle.

Control + \

Kun vælge de celler, der henvises direkte til i formler i markeringen

Control + Shift + [

Markere cellerne i en kolonne, der ikke svarer til værdien i den aktive celle i kolonnen. Du skal markere kolonnen startende med den aktive celle.

Control + |

Markere alle celler, der direkte eller indirekte henvises til i formler i markeringen

Control + Shift + {

Vælg kun celler med formler, der henviser direkte til den aktive celle

Control + ]

Vælg alle celler med formler, der henviser direkte eller indirekte til den aktive celle

Control + Shift + }

Kun vælge synlige celler i det aktuelle valg

KOMMANDO + Shift + Z

Øverst på siden

Diagrammer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte et nyt diagramark.

F11

Gå igennem markeringen af diagramobjekter

En piletast

Øverst på siden

Dataformler

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til det samme felt i den næste post

Pil ned

Gå til det samme felt i den forrige post

Pil op

Gå til det næste felt, som du kan redigere i posten

Tabulator

Gå til det forrige felt, som du kan redigere i posten

Shift + Tab

Gå til det første felt i den næste post

Enter

Gå til det første felt i den forrige post

Shift +Enter

Gå til det samme felt 10 poster fremad

Page Down

Gå til det samme felt 10 poster tilbage

Page Up

Gå ét tegn til venstre inden for et felt

Venstre pil

Gå ét tegn til højre inden for et felt

Højre pil

Markere tegnet til venstre for markøren

Shift+venstre pil

Markere tegnet til højre for markøren

Shift+højre pil

Øverst på siden

Filtre og pivottabelrapporter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise listen Filter eller siden Pivottabel med pop op-menuen for den valgte celle

Option + Pil ned

Øverst på siden

Dispositionsdata

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise eller skjule dispositionssymboler

Control + 8

Skjule de markerede rækker

Control + 9

Få vist de markerede rækker

Control + Shift + (

Skjule de markerede kolonner

Control + Nul

Få vist de markerede kolonner

Control + Shift + )

Øverst på siden

Værktøjslinjer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gøre den første knap på en flydende værktøjslinje aktiv

Option + F10

Når en værktøjslinje er aktiv, skal du vælge den næste knap eller menu på værktøjslinjen

Tabulator

Når en værktøjslinje er aktiv, skal du vælge den forrige knap eller menu på værktøjslinjen

Shift + Tab

Udføre den handling, der er knyttet til den markerede knap

Enter

Øverst på siden

Vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvide eller minimere båndet

KOMMANDO + Option + R

Skifte til det næste program

KOMMANDO + Tab

Skifte til det forrige program

KOMMANDO + Shift + Tab

Lukke det aktive projektmappevindue

KOMMANDO + W

Gendanne projektmappevinduets størrelse

KOMMANDO + F5

Gå til næste rude i en projektmappe, der er blevet opdelt

F6

Gå til den forrige rude i en projektmappe, der er blevet opdelt

Shift+F6

Skifte til det næste projektmappevindue

KOMMANDO + F6

Skifte til det forrige projektmappevindue

KOMMANDO + Shift + F6

Kopiere billedet af skærmen til Udklipsholder

KOMMANDO + Shift + 3

Kopiere billedet af det aktive vindue til Udklipsholder (efter at have trykket på og sluppet tastekombination skal du klikke på det vindue, du vil tage et billede af).

KOMMANDO + Shift + 4

Øverst på siden

Dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til det næste tekstfelt

Tabulatortasten

Gå til forrige felt, indstilling, kontrol eller kommando

Shift + Tab

Afslutte en dialogboks eller annullere en handling

Esc

Skifte til den næste fane

Control + Tab

Skifte til den forrige fane

Control + Shift + Tab

Udføre den handling, der er tilknyttet standardkommandoknappen
(knappen med den fede kontur, ofte knappen OK)

Enter

Annullere kommandoen og lukke

Esc

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Excel-tastaturgenveje og -funktionstaster til Windows

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×