Tastaturgenveje i Word til Mac

Tastaturgenveje i Word til Mac

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Mange brugere kan finde, bruger et eksternt tastatur med genvejstaster til Word til Mac hjælper dem med at arbejde mere effektivt. For brugere med mobilitet eller synshandicap er tastaturgenveje en væsentlige alternativ til at bruge en mus. I denne artikel angiver de enkelte tastaturgenveje til Word til Mac.

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Kommandoer, som kræver, at du trykker på og slipper flere taster sammen, er markeret med et plustegn (+). Kommandoer, som kræver, at du trykker på flere taster i rækkefølge, er markeret med et komma (,).

 • Indstillingerne i nogle versioner af Mac-operativsystem (OS) og nogle utility programmer er i konflikt med tastaturgenveje og funktionen vigtige handlinger i Office til Mac. Se Mac hjælp til din version af Mac OS eller utility programmet for at få oplysninger om at ændre vigtige tildelingen af en tastaturgenvej. Se også genvej konflikter senere i dette emne.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

Denne tabel indeholder de hyppigt anvendte genveje i Word 2016 til Mac.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Fortryde den seneste handling

KOMMANDO + Z eller CTRL + Z

Klip markeret tekst eller grafik

KOMMANDO +X eller Control+X

Kopier den markerede tekst eller grafik til Udklipsholder.

KOMMANDO +C eller Control+C

Indsætte indholdet fra Udklipsholder

KOMMANDO +V eller Control+V

Vælg kommandoen Gå til (menuen Rediger)

Alt + KOMMANDO + G

Åbne dialogboksen Stave- og grammatikkontrol

Alternativ + KOMMANDO + L

Udvide et markeret område

F8

Gå til næste vindue

KOMMANDO + accent grave (')

Vælg kommandoen Gem som (menuen Filer).

KOMMANDO +Shift+S

Kopier markeret tekst

Skift + F2

Ændr bogstaver til store, små eller blandede bogstaver

Skift + F3

Søg, eller Søg og Erstat

CTRL + F for at Søge; flytter fokus til Søgefeltet

CTRL + H for Søg og Erstat

Udskriv et dokument

KOMMANDO + P eller CTRL + P

Flytte til det forrige indsætningspunkt

Skift + F5

Gå til forrige vindue

KOMMANDO + Skift + `

Åbn ruden Synonymordbog

Skift+ F7

Formindske en markering

Skift+ F8

Skifte mellem en feltkode og feltresultatet

Skift + F9

Klippe markeringen til Samling

KOMMANDO +F3

Lukke vinduet

KOMMANDO + F4

Udvide eller minimere båndet

Alternativ + KOMMANDO + R

Redigere et bogmærke

KOMMANDO +Shift+F5

Søge efter den næste stavefejl eller grammatiske fejl. Afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol skal være markeret (Word-menuen, kommandoen Indstillinger, Stave- og grammatikkontrol).

Alternativ + F7

Slå markeret tekst op på internettet

KOMMANDO +Shift+L

Introduktion

For at få den bedste oplevelse ved hjælp af tastaturet med båndet kan du prøve at skifte indstillinger for tastaturet til alle objekter på følgende måde:

 1. Åbn Systemindstillinger ( KOMMANDO + mellemrum, Skriv system indstilling, og tryk på Enter).

 2. Gå til Tastaturindstillinger (type tastatur og besøg Enter).

 3. Gå til genveje (Tryk på fanen og derefter på højre pil tre gange, og derefter mellemrum).

 4. Skift indstillingen Fuld Tastaturadgang fra tekstfelter og kun lister til Alle objekter (CTRL + F7)

Mange tastaturer tildeler særlige funktioner til funktionstaster som standard. For at bruge funktionstasten til andre formål skal du trykke på Fn + funktionstast. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer og bruger funktionstaster uden at skulle trykke på Fn i Brug genveje med funktionstaster senere i dette emne.

Genvejskonflikter

Nogle Windows-tastaturgenvejskonflikter med de tilsvarende standardtastaturgenveje for Mac OS. For at bruge disse genveje skal du muligvis ændre dine indstillinger til Mac-tastaturet for at ændre Vis skrivebordsgenvej til tasten.

Rediger systemindstillinger for tastaturgenveje med musen

 1. I menuen Apple skal du trykke på Systemindstillinger.

 2. Klik på Tastatur.

 3. Tryk på fanen Genveje.

 4. Klik på Kommandobro.

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for den tastaturgenvej, du vil bruge.

Flyt markøren

Hvis du vil

Tryk på

Gå ét tegn til venstre

Venstre pil

Gå ét tegn til højre

Højre pil

Flyt et ord til venstre

Alternativ + Venstre pil

Flyt et ord til højre

Alternativ + Højre pil

Flyt et afsnit op

KOMMANDO +pil op

Flyt et afsnit ned

KOMMANDO +pil ned

Flyt en celle til venstre (i en tabel)

Skift + Tab

Flyt en celle til højre (i en tabel)

Tabulatortast

Flytte en linje op

Pil op

Flytte en linje ned

Pil ned

Flyt til slutningen af en linje

KOMMANDO +Højre piletast eller End

Flyt til begyndelsen af en linje

KOMMANDO +Venstre piletast eller Home

Flyt et skærmbillede op (ved at rulle)

PgUp

Flyt et skærmbillede ned (ved at rulle)

PgDn

Flyt til toppen af den næste side

KOMMANDO +Page down

Flyt til toppen af den forrige side

KOMMANDO +Page up

Til slutningen af et dokument

KOMMANDO +End


KOMMANDO +FN+Højre piletast på et MacBook-tastatur

Til begyndelsen af et dokument

KOMMANDO +Home

På et MacBook-tastatur:
KOMMANDO +FN+Venstre piletast

Til det forrige indsætningspunkt

Skift + F5

Markere tekst og grafik

Tip!: Hvis du kender tastekombinationen, til at flytte markøren kan du generelt, markere teksten ved hjælp af den samme tastekombination, mens du holder Shift nede. Eksempelvis flytter KOMMANDO + Højre Pil markøren til det næste ord, og KOMMANDO + Shift+Højre piletast markerer teksten fra markøren til starten af det næste ord.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere flere elementer ikke ved siden af hinanden

Markér det første element, du ønsker, og hold KOMMANDO nede, og markér derefter de andre elementer

Flyt et tegn til højre

Skift + Højre pil

Markér et tegn til venstre

Skift + Venstre pil

Slet et ord til højre

Skift + Alternativ + Højre pil

Markér et ord til venstre

Skift + Alternativ + Venstre pil

Markér til slutningen af en linje

KOMMANDO +Shift+Højre piletast eller Shift+End

Markér til begyndelsen af en linje

KOMMANDO +Shift+Venstre piletast eller Shift+Home

Flyt en linje ned

Skift + Pil ned

Flyt en linje op

Skift + Pil op

Markér til slutningen af et afsnit

KOMMANDO +Shift+Piletast ned

Markér til begyndelse af et afsnit

KOMMANDO +Shift+Piletast op

Vælg et skærmbillede ned

Skift + Page Down

Vælg et skærmbillede op

Skift + Page Up

Markér til begyndelsen af et dokument

KOMMANDO +Shift+Home

Markér til slutningen af et dokument.

KOMMANDO +Shift+End

Markér til slutningen af et vindue.

Option+ KOMMANDO +Shift+Page down

Vælg for at markere hele dokumentet

KOMMANDO +A

Markér en lodret tekstblok

KOMMANDO + shift + F8, og derefter bruge piletasterne. Tryk på Esc for at annullere tilstanden for markering

Vælg til et bestemt sted i et dokument

F8, og derefter bruge piletasterne. Tryk på Esc for at annullere tilstanden for markering

Markere tekst og grafik i en tabel

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere indholdet i den næste celle

Tabulatortast

Markere indholdet i den forrige celle

Skift + Tab

Udvide markeringen til de tilgrænsende celler

Hold Skift nede, og tryk gentagne gange på en piletast

Markere en kolonne

Klik i kolonnens øverste eller nederste celle. Hold Skift nede, og tryk på Pil op eller Pil ned gentagne gange

Udvide en markering eller blok

KOMMANDO +Shift+F8, og brug derefter piletasterne. Tryk på ESC for at ophæve markeringstilstanden

Reducere markeringens størrelse

Skift + F8

Markere flere celler, kolonner eller rækker, der ikke er ved siden af hinanden

Markér det første element, du ønsker, og hold KOMMANDO nede, og markér derefter de andre elementer

Udvide et markeret område

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Slå udvidelsestilstanden til

F8

I tilstanden udvidet markering vil et klik på et sted i dokumentet udvide den aktuelle markering til den nye placering.

Markere det nærmeste tegn til venstre for markøren

F8, venstre pil

Markere det nærmeste tegn til højre for markøren

F8, højre pil

Udvide en markering

Tryk på F8 gentagne gange for at udvide markeringen til hele ordet, sætningen, afsnittet, sektionen og dokumentet.

Gøre et markeret område mindre

Skift + F8

Slå udvidelsestilstanden fra

Esc

Rediger tekst og grafik

Hvis du vil

Skal du trykke på

Kopiere tekst eller grafik

KOMMANDO + C eller F3

Kopiere en typografi

KOMMANDO +Skift+C

Indsætte en typografi

KOMMANDO + shift + V

Kopiere tekst eller grafik i Scrapbog

Ctrl + Alternativ + C

Klip den markerede tekst til Udklipsholder

KOMMANDO +X eller F2

Flytte tekst eller grafik

KOMMANDO +X eller F2 (og flyt derefter markøren og tryk på KOMMANDO +V eller F4 )

Opret Autotekst

Alternativ + F3

Indsætte Autotekst

KOMMANDO + Alternativ + Shift + V

Indsætte indholdet fra Udklipsholder

KOMMANDO + V eller F4

Indsæt speciel

KOMMANDO + CTRL + V

Indsætte og tilpasse formateringen af den omgivende tekst

KOMMANDO + Alternativ + Shift + V

Indsætte indholdet fra samling

KOMMANDO + shift + F3

Slette tegnet til venstre for markøren

Slet

Slette ét ord til venstre

KOMMANDO +Delete

Slette tegnet til højre for markøren

KOMMANDO eller Ryd

Slette ordet til højre for markøren

KOMMANDO + KOMMANDO

Klippe den markerede tekst til Udklipsholder

KOMMANDO + X eller F2

Fortryde den seneste handling

KOMMANDO +Z

Annuller den seneste handling (Annuller Fortryd)

KOMMANDO +Y

Klippe til Samling

KOMMANDO +F3

Tegning 

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte tegningstilstand

KOMMANDO + CTRL + Z

Justér, og formatér afsnit

Hvis du vil

Skal du trykke på

Centrere et afsnit

KOMMANDO + E

Juster et afsnit

KOMMANDO + J

Venstrejustér et afsnit

KOMMANDO +L

Højrejustér et afsnit

KOMMANDO + R

Indrykke et afsnit fra venstre

Ctrl + Skift + M

Fjerne afsnitsindrykning fra venstre

KOMMANDO +Skift+M

Oprette hængende indrykning

KOMMANDO + T

Fjerne en hængende indrykning

KOMMANDO +Skift+T

Starte Autoformat

KOMMANDO + option + K

Anvende typografien Normal

KOMMANDO + shift + N

Anvende typografien Overskrift 1

KOMMANDO + option + 1

Anvende typografien Overskrift 2

KOMMANDO + option + 2

Anvende typografien Overskrift 3

KOMMANDO + option + 3

Anvende opstillingstypografien, når markøren er i starten af linjen

KOMMANDO + shift + L

Indsætte et hårdt mellemrum

Alternativ + mellemrumstast

Angive linjeafstand

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Angiv linjer med enkelt linjeafstand

KOMMANDO + 1

Angiv linjer med dobbelt linjeafstand

KOMMANDO +2

Angiv linjer med 1,5 linjeafstand

KOMMANDO + 5

Tilføje eller fjerne én linjes afstand lige før et afsnit

KOMMANDO +0 (nul)

Formatere tegn

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Ændre skrifttypen

KOMMANDO + Skift + F

Forøg skriftstørrelsen

KOMMANDO + shift + >

Formindsk skriftstørrelsen

KOMMANDO + shift + <

Øge skriftstørrelsen med 1 punkt

KOMMANDO +]

Mindske skriftstørrelsen med 1 punkt

KOMMANDO +[

Ændr formateringen af tegn (kommandoen Skrifttype, menuen Format)

KOMMANDO + D

Udskifte store bogstaver med små eller omvendt

Skift + F3

Formatere med store bogstaver

KOMMANDO + shift + A

Anvend fed formatering

KOMMANDO + B

Anvend understregning

KOMMANDO + U

Understrege ord, men ikke mellemrum

KOMMANDO + shift + W

Formatere tekst med dobbelt understregning

KOMMANDO +Skift+D

Anvend kursiv

KOMMANDO + I

Formatere med små bogstaver

KOMMANDO + shift + K

Anvende sænket skrift (med automatisk afstandsudmåling)

KOMMANDO + lighedstegn (=)

Anvende hævet skrift (med automatisk afstandsudmåling)

KOMMANDO + shift + (plustegn)

Anvende formateringen Gennemstreget

KOMMANDO +Shift+X

Indsætte specialtegn

Hvis du vil

Tryk på

Indsætte et tomt felt

KOMMANDO +F9

Indsætte et linjeskift

Shift +Enter

Indsætte sideskift

KOMMANDO +Enter

Indsætte et spalteskift

KOMMANDO +Shift+Return

Indsæt en hård bindestreg

KOMMANDO +Shift+Bindestreg

Indsæt copyright-symbolet

Alternativ + G

Indsæt det registrerede varemærkesymbol

Alternativ + R

Indsæt varemærkesymbolet

Alternativ + 2

Indsæt en ellipse

Alternativ + Semikolon

Arbejde med felter

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Indsæt et DATO-felt.

Ctrl + Skift + D

Indsæt et LISTNUM-felt.

KOMMANDO + Alternativ + Shift + L

Indsæt et PAGE-felt

Ctrl + Skift + P

Indsæt et TIDS-felt

Ctrl + Skift + T

Indsætte et tomt felt

KOMMANDO + F9

Opdatere markerede felter

F9

Frigøre et felt

KOMMANDO + shift + F9

Skifte mellem en feltkode og feltresultatet

Skift + F9

Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater

Alternativ + F9

Udføre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra det felt, der viser feltresultaterne

Alternativ + Skift + F9

Gå til det næste felt

F11

Gå til det forrige felt

Skift + F11

Låse et felt

KOMMANDO +F11

Låse et felt op

KOMMANDO +Shift+F11

Opret en disposition for et dokument

Hvis du vil

Skal du trykke på

Hæve et afsnit

Ctrl + Skift + Venstre pil

Sænke et afsnit

Ctrl + Skift + Højre pil

Sænke til brødtekst

KOMMANDO + shift + N

Flytte markerede afsnit op

Denne tastaturgenvej i konflikt med en standard kommunikations CTRL-tasten. Hvis du vil bruge denne tastaturgenvej til Office, skal du først ændre genvejen kommunikations kontrolelement for denne nøgle. Klik på systemindstillinger i Apple-menuen > kommunikations kontrolelement. Vælg en anden genvej for kommunikations kontrolelement under tastatur og mus, eller Vælg – (minustegn) for at deaktivere den.

Ctrl + Skift + Pil op

Flytte markerede afsnit ned

Denne tastaturgenvej i konflikt med en standard kommunikations CTRL-tasten. Hvis du vil bruge denne tastaturgenvej til Office, skal du først ændre windows programgenvejen for denne nøgle. Klik på systemindstillinger i Apple-menuen > kommunikations kontrolelement. Vælg en anden genvej til programvinduer under tastatur og mus, eller Vælg – (minustegn) for at deaktivere den.

Ctrl + Skift + Pil ned

Udvide tekst under en overskrift

Ctrl + Skift + Plustegn

Skjule tekst under en overskrift

Ctrl + Skift + Minustegn

Udvide al brødtekst og alle overskrifter eller skjule al brødtekst

Ctrl + Skift + A

Have vist den første linje i brødteksten eller hele brødteksten

Ctrl + Skift + L

Vise alle overskrifter med det angivne overskriftsniveau

Ctrl + Skift + <Overskriftsniveau>

Gennemse et dokument

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte en kommentar

KOMMANDO +Option+A

Slå registrering af ændringer til eller fra

KOMMANDO + shift + E

Gå til begyndelsen af en kommentar

Hjem

Gå til slutningen af en kommentar

End (tasten End ikke findes på alle tastaturer)

Gå til begyndelsen af listen over kommentarer, når du er i korrekturruden

KOMMANDO +Home

Gå til slutningen af listen over kommentarer, når du er i korrekturruden

KOMMANDO +End

Udskrive et dokument

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udskrive et dokument

KOMMANDO + P

Bevæge dig rundt i en tabel

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle

Tabulatortast (hvis markøren er placeret i den sidste celle i en tabel, tilføjes der en ny række, når du trykker på tabulatortasten)

Gå til den foregående celle

Skift + Tab

Gå til den foregående eller næste række

Pil ned eller Pil op

Gå til den første celle i rækken

CTRL + Hjem

Gå til den sidste celle i rækken

CTRL + Afslut

Gå til den første celle i kolonnen

CTRL + Page Up

Gå til den sidste celle i kolonnen

CTRL + Page Down

Starte et nyt afsnit

Enter

Tilføje en ny række nederst i en tabel

Tab i slutningen af den sidste række

Tilføj tekst før en tabel i begyndelsen af et dokument

Gå tilbage i starten af den første celle

Indsætte en række

KOMMANDO + CTRL + k

Ændre størrelse på tabelkolonner

ved hjælp af linealen

Hvis du vil

Tryk på genvejstasterne og Træk derefter en kolonnegrænse

Flytte en enkelt kolonnelinje

Bevare tabelbredden

Skift

Gøre alle kolonner lige store mod højre

Bevare tabelbredden

KOMMANDO + Skift

Gøre alle kolonner proportionelt lige store mod højre

Bevare tabelbredden

KOMMANDO

Tilpas tabelkolonner direkte i en tabel

Tip!: 

 • Hvis du vil have vist en kolonnes mål på linealen, når du ændrer størrelsen på kolonne, skal du trykke på Alternativ sammen med disse genvejstaster.

 • Hvis du vil finjustere kolonnebredden, skal du slå fastgørelsesfunktionen til ved at trykke på Alternativ sammen med genvejstasterne.

Hvis du vil

Tryk på genvejstasterne og Træk derefter en kolonnegrænse

Flytte en enkelt kolonnelinje

Bevare tabelbredden

Ingen tast

Bevare kolonnestørrelser til højre

Ændre tabellens bredde

Skift

Gøre alle kolonner lige store mod højre

Bevare tabelbredden

KOMMANDO + Skift

Gøre alle kolonner proportionelt lige store mod højre

Bevare tabelbredden

KOMMANDO

Indsætte afsnit og tabulatortegn i en tabel

Hvis du vil

Tryk på

Indsæt et nyt afsnit i en celle

Enter

Indsæt et tabulatortegn i en celle

Alternativ + Tab

Brug fodnoter og slutnoter

Hvis du vil

Tryk på

Indsæt en fodnote

KOMMANDO +Option+F

Indsæt en slutnote

KOMMANDO +Option+E

Højre mod venstre-sprogfunktioner

Word understøtter højre mod venstre-funktionalitet for sprog, der fungerer i et højre mod venstre-miljø eller et kombineret højre mod venstre- og venstre mod højre-miljø i forbindelse med indtastning, redigering og visning af tekst. I denne kontekst refererer højre mod venstre-sprog til de skrivesystemer, hvor der skrives fra højre mod venstre. Dette gælder også for de sprog, der kræver kontekstafhængig formgivning, f.eks. arabisk, og for de sprog, der ikke gør.

Før du kan bruge disse tastaturgenveje, skal du sørge for, at tastaturgenveje er aktiveret for det sprog, du bruger:

 1. Gå til Apple > Systemindstillinger > Tastatur.

 2. Vælg det sprog, du vil aktivere genveje for, under fanen Inputkilder.

 3. I højre side af fanen skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér tastaturgenveje.

Hvis du vil skifte

Skal du trykke på

Afsnitsretning til højre mod venstre

Control + KOMMANDO + venstre pil

Afsnitsretning til venstre mod højre

Control + KOMMANDO + højre pil

Brug genveje med funktionstaster

Word 2016 for Mac anvender funktionstasterne til almindelige kommandoer, herunder Kopiér og Sæt ind. Du kan ændre dine Apple-systemindstillinger for at få hurtig adgang til disse genveje, så du ikke behøver at trykke på Fn-tasten, hver gang du bruger en genvej med en funktionstast.

Bemærk!: Ændring af systemindstillinger med funktionstast påvirker, hvordan funktionstasterne fungerer på din Mac, ikke kun i Word. Efter ændring af denne indstilling kan du stadig udføre de særlige funktioner, der er trykt på en funktionstast. Tryk blot på Fn-tasten. Hvis du fx vil bruge tasten F12 til at ændre din lydstyrke, skal du trykke på Fn + F12.

Ændr indstillinger af funktionstast med musen

 1. I menuen Apple skal du trykke på Systemindstillinger.

 2. Vælg Tastatur.

 3. På fanen Tastatur skal du markere afkrydsningsfeltet for Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.

Genveje med funktionstaster

Hvis du vil

Skal du trykke på

Fortryde den seneste handling

F1

Klip markeret tekst eller grafik

F2

Kopier den markerede tekst eller grafik til udklipsholderen.

F3

Indsætte indholdet fra Udklipsholder

F4

Vælg kommandoen Gå til (menuen Rediger)

F5

Åbne dialogboksen Stave- og grammatikkontrol

F7

Udvide et markeret område

F8

Opdatere markerede felter.

F9

Gå til næste vindue

KOMMANDO + F6

Kopier markeret tekst

Skift + F2

Ændr bogstaver til store, små eller blandede bogstaver

Skift + F3

Gentag handlingen Søg eller Gå til

Shift + F4 eller KOMMANDO + Shift + F4

Flytte til det forrige indsætningspunkt

Skift + F5

Åbn ruden Synonymordbog

Skift+ F7

Formindske en markering

Skift+ F8

Skifte mellem en feltkode og feltresultatet.

Skift + F9

Gå til det forrige felt

Denne tastaturgenvej er i konflikt med en standard Mission Control-tast for Vis skrivebord. Hvis du vil bruge denne Office-tastaturgenvej, skal du først ændre Vis skrivebord-tastaturgenvejen for denne tast. Klik på Systemindstillinger > Mission Control i Apple-menuen. Under Tastatur og mus skal du vælge en anden genvej til Vis skrivebord eller vælge - (minustegn) for at deaktivere den.

Skift + F11

Klippe markeringen til Samling

KOMMANDO +F3

Lukke vinduet

KOMMANDO + F4

Gå til næste vindue

KOMMANDO + F6

Indsætte et tomt felt

KOMMANDO + F9

Låse et felt

KOMMANDO +F11

Indsætte indholdet fra Samling

KOMMANDO +Shift+F3

Redigere et bogmærke

KOMMANDO + shift + F5

Opdatere sammenkædede oplysninger i et Word-kildedokument

KOMMANDO + shift + F7

Udvide et markeret område som en blokmarkering

KOMMANDO +Shift+F8, en piletast

Frigøre et felt

KOMMANDO + shift + F9

Låse et felt op

KOMMANDO + shift + F11

Oprette et autotekstelement

Alternativ + F3

Søg efter den næste stavefejl eller grammatiske fejl

Alternativ + F7

Afspille en makro

Alternativ + F8

Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater

Alternativ + F9

Slå markeret tekst op på internettet

KOMMANDO +Shift+L

Udføre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra det felt, der viser feltresultaterne

Alternativ + Skift + F9

Du kan hurtigt udføre opgaver ved hjælp af tastaturgenveje – en eller flere taster, du trykker på på tastaturet for udføre en opgave. Når du f.eks. trykker på KOMMANDO + P, åbnes dialogboksen Udskriv.

Bemærkninger!: 

 • Beskrivelserne af genvejstasterne henviser til amerikansk tastaturlayout. Taster på andre tastaturlayouts svarer muligvis ikke til tasterne på et amerikansk tastatur. Tastaturgenveje på bærbare computere kan også variere.

 • Indstillingerne i nogle versioner af Macintosh-operativsystemet og nogle hjælpeprogrammer kan konflikte med tastaturgenveje og funktionstasthandlinger i Office. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer tastetildelingen af en genvejstast, ved at se Mac Hjælp for din version af Macintosh-operativsystemet eller ved at se dit hjælpeprogram.

 • På den følgende liste finder du kun tastaturgenveje til de mest almindelige opgaver. Hvis du vil have vist alle Word-kommandoer og -tastaturgenveje, skal du pege på Makro i menuen Funktioner og derefter klikke på Makroer. I genvejsmenuen Makroer i skal du klikke på Word-kommandoer, og derefter skal du klikke i feltet Makronavn, skrive VisKommandoer, klikke på Kør og derefter vælge de ønskede indstillinger.

I dette emne

Funktionstaster

Bemærk!: Hvis du bruger en MacBook, skal du samtidig trykke på tasten Fn (nederst til venstre på tastaturet) for at bruge en funktionstast.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Fortryde den seneste handling

F1

Klippe tekst eller grafik

F2

Kopiere tekst eller grafik

F3

Indsætte indholdet fra Udklipsholder

f4

Vælge kommandoen Gå til (menuen Rediger)

F5

Gå til næste rude eller ramme

F6

Vælge kommandoen Stave- og grammatikkontrol (menuen Funktioner)

F7

Udvide et markeret område

Denne tastaturgenvej er i konflikt med en standardmæssig Mac OS X-nøgletildeling. Hvis du vil bruge denne Office-tastaturgenvej, skal du først deaktivere Mac OS X-tastaturgenvejen for denne tast. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen. Klik på Tastatur under Hardware. Klik på fanen Tastaturgenveje, og fjern markeringen afkrydsningsfeltet Til for den tastetildeling, du vil deaktivere.

F8

Opdatere markerede felter.

Dette tastatur genvej i konflikt med en standard Exposé vigtige tildeling i Mac OS X version 10,3 eller nyere. Hvis du vil bruge denne tastaturgenvej til Office, skal du først deaktivere Exposé tastaturgenvejen til denne tast. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen. Klik på Exposé og mellemrum under personlig. Klik på - i genvejsmenuen for den genvej, du vil deaktivere, under tastatur og musegenveje.

F9

Gå til det næste felt.

Denne tastaturgenvej er i konflikt med en standard Exposé-tastetildeling i Mac OS X version 10.3 eller nyere. Hvis du vil bruge denne Office-tastaturgenvej, skal du først deaktivere Exposé-tastaturgenvejen for denne tast. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen. Under Personlig skal du klikke på Exposé & Spaces. Klik på i genvejsmenuen for den genvej, du vil deaktivere, under Tastatur- og musegenveje.

F11

Vælge kommandoen Gem som (menuen Filer).

KOMMANDO + SHIFT + S

Kopiere tekst

Shift + F2

Ændre bogstaver til store, små eller blandede bogstaver

Shift + F3

Gentage Søg eller Gå til

Shift + F4

Flytte til det forrige indsætningspunkt

Shift + F5

Gå til forrige rude eller ramme

Shift + F6

Vælge kommandoen Synonymordbog (menuen Funktioner)

Shift + F7

Formindske en markering

Denne tastaturgenvej er i konflikt med en standard Exposé-tastetildeling i Mac OS X version 10.3 eller nyere. Hvis du vil bruge denne Office-tastaturgenvej, skal du først deaktivere Exposé-tastaturgenvejen for denne tast. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen. Under Personlig skal du klikke på Exposé & Spaces. Klik på i genvejsmenuen for den genvej, du vil deaktivere, under Tastatur- og musegenveje.

Shift + F8

Skifte mellem en feltkode og feltresultatet.

Dette tastatur genvej i konflikt med en standard Exposé vigtige tildeling i Mac OS X version 10,3 eller nyere. Hvis du vil bruge denne tastaturgenvej til Office, skal du først deaktivere Exposé tastaturgenvejen til denne tast. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen. Klik på Exposé og mellemrum under personlig. Klik på - i genvejsmenuen for den genvej, du vil deaktivere, under tastatur og musegenveje.

Shift + F9

Vise en genvejsmenu.

Denne tastaturgenvej er i konflikt med en standard Exposé-tastetildeling i Mac OS X version 10.3 eller nyere. Hvis du vil bruge denne Office-tastaturgenvej, skal du først deaktivere Exposé-tastaturgenvejen for denne tast. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen. Under Personlig skal du klikke på Exposé & Spaces. Klik på i genvejsmenuen for den genvej, du vil deaktivere, under Tastatur- og musegenveje.

Shift + F10

Gå til det forrige felt.

Dette tastatur genvej i konflikt med en standard Exposé vigtige tildeling i Mac OS X version 10,3 eller nyere. Hvis du vil bruge denne tastaturgenvej til Office, skal du først deaktivere Exposé tastaturgenvejen til denne tast. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen. Klik på Exposé og mellemrum under personlig. Klik på - i genvejsmenuen for den genvej, du vil deaktivere, under tastatur og musegenveje.

Shift + F11

Klippe til Samling

KOMMANDO + F3

Lukke vinduet

KOMMANDO + F4

Gå til næste vindue

KOMMANDO + F6

Udvide eller minimere båndet

Alternativ + KOMMANDO + R

Indsætte et tomt felt

KOMMANDO + F9

Låse et felt

KOMMANDO + F11

Indsætte indholdet fra Samling

KOMMANDO + Shift + F3

Gentage Søg eller Gå til

KOMMANDO + Shift + F4

Redigere et bogmærke

KOMMANDO + Shift + F5

Gå til forrige vindue

KOMMANDO + Shift + F6

Opdatere sammenkædede oplysninger i et Word-kildedokument

KOMMANDO + Shift + F7

Udvide en markering eller en blok (tryk derefter på en piletast)

KOMMANDO + Shift + F8

Frigøre et felt

KOMMANDO + Shift + F9

Låse et felt op

KOMMANDO + Shift + F11

Opret et opslagsord i Autotekst

Alternativ + F3

Gå til næste vindue

Alternativ + F6

Søge efter den næste stavefejl eller grammatiske fejl. Afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol skal være markeret (Word-menuen, kommandoen Indstillinger, Stave- og grammatikkontrol).

Alternativ + F7

Afspille en makro

Alternativ + F8

Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater

Alternativ + F9

Gå til forrige vindue

Alternativ + Shift + F6

Åbne ordbogen

Alternativ + Shift + F7

Udføre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra det felt, der viser feltresultaterne

Alternativ + Shift + F9

Flytning af markøren

Hvis du vil flytte

Skal du trykke på

Et tegn til venstre

Venstre pil

Et tegn til højre

Højre pil

Et ord til venstre

Alt + venstre pil

Et ord til højre

Alt + højre pil

Et afsnit op

KOMMANDO + Pil op

Et afsnit ned

KOMMANDO + Pil ned

En celle til venstre (i en tabel)

Shift + Tab

En celle til højre (i en tabel)

Tab

En linje op

Pil op

En linje ned

Pil ned

Til slutningen af en linje

KOMMANDO + højre pil eller End

Til begyndelsen af en linje

KOMMANDO + venstre pil eller Home

Et skærmbillede op (ved at rulle)

PgUp

Et skærmbillede ned (ved at rulle)

PgDn

Til begyndelsen af den næste side

KOMMANDO + Page down

KOMMANDO + Fn + Pil ned (på et MacBook-tastatur)

Til begyndelsen af forrige side

KOMMANDO + Page up

KOMMANDO + Fn + Pil op (på et MacBook-tastatur)

Til slutningen af et dokument

KOMMANDO + End

KOMMANDO + Fn + Højre pil (på et MacBook-tastatur)

Til begyndelsen af et dokument

KOMMANDO + Home

KOMMANDO + Fn + Venstre pil (på et MacBook-tastatur)

Til det forrige indsætningspunkt

Shift + F5

Markér tekst og grafik

Tip!: Hvis du kender tastekombinationen til at flytte markøren, kan du generelt markere teksten ved hjælp af den samme tastekombination, mens du holder Shift nede. Eksempelvis flytter KOMMANDO + Højre pil markøren til det næste ord, og KOMMANDO + Shift + Højre pil markerer teksten fra markøren til starten af det næste ord.

Hvis du vil udvide en markering

Skal du trykke på

Ved at markere flere elementer, der ikke er ved siden af hinanden

Markér det første element, du ønsker, og hold KOMMANDO nede, og markér derefter de andre elementer

Et tegn til højre

Shift + højre pil

Et tegn til venstre

Shift + venstre pil

Et ord til højre

Shift + Alternativ + Højre pil

Et ord til venstre

Shift + Alternativ + Venstre pil

Til slutningen af en linje

KOMMANDO + Shift + Højre pil eller Shift + End

Til begyndelsen af en linje

KOMMANDO + Shift + Venstre pil eller Shift + Home

En linje ned

Shift+Pil ned

En linje op

Shift+Pil op

Til slutningen af et afsnit

KOMMANDO + Shift + Pil ned

Til starten af et afsnit

KOMMANDO + Shift + Pil op

Et skærmbillede ned

Shift+Page Down

Et skærmbillede op

Shift+Page Up

Til begyndelsen af et dokument

KOMMANDO + Shift + Home

Til slutningen af et dokument

KOMMANDO + Shift + End

Til slutningen af et vindue

Alternativ + KOMMANDO + Shift + Page down

Sådan markeres hele dokumentet

KOMMANDO +A

Sådan markeres en lodret tekstblok

KOMMANDO + Shift + F8, og brug derefter piletasterne. Tryk på KOMMANDO + punktum for at ophæve markeringstilstanden

Til en bestemt placering i et dokument

F8, og brug derefter piletasterne. Tryk på KOMMANDO + punktum for at ophæve markeringstilstanden

Markér tekst og grafik i en tabel

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere indholdet i den næste celle

Tab

Markere indholdet i den forrige celle

Shift + Tab

Udvide markeringen til de tilgrænsende celler

Holde Shift nede og trykke gentagne gange på en piletast

Markere en kolonne

Klikke i kolonnens øverste eller nederste celle. Holde Shift nede og trykke på Pil op eller Pil ned gentagne gange

Udvide en markering eller blok

KOMMANDO + Shift + F8, og brug derefter piletasterne. Tryk på KOMMANDO + punktum for at ophæve markeringstilstanden

Reducere markeringens størrelse

Shift + F8

Markere flere celler, kolonner eller rækker, der ikke er ved siden af hinanden

Markér det første element, du ønsker, og hold KOMMANDO nede, og markér derefter de andre elementer

Hvis du vil udvide en markering

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slå udvidelsestilstanden til

F8

Denne tastaturgenvej er i konflikt med en standardmæssig Mac OS X-nøgletildeling. Hvis du vil bruge denne Office-tastaturgenvej, skal du først deaktivere Mac OS X-tastaturgenvejen for denne tast. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen. Klik på Tastatur under Hardware. Klik på fanen Tastaturgenveje, og fjern markeringen afkrydsningsfeltet Til for den tastetildeling, du vil deaktivere.

Markere det nærmeste tegn til venstre for markøren

F8, og tryk derefter på Venstre pil

Markere det nærmeste tegn til højre for markøren

F8, og tryk derefter på Højre pil

Udvide en markering

Fortsæt med at trykke på F8 for at udvide markeringen til hele ordet, sætningen, afsnittet, sektionen osv.

Gøre et markeret område mindre

Shift + F8

Slå udvidelsestilstanden fra

KOMMANDO + PUNKTUM

Rediger tekst og grafik

Hvis du vil

Skal du trykke på

Kopiere tekst eller grafik

KOMMANDO + C eller F3

Kopiere en typografi

KOMMANDO + Shift + C

Indsætte en typografi

KOMMANDO + Shift + V

Kopiere tekst eller grafik i Scrapbog

Control + Option + C

Flytte tekst eller grafik

KOMMANDO + X eller F2 (og derefter flytte markøren og trykke på KOMMANDO + V eller F4 )

Indsætte grafik ved hjælp af Mediebrowser

KOMMANDO + CTRL + M

Oprette Autotekst

Alternativ + F3

Indsætte Autotekst

KOMMANDO + Alternativ + Shift + V

Indsætte indholdet fra Udklipsholder

KOMMANDO + V eller F4

Indsætte det markerede udklip fra Scrapbog

Control + Alternativ + V

Indsætte speciel

KOMMANDO + Ctrl + C

Indsætte og tilpasse formateringen af den omgivende tekst

KOMMANDO + Alternativ + Shift + V

Indsætte i scrapbogen

Control + Option+ V

Indsætte indholdet fra Samling

KOMMANDO + Shift + F3

Slette tegnet til venstre for markøren

Delete

Slette ét ord til venstre

KOMMANDO + Delete

Slette tegnet til højre for markøren

Slet eller Ryd

Slette ordet til højre for markøren

KOMMANDO + Slet

Klippe den markerede tekst til Udklipsholder

KOMMANDO + X eller F2

Fortryde den seneste handling

KOMMANDO + Z

Klippe til Samling

KOMMANDO + F3

Juster og formatér afsnit

Hvis du vil

Skal du trykke på

Centrer et afsnit

KOMMANDO + E

Juster et afsnit

KOMMANDO + J

Venstrejuster et afsnit

KOMMANDO + L

Højrejuster et afsnit

KOMMANDO + R

Indrykke et afsnit fra venstre

Ctrl + Shift + M

Fjerne afsnitsindrykning fra venstre

KOMMANDO + Shift + M

Oprette hængende indrykning

KOMMANDO +T

Fjerne en hængende indrykning

KOMMANDO + Shift + T

Starte Autoformat

KOMMANDO + Alternativ + K

Anvende typografien Normal

KOMMANDO +SKIFT+N

Anvende typografien Overskrift 1

KOMMANDO + Alt + 1

Anvende typografien Overskrift 2

KOMMANDO + Alt + 2

Anvende typografien Overskrift 3

KOMMANDO +Alt+3

Anvende opstillingstypografien

KOMMANDO + Shift + L

Indsætte et hårdt mellemrum

Alternativ + mellemrumstast

Sådan angives linjeafstand

Hvis du vil angive linjeafstand til

Skal du trykke på

Enkelt linjeafstand

KOMMANDO +1

Dobbelt linjeafstand

KOMMANDO + 2

Halvanden linjeafstand

KOMMANDO +5

Tilføje eller fjerne én linjes afstand lige før et afsnit

KOMMANDO + 0 (nul)

Formatér tegn

Hvis du vil

Skal du trykke på

Ændre skrifttypen

KOMMANDO + Skift + F

Forøg skriftstørrelsen

KOMMANDO + Shift + >

Formindsk skriftstørrelsen

KOMMANDO + SHIFT + <

Øge skriftstørrelsen med 1 punkt

KOMMANDO + ]

Mindske skriftstørrelsen med 1 punkt

KOMMANDO + [

Ændre formateringen af tegn (kommandoen Skrifttype, menuen Format)

KOMMANDO + D

Udskifte store bogstaver med små eller omvendt

Shift + F3

Formatere med store bogstaver

KOMMANDO + Shift + A

Anvend fed formatering

KOMMANDO + B

Anvend understregning

KOMMANDO + U

Understrege ord, men ikke mellemrum

KOMMANDO + Shift + W

Formatere tekst med dobbelt understregning

KOMMANDO + SHIFT + D

Anvend kursiv

KOMMANDO + I

Formatere med små bogstaver

KOMMANDO + Shift + K

Anvende sænket skrift (med automatisk afstandsudmåling)

KOMMANDO + lighedstegn

Anvende hævet skrift (med automatisk afstandsudmåling)

KOMMANDO + Shift + plustegn

Fjerne manuel tegnformatering

KOMMANDO + Shift + Z

Anvende formateringen Gennemstreget

KOMMANDO + Shift + X

Indsæt specialtegn

Hvis du vil indsætte

Skal du trykke på

Et felt

KOMMANDO + F9

Et linjeskift

Shift +Enter

Et sideskift

Shift + Enter

Et kolonneskift

KOMMANDO +Skift+Retur

En hård bindestreg

KOMMANDO + Shift + bindestreg

Copyright-symbolet

Alternativ + G

Et registreret varemærkesymbol

Alternativ + R

Et varemærkesymbol

Alternativ + 2

En ellipse

Alternativ + semikolon

Indsæt felter

Hvis du vil indsætte

Skal du trykke på

Et datofelt

Ctrl + Shift + D

Et LISTNUM-felt

KOMMANDO + Alternativ + Shift + L

Et sidefelt

Ctrl + Shift + P

Indsætte et klokkeslætsfelt

Ctrl + Shift + T

Et tomt felt

KOMMANDO + F9

Arbejd med felter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Opdatere markerede felter

F9

Frigøre et felt

KOMMANDO + Shift + F9

Skifte mellem en feltkode og feltresultatet

Shift + F9

Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater

Alternativ + F9

Udføre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra det felt, der viser feltresultaterne

Alternativ + Shift + F9

Gå til det næste felt

F11

Gå til det forrige felt

Shift + F11

Låse et felt

KOMMANDO + F11

Låse et felt op

KOMMANDO + Shift + F11

Dokumentdisposition

Hvis du vil

Skal du trykke på

Hæve et afsnit

Ctrl + Shift + Venstre pil

Sænke et afsnit

Ctrl + Shift + Højre pil

Sænke til brødtekst

KOMMANDO +SKIFT+N

Flytte markerede afsnit op

Ctrl + Shift + Pil op

Flytte markerede afsnit ned

Ctrl + Shift + Pil ned

Udvide tekst under en overskrift

Ctrl + Shift + plustegn

Skjule tekst under en overskrift

Denne tastaturgenvej er i konflikt med en standardmæssig Mac OS X-nøgletildeling. Hvis du vil bruge denne Office-tastaturgenvej, skal du først deaktivere Mac OS X-tastaturgenvejen for denne tast. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen. Klik på Tastatur under Hardware. Klik på fanen Tastaturgenveje, og fjern markeringen afkrydsningsfeltet Til for den tastetildeling, du vil deaktivere.

Ctrl+ Shift + minustegn

Udvide al brødtekst og alle overskrifter eller skjule al brødtekst

Ctrl + Shift + A

Have vist den første linje i brødteksten eller hele brødteksten

Ctrl + Shift + L

Vise alle overskrifter med det angivne overskriftsniveau

Ctrl + Shift + <overskriftsniveau>

Gennemse dokumenter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte en kommentar

KOMMANDO + Alternativ + A

Slå registrering af ændringer til eller fra

KOMMANDO + Shift + E

Gå til begyndelsen af en kommentar

Home

Gå til slutningen af en kommentar

END (tasten END ikke findes på alle tastaturer)

Gå til begyndelsen af listen over kommentarer, når du er i korrekturruden

KOMMANDO + Home

Gå til slutningen af listen over kommentarer, når du er i korrekturruden

KOMMANDO + End

Udskrivning af dokumenter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udskrive et dokument

KOMMANDO + P

Bevæg dig rundt i en tabel

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle

Tabulatortast (hvis markøren er placeret i den sidste celle i en tabel, tilføjes der en ny række, når du trykker på tabulatortasten)

Flytte til den foregående celle

Shift + Tab

Gå til den foregående eller næste række

Pil op eller pil ned

Gå til den første celle i rækken

Control + Home

Gå til den sidste celle i rækken

Control + End

Gå til den første celle i kolonnen

Control + Page Up

Gå til den sidste celle i kolonnen

Control + Page Down

Starte et nyt afsnit

Enter

Tilføje en ny række nederst i en tabel

Tab i slutningen af den sidste række

Tilføj tekst før en tabel i begyndelsen af et dokument

Gå tilbage i starten af den første celle

Indsætte en række

KOMMANDO + Ctrl + I

Tilpas tabelkolonner ved hjælp af en lineal

Til

Tryk på tastaturgenvejene, og træk derefter i en markør på linealen

Bevare kolonnestørrelser til højre

Ændre tabellens bredde

Ingen tast

Flytte en enkelt kolonnelinje

Bevare tabelbredden

Shift

Gøre alle kolonner lige store mod højre

Bevare tabelbredden

KOMMANDO + Shift

Gøre alle kolonner proportionelt lige store mod højre

Bevare tabelbredden

KOMMANDO

Tilpas tabelkolonner direkte i en tabel

Tip!: 

 • Hvis du vil have vist en kolonnes mål på linealen, når du ændrer størrelsen på kolonne, skal du trykke på Alternativ sammen med disse genvejstaster.

 • Hvis du vil finjustere kolonnebredden, skal du slå fastgørelsesfunktionen til ved at trykke på Alternativ sammen med genvejstasterne.

Hvis du vil

Tryk på genvejstasterne og Træk derefter en kolonnegrænse

Flytte en enkelt kolonnelinje

Bevare tabelbredden

Ingen tast

Bevare kolonnestørrelser til højre

Ændre tabellens bredde

Shift

Gøre alle kolonner lige store mod højre

Bevare tabelbredden

KOMMANDO + Shift

Gøre alle kolonner proportionelt lige store mod højre

Bevare tabelbredden

KOMMANDO

Indsætning af afsnit og tabulatortegn i en tabel

Hvis du vil indsætte

Skal du trykke på

Nye afsnit i en celle

Enter

Tabulatorer i en celle

Alternativ + Tab

Datafletning

Hvis du vil bruge følgende tastaturgenveje, skal du først konfigurere en datafletning.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flette et dokument

Ctrl + Shift + N

Redigere et datadokument med datafletning

Ctrl + Shift + E

Kontrollere for fejl

Ctrl + Shift + K

Indsætte et fletfelt

Ctrl + Shift + F

Fodnoter og slutnoter

Hvis du vil indsætte

Skal du trykke på

En fodnote

KOMMANDO + Alternativ + F

En slutnote

KOMMANDO + Alternativ + E

Se også

Lær, hvordan du navigerer i Word via funktioner til tilgængelighedsfunktioner

Grundlæggende opgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×