Tastaturgenveje i Word

Om tastaturgenveje

Du kan hurtigt udføre opgaver ved hjælp af tastaturgenveje – en eller flere taster, som du trykker på på tastaturet for at udføre en opgave. Når du f.eks. trykker på KOMMANDO + P, åbnes dialogboksen Udskriv.

Bemærkninger: 

  • Beskrivelserne af genvejstasterne henviser til amerikansk tastaturlayout. Taster på andre tastaturlayouts svarer muligvis ikke til tasterne på et amerikansk tastatur. Tastaturgenveje på bærbare computere kan også variere.

  • Indstillingerne i nogle versioner af Macintosh-operativsystemet og nogle hjælpeprogrammer kan konflikte med tastaturgenveje og funktionstasthandlinger i Office. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer tastetildelingen af en genvejstast, ved at se Mac Hjælp for din version af Macintosh-operativsystemet eller ved at se dit hjælpeprogram.

  • På den følgende liste finder du kun tastaturgenveje til de mest almindelige opgaver. Hvis du vil have vist alle Word-kommandoer og -tastaturgenveje, skal du pege på Makro i menuen Funktioner og derefter klikke på Makroer. I genvejsmenuen Makroer i skal du klikke på Word-kommandoer, og derefter skal du klikke i feltet Makronavn, skrive VisKommandoer, klikke på Kør og derefter vælge de ønskede indstillinger.

Funktionstaster

Bemærk: Hvis du bruger en MacBook, skal du samtidig trykke på tasten Fn (nederst til venstre på tastaturet) for at bruge en funktionstast.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Fortryde den seneste handling

F1

Klippe tekst eller grafik

F2

Kopiere tekst eller grafik

F3

Indsætte indholdet fra Udklipsholder

f4

Vælge kommandoen Gå til (menuen Rediger)

F5

Gå til næste rude eller ramme

F6

Vælge kommandoen Stave- og grammatikkontrol (menuen Funktioner)

F7

Udvide et markeret område

Denne tastaturgenvej er i konflikt med en standardmæssig Mac OS X-nøgletildeling. Hvis du vil bruge denne Office-tastaturgenvej, skal du først deaktivere Mac OS X-tastaturgenvejen for denne tast. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen. Klik på Tastatur under Hardware. Klik på fanen Tastaturgenveje, og fjern markeringen afkrydsningsfeltet Til for den tastetildeling, du vil deaktivere.

F8

Opdatere markerede felter.

Denne tastaturgenvej er i konflikt med en standard Exposé-tastetildeling i Mac OS X version 10.3 eller nyere. Hvis du vil bruge denne Office-tastaturgenvej, skal du først deaktivere Exposé-tastaturgenvejen for denne tast. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen. Under Personlig skal du klikke på Exposé & Spaces.  Klik på i genvejsmenuen for den genvej, du vil deaktivere, under Tastatur- og musegenveje.

F9

Gå til det næste felt.

Denne tastaturgenvej er i konflikt med en standard Exposé-tastetildeling i Mac OS X version 10.3 eller nyere. Hvis du vil bruge denne Office-tastaturgenvej, skal du først deaktivere Exposé-tastaturgenvejen for denne tast. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen. Under Personlig skal du klikke på Exposé & Spaces. Klik på i genvejsmenuen for den genvej, du vil deaktivere, under Tastatur- og musegenveje.

F11

Vælge kommandoen Gem som (menuen Filer).

KOMMANDO + Shift + S

Kopiere tekst

Shift + F2

Ændre bogstaver til store, små eller blandede bogstaver

Shift + F3

Gentage Søg eller Gå til

Shift + F4

Flytte til det forrige indsætningspunkt

Shift + F5

Gå til forrige rude eller ramme

Shift + F6

Vælge kommandoen Synonymordbog (menuen Funktioner)

Shift + F7

Formindske en markering

Denne tastaturgenvej er i konflikt med en standard Exposé-tastetildeling i Mac OS X version 10.3 eller nyere. Hvis du vil bruge denne Office-tastaturgenvej, skal du først deaktivere Exposé-tastaturgenvejen for denne tast. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen. Under Personlig skal du klikke på Exposé & Spaces. Klik på i genvejsmenuen for den genvej, du vil deaktivere, under Tastatur- og musegenveje.

Shift + F8

Skifte mellem en feltkode og feltresultatet.

Denne tastaturgenvej er i konflikt med en standard Exposé-tastetildeling i Mac OS X version 10.3 eller nyere. Hvis du vil bruge denne Office-tastaturgenvej, skal du først deaktivere Exposé-tastaturgenvejen for denne tast. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen. Under Personlig skal du klikke på Exposé & Spaces.  Klik på i genvejsmenuen for den genvej, du vil deaktivere, under Tastatur- og musegenveje.

Shift + F9

Vise en genvejsmenu.

Denne tastaturgenvej er i konflikt med en standard Exposé-tastetildeling i Mac OS X version 10.3 eller nyere. Hvis du vil bruge denne Office-tastaturgenvej, skal du først deaktivere Exposé-tastaturgenvejen for denne tast. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen. Under Personlig skal du klikke på Exposé & Spaces. Klik på i genvejsmenuen for den genvej, du vil deaktivere, under Tastatur- og musegenveje.

Shift + F10

Gå til det forrige felt.

Denne tastaturgenvej er i konflikt med en standard Exposé-tastetildeling i Mac OS X version 10.3 eller nyere. Hvis du vil bruge denne Office-tastaturgenvej, skal du først deaktivere Exposé-tastaturgenvejen for denne tast. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen. Under Personlig skal du klikke på Exposé & Spaces.  Klik på i genvejsmenuen for den genvej, du vil deaktivere, under Tastatur- og musegenveje.

Shift + F11

Klippe til Samling

KOMMANDO + F3

Lukke vinduet

KOMMANDO + F4

Gå til næste vindue

KOMMANDO + F6

Udvide eller minimere båndet

Alternativ + KOMMANDO + R

Indsætte et tomt felt

KOMMANDO + F9

Låse et felt

KOMMANDO + F11

Indsætte indholdet fra Samling

KOMMANDO + Shift + F3

Gentage Søg eller Gå til

KOMMANDO + Shift + F4

Redigere et bogmærke

KOMMANDO + Shift + F5

Gå til forrige vindue

KOMMANDO + Shift + F6

Opdatere sammenkædede oplysninger i et Word-kildedokument

KOMMANDO + Shift + F7

Udvide en markering eller en blok (tryk derefter på en piletast)

KOMMANDO + Shift + F8

Frigøre et felt

KOMMANDO + Shift + F9

Låse et felt op

KOMMANDO + Shift + F11

Oprette en Autotekst-post

Alternativ + F3

Gå til næste vindue

Alternativ + F6

Søge efter den næste stavefejl eller grammatiske fejl. Afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol skal være markeret (Word-menuen, kommandoen Indstillinger, Stave- og grammatikkontrol).

Alternativ + F7

Afspille en makro

Alternativ + F8

Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater

Alternativ + F9

Gå til forrige vindue

Alternativ + Shift + F6

Åbne ordbogen

Alternativ + Shift + F7

Udføre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra det felt, der viser feltresultaterne

Alternativ + Shift + F9

Flytte markøren

Hvis du vil flytte

Skal du trykke på

Et tegn til venstre

Venstre pil

Et tegn til højre

Højre pil

Et ord til venstre

Alternativ + Venstre pil

Et ord til højre

Alternativ + Højre pil

Et afsnit op

KOMMANDO + Pil op

Et afsnit ned

KOMMANDO + Pil ned

En celle til venstre (i en tabel)

Shift + Tab

En celle til højre (i en tabel)

Tab

En linje op

Pil op

En linje ned

Pil ned

Til slutningen af en linje

KOMMANDO + højre pil eller End

Til begyndelsen af en linje

KOMMANDO + venstre pil eller Home

Et skærmbillede op (ved at rulle)

PgUp

Et skærmbillede ned (ved at rulle)

PgDn

Til begyndelsen af den næste side

KOMMANDO + Page down

KOMMANDO + Fn + Pil ned (på et MacBook-tastatur)

Til begyndelsen af forrige side

KOMMANDO + Page up

KOMMANDO + Fn + Pil op (på et MacBook-tastatur)

Til slutningen af et dokument

KOMMANDO + End

KOMMANDO + Fn + Højre pil (på et MacBook-tastatur)

Til begyndelsen af et dokument

KOMMANDO + Home

KOMMANDO + Fn + Venstre pil (på et MacBook-tastatur)

Til det forrige indsætningspunkt

Shift + F5

Markere tekst og grafik

Tip: Hvis du kender tastekombinationen til at flytte markøren, kan du generelt markere teksten ved hjælp af den samme tastekombination, mens du holder Shift nede. Eksempelvis flytter KOMMANDO + Højre pil markøren til det næste ord, og KOMMANDO + Shift + Højre pil markerer teksten fra markøren til starten af det næste ord.

Hvis du vil udvide en markering

Skal du trykke på

Ved at markere flere elementer, der ikke er ved siden af hinanden

Markér det første element, du ønsker, og hold KOMMANDO nede, og markér derefter de andre elementer

Et tegn til højre

Shift + højre pil

Et tegn til venstre

Shift+venstre pil

Et ord til højre

Shift + Alternativ + Højre pil

Et ord til venstre

Shift + Alternativ + Venstre pil

Til slutningen af en linje

KOMMANDO + Shift + Højre pil eller Shift + End

Til begyndelsen af en linje

KOMMANDO + Shift + Venstre pil eller Shift + Home

En linje ned

Shift+Pil ned

En linje op

Shift+Pil op

Til slutningen af et afsnit

KOMMANDO + Shift + Pil ned

Til starten af et afsnit

KOMMANDO + Shift + Pil op

Et skærmbillede ned

Shift+Page Down

Et skærmbillede op

Shift+Page Up

Til begyndelsen af et dokument

KOMMANDO + Shift + Home

Til slutningen af et dokument

KOMMANDO + Shift + End

Til slutningen af et vindue

Alternativ + KOMMANDO + Shift + Page down

Sådan markeres hele dokumentet

KOMMANDO + A

Sådan markeres en lodret tekstblok

KOMMANDO + Shift + F8, og brug derefter piletasterne. Tryk på KOMMANDO + punktum for at ophæve markeringstilstanden

Til en bestemt placering i et dokument

F8, og brug derefter piletasterne. Tryk på KOMMANDO + punktum for at ophæve markeringstilstanden

Sådan markeres tekst og grafik i en tabel

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere indholdet i den næste celle

Tab

Markere indholdet i den forrige celle

Shift + Tab

Udvide markeringen til de tilgrænsende celler

Holde Shift nede og trykke gentagne gange på en piletast

Markere en kolonne

Klikke i kolonnens øverste eller nederste celle. Holde Shift nede og trykke på Pil op eller Pil ned gentagne gange

Udvide en markering eller blok

KOMMANDO + Shift + F8, og brug derefter piletasterne. Tryk på KOMMANDO + punktum for at ophæve markeringstilstanden

Reducere markeringens størrelse

Shift + F8

Markere flere celler, kolonner eller rækker, der ikke er ved siden af hinanden

Markér det første element, du ønsker, og hold KOMMANDO nede, og markér derefter de andre elementer

Hvis du vil udvide en markering

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slå udvidelsestilstanden til

F8

Denne tastaturgenvej er i konflikt med en standardmæssig Mac OS X-nøgletildeling. Hvis du vil bruge denne Office-tastaturgenvej, skal du først deaktivere Mac OS X-tastaturgenvejen for denne tast. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen. Klik på Tastatur under Hardware. Klik på fanen Tastaturgenveje, og fjern markeringen afkrydsningsfeltet Til for den tastetildeling, du vil deaktivere.

Markere det nærmeste tegn til venstre for markøren

F8, og tryk derefter på Venstre pil

Markere det nærmeste tegn til højre for markøren

F8, og tryk derefter på Højre pil

Udvide en markering

Fortsæt med at trykke på F8 for at udvide markeringen til hele ordet, sætningen, afsnittet, sektionen osv.

Gøre et markeret område mindre

Shift + F8

Slå udvidelsestilstanden fra

KOMMANDO + punktum

Redigere tekst og grafik

Hvis du vil

Skal du trykke på

Kopiere tekst eller grafik

KOMMANDO + C eller F3

Kopiere en typografi

KOMMANDO + Shift + C

Indsætte en typografi

KOMMANDO + Shift + V

Kopiere tekst eller grafik i Scrapbog

Control + Alternativ + C

Flytte tekst eller grafik

KOMMANDO + X eller F2 (og derefter flytte markøren og trykke på KOMMANDO + V eller F4 )

Indsætte grafik ved hjælp af Mediebrowser

KOMMANDO + Ctrl + M

Oprette Autotekst

Alternativ + F3

Indsætte Autotekst

KOMMANDO + Alternativ + Shift + V

Indsætte indholdet fra Udklipsholder

KOMMANDO + V eller F4

Indsætte det markerede udklip fra Scrapbog

Control + Alternativ + V

Indsætte speciel

KOMMANDO + Ctrl + C

Indsætte og tilpasse formateringen af den omgivende tekst

KOMMANDO + Alternativ + Shift + V

Indsætte i scrapbogen

Control + Alternativ + V

Indsætte Samling-indholdet

KOMMANDO + Shift + F3

Slette tegnet til venstre for markøren

Delete

Slette ét ord til venstre

KOMMANDO + Delete

Slette tegnet til højre for markøren

Delete eller Ryd

Slette ordet til højre for markøren

KOMMANDO + Delete

Klippe den markerede tekst til Udklipsholder

KOMMANDO + X eller F2

Fortryde den seneste handling

KOMMANDO + Z

Klippe til Samling

KOMMANDO + F3

Justere og formatere afsnit

Hvis du vil

Skal du trykke på

Centrere et afsnit

KOMMANDO + E

Justere et afsnit

KOMMANDO + J

Venstrejustere et afsnit

KOMMANDO + L

Højrejustere et afsnit

KOMMANDO + R

Indrykke et afsnit fra venstre

Ctrl + Shift + M

Fjerne afsnitsindrykning fra venstre

KOMMANDO + Shift + M

Oprette hængende indrykning

KOMMANDO + T

Fjerne en hængende indrykning

KOMMANDO + Shift + T

Starte Autoformat

KOMMANDO + Alternativ + K

Anvende typografien Normal

KOMMANDO + Shift + N

Anvende typografien Overskrift 1

KOMMANDO + Alt + 1

Anvende typografien Overskrift 2

KOMMANDO + Alt + 2

Anvende typografien Overskrift 3

KOMMANDO + Alt + 3

Anvende opstillingstypografien

KOMMANDO + Shift + L

Indsætte et hårdt mellemrum

Alternativ + mellemrumstast

Sådan angives linjeafstand

Hvis du vil angive linjeafstand til

Skal du trykke på

Enkelt linjeafstand

KOMMANDO + 1

Dobbelt linjeafstand

KOMMANDO + 2

Halvanden linjeafstand

KOMMANDO + 5

Tilføje eller fjerne én linjes afstand lige før et afsnit

KOMMANDO + 0 (nul)

Formatering af tegn

Hvis du vil

Skal du trykke på

Ændre skrifttypen

KOMMANDO + Skift + F

Øge skriftstørrelsen

KOMMANDO + SHIFT + >

Mindske skriftstørrelsen

KOMMANDO + Shift + <

Øge skriftstørrelsen med 1 punkt

KOMMANDO + ]

Mindske skriftstørrelsen med 1 punkt

KOMMANDO + [

Ændre formateringen af tegn (kommandoen Skrifttype, menuen Format)

KOMMANDO + D

Udskifte store bogstaver med små eller omvendt

Shift + F3

Formatere med store bogstaver

KOMMANDO + Shift + A

Anvende fed formatering

KOMMANDO + B

Anvende understregning

KOMMANDO + U

Understrege ord, men ikke mellemrum

KOMMANDO + Shift + W

Formatere tekst med dobbelt understregning

KOMMANDO + Shift + D

Anvende kursivering

KOMMANDO + I

Formatere med små bogstaver

KOMMANDO + Shift + K

Anvende sænket skrift (med automatisk afstandsudmåling)

KOMMANDO + lighedstegn

Anvende hævet skrift (med automatisk afstandsudmåling)

KOMMANDO + Shift + plustegn

Fjerne manuel tegnformatering

KOMMANDO + Shift + Z

Anvende formateringen Gennemstreget

KOMMANDO + Shift + X

Indsætte specialtegn

Hvis du vil indsætte

Skal du trykke på

Et felt

KOMMANDO + F9

Et linjeskift

Shift +Enter

Et sideskift

Shift + Enter

Et kolonneskift

KOMMANDO + Shift + Enter

En hård bindestreg

KOMMANDO + Shift + bindestreg

Copyright-symbolet

Alternativ + G

Et registreret varemærkesymbol

Alternativ + R

Et varemærkesymbol

Alternativ + 2

En ellipse

Alternativ + semikolon

Indsætte felter

Hvis du vil indsætte

Skal du trykke på

Et datofelt

Ctrl + Shift + D

Et LISTNUM-felt

KOMMANDO + Alternativ + Shift + L

Et sidefelt

Ctrl + Shift + P

Indsætte et klokkeslætsfelt

Ctrl + Shift + T

Et tomt felt

KOMMANDO + F9

Arbejde med felter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Opdatere markerede felter

F9

Frigøre et felt

KOMMANDO + Shift + F9

Skifte mellem en feltkode og feltresultatet

Shift + F9

Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater

Alternativ + F9

Udføre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra det felt, der viser feltresultaterne

Alternativ + Shift + F9

Gå til det næste felt

F11

Gå til det forrige felt

Shift + F11

Låse et felt

KOMMANDO + F11

Låse et felt op

KOMMANDO + Shift + F11

Dokumentdisposition

Hvis du vil

Skal du trykke på

Hæve et afsnit

Ctrl + Shift + Venstre pil

Sænke et afsnit

Ctrl + Shift + Højre pil

Sænke til brødtekst

KOMMANDO + Shift + N

Flytte markerede afsnit op

Ctrl + Shift + Pil op

Flytte markerede afsnit ned

Ctrl + Shift + Pil ned

Udvide tekst under en overskrift

Ctrl + Shift + plustegn

Skjule tekst under en overskrift

Denne tastaturgenvej er i konflikt med en standardmæssig Mac OS X-nøgletildeling. Hvis du vil bruge denne Office-tastaturgenvej, skal du først deaktivere Mac OS X-tastaturgenvejen for denne tast. Klik på Systemindstillinger i Apple-menuen. Klik på Tastatur under Hardware. Klik på fanen Tastaturgenveje, og fjern markeringen afkrydsningsfeltet Til for den tastetildeling, du vil deaktivere.

Ctrl+ Shift + minustegn

Udvide al brødtekst og alle overskrifter eller skjule al brødtekst

Ctrl + Shift + A

Have vist den første linje i brødteksten eller hele brødteksten

Ctrl + Shift + L

Vise alle overskrifter med det angivne overskriftsniveau

Ctrl + Shift + <overskriftsniveau>

Gennemse dokumenter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte en kommentar

KOMMANDO + Alternativ + A

Slå registrering af ændringer til eller fra

KOMMANDO + Shift + E

Gå til begyndelsen af en kommentar

Home

Gå til slutningen af en kommentar

End  (tasten End findes ikke på alle tastaturer)

Gå til begyndelsen af listen over kommentarer, når du er i korrekturruden

KOMMANDO + Home

Gå til slutningen af listen over kommentarer, når du er i korrekturruden

KOMMANDO + End

Udskrivning af dokumenter

Hvis du vil

Tryk på

Udskrive et dokument

KOMMANDO + P

Bevæge sig rundt i en tabel

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til den næste celle

Tabulatortast (hvis markøren er placeret i den sidste celle i en tabel, tilføjes der en ny række, når du trykker på tabulatortasten)

Gå til den foregående celle

Shift + Tab

Gå til den foregående eller næste række

Pil op eller pil ned

Gå til den første celle i rækken

Control + Home

Gå til den sidste celle i rækken

Control + End

Gå til den første celle i kolonnen

Control + Page Up

Gå til den sidste celle i kolonnen

Control + Page Down

Starte et nyt afsnit

Enter

Tilføje en ny række nederst i en tabel

Tab i slutningen af den sidste række

Tilføj tekst før en tabel i begyndelsen af et dokument

Gå tilbage i starten af den første celle

Indsætte en række

KOMMANDO + Ctrl + I

Tilpasse tabelkolonner ved hjælp af linealen

Hvis du vil

Tryk på tastaturgenvejene, og træk derefter i en markør på linealen

Bevare kolonnestørrelser til højre

Ændre tabellens bredde

Ingen tast

Flytte en enkelt kolonnelinje

Bevare tabelbredden

Shift

Gøre alle kolonner lige store mod højre

Bevare tabelbredden

KOMMANDO + Shift

Gøre alle kolonner proportionelt lige store mod højre

Bevare tabelbredden

KOMMANDO

Tilpasse tabelkolonner direkte i en tabel

Tip!: 

  • Hvis du vil have vist en kolonnes mål på linealen, når du ændrer størrelsen på kolonne, skal du trykke på Alternativ sammen med disse genvejstaster.

  • Hvis du vil finjustere kolonnebredden, skal du slå fastgørelsesfunktionen til ved at trykke på Alternativ sammen med genvejstasterne.

Hvis du vil

Tryk på genvejstasterne, og træk derefter en kolonnegrænse

Flytte en enkelt kolonnelinje

Bevare tabelbredden

Ingen tast

Bevare kolonnestørrelser til højre

Ændre tabellens bredde

Shift

Gøre alle kolonner lige store mod højre

Bevare tabelbredden

KOMMANDO + Shift

Gøre alle kolonner proportionelt lige store mod højre

Bevare tabelbredden

KOMMANDO

Sådan indsættes afsnit og tabulatortegn i en tabel

Hvis du vil indsætte

Skal du trykke på

Nye afsnit i en celle

Enter

Tabulatorer i en celle

Alternativ + Tab

Datafletning

Hvis du vil bruge følgende tastaturgenveje, skal du først konfigurere en datafletning.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flette et dokument

Ctrl + Shift + N

Redigere et datadokument med datafletning

Ctrl + Shift + E

Kontrollere for fejl

Ctrl + Shift + K

Indsætte et fletfelt

Ctrl + Shift + F

Fodnoter og slutnoter

Hvis du vil indsætte

Skal du trykke på

En fodnote

KOMMANDO + Alternativ + F

En slutnote

KOMMANDO + Alternativ + E

Se også

Almindelige tastaturgenveje i Office

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×