Tastaturgenveje i Word Online

De tastaturgenveje, der er beskrevet i dette emne i Hjælp, er baseret på det danske tastaturlayout. Hvis du bruger et tastatur med et andet layout, kan visse taster være placeret anderledes, og der kan være andre taster på tastaturet.

Hvis du skal trykke på to eller flere taster samtidig, adskilles de pågældende taster med et plustegn (+). Hvis du skal trykke på en tast og umiddelbart derefter på en anden, adskilles de pågældende taster med et komma (,).

Du kan udskrive dette emne ved at trykke på Ctrl+P.

Hvis du vil søge i dette emne, skal du trykke på Ctrl+B. Skriv søgeteksten i feltet, og tryk derefter på Enter.

Microsoft Word Online-tastaturgenveje

Tastaturgenvejene i Word Online minder meget om tastaturgenvejene i Microsoft Word. Tastaturgenvejene i denne artikel kan udføre de mest almindelige opgaver i Word Online. Hvis du vil have en liste over tastaturgenveje i Microsoft Word 2013, skal du se Tastaturgenveje for Microsoft Word.

Fuldskærmsvisning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til en visning, der er tilgængelig for skærmlæserprogrammer og giver mulighed for markering af indhold ved hjælp af tastaturet (kræver en PDF-læser)

Tab til kommandoen Opret en mere tilgængelig visning (nyt vindue), Enter

Søge efter tekst

Ctrl+F eller F3

Skjule søgeruden

Esc

Gå til Zoom

Ctrl+Z

Gå til feltet til at angive sidetal

Ctrl+G

Gå til en bestemt side

Skriv sidetal (i feltet til at angive sidetal)

Udskriv

Ctrl+P

Redigeringsvisning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte fokus mellem båndet og dokumentindholdet

Ctrl+F6

Flytte fra redigering af et dokument til fanen Hjem

Ctrl+[

Flytte fra redigering af et dokument til den seneste anvendte kommando på båndet

Ctrl+]

Aktivere en anden fane på båndet

Tab, Enter

Flytte fokus til den næste kommando på båndet

Tab

Udføre den valgte kommando på båndet

Enter

Skjule eller udvide båndet

Ctrl+F3

Flytte indsætningspunktet

Hvis du vil

Skal du trykke på

Et tegn til højre

Højre pil

Et tegn til venstre

Venstre pil

Et ord til højre

Ctrl+højre pil

Et ord til venstre

Ctrl+venstre pil

En linje op

Pil op

En linje ned

Pil ned

Et afsnit op

Ctrl+pil op

Et afsnit ned

Ctrl+pil ned

Til starten af linjen

Home

Til slutningen af linjen

End

Til starten af siden

Ctrl+Home

Til slutningen af siden

Ctrl+End

Markere indhold: udvide markeringen

Hvis du vil

Skal du trykke på

Et tegn til højre

Skift+højre pil

Et tegn til venstre

Skift+venstre pil

Et ord til højre

Skift+Ctrl+højre pil

Et ord til venstre

Skift+Ctrl+venstre pil

En linje op

Skift+pil op

En linje ned

Skift+pil ned

Et afsnit op

Skift+Ctrl+pil op

Et afsnit ned

Skift+Ctrl+pil ned

I starten af linjen

Skift+Home

Til slutningen af linjen

Skift+End

Til starten af dokumentet

Skift+Ctrl+Home

Til slutningen af dokumentet

Skift+Ctrl+End

Hele dokumentet

Ctrl+A

Redigere indhold

Hvis du vil

Skal du trykke på

Klippe

Ctrl+X

Kopiere

Ctrl+C

Sætte ind

Ctrl+V

Indsætte hyperlink

Ctrl+I

Fortryde

Ctrl+Z

Annullere Fortryd

Ctrl+Y

Flytte fokus til den næste stavefejl

Alt+F7

Formatere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gøre teksten fed

Ctrl+F

Kursivere

Ctrl+K

Understrege

Ctrl+U

Formatere som punktopstilling

Ctrl+punktum

Justere til venstre

Ctrl+L

Justere til højre

Ctrl+R

Centrere

Ctrl+E

Tilsvarende Windows- og Mac-tastaturgenveje

Tast

Modifikator

Windows

Mac

Tilbage

Alt

Tilbage et ord ad gangen

End

Alt

Flytte indsætningspunktet til nederst i dokumentet eller dispositionen

Enter

Alt

I Internet Explorer, vise sideegenskaber

Tab

Ctrl-Alt

Skifte opgaver

Home

Alt

Gå til startsiden

Flytte indsætningspunktet til øverst i dokumentet eller dispositionen

Venstre

Alt

I Internet Explorer, gå tilbage

Flytte til venstre et ord ad gangen

PgDn

Alt

Flytte indsætningspunktet til bunden af dokumentet

PgUp

Alt

Flytte indsætningspunktet til toppen af dokumentet

Højre

Alt

I Internet Explorer, gå fremad

Gå til højre et ord ad gangen

Tab

Alt

Skifte mellem programmer

Flytte fokus mellem browser og sideelementer (tilgængelighedsløkke)

Ned

Alt-Skift

Flytte den aktuelle side ned en placering i navigationsruden

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet

Enter

Alt-Skift

I Internet Explorer, skifte til fuldskærmsvisning

Tab

Ctrl-Alt-Skift

Skifte opgaver

Venstre

Alt-Skift

Fjerne et indrykningsniveau

Markere mod venstre, et ord ad gangen

Højre

Alt-Skift

Indrykke

Markere mod venstre, et ord ad gangen

Tab

Alt-Skift

Skifte mellem programmer

Flytte fokus mellem browser og sideelementer (tilgængelighedsløkke)

Op

Alt-Skift

Flytte den aktuelle side ned en placering i navigationsruden

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet

Tilbage

Tilbage et ord ad gangen

Delete

Slette et ord ad gangen

Ned

Flytte indsætningspunktet ned, et afsnit ad gangen

End

Flytte indsætningspunktet til nederst i dokumentet eller dispositionen

Home

Gå til toppen af dokumentet eller dispositionen (i Safari, gå til startsiden i browseren)

Venstre

Flytte indsætningspunktet til starten af linjen (i Firefox, gå til den forrige side)

Højre

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen (i Firefox, gå frem)

Tab

Skifte opgaver (som Windows Alt-Tab)

Op

Flytte indsætningspunktet op, et afsnit ad gangen

Esc

⌘-Alt

Åbne Jobliste (tvungen lukning af programmer)

Home

⌘-Alt

I Safari, gå til startsiden i browseren

Venstre

⌘-Alt

I Chrome, skifte mellem browserfaner

Delete

⌘-Skift

I Firefox, rydde browserens cache

Ned

⌘-Skift

Markere nedad, et afsnit ad gangen

End

⌘-Skift

Markere til slutningen af dokumentet eller siden

Home

⌘-Skift

Markere til starten af dokumentet eller siden (i Safari, gå til startsiden i browseren)

Venstre

⌘-Skift

Markere til begyndelsen af en linje

Højre

⌘-Skift

Markere til slutningen af en linje

Tab

⌘-Skift

Skifte opgaver (som Windows Alt-Tab)

Op

⌘-Skift

Markere opad, et afsnit ad gangen

Esc

Ctrl-Skift

Åbne Jobliste

Højre

Ctrl-Skift

Markere mod højre, et ord ad gangen

Ned

Ctrl

Flytte indsætningspunktet ned, et afsnit ad gangen

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen

Venstre

Ctrl-Skift

Markere mod venstre, et ord ad gangen

Esc

Ctrl

Åbne menuen Start eller startskærmbilledet

Delete

Ctrl-Alt

Åbne Lås skærm-menuen

Venstre

Ctrl

Flytte indsætningspunktet mod højre, et ord ad gangen

Vise et widgetdashboard

PgDn

Ctrl

I Firefox og Chrome, skifte mellem åbne faner

PgUp

Ctrl

Flytte indsætningspunktet til slutningen af dokumentet eller dispositionen

I Firefox og Chrome, skifte mellem åbne faner

End

Ctrl

Flytte indsætningspunktet til slutningen af dokumentet eller dispositionen

Tab

Ctrl

Skifte mellem åbne faner

Skifte mellem åbne faner

Op

Ctrl

Flytte indsætningspunktet op, et afsnit ad gangen

Flytte indsætningspunktet til starten af linjen

Tilbage

Ctrl-Alt

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Home

Ctrl

Flytte indsætningspunktet til starten af dokumentet eller dispositionen

Ned

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul siden nedad

End

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul til bunden af siden

Home

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul til toppen af siden

PgDn

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul ned

PgUp

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul op

Højre

Ctrl

Flytte indsætningspunktet mod højre, et ord ad gangen

Op

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul siden nedad

Tilbage

Ctrl-Alt-Skift

Tilbage et ord ad gangen

Tilbage et ord ad gangen

End

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul til bunden af siden

Home

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul til toppen af siden

PgDn

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul ned

PgUp

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul op

Esc

Alt

Minimere vinduet

Ned

Ctrl-Skift

Markere nedad, et afsnit ad gangen

Markere til slutningen af linjen

Esc

Alt-Skift

Minimere vinduet

Home

Ctrl-Skift

Markere opad, et afsnit ad gangen

Markere til begyndelsen af linjen

Insert

Ingen

Starte overskrivningstilstand

Tab

Ctrl-Skift

Skifte mellem åbne faner

Skifte mellem åbne faner

Op

Ctrl-Skift

Markere opad, et afsnit ad gangen

Markere til begyndelsen af linjen

Tilbage

Ingen

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Delete

Ingen

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Ned

Ingen

Flytte indsætningspunktet ned, en linje ad gangen

Flytte indsætningspunktet ned, en linje ad gangen

End

Ingen

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen

Enter

Ingen

Indsætte en ny linje

Indsætte en ny linje

Tilbage

Ctrl

Tilbage et ord ad gangen

Home

Ingen

Flytte indsætningspunktet til starten af linjen

I Safari og Chrome, flytte indsætningspunktet til starten af afsnittet

Venstre

Ingen

Flytte indsætningspunktet mod venstre, et bogstav ad gangen

Flytte indsætningspunktet mod venstre, et bogstav ad gangen

PgDn

Ingen

Flytte indsætningspunktet ned, en skærmside ad gangen

Flytte indsætningspunktet ned, en skærmside ad gangen

PgUp

Ingen

Flytte indsætningspunktet op, en skærmside ad gangen

Flytte indsætningspunktet op, en skærmside ad gangen

Højre

Ingen

Flytte indsætningspunktet mod højre, et bogstav ad gangen

Flytte indsætningspunktet mod højre, et bogstav ad gangen

Tab

Ingen

Indrykke, eller gå til den næste tabelcelle

Indrykke, gå til den næste tabelcelle eller indsætte en tabel

Op

Ingen

Flytte indsætningspunktet op, en linje ad gangen

Flytte indsætningspunktet op, en linje ad gangen

Tilbage

Skift

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Ned

Skift

Markere nedad, en linje ad gangen

Markere nedad, en linje ad gangen

End

Skift

Markere til slutningen af linjen

Markere til slutningen af linjen

Enter

Skift

Indsætte et blødt linjeskift

Indsætte et blødt linjeskift

Home

Skift

Markere til begyndelsen af linjen

Markere til begyndelsen af linjen

Venstre

Skift

Markere mod venstre, et bogstav ad gangen

Markere mod venstre, et bogstav ad gangen

Højre

Skift

Markere mod højre, et bogstav ad gangen

Markere mod højre, et bogstav ad gangen

Tab

Skift

Fjerne et indrykningsniveau, gå til den forrige tabelcelle

Fjerne et indrykningsniveau, gå til den forrige tabelcelle

Op

Skift

Markere opad, en linje ad gangen

Markere opad, en linje ad gangen

Gælder: Word OnlineVar disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog