Tastaturgenveje i Word Online

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

De tastaturgenveje, der er beskrevet i dette emne i Hjælp, er baseret på det danske tastaturlayout. Hvis du bruger et tastatur med et andet layout, kan visse taster være placeret anderledes, og der kan være andre taster på tastaturet.

Hvis du vil have et overblik over hjælp til handicappede i Word Online, skal du se Hjælp til handicappede i Word Online.

I denne artikel

Ofte benyttede genveje

I denne tabel angiver de enkelte de mest anvendte genveje i Word Web App:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbn en PDF-baserede visning, der er mærket for at arbejde sammen med skærmlæsere i læsevisning,

Tab til kommandoen Opret en mere tilgængelig visning (nyt vindue), Enter

Søge efter tekst i læsevisning

CTRL + F eller F3

Søge efter tekst i redigeringsvisning

CTRL + F eller Ctrl + H

Skjule søgeruden

Esc

Gå til Zoom

Ctrl+Z

Gå til feltet til at angive sidetal

Skriv sidetal (i angive sidetal)

Gå til en bestemt side

Ctrl+G

Udskrive

Ctrl+P

Gå til det næste landmærker område

Ctrl+F6

Gå til feltet Fortæl mig

Alt+Q

Introduktion

Tryk på Alt + Q for at springe til Giv mig besked, som en genvej til kommandoer, og skriv derefter den ønskede (kun tilgængelig i redigeringsvisning) kommando. Brug pil op og pil ned for at vælge en kommando, og tryk derefter på Enter.

Word Online kører i din webbrowser, så tastaturgenvejene er anderledes end dem i Word på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren, ikke for Word Online.

Navigere kun ved hjælp af tastaturet

I læsevisning, er en vandret liste over kommandoer øverst på skærmen. Tryk på Tab, indtil du når til rækken kommandoer, og tryk derefter på Tab for at flytte gennem kommandoerne. Tryk på Enter for at vælge en kommando.

For at skifte til redigeringsvisning, Flyt til menuen til knappen Rediger dokument, Rediger Tryk på Enter, og vælg derefter i Word Web App. I redigeringsvisning vises en kommando af fanerne over dit dokument. Hver fane viser et entydigt bånd, der består af grupper af en eller flere relaterede kommandoer.

Hvis du vil bruge båndet, skal du trykke på Ctrl + F6 flere gange, indtil du når fanerne (for eksempel fil eller hjem). Tryk på Tab eller Skift + Tab for at flytte mellem faner på båndet, og tryk derefter på Enter for at vælge en fane og angive på båndet.

Bemærk: Tilføjelsesprogrammer og andre programmer kan tilføje nye faner på båndet, og kan give hurtigtaster for disse faner.

Access-taster er speciel genveje, der gør det muligt hurtigt at bruge en kommando på båndet ved at trykke på et par nøgler, uanset hvor du befinder dig i Word Web App. Alle kommandoer i Word Web App kan åbnes ved hjælp af en hurtigtast.

  • For at flytte mellem faner, skal du bruge Tab og Shift + Tab.

  • Tryk på Enter for at angive båndet for den aktuelt markerede fane.

  • Hvis du vil flytte mellem kommandoer inden for båndet, skal du bruge Tab og Shift + Tab.

Kontrolelementer er aktiveret i forskellige måder, afhængigt af typen kontrolelement:

  • Tryk på mellemrum for at aktivere den, hvis den valgte kommando er en knap eller knappen Opdel.

  • Hvis den markerede kommando er en liste (f.eks listen over skrifttyper), skal du trykke på pil ned for at åbne listen. Brug derefter tasten pil op eller pil ned for at navigere mellem elementerne.

  • Hvis den valgte kommando er et galleri, tab til kommandoen More til galleriet, og tryk derefter på Enter for at åbne galleriet. Fanen gennem de forskellige elementer, og tryk på Enter for at vælge en.

Fuldskærmsvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til en visning, der er tilgængelig for skærmlæserprogrammer og giver mulighed for markering af indhold ved hjælp af tastaturet (kræver en PDF-læser)

Tab til kommandoen Opret en mere tilgængelig visning (nyt vindue), Enter

Søge efter tekst

Ctrl+F eller F3

Skjule søgeruden

Esc

Gå til Zoom

Ctrl+Z

Gå til feltet til at angive sidetal

Ctrl+G

Gå til en bestemt side

Skriv sidetal (i feltet til at angive sidetal)

Udskrive

Ctrl+P

Redigeringsvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte fokus mellem båndet og dokumentindholdet

Ctrl+F6

Flytte fra redigering af et dokument til fanen Hjem

Ctrl+[

Flytte fra redigering af et dokument til den seneste anvendte kommando på båndet

Ctrl+]

Aktivere en anden båndfane

Tab, Enter

Flytte fokus til den næste kommando på båndet

Fane

Udføre den valgte kommando på båndet

>Ente

Skjule eller udvide båndet

Ctrl+F3

Flytte indsætningspunktet

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Et tegn til højre

Højre pil

Et tegn til venstre

Venstre pil

Et ord til højre

Ctrl+højre pil

Et ord til venstre

Ctrl+venstre pil

En linje op

Pil op

En linje ned

Pil ned

Et afsnit op

Ctrl+pil op

Et afsnit ned

Ctrl+pil ned

Til starten af linjen

Startside

Til slutningen af linjen

End

Til starten af siden

Ctrl+Home

Til slutningen af siden

Ctrl+End

Markere indhold: udvide markeringen

Hvis du vil

Skal du trykke på

Et tegn til højre

Skift+højre pil

Et tegn til venstre

Skift+venstre pil

Et tegn til højre

Skift+Ctrl+højre pil

Et ord til venstre

Skift+Ctrl+venstre pil

En linje op

Skift+pil op

En linje ned

Skift+pil ned

Et afsnit op

Skift+Ctrl+pil op

Et afsnit ned

Skift+Ctrl+pil ned

I starten af linjen

Shift+Home

Til slutningen af linjen

Shift+End

Til starten af dokumentet

Shift+Ctrl+Home

Til slutningen af dokumentet

Shift+Ctrl+End

Hele dokumentet

Ctrl+A

Redigere indhold

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Klippe

Ctrl+X

Kopiere

Ctrl+C

Sætte ind

Ctrl+V

Indsætte link

Ctrl+I

Fortryde

Ctrl+Z

Annullere Fortryd

Ctrl+Y

Flytte fokus til den næste stavefejl

Alt+F7

Forstørre skriftstørrelsen

Ctrl+Shift+>

Formindske skriftstørrelsen

Ctrl+Shift+<

Formatere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Fed

Ctrl+F

Kursiv

Ctrl+K

Understrege

Ctrl+U

Formatere som punktopstilling

Ctrl+punktum

Opstilling med tal eller bogstaver

Ctrl+/

Juster til venstre

Ctrl+L

Juster til højre

Ctrl+R

Justere i midten

Ctrl+E

Tilsvarende Windows- og Mac-tastaturgenveje

Tast

Modifikator

Windows

Mac

Tilbage

Alt

Tilbage et ord ad gangen

End

Alt

Flytte indsætningspunktet til nederst i dokumentet eller dispositionen

>Ente

Alt

I Internet Explorer, vise sideegenskaber

Tabulatortast

Ctrl-Alt

Skifte opgaver

Startside

Alt

Gå til startsiden

Flytte indsætningspunktet til øverst i dokumentet eller dispositionen

Venstre

Alt

I Internet Explorer, gå tilbage

Flytte til venstre et ord ad gangen

PgDn

Alt

Flytte indsætningspunktet til bunden af dokumentet

PgUp

Alt

Flytte indsætningspunktet til toppen af dokumentet

Højre

Alt

I Internet Explorer, gå fremad

Gå til højre et ord ad gangen

Tabulatortast

Alt

Skifte mellem programmer

Flytte fokus mellem browser og sideelementer (tilgængelighedsløkke)

Ned

Alt-Skift

Flytte den aktuelle side ned en placering i navigationsruden

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet

>Ente

Alt-Skift

I Internet Explorer, skifte til fuldskærmsvisning

Tabulatortast

Ctrl-Alt-Skift

Skifte opgaver

Venstre

Alt-Skift

Fjerne et indrykningsniveau

Markere mod venstre, et ord ad gangen

Højre

Alt-Skift

Indrykke

Markere mod venstre, et ord ad gangen

Tabulatortast

Alt-Skift

Skifte mellem programmer

Flytte fokus mellem browser og sideelementer (tilgængelighedsløkke)

Op

Alt-Skift

Flytte den aktuelle side ned en placering i navigationsruden

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet

Tilbage

Tilbage et ord ad gangen

Slet

Slette et ord ad gangen

Ned

Flytte indsætningspunktet ned, et afsnit ad gangen

End

Flytte indsætningspunktet til nederst i dokumentet eller dispositionen

Startside

Gå til toppen af dokumentet eller dispositionen (i Safari, gå til startsiden i browseren)

Venstre

Flytte indsætningspunktet til starten af linjen (i Firefox, gå til den forrige side)

Højre

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen (i Firefox, gå frem)

Tabulatortast

Skifte opgaver (som Windows Alt-Tab)

Op

Flytte indsætningspunktet op, et afsnit ad gangen

Esc

⌘-Alt

Åbne Jobliste (tvungen lukning af programmer)

Startside

⌘-Alt

I Safari, gå til startsiden i browseren

Venstre

⌘-Alt

I Chrome, skifte mellem browserfaner

Slet

⌘-Skift

I Firefox, rydde browserens cache

Ned

⌘-Skift

Markere nedad, et afsnit ad gangen

End

⌘-Skift

Markere til slutningen af dokumentet eller siden

Startside

⌘-Skift

Markere til starten af dokumentet eller siden (i Safari, gå til startsiden i browseren)

Venstre

⌘-Skift

Markere til begyndelsen af en linje

Højre

⌘-Skift

Markere til slutningen af en linje

Tabulatortast

⌘-Skift

Skifte opgaver (som Windows Alt-Tab)

Op

⌘-Skift

Markere opad, et afsnit ad gangen

Esc

Ctrl-Skift

Åbne Jobliste

Højre

Ctrl-Skift

Markere mod højre, et ord ad gangen

Ned

Ctrl

Flytte indsætningspunktet ned, et afsnit ad gangen

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen

Venstre

Ctrl-Skift

Markere mod venstre, et ord ad gangen

Esc

Ctrl

Åbne menuen Start eller startskærmbilledet

Slet

Ctrl-Alt

Åbne Lås skærm-menuen

Venstre

Ctrl

Flytte indsætningspunktet mod højre, et ord ad gangen

Vise et widgetdashboard

PgDn

Ctrl

I Firefox og Chrome, skifte mellem åbne faner

PgUp

Ctrl

Flytte indsætningspunktet til slutningen af dokumentet eller dispositionen

I Firefox og Chrome, skifte mellem åbne faner

End

Ctrl

Flytte indsætningspunktet til slutningen af dokumentet eller dispositionen

Tabulatortast

Ctrl

Skifte mellem åbne faner

Skifte mellem åbne faner

Op

Ctrl

Flytte indsætningspunktet op, et afsnit ad gangen

Flytte indsætningspunktet til starten af linjen

Tilbage

Ctrl-Alt

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Startside

Ctrl

Flytte indsætningspunktet til starten af dokumentet eller dispositionen

Ned

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul siden nedad

End

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul til bunden af siden

Startside

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul til toppen af siden

PgDn

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul ned

PgUp

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul op

Højre

Ctrl

Flytte indsætningspunktet mod højre, et ord ad gangen

Op

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul siden nedad

Tilbage

Ctrl-Alt-Skift

Tilbage et ord ad gangen

Tilbage et ord ad gangen

End

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul til bunden af siden

Startside

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul til toppen af siden

PgDn

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul ned

PgUp

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul op

Esc

Alt

Minimere vinduet

Ned

Ctrl-Skift

Markere nedad, et afsnit ad gangen

Markere til slutningen af linjen

Esc

Alt-Skift

Minimere vinduet

Startside

Ctrl-Skift

Markere opad, et afsnit ad gangen

Markere til begyndelsen af linjen

Indsæt

Ingen

Starte overskrivningstilstand

Tabulatortast

Ctrl-Skift

Skifte mellem åbne faner

Skifte mellem åbne faner

Op

Ctrl-Skift

Markere opad, et afsnit ad gangen

Markere til begyndelsen af linjen

Tilbage

Ingen

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Slet

Ingen

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Ned

Ingen

Flytte indsætningspunktet ned, en linje ad gangen

Flytte indsætningspunktet ned, en linje ad gangen

End

Ingen

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen

>Ente

Ingen

Indsætte en ny linje

Indsætte en ny linje

Tilbage

Ctrl

Tilbage et ord ad gangen

Startside

Ingen

Flytte indsætningspunktet til starten af linjen

I Safari og Chrome, flytte indsætningspunktet til starten af afsnittet

Venstre

Ingen

Flytte indsætningspunktet mod venstre, et bogstav ad gangen

Flytte indsætningspunktet mod venstre, et bogstav ad gangen

PgDn

Ingen

Flytte indsætningspunktet ned, en skærmside ad gangen

Flytte indsætningspunktet ned, en skærmside ad gangen

PgUp

Ingen

Flytte indsætningspunktet op, en skærmside ad gangen

Flytte indsætningspunktet op, en skærmside ad gangen

Højre

Ingen

Flytte indsætningspunktet mod højre, et bogstav ad gangen

Flytte indsætningspunktet mod højre, et bogstav ad gangen

Tabulatortast

Ingen

Indrykke, eller gå til den næste tabelcelle

Indrykke, gå til den næste tabelcelle eller indsætte en tabel

Op

Ingen

Flytte indsætningspunktet op, en linje ad gangen

Flytte indsætningspunktet op, en linje ad gangen

Tilbage

Skift

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Ned

Skift

Markere nedad, en linje ad gangen

Markere nedad, en linje ad gangen

End

Skift

Markere til slutningen af linjen

Markere til slutningen af linjen

>Ente

Skift

Indsætte et blødt linjeskift

Indsætte et blødt linjeskift

Startside

Skift

Markere til begyndelsen af linjen

Markere til begyndelsen af linjen

Venstre

Skift

Markere mod venstre, et bogstav ad gangen

Markere mod venstre, et bogstav ad gangen

Højre

Skift

Markere mod højre, et bogstav ad gangen

Markere mod højre, et bogstav ad gangen

Tabulatortast

Skift

Fjerne et indrykningsniveau, gå til den forrige tabelcelle

Fjerne et indrykningsniveau, gå til den forrige tabelcelle

Op

Skift

Markere opad, en linje ad gangen

Markere opad, en linje ad gangen

Flere tastaturgenveje til Word

Tastaturgenvejene i Word Online minder meget om tastaturgenvejene i Microsoft Word. De tastaturgenveje, der vises i denne artikel, er til de mest almindelige opgaver i Word Online. Hvis du vil se en liste over tastaturgenveje i Word-programmet på computeren, skal du se:

Grundlæggende opgaver i Word Online

Få en vejledning til at udføre bestemte opgaver i Word Online i de følgende artikler:

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!