Tastaturgenveje i Word Online

De tastaturgenveje, der er beskrevet i dette emne i Hjælp, er baseret på det danske tastaturlayout. Hvis du bruger et tastatur med et andet layout, kan visse taster være placeret anderledes, og der kan være andre taster på tastaturet.

Hvis du vil have et overblik over hjælp til handicappede i Word Online, skal du se Hjælp til handicappede i Word Online.

I denne artikel

Ofte benyttede genveje

Denne tabel viser de oftest benyttede tastaturgenveje i Word Online.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne en PDF-baseret visning, der er mærket til at fungere sammen med skærmlæsere, i læsevisning

Tabulatortasten for at komme til kommandoen Opret en mere tilgængelig visning (nyt vindue), Enter

Finde tekst i læsevisning

Ctrl+F eller F3

Finde tekst i redigeringsvisning

Ctrl+F eller Ctrl+H

Skjule søgeruden

Esc

Skifte til zoomfeltet

Ctrl+Z

Gå til feltet til at angive sidetal

Skriv sidetal (i feltet til at angive sidetal)

Gå til en bestemt side

Ctrl+G

Udskrive

Ctrl+P

Gå til det næste landmærkeområde

Ctrl+F6

Gå til feltet Fortæl mig det

Alt+Q

Introduktion

Som genvej til kommandoer kan du trykke på Alt+Q for at gå til Fortæl mig det, og skriv derefter den ønskede kommando (kun muligt i redigeringsvisning). Brug pil op og pil ned til at vælge en kommando, og tryk derefter på Enter.

Word Online kører i din webbrowser, så tastaturgenvejene er anderledes end dem i Word på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 (Hjælp) og Ctrl+O (Åbn) for webbrowseren, ikke for Word Online.

Navigere kun ved hjælp af tastaturet

I læsevisning vises der en vandret liste med kommandoer øverst på skærmen. Tryk på tabulatortasten, indtil du når til rækken af kommandoer, og tryk derefter på tabulatortasten for at gennemgå kommandoerne. Tryk på Enter for at vælge en kommando.

Hvis du vil skifte til redigeringsvisning, skal du gå til menuen for knappen Rediger dokument, trykke på Enter og derefter vælge Rediger i Word Online. I redigeringsvisning vises der en række faner over dit dokument. Hver fane viser et entydigt bånd bestående af grupper med en eller flere relaterede kommandoer.

Hvis du vil bruge båndet, skal du trykke gentagne gange på Ctrl+F6, indtil du når til fanerne (f.eks. Filer eller Startside). Tryk på tabulatortasten og Skift+Tab for at flytte mellem fanerne på båndet, og tryk derefter på Enter for at vælge en fane og gå ind på båndet.

Bemærk: Tilføjelsesprogrammer og andre programmer kan tilføje nye faner på båndet, og kan give hurtigtaster for disse faner.

Hurtigtaster er særlige genveje, som gør det muligt for dig hurtigt at bruge en kommando på båndet ved at trykke på nogle få taster, uanset hvor i Word Online du er. Hver kommando i Word Online kan benyttes ved hjælp af en hurtigtast.

  • Du kan flytte mellem faner ved hjælp af tabulatortasten og Skift+Tab.

  • Tryk på Enter for at gå ind på båndet for den aktuelt markerede fane.

  • Tryk på tabulatortasten og på Skift+Tab for at flytte mellem kommandoerne på båndet.

Kontrolelementerne aktiveres på forskellige måder, afhængigt af hvilken type kontrolelement der er tale om:

  • Hvis den markerede kommando er en knap eller en delingsknap, skal du trykke på mellemrumstasten for at aktivere den.

  • Hvis den markerede kommando er en liste (f.eks listen over skrifttyper), skal du trykke på pil ned for at åbne listen. Brug derefter tasten pil op eller pil ned for at navigere mellem elementerne.

  • Hvis den markerede kommando er et galleri, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til kommandoen Flere for galleriet og derefter trykke på Enter for at åbne galleriet. Tryk på tabulatortasten for at skifte mellem elementerne, og tryk på Enter for at vælge et.

Fuldskærmsvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til en visning, der er tilgængelig for skærmlæserprogrammer og giver mulighed for markering af indhold ved hjælp af tastaturet (kræver en PDF-læser)

Tab til kommandoen Opret en mere tilgængelig visning (nyt vindue), Enter

Søge efter tekst

Ctrl+F eller F3

Skjule søgeruden

Esc

Gå til Zoom

Ctrl+Z

Gå til feltet til at angive sidetal

Ctrl+G

Gå til en bestemt side

Skriv sidetal (i feltet til at angive sidetal)

Udskrive

Ctrl+P

Redigeringsvisning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte fokus mellem båndet og dokumentindholdet

Ctrl+F6

Reducer skriftstørrelse

Ctrl+[

Forstør skriftstørrelse

Ctrl+]

Aktivere en anden båndfane

Tab, Enter

Flytte fokus til den næste kommando på båndet

Tabulatortasten

Udføre den valgte kommando på båndet

Enter

Skjule eller udvide båndet

Ctrl+F3

Flytte indsætningspunktet

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Et tegn til højre

Højre pil

Et tegn til venstre

Venstre pil

Et ord til højre

Ctrl+højre pil

Et ord til venstre

Ctrl+venstre pil

En linje op

Pil op

En linje ned

Pil ned

Et afsnit op

Ctrl+pil op

Et afsnit ned

Ctrl+pil ned

Til starten af linjen

Home

Til slutningen af linjen

End

Til starten af siden

Ctrl+Home

Til slutningen af siden

Ctrl+End

Markere indhold: udvide markeringen

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Et tegn til højre

Skift+højre pil

Et tegn til venstre

Skift+venstre pil

Et tegn til højre

Skift+Ctrl+højre pil

Et ord til venstre

Skift+Ctrl+venstre pil

En linje op

Skift+pil op

En linje ned

Skift+pil ned

Et afsnit op

Skift+Ctrl+pil op

Et afsnit ned

Skift+Ctrl+pil ned

I starten af linjen

Skift+Home

Til slutningen af linjen

Skift+End

Til starten af dokumentet

Skift+Ctrl+Home

Til slutningen af dokumentet

Skift+Ctrl+End

Hele dokumentet

Ctrl+A

Redigere indhold

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Klippe

Ctrl+X

Kopiere

Ctrl+C

Sætte ind

Ctrl+V

Indsætte link

Ctrl+K

Fortryde

Ctrl+Z

Annullere Fortryd

Ctrl+Y

Flytte fokus til den næste stavefejl

Alt+F7

Forstørre skriftstørrelsen

Ctrl+Skift+>

Formindske skriftstørrelsen

Ctrl+Skift+<

Formatere tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fed skrift

Ctrl+F

Kursiv

Ctrl+K

Understregning

Ctrl+U

Formatere som punktopstilling

Ctrl+punktum

Opstilling med tal eller bogstaver

Ctrl+/

Juster til venstre

Ctrl+L

Juster til højre

Ctrl+R

Justere i midten

Ctrl+E

Tilsvarende Windows- og Mac-tastaturgenveje

Tast

Modifikator

Windows

Mac

Tilbage

Alt

Tilbage et ord ad gangen

End

Alt

Flytte indsætningspunktet til nederst i dokumentet eller dispositionen

Enter

Alt

I Internet Explorer, vise sideegenskaber

Tabulatortasten

Ctrl-Alt

Skifte opgaver

Home

Alt

Gå til startsiden

Flytte indsætningspunktet til øverst i dokumentet eller dispositionen

Venstre

Alt

I Internet Explorer, gå tilbage

Flytte til venstre et ord ad gangen

PgDn

Alt

Flytte indsætningspunktet til bunden af dokumentet

PgUp

Alt

Flytte indsætningspunktet til toppen af dokumentet

Højre

Alt

I Internet Explorer, gå fremad

Gå til højre et ord ad gangen

Tabulatortasten

Alt

Skifte mellem programmer

Flytte fokus mellem browser og sideelementer (tilgængelighedsløkke)

Pil ned

Alt-Skift

Flytte den aktuelle side ned en placering i navigationsruden

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet

Enter

Alt-Skift

I Internet Explorer, skifte til fuldskærmsvisning

Tabulatortasten

Ctrl-Alt-Skift

Skifte opgaver

Venstre

Alt-Skift

Fjerne et indrykningsniveau

Markere mod venstre, et ord ad gangen

Højre

Alt-Skift

Indrykke

Markere mod venstre, et ord ad gangen

Tabulatortasten

Alt-Skift

Skifte mellem programmer

Flytte fokus mellem browser og sideelementer (tilgængelighedsløkke)

Pil op

Alt-Skift

Flytte den aktuelle side ned en placering i navigationsruden

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af afsnittet

Tilbage

Tilbage et ord ad gangen

Delete

Slette et ord ad gangen

Pil ned

Flytte indsætningspunktet ned, et afsnit ad gangen

End

Flytte indsætningspunktet til nederst i dokumentet eller dispositionen

Home

Gå til toppen af dokumentet eller dispositionen (i Safari, gå til startsiden i browseren)

Venstre

Flytte indsætningspunktet til starten af linjen (i Firefox, gå til den forrige side)

Højre

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen (i Firefox, gå frem)

Tabulatortasten

Skifte opgaver (som Windows Alt-Tab)

Pil op

Flytte indsætningspunktet op, et afsnit ad gangen

Esc

⌘-Alt

Åbne Jobliste (tvungen lukning af programmer)

Home

⌘-Alt

I Safari, gå til startsiden i browseren

Venstre

⌘-Alt

I Chrome, skifte mellem browserfaner

Delete

⌘-Skift

I Firefox, rydde browserens cache

Pil ned

⌘-Skift

Markere nedad, et afsnit ad gangen

End

⌘-Skift

Markere til slutningen af dokumentet eller siden

Home

⌘-Skift

Markere til starten af dokumentet eller siden (i Safari, gå til startsiden i browseren)

Venstre

⌘-Skift

Markere til begyndelsen af en linje

Højre

⌘-Skift

Markere til slutningen af en linje

Tabulatortasten

⌘-Skift

Skifte opgaver (som Windows Alt-Tab)

Pil op

⌘-Skift

Markere opad, et afsnit ad gangen

Esc

Ctrl-Skift

Åbne Jobliste

Højre

Ctrl-Skift

Markere mod højre, et ord ad gangen

Pil ned

Ctrl

Flytte indsætningspunktet ned, et afsnit ad gangen

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen

Venstre

Ctrl-Skift

Markere mod venstre, et ord ad gangen

Esc

Ctrl

Åbne menuen Start eller startskærmbilledet

Delete

Ctrl-Alt

Åbne Lås skærm-menuen

Venstre

Ctrl

Flytte indsætningspunktet mod højre, et ord ad gangen

Vise et widgetdashboard

PgDn

Ctrl

I Firefox og Chrome, skifte mellem åbne faner

PgUp

Ctrl

Flytte indsætningspunktet til slutningen af dokumentet eller dispositionen

I Firefox og Chrome, skifte mellem åbne faner

End

Ctrl

Flytte indsætningspunktet til slutningen af dokumentet eller dispositionen

Tabulatortasten

Ctrl

Skifte mellem åbne faner

Skifte mellem åbne faner

Pil op

Ctrl

Flytte indsætningspunktet op, et afsnit ad gangen

Flytte indsætningspunktet til starten af linjen

Tilbage

Ctrl-Alt

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Home

Ctrl

Flytte indsætningspunktet til starten af dokumentet eller dispositionen

Pil ned

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul siden nedad

End

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul til bunden af siden

Home

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul til toppen af siden

PgDn

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul ned

PgUp

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul op

Højre

Ctrl

Flytte indsætningspunktet mod højre, et ord ad gangen

Pil op

Ctrl-Alt

I Internet Explorer, rul siden nedad

Tilbage

Ctrl-Alt-Skift

Tilbage et ord ad gangen

Tilbage et ord ad gangen

End

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul til bunden af siden

Home

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul til toppen af siden

PgDn

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul ned

PgUp

Ctrl-Alt-Skift

I Internet Explorer, rul op

Esc

Alt

Minimere vinduet

Pil ned

Ctrl-Skift

Markere nedad, et afsnit ad gangen

Markere til slutningen af linjen

Esc

Alt-Skift

Minimere vinduet

Home

Ctrl-Skift

Markere opad, et afsnit ad gangen

Markere til begyndelsen af linjen

Insert

Ingen

Starte overskrivningstilstand

Tabulatortasten

Ctrl-Skift

Skifte mellem åbne faner

Skifte mellem åbne faner

Pil op

Ctrl-Skift

Markere opad, et afsnit ad gangen

Markere til begyndelsen af linjen

Tilbage

Ingen

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Delete

Ingen

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Pil ned

Ingen

Flytte indsætningspunktet ned, en linje ad gangen

Flytte indsætningspunktet ned, en linje ad gangen

End

Ingen

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen

Flytte indsætningspunktet til slutningen af linjen

Enter

Ingen

Indsætte en ny linje

Indsætte en ny linje

Tilbage

Ctrl

Tilbage et ord ad gangen

Home

Ingen

Flytte indsætningspunktet til starten af linjen

I Safari og Chrome, flytte indsætningspunktet til starten af afsnittet

Venstre

Ingen

Flytte indsætningspunktet mod venstre, et bogstav ad gangen

Flytte indsætningspunktet mod venstre, et bogstav ad gangen

PgDn

Ingen

Flytte indsætningspunktet ned, en skærmside ad gangen

Flytte indsætningspunktet ned, en skærmside ad gangen

PgUp

Ingen

Flytte indsætningspunktet op, en skærmside ad gangen

Flytte indsætningspunktet op, en skærmside ad gangen

Højre

Ingen

Flytte indsætningspunktet mod højre, et bogstav ad gangen

Flytte indsætningspunktet mod højre, et bogstav ad gangen

Tabulatortasten

Ingen

Indrykke, eller gå til den næste tabelcelle

Indrykke, gå til den næste tabelcelle eller indsætte en tabel

Pil op

Ingen

Flytte indsætningspunktet op, en linje ad gangen

Flytte indsætningspunktet op, en linje ad gangen

Tilbage

Skift

Tilbage et bogstav ad gangen

Tilbage et bogstav ad gangen

Pil ned

Skift

Markere nedad, en linje ad gangen

Markere nedad, en linje ad gangen

End

Skift

Markere til slutningen af linjen

Markere til slutningen af linjen

Enter

Skift

Indsætte et blødt linjeskift

Indsætte et blødt linjeskift

Home

Skift

Markere til begyndelsen af linjen

Markere til begyndelsen af linjen

Venstre

Skift

Markere mod venstre, et bogstav ad gangen

Markere mod venstre, et bogstav ad gangen

Højre

Skift

Markere mod højre, et bogstav ad gangen

Markere mod højre, et bogstav ad gangen

Tabulatortasten

Skift

Fjerne et indrykningsniveau, gå til den forrige tabelcelle

Fjerne et indrykningsniveau, gå til den forrige tabelcelle

Pil op

Skift

Markere opad, en linje ad gangen

Markere opad, en linje ad gangen

Flere tastaturgenveje til Word

Tastaturgenvejene i Word Online minder meget om tastaturgenvejene i Microsoft Word. De tastaturgenveje, der vises i denne artikel, er til de mest almindelige opgaver i Word Online. Hvis du vil se en liste over tastaturgenveje i Word-programmet på computeren, skal du se:

Almindelige opgaver i Word Online

Få en vejledning til at udføre bestemte opgaver i Word Online i de følgende artikler:

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×