Tastaturgenveje i Word 2016 til Mac

Dette emne indeholder alle tastaturgenveje til Word 2016 for Mac. Tastaturgenveje giver dig mulighed for hurtigt at udføre kommandoer og funktioner uden at bruge en mus. Genvejene i dette emne henviser til amerikansk tastaturlayout. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

Bemærkninger: 

 • Hvis en genvej kræver, at der trykkes på to eller flere taster på samme tid, er tasterne adskilt med et plustegn (+) i dette emne. Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

 • Indstillingerne i nogle versioner af Mac-operativsystemet (OS) og nogle hjælpeprogrammer kan konflikte med tastaturgenveje og funktionstasthandlinger i Office 2016 til Mac. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer tastetildelingen af en genvejstast ved at se Mac Hjælp for din version af Mac-operativsystemet (OS) eller ved at se dit hjælpeprogram. Læs også Genvejskonflikter senere i dette emne.

Ofte benyttede genveje

Denne tabel indeholder de hyppigt anvendte genveje i Word 2016 til Mac.

Hvis du vil

Tryk på

Fortryde den seneste handling

Kommando + Z eller CTRL + Z

Klip markeret tekst eller grafik

Kommando + X eller CTRL + X

Kopier den markerede tekst eller grafik til Udklipsholder.

Kommando + C eller CTRL + C

Indsætte indholdet fra Udklipsholder

Kommando + V eller CTRL + V

Vælg kommandoen Gå til (menuen Rediger)

Alternativ + Kommando + G

Åbn dialogboksen Stave- og grammatikkontrol

Alternativ + Kommando + L

Udvide et markeret område

F8

Gå til næste vindue

Kommando + Accent grave (`)

Vælg kommandoen Gem som (menuen Filer).

Kommando + Skift + S

Kopier markeret tekst

Skift + F2

Ændr bogstaver til store, små eller blandede bogstaver

Skift + F3

Søg, eller Søg og Erstat

CTRL + F for at Søge; flytter fokus til Søgefeltet

CTRL + H for Søg og Erstat

Udskrive et dokument

KOMMANDO + P eller CTRL + P

Flytte til det forrige indsætningspunkt

Skift + F5

Gå til forrige vindue

KOMMANDO + Skift + `

Åbn ruden Synonymordbog

Skift+ F7

Formindske en markering

Skift+ F8

Skifte mellem en feltkode og feltresultatet

Skift + F9

Klippe markeringen til Samling

Kommando + F3

Lukke vinduet

Kommando + F4

Udvide eller minimere båndet

Alternativ + Kommando + R

Redigere et bogmærke

Kommando + Skift + F5

Søge efter den næste stavefejl eller grammatiske fejl. Afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol skal være markeret (Word-menuen, kommandoen Indstillinger, Stave- og grammatikkontrol).

Alternativ + F7

Slå markeret tekst op på internettet

Kommando + Skift + L

I dette emne

Introduktion

Mange tastaturer tildeler særlige funktioner til funktionstaster som standard. For at bruge funktionstasten til andre formål skal du trykke på Fn + funktionstast. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer og bruger funktionstaster uden at skulle trykke på Fn i Brug genveje med funktionstaster senere i dette emne.

Genvejskonflikter

Nogle Windows-tastaturgenvejskonflikter med de tilsvarende standardtastaturgenveje for Mac OS. For at bruge disse genveje skal du muligvis ændre dine indstillinger til Mac-tastaturet for at ændre Vis skrivebordsgenvej til tasten.

Ændr systemindstillinger for tastaturgenveje med musen
 1. I menuen Apple skal du trykke på Systemindstillinger.

 2. Klik på Tastatur.

 3. Tryk på fanen Genveje.

 4. Klik på Kommandobro.

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for den tastaturgenvej, du vil bruge.

Hvis du skal udføre denne procedure kun ved hjælp af tastaturet, skal du se Hjælp til handicappede i Office 2016 til Mac.

Flyt markøren

Hvis du vil

Tryk på

Gå ét tegn til venstre

Venstre pil

Gå ét tegn til højre

Højre pil

Flyt et ord til venstre

Alternativ + Venstre pil

Flyt et ord til højre

Alternativ + Højre pil

Flyt et afsnit op

Kommando + Pil op

Flyt et afsnit ned

Kommando + Pil ned

Flyt en celle til venstre (i en tabel)

Skift + Tab

Flyt en celle til højre (i en tabel)

Tabulatortast

Flytte en linje op

Pil op

Flytte en linje ned

Pil ned

Flyt til slutningen af en linje

Kommando + Højre pil eller Afslut

Flyt til begyndelsen af en linje

Kommando + Venstre pil eller Hjem

Flyt et skærmbillede op (ved at rulle)

PgUp

Flyt et skærmbillede ned (ved at rulle)

PgDn

Flyt til toppen af den næste side

Kommando + Page Down

Flyt til toppen af den forrige side

Kommando + Page Up

Til slutningen af et dokument

Kommando + Afslut

På et MacBook-tastatur:
Kommando + Fn + Højre pil

Til begyndelsen af et dokument

Kommando + Hjem

På et MacBook-tastatur:
Kommando + Fn + Venstre pil

Til det forrige indsætningspunkt

Skift + F5

Markere tekst og grafik

Tip: Hvis du kender tastekombinationen til at flytte markøren, kan du generelt markere teksten ved hjælp af den samme tastekombination, mens du holder Skift nede. Eksempelvis flytter Kommando + Højre pil markøren til det næste ord, og Kommando + Skift + Højre pil markerer teksten fra markøren til starten af det næste ord.

Hvis du vil

Tryk på

Vælg flere elementer ikke ved siden af hinanden

Markér det første element, du ønsker, og hold Kommando nede, og markér derefter de andre elementer

Flyt et tegn til højre

Skift + Højre pil

Markér et tegn til venstre

Skift + Venstre pil

Slet et ord til højre

Skift + Alternativ + Højre pil

Markér et ord til venstre

Skift + Alternativ + Venstre pil

Markér til slutningen af en linje

Kommando + Skift + Højre pil eller Skift + Afslutning

Markér til begyndelsen af en linje

Kommando + Skift + Venstre pil eller Skift + Hjem

Flyt en linje ned

Skift + Pil ned

Flyt en linje op

Skift + Pil op

Markér til slutningen af et afsnit

Kommando + Skift + Pil ned

Markér til begyndelse af et afsnit

Kommand+ Skift + Pil op

Vælg et skærmbillede ned

Skift + Page Down

Vælg et skærmbillede op

Skift + Page Up

Markér til begyndelsen af et dokument

Kommando + Skift + Hjem

Markér til slutningen af et dokument.

Kommando + Skift + Afslut

Markér til slutningen af et vindue.

Alternativ + Kommando + Skift + Page Down

Vælg for at markere hele dokumentet

Kommando + A

Markér en lodret tekstblok

Kommando + Skift + F8 og brug derefter piletasterne. Tryk på Esc for at ophæve markeringstilstanden

Vælg til et bestemt sted i et dokument

F8, og brug derefter piletasterne. Tryk på ESC for at ophæve markeringstilstanden

Markere tekst og grafik i en tabel

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Markere indholdet i den næste celle

Tabulatortast

Markere indholdet i den forrige celle

Skift + Tab

Udvide markeringen til de tilgrænsende celler

Hold Skift nede, og tryk gentagne gange på en piletast

Markere en kolonne

Klik i kolonnens øverste eller nederste celle. Hold Skift nede, og tryk på Pil op eller Pil ned gentagne gange

Udvide en markering eller blok

Kommando + Skift + F8 og brug derefter piletasterne. Tryk på Esc for at ophæve markeringstilstanden

Reducere markeringens størrelse

Skift + F8

Markere flere celler, kolonner eller rækker, der ikke er ved siden af hinanden

Markér det første element, du ønsker, og hold Kommando nede, og markér derefter de andre elementer

Udvide et markeret område

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Slå udvidelsestilstanden til

F8

I tilstanden udvidet markering vil et klik på et sted i dokumentet udvide den aktuelle markering til den nye placering.

Markere det nærmeste tegn til venstre for markøren

F8, Venstre pil

Markere det nærmeste tegn til højre for markøren

F8, Højre pil

Udvide en markering

Tryk på F8 gentagne gange for at udvide markeringen til hele ordet, sætningen, afsnittet, sektionen og dokumentet.

Gøre et markeret område mindre

Skift + F8

Slå udvidelsestilstanden fra

Esc

Rediger tekst og grafik

Hvis du vil

Tryk på

Kopiere tekst eller grafik

Kommando + C eller F3

Kopiere en typografi

Kommando + Skift + C

Indsætte en typografi

Kommando + Skift + V

Kopiere tekst eller grafik i Scrapbog

Ctrl + Alternativ + C

Klip den markerede tekst til Udklipsholder

Kommando + X eller F2

Flytte tekst eller grafik

Kommando + X eller F2 (og flyt derefter markøren, og tryk på + V eller F4 )

Opret Autotekst

Alternativ + F3

Indsætte Autotekst

Kommando + Alternativ + Skift + V

Indsætte indholdet fra Udklipsholder

Kommando + V eller F4

Indsætte speciel

Kommando + CTRL + V

Indsætte og tilpasse formateringen af den omgivende tekst

Kommando + Alternativ + Skift + V

Indsætte indholdet fra Samling

Kommando + Skift + F3

Slette tegnet til venstre for markøren

Slet

Slette ét ord til venstre

Kommando + Slet

Slette tegnet til højre for markøren

Kommando eller Ryd

Slette ordet til højre for markøren

Kommando + Kommando

Klippe den markerede tekst til Udklipsholder

Kommando + X eller F2

Fortryde den seneste handling

Kommando + Z

Annullere Fortryd for den seneste handling

Kommando + Y

Klippe til Samling

Kommando + F3

Justér, og formatér afsnit

Hvis du vil

Tryk på

Centrere et afsnit

Kommando + E

Justere et afsnit

Kommando + J

Venstrejustér et afsnit

Kommando + L

Højrejustér et afsnit

Kommando + R

Indrykke et afsnit fra venstre

Ctrl + Skift + M

Fjerne afsnitsindrykning fra venstre

Kommando + Skift + M

Oprette hængende indrykning

Kommando + T

Fjerne en hængende indrykning

Kommando + Skift + T

Starte Autoformat

Kommando + Alternativ + K

Anvende typografien Normal

Kommando + Skift + N

Anvende typografien Overskrift 1

Kommando + Alternativ + 1

Anvende typografien Overskrift 2

Kommando + Alternativ + 2

Anvende typografien Overskrift 3

Kommando + Alternativ + 3

Anvende opstillingstypografien, når markøren er i starten af linjen

Kommando + Skift + L

Indsætte et hårdt mellemrum

Alternativ + mellemrumstast

Angive linjeafstand

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Angiv linjer med enkelt linjeafstand

Kommando + 1

Angiv linjer med dobbelt linjeafstand

Kommando + 2

Angiv linjer med 1,5 linjeafstand

Kommando + 5

Tilføje eller fjerne én linjes afstand lige før et afsnit

Kommando + 0 (nul)

Formatere tegn

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Ændre skrifttypen

Kommando + Skift + F

Øge skriftstørrelsen

Kommando + Skift + >

Mindske skriftstørrelsen

Kommando + Skift + <

Øge skriftstørrelsen med 1 punkt

Kommando + ]

Mindske skriftstørrelsen med 1 punkt

Kommando + [

Ændr formateringen af tegn (kommandoen Skrifttype, menuen Format)

Kommando + D

Udskifte store bogstaver med små eller omvendt

Skift + F3

Formatere med store bogstaver

Kommando + Skift + A

Anvende fed formatering

Kommando + B

Anvende understregning

Kommando + U

Understrege ord, men ikke mellemrum

Kommando + Skift + W

Formatere tekst med dobbelt understregning

Kommando + Skift + D

Anvende kursivering

Kommando + I

Formatere med små bogstaver

Kommando + Skift + K

Anvende sænket skrift (med automatisk afstandsudmåling)

Kommando + Lighedstegn

Anvende hævet skrift (med automatisk afstandsudmåling)

Kommando + Skift + Plustegn

Anvende formateringen Gennemstreget

Kommando + Skift + X

Indsætte specialtegn

Hvis du vil

Tryk på

Indsætte et tomt felt

Kommando + F9

Indsætte et linjeskift

Shift +Enter

Indsætte sideskift

Kommando + Enter

Indsætte et spalteskift

Kommando + Skift + Retur

Indsæt en hård bindestreg

Kommando + Skift + Bindestreg

Indsæt copyright-symbolet

Alternativ + G

Indsæt det registrerede varemærkesymbol

Alternativ + R

Indsæt varemærkesymbolet

Alternativ + 2

Indsæt en ellipse

Alternativ + Semikolon

Arbejde med felter

Hvis du vil gøre dette

Tryk på

Indsæt et DATO-felt.

Ctrl + Skift + D

Indsæt et LISTNUM-felt.

Kommando + Alternativ + Skift + L

Indsæt et PAGE-felt

Ctrl + Skift + P

Indsæt et TIDS-felt

Ctrl + Skift + T

Indsætte et tomt felt

Kommando + F9

Opdatere markerede felter

F9

Frigøre et felt

Kommando + Skift + F9

Skifte mellem en feltkode og feltresultatet

Skift + F9

Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater

Alternativ + F9

Udføre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra det felt, der viser feltresultaterne

Alternativ + Skift + F9

Gå til det næste felt

F11

Gå til det forrige felt

Skift + F11

Låse et felt

Kommando + F11

Låse et felt op

Kommando + Skift + F11

Opret en disposition for et dokument

Hvis du vil

Tryk på

Hæve et afsnit

Ctrl + Skift + Venstre pil

Sænke et afsnit

Ctrl + Skift + Højre pil

Sænke til brødtekst

Kommando + Skift + N

Flytte markerede afsnit op

Denne tastaturgenvej er i konflikt med en standard Mission Control-tast. Hvis du vil bruge denne Office-tastaturgenvej, skal du først ændre Mission Control-tastaturgenvejen for denne tast. Klik på Systemindstillinger > Mission Control i Apple-menuen. Under Tastatur og mus skal du vælge en anden genvej til Mission Control eller vælge - (minustegn) for at deaktivere den.

Ctrl + Skift + Pil op

Flytte markerede afsnit ned

Denne tastaturgenvej er i konflikt med en standard Mission Control-tast. Hvis du vil bruge denne Office-tastaturgenvej, skal du først ændre Programvinduer-tastaturgenvejen for denne tast. Klik på Systemindstillinger > Mission Control i Apple-menuen. Under Tastatur og mus skal du vælge en anden genvej til Programvinduer eller vælge - (minustegn) for at deaktivere den.

Ctrl + Skift + Pil ned

Udvide tekst under en overskrift

Ctrl + Skift + Plustegn

Skjule tekst under en overskrift

Ctrl + Skift + Minustegn

Udvide al brødtekst og alle overskrifter eller skjule al brødtekst

Ctrl + Skift + A

Have vist den første linje i brødteksten eller hele brødteksten

Ctrl + Skift + L

Vise alle overskrifter med det angivne overskriftsniveau

Ctrl + Skift + <Overskriftsniveau>

Gennemse et dokument

Hvis du vil

Tryk på

Indsætte en kommentar

Kommando + Alternativ + A

Slå registrering af ændringer til eller fra

Kommando + Skift + E

Gå til begyndelsen af en kommentar

Hjem

Gå til slutningen af en kommentar

Afslut (tasten Afslut findes ikke på alle tastaturer)

Gå til begyndelsen af listen over kommentarer, når du er i korrekturruden

Kommando + Hjem

Gå til slutningen af listen over kommentarer, når du er i korrekturruden

Kommando + Afslut

Udskrive et dokument

Hvis du vil

Tryk på

Udskrive et dokument

Kommando + P

Bevæge dig rundt i en tabel

Hvis du vil

Tryk på

Flytte til den næste celle

Tabulatortast (hvis markøren er placeret i den sidste celle i en tabel, tilføjes der en ny række, når du trykker på tabulatortasten)

Gå til den foregående celle

Skift + Tab

Gå til den foregående eller næste række

Pil ned eller Pil op

Gå til den første celle i rækken

CTRL + Hjem

Gå til den sidste celle i rækken

CTRL + Afslut

Gå til den første celle i kolonnen

CTRL + Page Up

Gå til den sidste celle i kolonnen

CTRL + Page Down

Starte et nyt afsnit

Enter

Tilføje en ny række nederst i en tabel

Tab i slutningen af den sidste række

Tilføj tekst før en tabel i begyndelsen af et dokument

Gå tilbage i starten af den første celle

Indsætte en række

Kommando + CTRL + I

Tilpas tabelkolonner ved hjælp af linealen

Hvis du vil

Tryk på genvejstasterne, og træk derefter en kolonnegrænse

Flytte en enkelt kolonnelinje

Bevare tabelbredden

Skift

Gøre alle kolonner lige store mod højre

Bevare tabelbredden

Kommando + Skift

Gøre alle kolonner proportionelt lige store mod højre

Bevare tabelbredden

Kommando

Tilpas tabelkolonner direkte i en tabel

Tip!: 

 • Hvis du vil have vist en kolonnes mål på linealen, når du ændrer størrelsen på kolonne, skal du trykke på Alternativ sammen med disse genvejstaster.

 • Hvis du vil finjustere kolonnebredden, skal du slå fastgørelsesfunktionen til ved at trykke på Alternativ sammen med genvejstasterne.

Hvis du vil

Tryk på genvejstasterne, og træk derefter en kolonnegrænse

Flytte en enkelt kolonnelinje

Bevare tabelbredden

Ingen tast

Bevare kolonnestørrelser til højre

Ændre tabellens bredde

Skift

Gøre alle kolonner lige store mod højre

Bevare tabelbredden

Kommando + Skift

Gøre alle kolonner proportionelt lige store mod højre

Bevare tabelbredden

Kommando

Indsætte afsnit og tabulatortegn i en tabel

Hvis du vil

Tryk på

Indsæt et nyt afsnit i en celle

Enter

Indsæt et tabulatortegn i en celle

Alternativ + Tab

Brug fodnoter og slutnoter

Hvis du vil

Tryk på

Indsæt en fodnote

Kommando + Alternativ + F

Indsæt en slutnote

Kommando + Alternativ + E

Højre mod venstre-sprogfunktioner

Word understøtter højre mod venstre-funktionalitet for sprog, der fungerer i et højre mod venstre-miljø eller et kombineret højre mod venstre- og venstre mod højre-miljø i forbindelse med indtastning, redigering og visning af tekst. I denne kontekst refererer højre mod venstre-sprog til de skrivesystemer, hvor der skrives fra højre mod venstre. Dette gælder også for de sprog, der kræver kontekstafhængig formgivning, f.eks. arabisk, og for de sprog, der ikke gør.

Før du kan bruge disse tastaturgenveje, skal du sørge for, at tastaturgenveje er aktiveret for det sprog, du bruger:

 1. Gå til Apple > Systemindstillinger > Tastatur.

 2. Vælg det sprog, du vil aktivere genveje for, under fanen Inputkilder.

 3. I højre side af fanen skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér tastaturgenveje.

Hvis du vil skifte

Skal du trykke på

Afsnitsretning til højre mod venstre

Control + KOMMANDO + venstre pil

Afsnitsretning til venstre mod højre

Control + KOMMANDO + højre pil

Brug genveje med funktionstaster

Word 2016 for Mac anvender funktionstasterne til almindelige kommandoer, herunder Kopiér og Sæt ind. Du kan ændre dine Apple-systemindstillinger for at få hurtig adgang til disse genveje, så du ikke behøver at trykke på Fn-tasten, hver gang du bruger en genvej med en funktionstast.

Bemærk: Ændring af systemindstillinger med funktionstast påvirker, hvordan funktionstasterne fungerer på din Mac, ikke kun i Word. Efter ændring af denne indstilling kan du stadig udføre de særlige funktioner, der er trykt på en funktionstast. Tryk blot på Fn-tasten. Hvis du fx vil bruge tasten F12 til at ændre din lydstyrke, skal du trykke på Fn + F12.

Ændr indstillinger af funktionstast med musen
 1. I menuen Apple skal du trykke på Systemindstillinger.

 2. Vælg Tastatur.

 3. På fanen Tastatur skal du markere afkrydsningsfeltet for Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.

Hvis du skal udføre denne funktion kun ved hjælp af tastaturet, skal du se Hjælp til handicappede i Office 2016 til Mac.

Genveje med funktionstaster

Hvis du vil

Tryk på

Fortryde den seneste handling

F1

Klip markeret tekst eller grafik

F2

Kopier den markerede tekst eller grafik til udklipsholderen.

F3

Indsætte indholdet fra Udklipsholder

F4

Vælg kommandoen Gå til (menuen Rediger)

F5

Åbn dialogboksen Stave- og grammatikkontrol

F7

Udvide et markeret område

F8

Opdatere markerede felter.

F9

Gå til næste vindue

Kommando + F6

Kopier markeret tekst

Skift + F2

Ændr bogstaver til store, små eller blandede bogstaver

Skift + F3

Gentag handlingen Søg eller Gå til

Skift + F4 eller KOMMANDO + Skift + F4

Flytte til det forrige indsætningspunkt

Skift + F5

Åbn ruden Synonymordbog

Skift+ F7

Formindske en markering

Skift+ F8

Skifte mellem en feltkode og feltresultatet.

Skift + F9

Gå til det forrige felt.

Denne tastaturgenvej er i konflikt med en standard Mission Control-tast for Vis skrivebord. Hvis du vil bruge denne Office-tastaturgenvej, skal du først ændre Vis skrivebord-tastaturgenvejen for denne tast. Klik på Systemindstillinger > Mission Control i Apple-menuen. Under Tastatur og mus skal du vælge en anden genvej til Vis skrivebord eller vælge - (minustegn) for at deaktivere den.

Skift + F11

Klippe markeringen til Samling

Kommando + F3

Lukke vinduet

Kommando + F4

Gå til næste vindue

Kommando + F6

Indsætte et tomt felt

Kommando + F9

Låse et felt

Kommando + F11

Indsætte indholdet fra Samling

Kommando + Skift + F3

Redigere et bogmærke

Kommando + Skift + F5

Opdatere sammenkædede oplysninger i et Word-kildedokument

Kommando + Skift + F7

Udvide et markeret område som en blokmarkering

Kommando + Skift + F8, en piletast

Frigøre et felt

Kommando + Skift + F9

Låse et felt op

Kommando + Skift + F11

Oprette et autotekstelement

Alternativ + F3

Søge efter den næste stavefejl eller grammatiske fejl.

Alternativ + F7

Afspille en makro

Alternativ + F8

Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater

Alternativ + F9

Slå markeret tekst op på internettet

Kommando + Skift + L

Udføre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra det felt, der viser feltresultaterne

Alternativ + Skift + F9

Relaterede oplysninger

Opret, eller slet en tastaturgenvej i Word 2016 til Mac

Hjælp til handicappede i Word 2016 til Mac

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×