Tastaturgenveje i Skype for Business

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje til Skype for Business på Windows. For brugere med mobilitets- eller synshandicap kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end touchskærmen og er et vigtigt alternativ til at bruge en mus. Denne artikel lister tastaturgenvejene til Skype for Business på Windows.

Bemærkninger!: 

  • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

  • Hvis en genvej kræver, at der trykkes på to eller flere taster på samme tid, er tasterne adskilt med et plustegn (+) i dette emne. Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

I dette emne

Ofte benyttede genveje på en pc

Nedenstående tabel er en handy reference til ofte benyttede genveje i Skype for Business.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Hovedvindue: Find en kontakt

F6 (skal måske trykkes på 2 eller 3 gange)

Når en kontakt er markeret: Få vist flere funktioner, for eksempel for at foretage et opkald, starte en chat m.m.

Enter

Når en kontakt er markeret: Åbn genvejsmenuen

Skift+F10

Acceptér indgående opkald eller chat

Windows-tast+Skift+O

Afvis indgående opkald eller chat

Windows-tast+Esc

Slå din mikrofonlyd til eller fra under et opkald

Windows-tast+F4

Når video allerede er oprettet under et opkald: Slå mit kamera til/Slå mit kamera fra

Windows-tast+F5

Stop delingen af dit skrivebord

Alt+T

Samtalevinduet: Inviter en kontakt til en eksisterende samtale

Alt+V

Samtalevinduet: Afslut en samtale

Alt+Q

Generel navigation og flytning

Brug nedenstående tastaturgenveje, uanset hvor fokus er.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Acceptér en indgående invitationsmeddelelse

Windows-tast+Skift+O

Afvis en invitationsmeddelelse

Windows-logotast+Esc

Fokuser på søgefeltet til Find kontakt

Ctrl+Skift+Mellemrum

Åbn hovedvinduet, og fokuser på søgefeltet

Ctrl+Alt+Skift+3

Slå mikrofonlyd til eller fra under et opkald

Windows-tast+F4

Når video allerede er oprettet under et opkald: Slå mit kamera til/Slå mit kamera fra

Windows-tast+F5

Stop deling af skærmen under et opkald

Ctrl+Skift+S

Overtag styringen igen, når du deler skærmen under et opkald

Ctrl+Alt+mellemrumstast

Hovedvinduet i Skype for Business

Brug disse tastaturgenveje, når hovedvinduet i Skype for Business er i forgrunden.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til fanen med lister over dine Kontakter

Ctrl+1

Gå til fanen Fast chattjeneste

Ctrl+2

Gå til fanen med listen over dine Samtaler

Ctrl+3

Gå til fanen Telefon

Ctrl+4

Gå til fanen Møder

Ctrl+5

Overfør et opkald til en andens arbejdsnummer som stedfortræder. (Ikke tilgængelig i Lync Basic eller med alle Office 365-abonnementer.)

Ctrl+1 eller Ctrl+Skift+1

Åbn menuen System. Alt-tasten åbner menulinjen.

Alt+mellemrumstast

Åbn menuen Filer

Alt+F

Start Møde nu

Alt+M

Åbn menuen Funktioner

Alt+T

Åbn menuen Hjælp

Alt+H

Naviger hurtigt mellem vinduets sektioner

F6

Listen Kontakter

Brug disse tastaturgenveje på listen Kontakter.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slet den markerede, brugerdefinerede gruppe eller kontakt

Slet

Flyt den markerede gruppe op

Alt+Pil op

Flyt den markerede gruppe ned

Alt+Pil ned

I genvejsmenuen skal du åbne visitkortet for den markerede kontakt eller gruppe

Alt+Enter

Skjul eller udvid den markerede gruppe

Mellemrumstast

Fjern den markerede kontakt fra listen Kontakter (kun brugere, der ikke er medlem af distributionsgruppen)

Skift+Delete

Visitkort

Brug disse tastaturgenveje i et visitkort. Tryk på Alt+Enter til at åbne et visitkort.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Luk visitkortet

Esc

Flyt fra fane til fane i bunden af visitkortet

Ctrl+Tab

Flyt fra fane til fane i bunden af visitkortet i modsat rækkefølge

Ctrl+Skift+Tab

Samtalevindue

Brug disse tastaturgenveje i samtalevinduet.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbn startsiden for Hjælp i menuen Hjælp

F1

Afslut fuldskærmsvisning. Ellers lukkes samtalevinduet kun, hvis der ikke er lyd, video eller deling i gang.

Esc

Acceptér eventuelle invitationsmeddelelser. Det omfatter anmodninger om lyd, video, opkald og deling.

Alt+C

Luk samtalevinduet.

Alt+F4

Ignorer eventuelle invitationsmeddelelser. Det omfatter anmodninger om lyd, video, opkald og deling.

Alt+l

Deltag i lyd igen under et møde

Alt+R

Åbn dialogboksen Gem som for en fil, der blev afsendt i samtalevinduet

Alt+S

Inviter en kontakt til en eksisterende samtale

Alt+V

Gem indholdet af chathistorikken. Fungerer for personlige samtaler, når du bruger Outlook.

Ctrl+S

Vis eller skjul chatområdet

Ctrl+W

Send en fil, eller hvis du er i et møde, tilføj en vedhæftet fil i mødet

Ctrl+F

Start OneNote for at tage noter om samtalesessionen

Ctrl+N

Vis eller skjul deltagerlisten

Ctrl+R

Når du har kontrol over en anden brugers delte skærm under et møde: naviger til venstre til det foregående UI-element i samtalevinduet

Ctrl+Skift+Alt+Venstre pil

Når du har kontrol over en anden brugers delte skærm under et møde: naviger til højre til det næste UI-element i samtalevinduet

Ctrl+Skift+Alt+Højre pil

Tilføj eller afslut video

Ctrl+Skift+Enter

Sæt en igangværende lydsamtale i venteposition eller genoptag den

Ctrl+Skift+H

Markér, at en samtale har høj prioritet. Fungerer for personlige samtaler, men er ikke tilgængelig for møder.

Ctrl+Skift+I

Vis eller skjul delingsfasen

Ctrl+Skift+Y

Skift til kompakt visning

Ctrl+Skift+P

Tilføj eller afslut lyd

Ctrl+Enter

Kun Lync 2013 og Skype for Business 2015: Åbn den tilsvarende forklaring, når du er på en tilstandsknap

Pil op

Kun i Lync 2013 og Skype for Business 2015: Når du fokuserer på en tilstandsknap, foretages der en standardhandling. For lyd slås mikrofonen til eller fra. For video startes eller stoppes kameraet.

Mellemrumstast

Afvis eller skjul en åben forklaring eller boble, der er tastaturfokus på

Esc

Flyt tastaturfokus til mellemrumstasten for at kontrollere delingen af skærmen, når du deler din skærm. I Skype for Business 2016, tryk på Esc for at flytte fokus tilbage til samtalevinduet.

Ctrl+Skift+Mellemrum

Kun i Skype for Business 2016: Naviger hurtigt mellem vinduets hovedsektioner

F6

Opkaldsindstillinger (samtalevindue)

Brug disse tastaturgenveje i opkaldsindstillingerne, mens du er i et personligt opkald. Dette fungerer ikke i et telefonmøde.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Afslut et opkald eller chat

Alt+Q

Overfør: Åbn kontaktvælgeren under et personligt opkald. (Ikke tilgængelig med alle Office 365-abonnementer.)

Ctrl+Skift+T

Sæt et opkald i venteposition

Ctrl+Skift+H

Vis det numeriske tastatur

Ctrl+Skift+D

Video (samtalevindue)

Brug disse tastaturgenveje, når du arbejder med video i samtalevinduet.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Få vist samtalevinduet i fuldskærmstilstand

F5

Afslut video i fuldskærm

F5 (i Skype for Business 2016) eller Esc

Frigiv Videogalleri; Fastgør Videogalleri

Ctrl+Skift+O

Lås din video for alle i mødet

Ctrl+Skift+L

Chat (samtalevinduet)

Brug disse tastaturgenveje, når du er i en chat med nogen.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbn Hjælp

F1

Gem chatsamtalen som en fil.

F12

Gem chatsamtalen som en samtalehistorik.

Ctrl+S

Markér alt indhold i samtalen

Ctrl+A

Klip den markerede tekst

Ctrl+X

Indsæt den kopierede tekst

Skift+Insert eller Ctrl+V

Kopiér den markerede tekst

Ctrl+C

Gør den markerede tekst fed

Ctrl+B

Gør den markerede tekst kursiv

Ctrl+l

Gør den markerede tekst understreget

Ctrl+U

Annuller fortryd for den seneste handling

Ctrl+Y

Fortryd den seneste handling

Ctrl+Z

Skift farve på den tekst, du har skrevet

Ctrl+Skift+F

Åbn en fil, der er modtaget via Skype

Alt+P

Afvis en fil, der er sendt via Skype

Alt+D

Placér fokus i dit chatområdes inputområde

Ctrl+Skift+M

Lav en ny linje i en chatbesked, som du endnu ikke har sendt

Skift+Enter

Samtale- eller mødefasen

Hvis du vil

Skal du trykke på

Få vist samtalevinduet i fuldskærmstilstand

F5

Afslut fuldskærmstilstanden

Esc

Stop deling

Alt+T

Administrer indhold, der kan præsenteres

Ctrl+Skift+E

Vis eller skjul delingsfasen

Ctrl+Skift+Y

Gennemtving afventende L1-besked til visning i fuld skærm

Ctrl+Skift+A

Skift til talervisning

Ctrl+Skift+J

Skift til gallerivisning

Ctrl+Skift+l

Når du har kontrol over en anden brugers delte skærm under et møde: naviger til venstre til det foregående UI-element i samtalevinduet.

Ctrl+Skift+Alt+Højre pil

Når du har kontrol over en anden brugers delte skærm under et møde: naviger til højre til det næste UI-element i samtalevinduet.

Ctrl+Skift+Alt+Venstre pil

Samtalemiljø

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slet de markerede elementer

Slet

Flyt til toppen af listen

Home

Flyt til bunden af listen

End

Gå en side op (cirka 24 linjer)

PgUp

Gå en side ned (cirka 24 linjer)

PgDn

Gå til den forrige kontakt for at starte en samtale

Pil op

Gå ned til den næste kontakt for at starte en samtale

Pil ned

Faneinddelte samtaler

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbn fanevinduets systemmenu

Alt+mellemrumstast

Sæt fokus på et faneelement i en faneopdelt samtalevisning

Ctrl+Skift+T

Skift til næste fane (fortløbende løkke på alle faner)

Ctrl+Tab

Skift til et bestemt fanenummer, og flyt tastaturfokus til den samtale

Ctrl+1,2…9

Fastgør den markerede samtale til eller frigør den fra fanevinduet

Ctrl+O

Luk en fane

Esc

Fast chattjeneste

Vinduet for fast chattjeneste bruger de samme genveje som samtalevinduet og chat. Denne funktion er ikke tilgængelig for Office 365-abonnementer.

Se også

Find ud af, hvordan du navigerer i Skype for Business ved hjælp af tilgængelighedsfunktioner

Kom godt i gang med at bruge en skærmlæser med Skype for Business

Mange brugere synes, at det hjælper dem med at arbejde mere effektivt, når de bruger et eksternt tastatur med tastaturgenveje til Skype for Business på Mac. For brugere med mobilitets- eller synshandicap kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end touchskærmen og er et vigtigt alternativ til at bruge en mus. Denne artikel opstiller tastaturgenvejene til Skype for Business på Mac.

I dette emne

Tastaturgenveje i Skype for Business til Mac

Du kan udføre opgaver effektivt i Skype for Business på Mac ved at bruge følgende tastaturgenveje.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Log på og af

KOMMANDO + G

Møde nu

KOMMANDO + N

Start et opkald

SKIFT + KOMMANDO + R

Afslut Skype for Business

KOMMANDO + Q

Minimér det aktive vindue

KOMMANDO + M

Gendan det aktive vindue

KOMMANDO + 1

Luk det aktive vindue

KOMMANDO + W

Deltag i et onlinemøde ved hjælp af en URL-adresse

PIL OP + KOMMANDO + O

Emojis og symboler

SKIFT + KOMMANDO + MELLEMRUM

Afslut fuldskærmstilstand under visning af skrivebordet

Esc

Angiv indstillinger

KOMMANDO + KOMMA

Vis stavekontrol og grammatik

KOMMANDO + KOLON

Rapportér et problem

ALT + KOMMANDO + B

Læg på

PIL OP + KOMMANDO + E

Sæt opkald i venteposition

PIL OP + KOMMANDO + H

Sluk mikrofon

PIL OP + KOMMANDO + M

Start video

PIL OP + KOMMANDO + V

Del din skærm

PIL OP + KOMMANDO + S

Viderestil opkald

ALT + KOMMANDO + T

Luk alle ind i lobbyen

PIL OP + KOMMANDO + A

Slå lyd fra for andre deltagere

SKIFT + KOMMANDO + M

Skjul

KOMMANDO + H

Skjul andre

ALT + KOMMANDO + H

Numerisk tastatur

KOMMANDO + 2

Tastaturgenveje i Lync til Mac 2011

Du kan udføre opgaver effektivt i Lync ved at bruge følgende tastaturgenveje.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Log på og af

KOMMANDO + G

Annuller log på

KOMMANDO + PUNKTUM

Afslut Lync

KOMMANDO + Q

Få vist listen over kontakter

KOMMANDO + L

Luk det aktive vindue (kontaktliste eller beskedvindue)

KOMMANDO + W

Gem en chatbesked

KOMMANDO + S

Foretag stavekontrol

KOMMANDO + SKIFT + KOLON (:)

Fortryd tekst

KOMMANDO + Z

Klip tekst

KOMMANDO + X

Kopiér tekst

KOMMANDO + C

Indsæt tekst

KOMMANDO + V

Markér alt i beskedvinduet

KOMMANDO + A

Åbn samtalehistorik

KOMMANDO + O

Send en mail til den markerede kontakt

KOMMANDO + E

Åbn et samtalevindue: Markér kontakten

Enter eller mellemrumstast

Afslut opkald

KOMMANDO + SKIFT + ENTER

Afslut video i fuld skærm

Esc

Sæt video i fuld skærm på pause

Mellemrumstast

Hold møde via opkald

KOMMANDO + N

Deltag i et onlinemøde ved hjælp af en URL-adresse

PIL OP + KOMMANDO + N

Afslut fuldskærmstilstand under visning af skrivebordet

Esc

Se også

Hjælp til handicappede i Skype for Business

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×