Tastaturgenveje i Outlook

Om tastaturgenveje

Du kan hurtigt udføre opgaver ved hjælp af tastaturgenvejen – en eller flere taster, du trykker på på tastaturet til at udføre en opgave. F.eks. åbnes dialogboksen Udskriv, når du trykker på KOMMANDOEN + P.

Bemærkninger: 

  • Beskrivelserne af tastaturgenvejene henviser til amerikansk tastaturlayout. Taster på andre tastaturlayouts svarer muligvis ikke til tasterne på et amerikansk tastatur. Tastaturgenveje på bærbare computere kan også variere.

  • Indstillingerne i nogle versioner af Macintosh-operativsystemet og nogle hjælpeprogrammer kan konflikte med tastaturgenveje og funktionstasthandlinger i Office. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer tastetildelingen af en tastaturgenvej, ved at se Mac Hjælp for din version af Macintosh-operativsystemet eller ved at se dit hjælpeprogram.

Almindelige funktioner i Outlook

Hvis du vil

Skal du trykke på

Starte Outlook uden at køre tidsplaner eller forsøge at forbinde til en mailserver. Brug denne indstilling for at forhindre modtagerforbindelsesfejl, når du bruger Outlook, mens du ikke har forbindelse til netværket.

Skift (når du starter Outlook)

Åbn databaseværktøjet, mens Outlook er lukket

Hold Alt-tasten nede, og klik derefter på Outlook-ikonet på Docken.

Gemme et element

KOMMANDOEN + S

Udskrive et element

KOMMANDOEN + P

Fortryde den seneste handling

KOMMANDOEN + Z

Annullere Fortryd for den seneste handling

KOMMANDOEN + Y

Minimere det aktive vindue

KOMMANDOEN + M

Oprette en ny mappe i navigationsrude

Skift + KOMMANDOEN + N

Skjule læseruden eller vise den til højre

KOMMANDOEN + \

Skjule læseruden eller vise den nedenfor

Skift + KOMMANDOEN + \

Flytte det markerede element til en anden mappe

Skift + KOMMANDOEN + M

Kopiere de markerede elementer til en anden mappe

Skift + KOMMANDOEN + C

Markere alle elementer på elementoversigten, hvis elementoversigten er den aktive rude

KOMMANDOEN + A

Minimere eller udvide båndet

Alt + KOMMANDOEN + R

Skjule Outlook

KOMMANDOEN +H

Afslutte Outlook

KOMMANDOEN + Q

Vinduer og dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til visningen Mail

KOMMANDOEN + 1

Gå til visningen Kalender

KOMMANDOEN + 2

Gå til visningen Kontakter

KOMMANDOEN + 3

Gå til visningen Opgaver

KOMMANDOEN + 4

Gå til visningen Noter

KOMMANDOEN + 5

Åbne Statusvinduet eller gøre det til det aktive vindue

KOMMANDOEN + 7

Åbne fejlloggen eller gøre det til det aktive vindue

KOMMANDOEN + 8

Åbne My Day

KOMMANDOEN + 9

Åbne vinduet Søgning i kontaktpersoner

KOMMANDOEN + 0

Åbne dialogboksen Indstillinger

KOMMANDOEN + , (komma)

Åbne mediebrowsewren

Crtl + KOMMANDOEN + M

Gå fremad gennem åbne vinduer

KOMMANDOEN + Tilde (~)

Gå tilbage gennem åbne vinduer

Skift + KOMMANDOEN + Tilde (~)

Lukke det aktive vindue

KOMMANDOEN + W

Åbne det valgte element

KOMMANDOEN + O

Flytte fremad gennem felter i en dialogboks

Tab

Flytte tilbage gennem felter i en dialogboks

Skift + Tab

Søgning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Foretage en grundlæggende søgning i Outlook

Alt + KOMMANDOEN + F

Foretage en avanceret søgning i Outlook

Skift + KOMMANDOEN + F

Finde tekst i et element

KOMMANDOEN + F

Finde næste forekomst af den tekst, du søger efter i et element

KOMMANDOEN + G

Finde forrige forekomst af den tekst, du søger efter i et element

KOMMANDOEN + Skift + G

Annullere en igangværende arbejdsproces

KOMMANDOEN + punktum

Mail

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny meddelelse

KOMMANDOEN + N

Sende den åbnede meddelelse

KOMMANDOEN + Enter

Sende alle meddelelser i udbakken og modtage alle indgående meddelelser

KOMMANDOEN + K

Sende alle meddelelserne i udbakken

Skift + KOMMANDOEN + K

Gemme den åbnede meddelelse og gemme den i mappen Kladder

KOMMANDOEN + S

Tilføje en vedhæftet fil i en åbnet meddelelse

KOMMANDOEN + E

Åbne dialogboksen Stave- og grammatikkontrol

KOMMANDOEN + Kolon (:)

Kontrollere modtagernavne i de åbnede meddelelser

Crtl + KOMMANDOEN + C

Svare afsenderen af meddelelsen eller svare en adresseliste, hvis meddelelsen er fra en adresseliste

KOMMANDOEN + R

Svare til alle

Skift + KOMMANDOEN + R

Videresende meddelelsen

KOMMANDOEN + J

Åbne den valgte meddelelse i et separat vindue

KOMMANDOEN + O

Fjerne flaget ud for den valgte meddelelse

Alt + KOMMANDOEN + apostrof (')

Markere den valgte meddelelse som uønsket mail

KOMMANDOEN + Skift + J

Markere den valgte meddelelse som ikke uønsket mail

KOMMANDOEN + Skift + Alt + J

Få vist forrige meddelelse

Crtl + [

Få vist næste meddelelse

Crtl + ]

Flytte den valgte meddelelse til en mappe

Skift + KOMMANDOEN + M

Formindske tekststørrelsen i en åbnet meddelelse eller i læseruden

KOMMANDOEN + bindestreg (-)

Øge tekststørrelsen i en åbnet meddelelse eller i læseruden

KOMMANDOEN + +

Rulle ned til næste skærmbillede med tekst eller få vist den næste meddelelse, hvis du er ved slutningen af en meddelelse

Mellemrum

Rulle ned til forrige skærmbillede med tekst eller få vist den forrige meddelelse, hvis du er ved begyndelsen af en meddelelse

SHIFT + MELLEMRUM

Slette den markerede meddelelse

Delete

Slette den aktuelle meddelelse og lukke den, hvis meddelelsesvinduet er åbent

KOMMANDOEN + Delete

Markere de valgte meddelelser som læst

KOMMANDOEN + T

Markere de valgte meddelelser som ulæst

Skift + KOMMANDOEN + T

Markere alle meddelelser i en mappe som læst

Alt + KOMMANDOEN + T

Kalender

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny aftale

KOMMANDOEN + N

Åbne den valgte kalenderbegivenhed

KOMMANDOEN + O

Slette kalenderbegivenheden

Delete

Skifte visningen til at inkludere dags dato

KOMMANDOEN + T

Åbne datovælgeren Vis dato

Skift + KOMMANDOEN + T

Gå til den forrige dag i dagsvisning. Gå til den forrige uge i uge- og arbejdsugevisning. Gå til den forrige måned i månedsvisning.

KOMMANDOEN + venstre pil

Gå til den næste dag i dagsvisning. Gå til den næste uge i uge- og arbejdsugevisning. Gå til den næste måned i månedsvisning.

KOMMANDOEN + højre pil

Kontakter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny kontakt

KOMMANDOEN + N

Gemme og lukke en kontakt

KOMMANDOEN + Enter

Åbne den valgte kontakt

KOMMANDOEN + O

Slette kontakten

Delete

Lukke den aktuelle kontakt, og åbne den forrige kontakt

Crtl + [

Lukke den aktuelle kontakt, og åbne den næste kontakt

Crtl + ]

Opgaver

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en opgave

KOMMANDOEN + N

Gemme og lukke en opgave

KOMMANDOEN + Enter

Åbne den valgte opgave

KOMMANDOEN + O

Slette opgaven

Delete

Lukke den aktuelle opgave og åbne den forrige opgave i listen Opgaver

Crtl + [

Lukke den aktuelle opgave og åbne den næste opgave i listen Opgaver

Crtl + ]

Bemærkninger

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny note

KOMMANDOEN + N

Åbne den valgte note

KOMMANDOEN + O

Slette noten

Delete

Lukke den aktuelle note og åbne den forrige note i listen Noter

Crtl + [

Lukke den aktuelle note og åbne den næste note i listen Noter

Crtl + ]

Sende en note som mail

KOMMANDOEN + J

Sende en note som en vedhæftet fil i en mail

Crtl + KOMMANDOEN + J

Redigere og formatere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Klippe den markerede tekst til Scrapbog

KOMMANDOEN + X

Kopiere en markering til Scrapbog

KOMMANDOEN + C

Kopiere det markerede til Scrapbog

Crtl + Alt + C

Indsætte en markering fra Udklipsholder

KOMMANDOEN + V

Indsætte et klip fra Scrapbog

Crtl + Alt + V

Indsætte en markering fra Udklipsholder og tilpasse den til med destinationstypografien

Skift + Alt + KOMMANDOEN + V

Gøre den markerede tekst fed

KOMMANDOEN + F

Gøre den markerede tekst kursiv

KOMMANDOEN + K

Understrege den markerede tekst

KOMMANDOEN + U

Gennemstrege den markerede tekst

Skift + KOMMANDOEN + X

Flytte markøren et tegn til venstre

Venstre pil

Flytte markøren et tegn til højre

Højre pil

Flytte markøren en linje op

Pil op

Flytte markøren en linje ned

Pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af det aktuelle afsnit

Alt + pil op

Flytte markøren til slutningen af det aktuelle afsnit

Alt + pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af det aktuelle ord

Alt + venstre pil

Flytte markøren til slutningen af det aktuelle ord

Alt + højre pil

Slette tegnet til venstre for markøren eller slette den valgte tekst

Delete

Slette tegnet til højre for markøren eller slette den valgte tekst

Slet

Hvis dit tastatur ikke har en Slet -tast, skal du bruge Fn + Delete.

Indsætte et tabulatorstop

Tab

Flytte markøren til begyndelsen af linjen

KOMMANDOEN + venstre pil

Flytte markøren til slutningen af linjen

KOMMANDOEN + højre pil

Flytte markøren til toppen af meddelelsens brødtekst

KOMMANDOEN + pil op

Flytte markøren til bunden af meddelelsens brødtekst

KOMMANDOEN + pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af den valgte tekst

KOMMANDOEN + Home

Flytte markøren til slutningen af den valgte tekst

KOMMANDOEN + End

Rulle op

Page Up

Rulle ned

Page Down

Sætte flag ved meddelelser, kontakter og opgaver til opfølgning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med I dag som Forfaldsdato

Crtl + 1

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med I morgen som Forfaldsdato

Crtl + 2

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med Denne uge som Forfaldsdato

Crtl + 3

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med Næste uge som Forfaldsdato

Crtl + 4

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med Ingen forfaldsdato

Crtl + 5

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning og tilføje en brugerdefineret Forfaldsdato

Crtl + 6

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning og tilføje en påmindelse

Crtl + =

Markere det valgte element som fuldført

Crtl + 0

Fjerne det valgte elements flag til opfølgning

Alt + KOMMANDOEN + apostrof (')

Hjælp-vindue

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne menuen Hjælp i Outlook

Shift + KOMMANDOEN + ?

Rulle mod begyndelsen af et emne i Hjælp en skærmside ad gangen

Page Up

Rulle mod slutningen af et emne i Hjælp en skærmside ad gangen

Page Down

Rulle mod begyndelsen af et emne i Hjælp en linje ad gangen

Pil op

Rul mod slutningen af et emne i Hjælp en linje ad gangen

Pil ned

Kopiere det markerede til Udklipsholder

KOMMANDOEN + C

Lukke Hjælp-vinduet.

KOMMANDOEN + W

Se også

Tastaturgenveje til euro valutasymbolet

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!