Tastaturgenveje i Outlook

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Om tastaturgenveje

Du kan hurtigt udføre opgaver ved hjælp af tastaturgenveje – en eller flere taster, du trykker på på tastaturet for udføre en opgave. Når du f.eks. trykker på KOMMANDO + P, åbnes dialogboksen Udskriv.

Bemærkninger: 

  • Beskrivelserne af genvejstasterne henviser til amerikansk tastaturlayout. Taster på andre tastaturlayouts svarer muligvis ikke til tasterne på et amerikansk tastatur. Tastaturgenveje på bærbare computere kan også variere.

  • Indstillingerne i nogle versioner af Macintosh-operativsystemet og nogle hjælpeprogrammer kan konflikte med tastaturgenveje og funktionstasthandlinger i Office. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer tastetildelingen af en genvejstast, ved at se Mac Hjælp for din version af Macintosh-operativsystemet eller ved at se dit hjælpeprogram.

Almindelige funktioner i Outlook

Hvis du vil

Skal du trykke på

Starte Outlook uden at køre tidsplaner eller forsøge at forbinde til en mailserver. Brug denne indstilling for at forhindre modtagerforbindelsesfejl, når du bruger Outlook, mens du ikke har forbindelse til netværket.

Skift (når du starter Outlook)

Åbn databaseværktøjet, mens Outlook er lukket

Hold Alt-tasten nede, og klik derefter på Outlook-ikonet på Docken.

Gemme et element

KOMMANDO + S

Udskrive et element

KOMMANDO + P

Fortryde den seneste handling

KOMMANDO + Z

Annullere Fortryd for den seneste handling

KOMMANDO + Y

Minimere det aktive vindue

KOMMANDO + M

Oprette en ny mappe i Navigationsrude

Skift + KOMMANDO + N

Skjule læseruden eller vise den til højre

KOMMANDO + \

Skjule læseruden eller vise den nedenfor

Skift + KOMMANDO + \

Flytte det markerede element til en anden mappe

Skift + KOMMANDO + M

Kopiere de markerede elementer til en anden mappe

Skift + KOMMANDO + C

Markere alle elementer på elementoversigten, hvis elementoversigten er den aktive rude

KOMMANDO + A

Minimere eller udvide båndet

Alt + KOMMANDO + R

Skjule Outlook

KOMMANDO +H

Afslutte Outlook

KOMMANDO + Q

Vinduer og dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til visningen Mail

KOMMANDO + 1

Gå til visningen Kalender

KOMMANDO + 2

Gå til visningen Kontakter

KOMMANDO + 3

Gå til visningen Opgaver

KOMMANDO + 4

Gå til visningen Noter

KOMMANDO + 5

Åbne Statusvinduet eller gøre det til det aktive vindue

KOMMANDO + 7

Åbne fejlloggen eller gøre det til det aktive vindue

KOMMANDO + 8

Åbne My Day

KOMMANDO + 9

Åbne vinduet Søgning i kontaktpersoner

KOMMANDO + 0

Åbne dialogboksen Indstillinger

KOMMANDO + , (komma)

Åbne mediebrowsewren

Crtl + KOMMANDO + M

Gå fremad gennem åbne vinduer

KOMMANDO + Tilde (~)

Gå tilbage gennem åbne vinduer

Skift + KOMMANDO + Tilde (~)

Lukke det aktive vindue

KOMMANDO + W

Åbne det valgte element

KOMMANDO + O

Flytte fremad gennem felter i en dialogboks

Tab

Flytte tilbage gennem felter i en dialogboks

Skift + Tab

Søgning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Foretage en grundlæggende søgning i Outlook

Alt + KOMMANDO + F

Foretage en avanceret søgning i Outlook

Skift + KOMMANDO + F

Finde tekst i et element

KOMMANDO + F

Finde næste forekomst af den tekst, du søger efter i et element

KOMMANDO + G

Finde forrige forekomst af den tekst, du søger efter i et element

KOMMANDO + Skift + G

Annullere en igangværende arbejdsproces

KOMMANDO + punktum

Mail

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny meddelelse

KOMMANDO + N

Sende den åbnede meddelelse

KOMMANDO + Enter

Sende alle meddelelser i udbakken og modtage alle indgående meddelelser

KOMMANDO + K

Sende alle meddelelserne i udbakken

Skift + KOMMANDO + K

Gemme den åbnede meddelelse og gemme den i mappen Kladder

KOMMANDO + S

Tilføje en vedhæftet fil i en åbnet meddelelse

KOMMANDO + E

Åbne dialogboksen Stave- og grammatikkontrol

KOMMANDO + Kolon (:)

Kontrollere modtagernavne i de åbnede meddelelser

Crtl + KOMMANDO + C

Svare afsenderen af meddelelsen eller svare en adresseliste, hvis meddelelsen er fra en adresseliste

KOMMANDO + R

Svare til alle

Skift + KOMMANDO + R

Videresende meddelelsen

KOMMANDO + J

Åbne den valgte meddelelse i et separat vindue

KOMMANDO + O

Fjerne flaget ud for den valgte meddelelse

Alt + KOMMANDO + apostrof (')

Markere den valgte meddelelse som uønsket mail

KOMMANDO + Skift + J

Markere den valgte meddelelse som ikke uønsket mail

KOMMANDO + Skift + Alt + J

Få vist forrige meddelelse

Crtl + [

Få vist næste meddelelse

Crtl + ]

Flytte den valgte meddelelse til en mappe

Skift + KOMMANDO + M

Formindske tekststørrelsen i en åbnet meddelelse eller i læseruden

KOMMANDO + bindestreg (-)

Øge tekststørrelsen i en åbnet meddelelse eller i læseruden

KOMMANDO + +

Rulle ned til næste skærmbillede med tekst eller få vist den næste meddelelse, hvis du er ved slutningen af en meddelelse

Mellemrum

Rulle ned til forrige skærmbillede med tekst eller få vist den forrige meddelelse, hvis du er ved begyndelsen af en meddelelse

SHIFT + MELLEMRUM

Slette den markerede meddelelse

Delete

Slette den aktuelle meddelelse og lukke den, hvis meddelelsesvinduet er åbent

KOMMANDO + Delete

Markere de valgte meddelelser som læst

KOMMANDO + T

Markere de valgte meddelelser som ulæst

Skift + KOMMANDO + T

Markere alle meddelelser i en mappe som læst

Alt + KOMMANDO + T

Kalender

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny aftale

KOMMANDO + N

Åbne den valgte kalenderbegivenhed

KOMMANDO + O

Slette kalenderbegivenheden

Delete

Skifte visningen til at inkludere dags dato

KOMMANDO + T

Åbne datovælgeren Vis dato

Skift + KOMMANDO + T

Gå til den forrige dag i dagsvisning. Gå til den forrige uge i uge- og arbejdsugevisning. Gå til den forrige måned i månedsvisning.

KOMMANDO + venstre pil

Gå til den næste dag i dagsvisning. Gå til den næste uge i uge- og arbejdsugevisning. Gå til den næste måned i månedsvisning.

KOMMANDO + højre pil

Kontakter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny kontakt

KOMMANDO + N

Gemme og lukke en kontakt

KOMMANDO + Enter

Åbne den valgte kontakt

KOMMANDO + O

Slette kontakten

Delete

Lukke den aktuelle kontakt, og åbne den forrige kontakt

Crtl + [

Lukke den aktuelle kontakt, og åbne den næste kontakt

Crtl + ]

Opgaver

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en opgave

KOMMANDO + N

Gemme og lukke en opgave

KOMMANDO + Enter

Åbne den valgte opgave

KOMMANDO + O

Slette opgaven

Delete

Lukke den aktuelle opgave og åbne den forrige opgave i listen Opgaver

Crtl + [

Lukke den aktuelle opgave og åbne den næste opgave i listen Opgaver

Crtl + ]

Bemærkninger

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny note

KOMMANDO + N

Åbne den valgte note

KOMMANDO + O

Slette noten

Delete

Lukke den aktuelle note og åbne den forrige note i listen Noter

Crtl + [

Lukke den aktuelle note og åbne den næste note i listen Noter

Crtl + ]

Sende en note som mail

KOMMANDO + J

Sende en note som en vedhæftet fil i en mail

Crtl + KOMMANDO + J

Redigere og formatere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Klippe den markerede tekst til Scrapbog

KOMMANDO + X

Kopiere en markering til Scrapbog

KOMMANDO + C

Kopiere det markerede til Scrapbog

Crtl + Alt + C

Indsætte en markering fra Udklipsholder

KOMMANDO + V

Indsætte et klip fra Scrapbog

Crtl + Alt + V

Indsætte en markering fra Udklipsholder og tilpasse den til med destinationstypografien

Skift + Alt + KOMMANDO + V

Gøre den markerede tekst fed

KOMMANDO + F

Gøre den markerede tekst kursiv

KOMMANDO + K

Understrege den markerede tekst

KOMMANDO + U

Gennemstrege den markerede tekst

Skift + KOMMANDO + X

Flytte markøren et tegn til venstre

Venstre pil

Flytte markøren et tegn til højre

Højre pil

Flytte markøren en linje op

Pil op

Flytte markøren en linje ned

Pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af det aktuelle afsnit

Alt + pil op

Flytte markøren til slutningen af det aktuelle afsnit

Alt + pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af det aktuelle ord

Alt + venstre pil

Flytte markøren til slutningen af det aktuelle ord

Alt + højre pil

Slette tegnet til venstre for markøren eller slette den valgte tekst

Delete

Slette tegnet til højre for markøren eller slette den valgte tekst

Delete

Hvis dit tastatur ikke har en Delete -tast, skal du bruge Fn + Delete.

Indsætte et tabulatorstop

Tab

Flytte markøren til begyndelsen af linjen

KOMMANDO + venstre pil

Flytte markøren til slutningen af linjen

KOMMANDO + højre pil

Flytte markøren til toppen af meddelelsens brødtekst

KOMMANDO + pil op

Flytte markøren til bunden af meddelelsens brødtekst

KOMMANDO + pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af den valgte tekst

KOMMANDO + Home

Flytte markøren til slutningen af den valgte tekst

KOMMANDO + End

Rulle op

Page Up

Rulle ned

Page Down

Sætte flag ved meddelelser, kontakter og opgaver til opfølgning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med I dag som Forfaldsdato

Crtl + 1

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med I morgen som Forfaldsdato

Crtl + 2

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med Denne uge som Forfaldsdato

Crtl + 3

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med Næste uge som Forfaldsdato

Crtl + 4

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med Ingen forfaldsdato

Crtl + 5

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning og tilføje en brugerdefineret Forfaldsdato

Crtl + 6

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning og tilføje en påmindelse

Crtl + =

Markere det valgte element som fuldført

Crtl + 0

Fjerne det valgte elements flag til opfølgning

Alt + KOMMANDO + apostrof (')

Hjælp-vindue

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne menuen Hjælp i Outlook

Shift + KOMMANDO + ?

Rulle mod begyndelsen af et emne i Hjælp en skærmside ad gangen

Page Up

Rulle mod slutningen af et emne i Hjælp en skærmside ad gangen

Page Down

Rulle mod begyndelsen af et emne i Hjælp en linje ad gangen

Pil op

Rul mod slutningen af et emne i Hjælp en linje ad gangen

Pil ned

Kopiere det markerede til Udklipsholder

KOMMANDO + C

Lukke Hjælp-vinduet.

KOMMANDO + W

Se også

Tastaturgenveje til euro valutasymbolet

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×