Tastaturgenveje i Outlook 2016 til Mac

Dette emne indeholder alle tastaturgenveje til Outlook 2016 til Mac. Tastaturgenveje giver dig mulighed for hurtigt at udføre kommandoer og funktioner uden at bruge en mus. Genvejene i denne artikel henviser til amerikansk tastaturlayout. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

Bemærkninger: 

  • Hvis en genvej kræver, at der trykkes på to eller flere taster på samme tid, er tasterne adskilt med et plustegn (+) i dette emne. Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

  • Indstillingerne i nogle versioner af Mac-operativsystemet og nogle hjælpeprogrammer kan konflikte med tastaturgenveje og funktionstasthandlinger i Office 2016 til Mac. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer tastetildelingen af en genvejstast, ved at se Mac Hjælp for din version af Mac-operativsystemet eller ved at se dit hjælpeprogram.

  • Dette emne forudsætter, at JAWS-brugere har deaktiveret menuen med det virtuelle bånd.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

I en følgende tabel vises oftest anvendte genveje i Outlook 2016 til Mac.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gemme et element

KOMMANDO + S

Udskrive et element

KOMMANDO + P

Fortryde den seneste handling

KOMMANDO + Z

Annullere Fortryd for den seneste handling

KOMMANDO + Y

Minimere det aktive vindue

KOMMANDO + M

Oprette en ny mappe i navigationsruden

Skift+ KOMMANDO +N

Oprette en ny mail (i mailvisningen)

KOMMANDO + N

Skjule læseruden eller vise den til højre

KOMMANDO +omvendt skråstreg (\)

Skjule læseruden eller vise den nedenfor

Skift+ KOMMANDO +omvendt skråstreg (\)

Flytte det markerede element til en anden mappe

Skift+ KOMMANDO +M

Kopiere de markerede elementer til en anden mappe

Skift+ KOMMANDO +C

Markere alle elementer på elementoversigten, hvis elementoversigten er den aktive rude

KOMMANDO + A

Minimere eller udvide båndet

Indstillinger+ KOMMANDO +R

Skjule Outlook

KOMMANDO +H

Afslutte Outlook

KOMMANDO + Q

Start diktering

Fn + Fn

Indsætte emoji

Control + KOMMANDO + mellemrumstast

Arbejd i vinduer og dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til visningen Mail

KOMMANDO + 1

Gå til visningen Kalender

KOMMANDO + 2

Gå til visningen Kontakter

KOMMANDO + 3

Gå til visningen Opgaver

KOMMANDO + 4

Gå til visningen Noter

KOMMANDO + 5

Åbne vinduet Synkroniseringsstatus eller gøre det til det aktive vindue

KOMMANDO + 7

Åbne vinduet Synkroniseringsfejl eller gøre det til det aktive vindue

KOMMANDO + 8

Åbne vinduet Søgning i kontaktpersoner

KOMMANDO + 0

Åbne dialogboksen Indstillinger i Outlook

KOMMANDO +komma (,)

Gå fremad gennem åbne vinduer

KOMMANDO +tilde (~)

Gå tilbage gennem åbne vinduer

Skift+ KOMMANDO +tilde (~)

Lukke det aktive vindue

KOMMANDO + W

Åbne det valgte element

KOMMANDO + O

Flytte fremad gennem kontrolelementer i et vindue

Tab

Flytte tilbage gennem kontrolelementer i et vindue

Skift + Tab

Brug af søgning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Søg i den aktuelle mappe

Alternativ+ KOMMANDO +F

Foretage en avanceret søgning i Outlook (tilføj filteret Element indeholder for at søge)

Skift+ KOMMANDO +F

Finde tekst i et element

KOMMANDO + F

Finde næste forekomst af den tekst, du søger efter i et element

KOMMANDO + G

Finde forrige forekomst af den tekst, du søger efter i et element

KOMMANDO +Skift+G

Sende og modtage mail

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny meddelelse

KOMMANDO + N

Sende den åbnede meddelelse

KOMMANDO +Retur

Sende alle meddelelser i udbakken og modtage alle indgående meddelelser

KOMMANDO + K

Sende alle meddelelserne i udbakken

Skift+ KOMMANDO +K

Gemme den åbnede meddelelse og gemme den i mappen Kladder

KOMMANDO + S

Tilføje en vedhæftet fil i en åbnet meddelelse

KOMMANDO + E

Åbne dialogboksen Stave- og grammatikkontrol

KOMMANDO +kolon (:)

Kontrollere modtagernavne i de åbnede meddelelser

Ctrl+ KOMMANDO +C

Svare afsenderen af meddelelsen eller svare en adresseliste, hvis meddelelsen er fra en adresseliste

KOMMANDO + R

Svare til alle

Skift+ KOMMANDO +R

Videresende meddelelsen

KOMMANDO + J

Åbne den valgte meddelelse i et separat vindue

KOMMANDO + O

Fjerne flaget ud for den valgte meddelelse

Alternativ+ KOMMANDO +apostrof (')

Markere den valgte meddelelse som uønsket mail

KOMMANDO +Skift+J

Markere den valgte meddelelse som ikke uønsket mail

KOMMANDO +Skift+Alternativ+J

Få vist forrige meddelelse

Ctrl+venstre firkantet parentes ([)

Få vist næste meddelelse

Ctrl+højre firkantet parentes (])

Gå til forrige rude i visningen Mail

Skift+Ctrl+venstre firkantet parentes ([)

Gå til næste rude i visningen Mail

Skift+Ctrl+højre firkantet parentes (])

Flytte den valgte meddelelse til en mappe

Skift+ KOMMANDO +M

Formindske tekststørrelsen i en åbnet meddelelse eller i læseruden

KOMMANDO +bindestreg (-)

Øge tekststørrelsen i en åbnet meddelelse eller i læseruden

KOMMANDO +plustegn (+)

Rulle ned til næste skærmbillede med tekst eller få vist den næste meddelelse, hvis du er ved slutningen af en meddelelse

Mellemrum

Rulle ned til forrige skærmbillede med tekst eller få vist den forrige meddelelse, hvis du er ved begyndelsen af en meddelelse

Skift+mellemrum

Slette den markerede meddelelse

Delete

Slette den markerede meddelelse permanent

Skift+Delete

Slette den aktuelle meddelelse og lukke den, hvis meddelelsesvinduet er åbent

KOMMANDO +Delete

Markere de valgte meddelelser som læst

KOMMANDO + T

Markere de valgte meddelelser som ulæst

Skift+ KOMMANDO +T

Markere alle meddelelser i en mappe som læst

Alternativ+ KOMMANDO +T

Bruge kalenderen

Hvis du vil

Tryk på denne/disse taster

Åbne vinduet Kalender

KOMMANDO +2

Oprette en ny aftale

KOMMANDO + N

Åbne den valgte kalenderbegivenhed

KOMMANDO + O

Slette kalenderbegivenheden

Delete

Skifte visningen til at inkludere dags dato

KOMMANDO + T

Gå til den forrige dag i dagsvisning. Gå til den forrige uge i uge- og arbejdsugevisningen. Gå til den forrige måned i månedsvisning.

KOMMANDO +venstre piletast

Gå til den næste dag i dagsvisning. Gå til den næste uge i uge- og arbejdsugevisningen. Gå til den næste måned i månedsvisning.

KOMMANDO +højre piletast

Gå til forrige rude i visningen Kalender

Skift+Ctrl+venstre firkantet parentes ([)

Gå til næste rude i visningen Kalender

Skift+Ctrl+højre firkantet parentes (])

Arbejd med personer og kontakter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny kontakt

KOMMANDO + N

Åbne den valgte kontakt

KOMMANDO + O

Slette kontakten

Delete

Lukke den aktuelle kontakt, og åbne den forrige kontakt

Ctrl+venstre firkantet parentes ([)

Lukke den aktuelle kontakt, og åbne den næste kontakt

Ctrl+højre firkantet parentes (])

Gå til forrige rude i visningen Personer

Skift+Ctrl+venstre firkantet parentes ([)

Gå til forrige næste rude i visningen Personer

Skift+Ctrl+højre firkantet parentes (])

Administrere opgaver

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til vinduet Opgave

KOMMANDO +4

Oprette en opgave

KOMMANDO + N

Åbne den valgte opgave

KOMMANDO + O

Slette opgaven

Delete

Lukke den aktuelle opgave og åbne den forrige opgave i listen Opgaver

Ctrl+venstre firkantet parentes ([)

Lukke den aktuelle opgave og åbne den næste opgave i listen Opgaver

Ctrl+højre firkantet parentes (])

Gå til den forrige rude i visningen Opgaver

Skift+Ctrl+venstre firkantet parentes ([)

Gå til den næste rude i visningen Opgaver

Skift+Ctrl+højre firkantet parentes (])

Brug noter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til vinduet Noter

KOMMANDO +5

Oprette en ny note

KOMMANDO + N

Åbne den valgte note

KOMMANDO + O

Slette noten

Delete

Lukke den aktuelle note og åbne den forrige note i listen Noter

Ctrl+venstre firkantet parentes ([)

Lukke den aktuelle note og åbne den næste note i listen Noter

Ctrl+højre firkantet parentes (])

Gå til den forrige rude i visningen Noter

Skift+Ctrl+venstre firkantet parentes ([)

Gå til den næste rude i visningen Noter

Skift+Ctrl+højre firkantet parentes (])

Sende en note som mail

KOMMANDO + J

Sende en note som en HTML-fil i en mail

Ctrl+ KOMMANDO +J

Først skal du anbringe fokus på noten på listen med noter.

Rediger og formatér tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Klippe den markerede tekst til Udklipsholder

KOMMANDO + X

Klippe en markering til Udklipsholder

KOMMANDO + C

Indsætte en markering fra Udklipsholder

KOMMANDO + V

Indsætte en markering fra Udklipsholder og sikre overensstemmende destinationstypografi

Skift+Alternativ+ KOMMANDO +V

Gøre den markerede tekst fed

KOMMANDO + B

Gøre den markerede tekst kursiv

KOMMANDO + I

Understrege den markerede tekst

KOMMANDO + U

Gennemstrege den markerede tekst

Skift+ KOMMANDO +X

Indsætte et link

Ctrl+ KOMMANDO +K

Flytte markøren et tegn til venstre

Venstre pil

Flytte markøren et tegn til højre

Højre pil

Flytte markøren en linje op

Pil op

Flytte markøren en linje ned

Pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af det aktuelle afsnit

Alternativ+pil op

Flytte markøren til slutningen af det aktuelle afsnit

Alternativ+pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af det aktuelle ord

Alternativ + Venstre pil

Flytte markøren til slutningen af det aktuelle ord

Alternativ + Højre pil

Formindsk indrykning

Delete +venstre klammeparentes ({)

Forøg indrykning

Delete +højre klammeparentes ({)

Slette tegnet til venstre for markøren eller slette den valgte tekst

Delete

Slette tegnet til højre for markøren eller slette den valgte tekst

Delete

Hvis dit tastatur ikke har en Delete -tast, kan du bruge Fn+Delete.

Indsætte et tabulatorstop

Tab

Flytte markøren til begyndelsen af linjen

KOMMANDO +venstre piletast

Flytte markøren til slutningen af linjen

KOMMANDO +højre piletast

Flytte markøren til toppen af meddelelsens brødtekst

KOMMANDO +pil op

Flytte markøren til bunden af meddelelsens brødtekst

KOMMANDO +pil ned

Flytte markøren til begyndelsen af den valgte tekst

KOMMANDO +Home

Flytte markøren til slutningen af den valgte tekst

KOMMANDO +End

Rulle op

PgUp

Rulle ned

PgDn

Markér mails, kontakter og opgaver til opfølgning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med I dag som Forfaldsdato

Ctrl+1

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med I morgen som Forfaldsdato

Ctrl+2

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med Denne uge som Forfaldsdato

Ctrl+3

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med Næste uge som Forfaldsdato

Ctrl+4

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning med Ingen forfaldsdato

Ctrl+5

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning og tilføje en brugerdefineret Forfaldsdato

Ctrl+6

Sætte flag ved det valgte element til opfølgning og tilføje en påmindelse

CTRL + lighedstegn (=)

Markere det valgte element som fuldført

Ctrl+nul (0)

Fjerne det valgte elements flag til opfølgning

Alternativ+ KOMMANDO +apostrof (')

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×