Tastaturgenveje i Microsoft Office Visio

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

De genvejstaster, der er beskrevet i dette emne i Hjælp, henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

Tryk på TAB for at markere Vis alle, tryk på ENTER, og tryk derefter på CTRL+P for at udskrive dette emne.

Onlinehjælp

Genvejstaster til brug i vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til alt indhold i Office Hjælp. I vinduet Hjælp vises emner og andet indhold i Hjælp.

I vinduet Hjælp

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Bruge vinduet Hjælp.

F1

Lukke vinduet Hjælp.

Alt+F4

Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program.

Alt+Tab

Gå tilbage til startsiden Programnavn.

Alt+Home

Markere det næste emne i vinduet Hjælp.

TAB

Markere det forrige emne i vinduet Hjælp.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte element.

ENTER

I sektionen Hjælp til at gennemse programnavn af Hjælp-vinduet, kan du markere det næste eller forrige element.

Tab eller Skift+Tab

I sektionen Hjælp til at gennemse programnavn af Hjælp-vinduet, kan du udvide eller skjule det valgte element.

ENTER

Vælge den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alle eller Skjul alle øverst i et emne.

TAB

Markere den forrige skjulte tekst eller det forrige hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for den markerede Vis alle, Skjul alle, skjulte tekst eller hyperlink.

ENTER

Flytte tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage).

Alt+venstre pil eller Tilbage

Flytte frem til det næste emne i Hjælp (knappen Frem).

Alt+Højre pil

Rulle henholdsvis mere op og mere ned i det aktuelle emne i Hjælp.

PIL NED eller PIL OP

Rulle henholdsvis lidt op og lidt ned i det aktuelle emne i Hjælp.

PGUP eller PGDN

Angive, om Hjælp-vinduet skal vises knyttet til (udskrevet i fliser) eller adskilt fra (ikke udskrevet i fliser) det aktive program.

Alt+U

Vise en menu med kommandoer til Hjælp-vinduet. Det kræver, at Hjælp-vinduet er det aktive vindue (klik i Hjælp-vinduet).

Skift+F10

Stoppe den sidste handling (knappen Stop).

ESC

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Skifte mellem områder i vinduet Hjælp, f.eks. skifte mellem værktøjslinjen, boksen Skriv de ord, der skal søges efter og listen Søg.

F6

Markere henholdsvis det næste og forrige element i en indholdsfortegnelse i træstruktur.

PIL NED eller PIL OP

Vise henholdsvis skjule det valgte element i en indholdsfortegnelse i træstruktur.

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Grundlæggende i Microsoft Office

Få vist og bruge vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til næste vindue.

Alt+Tab

Skifte til forrige vindue.

Alt+Skift+Tab

Lukke det aktive vindue.

CTRL+W eller CTRL+F4

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (med uret). Det kan være nødvendigt at trykke på F6 mere end én gang.

Hvis ikke du får vist den ønskede opgaverude, når du trykker på F6, kan du prøve at trykke på tasten ALT for at aktivere menulinjen og derefter trykke på tasterne CTRL+TAB for at flytte til opgaveruden. 

F6

Udføre kommandoen Størrelse (i kontrolmenuen for det pågældende vindue), når et dokumentvindue ikke er maksimeret. Tryk på piletasterne for at ændre størrelsen på vinduet. Tryk på ESC, når du er færdig.

CTRL+F8

Minimere et vindue til et ikon (virker kun i nogle Microsoft Office-programmer).

Ctrl+F9

Maksimere et markeret vindue.

CTRL+F10

Gendanne størrelsen på Visio-programvinduet, efter du har maksimeret det.

CTRL+F5

Kopiere et billede af skærmbilledet til Udklipsholder.

Print Screen

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

Alt+Print Screen

Vise vinduets genvejsmenu for de vinduer med et ikon i titellinjen (f.eks. figurvinduer).

ALT+MELLEMRUM

Åbne dialogboksen Omroker sider.

CTRL+ALT+P

Skifte fokus gennem åbne tegninger.

CTRL+TAB eller CTRL+F6

Skifte fokus gennem åbne tegninger i omvendt rækkefølge.

CTRL+SKIFT+TAB eller CTRL+SKIFT+F6

Flytte fokus gennem sider på en tegning, herunder synlige markeringsoverlejringer.

CTRL+PGDN eller CTRL+ALT+TAB

Flytte fokus gennem sider på en tegning i modsat rækkefølge.

CTRL+PGUP eller CTRL+ALT+SKIFT+TAB

Når en menu eller værktøjslinje er aktiv, flyttes til en opgaverude. (Du skal muligvis trykke på CTRL+TAB flere gange).

Ctrl+Tab

Når en opgaverude er aktiv, skal du vælge den næste eller forrige mulighed i opgaveruden.

Tab eller Skift+Tab

Ændre skrifttype eller skriftstørrelse

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Øge skriftstørrelsen på den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+>

Formindske skriftstørrelsen på den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+<

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte ét tegn til højre.

HØJRE PIL

Flytte én linje op.

Pil op

Flytte én linje ned.

Pil ned

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Flytte til slutningen af en linje

END

Flytte til starten af en linje

HOME

Flytte ét afsnit op.

Ctrl+Pil op

Flytte ét afsnit ned.

Ctrl+Pil ned

Flytte til slutningen af en tekstboks.

Ctrl+End

Flytte til begyndelsen af en tekstboks.

Ctrl+Home

Flytte til den næste pladsholder for titel eller brødtekst i Microsoft Office PowerPoint. Hvis det er den sidste pladsholder på et dias, indsættes et nyt dias med samme diaslayout som det oprindelige dias.

CTRL+ENTER

Gentage den seneste Søgning

Skift+F4

Få adgang til og bruge opgaveruder

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet. (Du skal muligvis trykke på F6 flere gange).

Hvis du ikke får vist den ønskede opgaverude ved at trykke på F6, kan du prøve at trykke på ALT for at markere menulinjen og derefter trykke på CTRL+TAB for at flytte til opgaveruden.

F6

Flytte til en opgaverude, når en menu eller værktøjslinje er aktiv. (Det kan være nødvendigt at trykke på CTRL+TAB mere end én gang).

Ctrl+Tab

Når en opgaverude er aktiv, skal du vælge den næste eller forrige mulighed i opgaveruden.

Tab eller Skift+Tab

Vise samtlige kommandoer i opgaverudens menu

Ctrl+Pil ned

Flytte mellem valg i en markeret undermenu. Flytte mellem bestemte indstillinger i en gruppe af indstillinger i en dialogboks.

PIL OP eller PIL NED

Åbne den markerede menu eller udføre den handling, der er tildelt den markerede knap.

Mellemrum eller Enter

Åbne en genvejsmenu. Åbne en rullemenu for et markeret gallerielement

Skift+F10

Markere den første eller sidste kommando i menuen eller undermenuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Home eller End

Åbn og brug i-mærker

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise menuen eller meddelelsen for et i-mærke. Skifter til næste i-mærke og viser den tilhørende menu eller meddelelse, hvis der er mere end ét i-mærke.

Alt+Skift+F10

Markere det næste element på menuen til et i-mærke.

Pil ned

Markere det forrige element på menuen til et i-mærke.

Pil op

Udføre handlingen for det markerede punkt i menuen til et i-mærke.

ENTER

Lukke menuen eller meddelelsen for et i-mærke.

ESC

Tilpas størrelsen på og flyt værktøjslinjer, menuer og opgaveruder

 1. Tryk på Alt for at aktivere menulinjen.

 2. Tryk på Ctrl+Tab flere gange for at aktivere den værktøjslinje eller opgaverude, du ønsker.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Tilpas størrelsen på en værktøjslinje

  1. Tryk på Ctrl+Mellemrum på værktøjslinjen for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinjer.

  2. Klik på kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at ændre størrelsen på værktøjslinjen. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen en pixel ad gangen.

  Flyt en værktøjslinje

  1. Tryk på Ctrl+Mellemrum på værktøjslinjen for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinjer.

  2. Klik på kommandoen Flyt, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at ændre størrelsen på værktøjslinjen. Tryk på CTRL+ piletasterne for at flytte en pixel ad gangen. Hvis du vil fjerne forankringen af værktøjslinjen, skal du trykke på PIL NED flere gange. Hvis du vil forankre værktøjslinjen lodret i venstre eller højre side, skal du trykke på henholdsvis VENSTRE PIL eller HØJRE PIL, når værktøjslinjen er helt ovre i venstre eller højre side.

  Tilpas størrelsen på en opgaverude

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaveruden for at få vist en menu med flere kommandoer.

  2. Tryk på PIL NED for at markere kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.

  3. Tryk på piletasterne for at ændre størrelsen på opgaveruden. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen en pixel ad gangen.

  Flyt en opgaverude

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaveruden for at få vist en menu med flere kommandoer.

  2. Tryk på PIL NED for at markere kommandoen Flyt, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at anbringe opgaveruden. Brug CTRL+ piletasterne for at flytte en pixel ad gangen.

 4. Når du er færdig med at flytte eller ændre størrelsen, skal du trykke på ESC.

Bruge dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste indstilling eller gruppe indstillinger.

TAB

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Skifte til den næste tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Tab

Skifte til den forrige tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab

Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger.

Piletaster

Udføre den handling, som er tildelt den valgte knap eller markere eller fjerne en markering i et afkrydsningsfelt

MELLEMRUM

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til den pågældende indstilling på listen.

Første bogstav i et punkt på en rulleliste

Markere en indstilling. Markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

Alt+det understregede bogstav i et punkt

Åbne en markeret rulleliste.

Alt+Pil ned

Lukke en markeret rulleliste. Annullere en kommando og lukke en dialogboks

ESC

Udføre den handling, der er tildelt en standardknap i en dialogboks.

ENTER

Bruge redigeringsbokse i dialogbokse

En redigeringsboks er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte noget, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til starten af indtastningen.

HOME

Flytte til slutningen af indtastningen.

END

Flytte ét tegn til højre eller venstre.

Venstre pil eller Højre pil

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til venstre.

Skift+Venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til højre.

Skift+Højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til venstre.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til højre.

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af indtastningen.

Skift+Home

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen.

Skift+End

Brug af dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til forrige mappe. Knapflade

ALT+1

Knappen Et niveau op Knapflade : Åbne mappen et niveau over den åbne mappe.

ALT+2

Knappen Slet Knapflade : Slet den markerede mappe eller fil.

Alt+3

Knappen Opret ny mappe Knapflade : Opret en ny mappe.

ALT+4

Knappen Visninger Knapflade : Skift mellem de tilgængelige mappevisninger.

ALT+5

Vise menuen Funktioner (knappen Funktioner).

ALT+L

Få vist en genvejsmenu til et markeret element, f.eks. en mappe eller fil.

Skift+F10

Flytte mellem indstillinger eller områder i dialogboksen.

TAB

Åbne listen Søg i.

F4

Opdatere fillisten.

F5

Tekst

Redigere tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til henholdsvis det næste eller forrige tegn i en linje tekst.

HØJRE PIL eller VENSTRE PIL

Flytte til henholdsvis den næste eller forrige linje tekst.

PIL NED eller PIL OP

Flytte til henholdsvis det næste eller forrige ord i en linje tekst.

CTRL+HØJRE PIL eller CTRL+VENSTRE PIL

Flytte til henholdsvis det næste eller forrige afsnit.

CTRL+PIL NED eller CTRL+PIL OP

Markere al teksten i en tekstblok.

CTRL+A

Markere henholdsvis det næste eller forrige tegn.

SKIFT+HØJRE PIL eller SKIFT+VENSTRE PIL

Markere henholdsvis det næste eller forrige ord.

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL eller CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Markere henholdsvis den næste eller forrige linje.

SKIFT+PIL NED eller SKIFT+PIL OP

Markere henholdsvis det næste eller forrige afsnit.

CTRL+SKIFT+PIL NED eller CTRL+SKIFT+PIL OP

Slette det forrige ord

CTRL+BACKSPACE

Erstatte den markerede tekst med felthøjden. Hvis der ikke er markeret nogen tekst, skal du erstatte hele teksten med felthøjden for den markerede figur.

CTRL+SKIFT+H

Erstatte den markerede tekst med feltbredden. Hvis der ikke er markeret nogen tekst, skal du erstatte hele teksten med feltbredden for den markerede figur.

CTRL+SKIFT+W

Formatere tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slå fed ( Knapflade ) til eller fra.

Ctrl+F

Slå kursiv ( Knapflade ) til eller fra.

Ctrl+K

Slå understregning ( Knapflade ) til eller fra.

CTRL+U

Aktivere eller deaktivere dobbelt understregning.

CTRL+SKIFT+D

Aktivere eller deaktivere store bogstaver (versaler).

CTRL+SKIFT+A

Aktivere eller deaktivere store bogstaver i mindre størrelse (kapitæler).

Ctrl+Skift+I

Slå sænket skrift ( Knapflade ) til eller fra.

Ctrl+=

Slå hævet skrift ( Knapflade ) til eller fra.

CTRL+SKIFT+=

Øge skriftstørrelsen på den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+>

Formindske skriftstørrelsen på den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+<

Justere tekst

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Venstrejustere tekst.

CTRL+SKIFT+L

Centrere tekst vandret.

CTRL+SKIFT+C

Højrejustere tekst.

CTRL+SKIFT+R

Justere tekst vandret.

CTRL+SKIFT+J

Justere tekst øverst lodret.

CTRL+SKIFT+T

Centrere tekst lodret.

CTRL+SKIFT+M

Justere tekst nederst lodret.

CTRL+SKIFT+V

Zoome og navigere

Navigere i menuer og værktøjslinjer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere menulinjen eller lukke en åben menu og undermenu på samme tid.

F10 eller ALT

Vise genvejsmenuen for det valgte element.

Program ( Knap )

Markere henholdsvis den næste eller forrige knap eller menu, når en værktøjslinje eller menulinje er valgt.

TAB eller SKIFT+TAB

Markere en opgaverude eller værktøjslinje, når du har trykket på F10 eller ALT for at vælge menulinjen. Hvis du trykker gentagne gange på tasterne, flyttes fokus mellem de åbne værktøjslinjer, menulinjer og opgaveruden.

CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB

Åbne den markerede menu, eller udfør handlingen for den markerede knap eller kommando.

ENTER

Vise genvejsmenuen for titellinjen.

ALT+MELLEMRUM

Markere henholdsvis den næste eller forrige kommando, når en menu eller undermenu er åben.

PIL NED eller PIL OP

Markere henholdsvis den næste eller forrige knap eller menu, når en værktøjslinje eller menulinje er valgt. Skifte mellem hovedmenuen og undermenuen, når en undermenu er åben.

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Markere henholdsvis den første eller sidste kommando i menuen eller undermenuen eller den første eller sidste knap på en værktøjslinje.

HOME eller END

Lukke en åben menu. Lukker kun undermenuen, hvis en undermenu er åben.

ESC

Åbne den markerede menu.

PIL NED

Vise alle kommandoer, når en forkortet menu er åben.

Du kan bruge tastaturet til at markere en menukommando på menulinjen. Tryk på ALT for at markere menulinjen. Tryk på det understregede bogstav i det menunavn, der indeholder den ønskede kommando. I den menu, der vises, skal du trykke på det understregede bogstav i det ønskede kommandonavn.

CTRL+PIL NED

Få vist alle kommandoer i opgaverudens menu.

Ctrl+Mellemrum

Zoome

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Zoome ind.

ALT+F6

Zoome ud.

ALT+SKIFT+F6

Flytte rundt i fuldskærmsvisning

Bruge disse tastaturgenveje til at flytte mellem Visio og andre programmer eller sider, når du er i visning med fuld skærm.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne den næste side.

Bemærk!: Brug ikke PgDn på det numeriske tastatur.

PGDN eller PIL NED eller HØJRE PIL

Åbne den forrige side.

Bemærk!: Brug ikke PgUp på det numeriske tastatur.

PGUP eller PIL OP eller VENSTRE PIL

Flytte rundt på en websidetegning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte fokus gennem venstre ramme, tegningen, figurer på tegningen, der indeholder figurdata og hyperlinks og adresselinjen.

TAB

Aktivere hyperlinket for figuren eller hyperlinket på den tegning, der har fokus.

ENTER

Visio-specifikke menuer

Menuen Formater

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne fanen Skrifttype i dialogboksen Tekst (menuen Formater, Tekst).

F11

Åbne fanen Afsnit i dialogboksen Tekst (menuen Formater, Tekst).

SKIFT+F11

Åbne fanen Tabulatorer i dialogboksen Tekst (menuen Formater, Tekst).

CTRL+F11

Åbne dialogboksen Fyld for den markerede figur (menuen Formater, Fyld).

F3

Åbne dialogboksen Streg (menuen Formater, Streg).

SKIFT+F3

Menuen Funktioner

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne fanen Generelt i dialogboksen Fastgør og klæb (menuen Funktioner, Fastgør og klæb).

ALT+F9

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Fastgør under fanen Generelt i dialogboksen Fastgør og klæb. Fastgøre figurer til elementer, der er markeret i afsnittet Fastgør til i dialogboksen (menuen Funktioner, Fastgør og klæb).

SKIFT+F9

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Fastklæb under fanen Generelt i dialogboksen Fastgør og klæb. Fastklæber figurer til elementer, der er markeret i afsnittet Fastgør til i dialogboksen (menuen Funktioner, Fastgør og klæb).

F9

Menuen figur

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gruppere de markerede figurer (menuen Figur, undermenuen Gruppering, Grupper).

CTRL+G eller CTRL+SKIFT+G

Opdele gruppe af figurer i den markerede gruppe (menuen Figur, undermenuen Gruppering, Opdel gruppe).

CTRL+SKIFT+U

Placere den markerede figur forrest (menuen Figur, undermenuen Rækkefølge, Placer forrest).

CTRL+SKIFT+F

Placere den markerede figur bagest (menuen Figur, undermenuen Rækkefølge, Placer bagest).

CTRL+SKIFT+B

Rotere den markerede figur til venstre (menuen Figur, undermenuen Roter eller Spejlvend, Roter til venstre).

CTRL+L

Rotere den markerede figur til højre (menuen Figur, undermenuen Roter eller Spejlvend, Roter til højre).

CTRL+R

Spejlvende den markerede figur vandret (menuen Figur, Roter eller Spejlvend, Spejlvend vandret).

CTRL+H

Spejlvende den markerede figur lodret (menuen Figur, Roter eller Spejlvend, Spejlvend lodret).

CTRL+J

Åbne dialogboksen Juster figurer for den markerede figur (menuen Figur, Juster figurer).

F8

Menuen vindue

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise de åbne tegningsvinduer side om side lodret (menuen Vindue, Side om side).

SKIFT+F7

Få vist de åbne tegningsvinduer side om side vandret.

CTRL+SKIFT+F7

Vise de åbne tegningsvinduer, så du kan se titlen på hvert enkelt vindue (menuen Vindue, Kaskadevis).

ALT+F7 eller CTRL+ALT+F7

Visio-specifikke værktøjslinjer

Standardværktøjslinjen

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slå værktøjet Formatpensel til eller fra ( Knapflade ).

Ctrl+Skift+P

Vælge Pegeværktøj ( Knappen Markør ).

Ctrl+1

Vælge værktøjet forbindelse ( Knapflade ).

CTRL+3

Vælge Værktøjet forbindelsespunkt ( Billede af forbindelsespunkt – blåt X ).

CTRL+SKIFT+1

Vælge tekstværktøjet ( Knappen Værktøjet Tekst ).

CTRL+2

Vælge Værktøjet Tekstblok ( Knapflade ).

CTRL+SKIFT+4

Vælg det stempel-værktøjet ( Knapflade ).

CTRL+SKIFT+3

Værktøjslinjen Tegning

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vælge værktøjet Rektangel ( Knapflade ).

Ctrl+8

Vælge værktøjet Ellipse ( Knapflade ).

Ctrl+9

Vælge værktøjet Streg ( Knapflade ).

Ctrl+6

Vælge værktøjet Bue ( Knapflade ).

Ctrl+7

Vælge Værktøjet Kombinationstegning ( Knapflade ).

Ctrl+5

Vælge værktøjet Blyant ( Knapflade ).

Ctrl+4

Værktøjslinjen billede

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vælge beskæringsværktøjet ( Knapflade ).

CTRL+SKIFT+2

Visio-figurer og stencils

Flytte fra figur til figur i en tegningsside

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte fra figur til figur på tegningssiden. Et stiplet rektangel angiver den figur, der har fokus.

Bemærk!: Du kan ikke flytte til figurer, der er beskyttet mod markering eller findes på et låst lag.

TAB

Flytte fra figur til figur på tegningssiden i modsat rækkefølge.

SKIFT+TAB

Markere en figur, der har fokus.

Hvis du vil markere flere figurer, kan du bruge piletasterne til at anbringe fokus på den første figur, du vil markere, og derefter trykke på ENTER. Hold SKIFT nede, mens du trykker på TAB for at anbringe fokus på en anden figur. Når fokusrektanglet er over den ønskede figur, skal du trykke på ENTER for at føje denne figur til markeringen. Gentag for hver figur, du vil markere.

ENTER

Fjerne markeringen af eller fokus på en figur.

ESC

Skifte mellem tekstredigering og figurmarkering på en markeret figur.

F2

Skubbe en markeret figur.

Piletaster

Skubbe en markeret figur én pixel ad gangen.

Bemærk!: SCROLL LOCK skal være deaktiveret.

SKIFT+Piletaster

Flytte gennem synlige i-mærker.

ALT+SKIFT+F10

Arbejde med masterfigurer i en stencil

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte mellem masterfigurer i en stencil.

Piletaster

Flytte til den første masterfigur i en række i en stencil.

HOME

Flytte til den sidste masterfigur i en række i en stencil.

END

Flytte til den første masterfigur i en kolonne i en stencil.

PGUP

Flytte til den sidste masterfigur i en kolonne i en stencil.

PGDN

Kopiere de markerede masterfigurer til Udklipsholder.

CTRL+C

Indsætte indholdet af Udklipsholder i en brugerdefineret stencil.

Bemærk!: Den brugerdefinerede stencil skal først være åben til redigering.

CTRL+V

Markere alle masterfigurerne i en stencil.

Hvis du vil markere flere masterfigurer, kan du trykke på piletasterne for at anbringe fokus på den første masterfigur, du ønsker. Hold SKIFT nede, mens du trykker på piletasterne for at anbringe fokus på en anden master. Når fokusrektanglet er over den ønskede master, skal du trykke på ENTER for at føje denne master til markeringen. Gentag for hver master, du vil markere.

CTRL+A

Aktivere og deaktivere markeringen af en masterfigur, der har fokus.

SKIFT+ENTER

Fjerne markeringen af masterfigurer i en stencil.

ESC

Indsætte de markerede masterfigurer på tegningen.

For at indsætte automatisk, og forbinde en masterfigur til en eksisterende figur i tegningen, skal du først vælge den figur, du vil den nye figur skal være forbundet med på tegningen. Vælge Værktøjet forbindelse Knapflade på værktøjslinjen Standard masterfiguren på stencilen og derefter trykke på CTRL + ENTER.

Ctrl+Enter

Arbejde med stencils i redigeringstilstand

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slette den markerede masterfigur.

DELETE

Fjerne den markerede masterfigur fra den brugerdefinerede stencil og anbringe den i Udklipsholder.

CTRL+X

Omdøbe den markerede masterfigur.

F2

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×