Tastaturgenveje i Microsoft Office Visio

De genvejstaster, der er beskrevet i dette emne i Hjælp, henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

Tryk på TAB for at markere Vis alle, tryk på ENTER, og tryk derefter på CTRL+P for at udskrive dette emne.

Online Hjælp

Genvejstaster til brug i vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til alt indhold i Office Hjælp. I vinduet Hjælp vises emner og andet indhold i Hjælp.

Gør følgende i vinduet Hjælp

Hvis du vil

Skal du trykke på

Bruge vinduet Hjælp.

F1

Lukke vinduet Hjælp.

ALT+F4

Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program.

ALT+TAB

Gå tilbage til startsiden for Programnavn.

ALT+HOME

Markere det næste emne i vinduet Hjælp.

TAB

Markere det forrige emne i vinduet Hjælp.

SKIFT+TAB

Udføre handlingen for det valgte element.

ENTER

Markere henholdsvis det næste eller det forrige element i afsnittet Gennemse Programnavn Hjælp i vinduet Hjælp.

TAB eller SKIFT+TAB

Udvide henholdsvis skjule det markerede element i afsnittet Gennemse Programnavn Hjælp i vinduet Hjælp.

ENTER

Markere den næste skjulte tekst eller hyperlink, herunder Vis alle eller Skjul alle øverst i et emne.

TAB

Markere den forrige skjulte tekst eller hyperlink.

SKIFT+TAB

Udføre handlingen for det valgte Vis alle- eller Skjul alle-hyperlink eller for skjult tekst eller et hyperlink.

ENTER

Flytte tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage).

ALT+VENSTRE PIL eller TILBAGE

Flytte frem til det næste emne i Hjælp (knappen Frem).

ALT+HØJRE PIL

Rulle henholdsvis mere op og mere ned i det aktuelle emne i Hjælp.

PIL NED eller PIL OP

Rulle henholdsvis lidt op og lidt ned i det aktuelle emne i Hjælp.

PGUP eller PGDN

Skifte mellem, om vinduet Hjælp vises forbundet til (side om side) eller adskilt fra (ikke side om side) det aktive program.

ALT+U

Vise en menu med kommandoer til vinduet Hjælp. Dette kræver, at vinduet Hjælp har aktivt fokus (klik på et element i vinduet Hjælp).

SKIFT+F10

Afbryde den seneste handling (knappen Stop).

ESC

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Skifte mellem områder i vinduet Hjælp, f.eks. skifte mellem værktøjslinjen, boksen Skriv de ord, der skal søges efter og listen Søg.

F6

Markere henholdsvis det næste og forrige element i en indholdsfortegnelse i træstruktur.

PIL NED eller PIL OP

Vise henholdsvis skjule det valgte element i en indholdsfortegnelse i træstruktur.

HØJRE PIL eller VENSTRE PIL

Grundlæggende i Microsoft Office

Vise og bruge vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til det næste vindue.

ALT+TAB

Skifte til det forrige vindue.

ALT+SKIFT+TAB

Lukke det aktive vindue.

CTRL+W eller CTRL+F4

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (med uret). Det kan være nødvendigt at trykke på F6 mere end én gang.

Bemærk: Hvis ikke du får vist den ønskede opgaverude, når du trykker på F6, kan du prøve at trykke på tasten ALT for at aktivere menulinjen og derefter trykke på tasterne CTRL+TAB for at flytte til opgaveruden. 

F6

Udføre kommandoen Størrelse (i kontrolmenuen for det pågældende vindue), når et dokumentvindue ikke er maksimeret. Tryk på piletasterne for at ændre størrelsen på vinduet. Tryk på ESC, når du er færdig.

CTRL+F8

Minimere et vindue til et ikon (fungerer kun i nogle Microsoft Office-programmer).

CTRL+F9

Maksimere et markeret vindue.

CTRL+F10

Gendanne størrelsen på Visio-programvinduet, efter du har maksimeret det.

CTRL+F5

Kopiere et skærmbillede til Udklipsholder.

PRINTSCRN

Kopiere et billede af det valgte vindue til Udklipsholder.

ALT+PRINTSCRN

Vise vinduets genvejsmenu for de vinduer med et ikon i titellinjen (f.eks. figurvinduer).

ALT+MELLEMRUM

Åbne dialogboksen Omroker sider.

CTRL+ALT+P

Skifte fokus gennem åbne tegninger.

CTRL+TAB eller CTRL+F6

Skifte fokus gennem åbne tegninger i omvendt rækkefølge.

CTRL+SKIFT+TAB eller CTRL+SKIFT+F6

Flytte fokus gennem sider på en tegning, herunder synlige markeringsoverlejringer.

CTRL+PGDN eller CTRL+ALT+TAB

Flytte fokus gennem sider på en tegning i modsat rækkefølge.

CTRL+PGUP eller CTRL+ALT+SKIFT+TAB

Når en menu eller værktøjslinje er aktiv, flyttes til en opgaverude. (Du skal muligvis trykke på CTRL+TAB flere gange).

CTRL+TAB

Markere den næste eller forrige indstilling i opgaveruden, når en opgaverude er aktiv.

TAB eller SKIFT+TAB

Redigere eller ændre størrelsen på skrifttypen

Hvis du vil

Skal du trykke på

Øge skriftstørrelsen på den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+>

Formindske skriftstørrelsen på den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+<

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte ét tegn til højre.

HØJRE PIL

Flytte én linje op.

PIL OP

Flytte én linje ned.

PIL NED

Flytte ét ord til venstre.

CTRL+ VENSTRE PIL

Flytte ét ord til højre.

CTRL+ HØJRE PIL

Flytte til slutningen af en linje.

END

Flytte til begyndelsen af en linje.

HOME

Flytte ét afsnit op.

CTRL+PIL OP

Flytte ét afsnit ned.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutningen af tekstboksen.

CTRL+END

Flytte til begyndelsen af tekstboksen.

CTRL+HOME

Flytte til den næste pladsholder for titel eller brødtekst i Microsoft Office PowerPoint. Hvis det er den sidste pladsholder på et dias, indsættes et nyt dias med det samme diaslayout som det oprindelige dias.

CTRL+ENTER

Gentage den seneste søgefunktion.

SKIFT+F4

Få adgang til og bruge opgaveruder

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet. (Du skal muligvis trykke på F6 flere gange).

Bemærk: Hvis du ikke får vist den ønskede opgaverude ved at trykke på F6, kan du prøve at trykke på ALT for at markere menulinjen og derefter trykke på CTRL+TAB for at flytte til opgaveruden.

F6

Flytte til en opgaverude, når en menu eller værktøjslinje er aktiv. (Du skal muligvis trykke på CTRL+TAB flere gange).

CTRL+TAB

Markere den næste eller forrige indstilling i opgaveruden, når en opgaverude er aktiv.

TAB eller SKIFT+TAB

Vise alle kommandoer i menuen i opgaveruden.

CTRL+PIL NED

Flytte mellem valg i en markeret undermenu. Flytte mellem bestemte indstillinger i en gruppe af indstillinger i en dialogboks.

PIL NED eller PIL OP

Åbne den markerede menu, eller udføre den handling der er knyttet til den markerede knap.

MELLEMRUM eller ENTER

Åbne en genvejsmenu og derefter åbne en rullemenu for det valgte gallerielement.

SKIFT+F10

Markere den første eller sidste kommando i menuen eller undermenuen, når en menu eller undermenu er synlig.

HOME eller END

Få adgang til og bruge i-mærker

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise menuen eller meddelelsen for et i-mærke. Hvis der er mere end ét i-mærke, skal du gå til det næste i-mærke og få vist den tilhørende menu eller meddelelse.

ALT+SKIFT+F10

Markere det næste element i en i-mærkemenu.

PIL NED

Markere det forrige element i en i-mærkemenu.

PIL OP

Udføre handlingen for det valgte element i en i-mærkemenu.

ENTER

Lukke i-mærkemenuen eller -meddelelsen.

ESC

Tilpasse eller flytte værktøjslinjer, menuer og opgaveruder

 1. Tryk på ALT for at markere menulinjen.

 2. Tryk på CTRL+TAB flere gange for at markere den ønskede værktøjslinje eller opgaverude.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Tilpasse en værktøjslinje

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM på værktøjslinjen for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinje.

  2. Klik på kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at ændre størrelsen på værktøjslinjen. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen en pixel ad gangen.

  Flytte en værktøjslinje

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM på værktøjslinjen for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinje.

  2. Klik på kommandoen Flyt, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at ændre størrelsen på værktøjslinjen. Tryk på CTRL+ piletasterne for at flytte en pixel ad gangen. Hvis du vil fjerne forankringen af værktøjslinjen, skal du trykke på PIL NED flere gange. Hvis du vil forankre værktøjslinjen lodret i venstre eller højre side, skal du trykke på henholdsvis VENSTRE PIL eller HØJRE PIL, når værktøjslinjen er helt ovre i venstre eller højre side.

  Tilpasse en opgaverude

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaveruden for at få vist en menu med ekstra kommandoer.

  2. Tryk på PIL NED for at markere kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.

  3. Tryk på piletasterne for at ændre størrelsen på opgaveruden. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen en pixel ad gangen.

  Flytte en opgaverude

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaveruden for at få vist en menu med ekstra kommandoer.

  2. Tryk på PIL NED for at markere kommandoen Flyt, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at anbringe opgaveruden. Brug CTRL+ piletasterne for at flytte en pixel ad gangen.

 4. Når du er færdig med at flytte eller ændre størrelsen, skal du trykke på ESC.

Bruge dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste indstilling eller gruppeboks.

TAB

Flytte til den forrige indstilling eller gruppeboks.

SKIFT+TAB

Skifte til den næste fane i en dialogboks.

CTRL+TAB

Skifte til den forrige fane i en dialogboks.

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte mellem indstillingerne på en åben rulleliste eller i en gruppeboks.

Piletaster

Udføre handlingen, der er knyttet til den valgte knap. Marker eller fjern markering i afkrydsningsfeltet.

Mellemrum

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til den pågældende indstilling på listen.

Det første bogstav i en indstilling på en rulleliste

Markere en indstilling. Marker, eller fjern markering i et afkrydsningsfelt.

ALT+ det understregede bogstav i en indstilling

Åbne en markeret rulleliste.

ALT+PIL NED

Lukke en markeret rulleliste. Annullerer en kommando og lukker en dialogboks.

ESC

Udføre handlingen, der er knyttet til en standardknap i en dialogboks.

ENTER

Bruge redigeringsbokse i dialogbokse

En redigeringsboks er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte en indtastning, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til begyndelsen af indtastningen.

HOME

Flytte til slutningen af indtastningen.

END

Flytte et tegn til venstre eller højre.

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Flytte et ord til venstre.

CTRL+ VENSTRE PIL

Flytte et ord til højre.

CTRL+ HØJRE PIL

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til venstre.

SKIFT+VENSTRE PIL

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til højre.

SKIFT+ HØJRE PIL

Markere eller fjerne markeringen ét ord til venstre.

CTRL+SKIFT+ VENSTRE PIL

Markere eller fjerne markeringen ét ord til højre.

CTRL+SKIFT+ HØJRE PIL

Markere fra indsætningspunktet til begyndelsen af indtastningen.

SKIFT+HOME

Markere fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen.

SKIFT+END

Bruge dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til den forrige mappe. Knapflade

ALT+1

Åbne mappen et niveau over den åbne mappe (knappen Et niveau op Knapflade ).

ALT+2

Slette den markerede mappe eller fil (knappen Slet Knapflade ).

ALT+3

Oprette en ny mappe (knappen Opret ny mappe Knapflade ).

ALT+4

Skifte mellem de tilgængelige mappevisninger (knappen Visninger Knapflade ).

ALT+5

Vise menuen Funktioner (knappen Funktioner).

ALT+L

Vise en genvejsmenu for et markeret element, f.eks. en mappe eller fil.

SKIFT+F10

Flytte mellem indstillinger eller områder i dialogboksen.

TAB

Åbne listen Søg i.

F4 eller ALT+I

Opdatere fillisten.

F5

Tekst

Redigere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til henholdsvis det næste eller forrige tegn i en linje tekst.

HØJRE PIL eller VENSTRE PIL

Flytte til henholdsvis den næste eller forrige linje tekst.

PIL NED eller PIL OP

Flytte til henholdsvis det næste eller forrige ord i en linje tekst.

CTRL+HØJRE PIL eller CTRL+VENSTRE PIL

Flytte til henholdsvis det næste eller forrige afsnit.

CTRL+PIL NED eller CTRL+PIL OP

Markere al teksten i en tekstblok.

CTRL+A

Markere henholdsvis det næste eller forrige tegn.

SKIFT+HØJRE PIL eller SKIFT+VENSTRE PIL

Markere henholdsvis det næste eller forrige ord.

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL eller CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Markere henholdsvis den næste eller forrige linje.

SKIFT+PIL NED eller SKIFT+PIL OP

Markere henholdsvis det næste eller forrige afsnit.

CTRL+SKIFT+PIL NED eller CTRL+SKIFT+PIL OP

Slette det forrige ord

CTRL+BACKSPACE

Erstatte den markerede tekst med felthøjden. Hvis der ikke er markeret nogen tekst, skal du erstatte hele teksten med felthøjden for den markerede figur.

CTRL+SKIFT+H

Erstatte den markerede tekst med feltbredden. Hvis der ikke er markeret nogen tekst, skal du erstatte hele teksten med feltbredden for den markerede figur.

CTRL+SKIFT+W

Formatere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere eller deaktivere fed skrift ( Knapflade ).

CTRL+F

Aktivere eller deaktivere kursiv skrift ( Knapflade ).

CTRL+K

Aktivere eller deaktivere understreget skrift ( Knapflade ).

CTRL+U

Aktivere eller deaktivere dobbelt understregning.

CTRL+SKIFT+D

Aktivere eller deaktivere store bogstaver (versaler).

CTRL+SKIFT+A

Aktivere eller deaktivere store bogstaver i mindre størrelse (kapitæler).

CTRL+SKIFT+K

Slå sænket skrift ( Knapflade ) til eller fra.

CTRL+=

Slå hævet skrift ( Knapflade ) til eller fra.

CTRL+SKIFT+=

Øge skriftstørrelsen på den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+>

Formindske skriftstørrelsen på den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+<

Justere tekst

Hvis du vil

Skal du trykke på

Venstrejustere tekst.

CTRL+SKIFT+L

Centrere tekst vandret.

CTRL+SKIFT+C

Højrejustere tekst.

CTRL+SKIFT+R

Justere tekst vandret.

CTRL+SKIFT+J

Justere tekst øverst lodret.

CTRL+SKIFT+T

Centrere tekst lodret.

CTRL+SKIFT+M

Justere tekst nederst lodret.

CTRL+SKIFT+V

Zoome og navigere

Navigere i menuer og på værktøjslinjer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere menulinjen eller lukke en åben menu og undermenu på samme tid.

F10 eller ALT

Vise genvejsmenuen for det valgte element.

Program ( button image )

Markere henholdsvis den næste eller forrige knap eller menu, når en værktøjslinje eller menulinje er valgt.

TAB eller SKIFT+TAB

Markere en opgaverude eller værktøjslinje, når du har trykket på F10 eller ALT for at vælge menulinjen. Hvis du trykker gentagne gange på tasterne, flyttes fokus mellem de åbne værktøjslinjer, menulinjer og opgaveruden.

CTRL+TAB eller CTRL+SKIFT+TAB

Åbne den markerede menu, eller udfør handlingen for den markerede knap eller kommando.

ENTER

Vise genvejsmenuen for titellinjen.

ALT+MELLEMRUM

Markere henholdsvis den næste eller forrige kommando, når en menu eller undermenu er åben.

PIL NED eller PIL OP

Markere henholdsvis den næste eller forrige knap eller menu, når en værktøjslinje eller menulinje er valgt. Skifte mellem hovedmenuen og undermenuen, når en undermenu er åben.

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Markere henholdsvis den første eller sidste kommando i menuen eller undermenuen eller den første eller sidste knap på en værktøjslinje.

HOME eller END

Lukke en åben menu. Lukker kun undermenuen, hvis en undermenu er åben.

ESC

Åbne den markerede menu.

PIL NED

Vise alle kommandoer, når en forkortet menu er åben.

Bemærk: Du kan bruge tastaturet til at markere en menukommando på menulinjen. Tryk på ALT for at markere menulinjen. Tryk på det understregede bogstav i det menunavn, der indeholder den ønskede kommando. I den menu, der vises, skal du trykke på det understregede bogstav i det ønskede kommandonavn.

CTRL+PIL NED

Vise alle kommandoer i menuen i opgaveruden.

CTRL+MELLEMRUM

Zoome

Hvis du vil

Skal du trykke på

Zoome ind.

ALT+F6

Zoome ud.

ALT+SKIFT+F6

Flytte omkring i fuldskærmsvisning

Bruge disse tastaturgenveje til at flytte mellem Visio og andre programmer eller sider, når du er i visning med fuld skærm.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne den næste side.

Bemærk: Brug ikke PgDn på det numeriske tastatur.

PGDN eller PIL NED eller HØJRE PIL

Åbne den forrige side.

Bemærk: Brug ikke PgUp på det numeriske tastatur.

PGUP eller PIL OP eller VENSTRE PIL

Flytte omkring på en websidetegning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte fokus gennem venstre ramme, tegningen, figurer på tegningen, der indeholder figurdata og hyperlinks og adresselinjen.

TAB

Aktivere hyperlinket for figuren eller hyperlinket på den tegning, der har fokus.

ENTER

Visio-specifikke menuer

Menuen Formater

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne fanen Skrifttype i dialogboksen Tekst (menuen Formater, Tekst).

F11

Åbne fanen Afsnit i dialogboksen Tekst (menuen Formater, Tekst).

SKIFT+F11

Åbne fanen Tabulatorer i dialogboksen Tekst (menuen Formater, Tekst).

CTRL+F11

Åbne dialogboksen Fyld for den markerede figur (menuen Formater, Fyld).

F3

Åbne dialogboksen Streg (menuen Formater, Streg).

SKIFT+F3

Menuen Funktioner

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne fanen Generelt i dialogboksen Fastgør og klæb (menuen Funktioner, Fastgør og klæb).

ALT+F9

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Fastgør under fanen Generelt i dialogboksen Fastgør og klæb. Fastgøre figurer til elementer, der er markeret i afsnittet Fastgør til i dialogboksen (menuen Funktioner, Fastgør og klæb).

SKIFT+F9

Markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Fastklæb under fanen Generelt i dialogboksen Fastgør og klæb. Fastklæber figurer til elementer, der er markeret i afsnittet Fastgør til i dialogboksen (menuen Funktioner, Fastgør og klæb).

F9

Menuen Figur

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gruppere de markerede figurer (menuen Figur, undermenuen Gruppering, Grupper).

CTRL+G eller CTRL+SKIFT+G

Opdele gruppe af figurer i den markerede gruppe (menuen Figur, undermenuen Gruppering, Opdel gruppe).

CTRL+SKIFT+U

Placere den markerede figur forrest (menuen Figur, undermenuen Rækkefølge, Placer forrest).

CTRL+SKIFT+F

Placere den markerede figur bagest (menuen Figur, undermenuen Rækkefølge, Placer bagest).

CTRL+SKIFT+B

Rotere den markerede figur til venstre (menuen Figur, undermenuen Roter eller Spejlvend, Roter til venstre).

CTRL+L

Rotere den markerede figur til højre (menuen Figur, undermenuen Roter eller Spejlvend, Roter til højre).

CTRL+R

Spejlvende den markerede figur vandret (menuen Figur, Roter eller Spejlvend, Spejlvend vandret).

CTRL+H

Spejlvende den markerede figur lodret (menuen Figur, Roter eller Spejlvend, Spejlvend lodret).

CTRL+J

Åbne dialogboksen Juster figurer for den markerede figur (menuen Figur, Juster figurer).

F8

Menuen Vindue

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise de åbne tegningsvinduer side om side lodret (menuen Vindue, Side om side).

SKIFT+F7

Vise de åbne tegningsvinduer side om side vandret.

CTRL+SKIFT+F7

Vise de åbne tegningsvinduer, så du kan se titlen på hvert enkelt vindue (menuen Vindue, Kaskadevis).

ALT+F7 eller CTRL+ALT+F7

Visio-specifikke værktøjslinjer

Standardværktøjslinjen

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slå værktøjet Formatpensel ( Knapflade ) til eller fra.

CTRL+SKIFT+P

Vælge værktøjet Markør Knappen Markør .

CTRL+1

Vælge værktøjet Forbindelse Knapflade .

CTRL+3

Vælge værktøjet Forbindelsespunkt ( Billede af forbindelsespunkt – blåt X ).

CTRL+SKIFT+1

Vælge værktøjet Tekst Knappen Værktøjet Tekst .

CTRL+2

Vælge værktøjet Tekstblok Knapflade .

CTRL+SKIFT+4

Vælge værktøjet Stempel Button image .

CTRL+SKIFT+3

Værktøjslinjen Tegning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vælge værktøjet Rektangel Knapflade .

CTRL+8

Vælge værktøjet Ellipse Knapflade .

CTRL+9

Vælge værktøjet Streg Knapflade .

CTRL+6

Vælge værktøjet Bue Knapflade .

CTRL+7

Vælge værktøjet Kombinationstegning Knapflade .

CTRL+5

Vælge værktøjet Blyant Knapflade .

CTRL+4

Værktøjslinjen Billede

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vælge værktøjet Beskæring Knapflade .

CTRL+SKIFT+2

Visio-figurer og stencils

Flytte fra figur til figur på en tegningsside

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte fra figur til figur på tegningssiden. Et stiplet rektangel angiver den figur, der har fokus.

Bemærk: Du kan ikke flytte til figurer, der er beskyttet mod markering eller findes på et låst lag.

TAB

Flytte fra figur til figur på tegningssiden i modsat rækkefølge.

SKIFT+TAB

Markere en figur, der har fokus.

Bemærk: Hvis du vil markere flere figurer, kan du bruge piletasterne til at anbringe fokus på den første figur, du vil markere, og derefter trykke på ENTER. Hold SKIFT nede, mens du trykker på TAB for at anbringe fokus på en anden figur. Når fokusrektanglet er over den ønskede figur, skal du trykke på ENTER for at føje denne figur til markeringen. Gentag for hver figur, du vil markere.

ENTER

Fjerne markeringen af eller fokus på en figur.

ESC

Skifte mellem tekstredigering og figurmarkering på en markeret figur.

F2

Skubbe en markeret figur.

Piletaster

Skubbe en markeret figur én pixel ad gangen.

Bemærk: SCROLL LOCK skal være deaktiveret.

SKIFT+Piletaster

Flytte gennem synlige i-mærker.

ALT+SKIFT+F10

Arbejde med masterfigurer i en stencil

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte mellem masterfigurer i en stencil.

Piletaster

Flytte til den første masterfigur i en række i en stencil.

HOME

Flytte til den sidste masterfigur i en række i en stencil.

END

Flytte til den første masterfigur i en kolonne i en stencil.

PGUP

Flytte til den sidste masterfigur i en kolonne i en stencil.

PGDN

Kopiere de markerede masterfigurer til Udklipsholder.

CTRL+C

Indsætte indholdet af Udklipsholder i en brugerdefineret stencil.

Bemærk: Den brugerdefinerede stencil skal først være åben til redigering.

CTRL+V

Markere alle masterfigurerne i en stencil.

Bemærk: Hvis du vil markere flere masterfigurer, kan du trykke på piletasterne for at anbringe fokus på den første masterfigur, du ønsker. Hold SKIFT nede, mens du trykker på piletasterne for at anbringe fokus på en anden master. Når fokusrektanglet er over den ønskede master, skal du trykke på ENTER for at føje denne master til markeringen. Gentag for hver master, du vil markere.

CTRL+A

Aktivere og deaktivere markeringen af en masterfigur, der har fokus.

SKIFT+ENTER

Fjerne markeringen af masterfigurer i en stencil.

ESC

Indsætte de markerede masterfigurer på tegningen.

Bemærk: Hvis du automatisk vil indsætte og forbinde en masterfigur til en eksisterende figur i din tegning, skal du først markere den figur, som du ønsker, den nye figur skal være forbundet med på tegningen. Vælg værktøjet Forbindelse Knapfladestandardværktøjslinjen, og marker derefter masterfiguren på stencilen, og tryk på CTRL+ENTER.

CTRL+ENTER

Arbejde med stencils i redigeringstilstand

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slette den markerede masterfigur.

DELETE

Fjerne den markerede masterfigur fra den brugerdefinerede stencil og anbringe den i Udklipsholder.

CTRL+X

Omdøbe den markerede masterfigur.

F2

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×