Tastaturgenveje i Microsoft Office OneNote 2007

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Dette Hjælp-emne beskriver tastaturgenveje til almindelige opgaver i Microsoft Office OneNote 2007. Genvejstasterne henviser til det amerikanske tastaturlayout. Tasterne på andre layouts svarer ikke altid nøjagtigt til det amerikanske tastatur.

Når en tastaturgenvej kræver, at du trykker på to eller flere taster samtidigt, adskilles tasterne af et plustegn (+). Når du først skal trykke på én tast og derefter på en anden tast, adskilles tasterne af et komma ( , ).

Tip: Hvis du vil søge efter et ord eller en sætning i dette emne, skal du klikke på Vis alle, trykke på CTRL+F, skrive ordet eller sætningen og derefter trykke på ENTER.

Onlinehjælp

Genvejstaster til brug i vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til alt indhold i Office Hjælp. I vinduet Hjælp vises emner og andet indhold i Hjælp.

I vinduet Hjælp

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Bruge vinduet Hjælp.

F1

Lukke vinduet Hjælp

Alt+F4

Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program.

ALT+TAB

Gå tilbage til hjemmesiden for OneNote Hjælp.

ALT+HOME

Markere det næste emne i vinduet Hjælp.

TAB

Markere det forrige emne i vinduet Hjælp.

Skift+Tab

Udføre handlingen for det valgte element.

ENTER

Markere henholdsvis det næste eller det forrige emne i sektionen Gennemse OneNote Hjælp i Hjælp-vinduet.

TAB eller SKIFT+TAB

Vise eller skjule det valgte element i sektionen Gennemse OneNote Hjælp i Hjælp-vinduet.

ENTER

Vælge den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alle eller Skjul alle øverst i et emne.

TAB

Markere den forrige skjulte tekst eller det forrige hyperlink.

Skift+Tab

Udføre handlingen for den markerede Vis alle, Skjul alle, skjulte tekst eller hyperlink.

ENTER

Flytte tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage).

Alt+venstre pil eller Tilbage

Flytte frem til det næste emne i Hjælp (knappen Frem).

Alt+Højre pil

Rulle henholdsvis mere op og mere ned i det aktuelle emne i Hjælp.

PIL NED eller PIL OP

Rulle henholdsvis lidt op og lidt ned i det aktuelle emne i Hjælp.

PGUP eller PGDN

Angive, om Hjælp-vinduet skal vises knyttet til (udskrevet i fliser) eller adskilt fra (ikke udskrevet i fliser) det aktive program.

Alt+U

Vise en menu med kommandoer til Hjælp-vinduet. Det kræver, at Hjælp-vinduet er det aktive vindue (klik i Hjælp-vinduet).

Skift+F10

Stoppe den sidste handling (knappen Stop).

ESC

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Tryk på F6, og tryk derefter på CTRL+P, hvis markøren ikke er placeret i det aktuelle Hjælp-emne.

CTRL+P

Ændre forbindelsestilstanden.

F6, og tryk derefter på PIL NED

Skrive tekst i boksen Skrive de ord, du vil søge efter.

F6, og tryk derefter på PIL NED

Skifte mellem forskellige områder i Hjælp-vinduet, f.eks. mellem værktøjslinjen, boksen Skriv de ord, som du vil søge efter og listen Søg.

F6

Markere henholdsvis det næste og forrige element i en indholdsfortegnelse i træstruktur.

PIL NED eller PIL OP

Vise henholdsvis skjule det valgte element i en indholdsfortegnelse i træstruktur.

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Grundlæggende i Microsoft Office

Få vist og bruge vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til næste vindue.

Alt+Tab

Skifte til forrige vindue.

Alt+Skift+Tab

Lukke det aktive vindue.

CTRL+W eller CTRL+F4

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (med uret). Du skal muligvis trykke på F6 mere end én gang.

Hvis du trykker på F6, og den ønskede opgaverude ikke vises, skal du trykke på ALT for at aktivere menulinjen og derefter trykke på CTRL+TAB for at flytte til opgaveruden.

F6

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (mod uret).

Skift+F6

Skifte til det næste vindue, når mere end et vindue er åbent.

Ctrl+F6

Skifte til forrige vindue.

Ctrl+Skift+F6

Når et dokumentvindue ikke er maksimeret, skal du udføre kommandoen Størrelse (i vinduets menu Kontrolelement. Tryk på piletasterne for at tilpasse vinduet, og tryk på ESC, når du er færdig.

CTRL+F8

Minimere et vindue til et ikon (virker kun i nogle Microsoft Office-programmer).

Ctrl+F9

Maksimere eller gendanne et aktivt vindue

Ctrl+F10

Kopiere et billede af skærmbilledet til Udklipsholder.

Print Screen

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

Alt+Print Screen

Skifte eller ændre størrelse på skrifttypen

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Tilpasse skrifttypen

CTRL+SKIFT+F

Tilpasse skriftstørrelsen

CTRL+SKIFT+P

Forøge skriftstørrelsen på den markerede tekst

CTRL+SKIFT+>

Formindske skriftstørrelsen på den markerede tekst

CTRL+SKIFT+<

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte ét tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte ét tegn til højre.

HØJRE PIL

Flytte én linje op.

Pil op

Flytte én linje ned.

Pil ned

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Flytte til slutningen af en linje

END

Flytte til starten af en linje

HOME

Flytte ét afsnit op.

Ctrl+Pil op

Flytte ét afsnit ned.

Ctrl+Pil ned

Flytte til slutningen af en tekstboks.

Ctrl+End

Flytte til begyndelsen af en tekstboks.

Ctrl+Home

Gentage den seneste Søgning

Skift+F4

Flytte rundt i og arbejde i tabeller

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle.

TAB

Flytte til den forrige celle.

Skift+Tab

Flytte til den næste række.

Pil ned

Flytte til den forrige række.

PIL OP

Starte et nyt afsnit.

ENTER

Tilføje en ny række i bunden af tabellen.

Tab i slutningen af den sidste række

Få adgang til og bruge opgaveruder

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet. (Du skal muligvis trykke på F6 flere gange).

Hvis du ikke får vist den ønskede opgaverude ved at trykke på F6, kan du prøve at trykke på ALT for at markere menulinjen og derefter trykke på CTRL+TAB for at flytte til opgaveruden.

F6

Flytte til en opgaverude, når en menu eller værktøjslinje er aktiv. (Det kan være nødvendigt at trykke på CTRL+TAB mere end én gang).

Ctrl+Tab

Når en opgaverude er aktiv, skal du vælge den næste eller forrige mulighed i opgaveruden.

Tab eller Skift+Tab

Vise samtlige kommandoer i opgaverudens menu

Ctrl+Pil ned

Flytte mellem valg i en markeret undermenu. Flytte mellem bestemte indstillinger i en gruppe af indstillinger i en dialogboks.

PIL OP eller PIL NED

Åbne den markerede menu eller udføre den handling, der er tildelt den markerede knap.

Mellemrum eller Enter

Åbne en genvejsmenu. Åbne en rullemenu for et markeret gallerielement

Skift+F10

Markere den første eller sidste kommando i menuen eller undermenuen, når en menu eller undermenu er synlig.

Home eller End

Rulle op eller ned i den valgte galleriliste.

PgDn eller PgDn

Flytte til toppen eller bunden af den markerede galleriliste

CTRL+HOME eller CTRL+END

Åbne opgaveruden Opslag.

ALT+Klik

Tilpasse eller flytte værktøjslinjer, menuer og opgaveruder

 1. Tryk på Alt for at aktivere menulinjen.

 2. Tryk på Ctrl+Tab flere gange for at aktivere den værktøjslinje eller opgaverude, du ønsker.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Tilpasse størrelsen på en værktøjslinje

  1. Tryk på Ctrl+Mellemrum på værktøjslinjen for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinjer.

  2. Klik på kommandoen Størrelse, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at ændre størrelsen på værktøjslinjen. Tryk på CTRL+ piletasterne for at ændre størrelsen en pixel ad gangen.

  Flytte en værktøjslinje

  1. Tryk på Ctrl+Mellemrum på værktøjslinjen for at få vist menuen Indstillinger for værktøjslinjer.

  2. Klik på kommandoen Flyt, og tryk derefter på ENTER.

  3. Brug piletasterne til at ændre størrelsen på værktøjslinjen. Tryk på CTRL+ piletasterne for at flytte en pixel ad gangen. Hvis du vil fjerne forankringen af værktøjslinjen, skal du trykke på PIL NED flere gange. Hvis du vil forankre værktøjslinjen lodret i venstre eller højre side, skal du trykke på henholdsvis VENSTRE PIL eller HØJRE PIL, når værktøjslinjen er helt ovre i venstre eller højre side.

  Ændre en opgaverudes størrelse

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaveruden for at få vist en menu med flere kommandoer.

  2. Trykke på PIL NED for at markere kommandoen Størrelse, og derefter trykke på ENTER.

  3. Trykke på piletasterne for at tilpasse opgaveruden. Trykke på CTRL+ piletasterne for at tilpasse 1 pixel ad gangen.

  Flytte en opgaverude

  1. Tryk på CTRL+MELLEMRUM i opgaveruden for at få vist en menu med flere kommandoer.

  2. Trykke på PIL NED for at markere kommandoen Flyt, og derefter trykke på ENTER.

  3. Trykke på piletasterne for at placere opgaveruden. Trykke på CTRL+ piletasterne for at flytte 1 pixel ad gangen.

 4. Trykke på ESC, når du er færdig med at flytte eller tilpasse.

Bruge dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste indstilling eller gruppe indstillinger.

TAB

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Skifte til den næste tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Tab

Skifte til den forrige tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab

Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger.

Piletaster

Udføre den handling, som er tildelt den valgte knap eller markere eller fjerne en markering i et afkrydsningsfelt

MELLEMRUM

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til den pågældende indstilling på listen.

Første bogstav i et punkt på en rulleliste

Markere en indstilling. Markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

Alt+det understregede bogstav i et punkt

Åbne en markeret rulleliste.

Alt+Pil ned

Lukke en markeret rulleliste. Annullere en kommando og lukke en dialogboks

ESC

Udføre den handling, der er tildelt en standardknap i en dialogboks.

ENTER

Bruge redigeringsbokse i dialogbokse

En redigeringsboks er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte noget, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til starten af indtastningen.

HOME

Flytte til slutningen af indtastningen.

END

Flytte ét tegn til højre eller venstre.

Venstre pil eller Højre pil

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+Højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til venstre.

Skift+Venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét tegn til højre.

Skift+Højre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til venstre.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markeringen ét ord til højre.

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af indtastningen.

Skift+Home

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen.

Skift+End

Brug af dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til forrige mappe. Knapflade

ALT+1

Et niveau op Knapflade knappen: åbne mappen ét niveau over den åbne mappe.

ALT+2

Søg på World Wide Web knappen Knapflade : for at lukke dialogboksen og åbne websiden til søgning

ALT+3

Slette knappen Knapflade : Slet den markerede mappe eller fil.

ALT+3

Knappen Opret ny mappe Knapflade : Oprette en ny mappe.

ALT+4

Knappen Visninger Knapflade : Skifte mellem mappevisninger.

ALT+5

Vise menuen Funktioner (knappen Funktioner).

ALT+L

Få vist en genvejsmenu til et markeret element, f.eks. en mappe eller fil.

Skift+F10

Flytte mellem indstillinger eller områder i dialogboksen.

TAB

Åbne listen Søg i.

F4 eller ALT+Ø

Opdatere fillisten.

F5

Tage og formatere noter

Skrive og redigere noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne et nyt OneNote-vindue.

Ctrl+M

Åbne et lille OneNote-vindue for at oprette en margennote.

CTRL+SKIFT+M

Fortryde den seneste handling.

CTRL+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

CTRL+Y

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Tryk på CTRL+A mere end en gang for at øge omfanget af markeringen.

CTRL+A

Klippe den markerede tekst eller det markerede element.

Ctrl+X

Kopiere den markerede tekst eller det markerede element til Udklipsholder.

CTRL+C

Indsætte indholdet af udklipsholderen

CTRL+V

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Flytte et ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+højre pil

Slette ét tegn til venstre.

TILBAGE

Slette ét tegn til højre.

DELETE

Slette ét ord til venstre.

CTRL+TILBAGE

Slette ét ord til højre.

CTRL+DELETE

Indsætte et linjeskift.

Skift+Enter

Foretage stavekontrol.

F7

Formatere noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fremhæve markeret tekst.

CTRL+SKIFT+H

Indsætte et hyperlink.

CTRL+K

Åbne et hyperlink.

Bemærk: Markøren skal være placeret et sted i den formaterede hyperlinktekst.

ENTER

Anvende eller fjerne fed formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+B

Anvende eller fjerne kursiv formatering fra den markerede tekst.

Ctrl+K

Anvende eller fjerne understregning i den markerede tekst.

Ctrl+U

Anvende eller fjerne gennemstregning i den markerede tekst.

CTRL+BINDESTREG

Anvende eller fjerne hævet skrift i den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+=

Anvende eller fjerne sænket skrift i den markerede tekst.

CTRL+=

Anvende eller fjerne punktopstillingsformatering fra det markerede afsnit.

CTRL+PUNKTUM

Anvende eller fjerne opstilling med tal/bogstaver i den markerede tekst.

CTRL+SKRÅSTREG

Indrykke et afsnit fra venstre.

Alt+Skift+Højre pil

Fjerne afsnitsindrykning fra venstre.

Alt+Skift+Venstre pil

Højrejustere det markerede afsnit.

Ctrl+R

Centrer det markerede afsnit.

Ctrl+E

Venstrejustere det markerede afsnit.

CTRL+L

Anvende en skrifttype på den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+F, PIL OP eller PIL NED

Anvende en skriftstørrelse på den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+P, PIL OP eller PIL NED

Åbne opgaveruden Skrifttype.

CTRL+D

Føje elementer til en side

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte et dokument eller en fil på den aktuelle side.

ALT+I, F

Indsætte et dokument eller en fil som udskrift på den aktuelle side.

ALT+I, O

Vise eller skjule dokumentudskrifter på den aktuelle side (når OneNote køres i tilstanden Stor kontrast)

ALT+SKIFT+P

Indsætte et billede fra en fil.

ALT+I, P, F

Indsætte et billede fra en scanner eller et kamera.

ALT+I, P, S

Indsætte et skærmklip.

Bemærk: OneNote-ikonet skal være aktivt i meddelelsesområdet i højre side af proceslinjen i Windows.

Windows-tasten+S

Indsætte dags dato.

Alt+Skift+D

Indsætte dags dato og klokkeslæt.

Alt+Skift+F

Indsætte aktuelt klokkeslæt.

Alt+Skift+T

Indsætte et linjeskift.

Skift+Enter

Markere noter og objekter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere alle elementer på den aktuelle side.

Tryk på CTRL+A mere end en gang for at øge omfanget af markeringen.

CTRL+A

Annullere den markerede disposition eller side.

ESC

Flytte den markerede note eller det markerede objekt op.

ALT+SKIFT+PIL OP

Flytte den markerede note eller det markerede objekt ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytte den markerede note eller det markerede objekt mod venstre.

ALT+SKIFT+VENSTREPIL

Flytte den markerede note eller det markerede objekt mod højre.

ALT+SKIFT+HØJREPIL

Markere det aktuelle afsnit og dets underafsnit.

CTRL+SKIFT+BINDESTREG

Tilføje eller fjerne mellemrum på siden.

ALT+I, N, derefter trykke på tasten PIL OP eller PIL NED, og tryk derefter på ENTER

Slette den markerede note eller det markerede objekt.

DELETE

Flytte til begyndelsen af linjen.

Home

Flytte til slutningen af linjen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Gå tilbage til den senest besøgte side.

Alt+Venstre pil

Gå fremad til den næste besøgte side.

Alt+Højre pil

Sætte mærke ved noter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Anvende eller fjerne mærket Opgaver.

CTRL+1

Anvende eller fjerne mærket Vigtigt!

CTRL+2

Anvende eller fjerne mærket Spørgsmål.

CTRL+3

Anvende eller fjerne mærket Husk til senere.

CTRL+4

Anvende eller fjerne mærket Definition.

CTRL+5

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

CTRL+6

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

CTRL+7

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

CTRL+8

Anvende eller fjerne et brugerdefineret mærke.

CTRL+9

Fjerne alle notemærker fra de markerede noter.

CTRL+0

Bruge dispositioner

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vise hele niveau 1.

Alt+Skift+1

Udvide til niveau 2.

ALT+SKIFT+2

Udvide til niveau 3.

ALT+SKIFT+3

Udvide til niveau 4.

ALT+SKIFT+4

Udvide til niveau 5.

ALT+SKIFT+5

Udvide til niveau 6.

ALT+SKIFT+6

Udvide til niveau 7.

ALT+SKIFT+7

Udvide til niveau 8.

ALT+SKIFT+8

Udvide til niveau 9.

ALT+SKIFT+9

Udvide alle niveauer.

ALT+SKIFT+0

Vise brødteksten til den markerede overskrift.

ALT+SKIFT+=

Skjule brødteksten til den markerede overskrift.

ALT+SKIFT+BINDESTREG

Øge indrykningen ét niveau.

TAB

Reducere indrykningen ét niveau.

SKIFT+TAB

Angive sprogindstillinger

Bemærk: Hvis du vil ændre skriveretningen for noterne, skal du først aktivere højre mod venstre-sprog i dialogboksen Microsoft Office 2007 Sprogindstillinger.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indstille skriveretningen til venstre mod højre.

CTRL+VENSTRE SKIFT

Indstille skriveretningen til højre mod venstre.

CTRL+HØJRE SKIFT

Øge indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

TAB

Formindske indrykningen ét niveau i tekst skrevet fra højre mod venstre.

Skift+Tab

Organisere og vedligeholde notesbogen

Arbejde med sider og margennoter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Aktivere eller deaktivere visning af hele siden.

F11

Åbne et nyt OneNote-vindue.

Ctrl+M

Åbne et lille OneNote-vindue for at oprette en margennote.

CTRL+SKIFT+M

Udskrive den aktuelle side.

CTRL+P

Tilføje en ny side i slutningen af den markerede sektion.

CTRL+N

Føje en ny underside til den aktuelle sidegruppe.

CTRL+SKIFT+N

Markere alle elementer.

Tryk på CTRL+A flere gange for at øge omfanget af markeringen.

CTRL+A

Markere den aktuelle side.

CTRL+SKIFT+A
Hvis den markerede side er en del af en gruppe, skal du trykke på CTRL+A for at markere alle siderne i gruppen.

Forøge størrelsen på sidefanen.

CTRL+SKIFT+VENSTREPARENTES

Formindske størrelsen på sidefanen.

CTRL+SKIFT+HØJREPARENTES

Flytte den markerede sidefane op.

Alt+Skift+pil op

Flytte den markerede sidefane ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytte indsætningspunktet til sidehovedet.

CTRL+T

Gå til den første side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+PgUp

Gå til den sidste side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+PgDn

Rulle op på den aktuelle side.

PgUp

Rulle ned på den aktuelle side.

PgDn

Rulle til toppen af den aktuelle side.

Ctrl+Home

Rulle til bunden af den aktuelle side.

Ctrl+End

Gå til næste afsnit.

CTRL+PIL NED

Gå til forrige afsnit.

CTRL+PIL OP

Flytte indsætningspunktet op på den aktuelle side eller udvide siden opad.

CTRL+ALT+PIL OP

Flytte indsætningspunktet ned på den aktuelle side eller udvide siden nedad.

CTRL+ALT+PIL NED

Flytte indsætningspunktet mod venstre på den aktuelle side eller udvide siden mod venstre.

CTRL+ALT+VENSTREPIL

Flytte indsætningspunktet mod højre på den aktuelle side eller udvide siden mod højre.

CTRL+ALT+HØJREPIL

Gå til næste notebeholder.

Alt+pil ned

Gå til begyndelsen af linjen.

HOME

Gå til slutningen af linjen.

End

Flytte ét tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte ét tegn til højre.

Højre pil

Gå tilbage til den senest besøgte side.

Alt+Venstre pil

Gå fremad til den næste besøgte side.

Alt+Højre pil

Zoome ind.

ALT+CTRL+PLUSTEGN (på det numeriske tastatur)
– eller –
ALT+CTRL+SKIFT+PLUSTEGN

Zoome ud.

ALT+CTRL+MINUSTEGN (på det numeriske tastatur)
– eller –
ALT+CTRL+SKIFT+BINDESTREG

Gemme ændringerne.

Bemærk: Når OneNote kører, bliver dine noter automatisk gemt, ligegyldigt hvornår du ændrer dem. Det er ikke nødvendigt at gemme noter manuelt.

CTRL+S

Arbejde med notesbøger og sektioner

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette en ny notesbog

ALT+N, N

Oprette en ny sektion.

ALT+N, S

Åbne en sektion.

CTRL+O

Gå til den næste sektion.

Ctrl+Tab

Gå til den forrige sektion.

CTRL+SKIFT+TAB

Gå til den næste side i sektionen.

Ctrl+PgDn

Gå til den forrige side i sektionen.

Ctrl+PgUp

Gå til første side i sektionen.

Alt+Home

Gå til sidste side i sektionen.

Alt+End

Gå til den første side i det synlige sæt sidefaner.

Alt+PgUp

Gå til den sidste side i det synlige sæt sidefaner.

ALT+PGDN

Flytte den aktuelle sektion.

ALT+F, R, V

Søge i noterne

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte indsætningspunktet til boksen Søg.

CTRL+B

Ændre søgeområde.

CTRL+F, TAB, PIL NED

Flytte til det næste søgeresultat under søgning.

ENTER

Dele noter

Dele noter med andre

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Sende de markerede sider via e-mail.

CTRL+SKIFT+E

Starte en direkte delt session.

ALT+S, L, S

Deltage i en delt session.

ALT+S, L, J

Forlade en delt session.

ALT+S, L, L

Dele noter med andre programmer

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Sende de markerede sider via e-mail.

CTRL+SKIFT+E

Sende den markerede side til Microsoft Office Word 2007.

ALT+F, D, W

Oprette en aftale i Microsoft Office Outlook 2007.

ALT+SKIFT+A

Oprette en kontaktperson i Microsoft Office Outlook 2007.

CTRL+SKIFT+C

Oprette en I dag-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

CTRL+SKIFT+1

Oprette en I morgen-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

CTRL+SKIFT+2

Oprette en Denne uge-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

CTRL+SKIFT+3

Oprette en Næste uge-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

CTRL+SKIFT+4

Oprette en Ingen dato-Outlook-opgave fra den aktuelt markerede note.

CTRL+SKIFT+5

Åbne menuen Outlook-opgaver.

ALT+K

Åbne den markerede Outlook-opgave.

CTRL+SKIFT+K

Angive den markerede Outlook-opgave som fuldført.

CTRL+SKIFT+9

Slette den markerede Outlook-opgave.

CTRL+SKIFT+0

Synkronisere ændringer i den aktuelle delte notesbog.

Skift+F9

Synkronisere ændringer i alle delte notesbøger.

F9

Beskytte noter

Beskytte sektioner med adgangskode

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Angive indstillinger for beskyttelse med adgangskode.

ALT+F, S

Låse alle sektioner, der er beskyttet med adgangskode.

CTRL+ALT+L

Markere boksen Angiv adgangskode i dialogboksen Beskyttelse med adgangskode.

ALT+P

Markere boksen Bekræft adgangskoden i dialogboksen Beskyttelse med adgangskode.

ALT+C

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×