Tastaturgenveje i Excel Online

De tastaturgenveje, der er beskrevet i dette emne i Hjælp, er baseret på det danske tastaturlayout. Hvis du bruger et tastatur med et andet layout, kan visse taster være placeret anderledes, og der kan være andre taster på tastaturet.

Hvis du vil have et overblik over hjælp til handicappede i Excel Online, skal du se Hjælp til handicappede i Excel Online.

Hurtige tip til brug af tastaturgenveje med Excel Online

  • Hvis en genvej kræver, at der trykkes på to eller flere taster på samme tid, er tasterne adskilt med et plustegn (+) i dette emne. Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

  • Excel Online kører i din webbrowser, så tastaturgenvejene er anderledes end dem i Excel på computeren. Du skal f.eks. bruge Ctrl+F6 i stedet for F6 for at hoppe ind og ud af kommandoerne. Desuden gælder almindelige genveje som F1 og Ctrl+P for webbrowseren, ikke for Excel Online.

  • Som genvej til kommandoer kan du trykke på Alt+Q for at gå til Fortæl mig det, og skriv derefter den ønskede kommando (kun muligt i redigeringsvisning). Brug pil op og pil ned til at vælge en kommando, og tryk derefter på Enter.

  • Hvis du vil hoppe til en bestemt celle, skal du bruge kommandoen Gå til: tryk på Ctrl+G, skriv cellereferencen (f.eks. B14), og tryk derefter på Enter.

  • Tastaturgenveje i Excel Online minder meget om tastaturgenvejene i Microsoft Excel. Du kan finde en liste over tastaturgenveje i andre versioner af Word under Flere tastaturgenveje i Excel.

  • Hvis du bruger en skærmlæser, skal du se Almindelige opgaver i Excel Online.

Dette er de oftest anvendte genveje for Excel Online.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til en celle

Ctrl+G

Flyt ned

PgDn eller Pil ned

Flyt op

PgUp eller Pil op

Udskrive

Ctrl+P

Kopiere

Ctrl+C

Sætte ind

Ctrl+V

Klippe

Ctrl+X

Fortryde

Ctrl+Z

Lukke projektmappen

Ctrl+W

Søge

Ctrl+F

Fed skrift

Ctrl+F

Åbne genvejsmenuen

  • Windows-tastatur: Windows-tast+F10. Windows-tasten sidder mellem den venstre Alt-taste og den venstre Ctrl-tast

  • Andet tastatur: Skift+F10

Fortæl mig det

Alt+Q

Søge

Ctrl+F eller Skift+F3

Gentage søgning nedad

Skift+F4

Gentage søgning opad

Ctrl+Skift+F4

Hvis et regneark åbnes i Excel Online-læsevisning, fungerer redigeringskommandoerne ikke. Hvis du vil skifte til redigeringstilstand, skal du flytte fokus ud af regnearket ved at trykke på F6 eller Ctrl+F6 og derefter bruge tabulatortasten til at gå til listen Rediger projektmappe. Tryk på mellemrumstasten, tryk på pil ned, og vælg derefter Rediger i Excel Online.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte mellem indhold i bånd eller projektmappe

Ctrl+F6

Flytte til en anden båndfane

Tabulatortasten og derefter Enter

Flytte mellem kommandoer på et bånd

Tab

Udføre den valgte kommando på båndet

Enter

Gå til begyndelsen af en række

Home

Gå til celle A1

Ctrl+Home

Gå til den sidste celle i anvendt område

Ctrl+End

Flytte et skærmbillede ned

PgDn

Flytte et skærmbillede op

Page Up

Flytte fra top til bund (eller fremad gennem markering) i et markeret område

Enter

Flytte fra bund til top (eller tilbage gennem markering) i et markeret område

Skift+Enter

Flytte fremad gennem en række (eller nedad i markering af en enkelt kolonne) i et markeret område

Tab

Flytte tilbage gennem en række (eller opad i markering af en enkelt kolonne) i et markeret område

Skift+Tab

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

En celle op

Pil op eller Shift+Enter

En celle ned

Pil ned eller Enter

En celle til højre

Højre pil eller Tab

En celle til venstre

Venstre pil eller Shift+Tab

Gå til A1

Ctrl+Home

Sidste celle i anvendt område

Ctrl+End

Flytte et skærmbillede ned

PgDn

Flytte en blok med rækker op

PgUp

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Menuen Åbn/rul ned

Alt+Pil ned

Rul op

Alt+Pil op

Følge hyperlink

Ctrl+Enter

Åbne kommentarruden

Skift+F2

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Vælge et område af celler

Skift+piletaster

Markere en hel kolonne

Ctrl+MELLEMRUM

Markere en hel række

Skift+MELLEMRUM

Gå til starten af rækken

Skift+Home

Flytte celleblokke opad i aktuel kolonne

Shift+Page Up

Flytte celleblokke nedad i aktuel kolonne

Shift+Page Down

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fra top til bund (eller fremad gennem markering)

Enter

Fra bund til top (eller bagud gennem markering)

Skift+Enter

Fremad gennem en række (eller nedad i markering af enkelt kolonne)

Tab

Tilbage gennem en række (eller opad i markering af enkelt kolonne)

Skift+Tabulatortast

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Beregne projektmappe (opdatere)

F9

Fuld beregning

Ctrl+Skift+Alt+F9

Opdatere eksterne data

Alt+F5

Opdatere alle eksterne data

Ctrl+Alt+F5

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Klippe

Ctrl+X

Kopiere

Ctrl+C

Sætte ind

Ctrl+V

Fortryde

Ctrl+Z

Annullere Fortryd

Ctrl+Y

Starte på en ny linje i samme celle

Alt+Enter

Indsætte link

Ctrl+I

Indsætte tabel

Ctrl+L

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Udføre celleindtastning og markere den nedenstående celle

Enter

Udføre celleindtastning og markere den ovenstående celle

Skift+Enter

Udføre celleindtastning og markere den næste celle i rækken

Tabulatortast

Udføre celleindtastning og markere den forrige celle i rækken

Skift+Tabulatortast

Annullere celleindtastning

Esc

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Redigere markeret celle

F2

Rydde markeret celle

Slet

Rydde markeret celle og starte redigering

Tilbage

Flytte et tegn til højre

Højre pil

Flytte et tegn til venstre

Venstre pil

Flytte et ord til højre

Ctrl+højre pil

Flytte et ord til venstre

Ctrl+venstre pil

Gå til starten af cellens data

Home

Gå til slutningen af cellens data

End

Markere til højre for et tegn

Skift+højre pil

Markere til venstre for et tegn

Skift+venstre pil

Markere til højre for et ord

Skift+Ctrl+højre pil

Markere til venstre for et ord

Skift+Ctrl+venstre pil

Markere starten af cellens data

Skift+Home

Markere slutningen af cellens data

Skift+End

Kopiere

Ctrl+C

Klippe

Ctrl+X

Sætte ind

Ctrl+V

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Fed skrift

Ctrl+F

Kursiv

Ctrl+K

Understregning

Ctrl+U

Flere tastaturgenveje i Excel

Tastaturgenvejene i Excel Online minder meget om tastaturgenvejene i Microsoft Excel. De tastaturgenveje, der vises i denne artikel, er til de mest almindelige opgaver i Excel Online. Hvis du vil se en liste over tastaturgenveje i Excel-programmet på computeren, skal du se:

Almindelige opgaver i Excel Online

I følgende artikler kan du se, hvordan du udfører bestemte opgaver i Excel Online:

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!