Tastaturgenveje i Excel 2016 til Mac

Dette emne indeholder alle tastaturgenveje til Excel 2016 til Mac. Tastaturgenveje giver dig mulighed for hurtigt at udføre kommandoer og funktioner uden at bruge en mus. Mange af genvejene, der bruge Ctrl-tasten på et Windows-tastatur, fungerer også med Ctrl-tasten i Excel 2016 til Mac. Men det gælder ikke dem alle. Genvejene i denne artikel henviser til et amerikansk tastaturlayout. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

Bemærkninger: 

 • Hvis en genvej kræver, at der trykkes på to eller flere taster på samme tid, er tasterne adskilt med et plustegn (+) i dette emne. Hvis du skal trykke på én tast umiddelbart efter en anden, er tasterne adskilt med et komma (,).

 • Indstillingerne i nogle versioner af Mac-operativsystemet (OS) og nogle hjælpeprogrammer kan konflikte med tastaturgenveje og funktionstasthandlinger i Office 2016 til Mac. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer tastetildelingen af en genvejstast ved at se Mac Hjælp for din version af Mac-operativsystemet (OS) eller ved at se dit hjælpeprogram. Læs også Genvejskonflikter senere i dette emne.

 • Dette emne forudsætter, at JAWS-brugere har deaktiveret menuen med det virtuelle bånd.

I dette emne

Ofte benyttede genveje

Denne tabel viser de oftest benyttede tastaturgenveje i Excel 2016 til Mac.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Sætte ind

KOMMANDO + V
eller
Control + V

Kopiere

Indsætte et nyt ark. ** KOMMANDO + C
eller
Ctrl+C

Rydde

DELETE

Gemme

KOMMANDO + S
eller
Control + S

Fortryde

KOMMANDO + Z
eller
Control + Z

Annullere Fortryd

KOMMANDO + Y eller

Ctrl + Y eller
KOMMANDO + Shift+ Z

Klippe

KOMMANDO + X
eller
Control + X

Bruge fed skrift

KOMMANDO + B
eller
Ctrl+ B

Udskrive

KOMMANDO + P
eller
Control + P

Åbne Visual Basic

Alternativ + F11

Udfylde nedad

KOMMANDO + D
eller
Control + D

Udfylde til højre

KOMMANDO + R
eller
Control + R

Indsætte celler

Control + Shift + =

Slette celler

KOMMANDO + bindestreg
eller
Control + bindestreg

Beregne alle åbne projektmapper

KOMMANDO + =
eller
F9

Lukke vindue

KOMMANDO + W
eller
Control + W

Afslutte Excel

KOMMANDO + Q

Vise dialogboksen Gå til

Ctrl + G
eller
F5

Vise dialogboksen Formatér celler

KOMMANDO + 1
eller
Control + 1

Vise dialogboksen Erstat

Ctrl + H
eller
KOMMANDO + Shift + H

indsætte speciel

KOMMANDO + Control + V
eller
Control + Option + V
eller
KOMMANDO Option + V

Understrege

KOMMANDO + U

Bruge kursiv skrift

KOMMANDO + I
eller
Control + I

Ny tom projektmappe

KOMMANDO + N
eller
Control + N

Ny projektmappe fra skabelon

KOMMANDO + Shift + P

Åbne dialogboksen Gem som

KOMMANDO + Shift + S
eller
F12

Vise vinduet Hjælp

F1
eller
KOMMANDO + /

Vælge alle

KOMMANDO + A
eller
KOMMANDO + Shift + mellemrumstast

Tilføje eller fjerne et filter

KOMMANDO + Shift + F
eller
Control + Shift + L

Minimere eller maksimere båndfanerne

KOMMANDO + Option + R

Åbne dialogboksen Åbn

KOMMANDO + O
eller
Control + O

Foretage stavekontrol

F7

Åbne synonymordbogen

Shift + F7

Vise Formelbygger

Shift + F3

Åbne dialogboksen Definer navn

KOMMANDO + F3

Åbne dialogboksen Opret navne

KOMMANDO + Shift + F3

Indsætte et nyt ark*

Shift + F11

Udskrive

KOMMANDO + P eller CTRL + P

Vis udskrift

KOMMANDO + P eller CTRL + P

Introduktion

Mange tastaturer tildeler særlige funktioner til funktionstaster som standard. For at bruge funktionstasten til andre formål skal du trykke på Fn+funktionstasten. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer og bruger funktionstaster uden at skulle trykke på Fn i Brug genveje med funktionstaster.

Genvejskonflikter

Nogle Windows-tastaturgenveje er i konflikt med de tilsvarende standardtastaturgenveje for Mac OS. Dette emne markerer disse genveje med en stjerne (*). For at bruge disse genveje skal du muligvis ændre dine indstillinger for Mac-tastaturet for at ændre Vis skrivebordsgenvej for tasten.

Ændr systemindstillinger for tastaturgenveje med musen
 1. 1. På menuen Apple skal du trykke på Systemindstillinger.

 2. Tryk på Tastatur.

 3. På fanerne skal du trykke på Genveje.

 4. Klik på Kommandobro.

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for den tastaturgenvej, du vil bruge.

Hvis du vil udføre denne funktion udelukkende ved hjælp af tastaturet, skal du se Hjælp til handicappede i Office 2016 til Mac.

Arbejd i vinduer og dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvide eller minimere båndet

KOMMANDO + Option + R

Skifte til visning med fuld skærm

KOMMANDO + Ctrl + F

Skifte til det næste program

KOMMANDO + Tab

Skifte til det forrige program

KOMMANDO + Shift + Tab

Lukke det aktive projektmappevindue

KOMMANDO + W

Kopiér billedet på skærmen, og gem det i en
skærmbilledfil på skrivebordet.

KOMMANDO + Shift + 3

Minimere det aktive vindue

Ctrl+F9

Maksimere eller gendanne det aktive vindue

Ctrl + F10 eller

KOMMANDO + F10

Skjul Excel.

KOMMANDO +H

Gå til næste felt, indstilling, kontrolelement eller kommando

Tabulator

Gå til forrige felt, indstilling, kontrolelement eller kommando

Skift + Tab

Afslutte eb dialogboks eller annullere en handling

Esc

Udføre handlingen for standardkommandoknappen (knappen med den fede kontur, ofte OK-knappen)

Enter

Annullere kommandoen og lukke

Esc

Flytte og rulle i et ark eller en projektmappe

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå en celle op, ned, til venstre eller til højre

En piletast

Gå til kanten af det aktuelle dataområde

KOMMANDO + piletast

Gå til begyndelsen af en række

HOME

Gå til begyndelsen af arket

Control + Home

Gå til den sidste celle, som er i brug i arket

Control + End

Flytte et skærmbillede ned

Page Down
på en MacBook, tryk på Fn + pil ned

Flytte et skærmbillede op

Page Up
På en MacBook, tryk på Fn + pil op

Gå ét skærmbillede til højre

Option + Page Down

Gå ét skærmbillede til venstre

OPTION + Page Up

Gå til næste ark i projektmappen

Control + Page Down
eller
Option + Pil ned

Gå til det forrige ark i projektmappen

Control + Page Down
eller
Option + Venstre pil

Rulle for at få vist den aktive celle

Control + Delete

Vise dialogboksen Gå til

Ctrl + G

Vise dialogboksen Søg

Ctrl+F
eller
Skift+F5

Gå til søgning (i en celle, eller når en celle er markeret)

KOMMANDO + F

Gå mellem ulåste celler i et beskyttet ark

TAB

Indtaste data i et ark

Hvis du vil

Skal du trykke på

Redigere den markerede tekst

F2

Udføre en celleindtastning og gå fremad i markeringen

ENTER

Starte på en ny linje i samme celle

Control + Option + Enter

Udfylde det valgte celleområde med den tekst, som du indtaster

KOMMANDO + Retur
eller
Ctrl + Retur

Udføre en celleindtastning og gå opad i markeringen

Shift +Enter

Udføre en celleindtastning og gå til højre i markeringen

TAB

Udføre en celleindtastning og gå til venstre i markeringen

Shift + Tab

Annullere en celleindtastning

ESC

Slette tegnet til venstre for indsættelsespunktet eller slette det markerede

DELETE

Slette tegnet til højre for indsætningspunktet eller slette markeringen
Bemærk: Nogle mindre tastaturer har ikke denne tast

Delete

Slette tekst til slutningen af linjen
Bemærk: Nogle mindre tastaturer har ikke denne tast

Control + Delete

Gå ét tegn op, ned, til venstre eller til højre

En piletast

Gå til begyndelsen af linjen

HOME

Indsætte en kommentar

Shift+F2

Åbne og redigere en cellekommentar

Shift+F2

Udfylde nedad

Control + D
eller

KOMMANDO + D

Udfylde til højre

Control + R
eller

KOMMANDO + R

Definere et navn

Control + L

Arbejd i cellerne eller formellinjen

Hvis du vil

Skal du trykke på

Redigere den markerede tekst

F2

Redigere den aktive celle og derefter fjerne den eller slette de foregående tegn i den aktive celle, efterhånden som du redigerer celleindhold

DELETE

Udføre en celleindtastning

ENTER

Indtaste en formel som en matrixformel

KOMMANDO + Shift + Retur eller
Ctrl + Shift + Retur

Annullere en indtastning i cellen eller på formellinjen

ESC

Vise formelbyggeren, når du har skrevet et gyldigt funktionsnavn i en formel

Control + A

Indsætte et link

KOMMANDO + K
eller
Ctrl + K

Redigere den aktive celle og placere indsættelsespunktet i slutningen af linjen

Control + U

Åbne Formelbygger

Shift + F3

Beregne det aktive ark

Shift + F9

Vise en genvejsmenu

Shift + F10

Starte en formel

=

Skifte formlens referencetype mellem absolut, relativ og blandet

KOMMANDO + T
eller
F4

Indsætte formlen AutoSum

KOMMANDO + Shift + T

Angive datoen

Control + semikolon (;)

Angive klokkeslættet

KOMMANDO + semikolon (;)

Kopiere værdien fra cellen oven over den aktive celle til cellen eller formellinjen

Control + Shift + Tommemærke (")

Skifte mellem visning af celleværdier og visning af celleformler

Control + Accent grave (`)

Kopiere en formel fra cellen oven over den aktive celle ind i cellen eller formellinjen

Control + Apostrof (')

Vise listen Autofuldførelse

Control + Option + Pil ned

Definere et navn

Control + L

Åbne ruden Smarte opslag

Ctrl + Alternativ + KOMMANDO + L

Formater og rediger data

Hvis du vil

Skal du trykke på

Redigere den markerede tekst

F2

Oprette tabeller i en database

KOMMANDO + T
eller
Ctrl + T

Indsætte et linjeskift i en celle

KOMMANDO + Alternativ + Retur eller
Ctrl + Alternativ + Retur

Indsætte et specialtegn, f.eks. symboler, inklusive emoji

Ctrl + KOMMANDO + Mellemrum

Øge skriftstørrelsen

KOMMANDO + Shift + <

Mindske skriftstørrelsen

KOMMANDO + Shift + <

Justere midten

KOMMANDO + E

Juster til venstre

KOMMANDO + L

Vise dialogboksen Rediger celletypografi

KOMMANDO + Shift + L

Vise dialogboksen Formatér celler

KOMMANDO + 1

Anvende standardformatet for tal

Control + Shift + ~

Anvende valutaformatet med to decimaler (negative tal vises i rød parentes)

Control + Shift + $

Anvende procentformatet uden decimalpladser

Control + Shift + %

Anvende eksponentielt talformat med to decimalpladser

Control + Shift + ^

Anvende datoformatet med dag, måned og år

Control + Shift + #

Anvende klokkeslætsformatet med timer og minutter og angive AM eller PM.

Control + Shift + @

Anvende talformatet med to decimalpladser, tusindtalsseparator og minustegn (-) for negative værdier

Control + Shift + !

Anvende konturkanten rundt om de markerede celler

KOMMANDO + Option + Nul

Tilføje en konturkant til højre for markeringen

KOMMANDO + Option + Højrepil

Tilføje en konturkant til venstre for markeringen

KOMMANDO + Option + Venstrepil

Tilføje en konturkant til toppen af markeringen

KOMMANDO + Option + Pil op

Tilføje en konturkant til bunden af markeringen

KOMMANDO + Option + Pil ned

Fjerne konturkanter

KOMMANDO + Option + Bindestreg

Anvende eller fjerne fed skrift

KOMMANDO + B

Anvende eller fjerne kursiv

KOMMANDO + I

Anvende eller fjerne understregning

KOMMANDO + U

Anvende eller fjerne formateringen Gennemstreget

KOMMANDO + Shift + X

Skjule en kolonne

KOMMANDO + )
eller
Ctrl + )

Vise en kolonne

KOMMANDO + Shift + )
eller
Ctrl + Shift + )

Skjule en række

KOMMANDO + (
eller
Ctrl + (

Få vist en skjult række igen

KOMMANDO + Shift + (
eller
Ctrl + Shift + (

Redigere den aktive celle

Control + U

Annullere en indtastning i cellen eller på formellinjen

ESC

Redigere den aktive celle og derefter fjerne den eller slette de foregående tegn i den aktive celle, efterhånden som du redigerer celleindhold

DELETE

Indsætte tekst i den aktive celle

KOMMANDO + V

Udføre en celleindtastning

ENTER

Give markerede celler den aktuelle celles indtastning

KOMMANDO + Retur eller
Ctrl + Retur

Indtaste en formel som en matrixformel

KOMMANDO + Shift + Retur eller
Ctrl + Shift + Retur

Vise formelbyggeren, når du har skrevet et gyldigt funktionsnavn i en formel

Control + A

Markere celler, kolonner eller rækker

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvide markeringen med én celle

Shift + piletast

Udvide markeringen til den sidste celle, der ikke er tom,
i samme kolonne eller række som den aktive celle

KOMMANDO + Shift + piletast

Udvide markeringen til starten af rækken

Shift+Home

Udvide markeringen til starten af arket

Control + Shift + Home

Udvide markeringen til den sidste celle, der bruges
på arket (nederste højre hjørne)

Control + Shift + End

Markere hele kolonnen

Control + Mellemrum

Markere hele rækken

Shift + Mellemrum

Markere hele arket

KOMMANDO + A

Kun vælge synlige celler

KOMMANDO + Shift + * (stjerne)

Kun markere den aktive celle, når flere celler markeres

Shift + Delete

Udvide markeringen med ét skærmbillede nedad

Shift+Page Down

Udvide markeringen med ét skærmbillede opad

Shift+Page Up

Skifte mellem at skjule objekter, vise objekter
og vise pladsholdere for objekter

Crtl + 6

Aktivere muligheden for at udvide en markering
ved hjælp af piletasterne

F8

Føje et andet celleområde til markeringen

Shift + F8

Vælge den aktuelle matrix, hvilket er matrixen som
den aktive celle tilhører

Control + /

Markere en række, der ikke svarer til værdien
i den aktive celle i den pågældende række.
Du skal markere rækken startende med den aktive celle.

Control + \

Kun vælge de celler, der henvises direkte til i formler i markeringen

Control + Shift + [

Markere alle celler, der direkte eller indirekte henvises til i formler i markeringen

Control + Shift + {

Vælg kun celler med formler, der henviser direkte til den aktive celle

Control + ]

Vælg alle celler med formler, der henviser direkte eller indirekte til den aktive celle

Control + Shift + }

Arbejd med en markering

Hvis du vil

Skal du trykke på

Kopiere

KOMMANDO + C
eller
Control + V

Sætte ind

KOMMANDO + V
eller
Control + V

Klippe

KOMMANDO + X
eller
Control + X

Rydde

DELETE

Slette markeringen

Control + Bindestreg

Fortryde den seneste handling

KOMMANDO + Z

Skjule en kolonne

KOMMANDO + )
eller
Ctrl + )

Vise en kolonne

KOMMANDO + Shift + )
eller
Ctrl + Shift + )

Skjule en række

KOMMANDO + (
eller
Ctrl + (

Få vist en skjult række igen

KOMMANDO + Shift + (
eller
Ctrl + Shift + (

Gå fra top til bund i det markerede område (ned) *

ENTER

Gå fra bund til top i det markerede område (op) *

Shift +Enter

Gå fra venstre mod højre i det markerede område
eller flytte en celle ned, hvis der kun er markeret én kolonne

TAB

Gå fra højre mod venstre i det markerede område
eller flytte én celle op, hvis der kun er markeret én kolonne

Shift + Tab

Flytte med uret til det næste hjørne af markeringen

Control + Punktum

Gruppere de markerede celler

KOMMANDO + Shift + K

Opdele de markerede celler

KOMMANDO + Skift + J

* Disse genveje kan bevæge sig i en anden retning end op eller ned. Hvis du vil ændre retningen af disse genveje ved hjælp af musen, skal du på menuen Excel klikke på Indstillinger, klikke på Rediger og derefter under Flyt markeringen efter tryk på Retur vælge den retning, du vil flytte.

Brug diagrammer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte et nyt diagramark.*

F11

Gå igennem markeringen af diagramobjekter

En piletast

Sortere, filtrere og bruge pivottabeller

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Sortér

KOMMANDO + Shift + R

Tilføje eller fjerne et filter

KOMMANDO + Shift + F
eller
Control + Shift + L

Vise listen Filter eller siden Pivottabel
med pop op-menuen for den valgte celle

Alt + pil ned

Markere data

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise eller skjule dispositionssymboler

Control + 8

Skjule de markerede rækker

Control + 9

Få vist de markerede rækker

Control+Skift+parentes begynd (()

Skjule de markerede kolonner

Control + Nul

Få vist de markerede kolonner

Control+Skift+parentes slut ())

Brug genveje med funktionstaster

Excel 2016 til Mac anvender funktionstasterne til almindelige kommandoer, herunder Kopiér og Sæt ind. Du kan ændre dine Apple-systemindstillinger for at få hurtig adgang til disse genveje, så du ikke behøver at trykke på Fn-tasten, hver gang du bruger en genvej med en funktionstast

Bemærk: Ændring af systemindstillinger for funktionstaster påvirker, hvordan funktionstasterne fungerer på din Mac, ikke kun i Excel. Efter ændring af denne indstilling kan du stadig udføre de særlige funktioner, der er trykt på en funktionstast. Du skal blot trykke på Fn-tasten. Hvis du f.eks. vil bruge tasten F12 til at ændre din lydstyrke, skal du trykke på Fn+F12.

Hvis en funktionstast ikke fungerer, som du forventer det, skal du trykke på Fn-tasten foruden funktionstasten. Hvis du ikke vil trykke på Fn-tasten hver gang, kan du ændre dine Apple-systemindstillinger:

Ændr indstillinger af funktionstast med musen
 1. I menuen Apple skal du trykke på Systemindstillinger.

 2. Vælg Tastatur.

 3. På fanen Tastatur skal du markere afkrydsningsfeltet for Brug alle tasterne F1, F2 osv. som almindelige funktionstaster.

Hvis du er nødt til at udføre denne procedure udelukkende ved hjælp af tastaturet, skal du se Hjælp til handicappede i Office 2016 til Mac.

Den følgende tabel angiver genveje for funktionstaster til Excel 2016 til Mac

Hvis du vil

Skal du trykke på

Vise vinduet Hjælp

F1

Redigere den markerede tekst

F2

Indsætte eller redigere en cellekommentar

Skift + F2

Åbne dialogboksen Gem

Option+F2

Åbne Formelgenerator

Skift+F3

Åbne dialogboksen Definer navn

KOMMANDO + F3

Lukke

KOMMANDO + F4

Vise dialogboksen Gå til

F5

Vise dialogboksen Søg

Skift + F5

Gå til dialogboksen Søg i ark

Control + F5

Foretage stavekontrol

F7

Åbne synonymordbogen

Skift + F7 eller CTRL + Option + KOMMANDO + R

Udvide det markerede område

F8

Føje til markeringen

Skift + F8

Vise dialogboksen Makro

Option + F8

Beregne alle åbne projektmapper

F9

Beregne det aktive ark

Skift + F9

Minimere det aktive vindue

Control + F9

Vise en genvejsmenu eller "højreklikke" på en menu

Skift + F10

Maksimere eller gendanne det aktive vindue

Control + F10 eller KOMMANDO + F10

Indsætte et nyt diagramark.*

F11

Indsætte et nyt ark*

Skift + F11

Indsætte et Excel 4.0-makroark

KOMMANDO + F11

Åbne Visual Basic

Option + F11

Vise dialogboksen Gem som

F12

Vise dialogboksen Åbn

KOMMANDO + F12

Relaterede oplysninger

Tilgængelighed i Excel 2016 til Mac

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×