Tastaturgenveje i Business Contact Manager

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

En tastaturgenvej er en hvilken som helst kombination af tastetryk, der kan bruges til at udføre en opgave, som ellers ville kræve en mus eller et andet pegeredskab.

I denne artikel beskrives de vigtigste tastaturgenveje, der er tilgængelige på båndet og arbejdsområder i Business Contact Manager til Outlook. Du kan også finde en liste over genveje til nogle af de vigtigste opgaver, du kan udføre i Business Contact Manager til Outlook.

Bemærkninger: 

  • Noget af det, der står i dette emne, gælder ikke for alle sprog.

  • Du kan udskrive dette emne, når du få vist et Hjælp-emne på din computer, ved at trykke på tabulatortasten for at vælge Vis alt øverst i emnet, trykke på Enter og derefter trykke på Ctrl+P.

Denne artikel indeholder

Grundlæggende navigation

Grundlæggende opgaver

Navigation på båndet

Tastaturgenveje under fanen Filer

Tastaturgenveje under fanen Startside

Tastaturgenveje under fanen Vis

Tastaturgenveje under fanen Rapporter

Tastaturgenveje under fanen Gadgets

Business Contact Manager-tastaturgenveje i Outlook

Grundlæggende navigation

Mange af tastaturgenvejene i Business Contact Manager til Outlook er lig med de genvejstaster i Outlook, der er beskrevet i genvejstaster i Outlook.

Du kan f.eks. trykke på Alt for at få vist alle de Alt+-tastaturgenveje, der er tilgængelige i et vindue. Når genvejene vises, kan du trykke på genvejstasten uden at trykke på Alt igen.

Brug følgende genveje for at komme i gang:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til Business Contact Manager til Outlook.

Ctrl+9

Skifte til Post.

Ctrl+1

Skifte til Mappeliste i navigationsruden.

Ctrl+6

Flytte rundt i området i det valgte vindue eller i det arbejdsområde, der er fremhævet.

Piletaster

Åbne en fremhævet mappe eller post.

Enter eller mellemrumstasten

Flytte mellem navigationsruden, arbejdsområde, gadget s og deres menuindstillinger, listeruden, søgefeltet og læseruden.

Tab

Flytte bagud mellem navigationsruden, arbejdsområdet, gadgets, listeruden, søgefeltet og læseruden.

Ctrl+Skift+Tab eller Skift+Tab

Gå til fanen Startside på båndet.

Alt+S

Gå til fanen Filer på båndet.

Alt+F

Gå til fanen Vis på båndet.

Alt+U

Gå til fanen Rapporter på båndet.

Alt+R

Gå til fanen Gadgets på båndet.

Alt+G

Toppen af siden

Grundlæggende opgaver

Dette afsnit beskrives tastaturgenvejene til nogle af de mest almindelige opgaver, du skal udføre i Business Contact Manager til Outlook. I følgende afsnit beskrives tastaturgenvejene, på båndet og i hver arbejdsområde mere detaljeret.

Hvis du vil:

Skal du trykke på

Oprette en ny firmapost

Alt+NA (Nyt firma)

Åbne en eksisterende firmapost

I navigationsruden skal du klikke på pil ned til arbejdsområdet Administration af kontaktpersoner, trykke på tabulatortasten til fanen Firmaer, trykke på Enter, trykke på tabulatortasten, trykke på pil ned til firmaet og derefter trykke på mellemrumstasten eller Enter

Oprette en ny forretningskontaktpersonpost

Alt+NB (Ny forretningskontaktperson)

Åbne en eksisterende forretningskontaktpersonpost

I navigationsruden skal du klikke på pil ned til arbejdsområdet Administration af kontaktpersoner, trykke på tabulatortasten til fanen Forretningskontaktpersoner, trykke på Enter, trykke på tabulatortasten, trykke på pil ned til kontaktpersonen og derefter trykke på mellemrumstasten eller Enter

Sende en e-mail til en fremhævet post

Alt+E (E-mail)

Oprette en ny salgsmulighedspost

Alt+NO (Ny salgsmulighed)

Åbne en eksisterende salgsmulighedspost

I navigationsruden skal du klikke på pil ned til arbejdsområdet Salg, trykke på tabulatortasten til fanen Salgsmuligheder, trykke på Enter, trykke på tabulatortasten, trykke på pil ned til posten og derefter trykke på mellemrumstasten eller Enter

Oprette en ny marketingaktivitetspost

Alt+MA (Marketingaktivitet), derefter klikke på pil ned til den type aktivitet, du vil starte

Åbne en eksisterende marketingaktivitetspost

I navigationsruden skal du klikke på pil ned til arbejdsområdet Marketing, trykke på tabulatortasten til fanen med den post, du vil åbne, trykke på Enter, trykke på tabulatortasten, trykke på pil ned til posten og derefter trykke på mellemrumstasten eller Enter

Oprette en ny forretningsprojektpost

Alt+NP (Nyt forretningsprojekt)

Åbne en eksisterende forretningsprojektpost

I navigationsruden skal du klikke på pil ned til arbejdsområdet Projektstyring, trykke på tabulatortasten til fanen Forretningsprojekter, trykke på Enter, trykke på tabulatortasten, trykke på pil ned til posten og derefter trykke på mellemrumstasten eller Enter

Oprette en ny projektopgavepost

Alt+NT (Ny projektopgave)

Åbne en eksisterende projektopgavepost

I navigationsruden skal du klikke på pil ned til arbejdsområdet Projektstyring, trykke på tabulatortasten til fanen Projektopgaver, trykke på Enter, trykke på tabulatortasten, trykke på pil ned til posten og derefter trykke på mellemrumstasten eller Enter

Knytte et dokument eller en anden fil til en post

Alt+BR (Link til post)

Toppen af siden

Navigation på båndet

Du kan flytte rundt på båndet ved hjælp af en række forskellige tastaturgenveje. Brug følgende tabel til at komme i gang. Bemærk, at F10 fungerer som Alt og kan bruges i stedet for, hvis du foretrækker det.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere den aktive fane og få vist genvejsmenuen.

Alt (eller F10)

Skifte mellem faner.

Alt+pil højre eller pil venstre

Skifte mellem grupper af knapper under den markerede fane.

Ctrl+pil højre eller pil venstre

Der vises forskellige tastaturgenveje på båndet, afhængigt af det arbejdsområde, du bruger, og den fane, du er under.

Toppen af siden

Tastaturgenveje under fanen Filer

Tryk først på Alt+F for at åbne fanen Filer. Tryk på Alt+B for at åbne indstillingerne for Business Contact Manager.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne fanen Filer for indstillingerne for Business Contact Manager.

Alt+F (Filer), derefter Alt+B (Business Contact Manager)

Åbne menuen for at importere forretningsdata, kontaktpersoner eller data fra et andet program eller for at eksportere forretningsdataene.

Alt+I (Importér og Eksportér), derefter pil ned til den indstilling, du vil bruge

Åbne menuen for at sikkerhedskopiere databasen eller gendanne den.

Alt+B (Sikkerhedskopiér og gendan), derefter pil ned til den indstilling, du vil bruge

Åbne menuen for at tilpasse posttyper, listedata, kriterier for kundeemneresultater, salgsfaser og salgsaktiviteter eller felter under Visitkort.

Alt+C (Tilpas), derefter pil ned til den indstilling, du vil bruge

Konfigurerer funktionen til sammenkædning og sporing for e-mails fra kontaktpersoner.

Alt+T (Administrer sammenkædning og sporing)

Konfigurere forretningskontaktpersonerne, så de er tilgængelige over internettet, eller standse synkroniseringen af kontaktpersoner.

Alt+M (Synkroniser), derefter pil ned til den indstilling, du vil bruge

Åbn listen Administrer databaser for at konfigurere, oprette forbindelse til eller fjerne en Business Contact Manager-database.

Alt+D (Administrer databaser), derefter pil ned til den indstilling, du vil bruge

Konfigurere databasen, så andre brugere kan arbejde med dataene.

Alt+S (Administrer deling), derefter pil ned til den indstilling, du vil bruge

Ændre den måde, du arbejder med en offlinedatabase på. Denne knap er kun tilgængelig, når du har oprettet en offlinekopi af en delt database.

Alt+= (Offline), derefter pil ned til den indstilling, du vil bruge

Starte eller standse logføringstjenesten, som kan give nyttige oplysninger, når der opstår fejl.

Alt+L (Start/Stop logføring), derefter pil ned til den indstilling, du vil bruge

Deaktivere Business Contact Manager til Outlook.

Alt+X (Deaktiver)

Toppen af siden

Tastaturgenveje under fanen Startside

Hvis du vil vælge et bestemt arbejdsområde, skal du bruge piletasterne til at navigere til mappen i navigationsruden og derefter trykke på Enter eller mellemrumstasten.

I området kontaktpersoner:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny Konto.

Alt+NA (Nyt firma)

Oprette en ny forretningskontakt.

Alt+NB (Ny forretningskontaktperson)

Oprette et nyt element.

Alt+I (Nye elementer), derefter pil ned til den type element, du vil oprette

Sende en e-mail til de poster, der er fremhævet i listeruden.

Alt+E (E-mail)

Medtage de poster, der er fremhævet i listeruden i en brevfletning

Alt+RG (Brevfletning)

Oprette en markedsføringsaktivitet rettet mod de poster, der er fremhævet i ruden.

Alt+MA (Marketingaktivitet), derefter pil ned til den type aktivitet, du vil oprette

Oprette et Outlook-element, der er knyttet til de poster, der er fremhævet i listeruden.

Alt+MO (Flere), derefter pil ned til den type element, du vil oprette

Tildele de fremhævede poster i listeruden til en databasebruger.

Alt+AT (Tildel til), derefter pil ned til det brugernavn, du vil bruge

Knytte de fremhævede poster i listeruden til et nyt eller eksisterende firma eller forretningskontaktperson.

Alt+CL (Opret sammenkædet forretningskontaktperson), derefter pil ned til den type post, du vil knytte til de fremhævede poster.

Redigere et felt samtidigt i de fremhævede poster i listeruden.

Alt+BE (Masseredigering)

Konvertere de fremhævede poster i listeruden til en anden posttype.

Alt+CT (Konvertér til), derefter pil ned til den type post, du vil konvertere posterne til

Slette de fremhævede poster i listeruden.

Alt+D (Slet)

Oprette en forretningsnote post, der er sammenkædet med de fremhævede poster i ruden.

Alt+BN (Forretningsnote)

Oprette en Salgsmulighedspost, der er sammenkædet med de fremhævede poster i ruden.

Alt+O (Salgsmulighed)

Oprette en element i kommunikationsoversigt, der er sammenkædet med de fremhævede poster i ruden.

Alt+MH (Flere), derefter pil ned til den type oversigtselement, du vil oprette

Kategorisere de fremhævede poster i listeruden.

Alt+G (Kategoriser), derefter pil ned til den kategori, du vil bruge

Markere de fremhævede poster i listeruden til opfølgning.

Alt+U (Opfølgning), derefter pil ned til tidsrammen for opfølgning

I arbejdsområdet Salg:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny post med et kundeemne.

Alt+NL (Nyt kundeemne)

Oprette en ny Salgsmulighed post.

Alt+NO (Ny salgsmulighed)

Oprette et nyt element.

Alt+I (Nye elementer), derefter pil ned til den type element, du vil oprette

Sende en e-mail til de poster, der er fremhævet i listeruden.

Alt+E (E-mail)

Oprette en mødeindkaldelse til de poster, der er fremhævet i listeruden.

Alt+MR (Mødeindkaldelse)

Medtage de poster, der er fremhævet i listeruden i en brevfletning

Alt+RG (Brevfletning)

Oprette en markedsføringsaktivitet rettet mod de poster, der er fremhævet i ruden.

Alt+MA (Marketingaktivitet), derefter pil ned til den type aktivitet, du vil oprette

Oprette et Outlook-element, der er knyttet til de poster, der er fremhævet i listeruden.

Alt+MO (Flere), derefter pil ned til den type element, du vil oprette

Tildele de fremhævede poster i listeruden til en databasebruger.

Alt+AT (Tildel til), derefter pil ned til det brugernavn, du vil bruge

Oprette en Forretningsprojekt post, der er navngivet efter og kædet sammen med den fremhævede salgsmulighed i ruden.

Alt+CP (Opret forretningsprojekt)

Redigere et felt samtidigt i de fremhævede poster i listeruden.

Alt+BE (Masseredigering)

Konvertere de fremhævede poster i listeruden til en anden posttype.

Alt+CT (Konvertér til), derefter pil ned til den type post, du vil konvertere posterne til

Slette de fremhævede poster i listeruden.

Alt+D (Slet)

Oprette en post med en telefonlog, som er knyttet til de fremhævede poster i listeruden.

Alt+PL (Telefonlog)

Oprette en forretningsnote post, der er sammenkædet med de fremhævede poster i ruden.

Alt+BN (Forretningsnote)

Knytte en fil til de fremhævede poster i listeruden.

Alt+F (Filer)

Oprette en Salgsmulighedspost, der er sammenkædet med de fremhævede poster i ruden.

Alt+O (Salgsmulighed)

Oprette en element i kommunikationsoversigt, der er sammenkædet med de fremhævede poster i ruden.

Alt+MH (Flere)

Kategorisere de fremhævede poster i listeruden.

Alt+G (Kategoriser), derefter pil ned til den kategori, du vil bruge

Markere de fremhævede poster i listeruden til opfølgning.

Alt+U (Opfølgning), derefter pil ned til tidsrammen for opfølgning

Åbne dialogboksen Rediger salgsfaser og salgsaktiviteter for at tilpasse oplysningerne til forretningen.

Alt+SS (Salgsfaser)

Åbne dialogboksen Redigere resultatkriterier for at tilpasse resultatkriterierne for kundeemner.

Alt+SC (Resultatkriterier)

Åbne dialogboksen Produkter og tjenester for at tilføje eller opdatere listen over produkter og tjenesteelementer.

Alt+PS (Produkter og tjenester)

I arbejdsområdet Marketing

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny marketingaktivitetspost med en opkaldsliste.

Alt+NC (Ny opkaldsliste)

Oprette en ny marketingaktivitetspost til masse-e-mail.

Alt+NE (Ny masse-e-mail)

Oprette en ny marketingaktivitetspost til direct mail-udskrivning eller en anden type marketingaktivitetspost. Valgmulighederne afhænger af, hvilken fane der er markeret i listeruden.

Alt+NN (Ny udskrift af direct mail eller Ny anden aktivitet)

Oprette et nyt element.

Alt+I (Nye elementer)

Markere en fuldført marketingaktivitet, som er fremhævet i listeruden, som lukket.

Alt+MC (Markér som lukket)

Slette de fremhævede poster i listeruden.

Alt+D (Slet)

Kategorisere de fremhævede poster i listeruden.

Alt+G (Kategoriser), derefter pil ned til den kategori, du vil bruge

Markere de fremhævede poster i listeruden til opfølgning.

Alt+U (Opfølgning), derefter pil ned til tidsrammen for opfølgning

I arbejdsområdet Projektstyring:

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny Forretningsprojekt post.

Alt+NP (Nyt forretningsprojekt)

Oprette en ny projektopgavepost.

Alt+NT (Ny projektopgave)

Oprette et nyt element.

Alt+I (Nye elementer)

Oprette en tom e-mail.

Alt+E (E-mail)

Oprette en tom mødeindkaldelse.

Alt+MR (Mødeindkaldelse)

Tildele de fremhævede poster i listeruden til en databasebruger.

Alt+AT (Tildel til)

Redigere et felt samtidigt i de fremhævede projekter i listeruden.

Alt+BE (Masseredigering)

Markere de fremhævede opgaver i listeruden som fuldførte.

Alt+MP (Marker som fuldført)

Slette de fremhævede poster i listeruden.

Alt+D (Slet)

Oprette en post med en telefonlog, som er knyttet til de fremhævede projekter i listeruden.

Alt+PL (Telefonlog)

Oprette en projektopgavepost, som er knyttet til de fremhævede projekter i listeruden.

Alt+PT (Projektopgave)

Oprette en post med en kommunikationsoversigt, som er knyttet til de fremhævede projekter i listeruden.

Alt+MH (Flere)

Oprette en skabelon, som kan bruges til at oprette nye forretningsprojektposter.

Alt+CT (Opret skabelon)

Åbne dialogboksen Administrer projektskabeloner for at opdatere forretningsprojektskabelonerne.

Alt+MT (Administrer projektskabeloner)

Kategorisere de fremhævede poster i listeruden.

Alt+G (Kategoriser), derefter pil ned til den kategori, du vil bruge

Markere de fremhævede poster i listeruden til opfølgning.

Alt+U (Opfølgning), derefter pil ned til tidsrammen for opfølgning

Toppen af siden

Tastaturgenveje under fanen Vis

Du kan tilpasse, hvordan dine oplysninger vises i Business Contact Manager til Outlook med under fanen Vis. De fleste af genvejene, der vises på båndet, uanset det arbejdsområde, du befinder dig i.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Få vist kontaktpersonposter i listeruden som en liste.

Alt+VL (Vis)

Få vist kontaktpersonposter i listeruden som adressekort.

Alt+VA (Adressekort)

Få vist kontaktpersonposter i listeruden som visitkort.

Alt+VB (Visitkort)

Åbne dialogboksen Avancerede indstillinger for visning for at foretage flere ændringer, f.eks. af skrifttypen, sorteringsrækkefølgen eller filtreringen af en liste.

Alt+VS (Vis indstillinger)

Nulstille visningen af listeruden til standardlistevisningen.

Alt+X (Nulstil visning)

Åbne dialogboksen Filter for kun at medtage de oplysninger, du vil have vist i listeruden.

Alt+FF (Filter)

Få vist kun de poster, der er tildelt den bruger, du angiver.

Alt+FA (Tildelt til)

Få vist kun de poster, der er i den salgsfase, du angiver, Alle, Kun åbne, Kun lukkede/vundne eller Kun lukkede/tabte.

Alt+FS (Salgsfaser)

Få vist kun de poster, der har den aktive status, du angiver.

Alt+FV (Aktiv)

Sortere poster i listeruden efter de brugere, de er tildelt til.

Alt+BS (Efter Tildelt til)

Sortere poster i listeruden efter aktivstatus.

Alt+BV (Efter aktiv)

Sortere poster i listeruden efter kategori.

Alt+BC (Efter kategori)

Sortere poster i listeruden efter firma.

Alt+BA (Efter firma)

Sortere poster i listeruden efter tilknyttet firma.

Alt+BL (Efter sammenkædet)

Sortere poster i listeruden efter salgsfaser.

Alt+BT (Efter salgsfase)

Sortere poster efter et hvilket som helst af de felter, der er medtaget i postformularen.

Alt+AB (Arranger efter)

Sortere marketingaktivitetsposter efter den kampagne, de er i.

Alt+BG (Efter kampagne)

Sortere marketingaktivitetsposter efter deres status for fuldførelse.

Alt+BU (Efter aktivitetsstatus)

Fortryde den sorteringsrækkefølge, du vælger.

Alt+RS (Omvendt sortering)

Føje oplysninger efter kolonne til listeruden.

Alt+AC (Tilføj kolonner)

Udvide eller skjule posterne i listeruden.

Alt+E (Udvid/skjul)

Vælge, hvordan navigationsruden skal vises.

Alt+N (Navigation)

Vælge, hvordan læseruden skal vises.

Alt+PN (Læserude)

Vælge, hvordan opgavepanelet skal vises.

Alt+TB (Opgavepanelet)

Åbne vinduet Påmindelse for de poster, der er fremhævet i listeruden.

Alt+M (Vinduet Påmindelser)

Åbne de poster, der er fremhævet i listeruden, i et nyt vindue eller nye vinduer.

Alt+ON (Åbn i nyt vindue)

Lukke alle andre vinduer.

Alt+CA (Luk alle elementer)

Toppen af siden

Tastaturgenveje under fanen Rapporter

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne en rapport, du har tilpasset og gemt.

Alt+S (Gemte rapporter)

Åbne en rapport om firmaer.

Alt+A (Firmaer)

Åbne en rapport om forretningskontaktpersoner.

Alt+B (Forretningskontaktpersoner)

Åbne en rapport om kundeemner.

Alt+L (Kundeemner)

Åbne en rapport om salgsmuligheder.

Alt+O (Salgsmuligheder)

Åbne en salgsrapport om de bedste kunder.

Alt+TC (Bedste kunder)

Åbne en salgsrapport om de bedste produkter.

Alt+TP (Bedste produkter)

Åbne en salgsrapport om de kontaktpersoner, der har henvist mest forretning til virksomheden.

Alt+TR (Mest populære henvisninger)

Åbne en salgsrapport om de inaktive kunder.

Alt+DC (Passive kunder)

Åbne en marketingrapport.

Alt+M (Marketing)

Åbne en rapport om forretningsprojekter.

Alt+P (Forretningsprojekter)

Åbne en rapport om projektopgaver.

Alt+TA (Projektopgaver)

Toppen af siden

Tastaturgenveje under fanen Gadgets

Hvis du vil

Skal du trykke på

Føje en gadget af typen Salg til arbejdsområdet eller dit dashboard.

Alt+S (Salg)

Føje en gadget af typen Marketing til arbejdsområdet eller dit dashboard.

Alt+M (Marketing)

Føje en gadget af typen Projektstyring til arbejdsområdet eller dit dashboard.

Alt+P (Projektstyring)

Føje en gadget af typen Seneste elementer til arbejdsområdet eller dit dashboard.

Alt+G (Generelt)

Opdatere dataene i alle gadgets

Alt+R (Opdater)

Toppen af siden

Business Contact Manager-tastaturgenveje i Outlook

Nogle af tastaturgenveje til Business Contact Manager til Outlook vises i læseruden af Microsoft Outlook e-mailen. Genvejene, der er alt i under fanen Startside i gruppen forretning på båndet.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Tilføj e-mail-adressen i en fremhævet meddelelse til Business Contact Manager til Outlook som et firma, forretningskontakt eller brugerdefineret posttype.

Alt+BC (Opret post)

Konfigurere sammenkædning og sporing af e-mail for en hvilken som helst af e-mail-adresserne i en fremhævet e-mail.

Alt+BL (Sammenkæd og spor e-mails)

Føje det fremhævede Outlook-element til en posts kommunikationsoversigt.

Alt+BR (Link til post)

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×