Tastaturgenveje for Microsoft Word på Windows

Tastaturgenveje for Microsoft Word på Windows

Denne artikel viser alle tasteturgenveje til Microsoft Word. For brugere med mobilitets- eller synshandicap kan tastaturgenveje være nemmere at bruge end berøringsskærmen og er et essentielt alternativ til at bruge en mus. Denne artikel specificerer tastaturgenvejene for Word til Windows.

Få disse tastaturgenveje i et Word-dokument på dette link: Word 2016 til Windows-tastaturgenveje

Bemærkninger!: 

 • Genvejene i dette emne henviser til et amerikansk tastatur. Taster på andre tastaturlayout svarer muligvis ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

 • Kommandoer, som kræver, at du trykker på og slipper flere taster sammen, er markeret med et plustegn (+). Kommandoer, som kræver, at du trykker på flere taster i rækkefølge, er markeret med et komma (,).

I dette emne

Ofte benyttede genveje

Brug tastaturet til at bevæge dig rundt på båndet

Reference til genvejstaster til Microsoft Word

Referencer til funktionstaster

Ofte benyttede genveje

I denne tabel vises de oftest benyttede genveje i Microsoft Word.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til "Fortæl mig, hvad du vil gøre"

Alt+Q

Åbne

Ctrl+O

Gemme

Ctrl+S

Lukke

Ctrl+W

Klippe

Ctrl+X

Kopiere

Ctrl+C

Sætte ind

Ctrl+V

Vælge alle

Ctrl+A

Fed skrift

Ctrl+F

Kursiv

Ctrl+K

Understregning

Ctrl+U

Mindske skriftstørrelsen med 1 punkt

Ctrl+[

Øge skriftstørrelsen med 1 punkt

Ctrl+]

Centrere tekst

Ctrl+E

Venstrejustere tekst

Ctrl+L

Højrejustere tekst

Ctrl+R

Annullere

Esc

Fortryde

Ctrl+Z

Annullere Fortryd

Ctrl+Y

Zoome

Alt+W, Q, og brug derefter tabulatortasten i dialogboksen Zoom til at komme til den ønskede værdi.

Brug tastaturet til at bevæge dig rundt på båndet

Navigationsbåndet findes øverst i Word og er organiseret i faner. Hver fane viser et nyt bånd. Båndene består af grupper, og hver gruppe indeholder en eller flere kommandoer. Du kan benytte alle kommandoer i Word ved hjælp af tastaturgenveje.

Bemærk!: Tilføjelsesprogrammer og andre programmer kan tilføje nye faner på båndet, og kan give hurtigtaster for disse faner.

Der er to måder, du kan bevæge dig mellem fanerne på båndet på:

 • Gå til båndet, tryk på Alt og naviger mellem fanerne med pil til højre og pil til venstre.

 • For at gå direkte til en bestemt fane på båndet skal du bruge en af tastaturgenvejene.

Hvis du vil

Skal du trykke på

For at bruge Backstage-visningen skal du åbne siden Fil.

Alt+F

I fanen Design har du adgang til temaer, farver og effekter som f.eks. sidekanter.

Alt+G

På fanen Hjem har du adgang til de mest almindelige formateringskommandoer, afsnitstypografier samt til søgeværktøjet.

Alt+E

På fanen Forsendelser kan du administrere brevfletningsopgaver eller arbejde med konvolutter og navne.

Alt+M

På fanen Indsæt kan du indsætte tabeller, billeder og figurer, overskrifter eller tekstfelter.

Alt+N

På fanen Layout kan du arbejde med sidemargener, sideretning, indrykning og afstand.

Alt+P

Du kan åbne boksen "Fortæl mig" på båndet for at skrive et søgeord til indholdet i Hjælp.

Alt+Q, og indtast derefter søgeordet

På fanen Gennemse kan du bruge stavekontrol, angive korrektursprog eller registrere og gennemgå ændringer i dokumentet.

Alt+R

På fanen Referencer kan du tilføje en indholdsfortegnelse, fodnoter eller en citatsamling.

Alt+S

På fanen Vis kan du vælge en dokumentvisning eller tilstand, f.eks. læsetilstand eller dispositionsvisning. Du kan også angive zoomforstørrelse og administrere flere dokumentvinduer.

Alt+W

 • Gå til listen over faner på båndet ved at trykke på Alt. For at gå direkte til en fane skal du trykke på en tastaturgenvej.

 • For at gå til båndet, skal du trykke på pil ned. (JAWS refererer til denne handling som en overgang til det nederste bånd).

 • Tryk på TAB eller Skift + Tab for at bevæge dig mellem kommandoerne.

 • Hvis du vil navigere i den gruppe, der er markeret, skal du trykke på pil ned.

 • Hvis du vil bevæge dig mellem grupper på et bånd, skal du trykke på Ctrl+Højre pil eller Ctrl+Venstre pil.

 • Kontrolelementerne på båndet aktiveres på forskellige måder afhængigt af typen af kontrolelement:

  • Hvis den markerede kommando er en knap, skal du trykke på mellemrumstasten eller Enter for at aktivere den.

  • Hvis den markerede kommando er en delt knap (dvs, en knap, der åbner en menu med flere indstillinger), skal du trykke på Alt + pil ned, hvis du vil aktivere den. Tryk på TAB for at navigere gennem indstillingerne. For at vælge den markerede indstilling, skal du trykke på mellemrumstasten eller Enter.

  • Hvis den markerede kommando er en liste (f.eks listen over skrifttyper), skal du trykke på pil ned for at åbne listen. Brug derefter tasten pil op eller pil ned for at navigere mellem elementerne.

  • Hvis den valgte kommando er et galleri, skal du trykke på mellemrumstasten eller Enter for at markere kommandoen. Derefter kan du navigere mellem elementerne med tabulatortasten.

Tip!: Tab-tasten, flyttes fra starten til slutningen af den aktuelle række i gallerier med mere end én række af elementer, og når den når frem til slutningen af rækken, flyttes den til begyndelsen af den næste spalte. Når du trykker på pil til højre i slutningen af den aktuelle række, går du tilbage til starten af den aktuelle række.

Sådan bruger du hurtigtaster:

 1. Tryk på Alt

 2. Tryk på det bogstav, der vises i det firkantede tastetip, som vises over den kommando på båndet, som du vil bruge.

Afhængigt af det bogstav, du trykker på, vises der evt. flere tastetip. Hvis du f.eks. trykker på Alt+F, åbnes Office Backstage på siden Oplysninger, som har et andet sæt tastetip. Hvis du derefter trykker på Alt igen, vises tastetippene.

I følgende tabel vises nogle af de metoder, du kan bruge til at flytte tastaturfokus, når du kun bruger tastaturet.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere den aktive fane på båndet og aktivere hurtigtasterne.

Alt eller F10. Bruge hurtigtaster eller piletasterne til at gå til en anden fane.

Flytte fokus til kommandoerne på båndet.

Tab eller Shift+Tab

Flytte fokus til hver af kommandoerne på båndet, henholdsvis fremad eller bagud.

Tab eller Shift+Tab

Flytte henholdsvis ned, op, til venstre eller til højre blandt elementerne på båndet.

Pil ned, pil op, venstre pil eller højre pil

Udvide eller skjule båndet.

Ctrl+F1

Få vist genvejsmenuen for et markeret element.

Skift+F10

Flytte fokus til en anden rude i vinduet, f.eks. ruden Formatér billede, ruden Grammatik eller valgruden.

F6

Aktivere en markeret kommando eller et markeret kontrolelement på båndet.

Mellemrum eller Enter

Åbne en markeret menu eller et markeret galleri på båndet.

Mellemrum eller Enter

Afslutte ændring af en værdi i et kontrolelement på båndet og flytte fokus tilbage til dokumentet.

Enter

Gennemgå flydende figurer, f.eks. tekstfelter eller billeder.

Ctrl+Alt+5 og derefter Tab-tasten gentagne gange

Afslut navigationen for den flydende figur, og vend tilbage til normal navigation.

Esc

Reference til genvejstaster til Microsoft Word

Oprette og redigere dokumenter

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette et nyt dokument.

Ctrl+N

Åbne et dokument.

Ctrl+O

Lukke et dokument.

Ctrl+W

Opdele dokumentvinduet.

Alt+Ctrl+S

Fjerne opdelingen af dokumentvinduet.

Alt+Skift+L eller Alt+Ctrl+S

Gemme et dokument.

Ctrl+S

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte et link.

Ctrl+K

Gå en side tilbage.

Alt+venstre pil

Gå en side frem.

Alt+højre pil

Opdatere.

F9

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Udskrive et dokument.

Ctrl+P

Skifte til Vis udskrift.

Alt+Ctrl+I

Flytte rundt på siden i Vis udskrift, når du har zoomet ind.

Piletaster

Flytte en side ad gangen i Vis udskrift, når du har zoomet ud.

PgUp eller PgDn

Flytte til den første side i Vis udskrift, når du har zoomet ud.

Ctrl+Home

Flytte til den sidste side i Vis udskrift, når du har zoomet ud.

Ctrl+End

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte en kommentar (i opgaveruden Korrektur).

Alt+R, C

Slå Registrer ændringer til eller fra.

Ctrl+Skift+E

Lukke Korrekturrude, hvis den er åben.

Alt+Skift+C

Vælge fanen Gennemse på båndet.

Alt+R og derefter Pil ned for at gå til kommandoerne under denne fane.

Vælge stave- og grammatikkontrol

Alt+R, S

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne søgefeltet i opgaveruden Navigation.

Ctrl+F

Erstatte tekst, bestemt formatering og specielle elementer.

Ctrl+H

Gå til en side, et bogmærke, en fodnote, tabel, kommentar, grafik eller et bestemt sted.

Ctrl+G

Skifte mellem de sidste fire steder, du har redigeret.

Alt+Ctrl+Z

Hvis du vil flytte

Skal du trykke på

Et tegn til venstre

Venstre pil

Et tegn til højre

Højre pil

Et ord til venstre

Ctrl+Venstre pil

Et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Et afsnit op

Ctrl+pil op

Et afsnit ned

Ctrl+pil ned

En celle til venstre (i en tabel)

Skift+Tab

En celle til højre (i en tabel)

Tab

En linje op

Pil op

En linje ned

Pil ned

Til slutningen af en linje

End

Til begyndelsen af en linje

Home

Til toppen af vinduet

Alt+Ctrl+PgUp

Til bunden af vinduet

Alt+Ctrl+PgDn

Et skærmbillede op (ved at rulle)

PgUp

Et skærmbillede ned (ved at rulle)

PgDn

Til begyndelsen af den næste side

Ctrl+PgDn

Til begyndelsen af forrige side

Ctrl+PgUp

Til slutningen af et dokument

Ctrl+End

Til begyndelsen af et dokument

Ctrl+Home

Til et tidligere indsætningspunkt

Skift+F5

Til den placering, hvor du arbejdede, da dokumentet blev lukket, når du har åbnet et dokument

Skift+F5

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere en indgang til en indholdsfortegnelse.

Alt+Skift+O

Markere et citat til en citatsamling.

Alt+Skift+I

Vælg indstillinger for citat

Alt + Skift + F12, mellemrum

Markere et opslagsord til et indeks.

Alt+Skift+X

Indsætte en fodnote.

Alt+Ctrl+F

Indsætte en slutnote.

Alt+Ctrl+D

Gå til næste fodnote.

Alt+Skift+>

Gå til forrige fodnote.

Alt+Skift+<

Gå til "Fortæl mig, hvad du vil gøre" og Smart opslag.

Alt+Q

Arbejde med dokumenter i forskellige visninger

Word kan vise et dokument på mange forskellige måder. Hver visning gør det lettere at udføre bestemte opgaver. For eksempel gør Læsetilstand det muligt at vise to sider i et dokument ved siden af hinanden og bruge en pil til at gå til den næste side.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte til Læsetilstand

Alt+W, F

Skifte til visning af udskriftslayout.

Alt+Ctrl+P

Skifte til dispositionsvisning.

Alt+Ctrl+O

Skifte til kladdevisning.

Alt+Ctrl+N

Disse genveje gælder kun, hvis et dokument ses i dispositionsvisning.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Hæve et afsnit.

Alt+Skift+venstre pil

Sænke et afsnit.

Alt+Skift+højre pil

Sænke til brødtekst.

Ctrl+Skift+N

Flytte markerede afsnit op.

Alt+Shift+pil op

Flytte markerede afsnit ned.

Alt+Shift+pil ned

Udvide tekst under en overskrift.

Alt+Skift+plustegn

Skjule tekst under en overskrift.

Alt+Skift+minustegn

Udvide eller skjule al tekst eller alle overskrifter.

Alt+Skift+A

Skjule eller vise tegnformatering.

Skråstregen (/) på det numeriske tastatur

Vis den første linje i teksten eller hele teksten.

Alt+Skift+L

Have vist alle overskrifter med typografien Overskrift 1.

Alt+Skift+1

Have vist alle overskrifter indtil Overskrift n.

Alt+Skift+n

Indsætte et tabulatortegn.

Ctrl+tabulator

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til begyndelsen af dokumentet.

Home

Gå til slutningen af dokumentet.

End

Gå til side n.

n (n er det sidetal, du ønsker at gå til), Enter

Afslutte læsetilstand.

Esc

Redigere og flytte tekst og grafik

Markere tekst ved at holde Skift nede og bruge piletasterne til at flytte markøren

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slå udvidelsestilstanden til.

F8

Markere det nærmeste tegn.

F8 og derefter trykke på venstre pil eller højre pil

Gøre et markeret område større.

F8 (tryk én gang for at markere et ord og to gange for at markere en sætning osv.).

Gøre et markeret område mindre.

Skift+F8

Slå udvidelsestilstanden fra.

Esc

Udvide en markering et tegn til højre.

Skift+højre pil

Udvide en markering et tegn til venstre.

Skift+venstre pil

Udvide en markering til slutningen af et ord.

Ctrl+Skift+højre pil

Udvide en markering til starten af et ord.

Ctrl+Skift+venstre pil

Udvide en markering til slutningen af en linje.

Skift+End

Udvide en markering til starten af en linje.

Skift+Home

Udvide en markering en linje ned.

Shift+Pil ned

Udvide en markering en linje op.

Shift+Pil op

Udvide en markering til slutningen af et afsnit.

Ctrl+Shift+Pil ned

Udvide en markering til starten af et afsnit.

Ctrl+Shift+Pil op

Udvide en markering et skærmbillede ned.

Shift+Page Down

Udvide en markering et skærmbillede op.

Shift+Page Up

Udvide en markering til starten af et dokument.

Ctrl+Skift+Home

Udvide en markering til slutningen af et dokument.

Ctrl+Skift+End

Udvide en markering til slutningen af et vindue.

Alt+Ctrl+Skift+PgDn

Udvide en markering til at omfatte hele dokumentet.

Ctrl+A

Markere en lodret tekstblok.

Ctrl+Skift+F8 og derefter bruge piletasterne. Tryk på Esc for at ophæve markeringstilstanden

Udvide en markering til et bestemt sted i et dokument.

F8+piletaster. Tryk på Esc for at ophæve markeringstilstanden

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slette tegnet til venstre for markøren.

Tilbage

Slette ét ord mod venstre

Ctrl+Tilbage

Slette ét tegn mod højre

Delete

Slette ét ord til højre.

Ctrl+Delete

Klippe markeret tekst til Udklipsholder.

Ctrl+X

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Klip til Samling. (Samling er en funktion, som gør det muligt at indsamle grupper af tekst fra forskellige steder og indsætte dem et andet sted).

Ctrl+F3

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne Udklipsholder.

Alt+H for at flytte til fanen Hjem og derefter trykke på F,O.

Kopiere den markerede tekst eller grafik til Udklipsholder.

Ctrl+C

Klippe den markerede tekst eller grafik til Udklipsholder.

Ctrl+X

Indsætte den seneste tilføjelse eller det senest indsatte element fra Office Udklipsholder.

Ctrl+V

Flytte tekst eller grafik en gang.

F2 (og derefter flytte markøren og trykke på Enter)

Kopiere tekst eller grafik én gang.

Skift+F2 (og derefter flytte markøren og trykke på Enter)

Åbne dialogboksen Opret ny dokumentkomponent, når tekst eller et objekt er markeret.

Alt+F3

Have vist den tilknyttede genvejsmenu, når dokumentkomponenten – f.eks. SmartArt-grafik – er markeret.

Skift+F10

Klippe til Samling.

Ctrl+F3

Indsætte indholdet fra Samling.

Ctrl+Skift+F3

Kopiere det sidehoved eller den sidefod, der er brugt i den forrige sektion i dokumentet.

Alt+Skift+R

Rediger og naviger gennem tabeller

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere indholdet i den næste celle.

Tab

Markere indholdet i den forrige celle.

Skift+Tab

Udvide markeringen til de tilgrænsende celler.

Hold Skift nede, og tryk gentagne gange på en piletast

Markere en kolonne.

Brug piletasterne til at flytte til kolonnes øverste eller nederste celle, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

 • Tryk på Skift+Alt+PgDn for at markere kolonnen fra top til bund.

 • Tryk på Skift+Alt+PgUp for at markere kolonnen fra bund til top.

Markere en hel række

Brug piletasterne til at gå til enden af rækken, enten den første celle (yderst til venstre) i rækken eller til den sidste celle (yderst til højre) i rækken.

 • Fra den første celle i rækken skal du trykke på Skift+Alt+End for at markere rækken fra venstre mod højre.

 • Fra den sidste celle i rækken skal du trykke på Skift+Alt+Home for at markere rækken fra højre mod venstre.

Udvide en markering (eller blok).

Ctrl+Skift+F8 og derefter bruge piletasterne. Tryk på Esc for at ophæve markeringstilstanden

Markere en hel tabel.

Alt+5 på det numeriske tastatur (med Num Lock slået fra)

Hvis du vil flytte

Skal du trykke på

Til den næste celle i en række

Tab

Til den forrige celle i en række

Skift+Tab

Til den første celle i en række

Alt+Home

Til den sidste celle i en række

Alt+End

Til den første celle i en kolonne

Alt+Page Up

Til den sidste celle i en kolonne

Alt+Page Down

Til den forrige række

Pil op

Til den næste række

Pil ned

Række op

Alt+Shift+pil op

Række ned

Alt+Shift+pil ned

Hvis du vil indsætte

Skal du trykke på

Nye afsnit i en celle

Enter

Tabulatorer i en celle

Ctrl+Tab

Formatere tegn og afsnit

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre tegnenes formatering.

Ctrl+D

Udskifte store bogstaver med små eller omvendt.

Skift+F3

Formatere al tekst som store bogstaver.

Ctrl+Skift+A

Anvende fed formatering.

Ctrl+F

Anvende understregning.

Ctrl+U

Understrege ord, men ikke mellemrum.

Ctrl+Skift+W

Formatere tekst med dobbelt understregning.

Ctrl+Skift+D

Anvende skjult tekst.

Ctrl+Skift+H

Anvende kursivering.

Ctrl+K

Formatere tekst som kapitæler.

Ctrl+Skift+K

Anvende sænket skrift (med automatisk afstandsudmåling).

Ctrl+lighedstegn

Anvende hævet skrift (med automatisk afstandsudmåling).

Ctrl+Shift+plustegn

Fjerne manuel tegnformatering.

Ctrl+mellemrum

Ændre markeret tekst til skrifttypen Symbol.

Ctrl+Skift+Q

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre skrifttypen.

Ctrl+Skift+F

Øge skriftstørrelsen.

Ctrl+Skift+>

Mindske skriftstørrelsen.

Ctrl+Skift+<

Øge skriftstørrelsen med 1 punkt.

Ctrl+]

Mindske skriftstørrelsen med 1 punkt.

Ctrl+[

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Kopiere formatering fra tekst.

Ctrl+Skift+C

Overføre kopieret formatering til tekst.

Ctrl+Skift+V

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte et afsnit mellem at være centreret og være venstrejusteret.

Ctrl+E

Skifte et afsnit mellem at have lige margener og være venstrejusteret.

Ctrl+J

Skifte et afsnit mellem at være højrejusteret og være venstrejusteret.

Ctrl+R

Venstrejustere et afsnit.

Ctrl+L

Indrykke et afsnit fra venstre.

Ctrl+M

Fjerne afsnitsindrykning fra venstre.

Ctrl+Skift+M

Oprette en hængende indrykning.

Ctrl+T

Formindske en hængende indrykning.

Ctrl+Skift+T

Fjerne afsnitsformatering.

Ctrl+Q

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Have vist tegn, som ikke udskrives.

Ctrl+Skift+* (stjernen på det numeriske tastatur virker ikke)

Gennemgå tekstformatering.

Skift+F1 (og derefter klikke på teksten med den formatering, du vil gennemgå)

Kopiere formater.

Ctrl+Skift+C

Indsætte formater.

Ctrl+Skift+V

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Angive enkelt linjeafstand.

Ctrl+1

Angive dobbelt linjeafstand.

Ctrl+2

Angive halvanden linjeafstand.

Ctrl+5

Tilføje eller fjerne én linjeafstand foran et afsnit.

Ctrl+0 (nul)

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne opgaveruden Anvend typografier.

Ctrl+Skift+S

Åbne opgaveruden Typografier.

Alt+Ctrl+Skift+S

Starte Autoformat.

Alt+Ctrl+K

Anvende typografien Normal.

Ctrl+Skift+N

Anvende typografien Overskrift 1.

Alt+Ctrl+1

Anvende typografien Overskrift 2.

Alt+Ctrl+2

Anvende typografien Overskrift 3.

Alt+Ctrl+3

Sådan lukkes opgaveruden Typografier

 1. Tryk på F6 for at markere opgaveruden Typografier, hvis den ikke allerede er markeret.

 2. Tryk på Ctrl+mellemrum.

 3. Brug piletasterne til at markere Luk, og tryk derefter på Enter.

Hvis du vil indsætte

Skal du trykke på

Et felt

Ctrl+F9

Et linjeskift

Skift+Enter

Et sideskift

Ctrl+Enter

Et kolonneskift

Ctrl+Skift+Enter

En lang tankestreg (em dash)

Alt+Ctrl+minustegn (på det numeriske tastatur)

En kort tankestreg (en dash)

Ctrl+minus (på det numeriske tastatur)

En blød bindestreg

Ctrl+bindestreg

En hård bindestreg

Ctrl+Skift+bindestreg

Et hårdt mellemrum

Ctrl+Skift+mellemrum

Copyright-symbolet

Alt+Ctrl+C

Et registreret varemærkesymbol

Alt+Ctrl+R

Et varemærkesymbol

Alt+Ctrl+T

En ellipse

Alt+Ctrl+punktum

Et enkelt startanførselstegn

Ctrl+' (enkelt anførselstegn), ' (enkelt anførselstegn)

Et enkelt slutanførselstegn

Ctrl+' (enkelt anførselstegn), ' (enkelt anførselstegn)

Dobbelt startanførselstegn

Ctrl+' (enkelt anførselstegn), Skift+' (enkelt anførselstegn)

Dobbelt slutanførselstegn

Ctrl+' (enkelt anførselstegn), Skift+' (enkelt anførselstegn)

Et autotekstelement

Enter (når du har skrevet de første par tegn af navnet på autotekstelementet, og skærmtippet vises)

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte Unicode-tegnet for den angivne Unicode-tegnkode (hexadecimal). Hvis du f.eks. vil indsætte valutasymbolet for euro ( Valutasymbolet for euro ), skal du skrive 20AC og derefter holde Alt nede, mens du trykker på X.

Tegnkoden, Alt+X

Finde Unicode-tegnet for det markerede tegn.

Alt+X

Indsætte ANSI-tegnet for den angivne ANSI-tegnkode (decimal). Hvis du f.eks. vil indsætte valutasymbolet for euro, skal du holde Alt nede, mens du trykker på 0128 på det numeriske tastatur.

Alt+tegnkoden (på det numeriske tastatur)

Indsætte og redigere objekter

 1. Tryk på Alt, N, J og derefter på J for at åbne dialogboksen Objekt.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Markér en objekttype ved at trykke på pil ned, og tryk derefter på Enter for at oprette et objekt.

  • Tryk på Ctrl+Tab for at skifte til fanen Opret fra fil, tryk på Tab, og skriv derefter navnet på det objekt, du vil indsætte, eller brug Gennemse til at finde filen.

 1. Markér objektet ved at trykke på Skift+højre pil, mens markøren er placeret til venstre for objektet i dokumentet.

 2. Tryk på Skift+F10.

 3. Tryk på Tab for at gå til Objektnavn, tryk på Enter, og tryk derefter på Enter igen.

 1. Tryk på og slip Alt, N og derefter M for at markere SmartArt.

 2. Brug piletasterne til at markere den ønskede grafiktype.

 3. Tryk på Tab, og brug derefter piletasterne til at markere den grafik, du vil indsætte.

 4. Tryk på Enter.

 1. Tryk på og slip Alt, N og derefter W for at markere WordArt.

 2. Brug piletasterne til at markere den ønskede WordArt-typografi, og tryk derefter på Enter.

 3. Skriv den ønskede tekst.

 4. Tryk på Esc for at markere WordArt-objektet, og brug derefter piletasterne til at flytte objektet.

 5. Tryk på Esc igen for at vende tilbage til dokumentet.

Brevfletning og felter

Bemærk!: Du skal trykke på Alt+M eller klikke på Forsendelser for at bruge disse genvejstaster.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Se et eksempel på et flettet brev.

Alt+Skift+K

Flette et dokument.

Alt+Skift+N

Udskrive det flettede dokument.

Alt+Skift+M

Redigere et dokument med data til brevfletning.

Alt+Skift+E

Indsætte et fletfelt.

Alt+Skift+F

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte et DATE-felt.

Alt+Skift+D

Indsætte et LISTNUM-felt.

Alt+Ctrl+L

Indsætte et Page-felt.

Alt+Skift+P

Indsætte et TIME-felt.

Alt+Skift+T

Indsætte et tomt felt.

Ctrl+F9

Opdatere sammenkædede oplysninger i et Microsoft Word-kildedokument.

Ctrl+Skift+F7

Opdatere markerede felter.

F9

Frigøre et felt.

Ctrl+Skift+F9

Skifte mellem en markeret feltkode og dens resultat.

Skift+F9

Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater.

Alt+F9

Udføre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra det felt, der viser feltresultaterne.

Alt+Skift+F9

Gå til det næste felt.

F11

Gå til det forrige felt.

Skift+F11

Låse et felt.

Ctrl+F11

Låse et felt op.

Ctrl+Skift+F11

Værktøjslinjen Sprog

Alle dokumenter har et standardsprog, normalt det samme standardsprog som computerens operativsystem. Men hvis dit dokument også indeholder ord eller sætninger på et andet sprog, er det en god ide at angive korrektursproget for disse ord. Det gør det ikke alene muligt at kontrollere stavning og grammatik for disse ord, det gør det også muligt for hjælpeteknologier som f.eks. skærmlæsere at håndtere dem.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Angiv korrektursprog

Alt+R, U, L

Gennemse listen over korrektursprog

Pil ned

Angive standardsprog

Alt+R, L

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slå japansk IME (Input Method Editor) på 101-tastaturet til eller fra.

Alt+~

Slå koreansk IME (Input Method Editor) på 101-tastaturet til eller fra.

Højre Alt

Slå kinesisk IME (Input Method Editor) på 101-tastaturet til eller fra.

Ctrl+mellemrum

Referencer til funktionstaster

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Have hjælp eller besøge Office.com.

F1

Flytte tekst eller grafik.

F2

Gentage seneste handling.

F4

Vælge kommandoen Gå til (fanen Hjem).

F5

Gå til næste rude eller ramme.

F6

Vælge kommandoen Stavekontrol (fanen Gennemse).

F7

Udvide det markerede område.

F8

Opdatere de markerede felter.

F9

Have vist tastetip.

F10

Gå til det næste felt.

F11

Vælge kommandoen Gem som.

F12

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Have hjælp til en bestemt sammenhæng eller se formatering.

Skift+F1

Kopiere tekst.

Skift+F2

Udskifte store bogstaver med små eller omvendt.

Skift+F3

Gentage Søg eller Gå til.

Skift+F4

Gå til den seneste ændring.

Skift+F5

Gå til den forrige rude eller ramme (efter at have trykket på F6).

Skift+F6

Vælge kommandoen Synonymordbog (fanen Gennemse, gruppen Korrektur).

Skift+F7

Gøre et markeret område mindre.

Skift+F8

Skifte mellem en feltkode og feltresultatet.

Skift+F9

Have vist en genvejsmenu.

Skift+F10

Gå til det forrige felt.

Skift+F11

Vælge kommandoen Gem.

Skift+F12

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Udvide eller skjule båndet.

Ctrl+F1

Vælge kommandoen Vis udskrift.

Ctrl+F2

Klippe til Samling.

Ctrl+F3

Lukke vinduet.

Ctrl+F4

Gå til næste vindue.

Ctrl+F6

Indsætte et tomt felt.

Ctrl+F9

Maksimere dokumentvinduet.

Ctrl+F10

Låse et felt.

Ctrl+F11

Vælge kommandoen Åbn.

Ctrl+F12

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte indholdet fra Samling.

Ctrl+Skift+F3

Redigere et bogmærke.

Ctrl+Skift+F5

Gå til forrige vindue.

Ctrl+Skift+F6

Opdater sammenkædede oplysninger i et Word-kildedokument.

Ctrl+Skift+F7

Udvide en markering eller blok.

Ctrl+Skift+F8 og derefter bruge en af piletasterne.

Frigøre et felt.

Ctrl+Skift+F9

Låse et felt op.

Ctrl+Skift+F11

Vælge kommandoen Udskriv.

Ctrl+Skift+F12

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til det næste felt.

Alt+F1

Oprette en ny dokumentkomponent.

Alt+F3

Afslut Word.

Alt+F4

Gendanne programvinduets størrelse.

Alt+F5

Flytte fra en åben dialogboks tilbage til dokumentet, i de dialogbokse, hvor denne funktionsmåde understøttes.

Alt+F6

Søge efter den næste stavefejl eller grammatiske fejl.

Alt+F7

Afspille en makro.

Alt+F8

Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater.

Alt+F9

Vis opgaveruden Markering.

Alt+F10

Have vist Microsoft Visual Basic-kode.

Alt+F11

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til det forrige felt.

Alt+Skift+F1

Vælge kommandoen Gem.

Alt+Skift+F2

Udføre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra det felt, der viser feltresultaterne.

Alt+Skift+F9

Vise en menu eller en meddelelse for en tilgængelig handling.

Alt+Skift+F10

Vælge knappen Indholdsfortegnelse i beholderen Indholdsfortegnelse, når beholderen er aktiv.

Alt+Skift+F12

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Have vist Microsoft Systemoplysninger.

Ctrl+Alt+F1

Vælge kommandoen Åbn.

Ctrl+Alt+F2

Denne artikel omhandler ikke tilpasning af tastaturgenveje eller oprettelse af tastaturgenveje til makroer eller autotekst.

Hvis du bruger Microsoft Word Starter, skal du være opmærksom på, at ikke alle de funktioner, der er angivet til Word, er understøttet i Word Starter. Du kan finde flere oplysninger om de tilgængelige funktioner i Word Starter i Word Starter-funktionsunderstøttelse.

I denne artikel

Find og brug tastaturgenveje

Grundlæggende om Microsoft Office

Bevæg dig rundt på båndet

Oversigt over genvejstaster til Microsoft Word

Referencer til funktionstaster

Find og brug tastaturgenveje

For de tastaturgenveje, hvor du trykker på to eller flere taster samtidigt, er de taster, der skal trykkes på, adskilt med et plustegn (+) i Microsoft Word 2010 Hjælp. For tastaturgenveje, hvor du skal trykke på en tast og umiddelbart derefter på en anden, adskilles de pågældende taster af et komma (,).

 • Du kan udvide alle afsnittene i artiklen ved at trykke på Tab, indtil Vis alle er markeret, og derefter trykke på Enter. Tryk på Enter igen for at skjule alle afsnittene.

 • Du kan udvide et enkelt afsnit i artiklen ved at trykke på Tab, indtil afsnitsoverskriften og plustegnet er markeret, og derefter trykke på Enter. Tryk på Enter igen for at skjule afsnittet.

Vigtigt!: Før du begynder at søge, skal du trykke på Tab, indtil Vis alle er markeret, og derefter trykke på Enter.

 1. Tryk på Ctrl+F.

  Dialogboksen Søg vises, og markøren er klar til, at du kan skrive.

 2. Skriv søgeteksten i feltet.

 3. Tryk på Enter.

Du kan udskrive dette emne ved at trykke på Tab, indtil Vis alle er markeret, trykke på Enter og derefter trykke på Ctrl+P.

Grundlæggende om Microsoft Office

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til det næste vindue

Alt+Tab

Skifte til forrige vindue.

Alt+skift+Tab

Lukke det aktive vindue.

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Gendanne det aktive vindues størrelse, efter at det har været maksimeret.

Alt+F5

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (retning med uret). Tryk eventuelt på F6 flere gange.

F6

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (retning mod uret).

Skift+F6

Skifte til det næste vindue, når mere end et vindue er åbent.

Ctrl+F6

Skifte til forrige vindue.

Ctrl+Skift+F6

Maksimere eller gendanne det markerede vindue.

Ctrl+F10

Kopiere et billede af skærmen til Udklipsholder.

Print Screen

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

Alt+Print Screen

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste indstilling eller gruppeboks

Tab

Flytte til den forrige indstilling eller gruppe indstillinger.

Skift+Tab

Skifte til den næste tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Tab

Skifte til den forrige tabulator i en dialogboks.

Ctrl+Skift+Tab

Flytte mellem punkter på en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe med indstillinger

Piletaster

Udføre den handling, som er tildelt den valgte knap eller markere eller fjerne en markering i et afkrydsningsfelt

Mellemrum

Markere en indstilling. Markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

Alt+det understregede bogstav i en indstilling

Åbne en markeret rulleliste.

Alt+pil ned

Vælge et element på en rulleliste

Første bogstav i et element på en rulleliste

Lukke en markeret rulleliste. Annullere en kommando og lukke en dialogboks.

Esc

Udføre den valgte kommando

Enter

Et redigeringsfelt er et tomt felt, hvor du kan skrive eller indsætte tekst, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til starten af indtastningen.

Home

Flytte til slutningen af indtastningen.

End

Flytte ét tegn til højre eller venstre.

Venstre pil eller højre pil

Flytte ét ord til venstre.

Ctrl+venstre pil

Flytte ét ord til højre.

Ctrl+højre pil

Markere eller fjerne markering af et tegn til venstre.

Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markering af et tegn til højre.

Skift+højre pil

Markere eller fjerne markering af et ord til venstre.

Ctrl+Skift+venstre pil

Markere eller fjerne markering af et ord til højre.

Ctrl+Skift+højre pil

Markere teksten fra indsætningspunktet til starten af indtastningen.

Skift+Home

Markere teksten fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen.

Skift+End

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Åbn.

Ctrl+F12 eller Ctrl+O

Åbne dialogboksen Gem som.

F12

Åbne den markerede mappe eller fil.

Enter

Åbne mappen et niveau over den markerede mappe.

Tilbage

Slette den markerede mappe eller fil.

Delete

Få vist en genvejsmenu til et markeret element, f.eks. en mappe eller fil.

Skift+F10

Flytte fremad gennem indstillinger.

Tab

Flytte tilbage gennem indstillinger.

Skift+Tab

Åbne listen Søg i.

F4 eller Alt+I

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Annullere en handling.

Esc

Fortryde en handling.

Ctrl+Z

Annullere fortrydelse af eller gentage en handling.

Ctrl+Y

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (tryk eventuelt på F6 flere gange).

F6

Når en menu er aktiv, skal du gå til en opgaverude. (Du skal muligvis trykke på Ctrl + Tab mere end én gang).

Ctrl+Tab

Vælge den næste eller forrige indstilling i opgaveruden, når en opgaverude er aktiveret

Tab eller Shift+Tab

Vise samtlige kommandoer i opgaverudens menu

Ctrl+mellemrum

Udføre handlingen knyttet til den markerede knap.

Mellemrum eller Enter

Åbne en rullemenu for det markerede gallerielement.

Skift+F10

Markere det første eller sidste element i et galleri.

Home eller End

Rulle op eller ned på den markerede galleriliste

PgUp eller PgDn

Luk en opgaverude

 1. Tryk evt. på F6 for at flytte til opgaveruden.

 2. Tryk på Ctrl+mellemrum.

 3. Brug piletasterne til at markere Luk, og tryk derefter på Enter.

Flyt en opgaverude

 1. Tryk evt. på F6 for at flytte til opgaveruden.

 2. Tryk på Ctrl+mellemrum.

 3. Brug piletasterne til at markere Flyt, og tryk derefter på Enter.

 4. Brug piletasterne til at flytte opgaveruden, og tryk derefter på Enter.

Tilpas størrelsen på en opgaverude

 1. Tryk evt. på F6 for at flytte til opgaveruden.

 2. Tryk på Ctrl+mellemrum.

 3. Brug piletasterne til at markere Størrelse, og tryk derefter på Enter.

 4. Brug piletasterne til at tilpasse størrelsen på opgaveruden, og tryk derefter på Enter.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Have vist genvejsmenuen til det markerede element.

Skift+F10

Vis menuen eller meddelelsen for en tilgængelig handling eller for knappen Autokorrekturindstillinger Knapflade eller knappen Indstillinger for Sæt ind Knapflade . Hvis der er flere handlinger, kan du skifte til næste handling og få vist menuen eller meddelelsen for den.

Alt+Skift+F10

Flytte mellem indstillingerne i en menu med tilgængelige handlinger.

Piletaster

Udføre handlingen for det markerede punkt i menuen med tilgængelige handlinger.

Enter

Lukke menuen eller meddelelsen for de tilgængelige handlinger.

Esc

Tip

 • Du kan vælge at få afspillet en lyd, når der er en tilgængelig handling (ikke tilgængelig i Word Starter). Der skal være installeret lydkort på computeren, for at du kan høre lyde. Microsoft Office Sounds skal også være installeret på computeren.

 • Hvis du har adgang til internettet, kan du hente Microsoft Office-lyde fra Office.com. Når du har installeret lydfilerne, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Tryk på Alt+F, T for at åbne dialogboksen Word-indstillinger.

  2. Tryk på A for at markere Avanceret, og tryk derefter på tabulatortasten for at gå til Avancerede indstillinger til arbejde med Word.

  3. Tryk på Alt+S to gange for at flytte til afkrydsningsfeltet Tilbagemelding med lyd, som findes under Generelt, og tryk derefter på mellemrumstasten.

  4. Tryk på tabulatortasten gentagne gange for at markere OK, og tryk derefter på Enter.

   Bemærk!: Når du markerer eller fjerner markeringen i afkrydsningsfeltet, påvirker indstillingen alle Office-programmer, der understøtter lyd.

Bevæg dig rundt på båndet

Med hurtigtaster kan du hurtigt anvende en kommando ved at trykke på nogle få taster, uanset hvor i programmet du er. Hver kommando i Word 2010 kan benyttes vha. en hurtigtast. Du kan komme til de fleste kommandoer ved hjælp af to til fem tastetryk. Sådan bruger du en hurtigtast:

 1. Tryk på Alt

  Tastetip vises over hver funktion, der er tilgængelig i den aktuelle visning.

 2. Tryk på det bogstav, der vises i tastaturtippet over den funktion, du vil bruge.

 3. Afhængigt af det bogstav, du trykker på, vises der evt. yderligere tastetip. Hvis f.eks. fanen Start er aktiv, og du trykker på N, vises fanen Indsæt sammen med tastetippene for grupperne under den fane.

 4. Fortsæt med at trykke på bogstaver, indtil du trykker på bogstavet for den kommando eller det kontrolelement, du vil bruge. I nogle tilfælde skal du først trykke på bogstavet for den gruppe, der indeholder den ønskede kommando.

  Bemærk!: Du kan annullere handlingen og skjule tastetip ved at trykke på Alt.

En anden måde at bruge tastaturet i programmer med det pågældende Office-bånd er at flytte fokus mellem faner og kommandoer, indtil du finder den funktion, som du vil bruge. I følgende tabel vises nogle metoder til at flytte tastaturfokus uden at bruge musen.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere den aktive fane på båndet og aktivere hurtigtasterne.

Alt eller F10. Tryk på en af disse taster igen for at gå tilbage til dokumentet og annullere hurtigtasterne.

Flytte til en anden fane på båndet.

F10 for at markere den aktive fane og derefter venstre pil eller højre pil

Udvide eller skjule båndet.

Ctrl+F1

Have vist genvejsmenuen til det markerede element.

Skift+F10

Flytte fokus for at markere hvert af de følgende områder i vinduet:

 • Aktiv fane på båndet

 • En af de åbne opgaveruder

 • Statuslinjen nederst i vinduet

 • Dokumentet

F6

Flytte fokus til hver af kommandoerne på båndet, henholdsvis fremad eller bagud.

Tab eller Shift+Tab

Flyt henholdsvis ned, op, til venstre eller til højre blandt elementerne på båndet

Pil ned, pil op, venstre pil eller højre pil

Aktivere den markerede kommando eller det markerede kontrolelement på båndet.

Mellemrum eller Enter

Åbne den markerede menu eller det markerede galleri på båndet.

Mellemrum eller Enter

Aktivere en kommando eller et kontrolelement på båndet, så du kan redigere en værdi.

Enter

Afslut ændring af en værdi i et kontrolelement på båndet, og flyt fokus tilbage til dokumentet.

Enter

Få hjælp til den markerede kommando eller kontrolelement på båndet. (Hvis der ikke er knyttet et hjælpeemne til den markerede kommando, vises et generelt emne om programmet i stedet).

F1

Oversigt over genvejstaster til Microsoft Word

Arbejde med dokumenter og websider

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte et hårdt mellemrum.

Ctrl+Skift+mellemrum

Indsætte en hård bindestreg.

Ctrl+Skift+bindestreg

Vise bogstaver med fed.

Ctrl+B

Vise bogstaver med kursiv.

Ctrl+I

Skifte til understreget tekst.

Ctrl+U

Mindske skriftstørrelsen med en værdi.

Ctrl+Skift+<

Øge skriftstørrelsen med en værdi.

Ctrl+Skift+>

Mindske skriftstørrelsen med 1 punkt.

Ctrl+[

Øge skriftstørrelsen med 1 punkt.

Ctrl+]

Fjerne afsnits- eller tegnformatering.

Ctrl+mellemrum

Kopiere den markerede tekst eller det markerede objekt.

Ctrl+C

Klippe den markerede tekst eller det markerede objekt ud.

Ctrl+X

Indsætte tekst eller et objekt.

Ctrl+V

Indsætte speciel

Ctrl+Alt+V

Kun indsætte formatering

Ctrl+Skift+V

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Annullere den seneste handling (Annuller Fortryd).

Ctrl+Y

Åbne dialogboksen Antal ord.

Ctrl+Skift+G

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Oprette et nyt dokument.

Ctrl+N

Åbne et dokument.

Ctrl+O

Lukke et dokument.

Ctrl+W

Opdele dokumentvinduet.

Alt+Ctrl+S

Fjerne opdelingen af dokumentvinduet.

Alt+Skift+L eller Alt+Ctrl+S

Gemme et dokument.

Ctrl+S

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne opgaveruden Navigation (for at søge i dokumentet).

Ctrl+B

Gentage en søgning (efter at du har lukket vinduet Søg og erstat).

Alt + Ctrl + Y

Erstatte tekst, bestemt formatering og specielle elementer.

Ctrl+H

Gå til en side, et bogmærke, en fodnote, tabel, kommentar, grafik eller et bestemt sted.

Ctrl+G

Skifte mellem de sidste fire steder, du har redigeret.

Alt+Ctrl+Z

Åbne en liste over søgeindstillinger. Tryk på piletasterne for at vælge en indstilling, og tryk derefter på Enter for at gennemse et dokument ved hjælp af den valgte indstilling.

Alt+Ctrl+Home

Flytte til det forrige element (angivet i søgeindstillingerne).

Ctrl+PgUp

Flytte til det næste element (angivet i søgeindstillingerne).

Ctrl+PgDn

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte til visning af udskriftslayout.

Alt+Ctrl+P

Skifte til dispositionsvisning.

Alt+Ctrl+O

Skifte til kladdevisning.

Alt+Ctrl+N

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Hæve et afsnit.

Alt+Skift+venstre pil

Sænke et afsnit.

Alt+Skift+højre pil

Sænke til brødtekst.

Ctrl+Skift+N

Flytte markerede afsnit op.

Alt+Shift+pil op

Flytte markerede afsnit ned.

Alt+Shift+pil ned

Udvide tekst under en overskrift.

Alt+Skift+PLUSTEGN

Skjule tekst under en overskrift.

Alt+Skift+minustegn

Udvide eller skjule al tekst eller alle overskrifter.

Alt+Skift+A

Skjule eller vise tegnformatering.

Skråstregen (/) på det numeriske tastatur

Have vist den første linje i brødteksten eller hele brødteksten.

Alt+Skift+L

Have vist alle overskrifter med typografien Overskrift 1.

Alt+Skift+1

Have vist alle overskrifter indtil Overskrift n.

Alt+Skift+n

Indsætte et tabulatortegn.

Ctrl+Tab

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Udskrive et dokument.

Ctrl+P

Skifte til Vis udskrift.

Alt+Ctrl+I

Flytte rundt på siden i Vis udskrift, når du har zoomet ind.

Piletaster

Flytte en side ad gangen i Vis udskrift, når du har zoomet ud.

PgUp eller PgDn

Flytte til den første side i Vis udskrift, når du har zoomet ud.

Ctrl+Home

Flytte til den sidste side i Vis udskrift, når du har zoomet ud.

Ctrl+End

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte en kommentar.

Alt+Ctrl+M

Slå Registrer ændringer til eller fra.

Ctrl+Skift+E

Lukke Korrekturrude, hvis den er åben.

Alt+Skift+C

Bemærk!: Nogle skærmlæsere er muligvis ikke kompatible med fuldskærmsvisning.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til begyndelsen af dokumentet.

Home

Gå til slutningen af dokumentet.

End

Gå til side n.

n, Enter

Afslutte læsevisningslayout.

Esc

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere en indgang til en indholdsfortegnelse.

Alt+Skift+O

Markere et citat til en citatsamling.

Alt+Skift+I

Vælg indstillinger for citat

Alt + Skift + F12, mellemrum

Markere et opslagsord til et indeks.

Alt+Skift+X

Indsætte en fodnote.

Alt+Ctrl+F

Indsætte en slutnote.

Alt+Ctrl+D

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte et link.

Ctrl+K

Gå en side tilbage.

Alt+venstre pil

Gå en side frem.

Alt+højre pil

Opdatere.

F9

Redigere og flytte tekst og grafik

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slette tegnet til venstre for markøren.

Tilbage

Slette ordet til venstre for markøren.

Ctrl+TILBAGE

Slette tegnet til højre for markøren.

Delete

Slette ordet til højre for markøren.

Ctrl+DELETE

Klippe markeret tekst til Udklipsholder.

Ctrl+X

Fortryd den seneste handling.

Ctrl+Z

Klippe til Samling.

Ctrl+F3

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne Udklipsholder.

Alt+H for at flytte til fanen Hjem og derefter trykke på F,O.

Kopiere den markerede tekst eller grafik til Udklipsholder.

Ctrl+C

Klippe den markerede tekst eller grafik til Udklipsholder.

Ctrl+X

Indsætte den seneste tilføjelse eller det senest indsatte element fra Office Udklipsholder.

Ctrl+V

Flytte tekst eller grafik en gang.

F2 (og derefter flytte markøren og trykke på Enter)

Kopiere tekst eller grafik én gang.

Skift+F2 (og derefter flytte markøren og trykke på Enter)

Åbne dialogboksen Opret ny dokumentkomponent, når tekst eller et objekt er markeret.

Alt+F3

Have vist den tilknyttede genvejsmenu, når dokumentkomponenten – f.eks. SmartArt-grafik – er markeret.

Skift+F10

Klippe til Samling.

Ctrl+F3

Indsætte indholdet fra Samling.

Ctrl+Skift+F3

Kopiere det sidehoved eller den sidefod, der er brugt i den forrige sektion i dokumentet.

Alt+Skift+R

Hvis du vil indsætte

Skal du trykke på

Et felt

Ctrl+F9

Et linjeskift

Skift+Enter

Et sideskift

Ctrl+Enter

Et kolonneskift

Ctrl+Skift+Enter

En lang tankestreg (em dash)

Alt+Ctrl+minustegn

En kort tankestreg (en dash)

Ctrl+minustegn

En blød bindestreg

Ctrl+bindestreg

En hård bindestreg

Ctrl+Skift+bindestreg

Et hårdt mellemrum

Ctrl+Skift+mellemrum

Copyright-symbolet

Alt+Ctrl+C

Et registreret varemærkesymbol

Alt+Ctrl+R

Et varemærkesymbol

Alt+Ctrl+T

En ellipse

Alt+Ctrl+punktum

Et enkelt startanførselstegn

Ctrl+' (enkelt anførselstegn), ' (enkelt anførselstegn)

Et enkelt slutanførselstegn

Ctrl+' (enkelt anførselstegn), ' (enkelt anførselstegn)

Dobbelt startanførselstegn

Ctrl+' (enkelt anførselstegn), Skift+' (enkelt anførselstegn)

Dobbelt slutanførselstegn

Ctrl+' (enkelt anførselstegn), Skift+' (enkelt anførselstegn)

Et autotekstelement

Enter (når du har skrevet de første par tegn af navnet på autotekstelementet, og skærmtippet vises)

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte Unicode-tegnet for den angivne Unicode-tegnkode (hexadecimal). Hvis du f.eks. vil indsætte valutasymbolet for euro ( Valutasymbolet for euro ), skal du skrive 20AC og derefter holde Alt nede, mens du trykker på X.

Tegnkoden, Alt+X

Finde Unicode-tegnet for det markerede tegn.

Alt+X

Indsætte ANSI-tegnet for den angivne ANSI-tegnkode (decimal). Hvis du f.eks. vil indsætte valutasymbolet for euro, skal du holde Alt nede, mens du trykker på 0128 på det numeriske tastatur.

Alt+tegnkoden (på det numeriske tastatur)

Markere tekst ved at holde Skift nede og bruge piletasterne til at flytte markøren.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Slå udvidelsestilstanden til.

F8

Markere det nærmeste tegn.

F8 og derefter trykke på venstre pil eller højre pil

Gøre et markeret område større.

F8 (tryk én gang for at markere et ord og to gange for at markere en sætning osv.).

Gøre et markeret område mindre.

Skift+F8

Slå udvidelsestilstanden fra.

Esc

Udvide en markering et tegn til højre.

Skift+højre pil

Udvide en markering et tegn til venstre.

Skift+venstre pil

Udvide en markering til slutningen af et ord.

Ctrl+Skift+højre pil

Udvide en markering til starten af et ord.

Ctrl+Skift+venstre pil

Udvide en markering til slutningen af en linje.

Skift+End

Udvide en markering til starten af en linje.

Skift+Home

Udvide en markering en linje ned.

Shift+Pil ned

Udvide en markering en linje op.

Shift+Pil op

Udvide en markering til slutningen af et afsnit.

Ctrl+Shift+Pil ned

Udvide en markering til starten af et afsnit.

Ctrl+Shift+Pil op

Udvide en markering et skærmbillede ned.

Shift+Page Down

Udvide en markering et skærmbillede op.

Shift+Page Up

Udvide en markering til starten af et dokument.

Ctrl+Skift+Home

Udvide en markering til slutningen af et dokument.

Ctrl+Skift+End

Udvide en markering til slutningen af et vindue.

Alt+Ctrl+Skift+PgDn

Udvide en markering til at omfatte hele dokumentet.

Ctrl+A

Markere en lodret tekstblok.

Ctrl+Skift+F8 og derefter bruge piletasterne. Tryk på Esc for at ophæve markeringstilstanden

Udvide en markering til et bestemt sted i et dokument.

F8+piletaster. Tryk på Esc for at ophæve markeringstilstanden

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Markere indholdet i den næste celle.

Tab

Markere indholdet i den forrige celle.

Skift+Tab

Udvide markeringen til de tilgrænsende celler.

Hold Skift nede, og tryk gentagne gange på en piletast

Markere en kolonne.

Brug piletasterne til at flytte til kolonnes øverste eller nederste celle, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

 • Tryk på Skift+Alt+PgDn for at markere kolonnen fra top til bund.

 • Tryk på Skift+Alt+PgUp for at markere kolonnen fra bund til top.

Udvide en markering (eller blok).

Ctrl+Skift+F8 og derefter bruge piletasterne. Tryk på Esc for at ophæve markeringstilstanden

Markere en hel tabel.

Alt+5 på det numeriske tastatur (med NUM LOCK slået fra)

Hvis du vil flytte

Skal du trykke på

Et tegn til venstre

Venstre pil

Et tegn til højre

Højre pil

Et ord til venstre

Ctrl+Venstre pil

Et ord til højre

Ctrl+Højre pil

Et afsnit op

Ctrl+pil op

Et afsnit ned

Ctrl+pil ned

En celle til venstre (i en tabel)

Skift+Tab

En celle til højre (i en tabel)

Tab

En linje op

Pil op

En linje ned

Pil ned

Til slutningen af en linje

End

Til begyndelsen af en linje

Home

Til toppen af vinduet

Alt+Ctrl+PgUp

Til bunden af vinduet

Alt+Ctrl+PgDn

Et skærmbillede op (ved at rulle)

PgUp

Et skærmbillede ned (ved at rulle)

PgDn

Til begyndelsen af den næste side

Ctrl+PgDn

Til begyndelsen af forrige side

Ctrl+PgUp

Til slutningen af et dokument

Ctrl+End

Til begyndelsen af et dokument

Ctrl+Home

Til et tidligere indsætningspunkt

Skift+F5

Til den placering, hvor du arbejdede, da dokumentet blev lukket, når du har åbnet et dokument

Skift+F5

Hvis du vil flytte

Skal du trykke på

Til den næste celle i en række

Tab

Til den forrige celle i en række

Skift+Tab

Til den første celle i en række

Alt+Home

Til den sidste celle i en række

Alt+End

Til den første celle i en kolonne

Alt+Page Up

Til den sidste celle i en kolonne

Alt+Page Down

Til den forrige række

Pil op

Til den næste række

Pil ned

Række op

Alt+Shift+pil op

Række ned

Alt+Shift+pil ned

Hvis du vil indsætte

Skal du trykke på

Nye afsnit i en celle

Enter

Tabulatorer i en celle

Ctrl+Tab

Hvis du vil ændre indstillingerne for overskrivning, så du kan få adgang til overskrivningstilstand ved at trykke på Ins, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Tryk på Alt+F, T for at åbne dialogboksen Word-indstillinger.

 2. Tryk på A for at markere AVANCERET, og tryk derefter på tabulatortasten.

 3. Tryk på Alt+O for at gå til afkrydsningsfeltet Brug INS-tasten til at slå overskrivningstilstand til og fra.

 4. Tryk på mellemrumstasten for at markere afkrydsningsfeltet, og tryk derefter på Enter.

Slå overskrivningstilstand til eller fra ved at trykke på Ins.

Formatere tegn og afsnit

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Kopiere formatering fra tekst.

Ctrl+Skift+C

Overføre kopieret formatering til tekst.

Ctrl+Skift+V

Bemærk!: Følgende tastaturgenveje virker ikke i visningen Fuld skærm.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre skrifttypen.

Ctrl+Skift+F

Øge skriftstørrelsen.

Ctrl+Skift+>

Mindske skriftstørrelsen.

Ctrl+Skift+<

Øge skriftstørrelsen med 1 punkt.

Ctrl+]

Mindske skriftstørrelsen med 1 punkt.

Ctrl+[

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne dialogboksen Skrifttype for at ændre tegnenes formatering.

Ctrl+D

Udskifte store bogstaver med små eller omvendt.

Skift+F3

Formatere al tekst som store bogstaver.

Ctrl+Skift+A

Anvende fed formatering.

Ctrl+F

Anvende understregning.

Ctrl+U

Understrege ord, men ikke mellemrum.

Ctrl+Skift+W

Formatere tekst med dobbelt understregning.

Ctrl+Skift+D

Anvende skjult tekst.

Ctrl+Skift+H

Anvende kursivering.

Ctrl+K

Formatere tekst som kapitæler.

Ctrl+Skift+K

Anvende sænket skrift (med automatisk afstandsudmåling).

Ctrl+lighedstegn

Anvende hævet skrift (med automatisk afstandsudmåling).

Ctrl+Shift+PLUSTEGN

Fjerne manuel tegnformatering.

Ctrl+mellemrum

Ændre markeret tekst til skrifttypen Symbol.

Ctrl+Skift+Q

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Have vist tegn, som ikke udskrives.

Ctrl+Skift+* (stjernen på det numeriske tastatur virker ikke)

Gennemgå tekstformatering.

Skift+F1 (og derefter klikke på teksten med den formatering, du vil gennemgå)

Kopiere formater.

Ctrl+Skift+C

Indsætte formater.

Ctrl+Skift+V

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Angive enkelt linjeafstand.

Ctrl+1

Angive dobbelt linjeafstand.

Ctrl+2

Angive halvanden linjeafstand.

Ctrl+5

Tilføje eller fjerne én linjeafstand foran et afsnit.

Ctrl+0 (nul)

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte et afsnit mellem at være centreret og være venstrejusteret.

Ctrl+E

Skifte et afsnit mellem at have lige margener og være venstrejusteret.

Ctrl+J

Skifte et afsnit mellem at være højrejusteret og være venstrejusteret.

Ctrl+R

Venstrejustere et afsnit.

Ctrl+L

Indrykke et afsnit fra venstre.

Ctrl+M

Fjerne afsnitsindrykning fra venstre.

Ctrl+Skift+M

Oprette en hængende indrykning.

Ctrl+T

Formindske en hængende indrykning.

Ctrl+Skift+T

Fjerne afsnitsformatering.

Ctrl+Q

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Åbne opgaveruden Anvend typografier.

Ctrl+Skift+S

Åbne opgaveruden Typografier.

Alt+Ctrl+Skift+S

Starte Autoformat.

Alt+Ctrl+K

Anvende typografien Normal.

Ctrl+Skift+N

Anvende typografien Overskrift 1.

Alt+Ctrl+1

Anvende typografien Overskrift 2.

Alt+Ctrl+2

Anvende typografien Overskrift 3.

Alt+Ctrl+3

Sådan lukkes opgaveruden Typografier

 1. Tryk på F6 for at markere opgaveruden Typografier, hvis den ikke allerede er markeret.

 2. Tryk på Ctrl+mellemrum.

 3. Brug piletasterne til at markere Luk, og tryk derefter på Enter.

Indsætte og redigere objekter

 1. Tryk på Alt, N, J og derefter på J for at åbne dialogboksen Objekt.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Markér en objekttype ved at trykke på pil ned, og tryk derefter på Enter for at oprette et objekt.

  • Tryk på Ctrl+Tab for at skifte til fanen Opret fra fil, tryk på Tab, og skriv derefter navnet på det objekt, du vil indsætte, eller brug Gennemse til at finde filen.

 1. Markér objektet ved at trykke på Skift+højre pil, mens markøren er placeret til venstre for objektet i dokumentet.

 2. Tryk på Skift+F10.

 3. Tryk på Tab for at gå til Objektnavn, tryk på Enter, og tryk derefter på Enter igen.

 1. Tryk på og slip Alt, N og derefter M for at markere SmartArt.

 2. Brug piletasterne til at markere den ønskede grafiktype.

 3. Tryk på Tab, og brug derefter piletasterne til at markere den grafik, du vil indsætte.

 4. Tryk på Enter.

 1. Tryk på og slip Alt, N og derefter W for at markere WordArt.

 2. Brug piletasterne til at markere den ønskede WordArt-typografi, og tryk derefter på Enter.

 3. Skriv den ønskede tekst.

 4. Tryk på Esc for at markere WordArt-objektet, og brug derefter piletasterne til at flytte objektet.

 5. Tryk på Esc igen for at vende tilbage til dokumentet.

Brevfletning og felter

Bemærk!: Du skal være på fanen Forsendelser for at bruge disse genvejstaster.

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Se et eksempel på et flettet brev.

Alt+Skift+K

Flette et dokument.

Alt+Skift+N

Udskrive det flettede dokument.

Alt+Skift+M

Redigere et dokument med data til brevfletning.

Alt+Skift+E

Indsætte et fletfelt.

Alt+Skift+F

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte et DATE-felt.

Alt+Skift+D

Indsætte et LISTNUM-felt.

Alt+Ctrl+L

Indsætte et PAGE-felt.

Alt+Skift+P

Indsætte et TIME-felt.

Alt+Skift+T

Indsætte et tomt felt.

Ctrl+F9

Opdatere sammenkædede oplysninger i et Microsoft Word-kildedokument.

Ctrl+Skift+F7

Opdatere markerede felter.

F9

Frigøre et felt.

Ctrl+Skift+F9

Skifte mellem en markeret feltkode og dens resultat.

Skift+F9

Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater.

Alt+F9

Udføre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra det felt, der viser feltresultaterne.

Alt+Skift+F9

Gå til det næste felt.

F11

Gå til det forrige felt.

Skift+F11

Låse et felt.

Ctrl+F11

Låse et felt op.

Ctrl+Skift+F11

Sprogpanelet

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Skifte mellem sprog eller tastaturlayout.

Venstre Alt+Skift

Have vist en liste over forskellige rettelsesmuligheder.

Knapflade +C

Slå håndskrift til eller fra.

Knapflade +H

Slå japansk IME (Input Method Editor) på 101-tastaturet til eller fra.

Alt+~

Slå koreansk IME på 101-tastaturet til eller fra.

Højre Alt

Slå kinesisk IME på 101-tastaturet til eller fra.

Ctrl+mellemrum

Tip

 • Du kan vælge tastekombinationen til skift mellem sprog eller tastaturlayout i dialogboksen Avancerede tasteindstillinger. Hvis du vil åbne dialogboksen Avancerede tasteindstillinger, skal du højreklikke på værktøjslinjen Sprog og derefter klikke på Indstillinger. Klik på Tasteindstillinger under Indstillinger.

 • Windows-tasten Knapflade er tilgængelig på den nederste række af tasterne på de fleste tastaturer.

Referencer til funktionstaster

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Få hjælp, eller gå til Microsoft Office.com.

F1

Flytte tekst eller grafik.

F2

Gentage seneste handling.

F4

Vælge kommandoen Gå til (fanen Hjem).

F5

Gå til næste rude eller ramme.

F6

Vælge kommandoen Stavekontrol (fanen Gennemse).

F7

Udvide det markerede område.

F8

Opdatere de markerede felter.

F9

Have vist tastetip.

F10

Gå til det næste felt.

F11

Vælge kommandoen Gem som.

F12

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Have hjælp til en bestemt sammenhæng eller se formatering.

Skift+F1

Kopiere tekst.

Skift+F2

Udskifte store bogstaver med små eller omvendt.

Skift+F3

Gentage Søg eller Gå til.

Skift+F4

Gå til den seneste ændring.

Skift+F5

Gå til den forrige rude eller ramme (efter at have trykket på F6).

Skift+F6

Vælge kommandoen Synonymordbog (fanen Gennemse, gruppen Korrektur).

Skift+F7

Gøre et markeret område mindre.

Skift+F8

Skifte mellem en feltkode og feltresultatet.

Skift+F9

Have vist en genvejsmenu.

Skift+F10

Gå til det forrige felt.

Skift+F11

Vælge kommandoen Gem.

Skift+F12

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Udvide eller skjule båndet.

Ctrl+F1

Vælge kommandoen Vis udskrift.

Ctrl+F2

Klippe til Samling.

Ctrl+F3

Lukke vinduet.

Ctrl+F4

Gå til næste vindue.

Ctrl+F6

Indsætte et tomt felt.

Ctrl+F9

Maksimere dokumentvinduet.

Ctrl+F10

Låse et felt.

Ctrl+F11

Vælge kommandoen Åbn.

Ctrl+F12

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Indsætte indholdet fra Samling.

Ctrl+Skift+F3

Redigere et bogmærke.

Ctrl+Skift+F5

Gå til forrige vindue.

Ctrl+Skift+F6

Opdatere sammenkædede oplysninger i et Word 2010-kildedokument.

Ctrl+Skift+F7

Udvide en markering eller blok.

Ctrl+Skift+F8 og derefter bruge en af piletasterne.

Frigøre et felt.

Ctrl+Skift+F9

Låse et felt op.

Ctrl+Skift+F11

Vælge kommandoen Udskriv.

Ctrl+Skift+F12

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til det næste felt.

Alt+F1

Oprette en ny dokumentkomponent.

Alt+F3

Afslut Word 2010.

Alt+F4

Gendanne programvinduets størrelse.

Alt+F5

Flytte fra en åben dialogboks tilbage til dokumentet, i de dialogbokse, hvor denne funktionsmåde understøttes.

Alt+F6

Søge efter den næste stavefejl eller grammatiske fejl.

Alt+F7

Afspille en makro.

Alt+F8

Skifte mellem alle feltkoder og feltresultater.

Alt+F9

Have vist opgaveruden Markering og synlighed.

Alt+F10

Have vist Microsoft Visual Basic-kode.

Alt+F11

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Gå til det forrige felt.

Alt+Skift+F1

Vælge kommandoen Gem.

Alt+Skift+F2

Have vist opgaveruden Opslag.

Alt+Skift+F7

Udføre GOTOBUTTON eller MACROBUTTON fra det felt, der viser feltresultaterne.

Alt+Skift+F9

Vise en menu eller en meddelelse for en tilgængelig handling.

Alt+Skift+F10

Vælge knappen Indholdsfortegnelse i beholderen Indholdsfortegnelse, når beholderen er aktiv.

Alt+Skift+F12

Hvis du vil gøre dette

Skal du trykke på

Have vist Microsoft Systemoplysninger.

Ctrl+Alt+F1

Vælge kommandoen Åbn.

Ctrl+Alt+F2

Se også

Lær, hvordan du navigerer i Word via funktioner til hjælp til handicappede

Basisopgaver ved brug af en skærmlæser i Word

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående tilgængelighed, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×