Tastaturgenveje for Microsoft Office InfoPath

De tastaturgenveje, der er beskrevet i dette Hjælp-emne, vedrører almindelige opgaver i Microsoft Office InfoPath 2007, som f.eks. udfyldning eller udformning af formularer. Genvejstasterne henviser til layoutet på det amerikanske tastatur. Tasterne på andre tastaturer vil muligvis ikke svare nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

I tastaturgenveje, hvor du skal trykke på to eller flere taster samtidigt, er tasterne adskilt af et plustegn (+). I tastaturgenveje, hvor du skal trykke på én tast og umiddelbart derefter en på anden tast, er tasterne adskilt af et komma (,).

Du kan udskrive dette emne ved at trykke på TAB for at vælge Vis alle, trykke på ENTER og derefter på CTRL+P.

Denne artikel indeholder

Designe formularskabeloner

Få Hjælp

I vinduet Hjælp

Bruge menuer, værktøjslinjer og opgaveruder

Bruge dialogbokse

Grundlæggende Microsoft Office

Designe formularskabeloner

Udvikle formularskabeloner

Handling

Taster

Designe en ny formularskabelon.

CTRL+SKIFT+D

Bemærk: Hvis dialogboksen Kom i gang er åben, tryk på tasten TAB, indtil Designe en formularskabelon er valgt og tryk derefter på ENTER.

Åbn dialogboksen Åbn i designtilstand.

CTRL+O eller CTRL+F12

Vis opgaveruden Designopgaver.

ALT+D

Få vist den aktuelle formularskabelon.

CTRL+SHIFT+B

Find et ord eller udtryk.

CTRL+B

Erstat et ord eller udtryk.

CTRL+H

Klip markeret tekst eller element.

CTRL+X

Kopier markeret tekst eller element.

CTRL+C

Indsæt tekst eller et element.

CTRL+V

Udskriv den aktuelle formularskabelon.

CTRL+P

Vis egenskaberne for det valgte kontrolelement.

ALT+ENTER

Indsæt et kontrolelement.

ALT+I, C

Vælg det forrige kontrolelement.

CTRL+< (mindre end-tegn) eller SHIFT+TAB

Vælg det næste kontrolelement.

CTRL+> (større end-tegn) eller TAB

Åbn Microsoft Script Editor (MSE).

ALT+SKIFT+F11

Åbn webstedet Microsoft Office Developer Center i en webbrowser.

ALT+H, I

Indsæt et hyperlink.

CTRL+I

Marker til starten af afsnittet.

CTRL+SKIFT+PIL OP

Marker til slutningen af afsnittet.

CTRL+SKIFT+PIL NED

Marker teksten, grafikken eller feltet én linje op eller ned.

SHIFT+UP ARROW eller SHIFT+DOWN ARROW

Indsæt et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Indsæt eurosymbolet.

CTRL+ALT+E

Formatere tekst

Handling

Taster

Fjern al formatering.

CTRL+MELLEMRUMSTAST

Anvend eller fjern fed formatering i den markerede tekst.

CTRL+F

Anvend eller fjern kursiv formatering i den markerede tekst.

CTRL+K

Anvend eller fjern understregning i den markerede tekst.

CTRL+U

Anvend eller fjern gennemstregning i den markerede tekst.

ALT+SKIFT+K

Anvend eller fjern formatering med hævet skrift i den markerede tekst.

CTRL+SHIFT+EQUAL SIGN

Anvend eller fjern formatering med sænket skrift i den markerede tekst.

CTRL+EQUAL SIGN

Anvend eller fjern typografien Normal i den markerede tekst.

CTRL+SKIFT+N

Anvend eller fjern typografien Overskrift 1 i den markerede tekst.

ALT+CTRL+1

Anvend eller fjern overskrift 2 fra den valgte tekst

ALT+CTRL+2

Anvend eller fjern typografien Overskrift 3 i den markerede tekst.

ALT+CTRL+3

Anvend eller fjern opstilling med punkttegn i det markerede afsnit.

CTRL+SKIFT+L

Indryk et afsnit fra venstre.

CTRL+M

Fjern en afsnitsindrykning fra venstre.

CTRL+SKIFT+M

Brug lige margen i det markerede afsnit.

CTRL+J

Højrejuster det markerede afsnit.

CTRL+R

Centrer det markerede afsnit.

CTRL+E

Venstrejuster det markerede afsnit.

CTRL+L

Øg skriftstørrelsen i den markerede tekst.

CTRL+SHIFT+KOMMA

Mindsk skriftstørrelsen i den markerede tekst.

CTRL+SHIFT+PUNKTUM

Åbn opgaveruden Skrifttype.

CTRL+D

Arbejde med tabeller

Handling

Taster

Indsæt en gentaget tabel.

ALT+I, G

Ændre kolonnebredden til venstre kant uden at ændre bredden på de øvrige kolonner.

Hold SHIFT nede medens du trækker kanten af kolonnen.

Ændre højden på rækken over eller under kanten uden at ændre højden på de øvrige rækker.

Bemærk: For rækker med minimumhøjde, ændrer denne genvej højden på rækken over kanten. En rækkes minimumhøjde afgøres af forskellige faktorer inklusive, om den indeholder tekst og kontrolelementer.

Hold SHIFT nede, medens du trækker kanten af rækken.

Giv alle de markerede rækker eller kolonner samme højde eller bredde.

Hold ALT nede, medens du trækker kanten af rækken eller kolonnen.

Flyt mellem den næste eller forrige celle i en tabel.

TAB eller SHIFT+TAB
TAB tilføjer en ny række til tabellen, hvis du trykker på den, medens markøren er i den sidste celle i den sidste række.

Vælg eller annuller valget af en tabelcelle.

F2

Foretage rettelser og gemme ændringer

Handling

Taster

Find det næste forkert stavede ord eller den næste grammatiske fejl.

Bemærk: Afkrydsningsfeltet Løbende stavekontrol skal være valgt (Tryk på ALT+T og tryk derefter på O).

ALT+F7

Gem eller udgiv den aktuelle formularskabelon.

Bemærk: Denne genvej åbner en dialogboks, som giver mulighed for at gemme eller udgive formularskabelonen. Hvis du vælger at gemme denne dialogboks i fremtiden, kan du ved at trykke på ALT+SKIFT+F2 få vist dialogboksen Gem som.

ALT+SKIFT+F2

Fortryd den seneste handling.

CTRL+Z

Annuller fortrydelsen af den seneste handling.

CTRL+Y

Gem den aktuelle formularskabelon.

SKIFT+F12

Få vist en formularskabelon før udskrift

Handling

Taster

Vis dialogboksen Vis udskrift.

ALT+F, V

Flyt til den næste side.

ALT+HØJREPIL

Flyt til den forudgående side.

ALT+VENSTREPIL

Zoom ind for at få et nærbillede af formularskabelonen.

ALT+LIGHEDSTEGN

Zoom ud for at se mere af formularskabelonen i et mindre format.

ALT+BINDESTREG

Toppen af siden

Få Hjælp

Bruge vinduet Hjælp

Hjælp vinduet giver adgang til al Microsoft Office indhold af Hjælp. I vinduet Hjælp vises emner og andet indhold af Hjælp.

I vinduet Hjælp

Handling

Taster

Åbne vinduet Hjælp.

F1

Lukke vinduet Hjælp.

ALT+F4

Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program.

ALT+TAB

Gå tilbage til InfoPath 2007 Hjælp .

ALT+HOME

Vælg det næste emne.

TAB

Vælg det forrige emne.

SKIFT+TAB

Udføre standardhandling for det valgte emne.

ENTER

I sektionen Gennemse Programnavn Hjælp, skal du vælge henholdsvis næste eller forrige emne.

TAB eller SHIFT+TAB

I sektionen Gennemse Programnavn Hjælp, henholdsvis udvid eller skjul det valgte emne.

ENTER

Vælge den næste skjulte tekst eller hyperlink, herunder Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne.

TAB

Vælge den forrige skjulte tekst eller hyperlink.

SKIFT+TAB

Udføre handlingen for den valgte Vis alt, Skjul alt skjulte tekst eller hyperlink.

ENTER

Flytte tilbage til det forrige Hjælp-emne (knappen Tilbage).

ALT+VENSTRE PIL eller TILBAGE

Flytte fremad til det næste Hjælp-emne (knappen Fremad).

ALT+HØJREPIL

Rulle nogle få emner henholdsvis op eller ned inden for det aktuelt viste Hjælp-emne.

OP PIL, NED PIL

Rulle store mængder emner henholdsvis op eller ned inden for det aktuelt viste Hjælp-emne.

SIDE OP SIDE NED

Få vist en menu med kommandoer for Hjælp vinduet. Dette kræver, at Hjælp vinduet har aktiv fokus (tryk på F1).

SKIFT+F10

Stop den sidste handling (knappen Stop).

ESC

Opdater vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskriv det aktuelle Hjælp-emne.

Bemærk: Hvis det aktuelle Hjælp-emne ikke er i det aktuelle vindue, tryk på F6 og tryk derefter på CTRL+P.

CTRL+P

Ændre forbindelsestilstand.

F6, PIL NED

Skrive tekst i boksen Skriv søgeord .

F6, PIL NED (tryk flere gange)

Skifte mellem områder i Hjælp-vinduet som f.eks. skifte mellem værktøjslinjen, boksen Skriv søgeord og listen Søg.

F6

I indholdsfortegnelsen i trævisning, vælg henholdsvis det næste eller forrige emne.

OP PIL eller NED PIL

I indholdsfortegnelsen i trævisning, henholdsvis udvid eller skjul det valgte emne.

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Vælg det næste hyperlink eller vælg Vis alt eller Skjul alt øverst i et emne.

TAB

Vælg det forrige hyperlink.

SKIFT+TAB

Udfør handlingen for det valgte hyperlink, Vis alle eller Skjul alle.

ENTER

Udskriv det aktuelle Hjælp-emne.

CTRL+P

Skrive et søgespørgsmål

Før du kan skrive et søgespørgsmål, skal du vælge boksen Skriv et spørgsmål.

how

 1. Tryk på ALT for at vælge menulinjen.

 2. Tryk på TAB flere gange, indtil markøren vises i boksen Skriv et spørgsmål.

 3. Skriv spørgsmålet.

 • Send et søgeudtryk, du har skrevet i boksen Skriv et spørgsmål ved at trykke på ENTER.

Toppen af siden

Bruge menuer, værktøjslinjer og opgaveruder

Åbne og bruge menulinjer og værktøjslinjer

Før du kan flytte eller ændre størrelsen af en værktøjslinje, skal du vælge den.

how

 1. Tryk på ALT for at vælge menulinjen.

 2. Tryk på CTRL+TAB flere gange for at vælge en værktøjslinje.

 3. Tryk på CTRL+MELLEMRUMSTAST for at åbne menuen Indstillinger for værktøjslinjer.

 4. Tryk på F eller S for at vælge kommandoen Flyt eller Størrelse.

Handling

Taster

Flyt en værktøjslinje.

CTRL+piletaster

Ophæv forankring af en værktøjslinje.

PIL NED (flere gange)

Gør en værktøjslinje forankret lodret i venstre eller højre side af skærmen.

VENSTREPIL ELLER HØJREPIL (tryk flere gange)

Vælg menulinjen eller luk en åben menu og undermenu samtidigt.

ALT eller F10

Vælg en opgaverude eller menulinje efter at have trykket på F10 eller ALT for at vælge menulinjen. Tryk flere gange for at flytte fokus mellem de åbne værktøjslinjer, menulinjer,og opgaveruder.

CTRL+TAB eller CTRL+SHIFT+TAB

Når en værktøjslinje eller menulinje er valgt, vælg den næste knap eller menu på værktøjslinjen.

TAB eller HØJRE PIL

Når en værktøjslinje eller menulinje er valgt, vælg den forrige knap eller menu på værktøjslinjen.

SHIFT+TAB eller VENSTRE PIL

Åbn den valgte menu, eller udfør handlingen for den valgte knap eller kommando.

ENTER

Vis genvejsmenuen for det valgte emne.

SKIFT+F10

Vis genvejsmenuen til titellinjen.

ALT+MELLEMRUMSTAST

Når en menu eller undermenu er åben, vælg den næste kommando.

PIL NED

Vælg den forudgående kommando, når en menu eller undermenu er åben.

PIL OP

Vælg menuen til venstre. Når en undermenu er åben, kan du skifte mellem hovedmenuen og undermenuen.

VENSTREPIL

Vælg menuen til højre. Når en undermenu er åben, kan du skifte mellem hovedmenuen og undermenuen.

HØJREPIL

Vælg den første kommando i menuen eller undermenuen.

HOME

Vælg den sidste kommando i menuen eller undermenuen.

END

Luk en åben menu. Når en undermenu er åben, skal du kun lukke undermenuen.

ESC

Åbn den valgte menu.

SKIFT+PIL NED

Når en afkortet menu er åben, vises alle kommandoer.

CTRL+PIL NED

Skift mellem opgaveruden og den aktive formularskabelon.

F6

Vælg det næste element i opgaveruden.

TAB

Vælg det forudgående element i opgaveruden.

SKIFT+TAB

Bemærk: Du kan bruge tastaturet til at vælge alle menukommandoerne på menulinjen. Tryk på ALT for at vælge menulinjen. Tryk på det understregede bogstav i menulinjenavnet, som indeholder den kommando, du ønsker.

Åbne og bruge opgaveruder

Før du kan arbejde med en opgaverude, skal du først åbne den og derefter markere den.

how

 1. Tryk på CTRL+F1 for at åbne en opgaverude.

 2. Tryk på F6 for at vælge menulinjen.

 3. Tryk på CTRL+MELLEMRUM for at åbne menuen med opgaverudens indstillinger.

 4. Tryk på M eller S for at vælge kommandoen Flyt eller Størrelse.

Handling

Taster

Vis opgaveruden Designopgaver.

ALT+D

Flytte fra en opgaverude til den næste i programvinduet (retning med uret). Du kan få brug for at trykke på F6 mere end en gang.

Bemærk: Hvis tryk på F6 ikke viser den opgaverude, du ønsker, prøv at trykke på ALT for at placere fokus på menulinjen og tryk derefter på CTRL+TAB for at flytte til opgaveruden.

F6

Flytte til en opgaverude fra en anden opgaverude i programvinduet (retning mod uret).

SHIFT+F6

Tilpas størrelsen på en opgaverude (efter at have valgt kommandoen Størrelse).

Piletaster

Flyt en opgaverude (efter at have valgt kommandoen Flyt).

Piletaster

Åbn opgaveruden, eller skjul den aktuelle opgaverude.

CTRL+F1

Flytte til en opgaverude fra det aktive programvindue. (Det kan være nødvendigt at trykke på F6 mere end en gang.)

F6

Flyt til en opgaverude, når en menu eller en værktøjslinje er aktiv (du skal muligvis trykke mere end én gang på CTRL+TAB).

CTRL+TAB

Åbn menuen med indstillinger til opgaveruden.

CTRL+MELLEMRUMSTAST

Lukke en menu, hvis en aktuelt er åben eller gå tilbage til formularskabelonen.

ESC

Vælg den næste indstilling i opgaveruden, når en opgaverude er aktiv.

TAB

Vælg den forudgående indstilling i opgaveruden, når en opgaverude er aktiv.

SKIFT+TAB

Flyt op mellem valgene i en valgt undermenu eller flyt mellem indstillingerne i en gruppe af indstillinger.

PIL OP

Flyt ned mellem indstillingerne i en valgt undermenu eller flyt mellem indstillingerne i en gruppe af indstillinger.

PIL NED

Åbn den valgte menu, eller udfør den handling, der er tildelt den valgte knap.

ENTER

Åbn en genvejsmenu i en formularskabelon eller åbn rullemenu for det valgte opgaverudeemne.

SKIFT+F10

Vælg den første kommando i menuen eller undermenuen, når en menu eller undermenu er synlig.

HOME

Vælg den sidste kommando i menuen eller undermenuen, når en menu eller undermenu er synlig.

END

Flyt til toppen af den valgte liste i opgaveruden.

CTRL+HOME

Flyt til bunden af den valgte liste i opgaveruden.

CTRL+END

Toppen af siden

Bruge dialogbokse

Få adgang til og vælge indstillinger i dialogbokse

Handling

Taster

Åbn dialogboksen Åbn i designtilstand.

CTRL+O eller CTRL+F12

Flyt fra en åben dialogboks tilbage til formularskabelonen i dialogbokse, som understøtter denne funktionsmåde.

ALT+F6

Flyt til den næste indstilling.

TAB

Flyt til den forudgående indstilling.

SKIFT+TAB

Skift til den næste tab.

CTRL+TAB

Skift til den forrige tab.

CTRL+SKIFT+TAB

Skift til den næste kategori.

TAB

Bemærk: Efter kategorien er valgt, brug piletasterne til at flytte til den kategori, du ønsker.

Skift til en forrige kategori.

SKIFT+TAB

Bemærk: Efter kategorien er valgt, brug piletasterne til at flytte til det kategorinavn, du ønsker.

Flyt mellem indstillinger på en liste eller i en gruppe af indstillinger.

Piletaster

Udfør den handling, der er tilknyttet den valgte knap, eller marker eller fjern markeringen i det valgte afkrydsningsfelt.

MELLEMRUMSTAST

Åbn listen, hvis den er lukket, og flyt til en bestemt indstilling på listen.

Første bogstav i en indstilling på en rulleliste

Vælg en indstilling eller marker eller fjern markeringen i et afkrydsningsfelt.

ALT+ det understregede bogstav i en indstilling

Åbn den valgte rulleliste.

PIL NED

Luk den valgte rullemenuliste eller annuller kommandoen og luk derefter dialogboksen.

ESC

Kør den valgte kommando.

ENTER

Gå til forrige mappe.

ALT+1

Åbn mappen ét niveau op fra den valgte mappe.

ALT+2

Slet den valgte mappe eller fil.

ALT+3

Opret en ny undermappe i den åbne mappe.

ALT+4

Skift mellem visningerne Miniaturer, Felter, Ikoner, Liste, Detaljer, Egenskaber og Vis.

ALT+5

Vis en genvejsmenu for den valgte mappe eller fil.

SKIFT+F10

Åbn listen Søg i eller Gem i.

F4 eller ALT+I

Opdater mappen og fillisten i dialogboksen Åbn, Åbn i designtilstand eller Gem som.

F5

Bruge redigeringsbokse i dialogbokse

En redigeringsboks er et felt, hvor du kan skrive eller indsætte data, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe. .

Handling

Taster

Flyt til starten af indtastningen.

HOME

Flyt til slutningen af indtastningen.

END

Flyt ét tegn til venstre.

VENSTREPIL

Flyt ét tegn til højre.

HØJREPIL

Flyt ét ord til venstre.

CTRL+VENSTREPIL

Flyt ét ord til højre.

CTRL+HØJREPIL

Marker eller annuller markeringen ét tegn til venstre.

SKIFT+VENSTREPIL

Marker eller annuller markeringen ét tegn til højre.

SKIFT+HØJREPIL

Marker eller annuller markeringen ét ord til venstre.

CTRL+SKIFT+VENSTREPIL

Marker eller annuller markeringen ét ord til højre.

CTRL+SKIFT+HØJREPIL

Marker fra indsætningspunktet til starten af indtastningen.

SKIFT+HOME

Marker fra indsætningspunktet til slutningen af indtastningen.

SKIFT+END

Toppen af siden

Grundlæggende Microsoft Office

Vise og bruge vinduer

Handling

Taster

Skift til det næste vindue.

ALT+TAB

Skift til det forrige vindue.

ALT+SHIFT+TAB

Luk det aktive vindue.

CTRL+W eller CTRL+F4

Genopret størrelsen af det aktive vindue, efter du minimerer eller maksimerer det.

CTRL+F5

Når mere end et vindue er åbent, skift til det næste vindue.

CTRL+F6

Når mere end et vindue er åbent, skift til det forrige vindue.

CTRL+SHIFT+F6

Når et dokumentvindue ikke er maksimeret, udfør kommandoen Flyt (på menuen Kontrolelement for vinduet). Brug piletasterne til at flytte vinduet, og tryk derefter på ESC, når du er færdig.

CTRL+F7

Når et dokumentvindue ikke er maksimeret, udfør kommandoen Størrelse (på menuen Kontrolelement for vinduet). Tryk på piletasterne for at ændre størrelsen på vinduet og tryk derefter på ESC, når du er færdig.

CTRL+F8

Minimer et vindue til et ikon (virker kun for nogle Microsoft Office programmer).

CTRL+F9

Maksimer eller genopret et valgt vindue, hvor størrelsen er blevet ændret.

CTRL+F10

Kopier et billede af skærmen til Udklipsholderen.

UDSKRIV SKÆRM

Kopier et billede af det valgte billede til Udklipsholderen.

ALT+UDSKRIV SKÆRM

Flyt rundt i tekst

Handling

Taster

Flyt ét tegn til venstre.

VENSTREPIL

Flyt ét tegn til højre.

HØJREPIL

Flyt en linje op.

PIL OP

Flyt en linje ned.

PIL NED

Flyt ét ord til venstre.

CTRL+VENSTREPIL

Flyt ét ord til højre.

CTRL+HØJREPIL

Flyt til slutningen af linjen.

END

Flyt til begyndelsen af linjen.

HOME

Flyt et afsnit op.

CTRL+OP PIL

Flyt et afsnit ned.

CTRL+PIL NED

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×