Tastaturgenveje

De tastaturgenveje, der beskrives i dette emne i Hjælp, henviser til det amerikanske tastaturlayout. Taster på andre layout svarer måske ikke nøjagtigt til tasterne på et amerikansk tastatur.

For tastaturgenveje, i hvilke du trykker på to eller flere taster samtidigt, er tasterne, der skal trykkes på, adskilt af et plustegn (+) i Hjælp til SharePoint Designer 2010. For tastaturgenveje, i hvilke du trykker på en tast øjeblikkeligt efterfulgt af en anden tast, er tasterne, der skal trykkes på, adskilt af et komma (,).

Bemærk: Du kan udskrive dette emne ved at trykke TAB for at vælge Vis alle, trykke på ENTER og derefter trykke på CTRL+P.

Vise tastetip på båndet

  1. Tryk på Alt.

    Tastetippene vises ved hver funktion, der er tilgængelig i den aktuelle visning.

    Tastetip på båndet

  2. Tryk på det bogstav, der vises i tastetippet over den funktion, du vil bruge.

    Bemærk: Tryk på Alt for at annullere den handling, du er i gang med, og skjule tastetippene.

Navigere i båndet med tastaturet

Hvis du vil

Skal du trykke på

Springe fra gruppe til gruppe

Ctrl+højre pil eller venstre pil

Online Hjælp

Tastaturgenveje til brug af Hjælp-vinduet

Hjælp-vinduet giver adgang til alt indhold i Hjælp til SharePoint Designer. Hjælp-vinduet viser emner og andet indhold i Hjælp.

I Hjælp-vinduet

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne Hjælp-vinduet.

F1

Lukke Hjælp-vinduet.

ALT+F4

Skifte mellem Hjælp-vinduet og det aktive program.

ALT+TAB

Gå tilbage til startsiden i Programnavn.

ALT+HOME

Markere det næste element i Hjælp-vinduet.

TAB

Markere det forrige element i Hjælp-vinduet.

SKIFT+TAB

Udføre handlingen for det markerede element.

ENTER

I afsnittet Gennemse Hjælp til Programnavn i Hjælp-vinduet, vælge henholdsvis det næste eller forrige emne.

TAB eller SKIFT+TAB 

I afsnittet Gennemse Hjælp til Programnavn i Hjælp-vinduet, henholdsvis udvide eller skjule det valgte emne.

ENTER

Markere den næste skjulte tekst eller det næste hyperlink, herunder Vis alle eller Skjul alle øverst i et emne.

TAB

Markere den forrige skjulte tekst eller det forrige skjulte hyperlink.

SKIFT+TAB

Udføre handlingen for den markerede skjulte tekst eller det næste hyperlink eller Vis alle eller Skjul alle.

ENTER

Gå tilbage til det forrige emne i Hjælp (knappen Tilbage).

ALT+VENSTRE PIL eller TILBAGE

Gå fremad til det næste emne i Hjælp (knappen Frem ).

ALT+HØJRE PIL

Rulle henholdsvis opad eller nedad lidt ad gangen inden for det aktuelle emne i Hjælp.

PIL OP, PIL NED

Rulle henholdsvis opad eller nedad en side ad gangen inden for det aktuelle emne i Hjælp.

PGUP, PGDN

Vise en menu med kommandoer for vinduet Hjælp. Det kræver, at vinduet Hjælp er i aktiv fokus (klik på et emne i vinduet).

SKIFT+F10

Stop den sidste handling (knappen Stop).

ESC

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Bemærk: Hvis markøren ikke er placeret i det aktuelle emne i Hjælp, tryk F6 og tryk derefter CTRL+P.

CTRL+P

Ændre forbindelsestilstanden.

F6, og klik derefter på PIL NED

Skrive tekst i boksen Skriv de ord, der skal søges efter.

F6, og klik derefter på PIL NED

Skifte mellem områder i Hjælp-vinduet; f.eks. skifte mellem værktøjslinjen, boksen Skriv de ord, der skal søges efter og listen Søg.

F6

Markere henholdsvis det næste eller det forrige element i en indholdsfortegnelse i trævisning.

PIL OP, PIL NED

Henholdsvis udvide eller skjule det markerede element i en indholdsfortegnelse i trævisning.

VENSTRE PIL, HØJRE PIL

SharePoint Designer 2010

Arbejde med SharePoint-websteder

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne en websted.

Ctrl+Skift+O

Lukke det aktuelle websted.

Ctrl+Skift+W

Opdatere det aktuelle websted.

Ctrl+F5

Oprette en ny webdelsside.

CTRL+N

Flytte til næste afsnit af brugergrænsefladen.

F6

Flytte til forrige afsnit af brugergrænsefladen.

Skift+F6

Flytte mellem visningerne Programkode, Design og Opdel.

Ctrl+PgUp eller Ctrl+PgDn

Flytte mellem ruderne Programkode og Design i visningen Opdel.

Alt+PgDn eller Alt+PgUp

Afslutte SharePoint Designer.

ALT+F4

Arbejde med faner

Hvis du vil

Skal du trykke på

Oprette en ny fane

Ctrl+T

Lukke den aktuelle fane

Ctrl+W eller Ctrl+F4

Opdatere den aktuelle fane

F5

Flytte til den næste fane

CTRL+TAB

Flytte til den forrige fane

CTRL+SKIFT+TAB

Gemme ændringerne i den aktuelle fane

CTRL+S

Få vist et eksempel på den aktuelle fane i en browser

F12

Navigere tilbage

Alt+venstre pil

Navigere fremad

Alt+højre pil

Arbejde med navigationsruden

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne den markerede kategori.

ENTER

Åbne den markerede kategori i en ny fane

CTRL+ENTER

Åbne den markerede kategoris minigalleri

Skift+Enter

Arbejde med tekst i designvisning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Søge efter tekst eller HTML-kode på en webside

CTRL+B

Søge efter den næste forekomst af den seneste søgestreng

F3

Søge efter den forrige forekomst af den seneste søgestreng

SKIFT+F3

Søge efter den næste forekomst af det aktuelle valg

CTRL+F3

Søge efter den forrige forekomst af det aktuelle valg

CTRL+SKIFT+F3

Erstatte tekst eller HTML-kode på en webside

CTRL+H

Stavekontrollere en webside

F7

Slå et ord op i synonymordbogen

SKIFT+F7

Annullere en handling eller lukke en dialogboks

ESC

Skifte mellem åbne dialogbokse

ALT+F6

Skifte mellem åbne dialogbokse i omvendt orden

ALT+SKIFT+F6

Slette en webside eller mappe på mappelisten eller i en vilkårlig dialogboks.

DELETE

Flytte et niveau op på Mappeliste

TILBAGE

Arbejde med kodningsværktøjer

Vigtigt: Genvejene i denne tabel er designet til kun at fungere i Kodevisning.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte midlertidigt bogmærke

CTRL+F2

Flytte til det næste midlertidige bogmærke

F2

Flytte til det forrige midlertidige bogmærke

SKIFT+F2

Indsætte kodestykke

CTRL+ENTER

Flytte til næste kodehyperlink

Skift+Alt+højre pil

Flytte til forrige kodehyperlink

Skift+Alt+venstre pil

Flytte til næste åbnende kantede parentes

Ctrl+[

Flytte til næste afsluttende kantede parentes

Ctrl+]

Flytte til næste ramme på en rammeside

Ctrl+F6

Flytte til forrige ramme på en rammeside

Ctrl+Skift+F6

Indsætte slutkode

CTRL+PUNKTUM ( . )

Indsætte startkode

CTRL+KOMMA ( , )

Vise eller skjule afsnitstegn

Ctrl+Skift+8

Indsætte HTML-kommentar

CTRL+SKRÅSTREG ( / )

Vise listen IntelliSense for det markerede element

CTRL+mellemrumstasten

Markere kode og dens indhold

CTRL+SKIFT+KOLON ( : )

Finde tilsvarende kode

CTRL+SEMIKOLON ( ; )

Udføre en trinvis søgning

CTRL+ALT+F

Åbne dialogboksen Gå til linje

CTRL+G

Åbne Hurtig koderedigering

Bemærk: Denne genvejstast fungerer også i designvisning.

CTRL+Q

Formatere tekst og afsnit

Hvis du vil

Skal du trykke på

Formatere med fed

CTRL+F

Formatere med understregning

CTRL+U

Formatere med kursiv

CTRL+K

Formatere med hævet skrift (kun i designvisning)

CTRL+PLUSTEGN ( + )

Formatere med sænket skrift (kun i designvisning)

CTRL+LIGHEDSTEGN ( = )

Kopiere formatering

CTRL+ SKIFT+C

Indsætte formatering

CTRL+SKIFT+V

Fjerne formatering fra det markerede (kun i designvisning)

Ctrl+Skift+Z
eller
Ctrl+mellemrum

Centrere et afsnit

CTRL+E

Venstrejustere et afsnit (kun i designvisning)

CTRL+L

Højrejustere et afsnit

CTRL+R

Forøge indrykningsplacering

CTRL+M

Formindske indrykningsplacering

CTRL+ SKIFT+M

Anvende typografien Normal

CTRL+SKIFT+ N

Anvende typografien Overskrift 1

CTRL+ALT+1

Anvende typografien Overskrift 2

CTRL+ALT+2

Anvende typografien Overskrift 3

CTRL+ALT+3

Anvende typografien Overskrift 4

CTRL+ALT+4

Anvende typografien Overskrift 5

CTRL+ALT+5

Anvende typografien Overskrift 6

CTRL+ALT+6

Anvende typografien Opstillingsformat

CTRL+ SKIFT+L

Vælge en farve, efter farvevælgeren er aktiveret

Piletaster

Bemærk: Tryk på VENSTRE PIL for at nå de farvede heksagoner fra den sorte heksagon, eller tryk på PIL OP for først at gå ignnem de grå og hvide heksagoner.

Redigere og flytte tekst og grafik

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slette et tegn til venstre

TILBAGE

Slette et tegn til højre

DELETE

Slette et ord til venstre

CTRL+TILBAGE

Slette et ord til højre

CTRL+DELETE

Kopiere tekst eller grafik

Ctrl+C
eller
Ctrl+Insert

Klippe markeret tekst til Udklipsholder

Ctrl+X
eller
Skift+Delete

Indsætte indholdet af Udklipsholder

Ctrl+V
eller
Skift+Insert

Indsætte et linjeskift

Bemærk: Fungerer kun i designvisning.

SKIFT+ENTER

Indsætte et hårdt mellemrum

Bemærk: Fungerer kun i designvisning.

CTRL+SKIFT+MELLEMRUM

Markere tekst og grafik

Hvis du vil

Skal du trykke på

Markere et tegn til højre

SKIFT+HØJRE PIL

Markere et tegn til venstre

SKIFT+VENSTRE PIL

Markere til slutningen af et ord

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Markere til begyndelsen af et ord

CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Markere til slutningen af en linje

SKIFT+END

Markere til begyndelsen af en linje

SKIFT+HOME

Markere en linje op

SKIFT+PIL OP

Markere en linje ned

SKIFT+PIL NED

Markere til slutningen af et afsnit (kun i designvisning)

CTRL+SKIFT+PIL NED

Markere til begyndelsen af et afsnit (kun i designvisning)

CTRL+SKIFT+PIL OP

Markere en skærm ned

SKIFT+PGDN

Markere en skærm op

SKIFT+PGUP

Markere hele siden

CTRL+A

Vise egenskaberne for et markeret område

ALT+ENTER

Arbejde med tabeller, grafik og hyperlinks

Vigtigt: Genvejene i denne tabel er designet til kun at fungere i designvisning.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Indsætte en tabel

SKIFT+CTRL+ALT+T

Markere indholdet i den næste tabelcelle

TAB

Markere indholdet i den forrige tabelcelle

SKIFT+TAB

Placere indsætningspunktet i en celle og udvide en markering til den tilstødende celle i en række

Hold SKIFT nede, mens du genntagne gange trykker på VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Placere indsætningspunktet i øverste eller nederste celle i en kolonne og markere kolonnen

Hold SKIFT nede, mens du genntagne gange trykker på PIL OP eller PIL NED

Med et grafikobjekt markeret, oprette en miniature af det grafikobjekt automatisk

CTRL+T

Oprette et hyperlink på en side

CTRL+I

Grundlæggende funktionalitet

Vise og bruge vinduer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Skifte til næste vindue.

ALT+TAB

Skifte til forrige vindue.

ALT+SKIFT+TAB

Lukke det aktive vindue.

CTRL+W eller CTRL+F4

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (med uret). Det kan være nødvendigt at trykke på F6 mere end én gang.

Bemærk: Hvis du ikke får vist den ønskede opgaverude, når du trykker på F6, kan du forsøge at trykke på ALT for at fokusere på menulinjen eller båndet, og derefter trykke på CTRL+TAB for at flytte til opgaveruden. 

F6

Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (mod uret).

SKIFT+F6

Skifte til det næste vindue, når mere end ét vindue er åbent.

CTRL+F6

Skifte til forrige vindue.

CTRL+SKIFT+F6

Når et dokumentvindue ikke er maksimeret, kan du udføre kommandoen Størrelse (i menuen Kontrolelement for vinduet). Tryk på piletasterne for at tilpasse størrelsen på vinduet, og, når du er færdig, tryk på ESC.

CTRL+F8

Minimere et vindue til et ikon (fungerer kun for nogle programmer i Microsoft Office).

CTRL+F9

Maksimere eller gendanne et markeret vindue.

CTRL+F10

Kopiere et billede af skærmen til Udklipsholder.

PRINTSCRN

Kopiere et billede af det markerede vindue til Udklipsholder.

ALT+PRINTSCRN

Skifte eller ændre størrelsen på skrifttypen

Hvis du vil

Skal du trykke på

Tilpasse skrifttypen

CTRL+SKIFT+F

Tilpasse skriftstørrelsen

CTRL+SKIFT+P

Forøge skriftstørrelsen på den markerede tekst

CTRL+SKIFT+>

Formindske skriftstørrelsen på den markerede tekst

CTRL+SKIFT+<

Flytte rundt i tekst eller celler

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte et tegn til venstre.

VENSTRE PIL

Flytte et tegn til højre.

HØJRE PIL

Flytte en linje op.

PIL OP

Flytte en linje ned.

PIL NED

Flytte et ord til venstre.

CTRL+VENSTRE PIL

Flytte et ord til højre.

CTRL+HØJRE PIL

Flytte til slutningen af en linje.

END

Flytte til begyndelsen af en linje.

HOME

Flytte et afsnit op.

CTRL+PIL OP

Flytte et afsnit ned.

CTRL+PIL NED

Flytte til slutningen af en tekstboks.

CTRL+END

Flytte til begyndelsen af en tekstboks.

CTRL+HOME

Gentage den sidste Find-handling.

SKIFT+F4

Flytte rundt i og arbejde i tabeller

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste celle.

TAB

Flytte til den forrige celle.

SKIFT+TAB

Flytte til den næste række.

PIL NED

Flytte til den forrige række.

PIL OP

Indsætte en fane i en celle

CTRL+TAB

Starte et nyt afsnit.

ENTER

Tilføje en ny række nederst på siden.

TAB ved slutningen af den sidste række

Bruge dialogbokse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til den næste indstilling eller indstillingsgruppe.

TAB

Flytte til den forrige indstilling eller indstillingsgruppe.

SKIFT+TAB

Skifte til den næste fane i en dialogboks. 

CTRL+TAB

Skifte til den forrige fane i en dialogboks.

CTRL+SKIFT+TAB

Flytte mellem indstillinger i en åben rulleliste eller mellem indstillinger i en gruppe indstillinger.

Piletaster

Udføre den handling, der er tildelt den markerede knap, eller markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

MELLEMRUM

Åbne listen, hvis den er lukket, og flytte til den pågældende indstilling på listen.

Første bogstav i en indstilling på en rulleliste

Vælge en indstilling eller markere eller fjerne markeringen i et afkrydsningsfelt.

ALT+ det understregede bogstav i en indstilling

Åbne en markeret rulleliste

ALT+PIL NED

Lukke en markeret rulleliste eller annullere en kommando og lukker en dialogboks.

ESC

Udføre den handling, der er tildelt en standardknap i en dialogboks.

ENTER

Bruge redigeringsbokse inde i dialogbokse

En redigeringsboks er en tom boks, hvor du kan skrive eller indsætte oplysninger, f.eks. dit brugernavn eller stien til en mappe.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte til begyndelsen af en oplysning.

HOME

Flytte til slutningen af en oplysning.

END

Flytte et tegn til venstre eller højre.

VENSTRE PIL eller HØJRE PIL

Flytte et ord til venstre.

CTRL+VENSTRE PIL

Flytte et ord til højre.

CTRL+HØJRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et tegn til venstre.

SKIFT+VENSTRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et tegn til højre.

SKIFT+HØJRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et ord til venstre.

CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Markere eller fjerne markeringen af et ord til højre.

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Markere fra indsætningspunktet til begyndelsen af oplysningerne.

SKIFT+HOME

Markere fra indsætningspunktet til slutningen af oplysningerne.

SKIFT+END

Bruge dialogboksene Åbn og Gem som

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til den forrige mappe. Knapflade .

ALT+1

Knappen Et niveau op Knapflade : Åbner mappen et niveau over den åbne mappe.

ALT+2

Knappen Søg på World Wide Web Knapflade : Lukker dialogboksen og åbner websøgesiden.

ALT+3

Knappen Slet Knapflade : Sletter den markerede mappe eller fil.

ALT+3

Knappen Opret ny mappe Knapflade : Opretter en ny mappe.

ALT+4

Knappen Visninger Knapflade : Skifter mellem de tilgængelige mappevisninger.

ALT+5

Knappen Funktioner: Viser menuen Funktioner

ALT+L

Vise en genvejsmenu for et markeret element, f.eks. en mappe eller fil.

SKIFT+F10

Flytte mellem indstillinger eller områder i dialogboksen. 

TAB

Åbne listen Søg i.

F4 eller ALT+Ø

Opdatere fillisten.

F5

Flytte, rotere eller tilpasse størrelsen på figurer

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte en figur mod højre

Ctrl+højre pil

Flytte en figur mod venstre

Ctrl+venstre pil

Flytte en figur opad

Ctrl+pil op

Flytte en figur nedad

CTRL+PIL NED

Rotere en figur mod højre

Alt+højre pil

Rotere en figur mod venstre

Alt+venstre pil

Rotere en figur mod højre i mindre intervaller

Ctrl+Alt+højre pil

Rotere en figur mod venstre i mindre intervaller

Ctrl+Alt+venstre pil

Gøre en figur højere

Skift+pil op

Gøre en figur kortere

Skift+pil ned

Gøre en figur brederer

Skift+højre pil

Gøre en figur smallere

Skift+venstre pil

Gøre en figur højere, kortere, bredere eller smallere i mindre intervaller

Ctrl+Skift+pil op, ned, højre eller venstre

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×