Tastaturgenveje

I dette emne beskrives tastaturgenveje til almindelige opgaver på et Microsoft Office SharePoint Server 2007- eller Microsoft Office Forms Server 2007-websted. Disse tastaturgenveje gælder for det amerikanske tastaturlayout. Taster på andre tastaturlayout svarer ikke altid helt til tasterne på det amerikanske tastatur.

Ved tastaturgenveje, hvor du trykker på to eller flere taster samtidig, er tasterne adskilt af et plustegn (+). Ved tastaturgenveje, hvor du trykker på én tast og umiddelbart derefter en på anden tast, er tasterne adskilt af et komma (,).

Tastaturgenveje er designet, så de kan bruges sammen med understøttede browsere.

Du kan udskrive dette emne ved at trykke på TAB for at vælge Vis alt, trykke på ENTER og derefter trykke på CTRL+P.

Bemærk: Tastaturgenveje fungerer forskelligt, afhængigt af hvilken webbrowser du bruger. F.eks. placerer den genvejstastekombination, der er tildelt et hyperlink i Windows Internet Explorer, det aktive fokus på det pågældende hyperlink. Du skal derefter trykke på ENTER for at følge hyperlinket. I Firefox følges hyperlinket automatisk, når du trykker på tastekombinationen.

Denne artikel indeholder

Alle sider

Almindelige opgaver

Sådan får du hjælp

Relaterede emner

Alle sider

Alle sider

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slå den mere handicapvenlige tilstand til eller fra.

Den mere handicapvenlige tilstand ændrer den måde, hvorpå indhold gengives på et Office SharePoint Server 2007- eller Office Forms Server 2007-websted og optimerer det til teknologiske hjælpemidler som f.eks. skærmlæsere.

TAB (tryk gentagne gange, lige efter du har åbnet siden i en browser).

Aktivere eller flytte fokus til hyperlinket Gå til hovedindhold.

ALT+J

Aktivere eller flytte fokus til hyperlinket Vis alt indhold på webstedet.

ALT+3

Aktivere eller flytte fokus til menuen Webstedshandlinger.

ALT+/

Aktivere eller flytte fokus til hyperlinket Søg.

ALT+S

Aktivere eller flytte fokus til hyperlinket Hjælp.

ALT+6

Aktivere eller flytte fokus til hyperlinket Startside.

ALT+1

Aktivere eller flytte fokus til menuen Velkommen.

ALT+L

Aktivere eller flytte fokus til menuen Vis.

ALT+V

Udvide menuer som f.eks. menuen Webstedshandlinger.

SKIFT+ENTER

Udvide rullelister som f.eks. menuen Søgeområde ud for boksen Søg øverst på de fleste sider.

ALT+PIL NED

Flytte markeringen fra webdel til webdel på sider, f.eks. på startsiden, som bruger flere webdele.

ALT+W

Toppen af siden

Almindelige opgaver

RTF-editor

Hvis du vil aktivere eller flytte fokus til

Skal du trykke på

Knappen Tekstretning højre mod venstre

CTRL+SKIFT+<

Knappen Tekstretning venstre mod højre

CTRL+SKIFT+>

Knappen Fed

CTRL+B

Knappen Kopier

CTRL+C

Knappen Tekstfarve

CTRL+SKIFT+C

Knappen Centreret

CTRL+E

Knappen Opstilling med tal eller bogstaver

CTRL+SKIFT+E

Menuen Skrifttype

CTRL+SKIFT+F

Knappen Kursiv

CTRL+I

Knappen Venstrejusteret

CTRL+L

Knappen Opstilling med punkttegn

CTRL+SKIFT+L

Knappen Forøg indrykning

CTRL+M

Knappen Formindsk indrykning

CTRL+SKIFT+M

Menuen Skriftstørrelse

CTRL+SKIFT+P

Knappen Højrejusteret

CTRL+R

Knappen Understreget

CTRL+U

Knappen Sæt ind

CTRL+V

Menuen Baggrundsfarve

CTRL+SKIFT+W

Knappen Klip

CTRL+X

Tilføje eller redigere element, dokument, diskussionskommentar eller undersøgelsessvar

Hvis du vil

Skal du trykke på

Knappen Annuller (annullerer ændringer og går tilbage til listen, biblioteket, diskussionsforummet eller undersøgelsen)

ALT+C

Knappen OK (gemmer ændringer og lukker siden)

ALT+O

Liste eller biblioteksside

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere eller flytte fokus til menuen Ny på en liste eller biblioteksværktøjslinje

ALT+N (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Aktivere eller flytte fokus til menuen Send på en liste eller biblioteksværktøjslinje

Afhængigt af bibliotekstypen indeholder menuen Send kommandoerne Overfør dokument og Overfør flere dokumenter.

ALT+U (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Aktivere eller flytte fokus til menuen Handlinger på en liste eller biblioteksværktøjslinje

Afhængigt af type af liste eller bibliotek indeholder menuen Handlinger kommandoerne Rediger i dataark, Åbn i Windows Stifinder, Eksporter til regneark, Vis RSS-kilde og Giv mig besked.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Aktivere eller flytte fokus til menuen Indstillinger på en liste eller biblioteksværktøjslinje

Afhængigt af type af liste eller bibliotek indeholder menuen Indstillinger kommandoerne Opret kolonne, Opret visning og Bibliotekstype Indstillinger for bibliotek.

ALT+I (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Oprette Nyt dokument

Denne kommando findes i menuen Ny.

ALT+N (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Oprette Ny mappe

Denne kommando findes i menuen Ny.

ALT+N (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Overfør dokument

Denne kommando findes i menuen Send.

ALT+U (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Rediger i dataark i en standardvisning

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Udvide menuen med indstillinger for et dokument i et bibliotek.

SKIFT+ENTER

Filtrere en kolonne på en liste. Dette kræver, at det aktive fokus er placeret på kolonneoverskriften (tryk på ALT+J for at gå til området med hovedindholdet, og tryk derefter på TAB gentagne gange, indtil overskriften er markeret).

SKIFT+ENTER

Siden Billedbibliotek

Hvis du vil

Skal du trykke på

Bruge kommandoen Rediger

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Bruge kommandoen Slet

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Bruge kommandoen Hent

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Bruge kommandoen Send til

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Bruge kommandoen Vis diasshow

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Bruge kommandoen Åbn i Windows Stifinder

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Siden Undersøgelse

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere eller flytte fokus til menuen Handlinger

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Aktivere eller flytte fokus til knappen Svar på denne undersøgelse

ALT+N

Bruge kommandoen Eksporter resultater til regneark

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Bruge hyperlinket Vis grafisk oversigt over svar

ALT+R

Markere knappen Gem og luk i en formular til redigering af et undersøgelsessvar

ALT+S

Aktivere eller flytte fokus til hyperlinket Vis alle svar

ALT+U

Aktivere eller flytte fokus til menuen Indstillinger

ALT+I

Aktivere eller flytte fokus til knappen Næste side

ALT+N

Siden Tilladelser

Hvis du vil

Skal du trykke på

Bruge kommandoen Fjern brugertilladelser

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Bruge kommandoen Rediger brugertilladelser

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Bruge kommandoen Nedarv tilladelser

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Siden Alt indhold på webstedet

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere eller flytte fokus til knappen Opret

ALT+N

Diskussionsforum

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere eller flytte fokus til knappen Ny diskussion

ALT+N

Aktivere eller flytte fokus til kommandoen til visningen Trådet (ved brug af standardvisningen Flad)

Denne kommando findes i menuen Vis.

ALT+I (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Aktivere eller flytte fokus til kommandoen til visningen Flad (ved brug af visningen Trådet)

Denne kommando findes i menuen Vis.

ALT+I (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Kalendervisning

Hvis du vil

Skal du trykke på

Aktivere eller flytte fokus til hyperlinket til visningen Dag

ALT+PUNKTUM

Aktivere eller flytte fokus til hyperlinket til visningen Uge

ALT+MINUSTEGN

Aktivere eller flytte fokus til hyperlinket til visningen Måned

ALT+LIGHEDSTEGN

Gå til den forrige dag, uge eller måned i en visning

ALT+[

Gå til den næste dag, uge eller måned i en visning

ALT+]

Gå til forrige måned i et kontrolelement til en datovælger

ALT+<

Gå til næste måned i et kontrolelement til en datovælger

ALT+>

Listen Kontaktpersoner

Hvis du vil

Skal du trykke på

Bruge kommandoen Opret forbindelse til Outlook

Denne kommando findes i menuen Handlinger.

ALT+C (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen. Tryk på PIL NED for at markere en kommando).

Webdelsside

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til den næste webdel eller sektion i en værktøjsrude.

ALT+W

Åbne menuen Webdel. (Det kræver, at det aktive fokus er placeret i menuen Webdel. Tryk på ALT+W gentagne gange, indtil du har markeret titlen for den ønskede webdel, og tryk derefter på TAB-tasten).

ALT+ENTER

Revidere en webdel. (Det kræver, at menuen Webdel har aktivt fokus. Tryk på ALT+W gentagne gange, indtil du har markeret titlen for den ønskede webdel, tryk på TAB-tasten, og tryk derefter på ALT+ENTER).

PIL NED (tryk flere gange)

Gemme ændringer af egenskaber i værktøjsruden Webdel og derefter lukke værktøjsruden.

ALT+O

Gemme ændringer af egenskaber i værktøjsruden Webdel og lade værktøjsruden stå åben.

ALT+Y

Annullere ændringer af egenskaber i værktøjsruden Webdel og derefter lukke værktøjsruden.

ALT+C

Føje den valgte webdel i vinduet Tilføj webdele til en webdelsside.

ALT+O

Gå til det foregående element på en rulleliste, menu eller undermenu.

PIL OP

Gå til det næste element på en rulleliste, menu eller undermenu.

PIL NED

Lukke en undermenu og returnere til den foregående menu eller undermenu.

VENSTRE PIL

Åbne den næste undermenu.

HØJRE PIL

RTF-editor i webdelen Indholdsredigering

Værktøjslinjen Standard

Hvis du vil

Skal du trykke på

Klippe markeringen til Udklipsholder.

CTRL+X

Kopiere markeringen til Udklipsholder.

CTRL+C

Indsætte indholdet af Udklipsholder på det aktuelle sted.

CTRL+V
SKFT+INSERT

Fortryde den seneste kommando.

CTRL+Z

Annullere den senest fortrudte kommando.

CTRL+Y

Søge efter tekst.

CTRL+F

Skifte mellem at skjule og vise gitterlinjer.

CTRL+SKIFT+G

Oprette et hyperlink til en markering eller redigere et eksisterende hyperlink.

CTRL+L

Indsætte et billede.

ALT+CTRL+I

Indsætte en tabel.

ALT+SKIFT+T

Indsætte en række i en tabel.

ALT+CTRL+R

Indsætte en kolonne i en tabel.

ALT+CTRL+C

Indsætte en celle i en tabel.

ALT+CTRL+L

Flette celler i en tabel.

ALT+CTRL+M

Opdele celler i en tabel.

ALT+CTRL+S

Få hjælp.

F1

Værktøjslinjen Formatering

Hvis du vil

Skal du trykke på

Ændre typografien for teksten.

CTRL+SKIFT+S

Ændre skrifttypen for teksten.

CTRL+SKIFT+F

Anvende eller fjerne fed formatering fra den markerede tekst.

CTRL+B

Anvende eller fjerne kursivering fra den markerede tekst.

CTRL+I

Anvende eller fjerne understregningen fra den markerede tekst.

CTRL+U

Ændre baggrundsfarven på tekst.

CTRL+SKIFT+B

Venstrejustere det markerede afsnit.

ALT+SKIFT+[

Centrere markeringen.

ALT+SKIFT+|

Højrejustere det markerede afsnit.

ALT+SKIFT+]

Konvertere markeringen til retningen fra venstre mod højre.

CTRL+SKIFT+ >

Konvertere markeringen til retningen fra højre mod venstre.

CTRL+SKIFT+ <

Oprette en opstilling med tal og bogstaver.

ALT+CTRL+N

Anvende eller fjerne formatering af en opstilling med punkttegn fra det markerede afsnit.

ALT+CTRL+B

Fjerne en afsnitsindrykning fra venstre.

CTRL+SKIFT+T

Indrykke et afsnit fra venstre.

CTRL+T

Redigere indhold

Hvis du vil

Skal du trykke på

Slette markeringen uden at placere den i Udklipsholder.

DELETE

Skifte mellem at indsætte og overskrive tekst.

INSERT

Slette markeringen, eller, hvis der ikke er nogen markering, tegnet foran markøren.

TILBAGE

Slette hele ordet foran markøren, men ikke det foranstående mellemrum.

CTRL+TILBAGE

Indsætte en ny linje (men ikke i et HTML-afsnitselement: <P>).

SKIFT+ENTER

Navigere i indhold

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flytte markøren ét tegn mod højre.

HØJRE PIL

Flytte markøren ét tegn mod venstre.

VENSTRE PIL

Flytte markøren én linje op.

PIL OP

Flytte markøren én linje ned.

PIL NED

Flytte markøren ét ord frem.

CTRL+HØJRE PIL

Flytte markøren ét ord tilbage.

CTRL+VENSTRE PIL

Flytte markøren til begyndelsen af linjen.

HOME

Flytte markøren til slutningen af linjen.

END

Flytte markøren ét afsnit op.

CTRL+PIL OP

Flytte markøren ét afsnit ned.

CTRL+PIL NED

Flytte markøren én side op.

PAGE UP

Flytte markøren én side ned.

PAGE DOWN

Flytte markøren til begyndelsen af indholdet.

CTRL+HOME

Flytte markøren til slutningen af indholdet.

CTRL+END

Udvide markeringen af indhold

Hvis du vil

Skal du trykke på

Udvide markeringen ét tegn mod højre.

SKIFT+HØJRE PIL

Udvide markeringen ét tegn mod venstre.

SKIFT+VENSTRE PIL

Udvide markeringen ét ord mod højre.

CTRL+SKIFT+HØJRE PIL

Udvide markeringen ét ord mod venstre.

CTRL+SKIFT+VENSTRE PIL

Udvide markeringen én linje op.

SKIFT+PIL OP

Udvide markeringen én linje ned.

SKIFT+PIL NED

Udvide markeringen til slutningen af linjen.

SKIFT+END

Udvide markeringen til begyndelsen af linjen.

SKIFT+HOME

Udvide markeringen én side op.

SKIFT+PAGE UP

Udvide markeringen én side ned.

SKIFT+PAGE DOWN

Udvide markeringen til begyndelsen af indholdet.

CTRL+SKIFT+HOME

Udvide markeringen til slutningen af indholdet.

CTRL+SKIFT+END

Markere alt indhold.

CTRL+A

Navigere i tabeller, billeder eller objekter (HTML-blokelementer)

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til den næste tabel, det næste billede eller objekt (HTML-blokelement) i indholdet.

TAB

Gå til den foregående tabel, det næste billede eller objekt (HTML-blokelement) i indholdet.

SKIFT+TAB

Gå fra indholdet til det næste blokelement på websiden.

CTRL+TAB

Gå til knappen Gem.

SKIFT+CTRL+TAB

Skifte mellem absolut og relativ placering af tabellen, billedet eller objektet (HTML-blokelement).

CTRL+K

Vedligeholdelsesside for webdele

Hvis du vil

Skal du trykke på

Gå til knappen Luk.

ALT+C

Gå til knappen Slet.

ALT+X

Returnere til den foregående webside.

ALT+G

Gå til knappen Nulstil.

ALT+R

Skifte mellem delt og privat visning.

ALT+S

Administrere Microsoft Office InfoPath-formularer i et bibliotek

Hvis du vil

Skal du trykke på

Flet dokumenter. Denne kommando findes i menuen Vis.

ALT+I (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen).

Bruge kommandoen Rediger i Microsoft Office InfoPath.

Dette kræver, at det aktive fokus er på menuen med indstillinger til en formular (tryk på ALT+J for at gå til området med hovedindholdet, og tryk derefter på TAB gentagne gange, indtil menuen med indstillinger vises).

SKIFT+ENTER

Bruge kommandoen Rediger i browser.

Dette kræver, at det aktive fokus er på menuen med indstillinger til en formular (tryk på ALT+J for at gå til området med hovedindholdet, og tryk derefter på TAB gentagne gange, indtil menuen med indstillinger vises).

SKIFT+F10, PIL NED (tryk fire gange)

Oprette en ny formular i et bibliotek (Nyt dokument). Denne kommando findes i menuen Ny.

ALT+N (Tryk på SKIFT+ENTER for at aktivere menuen).

Toppen af siden

Sådan får du hjælp

Bruge vinduet Hjælp

Vinduet Hjælp giver adgang til alt indholdet i Hjælp til et SharePoint-websted. Vinduet Hjælp indeholder emner og andet Hjælp-indhold.

I vinduet Hjælp

Hvis du vil

Skal du trykke på

Åbne vinduet Hjælp.

ALT+6

Lukke vinduet Hjælp.

ALT+F4

Skifte mellem vinduet Hjælp og det aktive program.

ALT+TAB

Udføre standardhandlingen for det valgte element.

ENTER

Vælg henholdsvis det næste eller foregående element i vinduet Hjælp og Sådan gør du.

TAB eller SKIFT+TAB

Henholdsvis udvide eller skjule det valgte element i emnet Hjælp.

ENTER

Markere den næste skjulte tekst eller det næste skjulte hyperlink, herunder Vis alle eller Skjul alle øverst i et emne.

TAB

Markere den foregående skjulte tekst eller det foregående skjulte hyperlink.

SKIFT+TAB

Udføre handlingen for den markerede Vis alle, Skjul alle, skjulte tekst eller skjulte hyperlink.

ENTER

Gå tilbage til det foregående Hjælp-emne (knappen Tilbage).

ALT+VENSTRE PIL eller TILBAGE

Gå frem til det næste Hjælp-emne (knappen Fremad).

ALT+HØJRE PIL

Rulle et lille stykke enten op eller ned i det aktuelt viste Hjælp-emne.

PIL OP, PIL NED

Rulle et større stykke enten op eller ned i det aktuelt viste Hjælp-emne.

PAGE UP, PAGE DOWN

Stoppe den seneste handling (knappen Stop).

ESC

Opdatere vinduet (knappen Opdater).

F5

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

Bemærk: Hvis det aktuelle Hjælp-emne ikke er det aktive vindue, skal du trykke på F6 og derefter trykke på CTRL+P.

CTRL+P

Skrive tekst i søgeboksen.

TAB (tryk gentagne gange)

Vælge det foregående hyperlink.

SKIFT+TAB

Udskrive det aktuelle emne i Hjælp.

CTRL+P

Toppen af siden

Relaterede emner

Handicapfunktioner

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×