Tage og formatere noter i OneNote 2016 til Mac

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Bemærk!: Denne artikel er tjent sit formål, og fjernes snart. For at forhindre meddelelser om "Siden blev ikke fundet", fjerner vi de links, som vi kender til. Hvis du har oprettet links til denne side, skal du fjerne dem og sammen vi internettet tilsluttet.

OneNote 2016 til Mac har mange fordele frem for noter, du skriver i en papirnotesbog. I OneNote løber dine notesbøger ikke tør for papir. Du kan altid skabe mere plads ved at tilføje flere sider og sektioner på det sted og det tidspunkt, hvor du har brug for det. Du kan på alle siderne arrangere, organisere og formatere dine noter, som du vil. Du kan holde styr på vigtige noter ved at føje mærker eller tidsstempler til dem, og du kan organisere oplysninger i lister og tabeller. I OneNote kan du frit eksperimentere med alt i forbindelse med at tage og formatere noter, og du kan skifte mening med et enkelt klik på en knap.

Grundlæggende formateringskommandoer

Hvis du har brugt din Mac i et stykke tid, kender du nok allerede det grundlæggende, f.eks. at formatere tekst med forskellige skrifttyper, størrelser og farver. Og du ved sikkert allerede, hvordan du ændrer tekst til fed, kursiv eller understreget skrift. OneNote understøtter alle disse grundlæggende formateringskommandoer, som du finder under fanen Startside på båndet og i menuen Formatér.

Markér den tekst, du vil formatere, og klik derefter på den kommando, du vil anvende på markeringen. Hvis du laver en fejl, skal du klikke på menuen Rediger og derefter klikke på Fortryd (eller trykke på tastaturgenvejen Kommando-Z). Kan du ikke finde en kommando? Prøv at Ctrl-klikke på markerede noter på en side for at få vist yderligere indstillinger.

Nedenfor finder du en trinvis vejledning i, hvordan du arbejder med nogle specifikke formateringsindstillinger, som findes i OneNote.
 

Hvad vil du foretage dig?

Angive eller skrive noter på en side

Flytte tekst på en side

Oprette en ny side

Ændre siderækkefølgen

Indsætte dags dato og klokkeslættet

Oprette en punktopstilling eller en opstilling med tal eller bogstaver

Oprette en opstilling med punkttegn

Oprette en opstilling med tal/bogstaver

Add or edit a link

Tilføje et link

Redigere et link

Fjerne et link

Tage noter til opfølgning

Tilføj et mærke

Fjerne et mærke

Gemme noter

Angive eller skrive noter på en side

Benyt følgende fremgangsmåde:

 • Klik et vilkårligt sted på den side, hvor noten skal placeres, og skriv derefter din tekst.

  Tip!: Du kan føje flere noter til siden ved at klikke på teksten i en eksisterende note og fortsætte med at skrive, eller du kan klikke et andet sted på siden og derefter skrive en ny note der. Du kan skabe mere skriveplads i en note, du er ved at redigere, ved at trykke på Enter et par gange – ligesom du gør i en tekstredigeringsapp på din Mac.

Flytte tekst på en side

Gør et af følgende:

 • Hvis du vil flytte tekst til et andet sted på den samme side, skal du flytte musemarkøren hen over teksten. Når noteobjektbeholderen vises, skal du klikke på noteobjektbeholderens øverste kant og derefter trække den til en ny placering på siden.

  Tip!: Mens du trækker en noteobjektbeholder hen over en side, vil du bemærke, at den fastgøres lidt til vandrette og lodrette linjer i et usynligt gitter. Det gør det nemmere at justere noteobjektbeholderen i forhold til andre elementer på siden, f.eks. billeder eller tabeller, som du har indsat. Du kan deaktivere fastgørelsesfunktionen midlertidigt ved at holde Alternativ-tasten på tastaturet nede, mens du trækker noteobjektbeholderen med musen. På den måde kan du placere noteobjektbeholderen på nøjagtig den placering, du ønsker.

 • Hvis du vil kopiere eller flytte en hel tekstblok fra én placering til en anden (enten på samme side eller fra én side til en anden), skal du flytte musemarkøren hen over teksten, Ctrl-klikke på den øverste kant af den noteobjektbeholder, der vises, klikke på Kopiér eller Klip i den menu, der vises, og derefter indsætte (Kommando-V) noterne der, hvor du vil placere dem.
   

Oprette en ny side

I OneNote kan du rulle uendeligt på en side, men det er en god ide at bruge sider og sektioner for at organisere dine notesbøger effektivt, især hvis du vil dele dem med andre på et tidspunkt. Sådan tilføjer du en ny, tom side:

 1. Klik på fanen for den sektion, hvor du vil tilføje flere sider, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Filer > Ny side på menulinjen.

  • Klik på (+) Tilføj side øverst på sidelisten i højre side af OneNote-programvinduet.

  • Tryk på Kommando-N på tastaturet.

 2. Anvend en sidetitel, når den nye side vises. Klik på den linje, som vises over datoen og klokkeslættet for sidens oprettelse øverst på siden, skriv en beskrivelse af de noter, siden skal indeholde, og tryk derefter på Enter.

Ændre siderækkefølgen

Nye sider tilføjes automatisk nederst på sidelisten i den aktuelle sektion. Sådan ændrer du sidernes rækkefølge:

 • Klik og hold på en sidefane i højre side af OneNote-appvinduet, og flyt den højere op eller længere ned på listen over sidefaner ved at trække fanen op eller ned til den ønskede placering.
   

Indsætte dags dato og klokkeslættet

Når du opretter en ny side i OneNote, får den automatisk et tidsstempel med dags dato og klokkeslættet for at angive, hvornår siden blev oprettet. Dette dato/tidsstempel vises i den øverste del af siden, lige under sidetitlen. Afhængigt af hvordan du bruger OneNote, kan du også indsætte din Macs aktuelle dato og klokkeslæt i dine noter, f.eks. når du vil holde styr på begivenheder med tidsangivelser eller kronologiske begivenheder i dine noter, f.eks. en log over daglige telefonopkald eller afslutningsdatoen for opgaver på dine opgavelister.

Placer markøren på det sted i noterne, hvor du vil indsætte dags dato og det aktuelle klokkeslæt, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

 • For at indsætte dags dato skal du klikke på Indsæt > Dato (eller tryk på Kommando-D).

 • For både at indsætte dags dato og det aktuelle klokkeslæt skal du klikke på Indsæt > Dato-klokkeslæt (eller trykke på Skift-Kommando-D).

OneNote bruger det dato- og klokkeslætsformat, der er angivet i de internationale indstillinger i din Mac. Hvis du vil ændre udseendet af disse formater, skal du klikke på Apple > Systemindstillinger. Derefter skal du dobbeltklikke på Dato og klokkeslæt og så på Åbn Sprog & område > Avanceret > Datoer (og/eller Tid).
 

Oprette en Punktopstilling eller en opstilling med tal og bogstaver

Oprette en Punktopstilling

Opstillinger med punkttegn er gode til at oprette lister i tilfældig rækkefølge, f.eks. en indkøbsliste.

Gør følgende:

 1. Placer markøren på det sted i dine noter, hvor du vil starte opstillingen med punkttegn.

 2. Klik på knappen Punkttegn under fanen Startside.

 3. Skriv teksten til det første punkt, og tryk derefter på Enter for at oprette det næste punkt.

 4. Tryk på Enter to gange i træk for at afslutte punktopstillingen.

Tip!: Du kan også starte en punktopstilling ved at skrive * (stjerne) som det første tegn på en ny tekstlinje og derefter trykke på mellemrumstasten.

Oprette en opstilling med tal/bogstaver

Opstillinger med tal/bogstaver er godt til at oprette kronologiske lister, f.eks. trinvise vejledninger.

Gør følgende:

 • Placer markøren på det sted i dine noter, hvor du vil starte opstillingen med tal og bogstaver.

 • Klik på knappen Nummerering under fanen Startside.

 • Skriv teksten til det første punkt, og tryk derefter på Enter for at oprette det næste punkt.

 • Tryk på Enter to gange i træk for at afslutte opstillingen med tal.

Tip!: Du kan også starte en opstilling med tal og bogstaver ved at skrive 1. i starten af en ny tekstlinje og derefter trykke på mellemrumstasten.

Tilføje eller redigere et link

Der oprettes automatisk et link i OneNote, når du skriver eller indsætter en webadresse (også kaldet URL-adresse) i dine noter. Alternativt kan du bruge kommandoen Indsæt > Link til at oprette et link fra teksten i dine noter.

Tilføje et link

Gør et af følgende:

 • I dine noter skal du skrive eller indsætte den internetadresse, som linket skal pege på. Hvis du f.eks. vil indsætte et link til OneNote-webstedet, skal du skrive http://www.onenote.com (eller bare www.onenote.com), hvorefter teksten automatisk formateres som et link, der kan klikkes på.

 • Klik på Indsæt > Link på båndet. Skriv den webadresse, som linket skal pege på, i feltet Adresse, og klik derefter på OK.

Tip!: 

 • Hvis du vil oprette links til andre sider i notesbogen, skal du Ctrl-klikke på fanen for den side, du vil oprette linket til, klikke på Kopiér link til side i den menu, der vises, og derefter indsætte linket på det sted i noterne, hvor det skal vises.

 • Hvis du vil oprette links til andre sektioner i notesbogen, skal du Ctrl-klikke på fanen for den sektion, du vil oprette linket til, klikke på Kopiér link til sektion i den menu, der vises, og derefter indsætte linket på det sted i noterne, hvor det skal vises. 

 • Hvis du vil oprette links til andre åbne notesbøger, skal du klikke på navnet på den aktuelle notesbog (til venstre for rækken med sektionsfaner under båndet). Flyt musemarkøren hen over navnet på den notesbog, du vil oprette et link til, på listen over notesbøger, klik på knappen Udvid , der vises, klik på Kopiér link i den menu, der vises, og indsæt derefter linket på det sted i noterne, hvor det skal vises. 

Redigere et link

Sådan ændrer du webadressen for et eksisterende link i dine noter

 1. Ctrl-klik på det link, du vil ændre adressen for, og klik derefter på Rediger link i den menu, der vises.

 2. Erstat URL-adressen i feltet Adresse i dialogboksen Link med den nye adresse. Du kan også ændre den tekst, som vises i feltet Tekst, der skal vises, så den beskriver målsiden for det nye link bedre.

 3. Klik på OK.

Fjerne et link

Sådan sletter du et link i dine noter uden at slette den tekst, det er blevet oprettet ud fra:

 • Ctrl-klik på det link, du vil slette, og klik derefter på Fjern link i genvejsmenuen.

Bemærk!: Kommandoen Fjern link virker kun med links, du har oprettet manuelt med kommandoen Indsæt > Link, ikke med tekst, som OneNote automatisk har genkendt og formateret som et link.

Tage noter til opfølgning

OneNote indeholder en række mærker eller visuelle markører, som du kan anvende på en del af noterne, så du bedre kan prioritere eller kategorisere de mærkede noter. På en planlægningsliste til en kommende rejse kan du f.eks. anvende mærket Kritisk (vises som et rødt udråbstegn) til punktet "Forny dit pas", så du kommer i tanke om, hvor vigtigt det er, næste gang du kaster et blik på listen.
 

Tilføj et mærke

Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på eller markér den tekst i noterne, du vil oprette et mærke for.

 2. Klik på ikonet for det mærke, du vil anvende, i galleriet Mærker under fanen Startside. Hvis du f.eks. vil mærke teksten som et vigtigt spørgsmål, som du skal huske at finde svaret på, skal du klikke på det lilla ikon Spørgsmål. Brug pilene, der vises i galleriet Mærker, til at rulle gennem mærkerne eller til at få vist menuen med alle de tilgængelige mærker.
   

Bemærk!: Mærket Opgaver er interaktivt. Når du har oprettet mærket for en note, vises mærket som et tomt afkrydsningsfelt. Du kan klikke på afkrydsningsfeltet, hvorefter det markeres med rødt for at vise, at punktet er færdigt. Det er en praktisk måde at vise status for en opgaveliste visuelt.

Fjerne et mærke

Sådan sletter du et mærke, du ikke længere har brug for:

 1. Klik på eller markér den tekst i noterne, du vil fjerne mærket for.

 2. Flyt musemarkøren hen over galleriet Mærker under fanen Startside, og klik derefter på den pil ned, der vises nederst i gallerifeltet.

 3. Klik på Fjern mærke nederst i den menu, der åbnes.
   

Gemme noter

Der er ikke en Gem-knap i OneNote. Det er, fordi du aldrig behøver at gemme dit arbejde i OneNote, ligesom du skal i andre programmer.

Når du arbejder i dine notesbøger, gemmes alt automatisk for dig, uanset hvor små eller store ændringer du har foretaget. Så kan du koncentrere dig om dine projekter, tanker og ideer i stedet for at bekymre dig om dine computerfiler.

Du kan frit lukke OneNote, så snart du er færdig med at tage noter. Når du starter OneNote næste gang, åbnes den side, du senest havde åben, automatisk, og dine seneste ændringer og tilføjelser i notesbogen vises straks.

Har du brug for mere hjælp?

Hvis denne artikel ikke helt var det, du ledte efter, kan du prøve et af følgende:

 • Klik på Hjælp > Søg på menulinjen i OneNote, og indtast et nøgleord eller et udtryk, der beskriver det, du leder efter. Du kan give os feedback om vores dokumentation ved at besvare spørgsmålene i den korte undersøgelse, der vises sidst i denne artikel.

 • Se de nyeste svar på Ofte stillede spørgsmål om OneNote 2016 til Mac.

 • Se og stil spørgsmål i Community-fora for OneNote til Mac, og få gratis teknisk hjælp fra erfarne OneNote-brugere og medlemmer af OneNote-produktteamet.

 • Gå til OneNote til Mac UserVoice websted for at dele ideer og forslag til, hvordan vi kan forbedre OneNote til Mac. Du kan også stemme om ideer, der allerede er sendt af andre.

 • Besøg Answer Desk for en liste over yderligere supportmuligheder.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×