Tage og formatere noter

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Det er ligeså nemt at tage noter i Microsoft Office OneNote 2007 som det er at tage noter i hånden, men når du bruger OneNote, kan du også flytte tekst på siden eller til andre sider, tilføje plads og tilføje sider, når og hvor du vil, samt mærke vigtige noter til opfølgning.

Dine noter kan indeholde alle kombinationer af skrevet tekst, billeder og grafik - herunder bl.a. tekst og billeder fra websider - samt digital håndskrift, lyd- og videoklip.

Hvad vil du foretage dig?

Indtaste eller skrive noter på en side

Flytte tekst på en side

Tilføje plads på en side

Oprette en ny side

Ændre siderækkefølgen

Gemme noter

Indsætte dato og klokkeslæt

Oprette en opstilling med punkttegn eller en opstilling med tal og bogstaver

Tilføje eller redigere et hyperlink

Oprette en tabel

Indsætte et billede

Indsætte et skærmklip

Tilføje notemærker i vigtige noter

Indtaste eller skrive noter på en side

 • Hvis du vil oprette håndskrevne noter, skal du klikke på det sted på siden, hvor noterne skal vises, og derefter skrive dem. OneNote opretter en noteobjektbeholder til hver tekstblok, du indtaster eller skriver.

 • Hvis du bruger en enhed med pen input, klik på værktøjslinjen SkriveværktøjerPen, Knapflade , og derefter håndskrive noter et vilkårligt sted på siden. Klik på Værktøjet Type/markering for at skifte tilbage til at skrive når som helst på værktøjslinjen Skriveværktøjer. Knapflade .

Øverst på siden

Flytte tekst på en side

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil flytte tekst til et andet sted på den samme side, skal du flytte markøren hen over teksten. Når noteobjektbeholderen vises, skal du klikke på noteobjektbeholderens øverste kant og derefter trække noteobjektbeholderen til en ny placering på siden.

 • Hvis du vil flytte teksten fra én side til en anden, skal du højreklikke på den øverste kant af noteobjektbeholderen, klikke på Kopier eller Klip på genvejsmenuen og derefter indsætte noterne på den ønskede side.

Øverst på siden

Tilføje plads på en side

 1. Klik på Indsæt mere skriveplads Knapflade på værktøjslinjen Skriveværktøjer.

 2. Klik på det sted på siden, hvor du vil tilføje mere plads, og træk derefter markøren i den retning, som pilen angiver, for at tilføje så meget plads, du ønsker.

Klik og træk for at tilføje mere plads på siden

Knapflade Træk for at tilføje plads i kanterne eller mellem tekstlinjer.

Du kan hurtigt tilføje mere plads til bunden af en side, skal du klikke på Rul nedad halv side Knapflade på det lodrette rullepanel.

Øverst på siden

Oprette en ny side

 1. Klik på knappen Ny side over sidefanerne for hurtigt at oprette en ny side. (Klik på pilen ved siden af knappen Ny side for at vælge en tom side, for at oprette en underside i en sidegruppe eller for at oprette en side fra en skabelon).

 2. Indtast sidens titel i boksen Titel øverst på siden. Den indtastede titel vises under sidefanen ved siden af OneNote-vinduet.

Øverst på siden

Ændre siderækkefølgen

 • Hvis du vil flytte en side inden for et afsnit, skal du klikke på og trække sidefanen lidt til højre, indtil der fremkommer en lille pil, og derefter trække sidefanen op eller ned til en ny placering i det aktuelle afsnit.

Øverst på siden

Gemme noter

OneNote gemmer hele tiden dit arbejde automatisk, mens du tager noter, når du skifter til en anden side eller sektion, og når du lukker sektioner eller notesbøger. Du behøver ikke gemme dine noter manuelt - heller ikke, når du lukker dem.

Hvis du vil gemme en kopi af en sektion af noterne på en anden placering, skal du bruge kommandoen Gem som i menuen Filer. OneNote gemmer automatisk yderligere ændringer til sektionen på den nye placering.

Øverst på siden

Indsætte dato og klokkeslæt

Afhængigt af hvordan du bruger OneNote, kan du bruge computerens aktuelle dato og klokkeslæt i dine noter til at markere eller registrere kronologiske begivenheder. Du kan f.eks. føre en logfil over telefonopkald, der er modtaget på bestemte tidspunkter i løbet af dagen, eller markere elementer i din OneNote-weblog eller kalender med dags dato.

 1. Placer markøren dér, hvor du vil indsætte et dato- og tidsstempel.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Dato og klokkeslæt i menuen Indsæt.

  • Tryk på ALT+SKIFT+F for at indsætte dags dato og det aktuelle tidspunkt

  • Tryk på ALT+SKIFT+D, hvis du kun vil indsætte datoen.

  • Tryk på ALT+SKIFT+T, hvis du kun vil indsætte tidspunktet.

Tip: OneNote tilføjer automatisk en dato og et klokkeslæt under sidetitlen, uanset hvornår der oprettes en ny side. Hvis du vil ændre dato- eller tidsstemplet på en side, skal du klikke på datoen eller klokkeslættet og derefter klikke på det viste ikon for kalenderen eller uret. OneNote bruger den nye dato- og tidsstempel ved søgning efter noter.

Bemærk: I OneNote anvendes som standard det dato- og klokkeslætsformat, der er angivet i Kontrolpanel i Microsoft Windows. Hvis du vil ændre den måde, datoer og klokkeslæt vises på i OneNote, skal du dobbeltklikke på ikonet Internationale og sproglige indstillinger i Kontrolpanel i Windows, klikke på Tilpas for den valgte landestandard og derefter vælge det ønskede format for Klokkeslæt og Dato. Ændringerne gælder for nye noter, men ikke for de sider, du allerede har oprettet. .

Øverst på siden

Oprette en punktopstilling eller en nummereret liste

Oprette en opstilling med punkttegn

 1. På værktøjslinjen formatering, skal du klikke på punkttegn Knapflade .

 2. Skriv teksten til det første punkt på listen, og tryk derefter på ENTER.

  Der oprettes automatisk et nyt punkt for det næste listeelement.

 3. Hvis du vil afslutte opstillingen med punkttegn og fortsætte med at skrive et almindeligt afsnit, skal du trykke to gange på ENTER eller trykke på TILBAGE for at slette det sidste punkttegn på listen.

Starte en punktopstilling automatisk, angive * (stjerne), og tryk derefter på mellemrumstasten eller TAB.

Oprette en opstilling med tal og bogstaver

 1. Klik på Nummerering Knapflade på værktøjslinjen formatering.

 2. Skriv teksten til det første punkt på listen, og tryk derefter på ENTER.

  Der oprettes automatisk et nyt tal eller bogstav for næste listeelement.

 3. Hvis du vil afslutte opstillingen med tal eller bogstaver og fortsætte med at skrive et almindeligt afsnit, skal du trykke to gange på ENTER eller trykke på TILBAGE for at slette det sidste tal eller bogstav på listen.

Hvis du automatisk vil starte en opstilling med tal eller bogstaver, skal du skrive 1. og derefter trykke på TILBAGE eller TAB.

Øverst på siden

Tilføje eller redigere et hyperlink

OneNote opretter automatisk et hyperlink, når du indtaster eller indsætter en URL-adresse i dine noter.

Tilføje et hyperlink

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • I dine noter skal du skrive eller indsætte den internetadresse, som hyperlinket skal pege på. Hvis du f.eks. vil tilføje et hyperlink til Microsofts websted, skal du skrive http://www.microsoft.com.

 • Klik på Hyperlink i menuen Indsæt, angiv den internetadresse, som hyperlinket skal pege på, i dialogboksen Indsæt hyperlink, og angiv derefter den Tekst, der skal vises der, hvor hyperlinket forekommer i dine noter.

Hvis du vil oprette hyperlinks til andre placeringer i din notesbog, så du kan navigere hurtigere, skal du klikke på notesbogsektionen med den side, du vil oprette et hyperlink til, og højreklikke på sidefanen i margenen. Klik på Kopier hyperlink til denne side, og indsæt hyperlinket på den ønskede placering.

Redigere et hyperlink

 • Højreklik på hyperlinket, og klik derefter på Rediger hyperlink i genvejsmenuen.

Øverst på siden

Oprette en tabel

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte en tabel.

 2. Klik på Indsæt tabel i menuen Tabel.

 3. Angiv antallet af rækker og kolonner i dialogboksen Indsæt tabel.

Du kan oprette en tabel hurtigere ved at tegne den. Klik på knappen Indsæt tabel på værktøjslinjen Standard, og træk derefter markøren nedad og mod højre for at angive det ønskede antal rækker og kolonner. Du kan også bruge TAB-tasten til at oprette en tabel og til at føje nye kolonner til tabel, og du kan bruge ENTER-tasten til at føje nye rækker til en tabel.

Øverst på siden

Indsætte et billede

Du kan indsætte billeder, grafik og clipart i dine noter.

Hvis du vil indsætte et billede fra en fil på computeren, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Peg på Billede i menuen Indsæt, og klik derefter på Fra fil

 2. I dialogboksen Indsæt billede skal du navigere til det sted, hvor filen er placeret, klikke for at markere den og derefter klikke på Indsæt.

Hvis du vil indsætte et billede fra internettet, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Peg på Billede i menuen Indsæt, og klik derefter på Fra fil

 2. Skrive eller indsætte den fulde URL af billedfilen, og klik derefter på Indsæt i dialogboksen Indsæt billede i feltet filnavn.

Du kan sætte anmærkninger på billeder, du har indsat i dine noter, ved at skrive tekst over dem. Når du klikker på et indsat billede i OneNote, markeres billedet ikke som i de fleste andre Microsoft Office-programmer. I stedet placeres et indsætningspunkt, så du kan indtaste tekst. Hvis du vil markere et billede, du har indsat, skal du flytte markøren hen på det. Der vises en stiplet blå ramme om billedet, og et blåt håndtag i form af en krydsmarkør vises ved siden af billedet. Klik på rammen eller håndtaget for at markere billedet. Når billedet er markeret, kan du klikke på det og trække det til en ny placering på siden.

Øverst på siden

Indsætte et skærmklip

Du kan bruge OneNote til at tage et billede af hele eller dele af computerskærmen og derefter indsætte det i dine noter. Disse billeder, som kaldes skærmklip, kan du hurtigt indsamle oplysninger, som du ikke behøver at redigere. For eksempel kan du tage et billede af din rejseplan for forretningsrejse på kontoret rejse-webstedet og derefter indsætte det i dine noter, så du kan se den, når du ikke har adgang til internettet.

Du kan oprette skærmklip ved at trække markøren for at markere et rektangulært område, som kan variere fra en 25 pixel firkant til hele højden og bredden af skærmen. Noget i rektangulært område er inkluderet i billedet og føjes automatisk både i dine noter og til Udklipsholder. Du kan nemt indsætte flere kopier af billedet på andre sider i din OneNote-notesbog eller i et andet program.

 1. Klik på Skærmklip i menuen Indsæt i OneNote.

  OneNote minimeres, og det seneste aktive vindue bliver synlige.

 2. Hvis det er nødvendigt, skifte til det program, der viser de oplysninger, du vil kopiere som et billede (for eksempel en webside i Internet Explorer).

 3. Klik på og hold museknappen nede, og træk derefter markøren i enhver retning at foretage markeringen. Du kan for eksempel start fra den øverste venstre hjørne af det område, du vil kopiere, og træk derefter markøren til det nederste højre hjørne.

 4. Slip museknappen for at oprette skærmklippet og indsætte det i dine noter.

  Tip: Når du opretter et skærmklip, er det automatisk kopieret til Udklipsholder. Hvis du vil indsætte billedet i et andet program, skal du klikke på Indsæt eller trykke på CTRL + V, hvor du vil indsætte billedet.

Bemærk: Skærmklip er statiske billeder. Når du tage et skærmklip af noget (for eksempel en webside), og oplysningerne om ændringer fra kilden, opdateres ikke skærmklippet.

Øverst på siden

Tilføje notemærker i vigtige noter

OneNote indeholder adskillige foruddefinerede notemærker, f.eks. Vigtigt! og Opgaver, som du kan knytte til noterne. Du kan også oprette dine egne notemærker og søge efter emner, der er mærket.

Tilføje et notemærke

 1. Placer markøren i det afsnit, du vil mærke.

 2. Klik på pilen ud for knappen Mærker på værktøjslinjen Standard, og klik derefter på det ønskede notemærke. Hvis du f.eks. vil knytte et afkrydsningsfelt til noget, du vil følge op på, skal du klikke på Opgaver Knapflade .

Når du føjer mærker til dine noter, kan du søge i dine noter efter emner, der er mærket, og du kan gruppere mærkede emner i henhold til mærkets navn.

Søge efter noter, der er mærket

 1. Klik på pilen ud for knappen Mærker på værktøjslinjen Standard, og klik derefter på Vis alle mærkede noter.

 2. Begræns eventuelt omfanget for Søg i ruden Oversigt over mærker, og klik derefter på Opdater resultater.

Du kan bruge notemærket Opgaver som et afkrydsningsfelt for at angive, om du har fulgt op på et handlingspunkt. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet i opgaveruden Oversigt over mærker eller på den side, der indeholder notemærket.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×