Tage noter sammen med andre personer

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Som samarbejdsværktøj tilbyder Microsoft Office OneNote 2007 meget mere end muligheden for at dele statiske sider i en notesbog via mail. Afhængig af dit team og typen af dine projekter kan du bruge OneNote til at brainstorme sammen under møder, du kan bruge siderne i notesbogen som et whiteboard eller konfigurere delte notesbøger, så alle kan se, tilføje og redigere oplysninger.

I denne artikel beskrives de måder, hvorpå du kan dele noter og notesbøger med andre ved at konfigurere en ny delt notesbog eller ved at konfigurere en direkte delt Session. Hvis du vil dele en tidligere oprettet, privat notesbog på din computer, skal du se dele en eksisterende notesbog (Windows Vista) kan finde flere oplysninger.

Hvad vil du foretage dig?

Konfigurere en ny delt notesbog

Være vært for eller deltage i en direkte delt session

Konfigurere en ny delt notesbog

Det at tage noter som en gruppe er en samarbejdsproces. Til forskel fra andre programmer, som "låser" filer, så kun én person kan redigere ad gangen, giver OneNote flere brugere adgang til et delt sæt noter på samme tid. Programmet synkroniserer automatisk alles ændringer i notesbogen, så notesbogen hele tiden er opdateret.

OneNote opretter også en separat offlinekopi af noterne på hver brugers computer. På den måde kan deltagerne redigere noterne lokalt, også når de ikke har forbindelse til netværket. Næste gang der oprettes forbindelse til den delte notesbog, kombineres deres ændringer automatisk med de ændringer, der er foretaget af alle andre.

Det er nemt at konfigurere en delt notesbog. Guiden Ny notesbog vejleder dig gennem processen med oprettelse af en delt notesbog på en netværksplacering, som alle teammedlemmer har adgang til. Du kan også oprette notesbogen på et filshare på computeren.

Oprette en ny, delt notesbog

 1. I menuen Filer skal du pege på Ny og derefter klikke på Notesbog.

 2. Gør følgende i guiden Ny notesbog:

  • I feltet Navn skal du skrive et navn til den delte notesbog (f.eks. Teamets ugentlige statusrapporter eller Filosofistudiegruppens noter).

  • Du kan også vælge en farve til notesbogens omslag, som vises som et ikon i navigationslinjen Notesbøger.

  • I listen Fra skabelon har du mulighed for at vælge en standardskabelon, som kan til bruges til siderne i den delte notesbog.

 3. Klik på Næste.

 4. Under Hvem vil bruge denne notesbog? skal du klikke på Flere personer skal dele notesbogen og derefter gøre et af følgende:

  • Klik på På en server, hvis både du og de brugere, der anvender den delte notesbog, har tilladelse til at få adgang til og ændre filerne på et netværksfilshare eller en server.

   Bemærk!: Du skal muligvis kontakte din netværksadministrator for at få adgang til et filshare på en server.

  • Klik på I en delt mappe på denne computer for at oprette et filshare på computeren, som andre kan få adgang til. Du skal være logget på som administrator på computeren for at kunne oprette en delt mappe på harddisken.

   Bemærk!: Vælg denne indstilling, hvis din computer er tilgængelig på netværket det meste af tiden. Hvis computeren ofte er offline, eller hvis du rejser med den, bør du overveje at oprette den delte notesbog på et netværksfilshare.

 5. Klik på Næste.

 6. Vælg en passende placering til den nye delte notesbog. Vi anbefaler følgende steder:

  • Et internt eller offentligt filshare på virksomhedens eller skolens computernetværk

  • En delt mappe på en computer, hvor du har administratorrettigheder

  • Et dokumentbibliotek på et Microsoft Windows SharePoint Services-websted

  • Et USB-drev (Universal Serial bus) med høj lagringskapacitet

   Det anbefales ikke at bruge delte notesbøger med andre fildelings- eller mappedelings- og synkroniseringsteknologier.

 7. I feltet Placering skal du bekræfte den foreslåede placering for den delte notesbog.

  Bemærk!: Notesbogens navn, som du angav i trin 2, føjes automatisk til placeringsstien.

 8. For at skrive en mail med et link til placeringen af den delte notesbog skal du markere afkrydsningsfeltet Opret en mail med et hyperlink til denne notesbog, som jeg kan sende til andre personer.

  Tip!: For at sende et link til den delte notesbog, efter den er oprettet, skal du i menuen Del klikke på Send link til delt notesbog til andre.

 9. Klik på Opret.

  Bemærk!: OneNote opretter en delt notesbog på den placering, du har angivet. Afhængigt af de indstillinger, du har valgt i guiden Ny notesbog, viser OneNote en dialogboks og et ekstra hjælpeemne til at føre dig gennem trinene til at angive tilladelser for andre brugere.

Hvis du vil dele en tidligere oprettet notesbog på din computer eller dele en notesbog, som tidligere var privat, skal du se dele en eksisterende notesbog (Windows Vista) kan finde flere oplysninger.

Toppen af siden

Være vært for eller deltage i en direkte delt session

Når computeren har forbindelse til internettet eller et netværk, kan du deltage i delte notetagningssessioner med andre OneNote-brugere, f.eks. kollegaer, klassekammerater eller venner. Delte notetagningssessioner gør det muligt for alle deltagere for at få vist og redigere hinandens noter i realtid.

Under en delt notetagningssession kan du dele et eller flere bestemte afsnit i en notesbog. Indtastet tekst og håndskrevet digital håndskrift bliver sendt i realtid, som om du ser en deltager arbejde på sin egen computer. Du kan bruge en telefon eller chat for at tydeliggøre, hvilke deltagere tilføjer kommentarer eller redigerer noter.

Som en OneNote-bruger kan du enten starte en ny delt notetagningssession eller deltage i en eksisterende session som deltager. Når du deltager i en delt notetagningssession, er navnene på alle deltagerne angivet i opgaveruden Aktuel direkte session. Hvis du starter den delte notetagningssession, kan du angive en adgangskode til sessionen, så kun deltagere, der skriver adgangskoden, kan tilmelde sig.

Hvis du starter en delt notetagningssession, kan du vælge den sektion, som du vil dele, og derefter invitere de deltagere, du ønsker. Hvis OneNote er installeret på computeren, når du inviterer andre til en delt notetagningssession, oprettes der automatisk en mail, der indeholder en invitation til sessionen, sessionsværtens computers IP-adresse og adgangskoden til sessionen, hvis det er nødvendigt. Når du har gennemset meddelelsen, kan du sende den til deltagerne.

Deltagerne kan forlade en delt notetagningssession når som helst.

Bemærk!: 

 • Brug stærke adgangskoder, hvor du kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder har ikke denne blanding af tegn. Stærk adgangskode: Y6dh!et5. Svag adgangskode: House27. Adgangskoder bør være på 8 eller flere tegn. En adgangskode på minimum 14 tegn er bedre.

  Det er meget vigtigt, at du husker adgangskoden. Hvis du glemmer adgangskoden, kan den ikke læses igen. Gem de adgangskoder, du skriver ned, på et sikkert sted væk fra de oplysninger, de er med til at beskytte.

 • Hvis du vil sende adgangskoden eller IP-adressen for en delt notetagningssession, anbefaler vi, at du bruger et mailprogram, der understøtter IRM (Information Rights Management, f.eks. Microsoft Office Outlook 2007. Ved at oprette en mail med begrænset tilladelse kan du hjælpe med at sikre adgangskoden eller IP-adressen for en delt notetagningssession. Hvis modtagerne ikke har Office Outlook 2007 installeret på deres computere, kan de hente tilføjelsesprogrammet Rights Management til Windows Internet Explorer eller et andet program, der understøtter indhold med begrænset tilladelse.

Være vært for en delt notetagningssession

Hvis du er vært for en delt notetagningssession, kan du gøre følgende:

Starte en direkte delt session

 1. Åbne den notesbog og den sektion, som du vil dele med andre.

 2. I menuen Del skal du pege på Direkte delt session og derefter klikke på Start deling af aktuelt afsnit.

  Opgaveruden Start direkte session åbnes.

 3. For at tildele en adgangskode, som deltagerne skal oplyse for at deltage i den direkte delte session, skal du skrive en adgangskode i feltet Adgangskode til session i opgaveruden Start direkte session.

  Bemærkninger!: 

  • Brug stærke adgangskoder, hvor du kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder har ikke denne blanding af tegn. Stærk adgangskode: Y6dh!et5. Svag adgangskode: House27. Adgangskoder bør være på 8 eller flere tegn. En adgangskode på minimum 14 tegn er bedre.

  • Det er meget vigtigt, at du husker adgangskoden. Hvis du glemmer adgangskoden, kan den ikke læses igen. Gem de adgangskoder, du skriver ned, på et sikkert sted væk fra de oplysninger, de er med til at beskytte.

 4. Klik på Start direkte delt session.

 5. I opgaveruden Aktuel direkte session skal du angive de ønskede indstillinger.

Invitere deltagere til en direkte delt session

 1. I opgaveruden Aktuel direkte session skal du gøre et af følgende:

  • For at give deltagerne i direkte delte sessioner lov til at redigere sider, som du deler, skal du markere afkrydsningsfeltet Tillad deltagere at redigere.

  • For at give deltagerne i direkte delte sessioner lov til at se, men ikke ændre sider, som du deler, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Tillad deltagere at redigere.

 2. Klik på Inviter deltagere.

 3. I feltet Til i den meddelelse, der åbnes, skal du skrive mailadresserne på de deltagere, du vil invitere, og derefter klikke på Send.

Bemærk!: 

 • Du kan oprette mails med begrænset tilladelse ved at bruge et mailprogram, der understøtter IRM (Information Rights Management, f.eks. Office Outlook 2007. Ved at oprette en mail med begrænset tilladelse kan du hjælpe med at sikre adgangskoden eller IP-adressen for en delt notetagningssession. Hvis modtagerne ikke har Outlook installeret på deres computere, kan de hente tilføjelsesprogrammet Rights Management til Windows Internet Explorer eller et andet program, der understøtter indhold med begrænset tilladelse.

 • Hvis du ikke har Outlook installeret på computeren, vises der en dialogboks med oplysninger om den delte notetagningssession, når du klikker på Inviter deltagere. Du bør sende deltagerne de relevante oplysninger - f.eks. adgangskoden eller IP-adressen - ved hjælp af en sikker kommunikationsmetode.

  • Brug stærke adgangskoder, hvor du kombinerer store og små bogstaver, tal og symboler. Svage adgangskoder har ikke denne blanding af tegn. Stærk adgangskode: Y6dh!et5. Svag adgangskode: House27. Adgangskoder bør være på 8 eller flere tegn. En adgangskode på minimum 14 tegn er bedre.

   Det er meget vigtigt, at du husker adgangskoden. Hvis du glemmer adgangskoden, kan den ikke læses igen. Gem de adgangskoder, du skriver ned, på et sikkert sted væk fra de oplysninger, de er med til at beskytte.

Forlade en delt notetagningssession

 • I opgaveruden Aktuel delt session skal du klikke på Forlad delt session.

  Bemærk!: Når du lukker opgaveruden Aktuel delt session, afsluttes sessionen ikke.

Deltage i en delt notetagningssession

Hvis du ikke er vært for en delt notetagningssession, kan du gøre følgende:

Deltage i en delt notetagningssession

 1. I menuen Del skal du pege på Delt session og derefter klikke på Deltag i session.

 2. I feltet Adressen på den direkte delte session i opgaveruden Deltag i direkte session skal du indtaste IP-adressen på sessionsværtens computer.

 3. Hvis der kræves en adgangskode for at deltage i mødet, skal du skrive adgangskoden i Adgangskode til session.

 4. Klik på Deltag i session.

  Bemærk!: Kontakt sessionsværten, hvis du ikke kender adgangskoden.

Forlade en delt notetagningssession

 • I opgaveruden Aktuel delt session skal du klikke på Forlad direkte delt session.

  Bemærk!: Når du lukker opgaveruden Aktuel delt session, afsluttes sessionen ikke.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×