TENDENS, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen TENDENS i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer værdi under antagelse af en lineær tendens. Tilnærmer en ret linje (ved brug af de mindste kvadraters metode) til matrixerne kendte_y'er og kendte_x'er. Returnerer y-værdier langs den pågældende linje for den angivne matrix nye_x'er.

Syntaks

TENDENS(kendte_y'er;[kendte_x'er];[nye_x'er];[konstanter])

Syntaksen for funktionen TENDENS har følgende argumenter:

 • Kendte_y'er    Påkrævet. Det sæt y-værdier, du allerede kender fra forholdet y = mx + b.

  • Hvis matrixen kendte_y'er findes i en enkelt kolonne, fortolkes hver kolonne med kendte_x'er som en separat variabel.

  • Hvis matrixen kendte_y'er er placeret i en enkelt række, fortolkes hver række med kendte_x'er som en separat variabel.

 • Kendte_x'er    Påkrævet. Et sæt x-værdier, du måske allerede kender fra forholdet y = mx + b.

  • Matrixen kendte_x'er kan omfatte et eller flere sæt variabler. Hvis der kun anvendes en variabel, kan kendte_y'er og kendte_x'er antage alle former, så længe de har samme dimensioner. Hvis der anvendes flere variabler, skal kendte_y'er være en vektor (dvs. et område med en højde på én række eller en bredde på én kolonne).

  • Hvis kendte_x'er udelades, forudsættes matrixen {1;2;3;...}, der har samme størrelse som kendte_y'er.

 • Nye_x'er    Påkrævet. Nye x-værdier, som TENDENS skal returnere tilsvarende y-værdier for.

  • Nye_x'er skal indeholde en kolonne (eller række) for hver uafhængig variabel, som det er tilfældet med kendte_x'er. Hvis kendte_y'er er i en enkelt kolonne, skal kendte_x'er og nye_x'er have samme antal kolonner. Hvis kendte_y'er er i en række, skal kendte_x'er og nye_x'er have samme antal rækker.

  • Hvis du udelader nye_x'er, forudsættes argumentet at være lig med kendte_x'er.

  • Hvis du udelader både kendte_x'er og nye_x'er, forudsættes de at være matrixen {1;2;3;...}, der har samme størrelse som kendte_y'er.

 • Konstanter    Valgfrit. En logisk værdi, der angiver, om konstanten b skal være lig med 0.

  • Hvis konstant er SAND eller udelades, beregnes b på normal vis.

  • Hvis konstant er FALSK, defineres b som lig med 0 (nul), og m-værdierne justeres, således at y = mx.

Bemærkninger

 • Oplysninger om, hvordan Microsoft Excel tilnærmer en linje til data, finder du under LINREGR.

 • Du kan bruge TENDENS til polynomisk kurvetilnærmelse ved brug af regressionsberegning mod den samme variabel, der opløftes i forskellige potenser. Antag f.eks., at kolonne A indeholder y-værdier, og kolonne B indeholder x-værdier. Du kan indtaste x^2 i kolonne C, x^3 i kolonne D osv. og dernæst foretage regressionsberegning gennem kolonne B-D mod kolonne A.

 • Formler, der returnerer matrixer, skal indtastes som matrixformler.

  Bemærk!: Du kan ikke oprette matrixformler i Excel Online.

 • Når du indtaster en matrixkonstant som argument, f.eks. kendte_x'er, skal du bruge semikolon til at adskille værdier i den samme række og \-tegn til at adskille rækker.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Måned

Omkostninger

Formel (Tilsvarende omkostninger)

Direkte resultat

1

DKK 133.890

=TENDENS(A2:A13;B2:B13)

DKK 133.953

2

DKK 135.000

DKK 134.972

3

DKK 135.790

DKK 135.990

4

DKK 137.300

DKK 137.008

5

DKK 138.130

DKK 138.026

6

DKK 139.100

DKK 139.044

7

DKK 139.900

DKK 140.062

8

DKK 141.120

DKK 141.081

9

DKK 141.890

DKK 142.099

10

DKK 143.230

DKK 143.117

11

DKK 144.000

DKK 144.135

12

DKK 145.290

DKK 145.153

Måned

Formel (Forventede omkostninger)

 

Direkte resultat

13

=TENDENS(B2:B13;A2:A13;A15:A19)

DKK 146.172

14

DKK 147.190

15

DKK 148.208

16

DKK 149.226

17

DKK 150.244

I kolonnen Direkte resultat indeholder områderne D2:D13 og D15:D19 begge én formel, der bruges til alle celler i området. Skriv formlen =TENDENS(A2:A13;B2:B13) in D2:D13, mens alle dens celler er markeret, og tryk derefter på Ctrl+Skift+Enter for at anvende den som en matrixformel.

Gør det samme med området D15:D19 ved at bruge formlen =TENDENS(B2:B13;A2:A13;A15:A19). Du kan kopiere disse formler fra cellerne A2 og A15.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×