TALVÆRDI, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen TALVÆRDI i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Konverterer tekst til et tal i overensstemmelse med landestandarden

Syntaks

NUMMERVÆRDI(Tekst;[Decimalseparator];[Gruppeseparator])

Syntaksen for funktionen NUMMERVÆRDI har følgende argumenter:

 • Tekst    Påkrævet. Den tekst, der skal konverteres til et tal.

 • Decimalseparator    Valgfri. Det tegn, der bruges til at adskille heltalsdelen og decimalerne i resultatet.

 • Gruppeseparator    Valgfri. Det tegn, der bruges til at adskille grupper af tal, f.eks. tusinder fra hundreder og millioner fra tusinder.

Bemærkninger

 • Hvis argumenterne Decimalseparator og Gruppeseparator ikke angives, bruges separatortegnene fra den aktuelle landestandard.

 • Hvis der bruges flere tegn i argumenterne Decimalseparator eller Gruppeseparator, er det kun det første tegn, der bruges.

 • Hvis der angives en tom streng ("") som argumentet Tekst, er resultatet 0.

 • Mellemrum i argumentet Tekst ignoreres, også hvis de er placeret midt i argumentet. Eksempelvis vil " 3 000 " blive returneret som 3000.

 • Hvis en decimalseparator bruges flere gange i argumentet Tekst, vil NUMMERVÆRDI returnere fejlværdien #VÆRDI!.

 • Hvis gruppeseparatoren er placeret før decimalseparatoren i argumentet Tekst, ignoreres gruppeseparatoren.

 • Hvis gruppeseparatoren er placeret efter decimalseparatoren i argumentet Tekst, vil NUMMERVÆRDI returnere fejlværdien #VÆRDI!.

 • Hvis nogle af argumenterne ikke er gyldige, vil NUMMERVÆRDI returnere fejlværdien #VÆRDI!.

 • Hvis argumentet Tekst slutter på et eller flere procenttegn (%), bruges de i beregningen af resultatet. Flere procenttegn er additive, hvis de bruges i argumentet Tekst – præcis som hvis de bruges i en formel. Eksempelvis vil =NUMMERVÆRDI("9%%") returnere det samme resultat (0,0009) som formlen =9%%.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=NUMMERVÆRDI("2.500,27".",",",")

Returnerer 2.500,27. Decimalseparatoren for tekstargumentet i eksemplet er angivet i det andet argument som et punktum, og gruppeseparatoren er angivet i det tredje argument som et komma.

2500,27

=NUMMERVÆRDI("3,5 %")

Returnerer 0,035. Fordi der ikke er angivet nogen valgfri argumenter, bruges decimal- og gruppeseparatorerne for den aktuelt brugte landestandard. Symbolet % vises ikke, selvom procentdelen beregnes.

0,035

Toppen af siden

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×