TAL, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen N i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer en værdi konverteret til et tal.

Syntaks

TAL(værdi)

Syntaksen for funktionen TAL har følgende argumenter:

  • Værdi    Påkrævet. Den værdi, der skal konverteres. TAL konverterer værdier på følgende måde:

Hvis værdi er eller refererer til

Returnerer TAL

Et tal

Det pågældende tal

En dato i et af de indbyggede datoformater i Microsoft Excel

Serienummeret for den pågældende dato

SAND

1

FALSK

0

En fejlværdi som f.eks. #DIVISION/0!

Fejlværdien

Alt andet end ovenstående

0

Bemærkninger

  • Det er generelt ikke nødvendigt at bruge funktionen TAL i en formel, da værdier automatisk konverteres i Microsoft Excel. Denne funktion er medtaget med henblik på at sikre kompatibilitet med andre regnearksprogrammer.

  • I Excel gemmes datoer som sekventielle serienumre, så de kan bruges i beregninger. Som standard er den 1. januar 1900 serienummer 1, og den 1. januar 2008 serienummer 39448, fordi den ligger 39.448 dage efter den 1. januar 1900.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

7

Lige

SAND

17-04-2011

Formel

Beskrivelse

Resultat

=TAL(A2)

Fordi A2 indeholder et tal, returneres det.

7

=TAL(A3)

Da A3 indeholder tekst, returneres 0.

0

=TAL(A4)

Da A4 er den logiske værdi SAND, returneres 1.

1

=TAL(A5)

Da A5 er en dato, returneres serienummeret for datoen (varierer, afhængigt af det anvendte datosystem).

40650

=TAL("7")

Da "7" er tekst, returneres 0.

0

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×