T.INV.2T, funktionen

Returnerer den tosidede fordelingsfunktion for Students t-fordeling.

Syntaks

T.INV.2T(sandsynlighed;frihedsgrader)

Syntaksen for funktionen T.INV.2T har følgende argumenter:

  • Sandsynlighed     Påkrævet. Den sandsynlighed, der er knyttet til Student's t-fordelingen.

  • Frihedsgrad     Påkrævet. Antallet af frihedsgrader, som kendetegner fordelingen.

Bemærkninger

  • Hvis et af argumenterne er ikke-numerisk, returnerer T.INV.2T fejlværdien #VÆRDI!

  • Hvis sandsynlighed <= 0, eller hvis sandsynlighed > 1, returnerer T.INV.2T fejlværdien #NUM!

  • Hvis frihedsgrader ikke er et heltal, afkortes det.

  • Hvis frihedsgrader < 1, returnerer T.INV.2T fejlværdien #NUM!

  • T.INV.2T returnerer den værdi t, så p(|X| > t) = sandsynlighed, hvor X er en tilfældig variabel, der følger t-fordelingen, og p(|X| > t) = p(X < -t eller X > t).

  • En ensidet t-værdi kan returneres ved at erstatte sandsynlighed med 2*sandsynlighed. For en sandsynlighed på 0,05 og 10 frihedsgrader bliver den tosidede værdi beregnet med T.INV.2T(0,05;10), hvorved returneres 2,28139. Den ensidede værdi for den samme sandsynlighed og de samme frihedsgrader kan beregnes med T.INV.2T(2*0,05;10), hvorved returneres 1,812462.

    Når der er angivet en værdi for sandsynlighed, søger T.INV.2T denne værdi x, så T.FORDELING.2T(x, frihedsgrad) = sandsynlighed. Præcisionen af T.INV.2T afhænger dermed af præcisionen af T.FORDELING.2T.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,546449

Sandsynligheden, der knytter sig til t-fordelingen.

60

Frihedsgrader

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=T.INV.2T(A2;A3)

T-værdien af Student's t-fordeling under ovenstående betingelser (0,606533076)

0,606533

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×