T.FORDELING, funktionen

Returnerer Students venstresidede t-fordeling. T-fordelingen bruges ved hypotesetest af små stikprøver af datasæt. Brug denne funktion i stedet for en tabel med kritiske værdier for t-fordelingen.

Syntaks

T.FORDELING(x;frihedsgrad;kumulativ)

Syntaksen for funktionen T.FORDELING har følgende argumenter:

  • X     Påkrævet. Den numeriske værdi, fordelingen skal evalueres for.

  • Frihedsgrad     Påkrævet. Et heltal, der angiver antallet af frihedsgrader.

  • Kumulativ     Påkrævet. En logisk værdi, som bestemmer funktionens form. Hvis kumulativ er SAND, returnerer T.FORDELING den kumulative fordelingsfunktion. Hvis kumulativ er FALSK, returneres tæthedssandsynlighedsfunktionen.

Bemærkninger

  • Hvis et argument er ikke-numerisk, returnerer T.FORDELING fejlværdien #VÆRDI!

  • Hvis frihedsgraden < 1, returnerer T.FORDELING.RT en fejlværdi. Frihedsgraden skal være minimum 1.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=T.FORDELING(60;1;SAND)

Students venstresidede t-fordeling for 60 returneret som den kumulative fordelingsfunktion ved brug af 1 frihedsgrad.

0,99469533

=T.FORDELING(8;3;FALSK)

Students venstresidede t-fordeling for 8 returneret som tæthedssandsynlighedsfunktionen ved brug af 3 frihedsgrader.

0,00073691

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×