Tælle rækkerne i et dataark

I denne artikel forklares det, hvordan du bruger rækken Totaler til at tælle antallet af poster (rækker) i et dataark. Rækken Totaler er en ny funktion i Microsoft Office Access 2007, der forenkler processen med at tælle rækker. I tidligere versioner af Access var det nødvendigt at bruge en funktion som Count eller DCount i en forespørgsel eller et udtryk til at tælle rækker. Nu kan du tælle dem ved at køre en kommando på båndet, der er en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)n.

Rækken Totaler ligner meget den Totaler-række, du kan finde på lister i Microsoft Office Excel 2003 eller i tabeller i Microsoft Office Excel 2007. Når du får vist en Totaler-række, skal du vælge funktionen Tæl eller en anden almindelig aggregatfunktion som f.eks. Sum, Middel, Min eller Maks på en rulleliste. Oplysninger om brug af de andre aggregatfunktioner, der findes i rækken Totaler, finder du i artiklen Vise kolonnetotaler i et dataark.

Bemærk:  Denne artikel indeholder ikke forklaringer på, hvordan du tæller poster ved hjælp af en forespørgsel eller et udtryk, eller hvordan du tæller poster i en rapport. Flere oplysninger om optælling af poster i en rapport finder du i artiklen Oprette en grupperet oversigtsrapport. Flere oplysninger om at bruge forespørgsler til at oprette totaler og tælle data finder du i artiklen Oprette totaler ved hjælp af en forespørgsel.

Denne artikel indeholder

Om at bruge rækken Totaler

Føje rækken Totaler til et dataark

Skjule rækken Totaler

Om at bruge rækken Totaler

Optælling af antallet af rækker i en datablok er en almindeligt forekommende og ofte vigtig databaseopgave. Det kan f.eks. være, at du har brug for at vide, hvor meget salg en bestemt mægler stod for i sidste måned ud over det samlede salgsbeløb.

Office Access 2007 indeholder en ny, lettere måde at tælle elementerne i et dataark på – rækken Totaler. I tidligere versioner af Access var det nødvendigt at bruge en funktion som Count eller DCount i en forespørgsel eller et udtryk til at tælle rækker. Denne proces er nu automatiseret ved hjælp af rækken Totaler. Du kan føje en Totaler-række til et hvilket som helst dataark – en tabel, et forespørgselsresultatsæt eller dataarket i en delt formular. Hvis du er ny bruger af Access, skal det siges, at et dataarkgitter er meget lig et Excel-regneark.

Bemærk: Du kan også bruge rækken Totaler til hurtigt at beregne andre værdier, f.eks. middelværdier, og til at finde minimum- eller maksimumværdien i en kolonne med data. Yderligere oplysninger om brug af andre funktioner i en Totaler-række finder du i artiklen Vise kolonnetotaler i et dataark.

I følgende afsnit forklares det, hvordan rækken Totaler bruges til at tælle elementerne i en bestemt kolonne i et dataark.

Toppen af siden

Føje rækken Totaler til et dataark

Ved hjælp af trinene i dette afsnit forklares det, hvordan du tæller rækker i dataark. I dette tilfælde kan et dataark være en tabel, et forespørgselsresultatsæt eller dataarkdelen i en delt formular.

 1. Åbn tabellen eller forespørgslen i dataarkvisning.

 2. Klik på Totaler på fanen Startside i gruppen Poster.

  Billede af båndet i Access

  Rækken Totaler vises under rækken mærket med en stjerne (*). I denne figur vises en tom Totaler-række.

  En tom Totaler-række

  Bemærk, at pil ned er placeret i modsatte side af cellen. Knappen er placeret der for at undgå at ødelægge justeringen af tekst og tal.

 3. Klik i rækken Totaler på pil ned i den kolonne, der skal optælles, og vælg derefter Antal på listen.

  Antallet af elementer (rækker) i kolonnen tælles af programmet, og resultaterne vises.

Bemærk: Oplysninger om brug af andre funktioner i rækken Totaler finder du i artiklen Vise kolonnetotaler i et dataark.

Toppen af siden

Skjule rækken Totaler

Du fjerner aldrig rækken Totaler fra et dataark, men skjuler i stedet rækken. Når du får vist rækken igen, husker programmet den funktion, du har anvendt til hver enkelt kolonne i dataarket, og rækken vises i sin tidligere tilstand.

 1. Åbn tabellen eller forespørgslen i dataarkvisning.

 2. Klik på Totaler på fanen Startside i gruppen Poster.

  Billede af båndet i Access

  Rækken Totaler fjernes af programmet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×