Office
Log på
Tælle, hvor ofte en værdi forekommer

Tælle, hvor ofte en værdi forekommer

Antag, at du vil finde ud af, hvor mange gange en bestemt tekst eller en talværdi forekommer i en række celler. Eksempel:

 • Hvis et område, f.eks. A2:D20, indeholder tallene 5, 6, 7 og 6, forekommer tallet 6 to gange.

 • Hvis en kolonne indeholder "Henriksen", "Sørensen", "Sørensen" og "Sørensen", forekommer "Sørensen" tre gange.

Bemærk!: Skærmbilleder i dette emne er taget i Excel 2016. Afhængigt af din version af Excel ser skærmbilledet muligvis anderledes ud, men funktionaliteten vil stadig være den samme.

Hvor mange gange en værdi forekommer, kan tælles på flere forskellige måder.

Du kan tælle, hvor ofte en enkelt værdi forekommer, ved hjælp af TÆL.HVIS-funktionen

Brug funktionen TÆL.HVIS til at tælle, hvor mange gange en bestemt værdi vises i et celleområde.

TÆL.HVIS-eksempler

Du kan finde flere oplysninger under Funktionen TÆL.HVIS.

Tælling, der er baseret på flere kriterier, ved brug af funktionen TÆL.HVISER

Funktionen TÆL.HVISER svarer lidt til funktionen TÆL.HVIS med en vigtig undtagelse: TÆL.HVISER gør det muligt at anvende kriterier på celler på tværs af flere områder og tæller antallet af gange, alle kriterier er opfyldt. Du kan bruge op til 127 område-/kriteriepar sammen med TÆL.HVISER.

Syntaksen for TÆL.HVISER er:

TÆL.HVISER(kriterieområde1, kriterium1, [kriterieområde2, kriterium2],…)

Se følgende eksempel:

TÆL.HVISER-eksempel

Du kan få mere at vide om at bruge denne funktion til at tælle med flere områder og kriterier ved at se funktionen TÆL.HVISER.

Tælling, der er baseret på flere kriterier, ved brug af funktionen TÆL og HVIS sammen

Antag, at du skal finde ud af, hvor mange sælgere der har solgt en bestemt ting i et bestemt område, eller at du vil vide, hvor mange salg over et givet beløb en given sælger har gennemført. Du kan bruge funktionerne HVIS og TÆL sammen. Det vil sige, at du først bruger funktionen HVIS til at teste en betingelse, og derefter, og kun hvis resultatet af funktionen HVIS er Sand, bruger du funktionen TÆL til at tælle celler.

Bemærkninger!: 

 • Formlerne i dette eksempel skal angives som matrixformler. Hvis du har åbnet denne projektmappe i Excel til Windows eller Excel 2016 til Mac, og du vil ændre formlen eller oprette en lignende formel, skal du trykke på F2 og derefter trykke på Ctrl+Skift+Enter for at få formlen til at returnere de forventede resultater. I ældre versioner af Excel til Mac skal du bruge KOMMANDO +Skift+Enter.

 • Hvis eksempelformlerne skal fungere, skal det andet argument til funktionen HVIS være et tal.

Eksempler på indlejrede ANTAL- og HVIS-funktioner

Du kan få mere at vide om disse funktioner ved at se Funktionen TÆL og funktionen HVIS.

Tælle, hvor ofte flere tekst- eller talværdier forekommer ved at bruge funktionerne SUM og HVIS sammen

I de følgende eksempler bruges funktionerne HVIS og SUM sammen. Funktionen HVIS tester først værdierne i nogle celler, og derefter, hvis resultatet af testen er Sand, opsummerer SUM de værdier, der består testen.

Eksempel 1

Eksempel 1: SUM og HVIS indlejret i en formel

Funktionen ovenfor siger, at hvis C2:C7 indeholder værdierne Henriksen og Sørensen, skal funktionen SUM vise summen af poster, hvor betingelsen er opfyldt. Formlen finder tre poster for Henriksen og én for Sørensen i det angivne område og viser 4.

Eksempel 2

Eksempel 2: SUM og HVIS indlejret i en formel

Funktionen ovenfor siger, at hvis D2:D7 indeholder værdier mindre end 9000 USD eller større end 19.000 USD, så skal SUM vise summen af alle de poster, hvor betingelsen er opfyldt. Formlen finder to poster D3 og D5 med værdier, der er mindre end 9000 USD og derefter D4 og D6 med værdier større end 19.000 USD og viser 4.

Eksempel 3

Eksempel 3: SUM og HVIS indlejret i en formel

Funktionen ovenfor siger, at hvis D2:D7 har fakturaer for Henriksen for mindre end 9000 USD, så skal SUM vise summen af poster, hvor betingelsen er opfyldt. Formlen finder, at C6 opfylder betingelsen, og viser 1.

Bemærk!: Formlerne i dette eksempel skal indtastes som matrixformler. Det betyder, at du trykker på F2 og derefter trykker på Ctrl+Skift+Enter. I tidligere versioner af Excel til Mac skal du bruge KOMMANDO +Skift+Enter.

Tæl, hvor ofte flere værdier forekommer, ved hjælp af en pivottabel

Du kan bruge en pivottabel til at vise totaler og tælle forekomster af entydige værdier. En pivottabel er en interaktiv måde, hvorpå du hurtigt kan opsummere store datamængder. Du kan bruge en pivottabel til at udvide og skjule niveauer af data for at fokusere på dine resultater og til at indskrænke detaljeringsniveauet ud fra opsummeringsdataene for områder, der særligt interesserer dig. Desuden kan du flytte rækker til kolonner eller kolonner til rækker ("pivotering") for at få vist en optælling af, hvor mange gange en værdi forekommer i en pivottabel. Lad os se på et eksempelscenarie med regnearket Salg, hvor du kan tælle, hvor mange salgsværdier der er for Golf og tennis for bestemte kvartaler.

 1. Angiv følgende data i et Excel-regneark.

  Eksempeldata til pivottabel
 2. Vælg A2:C8

 3. Klik på Indsæt > Pivottabel.

 4. I dialogboksen Opret pivottabel skal du klikke på Markér en tabel eller et område, klik derefter på Nyt regneark, og klik derefter på OK.

  En tom pivottabel er oprettet i et nyt ark.

 5. Gør følgende i ruden Pivottabelfelter:

  1. Træk Sport til området Rækker.

  2. Træk Kvartal til området Kolonner.

  3. Træk Salg til området Værdier.

  4. Gentag trin c.

   Feltnavnet vises som SumafSalg2 i både pivottabellen og området Værdier.

   På dette tidspunkt ser ruden Pivottabelfelter sådan ud:

   Pivottabelfelter
  5. I området Værdier skal du klikke på rullepilen ud for SumafSalg2 og markere Værdifeltindstillinger.

  6. I dialogboksen Værdifeltindstillinger skal du gøre følgende:

   1. Markér Tæl i sektionen Opsummer værdifelt efter.

   2. I feltet Brugerdefineret navn skal du ændre navnet til Tæl.

    Dialogboksen Værdifeltindstillinger
   3. Klik på OK.

  Pivottabellen viser antallet af poster for Golf og tennis i kvartal 3 og 4 sammen med salgstallene.

  Pivottabel

Toppen af siden

Har du et bestemt spørgsmål til Excel?

Stil et spørgsmål i Excel-communityforummet

Hjælp os med at forbedre Excel

Har du forslag til, hvordan vi kan forbedre den næste version af Excel? Hvis det er tilfældet, skal du gå til emner i Excel User Voice

Se også

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Find og ret fejl i formler

Excel-tastaturgenveje og funktionstaster

Statistiske funktioner (reference)

Matematiske og trigonometriske funktioner (reference)

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×