Tælle forskellige værdier blandt dubletter

Tælle forskellige værdier blandt dubletter

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Antag, at du vil finde ud af, hvor mange forskellige værdier der findes i et område, der indeholder duplikerede værdier. Hvis en kolonne f.eks. indeholder:

 • værdierne 5, 6, 7, 6, er der tre forskellige værdier: 5 , 6 og 7.

 • Værdierne "Bent", "Jensen", "Jensen", "Jensen", resultatet er to forskellige værdier – "Bent" og "Jensen".

I Excel kan forskellige værdier blandt dubletter tælles på flere forskellige måder.

Hvad vil du foretage dig?

Tælle antallet af forskellige værdier ved hjælp af et filter

Tælle antallet af forskellige værdier ved hjælp af funktioner

Tælle antallet af forskellige værdier ved hjælp af et filter

Du kan bruge dialogboksen Avanceret filter til at trække de forskellige værdier ud fra en datakolonne og indsætte dem et andet sted. Derefter kan du bruge funktionen RÆKKER til at tælle antallet af elementer i det nye område.

 1. Markér et celleområde, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabel.

  Kontrollér, at celleområdet har en kolonneoverskrift.

 2. Klik på Avanceret i gruppen Sortér og filtrer under fanen Data.

  Dialogboksen Avanceret filter vises.

 3. Klik på Kopiér til et andet sted.

 4. Angiv en cellereference i feltet Kopiér til.

  Du kan alternativt klikke på Skjul dialogboks Knapflade for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere en celle i regnearket og derefter klikke på Vis dialogboks Knapflade .

 5. Markér afkrydsningsfeltet Kun entydige poster, og klik på OK.

  De forskellige værdier fra det markerede område kopieres til den nye placering begyndende med den celle, du angav i feltet Kopiér til.

 6. Angiv funktionen rækker i den tomme celle under den sidste celle i området. Brug området af entydige værdier, som du lige har kopieret som argument, med undtagelse af kolonneoverskriften. Eksempelvis hvis området med unikke værdier er B2:B45, skal angive du =ROWS(B2:B45).

Toppen af siden

Tælle antallet af forskellige værdier ved hjælp af funktioner

Brug en kombination af funktionerne HVIS, SUM, FREKVENS, SAMMENLIGN og LÆNGDE til at udføre følgende opgave:

 • Tildel værdien 1 til hver sande betingelse ved hjælp af funktionen HVIS.

 • Tilføj totalen ved hjælp af funktionen SUM.

 • Tæl antallet af forskellige værdier ved hjælp af funktionen FREKVENS.Denne funktion ignorerer tekst og nulværdier. For den første forekomst af en bestemt værdi returnerer funktionen antallet af forekomster af den pågældende værdi. For hver forekomst af den samme værdi efter den første forekomst returnerer funktionen et nul.

 • Returner placeringen af en tekstværdi i et område ved hjælp af funktionen SAMMENLIGN. Den returnerede værdi bruges derefter som argument i funktionen FREKVENS, så de tilsvarende tekstværdier kan evalueres.

 • Find tomme celler ved hjælp af funktionen LÆNGDE. Tomme celler har en længde på 0.

Eksempel

Hvis du kopierer eksemplet til et tomt regneark, er det måske nemmere at forstå.

Kopiere et eksempel

 1. Opret en tom projektmappe eller et tomt regneark.

 2. Markér eksemplet i emnet i Hjælp.

  Bemærk: Markér ikke række‑ eller kolonneoverskrifter.

  Markere et eksempel i Hjælp
  Markere et eksempel i Hjælp
 3. Tryk på Ctrl+C.

 4. Markér celle A1 i regnearket, og tryk på Ctrl+V.

 5. Hvis du vil skifte mellem visning af resultaterne og visning af de formler, der returnerer resultaterne, skal du trykke på Ctrl+` (accent grave) eller klikke på knappen Vis formler i gruppen Formelrevision under fanen Formler.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Data

Data

986

Bent

Jensen

563

67

789

235

Bent

Jensen

689

789

Jensen

143

56

237

67

235

Formel

Beskrivelse (resultat)

=SUM(HVIS(FREKVENS(A2:A10;A2:A10)>0;1))

Tæller antallet af forskellige talværdier i cellerne A2:A10, men tæller ikke tomme celler eller tekstværdier (4).

=SUM(HVIS(FREKVENS(SAMMENLIGN(B2:B10;B2:B10;0);SAMMENLIGN(B2:B10;B2:B10;0))>0;1))

Tæller antallet af forskellige tekst‑ og talværdier i cellerne B2:B10 (der ikke må indeholde tomme celler) (7).

=SUM(HVIS(FREKVENS(HVIS(LÆNGDE(A2:A10)>0;SAMMENLIGN(A2:A10;A2:A10;0);"");HVIS(LÆNGDE(A2:A10)>0;SAMMENLIGN(A2:A10;A2:A10;0);""))>0;1))

Tæller antallet af forskellige tekst‑ og talværdier i cellerne A2:A10, men tæller ikke tomme celler (6).

Noter    

 • Formlerne i dette eksempel skal angives som matrixformler. Markér alle de celler, der indeholder en formel, tryk på F2, og tryk derefter på Ctrl+Shift+Enter.

 • Hvis du vil se den trinvise evaluering af en funktion, skal du markere den celle, der indeholder formlen. Derefter skal du under fanen Formler i gruppen Formelrevision klikke på Evaluer formel.

Funktionsoplysninger

 • Funktionen FREKVENS beregner, hvor ofte værdier optræder i et interval af værdier, og returnerer en søjlematrix. Du kan bruge FREKVENS til at tælle det antal prøveresultater, som falder inden for intervaller af resultater. Da denne funktion returnerer en matrix, skal den angives som en matrixformel.

 • Funktionen SAMMENLIGN søger efter et angivet element i et celleområde og returnerer derefter den relative position for det pågældende element i området. Hvis f.eks. området A1:A3 indeholder værdierne 5, 25 og 38, returnerer formlen =SAMMENLIGN(25;A1:A3;0) tallet 2, fordi 25 er det andet element i området.

 • Brug funktionen SUM til at tilføje alle de tal, du angiver, som argumenter. Hvert argument kan være et område, en cellereference, en matrix, en konstant, en formel eller resultatet fra en anden funktion. Med SUM(A1:A5) tilføjes f.eks. alle de tal, der findes i cellerne A1-A5.

 • Funktionen HVIS returnerer én værdi, hvis en betingelse, som du angiver, evalueres til Sand, og til en anden værdi, hvis den pågældende betingelse evalueres til Falsk.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×