Synkronisering af data mellem et filværktøj i SharePoint og et SharePoint-websted i SharePoint Workspace 2010

Der skal altid udføres periodisk synkronisering for at sikre, at datasættet i filværktøjet i SharePoint og på det tilknyttede SharePoint-websted er ens. I forbindelse med synkroniseringer udveksles alle de ændringer, der er foretaget begge steder siden den sidste synkronisering. Det kan omfatte filer, der er blevet tilføjet, slettet, omdøbt eller flyttet, eller opdateringer af filers indhold.

Kun ét medlem af SharePoint-filværktøjet kan være synchronizer, hvorfor dette medlem er ansvarlig for regelmæssigt at igangsætte synkroniseringer. Hvis du er synchronizer, og du ikke vil kunne udføre opgaven i en længere periode, bør du videregive ansvaret til et andet medlem. Du kan også aktivere planlagte synkroniseringer, så der automatisk udføres synkronisering på bestemte tidspunkter.

Klik på Synkroniser nu... for at starte en synkronisering

Skifte mellem manuel og planlagt synkronisering

Synchronizer-medlemmet kan skifte mellem manuel og planlagt synkronisering når som helst. Du kan se den aktuelle indstilling for synkronisering ved at pege på kalenderikonet i statusområdet. Eksempel:

Indstilling for den aktuelle tidsplan for synkronisering

Sådan ændres indstillingen:

  1. Gå til fanen Startside, klik på Synkroniser, efterfulgt af Tidsplan for synkronisering.

    Tip:  Du kan også klikke på kalenderikonet i statusområdet.

  2. Foretag de ønskede ændringer, og klik derefter på OK.

Fastlægge, hvornår der er ikke-synkroniserede ændringer

Statusområdet i filværktøjet i SharePoint viser den aktuelle status for synkronisering, men kun for den aktuelle synchronizer.

Statusmeddelelse

Betydning

Alle Groove-filer er synkroniseret.

Der er ingen ændringer af indhold i SharePoint-filværktøjet, der skal sendes til SharePoint-dokumentbiblioteket. Der kan dog være ventende ændringer i SharePoint-biblioteket, der skal sendes til SharePoint Workspace ved den næste synkronisering. Klik på linket Eksempel for at se, om der er ventende ændringer i SharePoint-biblioteket.

Alle Groove-filer er synkroniseret. Synkroniseringsfejl.

Selvom det sjældent sker, kan der være situationer, hvor alle filer synkroniseres, men der er synkroniseringsfejl. Der kan f.eks. være forskellige regler vedrørende tilladte filtyper i et SharePoint-filværktøj og på SharePoint-webstedet. Det medfører, at en fil, der er tilføjet til SharePoint-biblioteket, måske ikke er tilladt i SharePoint-filværktøjet.

Der er ikke-synkroniserede ændringer i dette værktøj.

Der er en eller flere ventende ændringer i SharePoint-filværktøjet, der skal sendes til SharePoint-biblioteket ved den næste synkronisering. Klik på linket Eksempel for at se en oversigt over alle ventende ændringer, herunder ventende ændringer i SharePoint-biblioteket.

Der er ikke-synkroniserede ændringer i dette værktøj. Synkroniseringsfejl.

Typisk opstår denne status som følge af filkonflikter mellem SharePoint-filværktøjet og SharePoint-webstedet, der forekommer i forbindelse med en synkronisering. Klik på linket til synkroniseringsfejlen for at se fejlene og gøre det nødvendige for at løse konflikter og andre problemer.

Visning af synkroniseringsopdateringer

Når synchronizer starter en synkronisering, åbner vinduet Vis synkronisering og beskriver alle de ventende opdateringer. Vinduet Vis synkronisering viser også alle ventende ændringer, der vil føre til synkroniseringsfejl. Det anbefales for synkroniseringsfejl, der angiver en filkonflikt, at du tager skridt til at løse sådanne sager, inden du fortsætter med synkroniseringen.

Bemærk:  Du kan fortsætte synkroniseringen uden først at løse konflikter. Der vises et link til Synkroniseringsfejl, hvis du gør. Du kan klikke på linket for at åbne dialogboksen Synkroniseringsfejl, som viser en liste over konflikterne. Dialogboksen indeholder dog ikke de automatiserede funktioner til løsning af konflikter, der findes i vinduet Vis synkronisering. Du skal derfor igangsætte manuelle handlinger for at at løse alle konflikter.

Løse synkroniseringsfejl

Sådan løses synkroniseringsfejl, der vises i vinduet Vis synkronisering:

  1. Vælg en post, der angiver en konflikt.

    Den nederste del af dialogboksen indeholder oplysninger om årsagen til konflikten.

  2. Klik på Løs... for at åbne dialogboksen Løs konflikt.

  3. Markér de fil- eller mappeændringer, du vil beholde (fra SharePoint-filværktøjet eller SharePoint-webstedet), og klik på OK.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×